Het is allemaal..

Arabist_jansen

[Arabist Hans Jansen, 1 van de 3 getuigen in het Wildersproces.]

Het is allemaal het werk van individuele gekken. De islam heeft er niets mee te maken. Het is onzin de islam of moslims hier op aan te spreken.

Was het maar zo. Het gaat steeds om mannen die mensen te pakken willen nemen die iets over moslims gezegd hebben, of zelfs kritiek hebben geuit op de oppermoslim, Mohammed (570-632). Theo van Gogh had van alles over moslims beweerd, de Deen Kurt Westergaard had een kritische tekening gemaakt. Amerikaanse soldaten die hebben overwogen in opdracht van hun opperbevelhebber tegen moslims te gaan vechten, zijn door hun therapeut, kennelijk zelf een gestoord individu, voor hunne raap geschoten. In Mombai hebben individuen een onbegrijpelijk bloedbad aangericht waarbij veel Joden het slachtoffer werden, naar wie ze trouwens goed hebben moeten zoeken omdat Joden in Mombai vrij zeldzaam zijn. En zo voort.

Anders dan veel mensen willen denken, is dit allemaal geen gekte. Ga maar eens kijken in het gekkenhuis. De een denkt dat hij Napoleon is, de ander houdt het op Jezus Christus, er gaan zelfs geruchten over een begaafd schrijver die lange tijd heeft gedacht dat hij Van het Reve was, of dat Reve God was, zoiets dus. Al deze echte gestoorde individuen hebben hun eigen gekte, hun persoonlijke waan, en gaan hun eigen moeizame, eenzame, inderdaad individuele weg.

De terroristen die stellen dat ze uit naam van de islam gehandeld hebben, hebben daarentegen ruwweg dezelfde ideeën, en zouden daar samen gezellig met elkaar over kunnen babbelen. Ze zouden elkaar uitstekend begrijpen. Wie denkt dat hij Napoleon is, kan niet zo veel met iemand die denkt dat hij Jezus Christus is.

Nog helemaal afgezien van waar de Koran en de uitspraken van Mohammed toe oproepen, zou die omstandigheid ons moeten wakker schudden. Er is hier iets heel anders aan de hand. Wat het ook is, het is geen gekte. En al helemaal geen individuele gekte. Maar gelukkig zullen onze geniale leiders wel weten wat we hier mee aan moeten. Gelukkig Nieuwjaar trouwens.

HansJansen

161 opmerkingen:

 1. In ieder geval heeft de religie
  van de Vrede ons op de valreep toch nog met een mooi woord verarmd:

  Onderbroekterrorist

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Hoeveel incidenten heb je nodig om te kunnen spreken van een trend? Elke logica hieromtrent wordt stelselmatig getart door de boven ons gestelden. De ongerijmdheid hiervan wordt slechts geëvenaard door hun vererfde verheven positie.

  J. School

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Volgens onze politici en Obama zijn dit allemaal incidenten. Ze hebben gelijk. De zwaartekracht en dat water bij 100 graden kookt zijn dat immers ook. Incidenten. Kan morgen zo maar anders zijn.

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Dat het geen gekte is beaam ik volledig!
  Maar dat de meerderheid van deze vele tikkende zelfmoordbom-machines zelfs hoog opgeleid zijn is mij toch een beetje een raadsel.

  Mensen vermoorden om zó in het paradijs te komen gaat n.l. in tegen het allersimpelste basisgeweten wat de mens van zijn Schepper heeft meegekregen. Denk maar aan de goddelozen en heidenen, die 'van nature doen wat Gods ingeschapen wet gebied' en die zelfs nog nóóit van het evangelie van Jezus hebben gehoord! (Rom. 2:27).

  Het gaat hier dus over de eeuwige criteria waar ieder mens bij het laatste oordeel op zal worden beoordeeld en dat is zijn ingeschapen geweten en zijn getoonde barmhartigheid. (Matth. 24).
  (En dit geld ook voor de vele fanatieke hedendaagse atheïsten)

  Bij het doelbewust vermoorden van de onschuldige medemens gaat men dus vér over de lijn! Dan heeft men bewust(!) zijn geweten dichtgeschroeid met een brandijzer.

  De mensenmartelende en moordende islamititische terrorist zal daarom niet in het paradijs terechtkomen, maar in de tweede dood, dat is de poel van vuur die voor de satan en zijn verderfengelen is bereid.

  Hij zal daar voor eeuwig verblijven en voor altijd een vreselijke afschrikking zijn voor alles wat leeft. Vér uit het zicht van zijn Schepper, maar dichtbij de satan met zijn occulte demonenlegers.

  BeantwoordenVerwijderen
 5. De islam heeft wat de bijbel de natuurlijke opvattingen noemt, weten te perverteren.

  BeantwoordenVerwijderen
 6. I guess The Nigerian Crotch Bomber is singing "GREAT BALLS OF FIRE" and a "WHOLE LOT OF SHAKING GOING ON" now
  Karel Martel
  Http://malsikcuf.blogspot.com/

  BeantwoordenVerwijderen
 7. Terreur uit naam van de islam heeft natuurlijk alles met de intolerante islam te maken en is niet meer dan de ultieme consequentie van een dogmatisch en totalitair geloofssysteem en dat de rechtsspraak onder druk van de islamitische landen en misplaatste politieke correctheid de neiging heeft om steeds meer te buigen voor de islamitische intolerantie, blijkt duidelijk uit dat potsierlijke politieke proces tegen Wilders.

  Heel erg dom

  BeantwoordenVerwijderen
 8. http://dutch.faithfreedom.org/2009/12/31/de-waarheid-over-de-islam-op-de-scholen/

  BeantwoordenVerwijderen
 9. NIGERIAN MUSLIM JIHADIST AND AL QAIDA TIES STARTED LONG AGO WITH ALHAJI MUTALLAB ,,.THE FATHER AS A LEADER OF SHARIA MOVEMENT IN NIGERIA

  http://www.modernghana.com/news/257117/1/nigerian-muslim-jihadist-and-al-qaida-ties-started.html

  Father of Northwest bomber integral to rise of sharia, wahabbism in Kenya

  http://creepingsharia.wordpress.com/2010/01/02/op-ed-father-of-northwest-bomber-integral-to-rise-of-sharia-wahabbism-in-kenya/

  BeantwoordenVerwijderen
 10. Goede mensen doen goede dingen, slechte mensen slechte. Om goede mensen slechte dingen te laten doen: daar heb je religie voor nodig.

  Ik denk eerlijk gezegd dat gelovigen (maakt niet uit in welke irrationale ideologie, en ook niet of hun leider al dan niet in de hemel gewaand wordt) wel gek zijn, maar dat dat niet gediagnotiseerd wordt omdat er zo veel zijn die dezelfde wanen delen. En wat schiet je op met de diagnose als de meerderheid van de bevolking met en of meer irrationele wanen behept is, die kunnen we natuurlijk onmogelijk allemaal opsluiten en liefdevol verplegen. Misschien is het wel daarom dat we stilzwijgend doen of betrokkenen niet gek zijn, en alleen ingrijpen als de gestoorde een waan heeft die niet door anderen wordt gedeeld, dan wel gaat handelen grond van die waan.

  En dat is het enge natuurlijk, dat je als je er echt van overtuigd bent dat de wereld is zoals je hem ziet, je vroeger of later gaat handelen naar je inzichten. En dan kunnen wij wel zeggen: ik zei nog zo geen bommetje! maar helpen zal dat niet.

  BeantwoordenVerwijderen
 11. Ja, Hans, bedankt. Dit jaar heeft u mede sucsesvol gemaakt door op de gevaren van de Islam te wijzen, 2010 is een belangrijk jaar voor een hoofddoek vrije Nederland. Zwitserlands referendum heeft veel Europeanen aan het denken gezet, en dat is de winst van 2009. Hoi.

  BeantwoordenVerwijderen
 12. Al duizende jaren blijkt dat de religies de problemen veroorzaken dus we zijn nog lang van de ellende af.
  Loof de heer want hij is puik!!!!!

  BeantwoordenVerwijderen
 13. Opbeurend ook, al die spontane mohammedanen die vandaag de straat op gingen in heel Europa om voor de vrijheid van meningsuiting en tegen geweld demonstreerden.
  Achter menig voordeur zal een enthousiast "allah is groot" hebben geklonken. Kom, ik schep me nog een bordje bedouïnen soep met koeienogen op...

  BeantwoordenVerwijderen
 14. 'Het is allemaal het werk van individuele gekken' - Wat word ik er ongelooflijk moe van dit argument uittentreure te horen. Hans Jansen haalt het heel terecht en volledig naar waarheid onderuit, mijn hartelijke dank daarvoor. Ik ga proberen dit als ammunitie te gebruiken bij mijn volgende 'confrontatie'.

  BeantwoordenVerwijderen
 15. Wat de Islam over terrorisme zegt, leek het me aangewezen een door Muslims zelf geformuleerde definitie van terrorisme op te zoeken. De 'Islamic Fiqh Council' van Saudi Arabië definieert terrorisme als volgt:

  "Terrorisme is een afschuwelijke aanval uitgevoerd door individuen, groepen of staten tegen de mens (zijn godsdienst, leven, intellect, eigendom en eer). Het omvat alle vormen van intimidatie, schade, bedreiging, doden zonder gerechtvaardigde oorzaak en alles wat verband houdt met om het even welke vorm van gewapende diefstal waardoor de wegen onveilig worden, banditisme, elke daad van geweld of van bedreiging die bedoeld is om een misdadig plan individueel of collectief uit te voeren, met de bedoeling de mensen angst aan te jagen en met afschuw te vervullen door hen te kwetsen of hun levens, vrijheid, veiligheid of omstandigheden aan gevaar bloot te stellen; het kan ook de vorm aannemen van het toebrengen van schade aan het milieu of aan een openbare of private voorziening of het blootstellen van een nationale of natuurlijke rijkdom ('resource') aan gevaar. Dit zijn allemaal uitingen van onheil in het land, die God aan Muslims verboden heeft te begaan." (Islamic Fiqh Council, Saudi Arabia)


  Om het 'islamitisch terrorisme' beter te kunnen situeren, worden even een aantal soorten terrorisme overlopen:

  nationalistisch terrorisme:
  Heeft als doel een eigen staat in het leven te roepen voor de eigen nationale of etnische groep. Dit is een moeilijk te definiëren vorm van terrorisme vermits wat voor de één een terrorist is, voor de ander een vrijheidsstrijder is. Voorbeelden zijn het IRA (Ierland) en de ETA (Baskenland, Spanje).

  religieus terrorisme:
  Gebruikt geweld om wat zij als door God voorgeschreven doelstellingen beschouwen te bewerkstelligen. Vaak willen zij brede maatschappelijke veranderingen veroorzaken. Zij erkennen gewoonlijk de seculiere overheid niet. Religieuze terreur is van alle religies. Een paar voorbeelden:

  door Muslims: GIA (wil met gewelddadige middelen van Algerije een islamitische staat maken), Harakt Mujahideen (wil islamitische controle van Kashmir via het vernietigen van westerse belangen), ...

  door Buddhisten/Hindus: Aum Shinrikyo (bekend van de aanslag met saringas op de metro in Tokio)

  door Sikhs: Babbar Khalsa (Indië)

  door Christenen: Ku Klux Klan (USA) en God's Army (Burma)

  door Joden: Kach (Israël – o.a. bekend van de dodelijke aanslag met machinegeweren op 29 Arabieren in Hebron in 1994 ); Yigal Amir (Israël – bekend van o.a. de moord op Yitzhak Rabin in 1995)

  staatsterrorisme:
  Hierbij onderscheidt men twee vormen. Enerzijds kan de staat terreurgroepen steunen als instrument voor zijn binnen- of buitenlandse politiek. Anderzijds kan de staat zelf overgaan tot het uivoeren van terreur.

  links terrorisme:
  Komt typisch voor in hoog geïndustrialiseerde landen. Gaat er van uit dat burgers lijden onder kapitalistische uitbuiting en wil het kapitalisme daarom vernietigen. Voorbeelden: Baader-Meinhof Groep (Duitsland), Rode Brigades (Italië).

  rechts terrorisme:
  Is meestal geassocieerd met neo-nazisme. Wil democratische regeringen weg en wil die vervangen door fascistische systemen. Aanvallen zijn vaak gericht tegen vreemdelingen en tegen Joden.

  anarchistisch terrorisme:
  Kwam vooral voor in de periode 1870-1920 en keerde zich voornamelijk tegen regeringen en staatsleiders.

  BeantwoordenVerwijderen
 16. single issue terrorisme:
  Terreur voor een bepaalde zaak, zoals radicale ecologisten enz.

  Uit dit overzicht blijkt dat 'islamitisch terrorisme' zeker geen uniek fenomeen is. Er zijn tal van soorten terrorisme. Religieus terrorisme is er daar één van, en komt voor bij alle godsdiensten. Waarom lijkt het ons dan tegenwoordig evident dat terrorisme iets exclusief islamitisch is? Omdat andere terreurdaden in de pers niet aan het geloof van de daders gekoppeld worden. Een aanslag door Kach wordt geen joods terrorisme genoemd, een aanslag door Aum Shinrikyo wordt geen buddhistisch-hinduïstisch terrorisme genoemd, een aanslag op een (VS-)abortuskliniek door Christenen wordt geen christelijk terrorisme genoemd enz. De gewezen premier van Maleisië, Dr. Mahathir, wijst erop dat toen in de jaren 1990 in Bosnië-Herzegovina, in de Balkan, Muslims gedood werden door de terreurdaden van de Serven, de pers het nooit had over het feit dat het 'christelijke terroristen' waren waren die Muslims vermoordden. [4] Op die manier is de indruk ontstaan dat alleen Muslims aan terreur doen. Dat heeft meteen ook de misvatting gevoed dat de Islam zèlf een moorddadige, gewelddadige godsdienst is.


  En dan: Al Qaida, dat volgens tal van specialisten geen religieus maar een vorm van politiek terrorisme is. Voor de ontstaansgeschiedenis van Al Qaida verwijs ik naar de tekst van een onlangs door de BBC geproduceerde driedelige documentaire 'The Power of Nightmares'  De Koran heeft als maatschappelijk doel een rechtvaardige samenleving tot stand te brengen.

  "Wij hebben onze gezanten met de duidelijke bewijzen gezonden en Wij hebben het boek en de weegschaal met hen neergezonden, opdat de mensen de rechtvaardigheid in stand zouden houden..." (Koran 57:25)

  Rechtvaardigheid wordt nagestreefd door een wisselwerking van aanmoedigen/belonen van het goede en ontraden of verbieden van het onwenselijke:

  "... jullie gebieden het behoorlijke, verbieden het verwerpelijke..." (Koran 3:110)

  De Koran werkt een gans stelsel van fundamentele mensenrechten uit die ertoe moeten leiden dat mensen zich veilig en geborgen voelen in een rechtvaardige samenleving die barmhartigheid hoog in het vaandel voert. Muslims worden er voortdurend op gewezen dat ze rechtvaardig moeten handelen.


  De Koran vermeldt uitdrukkelijk hoe men tegenover mensen van wie men een afkeer heeft of tegenover de vijand, rechtvaardig moet zijn. Geloven wordt hierbij omschreven als standvastigheid in het getuigen van rechtvaardigheid.

  "... En laat de afkeer van bepaalde mensen, omdat zij jullie de weg naar de heilige moskee versperren, jullie er niet toe brengen overtredingen te begaan, maar staat elkaar bij in vroomheid en godvrezendheid en staat elkaar niet bij in zonde en overtreding, maar vreest God. ..." (Koran 5:2)
  "Jullie die geloven! Weest standvastig voor God als getuigen van de rechtvaardigheid. En laat de afkeer van bepaalde mensen jullie er niet toe brengen niet rechtvaardig te zijn. Weest rechtvaardig, dat is dichter bij godvrezendheid. En vreest God. God is welingelicht over wat jullie doen." (Koran 5:8)


  Een gemeenschap van de middenweg die extremen schuwt

  Het koranisch model omschrijft de gemeenschap van Muslims als een {ummat wasatan}. {Ummah} is een gemeenschap (in het bijzonder de gemeenschap van alle Muslims over alle landsgrenzen heen). {Wasatan} komt van de wortel {w-s-t} en betekent: in het midden, bemiddelend, intermediair. De muslimgemeenschap wordt met andere woorden gemodelleerd als een gemeenschap van gematigden, van mensen die het evenwicht bewaren en extremen schuwen. Zulke voorschriften zijn niet vrijblijvend. Leiders van de {ummah} moeten de gemeenschap zodanig uitbouwen dat extremen voorkomen worden en dat evenwicht in alle aspecten van het leven nagestreefd wordt.

  BeantwoordenVerwijderen
 17. In deze 'gemeenschap van de middenweg', wordt extremisme krachtig afgewezen. De toon wordt duidelijk gezet door een uitspraak van Profeet Mohamed, die Muslims waarschuwt voor extremisme in de godsdienst en hen erop wijst dat er vóór hen gemeenschappen bestonden die door God uitgeroeid werden omwille van hun extremisme.

  "De Boodschapper van God zei: "Ik waarschuw jullie voor extremisme in de godsdienst want er waren gemeenschappen die voor jullie kwamen die vernietigd werden als gevolg van hun extremisme in de godsdienst." (Gemeld door an-Nasaa'ee [5/268], ibn Maajah [no. 3029], Ahmad [1/215, 347])


  Enkele voorbeelden van de ideale muslim:


  De ideale Muslim...

  ... neemt in alles matiging in acht en schuwt extremen

  Gods Boodschapper zei: "Bemin degene van wie je houdt met mate, misschien zal hij op een dag iemand worden waarvoor je haat voelt, en haat diegene voor wie je haat draagt met mate, want misschien wordt hij op een dag iemand die je graag zal zien." (Gemeld door Abu Hurayrah, in Tirmidhi)
  "En wees gematigd in jullie lopen en spreek met een zachte stem...." (Koran 31:19)
  "Jullie die geloven! Zeg niet dat de goede dingen die God jullie heeft toegestaan verboden zijn en begaat geen buitensporigheden; God bemint diegenen die buitensporigheden begaan niet." (Koran 5:87)


  ... is minzaam en vermijdt leugens en conflicten

  De Profeet zei: 'Ik garandeer een huis in de omgeving van het Paradijs voor iemand die geruzie vermijdt zelfs als hij in zijn recht is, een huis in het midden van het Paradijs voor iemand die leugens vermijdt zelfs al grappend, en een huis in het bovenste deel van het Paradijs voor iemand die zijn karakter goed gemaakt heeft." (Gemeld door Abu Umamah, in Abu Dawud)


  De Profeet zei: "Maak de zaken gemakkelijk, niet moeilijk, en wees opgewekt, niet bedreigend" (gemeld met eenstemmigheid)


  .. kenmerkt zich door geduld

  "Jullie die geloven! Neem jullie toevlucht tot geduld en salaat [gebed]. God is met hen die geduldig volharden." (Koran 2:153)

  ... respecteert de gewetensvrijheid van anderen

  "Waarschuw de mensen, want jij bent slechts een waarschuwer. Je hebt niet de autoriteit om iemand te dwingen." (Koran 88:22-23)

  BeantwoordenVerwijderen
 18. ... is verdraagzaam en gaat niet in op provocaties

  "Wanneer jij hen ziet die onze tekenen bespotten, wend je dan van hen af totdat zij op een ander gesprek overgaan..." (Koran 6:68)

  ... gaat geen scheldpartijen aan en bespot anderen niet

  "En hoont niet hen die zij in de plaats van God aanroepen, zodat zij God niet uit vijandigheid en zonder kennis gaan honen." (Koran 6:108)
  "Jullie die geloven! Mensen moeten elkaar niet belachelijk maken. Misschien zijn zij juist beter dan zij! (...) En maakt geen aanmerkingen op elkaar en geeft elkaar geen scheldnamen..." (Koran 49:11)

  De Koran en de Sunnah hebben een zeer omvangrijk sociaal kader uitgewerkt voor de manier waarop Muslims met niet-Muslims horen om te gaan. Centraal daarin staat rechtvaardigheid. Respect voor de ander, vergevingsgezindheid, vriendelijkheid, barmhartigheid en naastenliefde staan hoog aangeschreven. Dat geld niet enkel voor mensen die de Islam gunstig gezind zijn. Muslims worden voorgeschreven ook mild en geduldig te zijn tegenover Islamhaters en niet in te gaan op provocaties.

  "Verdraag wat zij zeggen dus geduldig en prijs de lof van jouw Heer ..."(Koran 50:39)
  "Wanneer jij hen ziet die onze tekenen bespotten, wend je dan van hen af totdat zij op een ander gesprek overgaan..." (Koran 6:68)

  Scheldpartijen of de spot drijven met anderen passen niet binnen het islamitisch gedragsmodel.

  "En hoont niet hen die zij in de plaats van God aanroepen, zodat zij God niet uit vijandigheid en zonder kennis gaan honen." (Koran 6:108)
  "Jullie die geloven! Mensen moeten elkaar niet belachelijk maken. Misschien zijn zij juist beter dan zij! (...) En maakt geen aanmerkingen op elkaar en geeft elkaar geen scheldnamen. (...)" (Koran 49:11)

  Integendeel, Muslims wordt voorgeschreven enkel op de beste manier te dialogeren en daarbij met zachte stem te spreken:

  "En wees gematigd in je lopen en spreek met zachte stem. De afschuwelijkste stem is immers de stem van de ezels." (Koran 31:19)

  Zelfs tegenover vijanden moet men mildheid in acht nemen en hoop koesteren want:

  ""Misschien dat God tussen jullie en hen die jullie als vijand beschouwen genegenheid zal brengen, God is Almachtig, en God is Vergevend en Barmhartig". (Koran 60:7).


  Naastenliefde is een bouwsteen van de Islam - ook tegenover niet-Muslims. Zo moet een Muslim wanneer hij het goed stelt, er voor zorgen dat zijn (gelovige of niet-gelovige) buren geen honger hebben. Doet hij dat niet, dat vervalt hij zelfs in ongeloof:

  "Hij die eet tot hij gevuld is terwijl zijn buur naast hem honger heeft, is geen gelovige" (Uitspraak van Profeet Mohamed, in Saheeh Bukhari)

  Het spreekt voor zich dat terrorisme helemaal niet in dit plaatje past maar er in tegendeel haaks op staat.

  BeantwoordenVerwijderen
 19. >>De Koran heeft als maatschappelijk doel een rechtvaardige samenleving tot stand te brengen.<<?????????????

  Hahahahaha! En toch staat het er echt!(2 januari 2010 21:50)!

  Waarschijnlijk is dit dan een slapende-cel-gek die wacht op een seintje uit de zandbak van Jemen, Somalië of Afganistan!

  Soms ook al een balzak-bomgordeltje om?
  Afsteken in de achtertuin graag!
  (maar let op de Hortensia's...).

  BeantwoordenVerwijderen
 20. Maroc.nl is zeker uit de lucht gevallen door wat extra sneeuwvlokjes!

  Wat doen anders die gekken hier op Hoeiboei?

  BeantwoordenVerwijderen
 21. J. Sob,

  Knap dat U mijn betoog in 5 minuten heeft gelezen, om vervolgens een ongefundeerde reactie te geven.

  BeantwoordenVerwijderen
 22. @ J Sob
  >> Bij het doelbewust vermoorden van de onschuldige medemens gaat men dus vér over de lijn!

  Het zijn geen onschuldige mensen. De levens van die mensen zijn nodig om de anderen angst aan te jagen zodat ze ervoor zullen kiezen om moslim te worden. Ze vervullen dus een belangrijke rol.

  Zonder deze angst en het voordeel dat je bij de overwinnaars gaat horen was niemand moslim geworden.

  Bovendien gaat het niet om het leven, maar om het hiernamaals.

  BeantwoordenVerwijderen
 23. Doegewoon,(Mohammed nr.2.384.790.152.666)

  Je Takiyya-praatjes graag inleveren bij je nieuwe broodheer, mannetje Pechtold! In thee wordt voorzien!

  BeantwoordenVerwijderen
 24. doegewoon is nu opeens anoniem!
  Ken ik hem ook niet van andere sites waar hij wel 39 namen heeft?

  Zielig..

  BeantwoordenVerwijderen
 25. Ik weet niet wat U nu aan het filosoferen bent, maar ik heb geen 39 namen, zit op heel erg weinig site's en Anoniem 02-01-2010 22:22 is een andere reageerder.

  Het kan zijn dat iemand op Maroc.nl ook Doegewoon als nickname heeft, dat weet ik niet, want op die site zit ik nooit vanwege de vele ongure type's die er zitten en heb ik ook nooit als bron gebruikt. Waarom zou ik?

  Ik ga nu kijken of daar ook Doegewoon voorkomt, zo ja; Verander ik mijn nickname meteen.

  BeantwoordenVerwijderen
 26. J. Sob,

  Goh, heeft U ook van taqiyya gehoord?

  Taqiyya is niet om U iets voor te liegen.

  Dit is Taqiyya:

  Taqiyya: verhullen van uitwendige religieuze verplichtingen

  Stel, muslims vormen een minderheid in een gemeenschap met grote vijandigheid tegenover de islam, een omgeving waarin godsdienstvervolging heerst en waarin het leven van muslims niet veilig is. Moet een muslim zich in die omstandigheden in het publiek houden aan de vijf dagelijkse gebeden, ook wanneer hij, door die gebeden publiekelijk te verrichten, er de aandacht op vestigt dat hij muslim is en zichzelf daardoor blootstelt aan vervolging, schade, letsel enz?

  Liegen over de islam is ten allen tijde verboden, maar kunnen extreme omstandigheden een muslim toestaan tijdelijk ontslagen te worden van een aantal van zijn uitwendige religieuze verplichtingen op voorwaarde dat hij in zijn hart zijn geloof trouw blijft? Daarover handelt de doctrine van taqiyya: het verhullen (d.w.z.. niet openlijk belijden) van het geloof, gemotiveerd door zelfbehoud.

  Volgens een ruime meerderheidsopvatting in de islam moet een muslim ook in die omstandigheden zijn religieuze verplichtingen nakomen en waarachtig blijven. Een minderheidsopvatting stelt dat muslims in dergelijke omstandigheden de keuze hebben. In omstandigheden van dwang en bedreiging met leed of gevaar voor eigen leven en welzijn kan volgens deze minderheidsopvatting een muslim ontheven worden van een aantal van zijn uitwendige religieuze verplichtingen. Deze doctrine noemt taqiyya en is onder meer gebaseerd op volgende vers:

  « Wie na geloofd te hebben aan God geen geloof meer hecht - en dan wie niet gedwongen is, terwijl zijn hart in het geloof rust gevonden heeft, maar zij die hun hart voor het ongeloof openstellen - op hen rust Gods toorn en voor hen is er een geweldige bestraffing. » (Koran 16:106).

  Taqiyya staat muslims in geen geval toe te liegen over de islam. Bovendien is het nooit een 'positieve keuze', maar een gevolg van een opteren voor het minste kwaad: wanneer men door het openlijk belijden van zijn geloof er het leven kan bij inschieten, verwond kan worden, schade kan oplopen enz kan men volgens deze door een minderheid gesteunde doctrine voorrang geven aan levensbehoud.

