De Tokkies en de Takkies

Arabist_jansen

Update: Liveblog VK hierr.
Update: 15.4.2011 Fragment pag. 29: 'De Tokkies en de Takkies', zie onderaan dit blog.

Update: 13.4.2011Live verslag hierr.

Update, 12.4.2011: In Nieuwsuur vanavond de reconstructie - op basis van het vertrouwelijke dossier van de rijksrecherche - van een ogenschijnlijk onschuldig etentje dat uitgroeide tot een bom onder de rechtszaak tegen Geert Wilders. Lees hierr verder: Nieuwsuur.

Het artikel 'Schalken, raadsheer' (link), dat er voor zorgde dat het proces tegen Geert Wilders over moet worden gedaan, plaatste Hoeiboei woensdag 20 oktober 2010 op de site. De beschreven ontmoeting is een deel van het 28-pagina's tellende stuk De Tokkies en de Takkies dat is opgenomen in het boek De Onzichtbare Ayatollah, Uitgeverij Van Praag. Hier volgt het begin van dat verhaal:

De Tokkies en de Takkies

Het was opgezet als een proces tegen Geert Wilders. Het had makkelijk kunnen ontaarden in een proces tegen de islam. Het liep uit op een proces tegen links.

Ik ging er maandag 4 oktober uit plichtsbesef heen, om er een snaaks stukje over te schrijven, zonder te vermoeden dat er ook aan mij een rol zou gaan worden toebedeeld. Het regende en de tram reed niet. Was het niet verstandiger om gewoon thuis te blijven? Toch maar een fiets geleend en op pad gegaan. Zo'n proces was per slot van rekening een historische gebeurtenis: er zou in Amsterdam voor het eerst sinds lange tijd weer eens een ketter berecht worden voor een opiniedelict. Ik had het gevoel dat ik de plicht had gebruik te maken van de kans die mij werd geboden om er bij te zijn.

De tram bleek uiteindelijk wel te rijden, maar toen zat ik al halfweg verregend op een oude fiets. De rechtbank werd zwaar bewaakt. Politie te paard, dranghekken, afgesloten toegangswegen. Politiehonden en de staatsmedia. Er waren stevige voorzorgsmaatregelen genomen, niet alleen om de orde te bewaren, wat gelukt is, maar ook, en minder in het oog lopend, om te voorkomen dat voor een Nederlandse rechtbank de islam in het beklaagdenbankje zou komen te zitten. Ik zag geen demonstranten.

Het aantal getuigen van de verdediging was door de rechtbank teruggebracht van achttien tot drie, onder wie ikzelf, en die drie waren tevoren achter gesloten deuren gehoord. Tijdens een proces drie keer te moeten aanhoren dat de koran inderdaad toestaat, ja, beveelt om je vrouw te slaan (vers 4:34, wa-dribuu-hunna) was te veel voor de gevoeligheid van

de tegenpartij van Wilders, maar om dat achttien keer te moeten aanhoren was voor vrienden en vriendinnen van de islam natuurlijk helemaal gekmakend geweest.

Bovendien zouden de door Wilders 'benadeelde partijen' en de media er nog wel in weten te slagen een smet te werpen op de reputatie van een of twee van dat drietal getuigen. Met voldoende deskundigheid in huis zou er misschien zelfs nog wel wat gedaan kunnen worden aan de reputatie van alle drie. Maar met achttien wordt dat lastiger, eigenlijk onmogelijk.

De bereidheid om te liegen over de inhoud van de regels van de sharia en de voorschriften van de koran is immers afwezig bij de getuigen voor Wilders; en de deskundigen die zich op eigen initiatief buiten het proces om in de media tegen Wilders hadden gekeerd, geneerden zich om voluit onwaarheden te verkondigen, misschien alleen maar omdat zulke leugens zo gemakkelijk kunnen uitkomen. Of uit verlegenheid met de situatie? Het gaat bij koran en sharia om vrij makkelijk te controleren zaken. Voor wie zijn gehoor wil misleiden blijft voorzichtigheid geboden. Er staat in de heilige teksten wat er staat, alleen over de reikwijdte van een gebod valt te discussiëren.

De officier van justitie had, tot ontzetting van Amerikaanse waarnemers, al duidelijk gesteld dat de waarheid van de beweringen van Geert Wilders er niet toe deed. Ook dat hielp braaf mee aan de bescherming van de islam. In de dagvaarding stond opgesomd wat Geert Wilders ten laste werd gelegd, en alleen daarover moest het proces gaan.

Geert W. mocht dan duizend keer Kamerlid zijn, en lid van de wetgevende macht, leider van een partij die in de peilingen er steeds weer uitkwam als de grootste in het land - in de ogen van de heersende elite was hij een geblondeerde Tokkie met ketterse praatjes. Hij geloofde niet in de ideologie van 'de multiculturele samenleving'. Hoe moest dat gestraft worden?

