Klachtenbrief met verbetersuggesties

Open brief

Aan: Jongerencommissie moskee Badr
Willem Leevendstraat 7
Bos & Lommer

Aan: Raad van Marokkaanse Moskeeën Noord-Holland
Postbus 94384
Amsterdam

Onderwerp: klachtenbrief met verbetersuggesties

20 februari 2010

Geachte jongerencommissie, geacht bestuur RVM,


Met belangstelling heb ik eergisteren het verkiezingsdebat gevolgd in de Badr-moskee. Het thema was de positie van jongeren in Amsterdam en de maatschappelijke rol van moskeeën. Dit verkiezingsdebat maakt deel uit van het project ‘Voorkomen is beter dan genezen’, waarmee de RVM, zo lees ik op de website van het ACB-Kenniscentrum, islamitische radicalisering van moslimjongeren hoopt tegen te gaan. De moskeeën willen ruimte geven aan ‘openheid’ en ‘ontmoeting’ tussen moslims, andere godsdiensten en ‘seculiere stromingen’.

Mijn grote waardering voor dit project en ook voor de organisatoren van de jongerencommissie. Ik werd gastvrij ontvangen door tal van vriendelijke, attente en beleefde Marokkaanse heren. Toch heb ik een klacht over één onderdeel van de organisatie: ik moest mijn schoenen uitdoen als ik de zaal in wilde waar het debat werd gehouden. Ook mocht je niet geschoeid in het zijzaaltje waar werd nagepraat onder het genot van een glas Marokkaanse thee en lekkere hapjes.

Het verzoek om de schoenen uit te trekken in een moskee is in feite een verzoek om zich te houden aan de sharia, en wel het onderdeel al-ibadat, de aanbidding van Allah, in het bijzonder de reinheidsvoorschriften die moeten worden gevolgd bij de salaat, een van de vijf zuilen van uw godsdienst. Moslims voeren uit eerbied voor Allah deze reinheidsrituelen uit voordat zij de dagelijkse gebeden opzeggen, al dan niet in de moskee. Vandaar de woedoe-ruimte en de schoenenkast. Dat begrijp ik en respecteer ik.

Een gebedsdienst waarvoor niet-moslims worden uitgenodigd, is een ander verhaal, maar als de moskee een avond organiseert met een openbaar, niet-religieus karakter, gelden de Nederlandse etiquetteregels. Zo doe ik mijn schoenen uit voordat ik bij mijn Marokkaanse buren binnenloop omdat dit hun huisregel is en zo kleed ik mij een beetje deftig als ik naar het Concertgebouw ga.

Echter, ik weiger uit principe om mijn schoenen uit te trekken op een verkiezingsavond. Een politiek debat heeft in Nederland, waar de scheiding tussen kerk en staat geldt, een neutraal karakter. Dankzij dit principe bestaat de godsdienstvrijheid en kunnen verschillende geloofsgroepen met elkaar samenleven, zoals de RVM zelf uiteenzet op haar website.

Ik zal een vergelijking maken. Regelmatig bezoek ik de protestantse Westerkerk, terwijl ik niet gelovig ben. Ik kom voor de cantates van Bach die tijdens de kerkdiensten worden vertolkt. Welnu, deze christelijke kerk eist behalve de gangbare conventies helemaal niets speciaals of religieus van mij. Ik zit gewoon tussen de gelovigen en samen genieten wij van de prachtige muziek. Zo eenvoudig kan het zijn om ‘openheid’ en ‘ontmoeting’ mogelijk te maken tussen gelovigen en ongelovigen!

Precies zo vind ik ook dat de Badr-moskee niets speciaals of religieus van mij mag eisen als ik naar een verkiezingsdebat in hun gebouw kom. Het opleggen van een islamitische reinheidsregel aan medeburgers die Allah niet erkennen, staat een open ontmoeting in de weg.

