Jezus

Arabist_jansen

Van de eigenheid van Jezus zoals de schrijvers van het Nieuwe Testament die laten zien is in de koran weinig of niets over. De koran doet maar weinig mededelingen over Jezus, maar die mededelingen die de koran doet, maken van Jezus een goed moslim, en een profeet naar het model van de tientallen islamitische profeten die aan Mohammed voorafgingen. En zo kijken moslims ook tegen Jezus van Nazareth aan: een moslim, een profeet, niet meer dan een dienaar van God (4:172, 43:59), niet geëxecuteerd door kruisiging, en dus ook niet uit de dood opgestaan.

Om christenen de overgang tot de islam wat makkelijker te maken willen moslims graag benadrukken hoe zeer zij Jezus vereren. Dat is natuurlijk heel vriendelijk en behulpzaam, maar het is ook misleidend. Geen enkele variant van de christelijke opvattingen over opnieuw beginnen, opstanding, de onvermijdelijkheid van zonde en kwaad, vergeving van schulden, lijden, genade, en zo voort, speelt een rol in de koran of de islam.

De moslims hebben met vlijt en ijver Jezus, en eigenlijk alle andere bijbelfiguren die in de islam een rol spelen, van hun eigenheden ontdaan. Dit geeft het ergste te vrezen voor de vlijt en ijver waarmee moslims wanneer zij het voor het zeggen hebben, anderen hun eigenheid zullen willen ontnemen. Als moslims er al geen enkele moeite mee hebben om Jezus om te vormen tot moslim, dan zullen ze er zeker geen moeite mee hebben ook gewone mensen zo’n metamorfose te laten ondergaan.

Wat adembenemend vreemd is, is de naam waarbij Jezus in de koran genoemd wordt. Bijbelse figuren die naar de koran worden overgeplaatst, nemen gewoonlijk hun naam mee – hoe zouden we anders weten dat het om de oorspronkelijk bijbelse figuren gaat? Het is voor een ingewijde goed zichtbaar dat die bijbelse namen via het Syrisch het Zelfkoran_2Arabisch zijn binnengekomen, maar in feite maakt dat niet zo vreselijk veel uit. Dat Elia en Elias dezelfde zijn, gelooft een ieder zo. Er is maar één naam waarbij echt een probleem is, en dat is de naam van Jezus. Dat het in de koran, vooral soera 19, over Jezus moet gaan, blijkt niet alleen uit de naam van de moeder van Jezus, Maria. Maar de hele opbouw en inhoud van soera 19, met alle figuren en gebeurtenissen die we uit het begin van het evangelie van Lukas kennen, wijst uit dat het echt om Jezus gaat.

Jezus wordt in de koran عĪsā genoemd. Volgens de wetten van de correspondentie die er tussen het Arabisch en het Hebreeuws bestaan, is عĪsā de ‘vertaling’ van de naam عEsau, de broer van Jacob. Wie nog op de zondagsschool gezeten heeft weet het: Abraham is de vader van Izaäk en Ismaël. Ismaël is de stamvader van de Arabieren en de moslims. Izaäk heeft twee zonen, Esau en Jacob. Jacob is de stamvader van de twaalf stammen van Israël. Wat kan de reden zijn dat de koran, en in het verlengde daarvan alle moslims, Jezus Esau noemen?

Dat het een vergissing zou zijn, is te makkelijk. Misschien speelt het een rol dat de joden van Jacob afstammen, de Arabieren van Ismaël, en dat de christenen in deze groep aartsvaders toch ook een voorvader moeten hebben. Esau is dan beschikbaar. Christenen die het Arabisch als moedertaal hebben, gebruiken deze Arabische vorm van Esau niet. Zij noemen Jezus in het Arabisch Yasūع, wat een logische Arabisering is van de Hebreeuwse mannennaam Yehoshūعa, waarvan ‘Jezus’ en ‘Jozua’ via het Latijn de normale westerse vormen zijn geworden.