  De uitleg van islam bashers dat taqiyya muslims voorschrijft ronduit te liegen over de islam en hun leer helemaal anders voor te stellen dan hij is, is dus een aanfluiting van de werkelijkheid. De islam staat niet toe dat men liegt over de islam. Taqiyya heeft enkel te maken met het verhullen dat men muslim is – het 'niet uit de kast komen', zeg maar, het clandestien beleven van het geloof, en dan nog enkel wanneer omstandigheden dusdanig zijn dat men anders zichzelf in de problemen zou brengen. Deze omstandigheden zijn in de loop der jaren nooit nauwkeurig gedefinieerd, zodat er enige rek mogelijk is, afhankelijk van de individuele draagkracht. De ene mens kan meer druk aan dan de andere. Even goed, wijst een overgrote meerderheid van muslims taqiyya in alle omstandigheden af als een vorm van hypocrisie die voor de islam volslagen onaanvaardbaar, verwerpelijk en verfoeilijk is. Een meerderheid stelt dus dat men zelfs wanneer het leven bedreigd wordt, moet doorgaan met het openlijk belijden van de islam.

  -------------------------------------------------------

  Moet U eens luisteren J. Sob,

  Ik ken Arabisch, niet U, U kunt mij niet vertellen waar zaken voor staan.

  Ik vind het ook storend wanneer mensen dingen roepen die ze in een of andere haatsite (En dat zijn het ook) Vinden, en het vervolgens presenteren als zijnde Islamitisch.

  BeantwoordenVerwijderen
 27. Ach Doe Gewoon, de theorie klinkt zo mooi zoals jij die vertelt)*. Jammer dat je daar in de praktijk eigenlijk zo weinig van terugziet. Zouden dat nou allemaal afvalligen wezen?

  )* Er van uitgaand dat je, quote Martien, een slurfje hebt natuurlijk. Anders wordt het wat minder leuk.

  BeantwoordenVerwijderen
 28. Arabist Jansen schreef: "Was het maar zo. Het gaat steeds om mannen die mensen te pakken willen nemen die iets over moslims gezegd hebben, of zelfs kritiek hebben geuit op de oppermoslim, Mohammed (570-632). Theo van Gogh had van alles over moslims beweerd..."

  Het is jammer dat de arabist het fabeltje in stand houdt dat Bouyeri de moord pleegde omdat Van Gogh iets over moslims had gezegd.

  Bouyeri zelf beweerde van niet. Hij verklaarde:
  "Ik kan hem (Van Gogh) niet verdenken van enige hypocrisie, want hij was niet hypocriet. Dat was hij niet en ik weet dat hij uit overtuiging dingen zei... Dus het hele verhaal van dat ik mij beledigd zou voelen als Marokkaan of omdat hij mij geitenneuker zou hebben genoemd, dat is allemaal niet waar. Ik heb gehandeld uit geloof. En ik heb zelfs aangegeven dat als het mijn vader was geweest of broertje had ik precies hetzelfde gedaan."

  Van Gogh moest, volgens Bouyeri, sterven omdat hij een "Vijand van de Islam" was.

  Theo Maassen beweerde in zijn 'cabaretvoorstelling' op tv (2-1-2010) overigens hetzelfde als de arabist.

  De boodschap moet er blijkbaar in geramd worden:
  "Theo zei geitenneukers en stierf" (= Theo's eigen schuld, dus)

  En niet, naar waarheid:
  "De moord op Theo was een straf voor het maken van Submission en een proxy-moord op Ayaan Hirsi Ali" (= zo rekent de islam met vijanden af)

  BeantwoordenVerwijderen
 29. @Doegewoon, U schreef ergens "Liegen over de islam is ten allen tijde verboden" vergeef mij dat ik U moet tegenspreken. Op meerdere plaatsen in de koran wordt door de Heilige Profeet Mohammed (Vrede zij met Hem) het goede voorbeeld gegeven door bij herhaling een aangepaste vorm van de waarheid te vertellen. Liegen is dus voor de moslim volkomen geaccepteerd gedrag en een deel van het dagelijks leven. Het verklaren dat men niet liegt is hier alleen een uitingsvorm van.

  Zo heel erg verwonderlijk is het niet, de hele islam is gebaseerd op leugens. Want de islam kan alleen blijven bestaan door moslims dom te houden. In de beschaafde wereld lukt dat steeds minder dan in een zuivere islamitische omgeving. Daarom zijn er nu zoveel conflicten. De moslim kan simpelweg niet bevatten dat de beschaafde mensen zich van alle onzin van de islam niets aantrekken. Er zijn voor de moslims twee mogelijkheden om met de realiteit om te gaan: acceptatie of ontkenning. Op dit moment zit men nog in een fase van ontkenning. Maar zodra de indoctrinatie van moslims minder makkelijk gaat worden doordat zij steeds meer in contact komen met mensen die wel kunnen en mogen nadenken, zal de islam door de moslim ook als een godverdomd samengeraapt zootje achterlijke leugens worden ervaren. Dat is het moment waarop hij moet accepteren dat hij is genaaid.

  De vraag is alleen hoe stom moet men zijn om in de islam een soort religie te willen zien. Door de moslims wordt bepaald westers gedrag ook niet altijd goed herkend. Als een moslim praat over zijn geloof en over de profeet en over Allah, en dat de islam de wereld zal overheersen, dan zwijgt de beschaafde persoon en kijkt met plaatsvervangende schaamte de andere kant op. Door de moslim wordt dit gezien als een berusting, en als de superioriteit van de islam. Maar als een Allah het nodig heeft om middels terreur zijn wensen af te dwingen dan kan hij toch niet almachtig zijn? Is de terreur van de islam niet het bewijs dat Allah een verzinsel is? In het westen is men als gevolg van de beschaving doorgaans te beleefd om moslims te vertellen dat ze een achterlijk geloof hebben, en dat alleen stomme mongolen willens en wetens zich aan de islam onderwerpen.

  Vergeef mij dat ik U moet wijzen op de onjuistheden in Uw betoog. Vergeef mij dat ik van mening ben dat het niet correct is om mensen te laten verdwalen in hun stelsel van fouten. Mijn beschaving zegt mij dat ik U moet wijzen op de onjuistheid van de gehele islam. Het is alleen bedacht om iets meer dan 1300 jaar geleden een stelletje achterlijke klootzakken te laten vechten om geld en macht te veroveren voor iemand die zich profeet noemde. Als er namelijk een Allah had bestaan die echt een god was geweest dan had toch die Allah de heerschappij over Mecca aan Mohammed kunnen geven, maar dat heeft hij niet gedaan, omdat hij niet bestaat.

  BeantwoordenVerwijderen
 30. Doemaargewoon houdt mooie praatjes over de islam, maar verzwijgt de grote intolerantie die vanuit de islam uitgaat en de gebrek aan godsdienstvrijheid voor de niet-moslims die wordt opgelegd vanuit de islam in islamitische landen. Hij verzwijgt ook de doodstraf die afvalligen en homo's krijgen op basis van de islam. Kortom de leugenachtige praatjes van Doemaargewoon zijn vals en weerzinwekkend en het zo veelste bewijs dat moslims niet bereid zijn tot enige zelfreflectie en een gevaar vormen voor de vrijheid.

  BeantwoordenVerwijderen
 31. Veel van die mooie koran-regeltjes gelden alleen maar voor moslims onderling, maar zeker niet ten aanzien van niet-moslims. Uiteraard zegt die leugenaar Doemaargewoon dat niet. De islam is zeer extreem, ook de zogenaamd gematigde officiële staatsislam in veel landen, qua intolerantie jegens andersgelovigen en andersdenkenden.

  BeantwoordenVerwijderen
 32. Veel van die mooie koran-regeltjes gelden alleen maar voor moslims onderling, maar zeker niet ten aanzien van niet-moslims. Uiteraard zegt die leugenaar Doemaargewoon dat niet. De islam is zeer extreem, ook de zogenaamd gematigde officiële staatsislam in veel landen, qua intolerantie jegens andersgelovigen en andersdenkenden.

  BeantwoordenVerwijderen
 33. "Doemaargewoon" voldoet heel goed aan het profiel van de goede islamiet. In plaats van kritisch te kijken naar de islam ontkent hij gewoon dat er iets mee aan de hand is. Nou, zo komen we vooruit. Heb je 1400 jaar islamitische bloedgeschiedenis achter de rug en dan komt de goede islamiet je vertellen dat dat niet aan de islam ligt. Zou "doemaargewoon" oprecht zijn dan zou hij helpen de problemen in de islamitische leer aan te wijzen en er aan bijdragen deze problemen op te lossen. Dat doet hij dus niet. Hij ontkent alleen in alle toonaarden dat er iets met de islam aan de hand is. Wie trapt daar nog in?

  BeantwoordenVerwijderen
 34. @ Van het Goor. En ook Rudolf en anoniem 7:29,

  Puike reacties. Ik zou willen, dat ik met gemak zo vloeiend deze walgelijke realiteit kon beargumenteren. De feiten zijn me wel bekend.

  @ Heer Janzen,

  Wederom dank voor uw al uw geleverde en toekomstige bijdragen.

  BeantwoordenVerwijderen
 35. De Islamisten beweren graag dat hun Godsdienst nl de Islam de laatste godsdienst op aarde zal zijn.

  Ik kan het me voorstellen,mensen hebben nu al hun buik er van vol.

  BeantwoordenVerwijderen
 36. Door haar aantal maakt de Islam aanspraak op respect.Maar als je nagaat dat dit getal tot stand komt door bedreigen en intimidaties
  dan is dat respect misplaatst.

  Kritiek op religie moet daarom absoluut mogen.

  Bij voorbaat respect is onzin.

  BeantwoordenVerwijderen
 37. Mensen die niet in de Islam geloven
  worden bestempeld als ongelovigen.Dat is een grote mate van respectloosheid,

  Terwijl heel veel mensen in God geloven zonder daarbij altijd een religie aan te hangen.Zich zelf niet op de borst slaande dat de rest van de wereld ongelovig is.

  BeantwoordenVerwijderen
 38. Het valt me op dat mensen zonder te lezen dingen roepen die ik al beschreven heb.


  vanhetgoor:
  Liegen is dus voor de moslim volkomen geaccepteerd gedrag en een deel van het dagelijks leven.
  -----------------

  Ik heb genoeg geschreven waaruit blijkt dat liegen verboden is volgens de Islam, dat de moslims zich daar niet houden is een ander verhaal.

  -----------------------------
  vanhetgoor:
  de hele islam is gebaseerd op leugens. Want de islam kan alleen blijven bestaan door moslims dom te houden.
  ----------------------

  Dat zijn grote woorden. Kunt U,zoals ik dat doe, iets opnoemen waaruit dat blijkt?

  Wat ik schrijf kan ik onderbouwen, wat U schrijft kunt U niet onderbouwen, maar dat is toch geen reden om 1,2 miljard mensen voor dom, stomme mongool en een achterlijke klootzak uit te maken??

  De Islam zal tot in de lengte van jaren blijven bestaan, of U nou het goed vind of niet.

  De moslims zeggen toch ook niet dat die foute oorlogen van Bush Christelijk zijn omdat hij zegt dat hij een Christen is?

  Bush roept heel hard: Ik hang Christelijke waarden aan en ontketend daarna verschillende oorlogen in Islamitische landen, terwijl er veel simpeler oplossingen voor handen lagen, maar toch weet ik dat het Christendom niet oproept geweld te gebruiken tegen wie dan ook, het blijven zijn eigen daden en niet dat van het Christendom. Voor de Islam en moslims geldt hetzelfde.

  Kunt U mij uitleggen waarom die terroristische aanslagen wel Islamitisch moeten zijn, als de oorlogen van de VS niet Christelijk zijn?

  Ik heb eerder geschreven dat niemand verplicht is deze religie aan te hangen, en tevens veel zaken uitgelegd, dus waar deze scheldkanonades voor nodig zijn is voor mij een raadsel.

  BeantwoordenVerwijderen
 39. Voor Rudolf geldt precies hetzelfde, ik zit hier geen mooie praatjes te houden, ik zit hier alleen maar uit te leggen waar de Islam voor staat, en dat doe ik niet aan de hand van de hedendaagse praktijken en aan de hand van wat de moslims van tegenwoordig allemaal uitvoeren, maar aan de hand van waar de profeet meekwam.

  Omdat de meerderheid van de moslims zich daar niet aan houdt, en omdat sommigen zover zijn gegaan door aanslagen te plegen, en gisteren nog probeerde een Somalier de Deense cartoonist te vermoorden, al deze zaken bij elkaar opgeteld verklaren de ondergang van de Islamitische wereld, dus niet van de Islam.

  Als U zegt dat terroristen echt vanuit hun religie handelen, dan wil ik die Koranverzen en die Hadith's die daartoe zetten graag van U horen, als U toch meent dat terrorisme Islamitisch is.

  Er treden tot vandaag de dag mensen in de Islam, en dat komt niet door terrorisme, zoals sommigen stellen, want dat is een goedkoop argument. Ik zou ook niet in een religie geloven die op basis van terrorisme bestaat.

  BeantwoordenVerwijderen
 40. Bush heeft pas oorlogen in Aghanistan en Irak 'ontketend' nadat(NADAT)aanhangers van het islamitische geloof op 11 september tweeduizend zoveel Amerika hadden aangevallen. De toenmalige regeerders over die twee landen hebben er alles aan gedaan om Amerika c.s. zo ver te krijgen.

  BeantwoordenVerwijderen
 41. Anoniem zei:
  Door haar aantal maakt de Islam aanspraak op respect.Maar als je nagaat dat dit getal tot stand komt door bedreigen en intimidaties
  dan is dat respect misplaatst.

  Kritiek op religie moet daarom absoluut mogen.

  Bij voorbaat respect is onzin.

  3 januari 2010 12:52


  Respect is really only a devious
  route taken by violence.

  George Bataille

  BeantwoordenVerwijderen
 42. Anoniem zei...
  Bush heeft pas oorlogen in Aghanistan en Irak 'ontketend' nadat(NADAT)aanhangers van het islamitische geloof op 11 september tweeduizend zoveel Amerika hadden aangevallen.
  ---------------------------------------------

  Lezen is ook niet Uw vak, ik heb me nooit afgevraagt WAAROM de VS een oorlog is begonnen, maar dat het op een verkeerde manier oorlog voert tegen het trrorisme, en of dat wel zo Christelijk is om burgerslachtoffers niet te schuwen.
  Bovendien had ik er gisteren ook al wat over geschreven.

  Dit is wat ik vandaag heb geschreven:

  "Bush roept heel hard: Ik hang Christelijke waarden aan en ontketend daarna verschillende oorlogen in Islamitische landen, terwijl er veel simpeler oplossingen voor handen lagen, maar toch weet ik dat het Christendom niet oproept geweld te gebruiken tegen wie dan ook, het blijven zijn eigen daden en niet dat van het Christendom. Voor de Islam en moslims geldt hetzelfde.

  Kunt U mij uitleggen waarom die terroristische aanslagen wel Islamitisch moeten zijn, als de oorlogen van de VS niet Christelijk zijn?"
  ----------------

  Dat wil ik graag beantwoord hebben, dus niet steeds omheen draaien, maar gewoon een antwoord geven.

  BeantwoordenVerwijderen
 43. "Kunt U mij uitleggen waarom die terroristische aanslagen wel Islamitisch moeten zijn, als de oorlogen van de VS niet Christelijk zijn?"

  Ik wil alvast een voorschot op een antwoord geven.

  Omdat de mohammedaanse god, Allah, in de Koran oproept tot aanvalsoorlogen. Terwijl God dit niet doet.

  BeantwoordenVerwijderen
 44. Er bestaan geen twee Goden, dus dit is een achterlijk antwoord.

  Al zouden wel twee Goden bestaan, nu zijn we weer terug bij af.

  Waar staan die vermeende aanvalsoorlogen en in welk boek? Kunt U dat onderbouwen? Zonder de praktijk erbij te halen? Dus puur uit het boek? Want daar gaat 't om.

  Kunt U een verklaring geven uit de boeken waar staat dat terrorisme bij de Islam hoort?

  BeantwoordenVerwijderen
 45. "Kunt U mij uitleggen waarom die terroristische aanslagen wel Islamitisch moeten zijn, als de oorlogen van de VS niet Christelijk zijn?"

  De oorlogen van de VS zijn niet specifiek christelijk maar Westers.
  Ze zijn geïnspireerd door de foutieve gedachte dat islamieten net zoals Westerlingen naar vrijheid, vrede, veiligheid en democratie verlangen.
  Bush cs dachten dat het verdrijven van de Taliban en Saddam vrijheid, vrede, veiligheid en democratie zouden bewerkstelligen.
  Dat was een volkomen onjuiste inschatting. Islamieten zijn slechts geïnteresseerd in parasitisme en zo lang het voortduren van de oorlogssituatie
  in hun landen de Westerse stroom aan geld en hulpgoederen in stand houdt dan blijft die oorlogssituatie bestaan.
  Afganistan heeft geen belang bij een nederlaag van de Taliban en Irak heeft geen belang bij een nederlaag van Al Qaida.
  De Westerse geldstroom mocht eens opdrogen..

  BeantwoordenVerwijderen
 46. Knee Weeder,

  Nu zijn we dichterbij de waarheid, alleen moet ik nu naar m'n werk, dus vandaag ben ik er niet meer.

  Niet dat iemand denkt dat ik ervandoor ben gegaan.

  BeantwoordenVerwijderen
 47. "Er bestaan geen twee Goden, dus dit is een achterlijk antwoord."

  Precies, er bestaat maar één God: God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest.

  Ik geloof aan God, niet in de Allah van de mohammedanen.

  http://www.versebyversequran.com/data/AbdulSamad_64kbps_QuranExplorer.Com/009029.mp3

  http://www.versebyversequran.com/data/AbdulSamad_64kbps_QuranExplorer.Com/002216.mp3

  http://www.versebyversequran.com/data/AbdulSamad_64kbps_QuranExplorer.Com/061004.mp3

  Ik heb vernomen dat u het Koranisch Arabisch kent.

  BeantwoordenVerwijderen
 48. "Waar staan die vermeende aanvalsoorlogen en in welk boek?"

  Koran 9:29
  Koran 61:4
  Koran 5:33
  Koran 2:216
  Koran 9:122
  Koran 9:39
  Koran 9:5, het beruchte zwaardvers, ajaat al-saif

  En dan laat de talrijke sahih hadiethteksten waarin Mohammed moordt, rooft, verkracht, genocide pleegt, opdracht geeft tot moord, liegt en bedriegt tijdens zijn offensieve plundertochten buiten beschouwing.

  BeantwoordenVerwijderen
 49. The Koran's 164 Jihad Verses
  1 2:178 26 3:156 51 4:103 76 8:57 101 09:029 126 29:69 151 59:05
  2 2:179 27 3:157 52 4:104 77 8:58 102 09:036 127 33:15 152 59:06
  3 2:190 28 3:158 53 4:141 78 8:59 103 09:038 128 33:18 153 59:07
  4 2:191 29 3:165 54 5:033 79 8:60 104 09:039 129 33:20 154 59:08
  5 2:193 30 3:166 55 5:035 80 8:65 105 09:041 130 33:23 155 59:14
  6 2:194 31 3:167 56 5:082 81 8:66 106 09:044 131 33:25 156 60:09
  7 2:216 32 3:169 57 8:001 82 8:67 107 09:052 132 33:26 157 61:04
  8 2:217 33 3:172 58 8:005 83 8:68 108 09:073 133 33:27 158 61:11
  9 2:218 34 3:173 59 8:007 84 8:69 109 09:081 134 33:50 159 61:13
  10 2:244 35 3:195 60 8:009 85 8:70 110 09:083 135 42:39 160 63:04
  11 3:121 36 4:071 61 8:010 86 8:71 111 09:086 136 47:04 161 64:14
  12 3:122 37 4:072 62 8:012 87 8:72 112 09:088 137 47:20 162 66:09
  13 3:123 38 4:074 63 8:015 88 8:73 113 09:092 138 47:35 163 73:20
  14 3:124 39 4:075 64 8:016 89 8:74 114 09:111 139 48:15 164 76:08
  15 3:125 40 4:076 65 8:017 90 8:75 115 09:120 140 48:16
  16 3:126 41 4:077 66 8:039 91 9:05 116 09:122 141 48:17
  17 3:140 42 4:084 67 8:040 92 9:12 117 09:123 142 48:18
  18 3:141 43 4:089 68 8:041 93 9:13 118 16:110 143 48:19
  19 3:142 44 4:090 69 8:042 94 9:14 119 22:039 144 48:20
  20 3:143 45 4:091 70 8:043 95 9:16 120 22:058 145 48:21
  21 3:146 46 4:094 71 8:044 96 9:19 121 22:078 146 48:22
  22 3:152 47 4:095 72 8:045 97 9:20 122 24:053 147 48:23
  23 3:153 48 4:100 73 8:046 98 9:24 123 24:055 148 48:24
  24 3:154 49 4:101 74 8:047 99 9:25 124 25:052 149 49:15
  25 3:155 50 4:102 75 8:048 100 9:26 125 29:006 150 59:02
  IV. Excerpts of Verses

  Translation used: M. H. Shakir, published by Tahrike Tarsile Qur'an, Inc., 1983, unless otherwise indicated......

  http://www.yoel.info/koranwarpassages.htm#Fulltext

  BeantwoordenVerwijderen
 50. Hahaha...Onze geniale leiders denken zelf dat ze 'Abe' Lincoln zijn...Bange schijters zijn het, die politieke correctheid prediken, want stel je voor, er zou wel eens een moslim beledigd kunnen raken, en je weet het maar nooit met moslims.
  Goed dat Wilders er is, voor het toch wel noodzakelijke tegenwicht. Hij liever dan ik hoor je ze denken.
  Want achterlijk zijn ze niet...wel gek..

  Trouwens, wel gruwelijk effectief, die opvoeding van moslims, elke kikker die uit de vijver springt wordt afgemaakt.

  Daar zullen onze "geniale lijders" best jaloers op zijn.

  Pete
  Thailand

  BeantwoordenVerwijderen
 51. Ik moet "Doegewoon" hier toch een punt toekennen. Geniale leider, de "Sufferd" Bush (jr.) heeft hardop verklaard dat hij hoogst persoonlijk door (de Christelijke) God was ingefluisterd om Irak binnen te vallen, om zo de oorlog tegen het terrorisme, (?) een religieuze wending te geven. Reken maar dat die islamfundementalisten in hun grotten hebben zitten lachen, die zagen hun akties "legaal" worden, en dat werd natuurlijk tenvolle uitgebuit onder de moslimgelovigen.

  Verder wordt bij elke criminele aktie door jongelui (hier in Nederland) wel altijd de religieuze etniciteit van allochtonen vermeld, en nooit van: een Christenjongen uit Staphorst heeft een auto in de fik gezet.
  Neemt niet weg dat er meer atheisten zijn onder autochtone jongeren, maar toch ? En natuurlijk verder, als je als moslim bent geboren kom je daar niet zo makkelijk meer vanaf..(zie o.a. Ayaan met alle bedreigingen, en moorden op afvalligen, door de zelfbenoemde Allahsoldaten)

  Pete
  Thailand,

  BeantwoordenVerwijderen
 52. Loslopende gekken ... dat is niet zo erg.
  Maar diegenen die door deze gekken van de wijs worden gebracht zijn misschien veel gevaarlijker.
  Was het niet onze minister van Buitenlandse zaken die het een schande vond dat die Zwitsers zomaar een referendum hielden ?
  En zijn niet die Britse Labour leiders die de sharia der gekken dulden, het eigenlijke probleem ?
  Men kan een een beperkte Somalier toch niet overal de schuld van geven.

  Iedereen kan het toch op zijn klompen aanvoelen dat op de dag dat de regering in grote getalen Nazi's asiel verleent, Anna Frank nooit meer vrijelijk over straat lopen kan ?

  Zien wij allen uit naar de volgende actie van een religieuze mongeaul... waar wij dan zogenaamd bang van moeten worden.

  Tenminste dat is het uiteindelijke doel. Dat men respect [kuch] krijgt voor de islam.
  [Gaaap]


  Wie weet er iemand nog een goeie mop...?

  BeantwoordenVerwijderen
 53. @Doegewoon,

  Je doet alsof terrorisme onder alle religies voorkomt, maar hoeveel aanslagen hebben christenen wereldwijd de afgelopen 10 jaar gepleegd?
  Net zo veel als moslims in Thailand, afgelopen week?

  De column van Jansen gaat over de mislukte aanslag op Kurt Westergaard; voor zover ik weet de 3e poging alweer in een jaar tijd.
  In Nederland hebben diverse mensen voor korte of langere tijd politiebescherming nodig gehad omdat bepaalde moslims (dus niet; bepaalde christenen) vonden dat zij de islamitische wetgeving -die hier kennelijk al van kracht is- hadden overtreden. Is dat toeval, zijn dat allemaal losstaande incidentjes?

  De zogenaamde profeet Mohammed liet zo'n beetje iedereen die hem tegensprak vermoorden. Voor lieden als Mohammed B was dat een reden om óók iemand die de islam tegensprak te vermoorden.
  Genoemde profeet richtte ook flink wat bloedbaden aan onder ongelovige burgers. Voor lieden als Saud, Ahmadineyad, Bin Laden en tientallen andere islamitische leiders is dat nu dus een reden om óók bloedbaden onder ongelovige burgers aan te richten; of daar toe op te roepen.

  Saudie-Arabië is een brute dictatuur zonder godsdienstvrijheid, waar de islam het hele leven bepaalt. De media prediken haat en geweld tegen ongelovigen, vooral tegen joden. Zo'n uitspraak van die islamic fiqh counsil daar zegt me daarom heel weinig, het lijkt vooral een "doekje tegen het bloeden". Vanuit Saudie-Arabië wordt namelijk al decennialang wereldwijd extremisme gepromoot, en terrorisme gefinanciërd. Als er ergens in het Westen weer (school-) boeken opduiken waarin haat en geweld wordt gepredikt, kun je er de donder op zeggen dat die boeken in SA geschreven zijn.

  Het over en weer citeren van vredelievende of juist haatzaaiende passages in de koran en andere heilige boekjes is zinloos. Boeken doden niet. Waar het om gaat is dat mensen die boekjes niet te serieus nemen.
  Wat dat betreft heeft de islamitische wereld nog een lange weg te gaan.