Sterker nog, ik vind eigenlijk dat u ook moslims zou moeten toestaan om hun schoenen aan te houden. Voor hun was deze verkiezingsavond toch even openbaar? Zo niet, heeft u een probleem, dan zou er sprake zijn van islamisering via de kanalen van de democratische rechtsstaat. En dat is toch niet wat u wilt? In feite fungeerde de Badr-moskee als een zalencentrum. In de Bijlmer worden op dezelfde manier verkiezingsbijeenkomsten gehouden in de Nieuwe Stad, een christelijke kerk voor Afrikanen, Antillianen en Nederlanders.

Overigens hoorde ik gisteren ook twee (seculiere?) Marokkaanse mannen mopperen dat de schoenen uit moesten. De niet-moslimse bezoekers deden dit heel gedwee wel. Ik begrijp hier niets van, het doet me denken aan het boekje van de Duits-Pools-Joodse journalist Henryk Broder, Hurra, wir kapitulieren! Von der Lust am Einknicken (hoera, we kapituleren! over de neiging [van niet-moslims] om door de knieën te gaan [voor opdringerige islamisering]).

Het zal u duidelijk zijn dat ik van mening ben dat u de Nederlandse beleefdheidsregels schendt als u van mij eist dat ik me aan uw religieuze voorschriften houd op een avond met een principieel seculier karakter. Ik weet dat u niet de bedoeling had om onbeleefd te zijn, toch vraag ik u vriendelijk hierbij stil te staan.

De organisatoren met wie ik dit eergisteren besprak, ontkenden dat het met de sharia te maken had; volgens hen was het slechts een ‘huisregel’. Dat vond ik een beetje een flauwe reactie en niet erg geloofwaardig. Laten wij eerlijk zijn tegen elkaar en het beestje bij de naam noemen! U onderwerpt zich aan Allah, kom daar dan voor uit. (Maar misschien is dit wel een voorbeeld van de pijnlijke spraakverwarring die wel vaker optreedt in de dialoog tussen moslims en andersdenkenden. Moslims hebben een andere opvatting van waar het in godsdienst om draait dan christelijke en seculiere westerlingen. Simpel gezegd: alles is islam, er is geen scheiding tussen de islam en het dagelijks leven. Voor Nederlanders is dit zoals u weet onwerkbaar. En we leven allen in Nederland.)

Hoe dan ook. In de onderwerpsregel van mijn klachtenbrief kondig ik aan dat ik een suggestie voor verbetering zal geven. Ik stel voor dat u volgende keer afdekfolie of stucloop (grote rollen bedrukt, waterdicht karton, bijvoorbeeld appelsientjeverpakkingen, verkrijgbaar bij de bouwmarkt) op de vloer legt als u weer een openbare avond houdt. Dan kunnen de bezoekers, zowel de moslims als de niet-moslims, gewoon hun schoenen aanhouden. De Al-Kabirmoskee aan de Weesperzijde, ook lid van de RVM, doet het ook zo.

Rest mij nog een suggestie voor de volgende keer dat u weer een jongerendebat organiseert. Eergisteren telde de debatvoorzitter ongeveer acht jongeren in de zaal, later kwamen daar nog drie jongeren bij. Maar zij hebben helemaal niets gezegd. De ‘volwassenen’ praatten over de hoofden van de jongeren heen over hun positie. Ik vond dat raar.
Bent u het niet met mij eens dat het debat veel interessanter zou zijn als de microfoonmedewerkers vooral de jongeren het woord hadden gegeven? Hiermee doen de jongeren ook belangrijke democratische vaardigheden op: spreken in het openbaar, je mening onder woorden brengen, in dialoog gaan met mensen die een andere opvatting hebben. Wat mij ook verbaasde, is dat de zaal vol zat met Marokkaanse mannen. Nauwelijks vrouwen. Trouwens ook geen Turkse moslims. Ook zag ik geen meisjes; de elf jongeren waren allemaal jongens. Hoe kan dat? Hier ligt een schone maatschappelijke taak voor de Badr-moskee. Hier is nog een wereld te winnen.