De beweringen over de islam, de koran en de sharia van deze volksvertegenwoordiger zouden volgens het Nederlands recht neerkomen op haatzaaien, discriminatie en groepsbelediging. Uitsluitend de vraag of dat ook inderdaad het geval was moest tijdens het proces ter discussie staan en beantwoord worden. De dagvaarding ging niet over de vraag of zijn beweringen al dan niet juist waren. Daarom was een getuigenverhoor ook eigenlijk irrelevant. Er zijn volgens buitenlanders die het proces gevolgd hebben in de vrije wereld wel rechtssystemen waar dat anders geregeld is.

Er bestond een onwrikbare consensus tussen de toenmalige bovenbazen van de politiek in het algemeen en die van justitie in het bijzonder over het voornemen om het Wilders-proces alleen en uitsluitend rond die drie punten te laten draaien: haatzaaien, discriminatie en groepsbelediging. Daarmee, viel te verwachten, zou de islam voldoende uit de wind kunnen worden gehouden en de gestelde doelen, wat die ook geweest mogen zijn, kunnen worden bereikt.

Wanneer de uitspraken van Wilders ook nog eens onwaar zouden zijn, een mogelijkheid waarmee het Openbaar Ministerie, de rechtbank en een aantal politici aanvankelijk ernstig rekening hielden, dan was dit misschien hoogstens een verzwarende omstandigheid bij het bepalen van de strafmaat. Maar naar Nederlands recht deed de waarheid er eigenlijk niet toe, zoals de officier in het requisitoir ten gehore van heel de wereld duidelijk liet weten.

Er waren griezelige kanten aan dat requisitoir. De officier eiste ten slotte vrijspraak, dat was mooi natuurlijk, maar over wat de rechtbank zou gaan doen, veroordelen of, zoals gevraagd, vrijspreken, bestond desalniettemin grote onzekerheid. De officier wekte de griezelige indruk dat hij er van overtuigd was dat hij het recht had te bepalen wat anderen denken. Die bevoegdheid strekte zich ook uit tot opinies omtrent zaken die toets- en testbaar waren zoals de precieze bewoordingen van bijvoorbeeld de koran, leek het wel. De middeleeuwen en de inquisitie deden ineens heel luchtig, aantrekkelijk en vrijzinnig aan. (...)

Pagina 29:

Achteraf is het bovenstaande [column 'Schalken, raadsheer'] op een aantal plekken net niet nauwkeurig genoeg geformuleerd. Schalken heeft geprobeerd mij van de 'redelijkheid van zijn standpunt' te overtuigen, die woorden herinner ik me precies, maar hij heeft geen moment geprobeerd, of gezegd, dat ik mijn mening, dat het hier een ketterproces betrof, diende te herzien. Het ging er hem vooral om dat ik de intellectuele uitdaging van een en ander positief zou waarderen.

Dat hij door met mij over de zaak-Wilders te spreken mogelijk een strafbaar feit begin, kon ik niet vermoeden. Ik vond hem onprofessioneel en deerniswekkend, hij probeerde op dit etentje respect te winnen, en ik althans weigerde hem dat te geven. Naar mijn idee was zijn optreden daar aan tafel in strijd met het normale standaardpakket burgerlijk fatsoen van een gewone burgerman. Een huisarts zou tegenover derden niet zo over zijn patienten praten, maar het idee dat dit zielige gedoe tot een ruwe ontknoping van het proces zou gaan leiden kon eenvoudigweg niet in mij opkomen, al was het alleen maar omdat naast mij een man zat die hoofdofficier van justitie is, of was, en die geen moment zei: 'Hola, Tom, beheers je een beetje', of woorden van gelijke strekking.Titel: De Onzichtbare Ayatollah
Auteurs: Carel Brendel, Hans Jansen en Nahed Selim
ISBN: 978 90 490 2405 5
Formaat: 13,5 x 21,5 cm (paperback)
Omvang: 248 pag.
prijs: 19,95 euro
Uitgeverij Van Praag.

43 opmerkingen:

 1. Het zijn kennelijk overal dezelfde praatjes. Ook in het "islam-debat" in de Balie zou het volgens de Jong en Hartmans niet om de waarheid gaan. "Het ging namelijk niet om de essentie van de islam maar om het gedrag van moslims", schreef ik er later over. Dit zijn mensen die echt denken dat de zon "op komt", terwijl het toch werkelijk zo is dat het aardoppervlak zich naar de zon toe beweegt...en dat al vele eeuwen tot volle tevredenheid der gehele mensheid.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Het griezelverhaal wordt vervolgd. Maar het is opmerkelijk stil op dat front, zal wel over de verkiezingen heengetild moeten worden.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Mevrouw Prakken heeft tijdens een debat aan de Erasmus Universiteit, over het ik-weiger-op-te-staan-voor-de-rechter incident van Faizel Ali Enait, gezegd:
  Faizel kan zich het schofferen van het ritueel niet permittern, want nu kan het allemaal niet conservatief genoeg' en Faizel hoort er niet bij
  Ze betreurt de commotie.