Luxenberg veronderstelt dat de vorm van de naam van Jezus die de koran gebruikt, uit het Syrisch afkomstig is. Het probleem is volgens hem onder andere ontstaan door verwarring en omwisseling van twee klanken die allebei in het Nederlands niet voorkomen, de عayn en de hamza, de laatste ook wel bekend als de glottal stop. De verwarringen zouden mogelijk zijn geworden doordat in het Oost-Syrisch de عayn en de hamza, zowel de letters als de klanken met die naam, haast vrije varianten van elkaar waren geworden. Als dat waar is, verklaart het nog niet helemaal waarom het Arabisch van de koran zonder één variant ‘Jezus’ steeds عĪsā noemt. Maar wat weten we helemaal van varianten op de korantekst zo lang er geen goede kritische tekstuitgave is? In ieder geval toont het weer aan dat korangeleerden die niet vertrouwd zijn met het Syrisch en zelfs de dialecten van het Syrisch, een probleem hebben dat met het jaar groter wordt.

De naam van Jezus is niet de enige naam waarbij zich een probleem voordoet bij de overzetting naar de koran. Ook de zoon van Zacharias, Johannes de Doper (Lukas 1:5), heeft zijn naam niet meegekregen in de koranverzen die over hem handelen. De koran noemt hem Yahyā. Maar al in het begin van de vorige eeuw waren er geleerden die vermoedden dat we hier te maken hadden met een verkeerde ontcijfering van de Syrische versie van de naam Johannes: Yuhannan. De grafeemskeletten van Yuhannan en Yahya lijken in het Syrisch inderdaad sterk op elkaar. Ook curieus is dat nadat de naam Yahya in soera 19:12 genoemd wordt, soera 19:13 met het Arabische woord Hanaan begint. Dit Hanaan treffen we ook aan in de Hebreeuwse vorm van de naam Yochanan.

HansJansen

Uit: Zelf koranlezen - Hans Jansen
Pag. 86/89
Uitgeverij De Arbeiderspers
Amsterdam - Antwerpen
2008
16 euro 95

Bol.com

16 opmerkingen:

 1. Sar!
  DUS als een verlichte moslim u uitlegt dat de koran wel zeker de PROFEET Jezus kent, dan moet u niet begrijpend meeknikken, maar onderkennen dat het niet om Jezus, zoon van god, gestorven aan het kruis, van de bijbel gaat!
  EN, als u dan niet uitdrukkelijk benoemt dat de bijbel Jezus niet als een profeet, maar als zoon van god uitlegt, dan zal de verlichte moslim dat intepreteren als het aanvaarden van de korantekst.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Christenen geloven in de onbevlekte ontvangenis van Maria. Als men in de onbevlekte ontvangenis gelooft, is het logisch en terecht dat Jezus een goddelijke en menselijke natuur heeft.
  Moslims geloven òòk in de onbevlekte ontvangenis van Maria, maar zij kennen Jezus geen goddelijke natuur toe. En daar klopt de islam niet, immers als Jezus geen menselijke vader had, dan moet God de vader zijn en dan ontkomt men niet aan de conclusie dat Jezus twee naturen had.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Als er in de koran blijkbaar vertaalfouten staan die door de allereerste opstellers niet goed zijn geïnterpreteerd, dan zie je dus duidelijk hoe fout- en cultuurgevoelig de schrijvers van de koran zijn en de koran is slechts een reflectie van die cultuurgebonden beperkingen in die cultuur. De schrijvers van de koran hebben goed gekeken naar jodendom en christendom en hebben handig elementen opgenomen om die godsdiensten gemakkelijker te kunnen annexeren en van hun eigenheid te ontdoen. In de islam heeft men sowie al heel veel moeite met de eigenheid van alles wat niet-islamitisch is, zie maar hoe slecht minderheden in islamitische landen worden behandeld en van hun eigenheid worden beroofd, vooral van hun religieuze niet-islamitische eigenheid.

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Hans Jansen:
  En zo kijken moslims ook tegen Jezus van Nazareth aan: een moslim, een profeet, niet meer dan een dienaar van God (4:172, 43:59), niet geëxecuteerd door kruisiging, en dus ook niet uit de dood opgestaan.
  --------------------------------

  Het laatste zinnetje klopt niet, hij kan ook nog niet uit de dood opstaan, want hij is niet dood.