  BeantwoordenVerwijderen
 54. @ Doegewoon

  Jammer, jammer, jammer dat DG nooit en te nimmer de hand in eigen boezem weet te steken. Wat er fout is aan de Islam komt slechts door foute interpretaties, terwijl het zo voor de hand ligt om te zeggen dat de teksten ook wel erg dubbelzinnig zijn en al te gemakkelijk opgevat kunnen worden als 'haat en oorlogretotiek'. Beste DG, leer nu eens van het zelfreinigend vermogen wat bijv tenminste een deel van de christenheid heeft gekenmerk bijv. na WOII. Kijk eens zonder schroom kritisch naar het handelen van je geloofsgenoten en naar de waanzunnig bloedige geschiedenis die ook de Islam heeft gekenmerkt. En kom dan eens met een inzicht dat het niet alleen de foute interpretatie is , maar dat er fundamenteel dingen fout zijn. Kom eens te voorschijn met houtsnijdende kritiek op teksten i.p. v. het doorzichtig/omzichtig verdedigen van onhoudbaar gedachtengoed. Iedere ware gelovige weet dat 'in principe 'het gedachtegoed van z'n club goed is , maarja de uitvoering is in handen van gekken. Nou als er zoveel gekken van een bepaald gedachtengioed zijn dan zakl er met dat gedachtengoed wel iets heel erg fout zijn. Sluit je bijv. eens aan bij de gedachte van een Tunesisch auteur die er uiteindelijk voor uitkwam dat 'geweld' de moslimziekte bij uitstek is. Vroomheid OK, maar geneuzel Bah

  BeantwoordenVerwijderen
 55. Jammer dat Doemaargewoon de valse en liegende moslim uithangt. Jammer dat hij geen zelfreflectie heeft en niet erkent dat binnen zijn geloofssysteem veel intolerantie is naar niet-moslims en dat veel onvrijheden worden opgelegd op basis van de koran en de hadith. Jammer dat hij bijvoorbeeld niet zegt dat hij stenigingen verwerpt en daarmee de hadiths die dat voorschrijven. Jammer dat de zogenaamd gematigde moslims als Doemaargewoon niet protesteren tegen het feit dat geweld en onvrijheid in naam van de islam fout zijn en alleen maar zeggen dat het niets met de islam te maken heeft. Erg flauw en misselijkmakend. Kortom zolang Doemaargewoon niet kritisch is ten aanzien van zijn eigen geloof, is hij niet interessant.

  BeantwoordenVerwijderen
 56. Jammer ook dat types als Doemaargewoon niet protesteren tegen praktijken zoals deze:

  Fighting Islamic fundamentalism

  BeantwoordenVerwijderen
 57. Geen dwang zeggen moslims, maar kijk niets anders dan dwang. Zo ook de doodstraf voor afvalligen op grond van de islamitische wet.


  Moslims 'kapen' christelijke uitvaart

  In Finland hebben islamitische familieleden en een imam de begrafenis van een 28-jarige tot het christendom bekeerde man verstoord. Toen de pastor met de vrouw en schoonmoeder van de overledene met de kist bij het graf arriveerde, sprongen er opeens een aantal islamitische mannen uit het struikgewas en verdrongen de Finse kistdragers. Daarop begon de imam de uitvaartdienst te leiden met een gebed in het Arabisch. De imam wiste ook het door de pastor uit zand gevormde kruis van de kist. De christelijke verwanten en de pastor waren totaal overdonderd door deze 'kaping' en wisten niet wat ze moesten doen.
  De overledene was in december 2008 overgegaan tot het christendom en vorige zomer voor de kerk getrouwd. Zijn vader was een moslim. De man stierf aan een ernstige ziekte en wenste een christelijke begrafenis. De vrouw en schoonmoeder van de man hadden de uitvaart georganiseerd, omdat de islamitische familieleden er niks mee te maken wilden hebben. Hun enige wens was dat de overledene begraven en niet gecremeerd zou worden.

  http://www.nieuwreligieuspeil.net/node/3270

  BeantwoordenVerwijderen
 58. Jammer dat hij geen zelfreflectie heeft...

  Een moslim die zelfstandig en vrijelijk over de koran peinst, wikt en weegt ?
  Hmmm, is dat, die twijfel, eigenlijk geen Blasfemie ?

  BeantwoordenVerwijderen
 59. Men heeft weer eens totaal niks van begrepen hé?

  Ik zit hier al die tijd terrorisme te veroordelen, en dan nog beweerd iemand dat ik het niet doe en dat het jammer is! Ik zou zeggen lees mijn lange betogen nog eens.

  Anoniem zegt:

  "En dan laat de talrijke sahih hadiethteksten waarin Mohammed moordt, rooft, verkracht, genocide pleegt, opdracht geeft tot moord, liegt en bedriegt tijdens zijn offensieve plundertochten buiten beschouwing"
  -------------------------

  Leuk geprobeert, ik ga niet uitzoeken waar de genoemde Hadith's voor staan, wat de inhoud ervan is, in welk context te lezen of het een verzonnen exemplaar is, maar de Hadith moet nog altijd aan de volgende woorwaarden voldoen:

  BeantwoordenVerwijderen
 60. DE VOORWAARDE VOOR HET AANVAARDEN VAN HADITH
  Een Hadith moeten voldoen aan de volgende vijf criteria om te worden aanvaard in de islamitische wet als een bron van juridische ordonnantie:
  1. Continuïteit van de keten van zenders (ittisal assanad):

  Deze keten van zenders moet worden ongebroken zodat de Hadith te aanvaardbaar. Dat wil zeggen, geen van de zenders moeten missen zijn van de keten van vertellers. Bovendien moet elke zender ook gehoord de Hadith in kwestie rechtstreeks van de zender voor hem. Kennis van dit is gecontroleerd met de hulp van de biografische wetenschappen van de wetenschap van de Hadith.

  2. De integriteit ( 'adalah) van de zenders:

  De integriteit van de zenders is gevestigd in termen van hun out-afdeling naleving van de islam. Met andere woorden, het is vastgesteld dat zij de praktijk brengen wat van hen wordt verlangd door de islam en ze zijn niet bekend te werken aan het doen van dingen die verboden zijn. Ook deze voorwaarde wordt gecontroleerd door de biografische wetenschappen van Hadith.

  3. Deugdelijkheid van het geheugen van de zenders:

  Het moet worden gecontroleerd door de biografische wetenschappen van Hadith dat elke zender heeft een goed geheugen, of dat zijn boeken juist waren en dat hij alleen doorgegeven rechtstreeks uit zijn boeken.

  4. Overeenstemming van de Hadith:

  Het is belangrijk dat de Hadith in overeenstemming met soortgelijke Hadiths over dezelfde onderwerpen die sterker zijn dan zij. Deze overeenstemming moet worden zowel in de keten van zenders en de tekst. Non-conformiteit in de keten van zendt-ters bijvoorbeeld zou kunnen worden als een van de zenders in de keten is verschillen-ent dan in een sterkere versie van dezelfde hadith. Non-conformiteit in de tekst zou betekenen divergentie in de zin van deze Hadith met een die sterker is.

  5. De afwezigheid van gebreken ( 'illah) in de Hadith:

  BeantwoordenVerwijderen
 61. Een defect ( 'illah) in de Hadith wordt gedefinieerd als een verborgen gebrek in de Hadith, die neemt afstand van zijn authenticiteit. Een Hadith die een dergelijk defect is is er een die lijkt te zijn vrij van gebreken bij de eerste onderzoeken, terwijl na-ring wordt ontdekt dat zij een bepaalde afwijking die niet zouden worden zichtbare zonder onderzoek. Het defect kan worden in de keten van zenders of in tekst of beide.

  II. INDELING VAN HADITH
  Er zijn twee verschillende types van Hadith:
  A. De terugkerende Hadith (al-Hadith al-mutawatir):

  Dit type van Hadith is doorslaggevend in zijn zekerheid (qat'i thubut). Er is geen twijfel dat zij daadwerkelijk naar beneden kwam van de Profeet (vrede zij met hem). Er zijn vier voorwaarden waaraan moet worden aanwezig voor een Hadith worden van deze categorie:


  Ten minste vier verschillende personen moeten hebben verteld de Hadith.
  Het moet onmogelijk zijn geweest voor deze vier of meer te hebben eens op een leugen.
  Zij moeten de Hadith overgeleverd van soortgelijke mensen (de eerste twee voorwaarden is van toepassing) vanaf het begin van de keten van overbrengen-ken tot het einde van het.
  Hun verhaal van Hadith moeten vertrouwen op de geest en de zintuigen de geest niet alleen omdat de geest zou kunnen worden verward (als verbeelden iets te zijn gebeurd).
  B. De niet-recurrente Hadith (al-Hadith al-ahad): Een hadith die niet recurrente is (mutawatir) heet niet-recurrente ( 'Ahad). Deze categorie is onderverdeeld in drie sub-groepen op basis van het aantal van de vertellers van de Hadith:
  De bekende Hadith (al-Hadith al-mashhur). Dit is een Hadith die is overgeleverd door drie of meer mensen in de keten van zenders, maar niet komen tot de rang van recidiverende Hadith.
  De sterke Hadith (al-Hadith al-Aziz). Dit is een Hadith waarin er niet minder dan twee vertellers in elk deel van de keten van vertellers.
  De zeldzame Hadith (al-Hadith Al-Gharib). Dit is een Hadith die wordt verteld door een persoon op een punt in de keten van zenders.
  ** De niet-recurrente Hadith is onderverdeeld in drie classificaties meer met betrekking tot het begin van de keten van zenders:
  De verhoogde Hadith (al-Hadith al-Marfu). Dit is een Hadith de keten van vertellers voor die begint met de profeet Mohammed (vrede zij met hem).
  De Suspended Hadith (al-Hadith al-mawquf). Dit is een Hadith de keten van vertellers voor die niet te herleiden tot de Profeet (vrede zij met hem), maar in plaats daarvan sporen terug naar een metgezel van de Profeet (vrede zij met hem).
  De Cut-off Hadith (al-Hadith al-maqtu '). Dit is een Hadith de keten van vertellers voor die sporen terug alleen aan een opvolger van de metgezellen van de Profeet (vrede zij met hem).
  ** De niet-recurrente Hadith is opgedeeld in drie classificaties met betrekking tot hun aanvaarding als een bron van de islamitische wet:

  BeantwoordenVerwijderen
 62. De authentieke Hadith (al-Hadith as-Sahih). Dit is een hadith waarin de vijf criteria voor het aanvaarden van een Hadith voldoet.
  De goede Hadith (al-Hadith al-hasan). Dit is de Hadith die, zoals de authentieke Hadith, ook voldoet aan deze vijf criteria met uitzondering van het derde criterium van de deugdelijkheid van het geheugen van de zenders is slechts in geringe mate voldaan.
  De zwakke Hadith (al-Hadith ad-da'if). Dit is een hadith die niet alle vijf criteria voldoen voor aanvaarding-Ting Hadith. De zwakke Hadith is ingedeeld in verschillende categorieën met betrekking tot welke van deze vijf criteria is niet voldaan:
  A. Zwakte in de Hadith vanwege een gebrek aan continuïteit in de keten van zenders.
  De continuïteit ontbreekt aan het einde van de keten van zenders de Hadith heet "opknoping" (mu'allaq).
  Indien de continuïteit ontbreekt in het midden van de keten van zenders, is de Hadith bekend als "gestoord" (munqati ').
  Als twee opeenvolgende zenders of meer ontbreken in het midden van de keten van zenders, de Hadith heet "problematisch" (mu'dil).
  Als de eerste zender, een metgezel van de Profeet (vrede zij met hem), ontbreekt in de keten van zenders, de Hadith heet "onverenig-pletely doorgegeven" (Mursal).
  B. Zwakke de Hadith te wijten aan gebrek aan integriteit ( 'adalah) in de vertellers.

  Een Hadith whhich is gefabriceerd is bekend als "gefabriceerd" (mawdu ').
  Als de Matn (tekst) van een Hadith kwam via een kanaal van de trans-missie alleen en de zender van deze Hadith niet voldoen aan de criteria voor de integriteit of zijn geheugen is niet goed dan is de Hadith wordt gezegd dat "afgewezen" (moenkar ).
  Als een Hadith wordt overgedragen door iemand die is belast met liegen en dat Hadith is alleen bekend door zijn overbrenging dan de Hadith wordt gezegd dat "verlaten" (matruk).
  Drie subgroepen van zwakke Hadith zijn ingedeeld als:
  4.1. Mudallas is de keten van "valse" zenders.

  Dit is een Hadith die de zender heeft toegezonden van een andere zender die hij heeft ontmoet, maar onder wie hij niet studeren, maar ten aanzien van wie hij de Hadith doorgegeven op een manier wat inhoudt dat hij van hem gehoord.

  4.2. Forged betreffende leraren (mudallas as-Shuyukh).

  Dit is een Hadith waarin de zender noemt zijn leraar (Shaikh) door nicknames andere dan de namen waarmee hij bekend is.

  4.3. Forged betrekking tot de naamgeving van de zenders (mudallas at-tasiyah).

  BeantwoordenVerwijderen
 63. Dit is een Hadith die wordt doorgegeven door een zwakke zender tussen betrouwbare zenders die voldeden aan elkaar met de zwakke zenden-ter tussen hen hebben geschrapt, om niet te worden geschrapt.  Als een van de zender van de Hadith niet wordt genoemd dan de Hadith heet "obscure" (mubham).
  Als er iets is toegevoegd aan een Hadith, dan is dat Hadith staat bekend als "interpolatie" (mudraj), kan interpolatie in de keten van Narra-toren of in de tekst (matn).
  C. Zwakke als gevolg van de onnauwkeurigheid van de herinneringen van de zenders:

  Als een Hadith is te ontvangen via verschillende kanalen zwak, niet van hen zijn sterker dan de anderen, dan is de Hadith heet "wankel" (modder-tarib).
  Als er een verandering in de tekst van de Hadith dan de Hadith is ofwel de naam "vervalst" (musahhaf) of "geïnterpoleerde" (muharaf).
  Als er inversie in de woorden van de keten van vertellers (sanad) of tekst (matn) van de Hadith, dan is de Hadith heet "omgekeerde" (maqlub).
  D. Als de tekortkoming het gevolg is van niet-overeenstemming van een Hadith dan heet "odd" (shadhdh).
  E. Zwakte in een Hadith vanwege een "gebrek" ( 'illah).

  In dit geval de Hadith heet "defect" (mu'all).

  Het moet worden benadrukt dat in de islamitische wet alleen authentiek (Sahih) en goed (hasan) Hadiths worden gebruikt bij de afleiding van ordonnantie.
  ---------------------------------------------

  Je kan heel goed zelf nagaan of deze Hadith's aan de criteria voldoen of niet, zoals ik eerder al zei: De Hadith is een verlengstuk van de Koran en bevat daarmee geen tegenstrijdigheden, bovendien is het in context lezen belangrijk.


  Wat betreft al die Koranverzen:
  Het is een kwestie van begrijpend lezen en in context plaatsen door bv. een paar verzen terug en een paar verzen verder te lezen.

  Vaak is de uitkomst dat wanneer moslims bestreden worden wegens hun Godsdienst dat ze voor de zaak van Allah moetn strijden, en wanneer de vijand ermee stopt (Met strijden) Dat de moslims ook moeten stoppen en de zaak van Allah bijdeze laten varen, dwz. Als moslims strijden, dan strijden ze voor Allah, en alleen wanneer ze zelf bestreden worden en niet anders.

  BeantwoordenVerwijderen
 64. "De authentieke Hadith (al-Hadith as-Sahih). Dit is een hadith waarin de vijf criteria voor het aanvaarden van een Hadith voldoet."

  Daarom schreef ik ook, sahih hadiethteksten. Zoals sahih muslim, sahih bukhari en sahih Abu Dawud. Daarin kan men lezen over de onzedelijke gruweldaden van degene die door de mohammedanen als navolgenswaardig wordt beschouwt.

  "En dan laat de talrijke sahih hadiethteksten waarin Mohammed moordt, rooft, verkracht, genocide pleegt, opdracht geeft tot moord, liegt en bedriegt tijdens zijn offensieve plundertochten buiten beschouwing"

  @ Doegewoon,

  Mij neemt u niet in het ootje. Ik heb de Koran gelezen, kan mijn weg vinden in de (sahih) ahadieth en weet wat de sjaria voor schrijft.

  Vraagje...als in het mohammedaanse geloof aanvalsoorlogen niet zijn voorgeschreven, wat is volgens u dan Dar al-harb?

  BeantwoordenVerwijderen
 65. @ doegewoon
  Ik denk dat je beter ergens anders zieltjes kan gaan winnen, hier gaat niemand je rooskleurige versie van de Islam accepteren.

  BeantwoordenVerwijderen
 66. Allemaal goed en aardig, Doegewoon, maar hoe zit het met imams die willen dat homoseksuelen van hoge gebouwen worden geworpen? Of de adviezen van geestelijken met betrekking tot het slaan van vrouwen? En zo nog het een en ander, vanuit de geestelijkheid? Nogmaals: zjn dat dan afvalligen, of lieden die hun eigen religie niet kennen?

  BeantwoordenVerwijderen
 67. @ Esther,

  De kwestie is de legitimiteit van aanvalsoorlogen. Voor Doegewoon is de legitimiteit van de executie van homo's, het stenigen van overspeligen, het afhakken van handen en het slaan van vrouwen onder de sjaria wetgeving waarschijnlijk glashelder.

  In een eerdere post vergoeilijkte Doegewoon de discriminatie van christenen en joden, zoals bevolen door de Koran en de sjaria.

  @ Doegewoon,

  Ik zal nooit uw dhimmie worden. Van geen enkele mohammedaan word ik een dhimmie. Heeft u dat begrepen?

  BeantwoordenVerwijderen
 68. Anoniem :
  Vraagje...als in het mohammedaanse geloof aanvalsoorlogen niet zijn voorgeschreven, wat is volgens u dan Dar al-harb?
  --------------------------

  Dit is een wet die na Mohammed is gemaakt, en hoort daarmee niet bij de sharia, misschien heeft deze wet ooit zijn dienst bewezen, en wetten, gemaakt door geleerden of wie dan ook, kunnen altijd veranderd of opgeheven worden, zo past deze wet niet meer in de huidige tijd, en is afgeschaft.


  __________________________________________
  Dar al Harb (Arabisch: دار الحرب "huis van oorlog") verwijst naar gebieden buiten Moslim regel, in tegenstelling tot Dar al Islam. De precieze benaming van deze gebieden kan sterk variëren naargelang van de sprekers idee van wie wel en wie geen moslim, en die regeringen zijn of niet moslim in de praktijk. De bewoners van de Dar al-Harb worden genoemd harbi (Arabisch: حربي). Volgens de oude wet, doet een harbi zelfs niet het recht hebben om te leven. Om op het grondgebied van de islam (Dar al Islam) Hij heeft een veilig gedrag pass heet een aman. De term heeft betekenis voor vandaag Islamitische extremisten.

  Dar al-Harb, zoals Dar al Islam en soortgelijke termen, zijn niet gevonden in de Koran of in Hadith die de kern basis van de islam.
  ____________________________________________
  @ doegewoon
  Ik denk dat je beter ergens anders zieltjes kan gaan winnen, hier gaat niemand je rooskleurige versie van de Islam accepteren.
  ----------------------------

  Ik ben geen zieltjes aan het winnen, men is bezig op allerlei manieren de Islam op zich zwart te maken, en ik ben bezig de aantijgingen te ontkrachten, meer niet.
  Als ik U een moordenaar noem, en U toont aan dat dit niet het geval is, bent U dan bezig mij voor U te winnen of komt U alleen maar voor Uzelf op? Beetje helder nadenken aub.

  ---------------------------------------------------------------
  In een eerdere post vergoeilijkte Doegewoon de discriminatie van christenen en joden, zoals bevolen door de Koran en de sjaria.
  ----------------------------

  Ik zou graag willen weten welke post die is hoor, want U bent nu regelrecht bezig mij zwart te maken.


  -------------------------------------------------------------------
  Ik zal nooit uw dhimmie worden. Van geen enkele mohammedaan word ik een dhimmie. Heeft u dat begrepen?
  -----------------------------

  Dit heeft U nu een paar keer geschreven, heb ik dat gesuggereerd soms? En zo ja, waar dan?

  BeantwoordenVerwijderen
 69. @ doegewoon,

  Mohammed heeft zelf tot het voeren van aanvalsoorlogen opgeroepen. De sahih ahadieth staat er vol mee. In bukhari staat bijvoorbeeld de tekst dat Mohammed, de profeet van de mohammedanen, als hij op veldtocht ging altijd deed of hij ergens anders heen ging en dat hij gezegd zou hebben: oorlog is misleiding.

  1400 jaar aanvalsoorlogen! 1400 jaar jihad! 1400 jaar perversie, ontucht en godslastering.

  U heeft de jizya vergoeilijkt.

  Maak ik de mafia zwart als ik het een criminele organisatie zou noemen?

  U doet toch alles wat de islam u opdraagt te doen?

  BeantwoordenVerwijderen
 70. "Dit is een wet die na Mohammed is gemaakt, en hoort daarmee niet bij de sharia, ..."

  Dat is natuurlijk onzin. De ahadieth en de Koran zijn namelijk ook na de dood van Mohammed gemaakt. De oudste geschreven bronnen over Mohammed dateren meer dan honderd jaar na zijn dood (jaren '30 van de achste eeuw). De Koran en de ahadieth zijn nog jonger.

  BeantwoordenVerwijderen
 71. Doegewoon: doe eens gewoon en zoek een hobby.

  Verder is het wijzelijk niet dezelfde fout steeds te herhalen:
  MOSLIMS ZIJN ALLEEN IN HET MIDDEN TE HOUDEN IN EEN DOOR DE ISLAM OVERHEERSDE NATIE.

  Dat is nu juist de crux van het verhaal: wij willen dat die mensen zich normaal gedragen ZONDER inmenging van de Islam.

  Dat ze dat makkelijker lukt in een bad van hun zelf verspreide gif lijkt me nou niet echt vermeldingswaardig...

  BeantwoordenVerwijderen
 72. Er is geen Hadith te vinden die het over "Dar el Harb" heeft.

  BeantwoordenVerwijderen
 73. Esther
  Allemaal goed en aardig, Doegewoon, maar hoe zit het met imams die willen dat homoseksuelen van hoge gebouwen worden geworpen? Of de adviezen van geestelijken met betrekking tot het slaan van vrouwen? En zo nog het een en ander, vanuit de geestelijkheid? Nogmaals: zjn dat dan afvalligen, of lieden die hun eigen religie niet kennen?
  --------------------------------------------------

  Het is niet dat deze lieden hun religie niet kennen, het zijn ook zeker geen afvalligen, maar ook imams kunnen een modderfiguur slaan.

  Op homoseksualiteit staat in de sharia niet de doodstraf, al zijn er wel imams die vinden dat homo's dood moeten, eem imam is niet bevoegd om een wet uit te vaardigen, hij is slechts een voorganger en waar nodig een onderwijzer.

  Er is een Hadith Qudsi, dat is de meest gerespecteerde vorm van Hadith's in de Islam, die aangeeft dat er in slechts 3 gevallen de doodstraf mogelijk is, maar niet verplicht:


  HADITH 14

  " Ibn Mas'oed(Allahs welbehagen zij met hem) heeft gezegd: De boodschapper van Allah (Allahs zegen en vrede zij met hem)heeft gezegd:

  ‘Het is niet toegestaan niet Om het bloed van een moslim te vergieten,behalve in drie gevallen: (Dus toegestaan, maar niet verplicht)
  Iemand die getrouwd is en overspel pleegt, een leven voor een leven 1 , en de afvallige die uit de gemeenschap treedt' 2 "

  Overgeleverd door Bochari en Moslim.

  1 Dit wil zeggen in geval van vergelding voor moord
  2 Deze drie punten (en vooral het laatste) zijn alléén van toepassing in een werkelijk Islamitische staat, waar iemand die uit de gemeenschap treedt als staatsgevaarlijk kan worden beschouwd

  Hier staan homoseksuelen niet bij, bovendien geldt de Hadith alleen voor moslims, zie begin van de Hadith:
  ..."Het bloed van een moslim..."


  Wel is het zo, dat er in verre verleden volgens de Koran een aantal praktiserende homoseksuelen vervloekt werden door God om hun daden, maar verder heeft niemand de opdracht gekregen om ze te doden.
  -------------------------------------------


  Een andere Hadith zegt:

  ‘Laat dat wat je in twijfel brengt, voor dat waar je geen twijfel over hebt'

  Zo hebben de geleerden in de loop der eeuwen hun best gedaan om de beste invulling te geven aan de Islam, hetgeen wat vaker wel goed lukte dan dat het niet goed lukte, zo zijn er wetten gemaakt die alweer opgeheven zijn omdat ze niet meer voldeden.
  Geldt uiteraard niet voor de Koran, want die is duidelijk en niet aan veranderingen onderhevig.

  BeantwoordenVerwijderen
 74. Esther:
  .....met betrekking tot het slaan van vrouwen?
  ----------------------------

  Van de Profeet is bekend dat hij nooit één van zijn vrouwen heeft geslagen.

  Profeet Mohamed gaf de mannen de opdracht vrouwen niet te berispen of niet te slaan.

  Bahz Ibn Hakim vertelde: "Ik vroeg de Profeet hoe om te gaan met vrouwen en hij zei: Voed ze zoals jullie jezelf voeden, kleed ze zoals jullie jezelf kleden en sla of berisp hen niet."


  Wat zegt da Koran daarover?


  Het vers 4:34 beschrijft gehoorzame vrouwen, maar...:

  "De deugdzame vrouwen zijn dus {qanitat}, en zij waken over wat verborgen is, omdat God erover waakt. "

  {qanitat} is een vrouwelijke meervoudsvorm van {qanit}, gebaseerd op de stam {q-n-t}, en betekent "gehoorzaam zijn". Maar aan wie? Traditionalisten maken er "gehoorzaam aan de man" van - maar dat staat nergens in het vers vermeld. Bovendien wordt het woord {qanitat} op talrijke andere plaatsen in de Koran uitsluitend in de betekenis van "onderdanigheid, gehoorzaamheid aan God" gebruikt (zowel voor mannen als voor vrouwen). Dit is bijvoorbeeld het geval in de verzen 2:116,238; 3:17,43; 30:26; 33:31,35 en 39:9. Er bestaat geen enkele reden om af te wijken van deze betekenis. Daarom kan gesteld worden dat het in dit vers niet gaat over gehoorzaamheid aan de man, maar dat het wel gaat over gelovige vrouwen die God gehoorzamen.

  5.6.2. {nushuz}

  Vers 4:34 gaat verder:

  "Maar zij van wie jullie {nushuz} vrezen, ...

  Het woord {nushuz} heeft verschillende betekenissen, waaronder: antipathie, animositeit, vijandigheid, onenigheid, tweedracht. In de context van het huwelijk, kan {nushuz} vertaald worden als "een vorm van disharmonie in het huwelijk veroorzaakt door man of vrouw" , kort gezegd: huwelijksproblemen.

  5.6.3. {adribu}

  Het vers vervolgt:

  "... vermaant haar, laat haar alleen in de rustplaatsen en {adribu} haar... "(Koran 4:34)

  Voor het woord {adribu}, gevormd rond wortel {d-r-b}, bestaan er tientallen betekenissen, waaronder: slaan, ontwijken, negeren, vermijden, verlaten.