  Een interessant inkijkje in de standpunten van de betrokken docenten van de Erasmus Universiteit bij het debat..

  Sociaal Willem Schinkel zegt dat we leven in een sociaal hypochondrische tijd.
  en volgens filosoof Henk Oosterling is Faizel een discoursstrateeg.... en dat is niet niks.

  Schinkel haalt later nog filosoof Rudi Visker aan over de hoofddoek: die hoofddoek die signaleert mijn neutraliteit voor die tijd dat ik mij in het publieke domein bevind, m.a.w. een moslima met hoofddoek is neutraler dan een moslima zonder hoofddoek.


  Voor wie het interessant vindt, het om gaat een debat met als thema 'Diversiteit of zotheid'.
  Het hele debat staat op Youtube.

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Helaas is het thans zeer moeilijk om stemmingmakerij, opinie vervalsing, en indoctrinatie te herkennen en te analyseren wanneer je niet de luxe van tijd bezit.
  Die een tokkie wel heeft.

  BeantwoordenVerwijderen
 5. "Heilige" teksten??

  Kan iemand uitleggen wat er "heilig" is aan massamoorden, uitgebreide rooftochten en baby- en kinderverkrachtingen?

  Handen en voeten afhakken, stenigen, zweepslagen, verbrandingen en verminkingen?

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Anoniem zei... "Heilige" teksten??

  Kan iemand uitleggen wat er "heilig" is aan massamoorden, uitgebreide rooftochten en baby- en kinderverkrachtingen?

  Je hersens moeten vele jaren lang met het gif uit de koran worden vergiftigd voordat ze eindelijk gaan aannemen dat de verschrikkelijke verhalen uit de koran 'heilig' zijn.
  Iemand met een normaal verstand kan dat nooit begrijpen.

  BeantwoordenVerwijderen
 7. @Maurits Dekker 12:21,

  Ik hoop dat ze er nóóit mee wegkomen, maar vervolgd en veroordeeld zullen worden!!

  BeantwoordenVerwijderen
 8. Ben benieuwd hoe het nieuwe proces gaat verlopen. Hopelijk komt de islam terecht te staan

  BeantwoordenVerwijderen
 9. "Heilige" teksten??

  Kan iemand uitleggen wat er "heilig" is aan massamoorden, uitgebreide rooftochten en baby- en kinderverkrachtingen?

  Handen en voeten afhakken, stenigen, zweepslagen, verbrandingen en verminkingen?
  30 december 2010 12:02

  Deze richtlijnen en verordeningen uitgewerkt in de Sharia zijn rechtstreeks afkomstig van Allah. Doorgeven via de aartsengel Gabriel aan Mohamed himself (Zijn naam is geprezen)""Heiliger"" kan toch niet meer. Volgelingen die hier geen gevolg aangeven zullen eeuwig branden in de hel.

  BeantwoordenVerwijderen
 10. Ach Jansen, ge zijt (weer) onnavolgbaar. Salut!

  BeantwoordenVerwijderen
 11. Als een van de generatie die het allemaal heeft zien gebeuren, en het te laat heeft begrepen, zeg ik 'Ik wil mijn land terug'.

  BeantwoordenVerwijderen
 12. De Nederlandse (Europese) "rechtspraak" zal ALLES in het werk stellen om ervoor te zorgen dat de islam niet in de beklaagdenbank terechtkomt!!

  BeantwoordenVerwijderen
 13. In nieuwsuur probeerde men vanavond aan te tonen dat het bekend worden van die beïnvloeding tijdens het etentje niet toevallig naar buitenkwam. Maar zelfs al zou dat niet toevallig zijn, wat doet dat af aan het feit dat men een belangrijke getuige heeft proberen te beïnvloeden en dat dit een zeer twijfelachtig proces met twijfelachtige argumenten is.

  BeantwoordenVerwijderen
 14. de moraliteit van onze elite is ver te zoeken.
  Blijkt bij elke klokkenluiders-zaak, en nu ook weer.

  Gewoon alles wegrelativeren.
  En daarop hebben ze het patent. En degenen die daarin niet mee willen zijn simpelen van geest.
  Tikkies?

  BeantwoordenVerwijderen
 15. Geachte heer Jansen, dank voor uw inzet! Uit naam van de mensheid zou ik haast zeggen, te weten, dat wat hier in Nederland en ook in een aantal andere landen gebeurd omtrent Islamkritici, namelijk voor de rechter. Ik, als burger en Nederlandse en wereldburger en natuurlijk niet te vergeten een Tokkie of Takkie ( zo men wil) voel mij door u, Dhr Moskowitz en Dhr Wilders en alle anderen die wegens Islamkritiek terecht staan, gesterkt door uw steun! Vrees echter ( zoals eerdere reageerder E.J. Bron) al zei: De Nederlandse (Europese) "rechtspraak" zal ALLES in het werk stellen om ervoor te zorgen dat de islam niet in de beklaagdenbank terechtkomt!!

  BeantwoordenVerwijderen
 16. wa-dribuu-hunna dit kan op twee manieren geinterpreteerd worden.

