SCHIJN VAN ONBENULLIGHEID

Arabist_jansen
Wanneer ik voorafgaand aan het ‘etentje’ van 3 mei 2010 had geweten dat een van de aanwezigen niet alleen Officier van Justitie in Haarlem was, maar ook raadsheer in het Hof van Amsterdam, had ik de uitnodiging niet aangenomen, maar dit is voor mij verzwegen. Ik weet het pas sinds een paar dagen.

Wanneer ik voorafgaand aan het ‘etentje’ van 3 mei 2010 had geweten dat ik pas de tweede spreker 'van buiten' was die bij het gezelschap Vertigo ooit het woord voerde, en dat de eerste spreker ook al over het Wildersproces had gesproken, had ik de uitnodiging om daar te komen praten niet aangenomen, maar dit is voor mij verzwegen. Ik weet het pas sinds een paar dagen.

Als ik had geweten dat ik pas de tweede spreker ooit bij dit gezelschap zou zijn, dat beide feestredenaars het over Wilders en diens proces zouden (moeten) hebben, en dat er twee raadsheren van het Amsterdamse Hof mee aanzaten, zou ik alleen al naar aanleiding van de uitnodiging contact met de Officier van Justitie en de advocaat van Wilders hebben opgenomen. Ik weet niet of die mij zouden hebben uitgelachen.

Het zou zo maar eens zinnig kunnen zijn wanneer Justitie ook de eerste spreker, Paul Scheffer, hoort over zijn bedrijvigheid bij eetgezelschap Vertigo. Wat is er toen over het Wildersproces gezegd? Hoe is de aard van de bijeenkomst aan hem voorgesteld? Hoe ver zijn de raadsheren bij die gelegenheid gegaan? Anderzijds, ook Paul Scheffer is misdienaar in de Linkse Kerk.

‘Ik ben niet beïnvloed’ kan betekenen dat niemand er in is geslaagd mij zodanig te beïnvloeden dat mijn mening veranderd is, maar het kan even zo goed betekenen dat niemand mij heeft aangesproken op mijn meningen met de opzet deze meningen te laten veranderen. Die dubbelzinnigheid ben ik mij niet op tijd bewust geweest.

Het Wildersproces zal een aaneenschakeling van blunders en incidenten blijven dat nog jaren kan duren als er niet iemand een stokje voor steekt. De oorzaak is duidelijk. Het Nederlandse strafrecht is nog niet geschikt voor opiniedelicten. Misschien dat de PvdA het initiatief kan nemen tot het opstellen en invoeren van een apart Wetboek Rechtsvordering Opiniedelicten? Met D66 en de Groene Khmer erbij is er vast wel een meerderheid voor te vinden.

Het Wildersproces is ondanks de schijn van onbenulligheid de grootst opgezette en meest systematische aanval op de vrijheid die Nederland buiten oorlogstijd ooit is overkomen.

HansJansen
16 april 2011

99 opmerkingen:

 1. Grammatica:
  Het hek is gesloten(toestand)-nw.gez.
  Het hek is gesloten(handeling)-ww.gez.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Deze bijdrage van Jansen maakt wel pijnlijk duidelijk dat hij aan verwarring ten prooi is gevallen.
  Hem moet echt worden aangeraden rust te nemen en zich een tijdlang niet publiek te uiten; dit wordt echt te pijnlijk.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Laat Jansen nou nog de enige zijn die enige logica en duidelijkheid in een vermeende tegenstrijdigheid brengt. Een duidelijke verklaring van de enige schijnbare tegenstrijdigheid in zijn verklaringen.

  Hendriks en Schalken proberen onder ede, zoveel mogelijk onduidelijkheid, vergeetachtigheid en misverstanden op te roepen dat eea als een nachtkaars uit zal gaan.
  Ze vergeten dat hun ongeloofwaardigheid hierdoor alleen maar toeneemt. En daarmee de ongeloofwaardigheid van hun publieke en ambtelijke functioneren en opinies.

  Ongeschikt.