  Zoals gezegd, schreven de vroege Koranexegeten vanuit een patriarchale maatschappij en kozen zij systematisch voor interpretaties die daarin pasten. Maar doorstaat de interpretatie als "slaan" de test van het model zelf, waarbij eerder genoemd vers 24:2 de algemene regel vestigt van gelijke straffen voor gelijke daden? Er is immers geen enkele reden waarom er hier van deze algemene regel zou afgeweken worden: als er zelfs bij overspel geen onderscheid gemaakt wordt in straf voor mannen en vrouwen, waarom zou dan voor mindere huwelijksproblemen wel een onderscheid gemaakt worden? Er moet met andere woorden gezocht worden naar de implicaties van de verschillende interpretaties van {adribu} in samenhang met de rest van het model, ook door te onderzoeken tot wat dit leidt voor het omgekeerde geval, met name voor huwelijksproblemen veroorzaakt door de man.

  BeantwoordenVerwijderen
 75. Stel dat {adribu} betekent: slaan.

  4:34 luidt dan: mevrouw veroorzaakt huwelijksproblemen, meneer spreekt er haar over aan, als dit niet helpt verlaat hij het echtelijk bed, als dat niet helpt slaat hij haar. Dit lijkt geen erg logische "opbouw" van de aanpak, zeker niet wanneer men verzoening op het oog heeft, zoals uit de context van het daarop volgend vers 4:35 blijkt .

  Afgeleide betekenis op grond van 24:2 (gelijke daden, gelijke sancties) zou dan opleveren dat wanneer, omgekeerd, een man huwelijksproblemen veroorzaakt, de vrouw haar man mag slaan.
  Dit zou leiden tot een eindeloze echtelijke vechtpartij! Het is duidelijk dat deze redenering geen steek houdt. Ze is inderdaad ook niet in overeenstemming met wat het model oplegt voor huwelijksproblemen veroorzaakt door de man, wat meteen besproken wordt.

  Stel nu dat {adribu} betekent: ontwijken, vermijden, eventueel zoals Mohammed Abdul Malek voorstelt: tijdelijk verlaten.

  4:34 luidt nu: mevrouw veroorzaakt huwelijksproblemen, meneer spreekt er haar over aan, als dit niet helpt verlaat hij het echtelijk bed (hij ontzegt zichzelf het recht op seksuele satisfactie); wanneer ook dit niet helpt, ontwijkt hij haar in alle andere opzichten (verbaal, enz.), verlaat hij desnoods tijdelijk het echtelijk dak (en ontzegt hij zich dus nog meer huwelijksrechten), in de hoop dat dit voor voldoende afkoeling zorgt en met in het achterhoofd het scheppen van ruimte voor een verzoening (4:35). Dit is al een veel logischere opbouw.

  Afgeleide betekenis op grond van 24:2 (gelijke daden, gelijke sancties) zou dan opleveren dat, omgekeerd, wanneer een man huwelijksproblemen veroorzaakt, de vrouw desnoods ook een paar van haar huwelijksrechten (tijdelijk) opschort, met het oog op het bewerkstelligen van een verzoening.
  En dit is nu precies wat vers 4:128 van de Koran, het vers dat handelt over huwelijksproblemen veroorzaakt door de man, zegt:

  "En als een vrouw van haar echtgenoot {nushuz} vreest dan is het voor beiden geen vergrijp als ze zich met elkaar verzoenen; verzoening is beter..." (Koran 4:128)

  Met deze interpretatie is het model dus perfect consistent.

  Er bestaan verschillende argumenten voor de interpretatie van {adribu} als "ontwijken, vermijden, eventueel tijdelijk verlaten" :

  De consistentie van het geïnterpreteerde model is perfect intact.

  De betekenis van het vers is consistent met de uitspraken van Profeet Mohamed waarin hij stelt dat mannen hun vrouwen niet mogen slaan en waarmee hij dus het verbod vestigt op het gebruik van fysisch geweld tegen vrouwen.

  In die zin geïnterpreteerd, weerspiegelt het vers nu ook het centraal gelijkheidsbeginsel waarmee de Koran mannen en vrouwen behandelt. Met deze betekenis van {adribu} resulteert de toepassing van de algemene regel "gelijke daden, gelijke sancties" (24:2) inderdaad in perfect symmetrische interpretaties voor 4:34 en 4:128.

  Vers 4:34 stemt nu ook overeen met de geest van het daarop volgende vers dat verzoening nastreeft.

  BeantwoordenVerwijderen
 76. En als jullie onmin tussen jullie beiden vrezen, zendt dan een scheidrechter van zijn mensen, en een scheidsrechter van haar mensen. Als zij beiden het weer goed willen maken, dan zal God hen met elkaar verzoenen. God is wetend en welingelicht. " (Koran 4:35)

  De handelswijze is volledig in overeenstemming met de aanpak die het model voorstelt bij huwelijksproblemen, en is ook logisch, met name het inbouwen van (stapsgewijze) afkoeling in de hoop verzoening mogelijk te maken.

  De handelswijze is tevens volledig in overeenstemming met de Koranische regel die stelt dat wanneer iemands iets slecht doet, men dit moet beantwoorden met gedrag dat beter is, om op die manier een vijandige situatie in gunstige zin om te buigen:

  " Een goede daad en een slechte daad zijn niet gelijk. Beantwoord het slechte met iets dat beter is. Op die manier zal uw vijand uw vriend worden. Maar het wordt slechts aan hen die geduldig volharden aangeboden. " (Koran: 41:34)

  De Islam schrijft bovendien ook voor boosheid te beheersen. Slaan als een uiting van boosheid, zou dus in tegenstrijd zijn met de Profetische woorden die boosheid (tenzij ze veroorzaakt wordt door onrecht) omschrijven als afkomstig van Satan, die herhaaldelijk verbieden toe te geven aan boosheid en in tegendeel stellen dat men boosheid moet beheersen en zo snel mogelijk moet afkoelen, om te vermijden dat men dingen zou doen die men zich later zou beklagen. Ook in dit opzicht is de vertaling van {adribu} als ontwijken, vermijden, (stapsgewijs) verlaten, consistent met het model terwijl een vertaling als slaan dat niet is.

  - "Wie boos wordt al staande, moet gaan zitten. Als de boosheid dan nog niet bekoeld is, moet hij gaan liggen"(Ahmad, Tirmidhi).
  - "De besten onder jullie zijn diegenen die traag zijn in boosheid en snel in het afkoelen... Hoed u voor boosheid, want het is een levend (brandend) stuk kool op het hart van de afstammelingen van Adam" (Al-Tirmidhi)
  - "Diegene die anderen kan overmeesteren in het worstelen is niet echt een sterk man. Echte kracht is in de persoon die zichzelf kan beheersen ten tijde van boosheid." (Bukhari)

  Vers 4:34 vervolgt dat wanneer de verzoening er komt, wanneer de vrouw dus opnieuw volledig toegewijd is aan het huwelijk, dan "seek not against them means (of annoyance)" (Yusuf Ali). Met andere woorden: laat haar dan met rust en rakel het voorbije incident niet steeds weer op, gebruik het niet steeds weer tegen haar, begin er niet steeds weer over. Het incident is gesloten. Ook dit is in overeenstemming met de regels van wellevendheid die in de Koran en de Sunnah gevestigd worden.


  Er is met andere woorden een zeer sterke zaak te maken voor het interpreteren van {adribu} als "ontwijken, (stapsgewijs) verlaten", terwijl gebleken is dat een interpretatie als "slaan" leidt tot inconsistenties en instabiliteit van het geheel van de interpretaties in onderlinge samenhang.

  BeantwoordenVerwijderen
 77. Doegewoon, zachtmoedig als de duiven en listig als de slangen,je geeft mooie eigen verklaringen maar die maken, zoals je heel goed weet, geen deel uit van de klassieke interpretatie en praktijk. Als het gaat over het persoonlijk leven van de profeet weet ik wel van een meisje dat van de schommel in de tuin werd gehaald om aan hem te worden meegegeven. Dat gebeurt nog steeds, overigens.
  Ik ken iemand die zich bekeerde tot de islam, en een islamitische man trouwde. Toen er spanningen ontstonden in het huwelijk doorliep de man de aanbevolen stadia, dwz negeren en later slaan. Dat laatste, dat was haar verteld toen ze zich in de islam verdiepte, was dus niet juist en berustte op een onjuiste interpretatie, dus zij riep de hulp in van de imam ter bemiddeling. Ze kwam van een heel koude kermis thuis, dezelfde man die haar jouw interpretaties had meegedeeld toen zij zich ging bekeren huldigde opeens de 'klassieke' opvatting en zolang hij haar niet in het gezicht sloeg en geen botten brak deed haar man niks verkeerds, het lag allemaal aan haar.
  Zie je, je kunt wel een hoop mooie theorie aan komen dragen, en interpretaties die flonkeren als prachtige etalages, de werkelijkheid is zoals ik al eerder zei een stuk minder fraai. Datzelfde geldt voor de grotere kwesties, dankjewel Anoniem, ik denk dat het gebruik van geweld, het gewoon zijn dat geweld wordt gebruikt om dingen af te dwingen, het religieus legitimeren van geweld, begint in de kleinste maatschappelijke eenheid, het gezin. Het is een principe, dat zich in graduele verschillen uit. Of het nou de jongen is die zich met geweld seks verschaft, of de jongen die zich met geweld geld en goederen verschaft, of de jongen die zich met geweld politieke invloed verschaft, het ligt allemaal in elkaars verlengde en is een rode draad die duidelijk waarneembaar is voor iedereen.
  Dit nog even los van het antisemitisme en nog zo wat vervelende puntjes die je misschien met alternatieve niet-gangbare interpretaties kunt proberen weg te poetsen maar die in de praktijk zo evident zijn en zo evident religieus worden gefundeerd dat je er echt niet omheen kunt. Je maakt mij niet wijs dat jij de ware Islam belijdt en al die anderen misleide pseudo-afvalligen zijn.

  BeantwoordenVerwijderen
 78. @Doegewoon,

  Probeer eerst maar eens een relevant deel van de islamitische geestelijkheid te overtuigen van jouw islam-interpretaties. Zolang het gros van de islamitische geestelijken (imams, muftis, ayatollahs, whatever) een intolerante en gewelddadige interpretatie van de islam aanhangt, luistert niemand naar jouw vreedzame interpretatie.

  Mijn mening over de islam wordt niet bepaald door wat er in hadiths of koran staat. Mijn mening over de islam wordt deels bepaald door de wreedheid en de onrechtvaardigheid van de islamitische wetgeving, de sharia. Die sharia is door de knapste korankenners in elkaar gezet; mensen die meer van de islam afweten dan jij en ik.
  Daarnaast wordt mijn mening over de islam bepaald door de vele honderden islamitische geestelijken die islamitisch geweld goedpraten of daar toe aanzetten. Niet Hans Jansen roept dat de joden doodmoeten, dat doen invloedrijke geestelijken in landen als Egypte, Saudie-Arabië, Jordanië etc. En islamitische jongeren hier natuurlijk, aangemoedigd door islamitische satellietzenders, extremistische moskeeën en partijen als de AEL.

  Die islam is het probleem, niet de mensen die dat probleem constateren, de zogenaamde "islamofoben".

  BeantwoordenVerwijderen
 79. @Doegewoon, 3 januari, 15:49. U zegt: Er bestaan geen 2 Goden, dus dit is een achterlijk antwoord. Hoe hebben we het nu? Wij krijgen hele lappen tekst van u voorgeschoteld uit de koran en de hadith om aan te tonen dat de islam een vredelievend, tolerant, nobel en prachtig geloof is. Maar ineens, als in een bliksemflits verschijnt uw ware aard. Iemand die niet in één god gelooft heeft volgens u achterlijke gedachten. Wat een superioriteisdenken en wat een minachting voor andersgelovigen. Waarom zou het geloof in meer goden achterlijker zijn dan uw geloof in de ene god allah? En nu kunt u 100 keer met soera 109 aankomen maar feit blijft dat u als moslim andersgelovigen van achterlijke denkbeelden beticht. Andere moslims noemen hen ongelovige honden maar er is geen pricipieel verschil met uw uitspraak. Daarmee is voor een groot deel de onderdrukking verklaard van niet-moslims in islamitische landen. Openlijk of heimelijk, moslims verachten gewoon alle andere gelovigen en niet-gelovigen.

  BeantwoordenVerwijderen
 80. """"Ik ben geen zieltjes aan het winnen, men is bezig op allerlei manieren de Islam op zich zwart te maken, en ik ben bezig de aantijgingen te ontkrachten, meer niet"""""

  ach... ach...

  Door wie wordt nu de islam zwart gemaakt, elke dag gemiddeld 250 dooien door moslims, of Prof. Hans Jansen, die met zijn studie en ervaring vraagtekens zet bij het gedachtegoed en de opvoeding van moslimterroristen.

  Beste vriend, je laat met jou reacties zien dat er een muizennest zit in die bol van je, en je totaal geen idee hebt waar dit over gaat.

  Een welgemeend advies, vraag jezelf eens af hoe het toch komt dat je niet "effe" buiten de islam kunt denken...

  En zoals jou lopen er nog 1.3 miljard rond, allemaal gebrainwashd door pedofiel mohammed (dtzmh)

  Een ideologie die wanhopig in stand wordt gehouden door baardmannetjes met in de ene hand een Quran en de andere hand een zwaard.

  Succes..

  BeantwoordenVerwijderen
 81. @ Doegewoon,

  Funshoppen in de Koran en ahadieth zou iedereen kunnen leren. Beroepsmohammedanen die onnozele westerlingen zand in de ogen willen strooien maken er zelfs een speerpunt van. Is de buit eenmaal binnen dan heeft dat aanvoeren van suikerzoete verzen geen zin meer en gaat het masker af.

  Het is een loverboy tactiek op macroschaal.

  @ Esther,

  Hopelijk is de nachtmerrie van uw vriendin nu voorbij. En is ze uit de greep van die charmante acteur met losse handjes.

  BeantwoordenVerwijderen
 82. @ doegewoon,

  Je ijver is te prijzen, maar het heeft iets van de hardnekkigheid van een Jehovagetuige die meent dat de ander gered moet worden. Je redenaties zijn mooi, heben een zekere passie en laten zien dat het meer is dan wat ondeskundig geblaat. Maar.... dat konden bijv. de 'kameraden' van destijds ook als zij het ware ja het zuivere communisme verdedigden. Helaas kopen al met al niets voor dit soort praatjes als daarnaast het reëel bestaande geloof een beeld te zien geeft wat slechts afschuw oproept.
  Ik zou je dan ook willen aanraden veel aan interne zending te gaan doen (d.w.z. bij je geloofsgenoten), dan kunnen wij t.z.t. zien of 'ware gezicht' van jouw geloof ook minder geweldadig ons tegemoet kan komen.

  BeantwoordenVerwijderen
 83. Esther:
  Als het gaat over het persoonlijk leven van de profeet weet ik wel van een meisje dat van de schommel in de tuin werd gehaald om aan hem te worden meegegeven.
  ----------------------

  Er was vroeger geen minimum leeftijd waarop men volwassen werd, zo was de mininmum leeftijd bij de vroegere romeinen 12 jaar waarop een meisje mocht trouwen, het is bekend dat de leeftijd waarop iemand volwassen wordt, in de loop der eeuwen steeds hoger is geworden tot de huidige 18 jaar, wie zegt niet dat die leeftijd in de toekomst misschien wel 21 jaar wordt. Als de profeet een meisje van 9 (Ze was 9 en geen 6) Trouwde; Nou en? Als dat toen de gewoonste zaak van de wereld was; Is het tegenwoordig niet meer gewoon en is niet toegestaan, ook niet in Islamlanden, al gebeurt 't nog wel natuurlijk, daar niet van, bovendien zijn we aan de hand van deze gebeurtenis niet verplicht zo vroeg te trouwen, dat staat nergens aangegeven, dus ik snap de ophef niet.
  --------------------------------------------------------

  Arend :
  Mijn mening over de islam wordt niet bepaald door wat er in hadiths of koran staat. Mijn mening over de islam wordt deels bepaald door de wreedheid en de onrechtvaardigheid van de islamitische wetgeving, de sharia.
  -------------------------------

  De Koran en Hadith zijn juist de belangrijkste, de shariamakers kunnen altijd ernaast zitten, dat is in de afgelopen eeuwen meer dan eens aangetoont.
  ---------


  ....Niet Hans Jansen roept dat de joden doodmoeten, dat doen invloedrijke geestelijken in landen als Egypte, Saudie-Arabië, Jordanië etc. En islamitische jongeren hier natuurlijk, aangemoedigd door islamitische satellietzenders, extremistische moskeeën en partijen als de AEL.
  ----------------------

  Nu haalt U alles door elkaar, Wie roept op dat de Joden dood moeten? Behalve Alqaida natuurlijk, want die kwibussen zijn er bekend om?


  Ik heb herhaaldelijk gezegd, en dat zeg ik nu weer, ik ontken niet dat er van alles wordt geroepen in naam van Islam, ik heb nooit ontkent dat er overal in de wereld moordzuchtige lieden rond lopen, en dat is het ergste wat je kan overkomen, ik weet ook wel dat er in verschillende woestijnen vrouwen dag en nacht mishandeld en verhandeld worden, maar mijn vraag is: Vind je dat ergens terug in de Koran of Hadith? Zouden die boeven nu echt aan de eigen geloof houden, en vervolgens tot die daden over gaan?


  ....baardmannetjes met in de ene hand een Quran en de andere hand een zwaard.
  ------------
  Het moge duidelijk zijn dat die baardmannetjes niet volgens dat boek handelen, anders hadden ze dat zwaard wel ingeleverd. En die achterlijke baardmannetjes bestaan echt.

  BeantwoordenVerwijderen
 84. ..... elke dag gemiddeld 250 dooien door moslims, of Prof. Hans Jansen, die met zijn studie en ervaring vraagtekens zet bij het gedachtegoed en de opvoeding van moslimterroristen.
  --------------------------
  Zeer terechte vraagtekens, Islam en terrorisme zijn 2 dingen, een terrorist heeft in de meeste gevallen niet eens een opvoeding gehad, en denken kan hij al helemaal niet, een beetje mens met hersenen pleegt geen zelfmoord, en al zou hij zelfmoord plegen, zorgt hij er voor dat niemand mee de dood in wordt gejaagd.
  Een terrorist handelt niet volgens de Koran, maar leidt een eigen mislukte leven.


  Esther:
  ...dezelfde man die haar jouw interpretaties had meegedeeld toen zij zich ging bekeren huldigde opeens de 'klassieke' opvatting en zolang hij haar niet in het gezicht sloeg en geen botten brak deed haar man niks verkeerds, het lag allemaal aan haar.
  ----------------

  Dit vind ik heel misdadig van die man, maar niet de eerste keer dat zo iets voorbij komt, als ik die vent en die imam tegenkom, en ik weet wat ze geflikt hebben, zou ik ze een flinke mep voor hun muil geven, dat mag weer niet, maar verdient hebben ze het wel, de idioten.

  Dit soort leipkezen, berokkenen deze religie zo verschrikkelijk veel schade, en dat is wereldwijd aan de gang, er zijn zoveel misstanden in de wereld, en dat verklaart heel goed de ondergang van de moslimlanden, niet de Islam, de Islam wordt op een barslechte wijze beleden, en dat is het hele probleem, als het aan de Islam ZELF had gelegen, dan had hij niet 1400 jaar stand gehouden, dat weet iedere kleuter, heeft U Uwzelf weleens afgevraagt wat er met de communisme, maoisme en nazisme enz. Is gebeurt? Dat waren pas de gevaarlijke ideologien en die zie je nooit meer terug. Als de Islam ook zo slecht was dan had hij ook allang het loodje gelegd.


  Ni fallor:
  ...Iemand die niet in één god gelooft heeft volgens u achterlijke gedachten.
  ---------------

  Anoniem heeft geen achterlijke gedachten en dat heb ik ook nooit beweerd. Ik heb hem gevraagd waarom zou het zo moeten zijn dat de oorlog die de VS aan het voeren is waarbij burgerslachtoffers niet geschuwd worden, niks van doen heeft met het Christendom (Volgens de Islam prediken het Christen-en het Jodendom geen geweld) terwijl al het geweld wat 'moslims' plegen plotseling wel tot de Islam behoord!
  Toen kreeg ik als antwoord dat God van de Christenen geen geweld predikt en die van de moslims wel! Waarop ik zei dat het een achterlijk antwoord is, dus niet hij of zijn gedachten zijn achterlijk, maar dat antwoord, want dat was mijn vraag niet. Wie ben ik om iemand voor achterlijk uit te maken.
  Bovendien bestaan er geen meerdere Goden, vraag het maar aan alle Dominee's, Pastoors, Kardinalen, Rabbijnen en aan de Paus.

  BeantwoordenVerwijderen
 85. Anoniem:
  ....het heeft iets van de hardnekkigheid van een Jehovagetuige die meent dat de ander gered moet worden.
  -------------------

  Waar het mij om gaat is: Er worden uiteraard nogal wat misdaden gepleegt, en men schrijft dat maar al te graag toe aan de Islam, terwijl het hun eigen slechte gedrag is, ik wil die twee dingen uit elkaar halen : De Islam en de hedendaagse moslims. Je weet zelf: Iemand die achter een draaibank staat, heeft in de theorie geleerd dat hij beschermende kleding en bril moet dragen, maar in de praktijk kan hij net zo makkelijk die theorie aan z'n laars lappen en zonder bescherming aan het werk gaan, een metaalsplinter in z'n gezicht...Ach maak het uit, misschien een oog eruit...Ach, dat kan er ook nog bij....Nou, de moslims van tegenwoordig zijn bij wijze van spreken beide ogen kwijt door hun stommiteiten! Begrijp je nou wat ik bedoel met theorie en praktijk?

  Zoals een werknemer die de veiligheidsvoorschriften niet in acht neemt, en misschien zijn baan verliest, zo houdt een moslim zich niet aan de regels, en luidt zijn eigen ondergang in.

  Dat staat ook in de Koran.


  ------------------------
  Ik zou je dan ook willen aanraden veel aan interne zending te gaan doen (d.w.z. bij je geloofsgenoten), dan kunnen wij t.z.t. zien of 'ware gezicht' van jouw geloof ook minder geweldadig ons tegemoet kan komen.
  ------------------------

  Dat is nu juist de rol van de moskeeen, als die beter hun best deden, dan hadden lieden als Alqaida en Taliban geen kans gehad, want deze twee en soortgelijken hebben geen baat bij dat mensen wijzer worden.
  Je kunt ze wel plat proberen te bombarderen maar dat geeft weer andere ellende.

  BeantwoordenVerwijderen
 86. Ik begrijp wel dat ik veel te lange brieven schrijf, maar als men ze goed leest en begrijpt, dan kunnen er veel misverstanden en onnodige discussies voorkomen worden.

  BeantwoordenVerwijderen
 87. @Doegewoon. Toen Mohammed de macht in Mekka overnam was het eerste wat hij deed alle beelden van alle goden vernietigen. Vanaf dat moment mocht er nog maar één god aanbeden worden. Het veelgodendom werd verboden. In uw antwoord van 21:12 uur bevestigt u als goed islamiet nog eens het autoritaire karakter van uw geloofsopvatting: "Bovendien er bestaan geen twee Goden, vraag het maar aan alle Dominees, Pastoors, Kardinalen, Rabbijnen en de Paus". Ik zie niet in waarom het godsbegrip van de paus van een hogere orde is dan bijvoorbeeld dat van mijn buurman. Goed, hij heeft verstand van katholieke theologie maar dat is wat anders dan kennis van god of de goden. Voor u bestaan er kennelijk geen andere geloven dan jodendom, christendom en islam. U gelooft in één god die u allah noemt, prima dat is uw zaak. Maar het is en blijft geloof en u kunt het niet als argument gebruiken. Soera 109: "Voor u is uw geloof en voor mij is mijn geloof". Deze soera heeft alleen betekenis als de gelovige terdege beseft dat zijn geloof niet meer is dan wat het woord zegt: geloof. Geen waarheid, hooguit zijn eigen waarheid.

  BeantwoordenVerwijderen
 88. @ Doegewoon,

  Ze was 6. Ze was 9 toen hij de huwelijksdaad bij haar verrichtte. Dat is o.a. te lezen in Sahih Bukhari.

  Een meisje van 12 jaar uithuwelijken is al pervers. Vindt u een profeet die seks heeft een pre-puberaal meisje navolgenswaardig?


  "Wie roept op dat de Joden dood moeten?"

  De hadieth! De zin 'o, moslim er is een jood achter mij, kom en dood hem' ben ik maar liefst negen keer tegen gekomen.

  BeantwoordenVerwijderen
 89. "Bovendien bestaan er geen meerdere Goden, vraag het maar aan alle Dominee's, Pastoors, Kardinalen, Rabbijnen en aan de Paus."

  Nee, er bestaat één God. God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest.

  In de Koran staat dat christenen in de Vader, Moeder en Zoon zouden geloven en dat het verschillende goden zouden zijn. Hoe kan zulk een volmaakt boek (en daaraan is geen twijfel, staat aan het begin van de eerste soera) zulk een grove fout bevatten?

  Als u aan een hindoe priester zou vragen of er meerdere goden bestaan dan zou het antwoord bevestigend zijn.

  BeantwoordenVerwijderen
 90. Al die zogenaamde monoteismen kennen meerdere goden. In het jodendom betreft dat de goden van andere stammen (anders had hun god ook niet zo jaloers hoeven zijn op die andere goden), in het christendom is in ieder geval de duivel er één, maar allerlei heiligen dienen natuurlijk ook als zodanig. Ook de islam kent de duivel, en wel één die slaapt in het puntje van de neus, en nog talloze geesten en andere aanverwanten figuren meer. En Mo, die is dermate vergoddelijkt door de aanhang, dat die van een godsfiguur niet te onderscheiden is.

  En Doegewoon: je kan alle papieren van de wereld volschrijven met al je apologieen, maar zolang uit de daden van de volgers van de islam voortdurend het tegendeel blijkt van wat je beweert, heeft dat natuurlijk allemaal weinig zin. Men kent de boom aan zijn vruchten, en de man aan zijn vrienden.

  BeantwoordenVerwijderen
 91. Ni fallor:
  @Doegewoon. Toen Mohammed de macht in Mekka overnam was het eerste wat hij deed alle beelden van alle goden vernietigen. Vanaf dat moment mocht er nog maar één god aanbeden worden. Het veelgodendom werd verboden.
  --------------------------------

  Nee, in Mekka is veelgodendom verboden sinds de komst van Ibrahim (Abraham) En zijn zoon Ismaél.
  Ibrahim en zijn zoon bouwden dit huis, (Kaaba) als een toevluchtsoord voor degenen die Allah (God) wilden aanbidden.

  Arabieren hadden er 360 beelden neergezet, volgens hen moest er voor elke dag van het jaar een andere God aanbeden worden, bovendien vertegenwoordigden de beelden geen Goden, maar waren slechts gemaakt van veelal hout en steen, en dat was niet de bedoeling van het huis. De Islam verwerpt het aanbidden van iets wat door de mens is gemaakt.