  Het woord Darb kan twee betekenissen hebben:
  1) Slaan
  2) Afstandnemen of verlaten

  Als men de hele vers en verzen daarvoor leest, wordt een synoniem van(Afstandnemen of verlaten) genoemd. Dus wa-dribuu-hunna kan ook een bevestiging zijn van wat eerder werd genoemd.
  Het woord Darb hoeft niet perse "slaan" te betekenen

  BeantwoordenVerwijderen
 17. Allereerst opvallend dat hier slechts positieve reacties zijn, daarnaast zijn vele reacties geschreven voordat dit item is geschreven. Wellicht heb ik eea niet goed bekeken, maar het valt gelijk op.

  Inhoudelijk gezien worden, om PVV-termen te gebruiken, appels met koeien vergeleken. Volgens mij is het probleem drieledig
  1. De precieze tekst van de Koran
  2. De praktijk van naleving van de Koran
  3. De interpretatie van Wilders' (feitelijk gezien) waarschijnlijk correcte kritiek op de Koran door oppervlakkige autochtonen

  1. De Koran is inderdaad een oud boek, dat net als andere religieuze boeken zwaar gedateerd is. Het is geschreven in een andere tijd en dus context. Die context is veranderd dus zou het boek ook wel herschreven mogen worden naar mijn mening.
  2. Dit herschrijven is feitelijk niet gebeurd, omdat het de leiders van het instituut achter de meeste religies zo min mogelijk verandering wensen zodat men in het zadel kan blijven. In de praktijk echter gedragen de normale verstandige gelovigen, ook moslims, zich wel naar de moderne context. Uitzonderingen bevestigen de regel.
  3. Als Wilders de feitelijke onrechtmatigheden aanwijst uit het boek van de Moslims zou een verstandig persoon tot de conclusies van punt 1 en 2 moeten kunnen komen en inzien dat het boek wellicht niet juist is, maar dat moslims ook gewoon in 2011 leven, niet in de 7e eeuw. Er is een groot verschil tussen een kleine groep extremisten (net als bij het christendom) en de grote groep 'normale' gelovigen. Vele ongenuanceerde autochtonen maken dit onderscheid niet en reppen zich over 'die buitenlanders'. Een demagoog zou gebruik maken van deze situatie om stemmen te winnen, een verstandig politicus niet. Wilders mag kiezen.

  BeantwoordenVerwijderen
 18. B Legrand zei:
  "In de praktijk echter gedragen de normale verstandige gelovigen, ook moslims, zich wel naar de moderne context. Uitzonderingen bevestigen de regel."


  Sinds 11 september 2001 hebben er al 17.061 van die 'uitzonderingen' plaatsgevonden. Alle met dodelijke afloop.
  zie:
  http://www.thereligionofpeace.com

  BeantwoordenVerwijderen
 19. @ Moro81,

  Het woord 'darb' wordt ook gebruikt in de zin van je vrouw slaan en in de hadieth zodanig gespecificeerd dat het duidelijk is dat het geen 'afstand nemen' kan betekenen. Het Engelse 'to hit' hoeft niet enkel te duiden op slaan. Denk maar eens aan 'hit the road'. Doch 'hit your wife' kan enkel duiden op slaan.

  U bent, zoals gebruikelijk bij moslims, aan het proberen zand in onze ogen te strooien. Die vlieger gaat echter niet op.

  BeantwoordenVerwijderen
 20. @ Moro81,

  Afstand nemen van of verlaten is A-dribuu-Anhunna اضربوا عنهن

  Dat is iets heel anders dan slaan, I-dribuu-hunna أضربوهن

  BeantwoordenVerwijderen
 21. @ecceuomo,
  Als ik uw reactie lees, dan denk ik dat uw arabisch heel goed is. In dit geval verzoek ik u om even op google de genoemde vers te zoeken en te kijken hoe moslims dit interpreteren. Het zal u verbazen dat moslims dit interpreteren als : slaan, afstandnemen, niet praten, en nog andere betekenissen.

  Deze sites zijn heel toevallig geschreven door gelovige moslims en zijn ook heel toevallig gericht op gelovige moslims en niet op Nederlanders. Dus ze proberen hier geen zand op uw ogen te strooien.

  En wat betreft de hadieth waar u het over heeft zijn er ook andere ahadieth waar de profeet zijn volgelingen verbiedt om de vrouwen te slaan hieronder een link waar de schrijver dieper hierop ingaat:
  http://www.hamdaneducation.com/arabic/EPeJdocs/25.htm

  Alle moslims over een kam scheren is makkelijk. En daarom verbaast het mij ook niet dat extreme moslims alle westersen over een kam scheren vooral als ze het over kruistochten hebben.