  En om hun zeggen: "Wij hebben de Messias, Jezus, zoon van Maria, de boodschapper van Allah gedood", - maar zij doodden hem niet, noch kruisigden zij hem (ten dode), - doch het werd hun verward, en zij, die hierover van mening verschilden zijn zeker in twijfel, zij hebben er geen kennis van doch volgen slechts een vermoeden en zij doodden hem gewis niet,

  Integendeel, Allah verhief hem tot Zich en Allah is Almachtig, Alwijs.
  (4:157-158)


  Hans Jansen:
  Om christenen de overgang tot de islam wat makkelijker te maken willen moslims graag benadrukken hoe zeer zij Jezus vereren. Dat is natuurlijk heel vriendelijk en behulpzaam, maar het is ook misleidend.
  ------------------------------

  Hoe zeer zij Jezus vereren??

  God heeft Jezus in al zijn geschriften en boeken die hij deed neerdalen vereert, dus het kan geen misleiding zijn als de moslims alleen hetgene lezen wat in de boeken staat.


  Hans Jansen:
  Geen enkele variant van de christelijke opvattingen over opnieuw beginnen, opstanding, de onvermijdelijkheid van zonde en kwaad, vergeving van schulden, lijden, genade, en zo voort, speelt een rol in de koran of de islam.
  ------------------------------

  Dit is duidelijk in strijd met:


  Er is niemand onder de mensen van het Boek die er niet in zal geloven vََr zijn dood. En op de Dag der Opstanding zal hij (Jezus) getuige tegen hen zijn,
  (4:159)  Dan wees zij naar het kind. Zij zeiden: "Hoe kunnen wij tot een wiegekind spreken?"

  Hij (Jezus) zeide: "Ik ben een dienaar van Allah. Hij heeft mij het Boek gegeven en mij tot een profeet gemaakt;"

  "Hij heeft mij gezegend waar ik mij ook moge bevinden; en heeft mij het gebed en het geven van aalmoezen zolang ik leef opgelegd."

  "En dat ik gehoorzaam zou zijn jegens mijn moeder. Hij heeft mij noch een onderdrukker, noch een slecht mens gemaakt."

  "Vrede was met mij op de dag mijner geboorte en zal met mij zijn op de dag van mijn dood en evenzo op de dag dat ik ten leven zal worden opgewekt."

  Aldus was Jezus, de zoon van Maria. En (dit is) het ware woord waaraan zij twijfelen.
  (19:29-34)  Sahih Bukhari Volume 3, Book 34, Number 425:

  Overgeleverd door Abu Huraira:

  Allah's Apostel zei: "Bij Hem in wiens hand mijn ziel is, zoon van Maria (Jezus) zal binnenkort afdalen onder u mensen (moslims) als een rechtvaardige heerser en zal het kruis breken en de varkens te doden en de djizja af te schaffen (een belasting die van de niet-moslims, die in de bescherming van de islamitische regering). Dan zal er overvloed van geld en geen lichaam zal aanvaarden charitatieve giften.  Sahih Bukhari Volume 3, Book 43, Number 656:

  Overgeleverd door Abu Huraira:

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Allah's Apostel zei: "Het Uur zal niet worden vastgesteld totdat de zoon van Maria (dwz Jezus) daalt onder u als een rechtvaardig heerser, hij zal het kruis breken, de varkens te doden, en schaffen de djizja belasting. Geld zullen worden in overvloed dus dat niemand zal accepteren (zoals charitatieve giften).
  Deel 4, Boek 55, Nummer 657:

  Overgeleverd door Abu Huraira:

  Allah's Apostel zei: "Bij Hem in wiens hand mijn ziel is, zeker (Jezus) de zoon van Maria zal spoedig onder u afdalen en de mensheid zal oordelen terecht (als een rechtvaardige Ruler), hij zal het kruis breken en doden van de varkens en er zal geen djizja (dwz belastingen genomen van niet moslims). Geld zal in overvloed, zodat niemand het zal aanvaarden, en een enkele uitputting aan Allah (in gebed) beter zal zijn dan de hele wereld en alles wat in. " Abu Huraira toegevoegd "Als u wilt, kunt u reciteren (dit vers van de Heilige Boek): -" En er is niemand van de mensen van de Schrift (Joden en Christenen) Maar moet geloven in hem (dwz Jezus als een apostel van Allah en een mens) voor zijn dood. En op de Dag der Opstanding zal hij een getuige tegen hen. " (4,159) (zie Fateh Al Bari, Page 302 Vol. 7)  Soenan Aboe Dawoed Book 37, Number 4310:

  Overgeleverd door Abu Huraira:

  De Profeet (vzmh) zei: Er is geen profeet tussen mij en hem, dat is Jezus (as). Hij zal dalen (tot de aarde). Wanneer je hem ziet, herken hem: een man van gemiddelde lengte, roodachtig eerlijk, het dragen van twee lichte gele kleding, op zoek als druppels vielen uit zijn hoofd al zal het niet nat worden. Hij zal de strijd van de mensen voor de oorzaak van de islam. Hij zal het kruis breken, varkens doden, en schaffen djizja. Allah zal vergaan alle religies, behalve de islam. Hij zal vernietigen en de Antichrist zal leven op de aarde veertig jaar en dan zal hij sterven. De moslims zullen bidden om hem heen.  Toen de engelen zeiden: "O, Maria, waarlijk, Allah geeft u blijde tijding door Zijn woord: Zijn naam zal zijn: de Messias, Jezus, zoon van Maria, geëerd in deze wereld en in de volgende en hij zal tot hen behoren die in Gods nabijheid zijn.

  En hij zal tot het volk spreken in de wieg en op middelbare leeftijd en hij zal één der rechtvaardigen zijn."
  (3:45-46)


  Hij (Jezus) is niets dan een dienaar wie Wij Onze gunst schonken en Wij stelden hem tot voorbeeld voor de kinderen van Israël.

  En indien Wij het wilden, konden Wij engelen uit uw midden tot opvolgers op aarde maken.

  Maar dit is een teken van het Uur. Twijfelt er daarom niet aan, maar volgt Mij. Dit is het rechte pad.
  (43:59-61)


  De tien grote tekenen, waaronder de tweede komst van Jezus, zijn samengevat in een hadith:

  "Het Uur zal niet komen totdat je tien tekenen: de rook, zie de valse Messias, het Beest, de zon stijgt uit het Westen, de afdaling van Jezus zoon van Maria, de Gog en Magog, en drie tremoren - een in het Oosten , een in het Westen, en een in Arabië, aan het einde van die brand zal barstte uit de richting van Aden en drijven mensen naar de plaats van hun uiteindelijke assemblage. "( Ahmed ) "Het Uur zal niet komen Totdat je tien tekenen: de toren, zie de valse Messias, Het Beest, stijgt de zon uit het Westen, de afdaling van Jezus zoon van Maria, de Gog en Magog, en drie tremoren - een in het Oosten , een in het Westen, en een in Arabië, aan het einde van die merken zal barstte uit de richting van Aden en drijven mensen naar de plaats van HUN uiteindelijke assemblage.
  -----------
  En hier staat de bron net niet bij, dat is wel minder.

  BeantwoordenVerwijderen
 7. Hans Jansen:
  Als moslims er al geen enkele moeite mee hebben om Jezus om te vormen tot moslim, dan zullen ze er zeker geen moeite mee hebben ook gewone mensen zo’n metamorfose te laten ondergaan.
  --------------------------------
  Moslim betekent "onderworpene" en aangezien Jezus onderworpen is aan God, is het niet meer dan logisch dat hij in het Arabisch een moslim wordt genoemd , dus ook voor de koran is hij een moslim. Maar behoudt wel de geschriften en de Evangelien, want ook via die weg ben je onderworpen (Islam=Overgave) aan God, dat is meer dan eens duidelijk gemaakt in de koran.
  U was toch een arabist?  Wat betreft de naam van Jezus in de koran, Jezus wordt in de koran Isa genoemd, en de Egyptische Christenen noemen hem "Yasooa" en daar is ook niets mis mee, ieder zijn taal en dialect.
  Vast staat dat met Isa altijd Jezus bedoelt wordt, want hij wordt vrijwel altijd tegelijkertijd met zijn moeder genoemd: "Isa de zoon van Maryam (Jezus de zoon van Maria).  Hans Jansen:
  De grafeemskeletten van Yuhannan en Yahya lijken in het Syrisch inderdaad sterk op elkaar.
  ---------------------------