  " En toen Wij het Huis tot een plaats van verzameling voor de mensheid en een toevluchtsoord maakten, zeggende: "Neemt de plaats van Abraham als een plaats voor gebed". En Wij geboden Abraham en Ismaël, zeggende: "Reinigt Mijn Huis voor degenen, die de ommegang verrichten en voor degenen, die er toegewijd in verblijven en voor degenen, die zich neder buigen en zich ter aarde werpen.

  En toen Abraham bad: "Mijn Heer, maak deze plaats toch tot een oord van vrede en geef vruchten aan haar bewoners, die aan Allah en de laatste dag geloven", zeide Hij: "Ik zal voor een korte tijd ook aan hem, die niet gelooft weldaden schenken, daarna zal Ik hem in het Vuur drijven: het is een slechte verblijfplaats".

  En toen Abraham en Ismaël de muren van het Huis optrokken, biddende: "Heer, aanvaard dit van ons, want Gij zijt de Alhorende, de Alwetende"
  (Koran 2:125,126,127)


  En dit moest in ere hersteld worden, vandaar dat die beelden het veld moesten ruimen.

  Dit is in het kort, het verhaal van de zwarte kubus in Mekka.
  ----------------------------------------------------------------

  Anoniem :

  "Wie roept op dat de Joden dood moeten?"

  De hadieth! De zin 'o, moslim er is een jood achter mij, kom en dood hem' ben ik maar liefst negen keer tegen gekomen.
  ---------------------------

  Ik kwam hem vaker tegen, dit is maar een kleine gedeelte van de Hadith.

  De Hadith luidt:

  "Abu Huraira gemeld Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) gezegd: De laatste uren zou niet komen, tenzij de moslims zal vechten tegen de joden en de moslims zouden hen te doden totdat de joden zich verstoppen achter een steen of een boom en een steen of een boom zou zeggen: moslims,

  BeantwoordenVerwijderen
 92. of de dienaar van Allah, is er een jood achter mij, kom en doodt hem, maar de boom Gharqad zou niet zeggen, want het is de boom van de joden"

  Vanuit het engels vertaald.
  Boek 41:6985 Sahih Muslim.


  Dit is geen antisemitisme, en zoals niet alle Moslims keurige Moslims zijn, zijn niet alle Joden keurige Joden, dat wordt vaak vergeten, ik wil niet over de politiek praten, maar de Islam voorspelt dat tegen het einde der tijden, in welke vorm dan ook, de Moslims of andere Godsdienaren in hevige strijd zullen raken met Joden die kwaadwillend zijn, zo hevig, dat je bij wijze van spreken stenen en bomen hoort praten.
  Het suggereert dat de natuur op een bepaalde wijze deze Joden zal verraden.

  In deze Hadith laat God goedwillende Joden absoluut niet vallen, dat is in meerder verzen duidelijk geworden.
  ---------------------------------------------------------


  Anoniem:


  In de Koran staat dat christenen in de Vader, Moeder en Zoon zouden geloven en dat het verschillende goden zouden zijn. Hoe kan zulk een volmaakt boek (en daaraan is geen twijfel, staat aan het begin van de eerste soera) zulk een grove fout bevatten?
  ------------------

  Bevat ook niet zulke grove fouten, in 10tallen verzen laat de Koran weten dat er maar één God is die aanbeden moet worden, en dat is de God van de mensheid van begin tot het einde der tijden.


  Over De Messias zegt God:

  Zij lasteren God, die zeggen: "Waarlijk Allah, Hij is de Messias, de zoon van Maria," terwijl de Messias zelf zeide: "O, kinderen Israëls, aanbidt Allah, Die mijn Heer en uw Heer is." Gewis, voor hem die iets met Allah vereenzelvigt, heeft Allah de Hemel verboden en het Vuur zal zijn verblijfplaats zijn. Er is voor de onrechtvaardigen geen helper.

  Waarlijk zij lasteren God, die zeggen: "Allah is Eén der Drie." Er is geen God dan de enige God. En indien zij niet ophouden met hetgeen zij beweren, zal de ongelovigen een smartelijke straf overkomen.

  Willen zij zich dan niet tot Allah wenden en om Zijn vergiffenis vragen terwijl Allah Vergevensgezind, Genadevol is?

  De Messias, de zoon van Maria was slechts een boodschapper; voorzeker, alle boodschappers vََr hem zijn heengegaan. En zijn moeder was een waarheidslievende vrouw. Zij plachten beiden voedsel tot zich te nemen. Zie, hoe Wij de tekenen voor hen (de mensen) verduidelijken, en zie, hoe zij zich afwenden.
  (Koran 5:72,73,74,75)

  er is in de Koran geen sprake van verschillende Goden.

  BeantwoordenVerwijderen
 93. Caroline,
  Als je een beetje de moeite had genomen om een paar van mijn betogen te lezen, dan had je kunnen ontdekken dat ik heel goed besef dat er veel criminaliteit heerst, en dat de mensen die zich moslim noemen, bijna niets aan hun Godsdienst doen, de Islam is tegen terrorisme, maar daar malen de holbewoners niet om, zij citeren Koranverzen volledig uit hun verband om aanslagen te legitimeren.
  Door onwetendheid van de mensen, weten deze boeven helaas wel de zieltjes van de jongeren voor zich te winnen, en dat moet bestreden worden.

  "Men kent de boom aan zijn vruchten" gaat hier niet op, in dit geval zijn de "vruchten" gemanipuleerd.

  BeantwoordenVerwijderen
 94. "Dit is geen antisemitisme, en zoals niet alle Moslims keurige Moslims zijn, zijn niet alle Joden keurige Joden, dat wordt vaak vergeten, ik wil niet over de politiek praten, maar de Islam...Het suggereert dat de natuur op een bepaalde wijze deze Joden zal verraden."

  Een op z'n minst tienvoudige oproep om Joden te doden in de hadieth die vergoeilijkt wordt!

  Volgens de overlevering zei Mohammed: man Zafirtum bihi min rijaal al-yahuud, fa-qtuluuh. ‘Doodt elke jodenman die in uw handen valt’

  Duidelijk gaat het om joden in het algemeen. Maar volgens u heeft het allemaal geen betrekking op joden in het algemeen? Waarom dan die algemene oproepen?

  En wat zijn 'goedwillende joden'? Degenen die zich gewillig door de mahumetisten laten afslachten? Degenen die nederig hun jizya betalen? Degenen die duidelijk onderschijdende kleding dragen terwijl zij te voet gaan (paardrijden is hen immers verboden)? Degenen die drie dagen lang een logerende mohammedaan in hun huis moeten dulden (of ze hem nou aardig vinden of niet)?

  En hoezo zou er sprake zijn van symboliek? Er zijn hadiethteksten waarin bomen letterlijk getuigenissen afleggen en waarin apen letterlijk een apenwijfje stenigen. U zou het beter weten dan alle vooraanstaande moefti's?

  Goedwillende joden? Dan zeker niet die jood die moslim wordt, maar weer terug keert tot het jodendom en in ruil voor een gunst door een van de handlangers van Mohammed gedood wordt (staat in de hadieth).

  "Bevat ook niet zulke grove fouten, in 10tallen verzen laat de Koran weten dat er maar één God is die aanbeden moet worden, en dat is de God van de mensheid van begin tot het einde der tijden."

  U gaat niet in op wat ik u te melden heb. En dat is het volgende: als de Koran het volmaakte boek is dan bevat de Koran geen fouten. Dat christenen zouden geloven dat God zou bestaan uit drie goden, Vader, Moeder en Zoon is een fout. En dus...(vul maar in, rationalisme hoeft niet moeilijk te zijn).

  "er is in de Koran geen sprake van verschillende Goden."

  Daar ging het mij niet om. Mij ging het om een fout in de Koran. Binnen het christendom is er één God (God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest) en niet drie goden (Vader, Moeder en Zoon). Een boek dat de pretentie heeft het volmaakte boek te zijn dat al voor de schepping van de aarde bestond, kan zo'n fout niet bestaan.

  BeantwoordenVerwijderen
 95. @Doegewoon,

  Aïsha was 6 toen ze werd uitgehuwelijkt, en 9 toen ze werd "geconsumeerd".
  Een kind van 9 dat moet neuken met een man van over de 50 heeft niks met het verschuiven van de minimumleeftijd te maken. Dat is pervers, dat jij dat zelf niet eens snapt is eigenlijk best erg. Pedofilie is in de islam niet verplicht nee; pedofilie is in de islam echter wel toegestaan. Vandaar dat er in veel islamitische landen ook kleine kinderen worden uitgehuwelijkt. Natuurlijk leidt dat tot ophef in culturen waar men kinderen doorgaans liever beschermt.

  De shariamakers baseren zich op de koran en de hadith, dat is het probleem. Er staan teksten in die boeken die oproepen tot geweld, anders zouden er niet zoveel islamitische geestelijken zijn die namens die boekjes óók oproepen tot geweld. Je kunt geen tomatensap uit appels persen; als iemand jou een glas appelsap geeft kun je er van uitgaan dat hij appels heeft uitgeperst. Als duizenden korangeleerden roepen dat de koran tot geweld oproept, dan moet dat wel zo zijn. Als ze zich op een tot vrede en verdraagzaamheid oproepend boek hadden gebaseerd, dan zouden ze een stuk sympathiekere teksten oplezen.
  Noem anders maar eens een paar invloedrijke islamitische geestelijken die openlijk oproepen tot vrede en verdraagzaamheid, zelfs voor niet-islamitische minderheden in islamitische landen, óók als hij denkt dat er geen Westerse camera's in de buurt zijn.

  Ik haal niks door elkaar; afgelopen jaren zijn in Nederland diverse moskeeën en islamitische scholen in opspraak gekomen vanwege antisemitische propaganda. Datzelfde zagen we bij enkele islamitische websites en TV-zenders, en bij een partij als de AEL. Vandaar dus dat er bij islamitische demonstraties meestal antisemitische leuzen worden geroepen.
  En dan valt Nederland nog mee, hoe denk je over deze geestelijke die bijna klaarkomt bij het laten zien van concentratiekampslachtoffers?
  http://www.liveleak.com/view?i=322_1233073285

  Zo iemand komt gewoon op de Egyptische TV; er is geen beschaafd land waar dat mogelijk zou zijn. In veel islamitische landen zijn dergelijke programma's heel normaal, geen hond die daar tegen demonstreerd. Men wordt pas boos als men hoort dat er ergens in een ver land een film of cartoon over dergelijke smeerlapperij wordt gemaakt.

  De meeste terroristen van al-qaida blijken een buitengewoon goede opleiding en opvoeding te hebben gehad. Sterker nog, ook de gebedsruimten in Britse universiteiten blijken een broeinest van extremisme.

  De Westerse landen zijn niet christelijk, maar democratisch; minderheden zoals moslims worden hier dus gerespecteerd. Er is geen moslimland waar niet-moslims worden gerespecteerd. Bij de democratisering van moslimlanden (of je daar nu voor of tegen bent) werd niemand gedwongen om zich tot het christendom te bekeren. Islamitische terroristen eisen wèl dat niet-moslims zich bekeren tot de islam, dat is het verschil tussen de VS en al die islamitische organisaties.

  De moskeeën doen hun best niet?
  De moskeeën blijken keer op keer het grote probleem.
  Ook Nederlandse moskeeën blijken in handen van extremistische organisaties als milli görüs, en nodigen voortdurend buitenlandse extremisten als Siddiqui en Yasan uit.

  Mohammed verbood alle andere religies dan zijn eigen religie, en nog steeds mogen niet-moslims de steden Mekka en Medina niet betreden. Joden mogen het hele land niet in, en andere niet-moslims hebben geen rechten. Of Mohammed zich bij zijn intolerantie nu op de éne (Abraham) of op de andere sprookjesfiguur (allah) baseert doet niet ter zake; hij verboodt alle concurrentie.

  En Caroline heeft natuurlijk gelijk; monotheïsme bestaat niet. Mohammed en die andere figuren bedachten hun religie niet helemaal zelf. De bijbel en de koran zijn gedeeltelijk gejat uit de de torah, en veel verhalen uit de torah zijn weer gejat uit oudere, polytheïstische religies. Vandaar dat er naast jahweh/god/allah ook engelen en een duivel bestaan. Daarnaast plukten de bedenkers van de bijbel en de koran ook verhalen en symbolen uit andere culturen.

  BeantwoordenVerwijderen
 96. De terroristen die stellen dat ze uit naam van de islam gehandeld hebben, hebben (...) ruwweg dezelfde ideeën, en zouden daar samen gezellig met elkaar over kunnen babbelen. Ze zouden elkaar uitstekend begrijpen. Wie denkt dat hij Napoleon is, kan niet zo veel met iemand die denkt dat hij Jezus Christus is.
  De scherpste waarneming die ik de afgelopen jaren ben tegengekomen over het verhaal van de individuele gekken.

  BeantwoordenVerwijderen
 97. @Doegewoon, 6 januari, 20:06. U antwoordt mij: "Nee, in Mekka is het veelgodendom verboden sinds de komst van Ibrahim (Abraham)". Beste Doegewoon, dit is een verhaal uit de koran zonder enige geschiedkundige onderbouwing dus kan het niet als argument of bewijs opgevoerd worden. Bovendien spreekt u zichzelf tegen door even later te schrijven dat er iedere dag een andere god aanbeden moest worden die volgens u dan weer geen goden vertegenwoordigden omdat de beelden in de Kaaba uit hout en steen waren gemaakt.

  Als goed islamiet bent u tegen beeldenverering maar dat betekent niet dat de voor-islamitische goden alleen om hun materiaal werden aanbeden en al zou dat zo zijn, so what? De meeste van deze goden vertegenwoordigden een symboliek en dat weet u best. Ik noem er een paar: Wadd, Suwâ, Yagût, Ya'ûq, Nasr en natuurlijk het drietal Manâh, al-Lât en al-'Uzzâ die de voor-islamitische arabieren als dochters van Allah beschouwden welk geloof door Mohammed werd verboden.

  Terecht merkt medereageerder Arend op dat Mohammed alle concurrentie gewoon verbood. Daarmee handelde hij in strijd met, ik herhaal het nog eens, soera 109: Voor u is uw geloof en voor mij is mijn geloof. Mooi gezegd maar het probleem is dat de islamieten eerst andere geloven willen keuren alvorens ze deze soera willen toepassen.

  De mooie teksten die Doegewoon citeert zeggen helemaal niets over het karakter van een godsdienst of ideologie. Het gaat erom hoe de praktijk eruit ziet en deze is in islamitische landen niet best. Het doet me denken aan de grondwet die in 1936 in de voormalige USSR onder Stalin werd ingevoerd. Deze was de mooiste en modernste ter wereld maar het verhulde alleen maar het karakter van een misdadig regiem.

  BeantwoordenVerwijderen
 98. Deze reactie is verwijderd door de auteur.

  BeantwoordenVerwijderen
 99. "Beste Doegewoon, dit is een verhaal uit de koran zonder enige geschiedkundige onderbouwing dus kan het niet als argument of bewijs opgevoerd worden."

  Alim a - Maar de Koran is het volmaakte boek. In de Koran staat 'dit is het volmaakte boek, daarover is geen twijfel'. Dus als het in de Koran, dat het volmaakte boek is, staat dat de Koran het volmaakte boek is dan is dat het bewijs dat de Koran het volmaakte boek is...

  Gelovige b - Maar dat is een cirkelredenering. Er staan fouten in de Koran. Bijvoorbeeld dat christenen in drie goden genaamd Vader, Moeder en Zoon zouden geloven. Een boek dat fouten bevat kan niet volmaakt zijn. Ander fouten in de Koran zijn...

  Alima a - Sjirk akbar! Takfir!

  BeantwoordenVerwijderen
 100. "Het doet me denken aan de grondwet die in 1936 in de voormalige USSR onder Stalin werd ingevoerd."

  In de Sovjet-Unie bestond er een door de grondwet gegarandeerde volledige vrijheid van meningsuiting, maar de wet om staatsvijandige activiteiten te bestrijden was net even iets belangrijker.

  Analoog met dit laten de mohammedanen de christenen en joden in de niet-mahumetistische gebieden (die nooit mahumetistisch zijn geweest) met rust, behalve als de mohammedanen vinden dat zij worden beledigd.

  Vrijheid van meningsuiting is natuurlijk een hele ernstige belediging voor de mahumetisterij.

  BeantwoordenVerwijderen
 101. Anoniem :
  Volgens de overlevering zei Mohammed: man Zafirtum bihi min rijaal al-yahuud, fa-qtuluuh. ‘Doodt elke jodenman die in uw handen valt’

  Duidelijk gaat het om joden in het algemeen. Maar volgens u heeft het allemaal geen betrekking op joden in het algemeen? Waarom dan die algemene oproepen?
  --------------

  Ik kan die Hadith niet vinden, waar heeft U hem vandaan dan?
  Graag boek-en hoofdstuknummer en alles erbij vermelden.

  ik kan me niet voorstellen dat dit een algemene oproep is, dit is weer eens iets wat uit z'n verband is gerukt. Overal waar ik dit gedeelte van de "Hadith" lees, staat er nergens een boek- of hoofdstuk bij, Hans Jansen heeft ook geen bron erbij vermeld, dit kan toch niet anders zijn dan bedrog?

  Ik wil die gegevens zien.

  -----------------------------------------------------

  En wat zijn 'goedwillende joden'? Degenen die zich gewillig door de mahumetisten laten afslachten? Degenen die nederig hun jizya betalen? Degenen die duidelijk onderschijdende kleding dragen terwijl zij te voet gaan (paardrijden is hen immers verboden)? Degenen die drie dagen lang een logerende mohammedaan in hun huis moeten dulden (of ze hem nou aardig vinden of niet)?
  -----------------------------

  U weet niet wat goedwillende mensen zijn? Of in dit geval goedwillende Joden?

  Er komt werkelijk geen zinnig woord uit Uw strot.


  Dit zijn goedwillende Joden:

  "En wij hebben de Thora neergezonden met een leidraad erin en een licht, waarmee de profeten die zich [aan God] overgeven oordeel vellen voor hen die het jodendom aanhangen"
  (Koran 5:44)

  Waarna ze beloont worden:

  Zij die geloven, zij die het Jodendom aanhangen, de Christenen en de Sabiërs die in God en de laatste dag geloven en die deugdelijk handelen, voor hen is hun loon bij de Heer en zij hebben niets te vrezen noch zullen zij bedroefd zijn." (Koran 2:62)  Dus Joden die het Jodendom aanhangen, en doen wat in de Thora staat, en niet anders.
  Treurig, dat ik dit ook moet uitleggen.

  BeantwoordenVerwijderen
 102. @ doegewoon,

  De aanhangers van 'Het Boek' hebben een streepje voor als het er op aankomt om ze in leven te laten in de 'dar al islam'. Op zich is dat geen enkele verdienste van de Islam lijkt me, maar erger is het dat veelgoden aanbidders ( hindoe) minder zachtzinnig worden/werden aangepakt en beoordeeld. Wie geeft u ( de Moslim ) het recht om met z'n handen aan welke andersgelovige dan ook te komen, of om hem/haar te onderwerpen aan vernederingen opdat ze maar goed voelen hoe minderwaardig hun geloof is. Beste DG, minderwaardig zijn de mensen die hun handen niet thuishouden als de tegenpartij het falikant met ze oneens is! Uw argument dat de Joden met rust gelaten moeten worden omat ze de Thora hebben is, zachtgezegd, een halve waarheid; men moet ze met rust laten als ze instemmen met de islamitische interpretatie van de inhoud en betekenis van hun eigen geschriften. En dat de Joden (en christenen met hun interpretatie van het NT) daarvoor passen is hun goed recht. Er is ook helemaal geen beloning van de moslem nodig als een andersgelovige zijn, in de ogen van een moslim, abjecte geloof belijdt volgens zijn inzichten. Met je handen van die mensen afblijven en ze niet vernederen/vermoorden/tot slaaf maken , dat is het devies!

  BeantwoordenVerwijderen
 103. Anoniem:
  'dar al islam'.
  ---------------

  Dar al islam en dar al harb zijn ooit uitgevonden door een paar moslims die dachten dat de wereld uit twee kampen bestaat en suggereerd vijandigheid al is het niet zo bedoelt. Inmiddels is deze wet allang weer afgeschaft omdat het simpelweg niet bevordelijk is voor de hele mensheid, men kwam erachter dat deze wet dus niet werkt. Het is geen sharia en komt niet voor in de Koran en de sunnah.


  -------------------------------------------------

  Beste DG, minderwaardig zijn de mensen die hun handen niet thuishouden als de tegenpartij het
  falikant met ze oneens is!
  -----------------------------

  Die zijn zondermeer minderwaardig, maar dat heb ik al 10tallen keren uitgelegd.
  ------------------------------------------------

  Uw argument dat de Joden met rust gelaten moeten worden omat ze de Thora hebben is, zachtgezegd, een halve waarheid; men moet ze met rust laten als ze instemmen met de islamitische interpretatie van de inhoud en betekenis van hun eigen geschriften.
  -----------------------

  Nee hoor, er staat niet: De Thora moet met de islamitische interpretatie vermengd worden, er staat: De Thora is een Godsboek voor het jodendom, en wanneer ze dat naleven, ze geen blaam kan treffen, dus de Thora is vrij van een inmenging van de Koran of een ander islamitisch boek.
  -----------------------------------------------

  Er is ook helemaal geen beloning van de moslem nodig als een andersgelovige zijn, in de ogen van een moslim, abjecte geloof belijdt volgens zijn inzichten.
  -----------------------

  Die beloning is niet bij de moslims, maar:

  "voor hen is hun loon bij de Heer en zij hebben niets te vrezen noch zullen zij bedroefd zijn." (Koran 2:62)

  BeantwoordenVerwijderen
 104. @ Doegewoon,

  Marc Dutroux (vrede zij met hem) zal ongetwijfeld meer goede of neutrale daden verricht hebben in zijn leven dan slechte daden. Maar de slechte daden zijn zo ernstig dat de balans naar het slechte doorslaat. En zo is dat nou ook met de Medinaanse islam ten opzichte van Mekkaanse islam.

  BeantwoordenVerwijderen
 105. En dat is nou typisch een gevalletje verdeel en heers strategie. Nadat is gebleken dat de Islam veel sterker in z'n schoenen staat dan zijn critici, probeert men de Islam dan maar in twee kampen te verdelen nl.: De Mekkaanse -en de Medinaanse Islam!
  Ik heb veel onzin gehoord, maar dit slaat alles, wat een bullshit is dit zeg! Dit is een belachelijk idee.
  Een eigen mening mag, maar kon je niet wat anders bedenken?
  Zelfs een bomgordelkwibus van een absurde bende als de Alqaida bedenkt iets beters om zijn laffe daden te rechtvaardigen.

  Trouwens, ik wacht nog steeds op de bron van deze halve Hadith:

  "doodt elke Jodenman die in uw handen valt"

  In het Arabisch:
  "Man zafirtum bihi min rijaali-eljahood faqtuluuh"

  waarom ik zo benieuwd ben, verklap ik maar even; Het woordje "bihi" verraadt dat er meer is dan alleen dit zinnetje, de vertaler is heel zorgvuldig beziggeweest, maar vergat "bihi" er tussenuit te knippen, en heeft zichzelf verraden.

  "bihi" staat voor : "Daarmee" of "ermee"

  Ik ben niet van plan om nog meer tijd hierin te steken, degene die met die hadith kwam, komt maar met z'n bronnen.

  BeantwoordenVerwijderen
 106. De bron is de Kitab Sirat rasuli llah' geschreven door Ibn Ishaaq. Ibn Ishaaq leefde in de achtste eeuw na Christus en was de eerste schrijver over het leven van de islamitische profeet Mohammed.

  De Britse arabist Guillaume vertaald de beruchte zin uit de biografie van Ibn Ishaaq trouwens als "kill any Jew that comes under your power"

  In Abu Dawud, Boek 19, Nummer 2996 komt een passage voor die op deze uitspraak lijkt.

  Met de Mekkaanse islam bedoel ik het mohammedanisme uit de tijd dat de mohammedanen nog geen millitair overwicht hadden en dus nog vrij mild waren. Dat veranderde toen de machtsverhoudingen veranderden. Ga maar eens na welke soera's voor en na de hidjra 'geopenbaard' zijn.

  U onderschat ons.

  BeantwoordenVerwijderen
 107. @DG: Uw kennis van het Arabisch is omgekeerd evenredig aan uw liefde voor de Islam. Bihi in de geciteerde uitspraak van de profeet van de islam is een zogenaamd resumptief pronomen, in het Arabisch aa'id of raagi'. 'Van wie geldt: jullie hebben de hand op hem gelegd, doodt hem'. @DG: Jammer dat uw zich in boerqa hult, en u verbergt tussen mensen die waarschijnlijk nergens schuldig aan zijn. Maar ja, van wie zou u dat nou geleerd hebben.

  BeantwoordenVerwijderen
 108. @ Doegewoon,

  http://www.archive.org/download/tabaritafsir/taftabry09.pdf blz. 48-50

  Ik zou me kunnen vergissen. Mijn arabisch is, dit in tegenstelling tot uw arabisch, uiterst belabberd.

  BeantwoordenVerwijderen
 109. Doegewoon

  Hoe kwamen die Ali Baba rovers, zoals Mohammed de caravanen berover en Arabier in ARABIE aan THORA en N.T. van Christendom en Judaisme anders dan die gestolen te hebben en naar hún Arabische gelieve te verdraaien tot de moord en doodslag zaaiende 'Koran'?

  Hoe rijmt u Koran met enig fatsoen: diefstal en oproepen tot moord en doodslag van 'infidels', christenen en joden? En dit: kindhuwelijken, stenigen, veelwijverij, geselen, vrouwenonderdrukking, doodstraf voor afvalligen?

  Met uw idiotie 'Abrahim verbande veelgoderij uit Mekka"

  Abraham was DOOD en Joods, zou nooit naar een heidense Kabah hebben willen gaan! ABRAHAM van de Joden ook gestolen door die Arabieren want die suras waren niet genoeg óm een Arabische monotheistische religie, Islam, te stichten.

  'Gestolen goed gedijt niet' - zoals wij zien, de Islamitische wereld is doordrénkt van HEL door Koran/Mohammed.

  "De Koran werkt een gans stelsel van fundamentele mensenrechten uit die ertoe moeten leiden dat mensen zich veilig en geborgen voelen in een rechtvaardige samenleving "

  Oh Ja? "FUNDAMENTEEL rechtvaardig": Kindhuwelijken, veelwijverij, stenigen, handen afhakken, doodstraf voor afvalligen van Islam, met 'dhimmies' als Koran APARTHEID?

  Bekentenis van MOORD: "Koran 033.026 "Allah heeft de Mensen van de Scripturen [Joden en christenen] verslagen. Hij heeft terreur in hun harten gezaaid. Sommigen van hen hebben jullie [moslims] vermoord, en anderen hebben jullie gevangen genomen....