  BeantwoordenVerwijderen
 22. B Legrand zei:
  "In de praktijk echter gedragen de normale verstandige gelovigen, ook moslims, zich wel naar de moderne context. Uitzonderingen bevestigen de regel."
  Vele moslims in het Midden-Oosten, Noord-Afrika en Iran/Afghanistan/Pakistan gedragen zich niet naar de moderne context. Vooral het mannelijke deel gebruikt dit geloof om zijn machtspositie over vrouwen te behouden. En ik zie in Nederland ook nog iets teveel vrouwen met een hoofddoek lopen om te kunnen zeggen dat het slechts een klein groepje orthodoxe moslims betreft. Voorlopig is er nog werk aan de winkel. veel werk.

  BeantwoordenVerwijderen
 23. Vreselijk, de bedreigingen die door een of andere idioot tegen meneer Jansen worden geuit!
  En dat loopt ook nog vrij rond!
  En dat moet meneer Jansen maar achter zich velen tijdens het verhoor!
  Groot respect voor dhr. Jansen!

  BeantwoordenVerwijderen
 24. Het is onbevattelijk, nog steeds, dat rechtspraak geen oog (meer) heeft voor wat waar is en wat onwaar, maar alleen wil evalueren hoe uitspraken en meningsuitingen worden ontvangen. Het is overigens wel begrijpelijk, in het licht van de relativering die waarheid als 'zelfstandige entiteit' en in het verlengde daarvan wetenschap, rechtspraak en journalistiek, heeft ondergaan. Mensen zijn hierdoor op ongekende manieren geslachtofferd, nog veel erger dan nu aan de orde is. Het gaat nu eigenlijk meer over rehabilitatie van goede oude gewoonten en het laten zien hoe cronyisme werkt. Of werkte, vanuit een positieve toekomst teruggezien.

  BeantwoordenVerwijderen
 25. Heb vandaag (grote) stukken van het proces bekeken;dit waren mijn indrukken.Dhr.Jansen komt eerlijk over in zijn reconstrukties van het gebeurde.Dhr.Moors trachtte alles erg onschuldig over te laten komen,en slaagde daar totaal niet in, hij had voor een hoogleraar, en zoals hij zichzelf noemt "wetenschapper" toch wel een superslecht geheugen.De rechtbankvoorzitter probeerde meermaals dhr.Moors te helpen in het debat/verhoor door Bram Moskowitz, de laatste was vandaag echter dermate briljant dat ik aanneem dat zijn verhoor van vandaag tot in lengte van jaren gebruikt gaat worden in de opleiding van aankomende juristen.Wat ook de uitkomst van deze rechtszaak gaat worden, één ding mag duidelijk zijn; de verliezers zijn de rechters en het volk dat tot deze rechters is veroordeeld.

  BeantwoordenVerwijderen
 26. Toch fijn dat er mensen zoals De Kreek er nog zijn.
  Nog fijner is dat de staat zo zorgvuldig is in het screenen van bezoekers van dit proces. Tenslotte zijn het enkel maar enkele parelmentariers die ook risico lopen, iet ?

  De kreek toonde precies aan in wat voor een deplorabele toestand de staat verkeert.
  En dat zonder bloedvergieten !
  Bedankt Amsterdams gerechtshof !

  Hulde.

  BeantwoordenVerwijderen
 27. ‘Het internationale recht en de islamitische sharia zijn beide studeerkamerrecht. Van de werkvloer losgezongen, door theoretici in elkaar gezet. Theoretici die niet benoemd of gekozen zijn, die zichzelf als zodanig opwerpen, en die elkaar coöpteren.
  In de kwestie Balkenende-Irak doet het er, vanuit democratisch oogpunt, helemaal niets toe wat zulke geleerden in het isolement van hun studeerkamers van mening zijn over de internationale verhoudingen: alle macht komt uit de loop van een geweer, of vanuit een wettig gekozen volksvertegenwoordiging.

  De opinies van deze volkerenrechtsgeleerden zijn niet veel meer waard dan het kringlooppapier waarop ze worden uitgeprint. Er is behalve intellectuele pedanterie en goedmenselijkheid geen legitimatie voor deze opinies.

  http://hoeiboei.blogspot.com/2010/01/studeerkamerrecht.html

  Niet alleen is dit klinkklare nonsens, het getuigt ook van een fascistisch wereldbeeld, waarin het recht van de sterkste geldt en het geschreven recht ‘niet veel meer waard’ is dan het papier waarop het geschreven is. Het was de nazileider Hermann Wilhelm Goring die hetzelfde zei met iets andere woorden toen hij opmerkte: ‘Mijn maatregelen zullen niet verminkt worden door welke bureaucratie dan ook. Hier hoef ik me niet druk te maken over het recht; mijn missie is slechts te vernietigen en uit te roeien, meer niet.’

  Na de oorlog werd deze misdadiger ter dood veroordeeld, ondermeer vanwege het steunen van een agressieoorlog, hetzelfde dus dat de Amerikanen begonnen door Irak binnen te vallen. Twee uur voordat Goring zou worden opgehangen, slikte hij cyaankali.