  BeantwoordenVerwijderen
 4. In aaneevolging van reageerder nr 2, de volgende woorden: De rechtelijke macht moet maar eens rust nemen................

  BeantwoordenVerwijderen
 5. " Het Wildersproces is ondanks de schijn van onbenulligheid de grootst opgezette en meest systematische aanval op de vrijheid die Nederland buiten oorlogstijd ooit is overkomen. "

  Dit is inderdaad de kern van de zaak en helaas vrees ik wordt deze aanval niet afgeslagen.

  Men wil een veroordeling ten kostte van alles.

  BeantwoordenVerwijderen
 6. @Wim

  Ah de socialisten komen uit hun smerige hol gekropen om hier hun ranzige modder te spuien.

  Geen middel laten ze onbenut om de getuige deskundige te intimideren.

  Zelfs de door ons betaalde publieke omroep zet de deuren wagenwijd open om de meineed plegende Hamas supporter zijn vileine en doorzichtige leugens over Nederland uit te storten.

  Even los van het feit dat dit maar weer eens bewijst dat we die gluiperige samenzwerende socialisten hun goed gevulde honingpotten dienen te ontnemen, moet deze zaak tot de bodem worden uitgezocht.

  Een aangifte wegens meineed bij een onafhankelijke rechtbank ver (buiten het bereik van deze coup plegende Amsterdamse rechtbank die nauw verweven is met de asielindustrie) zou een begin kunnen zij om deze stinkende beerput open te trekken.

  BeantwoordenVerwijderen
 7. Ter aanvulling, zie ook Sylvain Ephimenco in Trouw vandaag:

  Seizoen 2

  BeantwoordenVerwijderen
 8. Beste Hans, ik ben het met je eens dat dit 'Wildersproces' een ernstige aanval is op onze vrijheid, want waarom zou Geert Wilders niet gewoon zijn overtuiging mogen uiten en dat politiek mogen uitdragen dat de koran erger is dan 'Mein Kampf' en dat de islam in geen enkele normale beschaving thuishoort?

  Van de "B.V. Nederland" mag dat niet omdat er grote financiële belangen op het spel staan.

  Voordat het korte video-pamflet "Fitna" van Geert Wilders werd gepubliceerd schreeuwde de "B.V. Nederland" al moord en brand en werden er doemscenario's opgeworpen alsof de derde wereldoorlog op het punt stond om uit te breken.

  Van mij mag iemand overigens een moslim zijn en de islam aanhangen, maar ik moet ook (publiekelijk) kunnen zeggen dat die ideologie stinkt of dat die religie slechts gebaseerd is op wat één man ooit als een Arabische "Lou de palingboer" heeft gebazeld.

  Ik was vroeger een atheïst en een spotter en ik spotte met elk geloof, want er bestond immers geen god.

  Sinds januari 1984 zie ik dat echter radicaal anders en dat is een heel verhaal dat ik hier niet uit de doeken doe omdat ik daar mijn eigen weblog voor heb.

  Ik stel echter wel dat mijn geloof niemand dwingend oplegt om dat geloof aan te nemen en ik bedreig niemand met de dood die mijn geloof en de hoofdpersoon van mijn geloof (Jezus Christus) bespot, noch zet ik anderen ertoe aan om spotters met mijn geloof te bedreigen.

  Ik geloof dat mijn God 'mans genoeg' is om voor zijn eigen zaken op te komen en de 'allah' van de islam kan het blijkbaar niet alleen.

  In reactie op wim: Hans Jansen is niet in verwarring doch hij vraagt zich met de kennis van nu slechts achteraf af of het wel wijs was geweest om überhaupt zich te hebben laten verleiden om naar dat etentje te gaan ten huize van Bertus Hendriks.

  Dat zou ik in zijn positie ook hebben gedaan en dat publiekelijk uiten zoals op dit weblog is dan een soort 'therapie' die beter werkt dan 'rust' te nemen.