  "Koran 5 :14-15 Godlastering van Jezus-Christus. Koran, surah 9:30: "Christenen zeggen... Koran Surah 5: De Tafel Gespreid: Christenen zullen branden in het Vuur. 72 . 11. De ongelovigen van de Scripturen zijn leugenaars. 34: Geef de boodschap aan Christenen en Joden dat hen een pijnvolle verdoemenis wacht.
  Koran Surah 9: Boetedoening:
  Zeg tegen Christenen en Joden.... 34. Koran Surah 30: De Romeinen: "Allah zal Christenen uiteenrijten ...". 13-14

  DRIE FOUTEN in één sura:
  1: Maria' is geen 'godin'
  2: Maria is niét - 'een van de Drie'
  3: Christendom is monotheistisch, de sura zegt: 'heeft 3 Goden': 'Beschouw mij en mijn moeder als twee Goden...'

  JODEN:

  Tabari VIII:130; Tabari VII:97/Ishaq:369 ; Bukhari:V1B1N6 “Geef order elke Jood in het land te vermoorden".Ishaq:463/Tabari VIII:34: 'Muhammed zei daarna: 'Oordeel hen (de Joden). Sa'd antwoordde: 'Ik oordeel dat hun mannen gedood zullen worden, hun vrouwen en kinderen gevangen genomen, en hun bezittingen opgedeeld. Allah's apostel zei .... Tabari VII:97/Ishaq:369 “.... waarna de Profeet zei: ‘Kill every Jew.”.

  Lees ook: Ishaq:463/Tabari VIII:34; Tabari VIII:35/Ishaq:464; Tabari VIII:40 “De Boodschapper van Allah gaf opdracht dat kuilen gegraven moesten worden voor de Qurayza (stam van Joden). Hij ging zitten. Ali en Zubayr begonnen met hun hoofden af te snijden in zijn (Mohammed's) aanwezigheid.700 Joodse mannen uit één stam, die zich al overgegeven hadden.

  Sahih Muslim 19.4364: De Joden van Nadir en Quraizi verzetten zich tegen de boodschapper van Allah die de Nadir verdreef, maar de Quraizi toestond om te blijven. Hij begunstigde de laatsten tot ook zij zich verzetten. Toen doodde hij hun mannen en verdeelde de vrouwen, kinderen en al hun bezittingen onder de moslims.

  Koran 59:2 "Het was Hij die de [Joden] van hun [Medina} huizen verdreef en uit het land verbandde. Zij weigerden te geloven. .. Maar Allah's torment kwam waar die zij niet verwachtten en terroriseerde hen. Hun huizen werden verwoest.. Dit is mijn waarschuwing. Had Allah de verbanning van de Joden niet geboden, hen in de woestijn verbannen, dan zou Hij hen in deze wereld straffen en zullen zij het vuur van de Hel ondervinden'.

  KILL, KILL, KILL! zegt Koran/Mohammed!

  Get stuffed met uw Koran/Mohammed!

  BeantwoordenVerwijderen
 110. BBC rapport: "Minder than 2% Islamitische bevolkingen lezen EEN {!] boek per jaar".

  Boekhandelaar in Syrië: 'Wij verkopen een tot tien boeken per week".

  M.O. docent: "studenten lezen slechts wat zij nodig hebben voor examens".

  Koeweitse: 'ik hield al vroeg van lezen maar mocht dit niet omdat mijn ouders bang zijn voor de invloed van boeken'.

  De Talibans zijn veelal analfabeten en kennen niets anders dan Islam, doen mee aan 'jihad' opgestookt door mullahs en de Bin Ladens, miljoenen van armoede kreperen doordat zij werkloos zijn.

  Zoals deze Afghanen in een DP's camp, zonder werk in een hopeloos bestaan, waarom deze Afghaanse journalist zegt: 'USA/coalitie zorg dat deze Afghanen werk krijgen' om uit wanhoop geen Talibans te worden:

  http://www.abdulhadihairan.com/2010/01/displaced-by-war-abandoned-by-world/

  BeantwoordenVerwijderen
 111. Anoniem,
  Nu U toch over Ibn Ishaaq begint, het is bekend dat deze man het fabeltje over de 900 vermoorde Joden in Medina de wereld inslingerde met behulp van de halve Hadith "Doodt elke Jodenman die in Uw handen valt" of: under your power, het maakt in dit geval niets uit, het komt op dezelfde neer.

  Arabist Guillaume vertaalde niet voor niets alleen de werken van Ibn Ishaaq, Ibn Ishaaq is een omstreden schrijver en zijn werken zijn door de meeste moslimgeleerden verworpen, en dan is het niet onlogisch dat Arabist Hans Jansen daarop voortborduurt, waarom vertalen ze niet Ibn Kathier?

  Ik ga iets in het kort vertellen over de slag om Medina, want ik denk dat U daar naar toe wil.

  Malik de jurist, leefde in dezelfde tijd als Ibn Ishaaq, en noemt Ibn Ishaaq een leugenaar en een bedrieger, omdat hij verhalen van Joden van voor de Islam heeft overgenomen en verwerkt in zijn boek: Sirah.

  Ibn Ishaaq en Tabari verzamelden verhalen en Hadith's met de keten van vertelling zonder authenticiteit, dus alles wat gezegd is, en niet wat authentiek is. Tabari heeft ook een Tafsir geschreven, wat ook met een korreltje zout genomen dient te worden.
  Ze hebben zelfs Hadith's overgenomen van bekende "fabrikanten", meestal niet moslims.

  Authentieke Hadith collecties beperken zich tot 6 collecties:

  Sahih Bukhari
  Sahih Muslim
  Soenan Abi Da'ud
  Sunan al-Tirmidhi
  Sunan al-Sughra
  Soenan Ibn Maja
  De eerste 2 het meest Sahih boeken.

  En hier zijn Ibn Ishaaq en Tabari niet bij.


  Daarom komt het slachtingsverhaal van Medina nergens voor, behalve bij Ibn Ishaaq.
  Spijtig genoeg worden alleen de werken van Ibn Ishaaq vertaald!


  Ibn Ishaaq heeft o.a. Het volgende overgenomen:
  De Joden van Khaybar overlegden aan de Khalief een verklaring waaruit zou moeten blijken dat ze door Mohamed vrijgesteld werden van de Jizja ivm. Met de "Slachtpartijen" Wat natuurlijk nonsens is.

  Maar het was een vervalste brief en is weerlegd in detail! De genoemde "Slachtoffers" Waren reeds dood toen de "Slachting" Plaats vond, de brief bevatte termen die op een latere tijdstip ontstonden en voerde aan dat

  BeantwoordenVerwijderen
 112. Muáwiya ibn Abi Sufyan getuige van zou zijn geweest, terwijl hij op dat moment nog niet bekeerd was tot de Islam.
  Hiermee zijn de echte bronnen van deze onaanvaardbare verhaal van slachting de afstammelingen van de Joden uit Medina, ook zijn de bronnen zeer ongeloofwaardig, de details staan haaks op de geest van de Islam en de regels van de Koran, geloofwaardige gezag ontbreekt en de indirekte bewijzen worden niet gesteund.

  En hier heeft Ibn Ishaaq allemaal geen rekening mee gehouden, maar nam alles klakkeloos over, vandaar dat hij door Malik voor een leugenaar werd uitgemaakt.  Dit "Slachtingsverhaal" heeft waarschijnlijk zijn oorsprong in eerdere gebeurtenissen, Nl.:

  De Joodse opstand tegen de Romeinen, deze eindigde in de vernietiging van de tempel en de liquidatie van het gehele leger in het jaar 73.
  Volgens Josephus Alexander, die regeerde in Jeruzalem voor Herodes de Grote, zijn er toen 800 Joden gekruisigd en afgeslacht voor de ogen van hun vrouwen en kinderen! En door anderen werden grote aantallen gedoodt.
  Belangrijke details van de twee verhalen vertonen opmerkelijke gelijkenissen, met name het aantal doden, op Massada was het aantal doden 960!
  Niet alleen waren de suggesties van de massamoorden vergelijkbaar, maar ook de aantallen zijn bijna hetzelfde, zelfs dezelfde namen komen voor in de brief!

  De Koran is daar vrij kort over, nl.:
  "En Hij deed de mensen van het Boek die hen (de vijand) hielpen uit hun vestingen komen en vervulde hun hart met ontzetting. Gij dooddet sommigen en gij naamt anderen gevangen"
  (Koran 33:26)

  Van de krijgers werden sommigen gedoodt en sommigen gevangen genomen, waarna het leger zich overgaf, in de Koran en Hadith staan duidelijke richtlijnen voor de krijgsgevangenen, deze mogen onder geen voorwaarde gedoodt worden, laat staan hun vrouwen en kinderen!

  De Hadith: "Doodt elke Jodenman die in Uw handen komt" is absoluut geen algemene oproep, maar staat geheel in verband met de slag om Medina. En zoals ik al eerder zei: Er is meer dan alleen dit zinnetje.
  Deze Hadith is overigens kort na de slag om het dorp al misbruikt door iemand die aan de hand van dit zinnetje een Joodse man heeft vermoordt.

  BeantwoordenVerwijderen
 113. "Authentieke Hadith collecties beperken zich tot 6 collecties:

  Sahih Bukhari
  Sahih Muslim
  Soenan Abi Da'ud
  Sunan al-Tirmidhi
  Sunan al-Sughra
  Soenan Ibn Maja
  De eerste 2 het meest Sahih boeken."

  Ok, laten we gemakshalve aannemen dat uw mohammedaanse geloof vooral gefundeerd is op de Koran en Bukhari en Muslim.

  In Bukhari en Muslim wemelt het van de stenigingen, moorden op joden en afvalligen. Een negenjarig meisje wordt door een zichzelf profeet noemende legerleider, rover en slavendrijver ontmaagd. Wat voor een god is dat die zulk een man tot boodschapper kiest?

  Uw geloofsleer is niet consistent. De ene keer zou er iets uit z'n verband zijn gerukt en de andere keer zou de hadith bron niet betrouwbaar zijn.

  In de Koran zijn de oproepen echter algemeen. Joden en christenen moeten volgens de Koran bestreden en bestolen worden. Wat voor een god is dat?

  Om tot de menselijkheid en waarachtige religie te komen zult u de islam dienen te verlaten. Men kan niet tegelijkertijd een goede mohammedaan en een godvruchtig mens zijn. Men kan niet tegelijkertijd een goede mahumetist en een goed mens zijn.

  BeantwoordenVerwijderen
 114. "DRIE FOUTEN in één sura:
  1: Maria' is geen 'godin'
  2: Maria is niét - 'een van de Drie'
  3: Christendom is monotheistisch, de sura zegt: 'heeft 3 Goden': 'Beschouw mij en mijn moeder als twee Goden...'"

  Een boek dat de pretentie heeft het volmaakte boek te zijn kan zulke fouten niet bevattem. Toch bevat dat boek deze fouten. En dus...(vul maar in Doegewoon, of is dat te veel kalaam voor u?)

  BeantwoordenVerwijderen
 115. @ Doegewoon

  Freud en Jung spreken boekdelen over:

  "The Black Stone, surrounded by its silver frame...on the Kaaba in Mecca"

  "Silver frame' werd onmiskenbaar geinspireerd door de vorm van de vagina (sex!) van vrouwen.(Oops!)

  met nog één andere associatie mogelijk:

  http://en.wikipedia.org/wiki/Black_Stone

  BeantwoordenVerwijderen
 116. Anoniem:
  ...een zichzelf profeet noemende legerleider, rover en slavendrijver...
  --------------------------------

  U vindt 't nodig zo tekeer te gaan, maar uit niets blijkt dat de Profeet een rover en een slavendrijver was, dat wordt U door Islamhaters voogeschoteld, en dat gelooft U graag, dat mag U, U zult het alleen nooit aan kunnen tonen.

  --------------------------------------------------
  De ene keer zou er iets uit z'n verband zijn gerukt en de andere keer zou de hadith bron niet betrouwbaar zijn.
  ---------------------------

  Juist, dat zijn de bronnen waar de Islamhaters zich op baseren, om zo instabiliteit in de maatschappij te veroorzaken, om vervolgens de Islam en de moslims de schuld te geven.

  "Telkens wanneer zij het oorlogsvuur ontsteken, dooft Allah het en zij pogen wanorde te scheppen op aarde en Allah heeft de onruststokers niet lief"
  (Koran 5:64)

  Ze kunnen onrust proberen te stoken wat ze willen, Ze zullen nooit slagen.

  ---------------------------------------------------
  Joden en christenen moeten volgens de Koran bestreden en bestolen worden.
  ------------------------------

  Dat zijn grote woorden!
  Nu zijn we weer terug bij af, waaruit blijkt dit dan?
  Moet U luisteren, U kunt tegen de Islam blijven schoppen, maar dat zal U geen millimeter helpen.

  Ik wil wel die verzen zien, die zeggen dat Christenen en joden bestolen en lukraak bestreden moeten worden.

  -------------------------------------------------------------------------------------------

  Anoniem:
  "DRIE FOUTEN in één sura:
  1: Maria' is geen 'godin'
  2: Maria is niét - 'een van de Drie'
  3: Christendom is monotheistisch, de sura zegt: 'heeft 3 Goden': 'Beschouw mij en mijn moeder als twee Goden...'"
  -----------------------

  Beschouw mij en moeder als twee Goden? En verder niets? Staat er niets meer?
  In de Koran zitten geen fouten, dat mag U vergeten.

  "En wanneer Allah zal zeggen: "O Jezus, zoon van Maria, hebt gij tot de mensen gezegd: 'Beschouwt mij en mijn moeder als twee Goden naast Allah,'? zal hij antwoorden: "Heilig zijt Gij! Ik zou nooit kunnen zeggen, waarop ik geen recht had. Indien ik het had gezegd zoudt Gij het zeker hebben geweten. Gij weet, wat in mijn innerlijk is en ik weet niet, wat in U is. Gij zijt de Kenner van het onzienlijke"
  (Koran 5:116)

  De vraag van God aan Jezus is juist om de mensen duidelijk te maken dat ze niet Jezus moeten aanbidden, maar God. Maar suggereert zeker niet dat mensen Jezus en zijn moeder als twee Goden moeten beschouwen, nogmaals, dit is wat de Islamhaters U wijs proberen te maken.

  Vindt U het gek dat ik klaag dat er zaken uit hun verbanden gerukt worden, danwel niet op een juiste manier geciteert worden?

  BeantwoordenVerwijderen
 117. @ Doegewoon

  U droomt uw Koran/Mohammed:

  "En wanneer Allah zal zeggen: "O Jezus, zoon van Maria, hebt gij tot de mensen gezegd: 'Beschouwt mij en mijn moeder als twee Goden naast Allah,'? zal hij antwoorden: "Heilig zijt Gij! Ik zou nooit kunnen zeggen, waarop ik geen recht had. Indien ik het had gezegd zoudt Gij het zeker hebben geweten. Gij weet, wat in mijn innerlijk is en ik weet niet, wat in U is. Gij zijt de Kenner van het onzienlijke"
  (Koran 5:116) De vraag van God aan Jezus is juist om de mensen duidelijk te maken dat ze niet Jezus moeten aanbidden, maar God."

  Maar zonder antwoord! Slechts om te willen bewijzen dat 'christenen lerugenaars zijn'. Dé grootst mogelijk Theologische misdaad mogelijk, en vollédig respectloos; waarna iedere claim voor Koran voor 'tolerantie en toestaan van andere religies' de prullemand in kan en/of wettelijk terecht gesteld kan worden voor: plagiaat, misbruik maken van de originele 'auteur'Jezus-Christus, onder bedreiging met geweld van zijn volgelingen "VERNIEITIGING IN MIJN OVENS'/

  Dit betekent juist de GODLASTERING van Jezus-CHRISTUS, GOD/Messias van christenen, en waardoor Christendom afgeschaft wordt door Koran, het Nieuwe Testament gestolen, verdraaid en verwrongen opgediend door die Arabier Mohammed 'die een monnik met een Oud Boek ontmoette' en dat moet het Nieuwe Testament geweest zijn waaruit de plundering t.b.v. Koran plaatsvond.

  Koran 5:117 "En 'Allah'zal zeggen. 'Oh Jezus, zoon van Maria, heb jij tegen de mensen gezegd: 'Beschouw mij EN MIJN MOEDER als twee Goden naast God'

  kan niet duidelijker 'twee goden in Christendom'

  'Allah' vol met haat is voor christenen en Joden: En wegens hun [Joden] breken van het verbond hebben Wij hen vervloekt en hun hart verhard. Zij rukken de woorden uit hun verband en hebben een deel van hetgeen hun was vermaand, vergeten. En gij zult hen altijd oneerlijk bevinden op enkelen na, derhalve vergeef hen en wend u van hen af. Voorzeker, Allah heeft degenen die goeddoen, lief. En met degenen die zeggen : » Wij zijn Christenen, sloten Wij (eveneens) een verbond, maar zij vergaten een deel van hetgeen hen was voorgehouden. Daarom deden Wij vijandschap en haat onder hen ontstaan, tot de Dag der Opstanding. Allah zal hen weldra laten weten, wat zij deden.’ Koran 5 :14-15

  Toch durven moslims onder ons te verschijnen en doen alsof hun neus bloed - 'taqwiyya' of niet, weigeren de misdadige intenties van Koran/Mohammed te leren kennen waar miljoenen moslims de dupe van zijn 'geen vrijheid van religie' onder censuur voor 'kritiek op Koran/Mohammed' waarom, zoals Al Razi schreef rondom 700: 'moslims geweld gebruiken en daardoor de WAARHEID verborgen hielden'.

  Ook u probeert anderen de schuld te geven als typisch des moslims, deze keer 'de Romeinen en de Joden' terwijl de Koran/Mohammed/hadiths druipen van Jodenhaat.

  Moslims christenen vermoorden en hun kerken in brand steken - zoals dat hen uitkomt w.o. in Maleisië en Egypte, en de Molukken.

  BeantwoordenVerwijderen
 118. "uit niets blijkt dat de Profeet een rover en een slavendrijver was, dat wordt U door Islamhaters voogeschoteld, en dat gelooft U graag, dat mag U, U zult het alleen nooit aan kunnen tonen."

  Hoe denkt u dat Mohammed aan geld kwam vóórdat hij een veel oudere - rijke - weduwe trouwde? Het enige dat aan 'inkomen'bekend staat is dat hij 'caravanen beroofde'.

  Zeg dat dit 'niet waar' is dan was Mohammed toch een slavenhandelaar doordat een gedeelte, het grootste gedeelte, van de oorlogsbuit van Mohammed bestond uit krijggevangenen w.o. vrouwen die tot slaven gemaakt werden met toestemming van Koran:

  De Koran geeft toestemming tot het houden en verkrachten van slavinnen; hadiths bevestigen dit:

  Male slaves:
  Yakan Abu Sharh, Aflah, 'Ubayd, Dhakwan, Tahman, Mirwan, Hunayn, Sanad, Fadala Yamamin, Anjasha al-Hadi, Mad'am, Karkara, Abu Rafi', Thawban, Ab Kabsha, Salih, Rabah, Yara Nubyan, Fadila, Waqid, Mabur, Abu Waqid, Kasam, Abu 'Ayb, Abu Muwayhiba, Zayd Ibn Haritha, and also a black slave called Mahran, who was re-named (by Muhammad) Safina (`ship') – reference: Ibn Qayyim al-Jawziyya, "Zad al-Ma'ad" (part 1, pp. 114, 115, and 116).

  Female slaves:
  Salma Um Rafi', Maymuna daughter of Abu Asib, Maymuna daughter of Sa'd, Khadra, Radwa, Razina, Um Damira, Rayhana, Mary the Coptic, in addition to two other maid-slaves, one of them given to him as a present by his cousin, Zaynab [overspel tenminste ruilhandel door Mohammed}, and the other one captured in a war.

  slavernij en racisme:

  Ishaq:450 “... We brought them to the pit. Hell was their meeting place. We collected them there, black SLAVES, men of no descent.


  4:36 "(Show) kindness unto parents, and unto near kindred, and orphans, and the needy, and unto the neighbour who is of kin (unto you) and the neighbour who is not of kin, and the fellow-traveller and the SLAVES whom your right hands possess."
  4:92 "... He who hath killed a believer by mistake must set free a believing SLAVE [slechts 'believing'slaves] , and pay the blood- money to the family of the slain, unless they remit it as a charity. If he (the victim) be of a people hostile unto you, and he is a believer, then (the penance is) to set free a believing SLAVE."

  Seks/Rape toegestaan van slavinnen:

  23:5-6 "And who guard their modesty - Save from their wives or the SLAVE WOMEN that their right hands possess."

  33:50 "O Prophet! Lo! We have made lawful unto thee thy wives unto whom thou hast paid their dowries, and those whom thy right hand possesseth of those whom Allah hath given thee as spoils of war." 'Spoils of war' slavinnen als oorlogsbuit.

  33:55 "It is no sin for them (thy wives) to converse freely) with their fathers, or their sons, or their brothers, or their brothers' sons, or the sons of their sisters or of their own women, or their SLAVES."

  24:31 "And tell the believing women ... and not to reveal their adornment save to their own husbands or fathers or husbands' fathers, or their sons or their husbands' sons, or their brothers or their brothers' sons or sisters' sons, or their women, or their SLAVES."

  24:58 "O ye who believe! Let your SLAVE, and those of you who have not come to puberty, ask leave of you at three times (before they come into your presence)."

  Bukhari:V4B52N137“The Prophet said, ‘Let the negro SLAVE of Dinar perish. And if he is pierced with a thorn, let him not find anyone to take it out for him. Paradise is for him who holds the reins of his horse to strive in Allah’s Cause with his hair unkempt and feet covered with dust. If he is appointed in the vanguard ...."

  'Geen slavendrijver' zei u?

  BeantwoordenVerwijderen
 119. "Koran 5:117 "En 'Allah'zal zeggen. 'Oh Jezus, zoon van Maria, heb jij tegen de mensen gezegd: 'Beschouw mij EN MIJN MOEDER als twee Goden naast God'"

  Precies, en daarmee dus een fout in een 'volmaakt boek'. Er hebben namelijk nooit christenen bestaan die geloofden aan de Vader, de Moeder en de Zoon. En ook bestonden er geen christenen die Vader, Zoon en Heilige Geest als afzonderlijke goden beschouwden.

  De fout is niet dat de Koran zou beweren dat er twee goden zouden zijn, de fout is dat de Koran beweert dat christenen in meerdere goden zouden geloven en zouden geloven in de Vader, Moeder en Zoon als afzonderlijke goden. Terwijl de christenen geloven aan de Vader, Zoon en Heilige Geest als één God.

  BeantwoordenVerwijderen
 120. @ Doegewoon,

  http://www.usc.edu/dept/MSA/reference/searchhadith.html

  Zoek maar eens in Bukhari en Muslim op 'slave' en 'slaves'. Dan wordt het wel duidelijk dat de islamitische profeet Mohammed er slaven op na hield.

  Overigens haat ik de islam helemaal niet. Ik ben mij in de jaren '80 zeer onbevangen in het mohammedanisme gaan verdiepen. Ik heb mij enkel gebaseerd op binnen de mohammedaanse wereld gezaghebbende geschriften en ik heb heel erg mijn best gedaan om alles zo positief mogelijk uit te leggen.

  Tot mijn grote schrik bleek het gedrag van veel mohammedanen, gelukkig slechts een minderheid van de mohammedanen, overeen te komen met hetgeen waartoe de geschriften toe aansporen. O.a. namelijk het bestrijden van de joden en christenen totdat zij jizya betalen terwijl zij onderdanig zijn.

  Maar de islam haten, nee. Ik haat de islam niet. Ik haat oorlog, het opleggen van regels en doodslag.

  BeantwoordenVerwijderen
 121. annabeth zei...
  Bukhari:V4B52N137“The Prophet said, ‘Let the negro SLAVE of Dinar perish. And if he is pierced with a thorn, let him not find anyone to take it out for him. Paradise is for him who holds the reins of his horse to strive in Allah’s Cause with his hair unkempt and feet covered with dust. If he is appointed in the vanguard ...."
  -----------------------

  En toch is deze hadith wat veranderd, de hadith luidt:

  Deel 4, Boek 52, Nummer 137:
  Overgeleverd door Abu Huraira:

  De profeet zei: "Laat de slaaf van Dinar en Dirham van kwantificeren en Khamisa (dwz geld en luxe kleding) vergaan, want hij is blij als deze dingen aan hem gegeven, en zo niet, hij ontevreden is!"

  Overgeleverd door Abu Huraira: De profeet zei: "Laat de slaaf van Dinar en Dirham, van kwantificeren en Khamisa vergaan als hij is blij zijn als deze dingen aan hem gegeven, en zo niet, hij ontevreden is. Laten we zo iemand vergaan en recidief, en als hij wordt doorboord met een doorn, laat hem niet vinden iemand om het uit te nemen voor hem. paradijs is voor hem die houder is van de teugels van zijn paard om te streven in Allah's Cause, met zijn haren ongekamd en voeten bedekt met stof: als hij wordt benoemd in de voorhoede, dat hij perfect is tevreden met zijn functie van bewaking, en als hij is benoemd in achterwaartse, aanvaardt hij zijn ambt met tevredenheid (hij zo eenvoudig en ondubbelzinnig is dat) als hij vraagt hij toestemming is niet toegestaan , en als hij bidt, wordt zijn voorspraak niet geaccepteerd. "
  -----

  Te eerste is dit geen algemene oproep, ook onder de slaven zijn slechterikken.
  Wat betreft die andere hadith's, ik heb eerder gezegd, Ibn Ishaaq geniet weinig respect onder de Islamgeleerden, doordat hij in zijn werken van alles heeft verwerkt, dus ook de verzonnen hadith's van de zogenaamde fabrikanten, en daarmee is Ibn Ishaaq een favoriete bron van de tegenwoordige Islam-bashers.

  Bovendien hoeft U niet zo te schreeuwen over de slavernij, Mohamed is nu eenmaal geboren in een periode dat de slavernij doodnormaal was, uit veel hadith's, maar niet die van Ibn Ishaaq, blijkt dat hij de mensen aanspoorde om hun slaven vrijheid te schenken, als ze bv. een zonde hebben begaan of iets niet kunnen vergoeden, dan moesten ze afstand doen van hun slaaf, soms meerder slaven als ze die bezitten. Op het moment dat veel mensen tot de Islam bekeerden, beschikten sommigen over tientallen slaven, die ze niet zo makkelijk van de hand wilden doen, omdat die geld hebben gekost, Mohamed had ook slaven, die hij geleidelijk in vrijheid stelde, als ik 't goed formuleer, de Islam stimuleerd wel degelijk het in vrijheid stellen van slaven, dat staat in de Koran en de hadith, de Islam is niet voor, maar tegen slavernij, echter, er staat nergens dat slavernij haraam is, maar dat wil niet zeggen dat het een gebod is, doordat er geleidelijk slaven tot vrije mannen werden verklaart, zou de slavernij aan zijn einde moeten komen, want, je mag een vrij man nooit tot een slaaf maken, daarmee wordt de slavernij uitgeroeid, op een paar landen na, daar houden ze nog steeds krampachtig de slavernij in stand, doordat ze in al die eeuwen blijkbaar niet bereid waren geweest slaven geleidelijk vrij te verklaren, ik ben in ieder geval voor slavernijverbod, aangezien het toch niet iets is van de Islam, maar van voor de Islam, bovendien is dat allang en breed niet meer van deze tijd.