  Eerder al stelde professor Hans Jansen van de Universiteit van Utrecht voor om in Nederland doodseskaders te laten opereren die ‘in het verborgene vuile handen maken bij het vechten voor vrede en vrijheid.’
  http://stanvanhoucke.blogspot.com/2010_01_10_archive.html

  BeantwoordenVerwijderen
 28. Jansen, ge waart (weer) onnavolgbaar. De Nederlandse rechtsgang is u veel dank verschuldigd voor het blootleggen van deze onverkwikkelijkheden.
  Voorts complimenteer ik u met uw uithoudingsvermogen.
  Ach, waren er maar meer zoals u.
  Ik bewonder u zeer.
  Snouckaert

  BeantwoordenVerwijderen
 29. Lucas citeerde: "Het internationale recht en de islamitische sharia zijn beide studeerkamerrecht. Van de werkvloer losgezongen, door theoretici in elkaar gezet. Theoretici die niet benoemd of gekozen zijn, die zichzelf als zodanig opwerpen, en die elkaar coöpteren."

  En daar wil ik het volgende over kwijt. Het internationale recht is weldegelijk een recht, echter gewone mensen hebben hier niet veel mee van doen omdat het een aangelegenheid is tussen landen onderling. Maar om de sharia een 'recht' te noemen moet men van goede huize komen, en dan nog niet! De sharia heeft niets met recht te maken, volgens een stel leeghoofden is de sharia de wet van Allah, maar ook al zou dit zo zijn, een wet van een wetgever die zich zelf niet aan de wet hoeft te houden wordt nog geen recht!

  Het heeft niet zo heel erg veel zin om iets te citeren dat discutabele onjuistheden bevat. De sharia is geen wet. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Die zogenaamde wetgever die de sharia in elkaar heeft gebrabbeld die is niet aanspreekbaar of aansprakelijk. Het is zinloos om aan de sharia te refereren als een soort van wet.

  BeantwoordenVerwijderen
 30. Het gaat allemaal om geld=macht

  Geld(zucht) is de wortel van ALLE kwaad en wie in Nederland (Geert Wilders) het waagt om de belangen van "B.V. Nederland" op het spel te zetten die moet koste wat kost worden bestreden en ook moet er voor worden gezorgd dat de relaties met de VS niet op het spel worden gezet, waar op dit moment een zoon van wijlen de Keniaanse moslim Barack Hussein Obama aan de macht is, en deze Barack Hussein Obama junior is hoe dan ook een moslim, want dat zijn moeder een Amerikaanse was doet er niet toe volgens de islam, want vrouwen zijn volgens die ideologie slechts wandelende moslimproducentes en DUS is de huidige president ook een moslim, wat hij anderzijds ook mag beweren en hoezeer zijn propagandamachine dat ook tracht te verhullen.

  De Nederlandse "elite" is er bij gebaat dat Geert Wilders wordt veroordeeld en dat niet de islam ter discussie staat, maar diegenen die het wagen die "gerespecteerde monotheïstische godsdienst" ter discussie te stellen, en dat met het oog op de handelsbelangen van "B.V. Nederland, die onlosmakelijk verbonden zijn met de belangen van ons vorstenhuis dat illegaal op de troon zit.

  Dat de islam fascistoïde WAANZIN is uit de koker van een ontspoorde woestijngek mag NIET worden gezegd in dit land en ook niet dat de islam voortkomt uit de zieke katholieke wereldveroveringsdrang.

  De van huis uit katholieke Mussolini en Hitler tonen de reikwijdte van dit fenomeen.

  Met name Hitler is immens populair onder radicale moslims, al vinden ze het spijtig dat hij bleef steken bij "slechts" 6 miljoen vermoorde Joden.

  Ze zien daarom reikhalzend uit naar een nieuwe wereldleider die Hitler's prestaties in de schaduw stellen zal.

  Hou die Obama in de gaten!

  Hoe krankzinnig ook: ik verwacht dat (helaas) Geert Wilders veroordeeld zal worden en op die wijze heeft men dan weer een "goed verhaal" richting de islamitische wereld waarmee de "Koninklijke B.V. Nederland" handel drijft.

  BeantwoordenVerwijderen
 31. @ Hanss,

  Ik ben van huis uit atheist. Als ik andere landen zou binnenvallen heet zoiets dan atheistische veroveringsdrang?

  BeantwoordenVerwijderen
 32. Er wordt gewraakt en al weer gewraakt ..
  Ik dacht ... Er wordt in dit land wel heel veel gewraakt !

  Maar over de kwaliteit van de wijn is tot op heden nog niet echt met 1 woord gesproken..

  Maar wellicht komt dat nog wel ...

  Dat hoop ik !

  Groet,

  George van Kralingen

  Tja

  BeantwoordenVerwijderen
 33. Misschien dat als de wrakingskamer de rechters niet wraakt dat de wrakingskamer gewraakt kan worden. De rechters der wrakingskamer komen uit Haarlem. Schijnbaar is Amsterdam nu al door z'n rechters heen.