Tot slot hoop ik dat u iets aan mijn brief heeft. Zelf zie ik deze klachtenbrief-met-suggesties als een bijdrage aan een van de doelstellingen van het ‘Voorkomen is beter’-project, zijnde een open gedachtenwisseling over de Nederlandse islam en een dialoog met andere levensovertuigingen. U mag deze brief gebruiken voor de website die voor het project wordt ontwikkeld.

In afwachting van uw antwoord,

Met vriendelijke groet,

Bernadette de Wit

15 opmerkingen:

 1. Bernadette,

  Dat heb je terecht opgemerkt. Een goed punt. Als zo'n moskee zich niet aan de normale regels wilt houden, dan moet zo'n moskee dit soort bijeenkomsten niet organiseren. Ze krijgen er ook vaak nog subsidie voor. Dit soort bijeenkomsten zijn vooral propagandabijeenkomsten om de islam zo positief mogelijk te presenteren. Bij dit soort bijeenkomsten doen ze net alsof ze toleranter zijn dan ze in werkelijkheid zijn. Ze willen niet-moslims in slaap sussen en de indruk achterlaten dat het met de islam wel meevalt. Ja, zolang alles nog door gebrek aan macht bij moslims een vrijblijvend karakter heeft, ja dan wel, maar zodra de islam zich heeft gevestigd is er geen vrijblijvendheid meer en heersen harde dwang en intolerantie.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Ja, ze krijgen subsidie. En nee, het was geen propagandabijeenkomst, maar een verkiezingsavond waar de linkse partijen streden om de moslimzieltjes. Hoe doe je dat? Om het hardst roepen hoe zielig de moslims zijn, hoe erg ze worden gediscrimineerd en hoe hard je gaat strijden tegen de vrijheid van horeca-ondernemers om mensen te weigeren in de disco.
  Bernadette de Wit

  BeantwoordenVerwijderen
 3. mooie rake brief. ben benieuwd naar het antwoord.

  BeantwoordenVerwijderen
 4. "De niet-moslimse bezoekers deden dit [schoenen uittrekken] heel gedwee wel."

  Onbegrijpelijk en zeer irritant dat men dit in zo'n situatie gewoon vindt. Heel goed dat een en ander via deze brief is aangekaart, ben zeer benieuwd naar het antwoord.


  Overigens mijd ik zelf het woord 'niet-moslims' het klinkt alsof mensen alleen nog in moslims en niet-moslims ingedeeld (kunnen) worden. Ik ben geen moslim maar ik ben evenmin een niet-moslim!

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Maar hoe zou je het dan noemen? In een brief die zich afspeelt in een moskee.
  (Ik tobde vroeger ook met dit soort woorden, bijv. ik haatte het woord kinderloos of ongetrouwd. Nu kan het me niet meer schelen.)
  Bernadette de Wit

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Het gevaar is juist dat in élke moskee politiek gepredikt wordt als onafscheidelijk van Koran/Mohammed/hadiths.

  De Nederlanders die hun schoenen uittrokken, werden daardoor 'gedwee' bij de politieke Islam betrokken.

  Schoenen uit is normaal in elke moskee; en ook Hindoetempels mag Bernadete niet binnen met schoenen aan. Buiten- en binnenschoenen worden o.a. ook al eeuwenlang in Japan gebruikt om de vloer schoon te houden en is inderdaad hygienischer dan voeten vegen op de mat wat nauwelijks effect heeft.

  Lees hoe dat politieke zootje Koran al in het éérste hoofdstuk 'De Koe' 'jihad' predikt:

  "...17. En gij dooddet hen niet, welke te Bedr werden verslagen; maar God doodde hen11. Gij slingerdet niets, o Mahomet! ofschoon gij scheent het te slingeren ..."

  Dezelfde les die Mohammed B uit Koran leerde, niet hij maar 'Allah vermoordde Theo van Gogh'.