  Bertus Hendriks vindt Wilder's ideeën een gruwel en dat steekt hij niet onder stoelen of banken, en evenzo steek ik het niet onder stoelen of banken dat ik de denkwijze van Hendriks verafschuw zoals hij het opneemt voor de HamaSS en de iSSlam.

  Gisteravond kreeg hij dat ook telefonisch te horen van de Joodse advocaat van Geert Wilders Bram Moszkowicz in het programma "Pauw en Witteman", alwaar in die linkse kerk Bertus Hendriks zich veilig waande totdat Bram (telefonisch) met zijn scherpe opmerkingen kwam.

  Bram Moszkowicz gaat steeds meer beseffen dat waar Geert Wilders voor strijdt ook in zijn eigen belang is als Nederlandse Jood.

  Ik geloof echter dat mijn God (die de God van Israël is) de Joden 'in den vreemde' steeds meer een signaal geeft dat het tijd is om thuis te komen en dat doet die God op de meest verrassende manieren en t.a.v. de meest verrassende personen(klik)

  PS: ik zet (klik) achter mijn link omdat pas na enige tijd de link een aparte blauwe kleur krijgt.

  BeantwoordenVerwijderen
 9. Met tot dusver ingehouden adem wens, maar zie ik bovenal de onvermijdelijke juridische noodzaak van een uitbreidend onderzoek naar de omstandigheden rond dat precursieve etentje met Paul Scheffer.
  Ik wens dat al sinds ik ergens een half jaar terug alweer die naam Henk Wooldrik hoorde en PvdA,en GroenLinkse bestuurders.

  BeantwoordenVerwijderen
 10. Deze reactie is verwijderd door de auteur.

  BeantwoordenVerwijderen
 11. Ik kan iedereen het weblog van Hanss van harte aanbevelen: http://xembryo.blogspot.com/

  Zo bruin bakken zelfs de meest hardcore moslimfundamentalisten ze niet.

  BeantwoordenVerwijderen
 12. Ik ben het geheel met de heer Jansen eens.

  Dit process is een grote farce die bedoeld is om een mening die door de gevestigde orde niet gehoord wilt worden uit angst van represailles te onderdrukken.

  Ik ben bang dat dit een voortslepend traject wordt die in ieder geval mij nu al heeft laten zien dat het Nederlandse juridische systeem corrupt, smerig en achterbaks is.

  Ik schaam mij om me een "vrije Nederlander" te moeten noemen. Want zoals Pim Fortuyn al zei: "Wanneer u denkt dat een keer in de 4 jaar naar de stembus gaan betekend dat je in een vrije democratie woont, dan wonen wij in een democratie."

  BeantwoordenVerwijderen
 13. Dit proces had nooit plaats mogen vinden, dit hele gedoe is een aanfluiting op ons rechtssysteem, natuurlijk wordt dit proces gehouden voor een groep mensen die DENKEN serieus te worden genomen in Nederland maar dat gaat wel ten koste van onze geloofwaardigheid!!

  BeantwoordenVerwijderen
 14. Ja, beste wim, mijn weblog is 'erger dan erg' en een groot gevaar voor de heerser van deze wereld die zich incognito begeeft onder de mensen en die ik HIER(klik) analyseer en fileer.

  Overigens is het ook deze heerser die achter het proces tegen Geert Wilders zit, want geld en macht is zijn spel en het domhouden van de massa m.b.t. zijn aanwezigheid.

  BeantwoordenVerwijderen
 15. De van meineed verdachte Bertus Hendriks zat gisteravond bij P&W al weer een pertinente leugen te verkondigen. Hij beweerde dat Tom Schalken beslist niet een deel van de 'beschikking' bij zich had tijdens het 'etentje', terwijl iedereen die het proces volgt weet dat Schalken zelf heeft erkend dit stuk wel degelijk bij zich gedragen te hebben.

  Dat Moszkowicz zich terstond telefonisch meldde bij deze talkshow om, voor de 2e keer die dag, onze aandacht te vestigen op de leugenachtigheid van deze getuige was te verwachten. Behalve dan voor Bertus Hendriks die al jarenlang zijn valse voorlichting over het conflict van de palestijnen ongestraft over ons heen mag storten.

