De God van de fundamentalisten is almachtig


(...) Wat opvalt aan al die ingewikkelde pogingen de Koran te 'herinterpreteren', is dat geen van die intelligente en goed bedoelende vernieuwers kennelijk kunnen leven met de gedachte die problematische passages in de Koran helemaal overboord te gooien. Door hun pen verandert Allah van een God van duidelijkheid in een God van ambiguïteit, verandert Mohammed van een welbespraakt verkondiger van Allahs woord in iemand die een onsamenhangende warboel van regels heeft nagelaten. Ironisch genoeg was dat de positie die christelijke en joodse critici innamen toen ze voor het eerst van Mohammed hoorden. In hun ogen had hij hele passages uit het Oude en het Nieuwe Testament en oude joodse geschriften gestolen om die, omgevormd tot een tegenstrijdig allegaartje, als authentiek aan de man te brengen. Vernieuwers zijn helemaal niet in Mohammeds zienswijze geïnteresseerd. In hun ogen was mohammed een goed mens, die de vrouw wilde bevrijden, bijvoorbeeld, maar zijn woorden werden verdraaid en moeten nu opnieuw worden verdraaid om de schijn van verdraagzaamheid en gelijkheid op te kunnen houden.

Fundamentalisten moeten niets hebben van pogingen de heilige Koran te moderniseren. Voor hen is het niets anders dan een onmiskenbare vernedering van God en Mohammed. En ik ben bang dat ik de fundamentalisten op dat punt gelijk moet geven, want zij zijn niet degene die last hebben van wat psychologen 'cognitieve dissonantie' noemen. De God van de fundamentalisten is almachtig, hij dicteerde de Koran, en we moeten allemaal leven zoals de Profeet heeft gedaan. Dat is een glasheldere gedachtegang. Het zijn verwesterde theologen die verstrikt zijn geraakt in hun eigen verwarring toen ze de stelling wilden blijven verdedigen dat de Koran een volmaakt geschrift is en dat de profeet Mohammed een volmaakt mens is wiens voorbeeld navolging verdient. In hun optiek zijn alle sleutelpassages in de Koran - dood de ongelovigen, voer hen in een hinderlaag, neem hun bezit, bekeer hen desnoods met geweld, dood homoseksuelen en echtbrekers, veroordeel joden, behandel vrouwen als vee - mysterieuze misvertalingen. (...)

Uit: Nomade - Ayaan Hirsi Ali
pag. 227/228

Uitgeverij Augustus
Amsterdam - Antwerpen


Bestellen?

1 opmerking:

  1. Het is heel goed mogelijk om de koran te herinterpreteren. Alleen is er dan een bijkomend probleem. Er zijn dan op de wereld plotseling ca. 600 miljoen mensen die totaal de weg kwijt zijn, al hun denkkader kwijt zijn, hun referentie in het niets zwevend.

    Het op de juiste manier interpreteren van de koran heeft tot gevolg dat de koran alleen maar gezien kan worden als een boek dat is gebruikt om grote groepen mensen om de tuin te leiden, voor de gek te houden, op te lichten. De islam is een systeem van onderdrukking en oplichting. Er bestaat geen Allah, dat is een verzinsel van een pedo roverhoofdman.

    De enige reden waarom men er niet op grote schaal toe over gaat om de islam te ontmaskeren is omdat men dan als resultaat volksstammen heeft die totaal van de ratten besnuffeld zijn, die geen enkel beletsel meer zien om NIET over te gaan tot totale bandeloosheid. Zonder nog enige moraal als leidraad te zien. Het leven als moslim is zinloos, maar het leven van een moslim zonder islam is nog zinlozer! Op dit moment is het zo dat de moslim naar de andere moslim toe nog enige moraal moet onderhouden, echter naar de beschaafde wereld toe heeft de moslim geen enkele reserve. Toon mij een moslim die niet zijn vrouw slaat, toon mij een moslim die niet de uitkeringsinstanties heeft opgelicht, toon mij een moslim die niet heeft staan juichen op 11 september. Moeilijk hè?

    Het enige dat dit tuig nog een beetje in toom houdt is de islam, maar als dat wegvalt dan zijn de poppen aan het dansen. Toch is er geen ontkomen aan. Het moet! De islam moet worden ontmaskerd als oplichting omdat er zoveel slachtoffers zijn, en men mag als beschaafde wereld dit niet door laten gaan. Het is onmenselijk.

    BeantwoordenVerwijderen