  Net zoals de massamoordenaar 'profeet van Islam'ngeen massamordenar was maar 'Ik, uw Allah'.

  http://www.gutenberg.org/files/19786/19786-h/19786-h.htm#d0e18308

  BeantwoordenVerwijderen
 7. In hindoetempels doe ik mijn schoenen uit.
  Ook als ik een moskee bezoek als toerist. Maar als de hindoetempel of de moskee een openbare verkiezingsavond organiseert, mogen ze dat niet eisen en zullen ze, net als de Al-Kabirmoskee, moeten zolrgen dat er iets op dew vloer is óf ze geven iedereen overschoenen zoals in een laboratorium.
  Bernadette de Wit

  BeantwoordenVerwijderen
 8. Ik bedoel het meer in het algemeen, in deze brief en context is het wel begrijpelijk dat je 'niet-moslims' gebruikt. 'Andersdenkenden' zou evt. ook kunnen.

  (Hoe kun je trouwens zien of iemand een moslim is (als ze geen duizendsmoezendoek en zo dragen), of een christen..?)

  (Wat het woord 'kinderloos' betreft, ik voeg er de laatste jaren meestal 'zeer gewenst' aan toe, zeer gewenst kinderloos dus, maar dan ontkom ik er weer niet aan om te zeggen dat ik wel dol op kinderen ben hoor, etc.
  Nee, niet tobben!)

  BeantwoordenVerwijderen
 9. Ter aanvulling nog even over de naam BADR.

  slag bij Badr/Bedir
  In 624 vindt de slag bij Badr plaats, daar vindt het eerste treffen plaats met de heidense Mekkanen, hetgeen een spectaculaire overwinning voor de moslims oplevert. Hoewel er uiteraard geen verslagen van de Mekkanen van bewaard zijn gebleven, kan deze 'slag' best een roofoverval geweest zijn. In Nederland kennen we de Bedirschool (Bedir is de Turkse vorm van Badr) in Uden. (Vlak na de moord op Theo van Gogh werd daar een brand gesticht. Wie herinnert zich de beelden niet van de geüniformeerde vrouw die minister-president Balkenende smeekte om Ayaan Hirsi Ali het land uit te sturen?) Volgens Hans Jansen is het geen gelukkige keuze om een kleuterschool te vernoemen naar deze slag, het is namelijk duidelijk dat het geen pacifistische aanduiding is. Dat zouden we toch ook vinden als een Duitse kleuterschool Stalingrad werd genoemd, niet dan?
  (Zie islamhoorcollege van Hans Jansen.)

  Een moskee de naam Badr geven, lijkt me dan eveneens een ongelukkige keuze..

  BeantwoordenVerwijderen
 10. Badr is Bedir bij de Turken, van de Bedirschool in Uden waar in 2005 een brandstichting was die sindsdien dankbaar wordt aangegrepen door alle antidiscriminaatsieburoos en Nederland bekennen kleuren als bewijs voor 'een golf van racistisch geweld tegen moslims'.

  Verreweg de meeste moskeeen en islamitische scholen zijn vernoemd naar de jihaad.
  Tis weer es wat anders dan de Prinses Marijkekerk of de Boterbloemschool.

  BeantwoordenVerwijderen
 11. Heb je al een antwoord op je brief gekregen Bernadette?

  Hebben ze de brief op hun website geplaatst? Heb je daar een link van?

  BeantwoordenVerwijderen
 12. Nee, alleen een mailtje van de Mo Bouyeri lookalike die er die avond was, die de brief "hoog" op prijs stelt, maar wegens "druk agenda" niet op de inhoud kan reageren.

  Die website is er volgens mij nog niet, die moet nog ontwikkeld worden zegt het ACB. Fenna Ulichki, die zou het moeten weten.
  Ik laat het uiteraard weten.

  BeantwoordenVerwijderen
 13. Update: vanmiddag het boek van Ibn Warraq gebracht bij dhr el Charrouti en nog twee vriendelijke heren van de Al Kabir-moskee. Leuk gesprek gevoerd, de heren zijn niet zonder gevoel voor humor (en ik kreeg heerlijke erwtensoep met brood). Ze gaan 'Weg uit de islam' lezen en zullen dan reageren op mijn voorstel om in de moskee een discussie te houden over godsdienstvrijheid incl. het recht om je geloof te verlaten of een ander geloof aan te hangen.

  BeantwoordenVerwijderen