  BeantwoordenVerwijderen
 122. Annabeth en Anoniem,
  Allebei je best niet gedaan, eindeloos schreeuwen, maar begrijpen ho maar.

  De Koran heeft nooit beweert dat christenen in meerdere goden zouden geloven en zouden geloven in de Vader, Moeder en Zoon als afzonderlijke goden, het waren de ongelovigen, de afgodendienaren die hier bedoelt worden, die waren op een gegeven moment geen Christen meer, maar leidden een eigen leven, dat blijkt uit dit vers:

  "Waarlijk zij lasteren God, die zeggen: "Allah is Eén der Drie." Er is geen God dan de enige God. En indien zij niet ophouden met hetgeen zij beweren, zal de ongelovigen een smartelijke straf overkomen"
  (Koran 5:73)

  Ze worden niet voor niets ongelovigen genoemd, en geen Christenen.
  Vandaar die vraag van 5:116 om iedereen duidelijk te maken dat Jezus 1 God predikt en geen meerder Goden, de vraag luid ook: En wanneer Allah zal zeggen: "O Jezus, zoon van Maria, hebt gij tot de mensen gezegd: 'Beschouwt.....
  De vraag is dus gericht aan de mensen in het algemeen, en niet specifiek aan de Christenen, want die wisten wel beter.

  Uit deze verzen blijkt dat er mensen waren die in meerder Goden gingen geloven, wat niet de bedoeling was van Jezus, waarna God demonstratief aan Jezus vraagt of hij dat soms gepredikt heeft, waarop Jezus zegt: "Heilig zijt Gij! Ik zou nooit kunnen zeggen, waarop ik geen recht had. Indien ik het had gezegd zoudt Gij het zeker hebben geweten. Gij weet, wat in mijn innerlijk is en ik weet niet, wat in U is. Gij zijt de Kenner van het onzienlijke"

  De Christenen hebben zoals gezegd, niks te maken met dit verhaal.

  BeantwoordenVerwijderen
 123. "De Koran heeft nooit beweert dat christenen in meerdere goden zouden geloven en zouden geloven in de Vader, Moeder en Zoon als afzonderlijke goden, het waren de ongelovigen,..."

  Om welke afgodendienaren gaat het? Waar kan ik over degenen die in drie goden, Vader, Moeder en Zoon, geloofden lezen? Welke historische bron of bron buiten de Koran die niet op de Koran gebaseerd is maakt melding van deze godendienst?

  "Koran 5:117 "En 'Allah'zal zeggen. 'Oh Jezus, zoon van Maria, heb jij tegen de mensen gezegd: 'Beschouw mij EN MIJN MOEDER als twee Goden naast God'"

  Heeft deze passage volgens ook geen betrekking op christenen? Op wie heeft het wel betrekking?

  Meerdere malen komt die godendienst waarin behalve de Zoon en de Vader ook de Moeder als godin wordt vereerd terug. Dus zal het wel een hele belangrijke cultus geweest zijn...

  BeantwoordenVerwijderen
 124. Er waren ten tijde van Jezus afgodendienaren die er een afwijkende gewoonte op nahielden, waarbij ze niet alleen God aanbaden, maar ook Jezus en zijn moeder, en dat is niet geaccepteert.

  Ik heb geen idee of deze type afgodendienaren na Jezus nog hebben bestaan, (Vast wel) En waar je iets over kan lezen, dat heb ik nooit uitgezocht, in de geschiedenisboeken zal er vast wel iets over geschreven zijn, in de uitgebreide Tafsir (Koranuitleg) weet ik wel zeker, maar daarbuiten geen idee.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. waar heb je het over johhh MET JE DOEGEWOON JIJ ZELF DOET NIET GEWOON rare vriekkkkkk ga leven zoeken vrouw of ben je een man(iak) jo de islam is goed maar wat je zegt klopt helemaal niets van'


   I(L)ISLAMMM

   Verwijderen
 125. @ Doegewoon,

  Vindt u dat niet vreemd? Zo prominent in de Koran vermeldt, en de Koran besteed volgens de mohammedaanse leer al voor de schepping der wereld, en buiten de Koran en commentaren op de Koran onbekend.

  Wat ik trouwens vreemd vind, Maria wordt de zuster van Aaron en Mozes genoemd en de dochter van Imraan(Koran 19:28; Koran 66:12). Volgens de Koran (3:35) was de vrouw van Imraan de moeder van Maria. Daardoor kan de Maria in de Koran niet dezelfde zijn geweest als de Maria in de Bijbel. En ook met Isa in de Koran kan dus geen Jezus bedoelt worden.

  Mozes en Aaron leefden in de vijftiende en veertiende eeuw voor Christus.

  Er is een goede verklaring. De zuster van Mozes en Aaron heette Miriam. Omdat de Koran, zoals u zelf terecht opmerkte, geen fouten bevat is de Isa uit de Koran dus niet dezelfde als Jezus, maar een zoon van Mirjam die veertien eeuwen voor Christus geboren moet zijn geweest.

  BeantwoordenVerwijderen
 126. @ Doegewoon

  Nr. 2 volgt:

  "uit niets blijkt dat de Profeet een rover en een slavendrijver was, dat wordt U door Islamhaters voogeschoteld, en dat gelooft U graag, dat mag U, U zult het alleen nooit aan kunnen tonen."

  Hoe denkt u dat Mohammed aan geld kwam vóórdat hij een veel oudere - rijke - weduwe trouwde? Het enige dat aan 'inkomen'bekend staat is dat hij 'caravanen beroofde'.

  Zeg dat dit 'niet waar' is dan was Mohammed toch een slavenhandelaar doordat een gedeelte, het grootste gedeelte, van de oorlogsbuit van Mohammed bestond uit krijggevangenen w.o. vrouwen die tot slaven gemaakt werden met toestemming van Koran:

  De Koran geeft toestemming tot het houden en verkrachten van slavinnen; hadiths bevestigen dit:

  Male slaves:
  Yakan Abu Sharh, Aflah, 'Ubayd, Dhakwan, Tahman, Mirwan, Hunayn, Sanad, Fadala Yamamin, Anjasha al-Hadi, Mad'am, Karkara, Abu Rafi', Thawban, Ab Kabsha, Salih, Rabah, Yara Nubyan, Fadila, Waqid, Mabur, Abu Waqid, Kasam, Abu 'Ayb, Abu Muwayhiba, Zayd Ibn Haritha, and also a black slave called Mahran, who was re-named (by Muhammad) Safina (`ship') – reference: Ibn Qayyim al-Jawziyya, "Zad al-Ma'ad" (part 1, pp. 114, 115, and 116).

  Female slaves:
  Salma Um Rafi', Maymuna daughter of Abu Asib, Maymuna daughter of Sa'd, Khadra, Radwa, Razina, Um Damira, Rayhana, Mary the Coptic, in addition to two other maid-slaves, one of them given to him as a present by his cousin, Zaynab [overspel tenminste ruilhandel door Mohammed}, and the other one captured in a war.

  slavernij en racisme:

  Ishaq:450 “... We brought them to the pit. Hell was their meeting place. We collected them there, black SLAVES, men of no descent.


  4:36 "(Show) kindness unto parents, and unto near kindred, and orphans, and the needy, and unto the neighbour who is of kin (unto you) and the neighbour who is not of kin, and the fellow-traveller and the SLAVES whom your right hands possess."
  4:92 "... He who hath killed a believer by mistake must set free a believing SLAVE [slechts 'believing'slaves] , and pay the blood- money to the family of the slain, unless they remit it as a charity. If he (the victim) be of a people hostile unto you, and he is a believer, then (the penance is) to set free a believing SLAVE."

  Seks/Rape toegestaan van slavinnen:

  23:5-6 "And who guard their modesty - Save from their wives or the SLAVE WOMEN that their right hands possess."

  33:50 "O Prophet! Lo! We have made lawful unto thee thy wives unto whom thou hast paid their dowries, and those whom thy right hand possesseth of those whom Allah hath given thee as spoils of war." 'Spoils of war' slavinnen als oorlogsbuit.

  33:55 "It is no sin for them (thy wives) to converse freely) with their fathers, or their sons, or their brothers, or their brothers' sons, or the sons of their sisters or of their own women, or their SLAVES."

  24:31 "And tell the believing women ... and not to reveal their adornment save to their own husbands or fathers or husbands' fathers, or their sons or their husbands' sons, or their brothers or their brothers' sons or sisters' sons, or their women, or their SLAVES."

  24:58 "O ye who believe! Let your SLAVE, and those of you who have not come to puberty, ask leave of you at three times (before they come into your presence)."

  Bukhari:V4B52N137“The Prophet said, ‘Let the negro SLAVE of Dinar perish. And if he is pierced with a thorn, let him not find anyone to take it out for him. Paradise is for him who holds the reins of his horse to strive in Allah’s Cause with his hair unkempt and feet covered with dust. If he is appointed in the vanguard ...."

  BeantwoordenVerwijderen
 127. @ Doegewoon

  * U zegt: de Koran is een rechtvaardige samenleving'. Onze democratische (!) (Kalifaat is dictatuur) samenleving rijkt echter veel verder in alles wat Koran betekent aan 'rechtvaardigheid', wij hebben uitstekend sociale voorzieningen, gedegen en HUMANE wetten, geen gruwelijk strafrecht zoals in 'sharia' (wel degelijk overgeheveld uit Koran) VRIJHEID, geen Staatscensuur, de leer PLICHT, uitstekende medische en andere verzorging ....de Koran gebleken overbodig is om dit te kunnen bewerkstelligen.
  Wat overblijft is straf op, subjectief bepaalde (!) 'immoraliteit', w.o. het 'zedig' moeten opdoeken, als bewezen voor moslimvrouwen opgelegde ANGST voor moslim mannen, waarom fatsoenlijke Nederlandse mannen zich beledigd voelen door hoofddoeken 'tegen verkrachting'; en bewezen het verkrachten van moslimvrouwen nooit gestopt hebben, slechts een onderdrukkingsmiddel is voor die vrouwen, opgeled door de man-centrische Koran.

  "Er was vroeger geen minimum leeftijd waarop men volwassen werd"

  Daar gaat het niet om, wel dat Mohammed zich verlustte in de seks van een klein meisje, Aisha, die zeer goed mogelijk 'geen kinderen had' omdat zij als kind verkracht werd, 'onvructbaarheid' een van de gevolgen van dit soort gruwelijke 'huwelijken' is. Slechts pedofielen behoefte hebben aan kinderen, waarom al die mannen die in het verleden met een kind 'trouwde' perverselingen waren; en in staat seksueel geweld voor kinderen te gebruiken door hen te verkrachten, psychiaters weten dat zelfs milder seksueel molesteren levenslang (!) trauma betekent voor meisjes die daar slachtoffer van werden.

  * U schijft over deze verkrachtte meisjes: 'Nou, en?'.

  * "Wie roept op dat de Joden dood moeten? Behalve Alqaida...?

  De Koran en hadiths die dit bevestigen; en moslims in demonstraties in straten van Londen, Berlijn, Parijs ... in het M.O. ....uw 'gewone man moslim', en Joden worden lastig t/m gewelddadig aangevallen zoals in Nederland door moslims omdat zij Joden zijn, het MO internet boordevol staat met Jodenhaat, moslim peuters (!) Koran opdreunen 'Joden zijn apen en varkens' tot grote trots van hun ouders.

  "ik weet ook wel dat ...woestijnvrouwen dag en nacht mishandeld en verhandeld worden, maar mijn vraag is: Vind je dat ergens terug in de Koran of Hadith?"

  Het onderdrukken en geweld tegen moslimvrouwen is het gevolg van het psychologische indoctrinatie door Koran waarin vrouwen
  'als mindere van de man' beschreven staan 'omdat hij fysiek sterker is en haar financieel onderhoudt', zij 'haar ogen neer moet slaan, niet met haar voeten mag klepperen, aan hem gehoorzaam moet zijn, hij in een dispuut 'haar verbaal tot reden moet proberen te brengen', indien zij niet gehoorzaamt 'hij haar seks mag ontzeggen' indien zij nog niet luistert 'hij haar mag slaan' ... moslimmannen haar laten voelen 'wie de baas is', slechts moslimmannen vrouwen overgieten met acid; en nog wat aan geweld dat onvoorstelbaar is voor ons wij dit soort geweld tegen vrouwen niet kennen, behalve van heel zelden een psychopaat. Deze moslims pas nu in Pakistan berecht worden, de algemene houding voor geweld in de Islamitische wereld is dat 'de vrouw dit verdient heeft'.

  "....Het moge duidelijk zijn dat die baardmannetjes niet volgens dat boek handelen.."

  'ze bestaan' omdat Koran en Mohammed hun baarden en zwaarden éisen, de baardmannen Talibans juist (!) zeer strict Koran volgen; en hun jihadpad dat van Mohammed evenzeer geldt voor Al Qaida.

  Talibans, Al Qaida, jihadisten, mensenkelers, suicide bombers, Mo B ... zouden geen recht van bestaan kúnnen zien zonder Koran/Mohammed, niet kunnen bestaan.

  BeantwoordenVerwijderen
 128. Wat een hoop gelul over details. Iets dat krom is is niet recht te praten.

  Het komt er op neer dat de westerse en islamitische manier van leven te ver uit elkaar liggen, beter, de westerse ver voor ligt op de islamitische.
  Ik denk ook niet dat er genoeg bereidheid is om dat verschil goed te maken.

  Wel vind ik het goed dat mensen als Doegewoon (ik heb niet de energie om zijn texten te lezen) in elk geval de moeite neemt om zijn visie te vertellen, maar ik betwijfel of hij open staat om van standpunt te veranderen ook al zijn daar genoeg argumenten voor.

  Mensen kunnen niet makkelijk afstappen van de visie op het leven die hen hun hele leven is ingeprend, en daarbij hun leven riskeren als afvallige.

  Religie zou alleen voor volwassenen moeten zijn, en op basis van vrije keuze. (en zelfs dan altijd zelf na blijven denken)

  Iets dat krom is is niet recht te praten, maar misschien wel met kracht te buigen.

  BeantwoordenVerwijderen
 129. de aap uit de mouw van de ware moslim:

  Kreeg zojuist deze e-mail:

  "@Annabeth
  Gristenhond, je hebt op geen van mijn vragen antwoord gegeven! Je zit zelf enorm te twijfelen en andere mensen aan te vallen om je onkunde en onwetendheid!

  Geef als trouwe volgeling Gesus Gristus antwoord op mijn vraag vieze kruisvaarder! Ik heb niks met Ischlammetje te maken! Ben je soms door een talibannetje verkracht ofzo? Samen met een priester? Hoe was dat eigenlijk?

  Met je debiele en infantiele reacties laat je je ware aard en gezicht zien! Annabeth: op naar een nieuwe kruistocht of niet dan, domme gristenhond!

  GEEF GVD ANTWOORD OP MIJN VRAGEN!!!

  BeantwoordenVerwijderen
 130. Wie enigszins bekend is met de qur'an, de shahih hadiths (Bukhari, Muslim, de Muwatta van Malik ibn Annas, de sunan van Abu Dawud, de Sira, de tafsirs (bijv. de Tafsir al Jalalayn), een sharia boek (bijv. de Umdat as Salik vertaald als The Reliance of the Traveller) zal tot de ontdekking komen dat de islam een anti-humane gedachtengoed is. Gruwelijk, smerig, dodelijk, obsceen. Hoe kan het ook anders wanneer deze religie verzonnen werd door een crimineel, een rover, een dief, een massa moordenaar, een slavenhandelaar en krijgsheer.
  Alf Janszoon

  BeantwoordenVerwijderen
 131. Uit niets blijkt dat de Profeet een rover en een slavendrijver was, dat wordt U door Islamhaters voogeschoteld, en dat gelooft U graag, dat mag U, U zult het alleen nooit aan kunnen tonen."
  Muhammad was een rover: "Then the apostle summoned Khalid ibn al-Walid and sent him to Ukaydir at Duma. Ukaydir ibn Abd’ul-Malik was a man of Kindawho was ruler of Duma; he was a Christian. The apostle told Khalid that he would find him hunting wild cows. Khalid went off until he came within sight of his fort. It was a summer night with a bright moon and Ukaydir was on the roof with his wife. The cows were rubbing their horns against the gate of the fort all the night. His wife asked him if he had ever known anything of the kind in the past, and urged him to go after them. He called for his horse, and when he was saddled he rode off with a number of his family, among them a brother called Hassan. As they were riding the apostle’s cavalry fell in with them and seized him and kill his brother . Ukaydir was wearing a gown of brocade covered with gold. Khalid stripped him of this and sent it to the apostle before he brought him to him.
  ‘Asim ibn ‘Umar ibn Qatada from Anas ibn Malik said: I saw Ukaydir’s gown when it was brought to the apostle. The muslims were feeling it and admiring it, and the apostle said, ‘Do you admire this? By him in whose hand is my life the napkins of Sa’d ibn Mu’adh in Paradise are better than this.’
  Then Khalid brought Ukaydir to the apostle who spared his life and made peace with him on condition that he paid the poll tax. Then he released him and he returned to his town. A man of Tayyi’ called Bujayir ibn Bujara remembering the words of the apostle to Khalid, ‘You will find him hunting wild cows,’ said that what the cows did that night in bringing him out of his fort was to confirm what the apostle had said:
  Blessed is He who drove out the cows.
  I see God guiding every leader.
  That who turn aside from yonder Tabuk, (let them)
  For we have been ordered to fight.
  The apostle stayed in Tabuk some ten nights, no more. Then he returned to Medina."
  Sirat Rasul Allah blz. 607, 608
  Muhammad was een slavenhandelaar.
  "Then the apostle divided the property, wives, and children of B. Qurayza among the Muslims, and he made known on that day the shares of horse and men, and took out the fifth. A horseman got three shares, two for the horse and one for his rider. A man without a horse got one share. On the day of B. Qurayza there were thirty-six horses. It was the first booty on which lots were cast and the fifth was taken. According to its precedent and what the apostle did the divisions were made, and it remained the custom for raids.
  Then the apostle sent Sa'd b. Zayd al-Ansári brother of b. 'Abdu'l- Ashhal with some of the captive women of B. Qurayza to Najd and he sold them for horses and weapons."
  Sirat Rasul Allah blz. 466.
  Alf Janszoon

  BeantwoordenVerwijderen
 132. "doe gewoon zei:
  Anoniem :
  Volgens de overlevering zei Mohammed: man Zafirtum bihi min rijaal al-yahuud, fa-qtuluuh. ‘Doodt elke jodenman die in uw handen valt’
  Duidelijk gaat het om joden in het algemeen. Maar volgens u heeft het allemaal geen betrekking op joden in het algemeen? Waarom dan die algemene oproepen?
  Ik kan die Hadith niet vinden, waar heeft U hem vandaan dan?
  Graag boek-en hoofdstuknummer en alles erbij vermelden.
  ik kan me niet voorstellen dat dit een algemene oproep is, dit is weer eens iets wat uit z'n verband is gerukt. Overal waar ik dit gedeelte van de "Hadith" lees, staat er nergens een boek- of hoofdstuk bij, Hans Jansen heeft ook geen bron erbij vermeld, dit kan toch niet anders zijn dan bedrog?
  Ik wil die gegevens zien."
  Hier zijn ze dan:
  THE AFFAIR OF MUHAYYISA AND HUWAYYISA
  The apostle said, 'Kill any Jew that falls into your power' Thereupon Muhayyisa ibn Mas'ud leapt upon Ibn Sunayna (579), a Jewish merchant with whom they had social and business relations, and killed him.
  Sirat Rasul Allah blz. 369.
  Alf Janszoon

  BeantwoordenVerwijderen
 133. Moslim op forum 'Zie je wel het de Joden weer'!

  i.v.m. Israël, moslims zij die o.a. dit lezen 'Joden de vijanden van Mohammed':

  Tabari VII:97/Ishaq:369 “The next morning, the Jews were in a state of fear on account of our attack upon the enemy of Allah. After the assassination, the Prophet declared, ‘Kill every Jew.’”

  Bukhari:V1B1N6 “Just issue orders to kill every Jew in the country.”

  Ishaq:463/Tabari VIII:34 “When Sa’d reached the Messenger of Allah and the Muslims, the Prophet said, ‘Arise and go to your master and help him dismount.’ Then Muhammad said, ‘Pass judgment on them(Jews).’ Sa’d replied, ‘I pass judgment that their men shall be killed, their women and children made captives, and their property divided.’ Allah’s Apostle proclaimed, ‘You have passed judgment on the Jews with the judgment of Allah and the judgment of His Messenger.’”

  Bukhari:V5B59N459“I entered the Mosque, saw Abu, sat beside him and asked about sex. Abu Said said, ‘We went out with Allah’s Apostle and we received female slaves from among the captives. We desired women and we loved to do coitus interruptus.’”

  quran 033.026 “Allah took down the People of the Scripture Book. He cast terror into their hearts. Some you slew, and some you made prisoners. And He made you heirs of their lands, their houses, and their goods, giving you a land which you had not traversed before. And Allah has power over all things.”

  Tabari VIII:35/Ishaq:464 “The Jews were made to come down, and Allah’s Messenger imprisoned them. Then the Prophet went out into the marketplace of Medina (it is still its marketplace today), and he had trenches dug in it. He sent for the Jewish men and had them beheaded in those trenches. They were brought out to him in batches. They numbered 800 to 900 boys and men.”
  Tabari VIII:40 “The Messenger of God commanded that furrows should be dug in the ground for the Qurayza. Then he sat down. Ali and Zubayr began cutting off their heads in his presence.”

  Tabari VIII:130 “The Messenger said during his final illness, ‘Two religions cannot coexist in the Arabian Peninsula.’ Umar investigated the matter, then sent to the Jews, saying: ‘Allah has given permission for you to be expelled; for I have received word that the Prophet said that two religions cannot coexist in Arabia.”

  Ishaq:524 “We cannot accept the oaths of Jews. Their infidelity is so great they swear falsely.”

  BeantwoordenVerwijderen
 134. We kunnen er lang of kort over kletsen maar het gaat hoofdzakelijk
  over bezit van oliebronnen die de islamitische landen bezitten en daar
  komen de z.g. geloofsproblemen vandaan.

  BeantwoordenVerwijderen
 135. Hier nog een link naar een tekst van Simon Admiraal (1 van de 3 getuigen) in de Volkskrant:

  Tariq Ramadan wil omgekeerde integratie

  BeantwoordenVerwijderen
 136. "Het is allemaal het werk van individuele gekken. De islam heeft er niets mee te maken. Het is onzin de islam of moslims hier op aan te spreken."

  Precies wat ik vandaag weer op de radio hoorde, dit keer bij BNR Talkradio, waar de presentatrice Mohammed Bouyeri een psychopaat noemde maar dat je het werk van 1 psychopaat niet de hele islam mag aanrekenen. Etc., etc..

  BeantwoordenVerwijderen
 137. Inderdaad zitten de schellen op de ogen onwrikbaar dichtgeplakt.

  De jihadies, bomaanslagen,exploderende moslim onderbroeken en schoenen, vliegtuigen, ontelbare aanslagen, Al Qaeda; Talibans en ook Bin Laden zijn 'geen moslims'.

  Net zo blind geslagen als moslims zijn die de Koran 'mooi' blijven verklaren.

  zoals Doegewoon Koran niet kán zien, met blindheid geslagen is dóór Koran.

  Moslims die Koran/Mohammed juist wel goed begrijpen zijn o.a. de Talibans, Al Qaeda, Mo B, Iran, SA ...

  Juist zij de FUNDAMENTENTELE geboden van Koran/Mohammed opvolgen.

  BeantwoordenVerwijderen
 138. @ Alf

  "Sirat Rasul Allah blz. 369."

  Doegewoon erkent de geschriften van ibn Ishaq niet. Dat bleek uit weer een andere draad.

  Doegewoon vindt dat je afvalligen moet doden en dat niet-moslims daar geen kritiek op mogen hebben.

  BeantwoordenVerwijderen
 139. Anoniem :
  Ik wil die gegevens zien."
  Hier zijn ze dan:
  THE AFFAIR OF MUHAYYISA AND HUWAYYISA
  The apostle said, 'Kill any Jew that falls into your power' Thereupon Muhayyisa ibn Mas'ud leapt upon Ibn Sunayna (579), a Jewish merchant with whom they had social and business relations, and killed him.
  Sirat Rasul Allah blz. 369.
  -------------------------------
  U citeerd uit de troep van Tabari en Ibn Ishaaq, ik heb vele malen gezegd dat deze twee niet gerespecteerd worden door de Islamitische geleerden, al sinds de oudheid niet, omdat ze alles wat gezegd is in hun schrijven hebben verwerkt, dus alles, niet alleen wat betrouwbaar is,dus sahih, maar alles wat voorbij kwam, ook gefabriceerde hadith's, en daar past ook deze bewerkte hadith goed bij.
  Ik begrijp niet dat mensen alleen Tabari en Ibn Ishaaq lezen! Terwijl er veel betrouwbaardere boeken zijn zoals Ibn Kathir enz. En alle hadith's geleverd door Tabari en Ibn Ishaaq kunnen gerust naar de prullenbak worden verwezen, deze twee malloten hebben de wereld veel troep en nonsens bezorgd.

  De werkelijke hadith luidt:

  "Verteld Muhayyisah:

  De Apostel van Allah (peace_be_upon_him) zei: Als je een overwinning op de mannen van Joden, doden ze winnen. Dus Muhayyisah sprong over Shubaybah, een man van het Joodse handelaren. Hij had nauwe betrekkingen met hen. Hij doodde hem. Op dat moment (broer Huwayyisah van Muhayyisah) had niet de islam. Hij was ouder dan Muhayyisah. Toen hij hem gedood, Huwayyisah sloeg hem en zei: "O vijand van Allah, ik zweer bij Allah, heb je een goede deal van vet in je buik van zijn eigendom"
  Abu Dawud boek 19, Nummer 2996.

  Die Muhayyisah vermoorde een Jood op basis van een hadith die hijzelf uit zijn verband heeft gerukt, exact de hedendaagse Alqaidapraktijken, want deze citeren ook alles uit z'n context om hun daden te rechtvaardigen.

  "Als je een overwinning op de mannen van Joden, doodt ze" is een kleine gedeelte van een hadith dat over het einde der tijden gaat, waarbij de Islam voorspelt dat de moslims in een gewapend conflict verwikkeld raken met de Joden (Uiteraard de slechten onder hen), daar over zegt de profeet dus: Wie je te pakken krijgt, doodt hem.

  En dit vind ik niet terug in dat losgeslagen zooitje van Ibn Ishaaq en Tabari.