  Dit is een erg interessant inkijkje in de Nederlandse gerechtelijk macht. Nog los van het feit hoe zot het is om terechte kritiek op een agressieve en perverse doodscultus genaamd islam, waar iedereen met ook maar een klein beetje moreel besef alleen maar afstand van kan nemen, te willen aanklagen. Wie het opneemt voor de islam heeft een gebrek aan kennis of is een in en in slecht mens.

  BeantwoordenVerwijderen
 34. ecceuomo, als jij als atheïst landen zou binnenvallen dan was je net zo crimineel geweest als de communisten die dat op grote schaal hebben gedaan en dan was dat dus vanuit het communisme/'socialisme' gedaan.

  Atheïstische veroveringsdrang heeft dus wel degelijk bestaan vanuit het darwinisme/communisme, maar daar gaat het hier niet om.

  Helaas kwam mijn link niet uit de verf, ook als staat hij er wel, en dus opnieuw: de zieke katholieke wereldveroveringsdrang (klik).

  Overigens heeft Bertus Hendriks zich er handig uit weten te kletsen in de ogen van de rechters die volgens Bram Moszkowicz meineed heeft gepleegd: een potje heeft lopen liegen.

  En dus wordt ook dit stel "rechters" gewraakt.

  Wat een soepzooitje!

  De islam blijft overigens een veel groter gevaar dan dit stelletje clowns die onze 'rechtsstaat' vertegenwoordigen, uitgezonderd Bram Moszkowicz, maar Bram Moszkowicz is dan ook een Jood en de Joden worden heel speciaal in de koran genoemd als belangrijkste doelwit van de lynch-lustige islam.

  BeantwoordenVerwijderen
 35. @ Hanss,

  Hoewel ik van huis uit atheist ben, ben ik dat niet meer. Ik ben overtuigde rooms-katholiek, dat is het enige ware geloof. De site waar u naar linkt is een site van dienaars van de Duivel die de Kerk van Jezus Christus kapot willen maken door het in verband te brengen met de mohammedaanse doodscultus. Heel erg kwalijk. Die zogenaamde 'Bijbelgetrouwe christenen' bedrijven ernstige ketterijen.

  BeantwoordenVerwijderen
 36. Zonder dat ik me laat verleiden tot een discussie over zaken waar het hier niet over gaat wil ik wel stellen dat de Rooms-katholieke religie meer bloed aan haar handen heeft van Joden en ware Christenen dan de islamitische ideologie.

  De islam en het katholicisme hebben meer overeenkomsten dan velen willen weten.

  Één overeenkomst: Mohammed ontmaagde een meisje van 9 (Aisja) en dat staat gelijk aan pedofilie en de RK-kerk wordt -zeker tegenwoordig- in één adem genoemd met pedofilie.

  Wie zich met die wetenschap nog Rooms-Katholiek wil noemen is het eens met die paus met zijn visgod(Dagon)-mijter op zijn hoofd die het waagt zich de plaatsvervanger van God op aarde te noemen.

  De islam is de cultus van de maangod en de Rooms-Katholieke kerk is de cultus van de zonnegod.

  BeantwoordenVerwijderen
 37. Hanss zei...

  "En de Joden worden heel speciaal in de koran genoemd als belangrijkste doelwit van de lynch-lustige islam"

  ------------------------

  Noem maar één koranvers waaruit zou blijken dat de Joden 'heel speciaal in de koran worden genoemd als belangrijkste doelwit'

  Of zit u hier uw l(ij)der maar een beetje na te galmen?
  Een lijder die leeg gelopen is en het moet hebben van wat luchtballonnetjes zoals het weren van moslimvrouwen uit de bus en geen Nederlands is geen uitkering?
  Ja, dit laatste is uit de mond van Henk Kamp, weet ik wel, maar de lijder zit er achter, want de rest van het kabinet moet naar zijn pijpen blijven dansen, ze kunnen zich geen kabinetsval veroorloven! De zakkenvullers!

  Okee, kom nu maar met die 'speciale' verwijzingen van de koran naar de Joden.

  BeantwoordenVerwijderen
 38. Hanss,

  Vanwaar die vergelijking van het pedofilie en het trouwen van Mohamed met een 9 jarige? Als die leeftijd al klopt?

  Binnen de RK-kerk komt pedofilie heel erg vaak voor en wie weet wat er allemaal nog naar buiten komt.

  Ik ben nooit van plan geweest om de RK-kerk bij te slepen, de islam heeft namelijk veel sterkere argumenten tegen leugenaars en is niet genoodzaakt om kerkpedofilie aan te halen ter verdediging, wetende dat pedofilie gewoon niet bij het katholicisme hoort, kan dat nooit een tegenargument zijn, maar omdat u erover begon en een vergelijking maakte, zou u mij een verklaring kunnen geven waarom er barweinig moslims het voorbeeld van Mohamed hebben gevolgd in zijn 'pedofilie' ?
  Wij hebben toch met elkaar afgesproken dat Mohamed het grote voorbeeld is voor den moezelman?
  Waar blijven al die moslim 'pedofielen' dan? Op een paar dronken Somalische zeepiraten na?