  Dat niet, Yahya schrijf je zo: يَحْيَى terwijl Yohannes er zo uitziet: يوحنا in het Arabisch:
  يو = Yo, ح = Ha, نا = nna, eindigt dus niet op een 's' maar op een 'a' = Yohanna.

  Maar de arabische Yahya betekent wel Yohannes, laat dat duidelijk zijn.  Hans Jansen:
  Ook curieus is dat nadat de naam Yahya in soera 19:12 genoemd wordt, soera 19:13 met het Arabische woord Hanaan begint.
  --------------------------
  Heeft totaal niks mee te maken, hanaanan is geen naam, heeft ook niets van doen met de Hebreeuwse naam Yochanan.

  Bovendien staat er niet : Hanaan, maar : Hanaanan, eindigende op een : اً = Arabische 'A'
  Omdat de zin niet bij Hanaanan stopt, maar "doorleest" lees je dus niet: 'Hanaana' maar Hanaanan, terwijl het woord wel op een a eindigt.

  حَنَاناً = Hanaanan, terwijl 'Hanaan er zo uitziet: حَنَان

  Zoals gezegd is Hanaanan geen naam van iemand en betekent volgens Ibn Kathir:

  [وحنانا من لدنا]


  (En (hem) Hananan van Ons) [19:13] Ali bin Abi Talhah gemeld dat Ibn `Abbas zei,


  [وحنانا من لدنا]


  (En Hananan van Ons) "Dit betekent genade van ons.''` Ikrimah, Qatadah en Ad-Dahhak zeiden allemaal hetzelfde. Ad-Dahhak toegevoegd, "Mercy dat niemand zou kunnen geven, behalve met ons.''Qatadah voegt toe: "Met het, Allah had erbarmen Zakariyya.''Mujahid zei


  [وحنانا من لدنا]


  (En Hananan van Ons) "Dit was zachtheid van zijn Heer op hem.''De schijnbare betekenis is dat de verklaring van Allah's Hananan (genegenheid, mededogen) is direct gerelateerd aan Zijn verklaring.


  Op Koranonline of de Heilige koran luidt vers 13 ook:

  En zachtmoedigheid van Ons en reinheid. En hij was vroom,
  (19:13)  Als we vers 12 ook meteen lezen dan zien we staan:

  12. "O Jahja (Johannes), houd u krachtig aan het Boek." Wij schonken hem wijsheid, terwijl hij nog een kind was,

  13. En zachtmoedigheid van Ons en reinheid. En hij was vroom,
  ------------------

  Dit schept toch wel meer duidelijkheid waar die 'Hanaanan' nu opslaat. Dit is ook de reden waarom er vaak opgeroepen wordt om alles in zijn context te lezen, want woordjes los van elkaar willen lezen geeft veel verwarring.


  Als Hanaanan een naam was geweest, dan zou er staan:

  "En (De persoon Hanaanan) van Ons en reinheid. En hij was vroom"

  Dit is raar en is niet bevordelijk voor de leesbaarheid.

  BeantwoordenVerwijderen
 8. @Doegewoon: We weten nu wel dat je graag wil dat we allemaal geloven dat de islam heel goed en lief en waardevol is. Maar we geloven het niet, hoe je er ook op los liegt. Want waar de islam is, is de wreedheid en de armoede. Doegewoon ga lekker naar Saoudie Arabie met je islamitisch bedrog.

  BeantwoordenVerwijderen
 9. Het is hier al vaker geschreven, deze doegewoon valt niet serieus te nemen. Niet op reageren, hij is er slechts op uit de discussie met onzinpraatjes te verstoren.

  BeantwoordenVerwijderen
 10. Wat een islamgezwam hier!

  Maar islamkritiek wordt weggesjorst. Schande!