  Dit "gedeelte van de hadith" werd door Muhayyisah gebruikt om zijn Joodse handelspartner te vermoorden! De lafaard.
  En dit wordt door Ibn Ishaaq weer neergezet als "License to kill" Waar Hans Jansen handig misbruik van weet te maken door het te presenteren alszijnde Islamitisch.


  Authentieke Hadith collecties beperken zich tot 6 collecties:

  Sahih Bukhari
  Sahih Muslim
  Soenan Abi Da'ud
  Sunan al-Tirmidhi
  Sunan al-Sughra
  Soenan Ibn Maja
  De eerste 2 het meest Sahih boeken.

  En hier zijn Ibn Ishaaq en Tabari niet bij.


  Daarom komen dit soort idiote uitspraken nergens voor, behalve bij Ibn Ishaaq en Tabari.
  Spijtig genoeg worden alleen de werken van Ibn Ishaaq en Tabari vertaald en gelezen.

  BeantwoordenVerwijderen
 140. @ Doegewoon,

  In Sahih Bukhari staat niet tien keer 'O, moslim, er is een slechte jood achter mij, kom en dood hem', maar staat er tien keer 'O, moslim, er is een jood achter mij, kom en dood hem'.

  Die nuance die u er aan toe wil voegen, overigens ook schandalig aangezien u hiermee kwalijke moordpartijen wil vergoeilijken, ontbreekt in Sahih Bukhari. En daarbij meent u ook nog eens te kunnen 'shoppen' in de ahadieth wat betreft letterlijkneming en niet-letterlijkneming.

  BeantwoordenVerwijderen
 141. Anoniem zei...
  @ Doegewoon,

  In Sahih Bukhari staat niet tien keer 'O, moslim, er is een slechte jood achter mij, kom en dood hem', maar staat er tien keer 'O, moslim, er is een jood achter mij, kom en dood hem'.
  ----------------------------------

  Jawel, snap ik wel, maar u heeft wederom niet de hele hadith genomen, deze luidt:

  "Abdullah b. 'Oemar gemeld Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) die zei: Jij en de joden zou vechten tegen elkaar totdat er een steen zou zeggen: moslim, hier is een jood achter mij, kom en doodt hem"

  Nog één:
  "Abdullah b. 'Oemar gemeld dat de boodschapper van Allah (vrede zij met hem) zei: "De Joden zal vechten tegen u en u krijgt overwinning over hen totdat de steen zou zeggen: moslim, hier is een jood achter mij, dood hem"

  Misschien staan er wel meer dan tien, maar er staat altijd: "De Joden zullen vechten tegen u..." Dat betekent: Vroeg of laat zal er een gewapend conflict ontstaan.
  Één ding staat vast: De goede Joden zullen die oorlog nooit ontketenen. Er zijn nu ook zat conflicten, maar de oorlog waar deze hadith's het over hebben, daar zullen de goede Joden niet bij betrokken raken.  Hadith:
  "Abu Huraira gemeld Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) die zei: Het Laatste Uur zal niet komen totdat er zou ontstaan, ongeveer dertig bedriegers, leugenaars, en elk van hen zou beweren dat hij een boodschapper van Allah"
  Sahih Muslim, Boek 041, Nummer 6988

  Bin Laden begint ondertussen bijna zijn eigen boodschappersbedrijf van Allah.

  ----------------------------------------

  Die nuance die u er aan toe wil voegen, overigens ook schandalig aangezien u hiermee kwalijke moordpartijen wil vergoeilijken
  --------------
  Ik voeg er geen nuance aan toe en vergoeilijk helemaal geen moordpartijen, ik vind het heel kwalijk dat u mij daarvan beschuldigd.

  BeantwoordenVerwijderen
 142. Typisch muslim om onwelgevallige teksten die wel degelijk de context vormen voor de meer enigmatische verzen van de qur'an in de prullenbak te willen werpen.
  Wat goed dat we weten dat Ibn Majah authetiek is.
  Ibn Majah, 5:4337 Allah’s Messenger said: “Allah will not admit anyone into Paradise but Allah, the Mighty and glorious will marry him with 72 wives, Every one of them will have a pleasant vagina and he (the man) will have sexual organ that does not bend down during sexual intercourse.”
  Deze authentieke Ibn Majah text vormt de inspiratie voor Muhammad Atta en zijn kompanen. De heerlijke belofte van eeuwig jonge paradijsmeisjes en eeuwig durende erecties. Dus toch geen druiven; naar mijn weten hebben druiven geen vagina's.
  Alf Janszoon

  BeantwoordenVerwijderen
 143. Abu'l Qasim Muhammad ibn Abdullah is de Big Daddy der Jodenhaters.
  Door zijn vreselijke daden:
  "Then they surrendered, and the apostle confined them in Medina in the quarter of d. al-Hárith, a woman of B. al-Najjár. Then the apostle went out to the market of Medina (which is still its market today) and dug trenches in it. Then he sent for them and struck off their heads in those trenches as they were brought out to him in batches. Among them was the enemy of Allah Huyayy b. Akhtab and Ka'b b. Asad their chief. There were 600 or 700 in all, though some put the figure as high as 800 or 900. As they were being taken out in batches to the apostle they asked Ka'b what he thought would be done with them. He replied, 'Will you never understand? Don't you see that the summoner never stops and those, who are taken away do not return? By Allah it is death!' This went on until the apostle made an end of them.
  Hüyayy was brought out wearing a flowered robe (710) in which he had made holes about the size of the finger-tips in every part so that it should not be taken from him as spoil,' with his hands bound to his neck by a rope. When he saw the apostle he said, 'By God, I do not blame myself for opposing you, but he who forsakes God wilt he forsaken.' Then he went to the men and said, 'God's command is right. A book and a decree, and massacre have been written against the Sons of Israel.' Then he sat down and his head was struck off."
  Sira blz. 464.
  Geen wonder dat de muslims niet willen dat de ongelovige honden kennis zouden nemen van de Sira. Het liefst zouden ze willen dat dit werk in de prullenbak verdwijnt. Maar dat is gelukkig niet meer mogelijk. The genie is out of the bottle. Impossible to put him back.
  Muahmmad de haatzaaier en ophitser:
  THE AFFAIR OF MUHAYYISA AND HUWAYYISA
  The apostle said, 'Kill any Jew that falls into your power' Thereupon Muhayyisa ibn Mas'ud leapt upon Ibn Sunayna (579), a Jewish merchant with whom they had social and business relations, and killed him. Huwayyisa was not a muslim at the time though he was the elder brother. When Muhayyisa killed him Huwayyisa began to beat him, saying, ‘You enemy of God, did you kill him when much of the fat on your belly comes from his wealth? Muhayyisa answered, ‘Had the one who ordered me to kill him ordered me to kill you I would have cut your head off.’ He said that this was the beginning of Huwayyisa’s acceptance of Islam. The other replied, ‘By God, if Muhammad had ordered you to kill me would you have killed me?’ He said ‘Yes by god, had he ordered me to cut off your head I would have done so.’ He exclaimed, ‘By god, a religion which can bring you to this is marvellous!’ and he became a Muslim.
  Sirat Rasul Allah blz. 369.
  Een profeet (Muhammad)en een religie (islam) die een man ertoe kan brengen zijn eigen broer op commando te vermoorden, waarlijk de zegel der profeten en de meest verheven religie van de vrede.

  BeantwoordenVerwijderen
 144. Er moet toch wel meer dan een steekje aan je los zitten als je die perverse kinderverkrachter (may he and his followers rot in hell) blijft verdedigen.

  BeantwoordenVerwijderen
 145. Iedereen kan nu wel met allerlij citaten uit heilige/historische bronnen blijven smijten, maar het blijft een feit dat de Islam dat is wat de Moslims er van maken.
  En ik word daar niet blij van.

  BeantwoordenVerwijderen
 146. Een leuk filmpje over `tolerante´ Marokkaantjes in Nederland dat wordt verzwegen in de politiek correcte media±

  Ordinair racisme

  BeantwoordenVerwijderen
 147. Inderdaad 'wat moslims ervan maken' maar wat niet wegneemt dát moslims Bin Laden, Talibans & Co. hun inspiratie vinden in dezelfde Koran/Mohammed/hadiths.

  Lees en huiver hoe de Talibans als niet de enigen wereldwijd propaganda voeren voor jihad:

  http://www.huffingtonpost.com/abdulhadi-hairan/a-profile-of-the-talibans_b_442857.html

  BeantwoordenVerwijderen
 148. Hmmm zei...
  Iedereen kan nu wel met allerlij citaten uit heilige/historische bronnen blijven smijten, maar het blijft een feit dat de Islam dat is wat de Moslims er van maken.
  En ik word daar niet blij van.
  ----------------------------

  Ik ook niet, maar de Islam is één, de huidige moslim is twee, want die heilige/historische citaten staan er niet voor niets hé? Daarmee is de Islam absoluut niet wat de moslims ervan maken, de moslims zijn mijlenver vewijderd van de werkelijke Islam, en daar hebben ze wereldwijd last van, Islamitische landen lopen in alle opzichten van de rest van de wereld achter, alqaida meent de ware Islam na te streven, maar gooien ondertussen wel met bommetjes, waarna God ze veranderd heeft in holbewoners! Dat is niet voor niets, Bin Laden heeft over God en zijn boodschapper gelogen en ondervindt nu daar de gevolgen van, hij wordt nu achterna gezeten door mensen tegen wie hij een oorlog is begonnen op basis van foute intenties, dat is de straf van God, een vrome moslim eindigt niet in de holen van Tora Bora.
  Een oorlog is voor geen van de volkeren goed, zeker niet wanneer deze is begonnen op basis van leugens om hem te rechtvaardigen,

  Alqaidaboeven doen niet anders dan de Islamitische natie naar de afgrond helpen.

  "En behoedt u voor het onheil, DAT Niet alleen degenen, die onder u kwaad doen zal treffen. En weet, DAT Allah is streng in het straffen"
  8:25

  En dat is exact
  wat
  er nu aan de hand is, de hele natie wordt getraft door toedoen van bepaalde clubs, wanneer deze clubs graag een oorlogje willen spelen met de rest van de wereld, zal er hoe dan ook een reactie komen, en daar komt weer onheil van
  die iedereen zal treffen.
  Wanneer je een oorlog begint, met name één die op foute intenties is gebaseerd, zal je economie kelderen en je veiligheid vervliegen, economie en veiligheid zijn het recept van de welvaart van een natie.
  De Koran heeft er in een aantal verzen ook over geschreven, waaronder deze:

  "Die hen van voedsel tegen honger heeft voorzien en van vrees bevrijd"
  106:4

  Dit is heel letterlijk genomen, maar hieruit blijkt dat de Islam ervanuit gaat dat de economie en veiligheid altijd samen gaan om welvarend te zijn, wanneer er één wegvalt blijft de ander ook niet overeind, waardoor een natie onmogelijk welvarend zal zijn.
  Alqaida zaait daarentegen angst onder alle volkeren, want wat denkt u dat er nu gebeurt in landen waar deze lieden het voor het zeggen hebben? Juist, en daar is de welvaart ver te zoeken, en dat kan nooit de bedoeling zijn van de Islam.
  Er bestaat wereldwijd angst voor Alqaida, want wat ik hier schrijf; zal ik niet overal zomaar kunnen roepen, er lopen weldegelijk lieden rond die wel wat in Alqaida zien, en dan bestaat er best kans dat ik ook een doelwit wordt van zo'n maffiaorganistie.

  BeantwoordenVerwijderen
 149. Al Qaida en de Taliban zijn er het beste in geslaagd om het voorbeeld van al insan al kamil (de volmaakte man), uswa hussanna (volmaakt voorbeeld voor het gedrag) na te volgen. Zij zijn de voorbeeldige muminin. Oussama bin Laden en mullah Omar laten zich ongetwijfeld inspireren door dit sahih hadith Bukhari citaat:
  Volume 4, Book 52, Number 220:
  Narrated Abu Huraira:
  Allah's Apostle said, "I have been sent with the shortest expressions bearing the widest meanings, and I have been made victorious with terror (cast in the hearts of the enemy), and while I was sleeping, the keys of the treasures of the world were brought to me and put in my hand." Abu Huraira added: Allah's Apostle has left the world and now you, people, are bringing out those treasures (i.e. the Prophet did not benefit by them).
  Heeft men eenmaal terreur gezaaid in Dar al Harb dan beginnen de kafirs zich als schapen te gedragen; men gaat op zijn/haar woorden letten. Men wordt politiek correct en de onvolprezen westerse vrijheid van meningsuiting wordt beknot uit respect voor de religie van de wrede.
  Alf Janszoon

  BeantwoordenVerwijderen
 150. @hmmm,
  U schreef: "het blijft een feit dat de Islam dat is wat de Moslims er van maken."
  Dat lijkt een waarheid als een koe, maar het ligt naar mijn idee toch iets ingewikkelder. Is het Christendom dan ook wat christenen er van maken? Welke christenen? Allemaal te samen genomen in doorsnee? Of sommige christenen wel en anderen niet? Dus bijvoorbeeld wél de ware christenen, ofwel voorbeeldige christenen en geen christenen die zichzelf wel christenen noemen maar er een potje van maken, de kat in het donker knijpen en wat al niet? Maar wie noem je 'ware' christenen en wanneer spreek je van voorbeeldige christenen? Ik denk dat daar onder christenen zelf, maar wellicht ook wel onder niet christenen, verschil van mening over bestaat.
  Zo zal er ook onder moslims verschil van mening bestaan over wie een voorbeeldige moslim mag heten en wie niet.
  "Wat de moslims er van maken", dat kan heel verschillend zijn, afhankelijk van welke moslims. Er zijn islamitisch geïnspireerde terroristen, maar kun je daarom terrorisme beschouwen als precies datgene wat de moslims van de Islam maken? Weliswaar schijnen sommige moslim-terroristen zichzelf als voorbeeldige moslims te beschouwen, en dat is erg genoeg, maar ik meen toch begrepen te hebben dat tamelijk veel moslims deze terroristen zeker niet als voorbeeldige moslims zien.

  Om op de christenen terug te komen, die hebben in de loop der tijd heel verschillende dingen van het Christendom gemaakt. Sommigen, die het Christendom niet al te gunstig gezind zijn, leggen graag de nadruk op wat sommige christenen voor narigheid hebben aangericht of aanrichten en en menen dan het bewijs geleverd te hebben dat het Christendom vooral narigheid heeft gebracht, anderen verdedigen juist het Christendom door te wijzen op al het moois wat door christenen vanuit christelijke inspiratie is verricht. Mij dunkt dat je toch altijd een onderscheid moet maken tussen Christendom en "wat de christenen er van maken". (En wat dan eigenlijk Christendom is, tja, dat weet ik ook zo net niet.)
  En zo ligt het denk ik ook met Islam en "wat de moslims ervan maken". Ik ontken uiteraard niet dat wat sommige moslims ervan maken niet veel moois is, maar om daaruit af te leiden dat de Islam in feite niets dan narigheid brengt, lijkt me net iets te rap.

  BeantwoordenVerwijderen
 151. @ DoeGewoon,

  U zegt : "...maar de Islam is één, de huidige moslim is twee..."

  Ik begrijp dit onderscheid niet helemaal.
  Is het niet zo dat "de Islam" (hedendaagse versie) vorm gegeven wordt door de hedendaagse moslims?
  Dat de huidige moslims, zowel vrijzinnigen als orthodoxe fundamentalisten, putten uit die zelfde bronnen lijkt mij daar niet aan af te doen. Allen pretenderen inzicht te hebben op wat Allah van het verwacht, etc.
  Het totaal beeld, m.b.t. het geheel aan memes, ligt ten alle tijden in het hoofd besloten van individuele moslims.
  Waar we natuurlijk ook mee te maken hebben is de demografie van deze memes.
  In een cultuur van controle drift, geldingsdrang, etc, etc, zie je al snel greops gedrag o.b.v conformisme aan de meerderheid terug.
  En in die zin is het natuurlijk niet verwonderlijk dat "de Islam" als in steen gebeitelt lijkt.

  Een poosje geleden kwam ik (op ItunesU) de opname (http://tinyurl.com/yk6c4s2) tegen.
  Een spreker stelde dat er een islamitische reformatie aan de gang is. Zo doende verklaart hij de verschijning van bijv. Al Qaida, de Taliban, de moslim broederschap en vrijzinnig(er)e moslims.

  Zoals ik al stelde, de ene moslim is de andere niet. Derhalve "de Islam" bestaat niet (ook al verbeelden ze zich dat). Ook niet als ze allemaal hetzelfde beeld van de Islam zouden hebben.
  Memes huizen in de eerte instantie in individuen.

  Dat heleboel moslims dezelfde memes delen, lijkt me inderdaad een feit. Individuen houden zich op in groepen. Groepen delen een cultuur. Groepen hebben ook een geografische locatie. Aan een geografische locatie hangt een landsnaam.
  Ben ik heel erg "politiek correct" als ik op dit punt stop?

  Prof. H.Jansen stelt : "Wat het ook is, het is geen gekte. En al helemaal geen individuele gekte."
  Dat lijkt me dan ook zeker een waarschuwing om ter harte te nemen.

  @ kees rudolf
  Zelfde geld voor christendom.
  Zoals elke moslim denkt te weten wat Islam dient in te houden, zo ook de christenen m.b.t. christendom.

  BeantwoordenVerwijderen
 152. "God is dood en Allah is een verzinsel".

  Meneer DoeGewoon-wat wij zeggen- laat op indrukwekkende wijze de inhoud van zijn schedel zien.Ik zie veel dogmatische tekst die goed in de gaten wordt gehouden door de religieuze gedachten-politie die massaal in zijn hoofd rondloopt.
  Hij heeft recent van de islam-dictators de opdracht gekregen om wat meer halve leugens te verkopen over islam-terroristen:ze zouden geen goede moslims zijn:Taqiyya!
  De betekenis van dit begrip is geëvolueerd naar : over je ware bedoelingen liegen, zand in ogen strooien .

  Ook de "sprookjeskwab" die bij gelovigen sterk ontwikkeld is is kolossaal aanwezig ,helaas verhinderd dit de bezitter ervan tot elke vorm van objectiviteit en de mogelijkheid tot "out of the box" denken .

  De 7-de eeuwse zandterrorist Mohammed (die inderdaad wel zal rotten in hell) was vergiftigd door een psychopatische karakterstructuur.
  Dat er mensen zijn die hem heiligen is niet bepaald hoopvol .

  De volksschrijver Gerard Reve vergeleek God met een Ezel : waarom zou voor Allah en zijn volgelingen niet hetzelfde gelden....

  BeantwoordenVerwijderen
 153. @ Kees Rudolf,

  "En zo ligt het denk ik ook met Islam en "wat de moslims ervan maken". Ik ontken uiteraard niet dat wat sommige moslims ervan maken niet veel moois is, maar om daaruit af te leiden dat de Islam in feite niets dan narigheid brengt, lijkt me net iets te rap."

  Je laatste opmerking valt me wat van jou tegen gezien al hetgeen je toch al hebt gelezen en hebt becommentarieerd. Het is niet altijd goed om steeds te mitsen en te maren, maar gewoon eens te kiezen, iets is goed of fout. De islam is in die zin fout, omdat het een totalitair systeem is en je hoeft alleen maar in de praktijk van de islamitische landen te kijken om te weten dat niet-moslims systematisch worden achtergesteld en hoe meer invloed van islam op wetgeving hoe moeilijker de positie van allerlei afwijkende minderheden. Het is zo simpel om dat gewoon te veroordelen en waarom altijd dat theoretisch gemits en gemaar. Het gaat om de praktijk.

  BeantwoordenVerwijderen
 154. Anoniem zei... 4 februari 2010 20:06,
  ...(cast in the hearts of the enemy),....
  -----------------------

  In de harten van vijanden, en zijn vijanden waren degenen die hem bevochten om zijn godsdienst.
  Dat is in talloze verzen en hadith's bekend gemaakt.
  Ik vind het onbegrijpelijk dat u dit nog niet snapt.
  Als u aan het vechten bent met uw vijanden, dan zou u toch ook wensen dat er in hun harten angst wordt gegoten en zou u ze graag willen terroriseren? Het zijn uw vijanden, ik weet niet wat uw probleem is?  Hmmm :
  Is het niet zo dat "de Islam" (hedendaagse versie) vorm gegeven wordt door de hedendaagse moslims?
  ---------------------------

  De hedendaagse moslims geven de Islam een zeer slechte reputatie.

  ************
  Dat de huidige moslims, zowel vrijzinnigen als orthodoxe fundamentalisten, putten uit die zelfde bronnen.........
  ------------------------

  Alqaida kan nooit de Islam vertegenwoordigen, wat Alqaida doet is verzen die zeggen: Wanneer u bevochten wordt door uw vijand, vecht dan en hakt in op de nekken enz enz....... "Wanneer u bevochten wordt door uw vijand" laten ze weg, noemen ze nooit, ze noemen alleen: "Vecht dan en hakt in op de nekken enz enz...." Waarna ze overgaan tot een bomaanslag, wetende dat de grootste gedeelte van de moslims de Koran toch niet kent. Geen wonder dat Alqaida populair is bij een aantal lieden. Gelukkig zijn ze bij de meerderheid niet populair, en dat maakt het onderscheid.  Rudolf :
  Het gaat om de praktijk.
  -------------------------------

  En toen was de grote viciueze cirkel rond, alles wat Hans Jansen schrijft over de Islam, meent hij ook in de Koran te vinden, dus geen praktijk, maar theorie, dan schrijf ik terug van: Nee, zo hoort dat niet in de theorie, de praktijk is inderdaad om te huilen, want zus en zo staat in de Koran en Hadith, en dan komen ze ineens van: Ja maar, de praktijk , daar gaat 't om.........
  De praktijk is in deze niet leidend, anders zouden al die boekwerken (Koran enz.) voor Jan met de korte achternaam zijn neer gezet.

  Niet iedereen houdt zich aan de veiligheidsvoorschriften, zeggen we toch ook niet: Het gaat om de praktijk, dus wat zij doen doe ik ook. Nee, je moet je veiligheidsvoorschriften naleven, anders krijg je daar problemen mee, wat deze en gene doet, daar hebben we niks mee te maken.

  BeantwoordenVerwijderen
 155. @Rudolf,
  Je schreef: "Het is niet altijd goed om steeds te mitsen en te maren, maar gewoon eens te kiezen, iets is goed of fout." Mee eens. Toch een 'maar', los van het onderwerp "Islam".
  Je hebt apologeten. Dat zijn mensen die een zaak verdedigen door het te doen voorkomen alsof er niets kwaads is aan de zaak die ze verdedigen. Zij wekken graag de indruk dat mensen die er wel iets kwaads in zien zich allemaal deerlijk vergissen of zelfs niet goed bij hun hoofd zijn. Daar tegenover staan critici die een zaak fel bekritiseren en het doen voorkomen alsof er niets goeds is aan de zaak die zij bekritiseren. Zij wekken graag de indruk dat alle mensen die er wel iets goeds in zien zich allemaal deerlijk vergissen ofwel niet goed bij hun hoofd zijn.
  Het is gemakkelijk te begrijpen dat apologeten zelden felle critici overtuigen en dat felle critici zelden apologeten overtuigen. Wat vaak over het hoofd wordt gezien is dat noch apologeten, noch felle critici veel overtuigingskracht hebben op mensen met een meer neutrale positie, mensen die nog geen standpunt hebben bepaald. Die denken a priori: zo door en door goed als de apologeet het voorstelt, of zo door en door fout als de felle criticus het voorstelt, kan het toch vermoedelijk niet zijn.
  De apologeet kan aan overtuigingskracht winnen door toe te geven dat de zaak die hij verdedigt toch ook heus hier en daar wel kwalijke kanten heeft, of dat mensen die er wat kwalijks in zien toch heus niet allemaasl hartstikke gek zijn; de felle criticus, van zijn kant, kan aan overtuigingskracht winnen door toe te geven dat de zaak die hij bekritiseert toch heus ook hier en daar wel wat goeds heeft, of dat mensen die er iets goeds in zien toch heus niet allemaal hartstikke gek zijn.
  Wat de Islam betreft, daar zie ik niet zo heel veel goeds in, zoals je wel weet, maar als ik van sommigen bijvoorbeeld lees dat het al 1400 jaar niets dan narigheid is, al dan niet met uitvoerige opsommingen van islam-gerelateerde narigheid, dan denk ik niet alleen dat dat een tikje overdreven is, maar ook dat zo'n visie niet erg overtuigend overkomt, behalve uiteraard op degenen die diezelfde mening zijn toegedaan.
  Wie graag zou zien dat meer mensen zich bewust worden van de gevaarlijke kanten van de Islam doet er mijns inziens niet goed aan zijn kritiek op de Islam nodeloos te overdrijven.
  Maar ik geef toe: mitsen en maren tot in het oneindige kan ook een soort ziekte zijn.

  BeantwoordenVerwijderen
 156. @ Kees Rudolf

  Je hebt wel in algemene zin gelijk, maar het feit dat in islamitische landen de rechten van andersdenkenden met niet islamitische visie, dus los van de politieke dictatuur, onderdrukt worden en soms ook zelfs zeer zwaar onderdrukt worden, dat wordt altijd gebaseerd op de islam. Hoe meer islamitische invloed op een rechtssysteem hoe slechter de positie van vrouwen, homo's, afvalligen, onafhankelijke geesten en niet moslims. Dat is helaas een feit. Maar dat neemt niet weg dat sommige bouwwerken mooi kunnen zijn en odf dat er niet wat goede dingetjes kunnen zijn, maar de kernzaken die ik benoem die zijn echt niet ok. Daar ben ik duidelijk in en dat is niet alleen maar wat moslims ervan maken, want ze baseren zich toch echt op de islam. De islam biedt duidelijk een makkelijke voedingsbodem voor intolerantie. Moslims kunnen alleen maar ontkennen en draaien, zie ook maar Doemaar Gewoon. Hij blijft ook maar ontkennen dat islamitische teksten intolerantie inhouden voor de bovengenoemde groepen.

  BeantwoordenVerwijderen
 157. xijuditvbesjzlkxukfv, http://yahooscanner.net yahoo scanner, RTvlvTy.

  BeantwoordenVerwijderen
 158. jo kk mensen ik weet niet wat jullie over den islam roddelen maar je zit er door in de problemen met......
  maar de islam is een van de besten geloof dusss ik haat mensen die over mijn geloof roddelen en ik ben trots dat ik in de islam geloof want je weet niet wat er op je beneden staat (voor de genen die misbruik maken) en voor de anderen blijf er in gelofen als je er in gelooft weet je niet wat er op je boven wacht dussss zo blijven (l)(l)(l)(l)(l)(l)

  BeantwoordenVerwijderen
 159. JOOOOOOOOOO wIL JE EEN super site weten voor koraaan ga maar http://www.youtube.com/watch?v=Qg13NqIXyhM
  VOOOOOOOOOOOOOOOOOR DE (L)BESTE(L)


  DAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAG

  BeantwoordenVerwijderen