  BeantwoordenVerwijderen
 39. @ Hanss,

  "Één overeenkomst: Mohammed ontmaagde een meisje van 9 (Aisja) en dat staat gelijk aan pedofilie en de RK-kerk wordt -zeker tegenwoordig- in één adem genoemd met pedofilie."

  Misschien dat u de islam met het sportwezen kunt gaan vergelijken gezien de ontucht die plaats vindt begaan door sportcoaches.

  Ik kan uw argumenten onmogelijk serieus nemen.

  @ Houssain,

  "Binnen de RK-kerk komt pedofilie heel erg vaak voor en wie weet wat er allemaal nog naar buiten komt."

  Niet meer dan onder leraren, groepsleiders en sportcoachen. Een belangrijk verschil tussen de islam en de katholieke leer is dat pedoseksualiteit volgens de katholieke leer een (ernstige) zonde is.

  BeantwoordenVerwijderen
 40. Verzonden om 15:10 (GMT+02:00). Huidige tijd daar: 04:42. ✆
  aan j.j.g.jansen@gmail.com
  datum 25 juli 2008 15:10
  onderwerp Jansen is de naam

  Meneer Jansen, ik meende u laatst in het weekeinde tegen te komen in de Beethovenstraat. Wat deed u besluiten de synagoge in te vluchten nadat ik u twee keer had aangekeken en een kort telefoontje had gepleegd?

  van Hans Jansen

  Uw fantasie is met u op de loop gegaan. HJ

  BeantwoordenVerwijderen
 41. De interpretatie van Sura 4:34 in niet eenduidig:

  http://digiboek.50megs.com/koran/
  34. … En degenen, van wie gij ongehoorzaamheid vreest, wijst haar terecht en laat haar in haar bedden alleen en tuchtigt haar. Als zij u dan daarna gehoorzamen, zoekt geen weg tegen haar.
  Leemhuis (1989): … Maar zij van wie jullie ongezeglijkheid vrezen, vermaant haar . laat haar alleen in de rustplaatsen en slaat haar. Als zij jullie dan gehoorzamen, dan moeten jullie niet proberen haar nog iets aan te doen.
  Kadar Abdolah (2008): ... Maar als er vrouwen zijn over wiens gehoorzaamheid jullie zorgen maken, praat dan eerst met hen, waarschuw hen. Als het niet helpt, neem afstand van hen in bed. En als het nog niet helpt, sla ze. Als zij jullie daarna gehoorzamen, dan mag je hun verder niets aandoen
  M. Kasimirski (1916): … Gij zult haar bestraffen, wier ongehoorzaamheid gij hebt te vreezen. Sluit haar in afzonderlijke vertrekken op [348] en tuchtigt haar [349]. Maar indien zij u gehoorzaam zijn, zoekt dan geen twist met haar..
  [348] Dat is: Bant haar van uw bed.
  [349] Op deze plaats wordt het den Mahomedanen duidelijk geboden, hunne vrouwen te tuchtigen, in geval van halsstarrige ongehoorzaamheid, maar op geene hevige of gevaarlijke wijze (Al Beidâwi.)
  IWikipedia, http://en.wikipedia.org/wiki/An-Nisa,_34. In the Qur'an, verse 34 of Surah an-Nisa (abbreviated as 4:34) concerns the issue of marital relations in Islam. This verse is interpreted by some Muslims as giving women complete control over their own income and property, while obliging men to be responsible for maintaining their female relatives.[1] Muslim scholars (or 'jurists') debate whether or not the text allows for Muslim men to strike their wives. Some Muslims, such as Islamic feminist groups, argue that Muslim men use the text as an excuse for domestic violence.[2]
  vier engelse versies:
  004.034
  Abdullah Yusuf Ali: … As to those women on whose part ye fear disloyalty and ill–conduct, admonish them (first), (Next), refuse to share their beds, (And last) beat them (lightly); but if they return to obedience, seek not against them Means (of annoyance): For Allah is Most High, great (above you all).
  Marmaduke Pickthall: ... As for those from whom ye fear rebellion, admonish them and banish them to beds apart, and scourge them. Then if they obey you, seek not a way against them.
  Mohammad Habib Shakir: … and (as to) those on whose part you fear desertion, admonish them, and leave them alone in the sleeping–places and beat them; then if they obey you, do not seek a way against them;
  J.M. Rodwell: ... But chide those for whose refractoriness ye have cause to fear; remove them into beds apart, and scourage them: but if they are obedient to you, then seek not occasion against them:
  George Sale (1697-1736): ... But those, whose perverseness ye shall be apprehensive of, rebuke; and remove them into separate apartments,r and chastise them.s But if they shall be obedient unto you, seek not an occasion of quarrel against them:
  r That is, banish them from your bed.
  s By this passage the Mohammedans are in plain terms allowed to beat their wives, in case of stubborn disobedience; but not in a violent or dangerous manner.

  BeantwoordenVerwijderen