  BeantwoordenVerwijderen
 11. Doegewoon! ik dacht dat ik het zo eenvoudig had uitgelegd en nu maak jij er weer zo'n onbegrijpelijke woordenbrij van.

  BeantwoordenVerwijderen
 12. Dat men het geluid van een ander niet duld, kan ik niks aan doen, als ik het ergens niet mee eens ben, geef ik aan waarom, dat zouden meer mensen moeten doen, ipv. te roepen dat je maar naar S.A. moet gaan en dat je erop los liegt, dat heeft niets te maken met mening uiten.  Dit is de laatste keer dat ik in deze trant hier reageer.  roelf-jan, Rudolf en Belle8:

  We weten nu wel dat je graag wil dat we allemaal geloven dat de islam heel goed en lief en waardevol is. Maar we geloven het niet, hoe je er ook op los liegt.
  --------------------------------

  Dat weet u niet, want u heeft mijn schrijven niet gelezen, anders had u geweten dat ik tientallen keren heb geschreven dat het niet om geloven gaat, maar dat ik niet wil hebben dat mensen dingen gaan beweren die er niet zijn, dus de noodzaak om erop los te liegen is er niet, dat beweert u.  ....deze doegewoon valt niet serieus te nemen. Niet op reageren,
  -------------------------

  U hoeft mij niet serieus te nemen, als mensen zoals u niet op mij reageren zou het inderdaad veel rust geven, want ik reageer niet op u, maar op het artikel van Hans Jansen,

  Doegewoon! ik dacht dat ik het zo eenvoudig had uitgelegd en nu maak jij er weer zo'n onbegrijpelijke woordenbrij van.
  ----------------------------

  Ik kan geen zinnig woord uit uw 'uitleg' (goedkope uitleg) halen, daarnaast vind u dat ik er een onbegrijpelijke woordenbrij van maak, (Uiteraard niet gelezen maar wel commentaar geven!).
  Hans Jansen geeft een beroerde uitleg en doet de koran en het Arabisch ernstig tekort , en daar reageer ik op.

  BeantwoordenVerwijderen
 13. Doemaargewoon
  OK dan nog een keer: Jezus, zoals gekend in de bijbel, als zoon van god, gekruisigd en weer opgestaan en als zodanig voor Christenen aanvaard, is NIET erkend door de koran op deze manier.
  In de koran is Jezus 'een' profeet.

  Wanneer door een moslim gezegd
  wordt, ja maar wij, de koran kent ook Jezus, dan is dat een 'uitgeklede' Jezus, zonder de intrinsieke waarde uit de bijbel. En dan ook nog benoemd door de omschrijving zijnde de zoon van Maria.
  Een profeet, thats all. Het is niet niks, maar toch minder....

  BeantwoordenVerwijderen
 14. @ Doegewoon: Hans Jansen haalt in steekwoorden wat kernbegrippen uit de christelijke theologie aan, zoals wederopstanding. U reageert met een stukje dat ontleend is aan de apocalyps, maar daar gaat het niet over. Ik raad u aan, als wij toch stukken Koran en Hadith dienen te lezen, eens de Heidelbergse catechismus door te nemen zodat u wat meer van het christendom begrijpt. Dan zal u duidelijk worden dat beide religies erg uiteenlopen. Het christendom is sterk beïnvloed door de mysterietradities, waar de Islam - met uitzondering denk ik van de sufi's - zich meer baseren op de stamreligies en de paar sporen mysteriecultus - zoals de Kaäba - van hun oorspronkelijke betekenis en lading zijn ontdaan. Je zou een vergelijking kunnen maken met het zeer vroege Jodendom, maar daarin heeft zich een sterke mysterietraditie ontwikkeld die veel lading heeft toegevoegd aan het geschrevene. Ik vraag me af of een dergelijke mysterietraditie, in de trant van bijv. de Kabalah, ook in de islam te vinden is? En speelt die ook een prominente rol of is dat meer ondergeschikt aan de letterlijkheid van de geestelijken die het beeld bepalen?

  BeantwoordenVerwijderen
 15. Esther, ik geniet van je reactie, heel interessant.

  BeantwoordenVerwijderen