  Maandag neemt de wrakingskamer een besluit over het al of niet wraken van de rechters in het proces. In het geval dat het besluit negatief uitvalt zal er ongetwijfeld een aanklacht wegens meineed van getuige Hendriks volgen.

  Dit proces, inclusief de nevenprocessen, zal nog jaren kunnen duren.
  Maar waarvoor gevochten wordt, n.l. de vrijheid van meningsuiting, is die jarenlange strijd meer dan waard.

  BeantwoordenVerwijderen
 16. Natuurlijk Hanss, Het Grote Kwaad loert om elke straathoek.

  Bidt en vast opdat u niet in verzoeking kome.

  BeantwoordenVerwijderen
 17. Bram Moszkowicz heeft wederom haarfijn blootgelegd, dat er zondermeer sprake is van een links elitair "old boys network" complot door Hendriks en Schalke. Het etentje is een van de vele incidenten in een reeks die dit bewijzen.
  De "academische" arogantie bij Hendriks en Schalken is bijna tastbaar. Hendriks heeft op valse voorwendselen en op slinkse wijze Hans jansen weten te strikken voor het etentje met Schalke.
  Hoe is anders de verbazing van Hans jansen te verklaren toen hij bij het etentje met Schalken werd geconfronteerd.
  Hendriks is tijdens het getuigenverhoor dan ook volledig door de mand gevallen over zijn reden tot uitnodigen van Hans jansen. De leugens hebben zich nu tegen Hendriks gekeerd. Dat Hendriks meideed heeft gepleegd is overduidelijk.

  Bram Moszkowicz legt door de hernieuwde wraking ook bloot, dat hoe langer dit politieke proces voortduurt het nog meer schade zal toebrengen aan
  de Nederlandse rechtspraak. Naast de gewraakte rechters is Schalke het tweede slachtoffer.

  Lees ook:
  het rariteitenkabinet van aanklagers:

  http://dutchreality.blogspot.com/2011/03/de-aanklagers-van-wilders-een.html

  Het complot van Groen Links Eerste Kamerlid Britta Böhler, Ties Prakken en Michiel pestman

  http://dutchreality.blogspot.com/2011/02/eerste-kamerlid-britta-bohler-en-ties.html

  BeantwoordenVerwijderen
 18. Hans Jansen probeer je je straatje schoon te vegen.
  Ja, het is allemaal de schuld van de linkse kerk. Heerlijk om te zien dat je altijd met dit soort argumenten moet komen om je punt te maken.

  BeantwoordenVerwijderen
 19. Opvallend dat. Hij geen woord wijt aan de verklaring van Hendriks die hem direct van lkeugens beschuldigt. Leugens die ook al geconstateerd zijn met de tegenstrijdigheden tussen zijn schrijfsels en zijn verklaring aan de Rechtbank. Wie pleegde hier nu meineed? Jansen of Hendriks.
  Een ding klopt, iemand moet er een stokje voor steken dat dit proces onnodig lang duurt. Na dit zinloze wrakingsverzoek zou de wrakingskamer kunnen bepalen dat deze kamer in deze samenstelling niet nogmaals kan worden gewraakt door Moszkowicz. Dan kunnen we ons richten op de inhoud en de door de verdediging gezochte en gemaakte incidenten laten voor wat het waard is. Niets dus.

  BeantwoordenVerwijderen
 20. Deze reactie is verwijderd door de auteur.

  BeantwoordenVerwijderen
 21. Deze reactie is verwijderd door de auteur.

  BeantwoordenVerwijderen
 22. Precies zo als in dit blog had ik de situatie ook ingeschat.
  Meneer Jansen, u was voor mij de enige oprechte en betrouwbare getuige. Hulde!

  BeantwoordenVerwijderen
 23. @ nilo de roock,

  Groene Khmer is uitermate ironisch, net zoals Eco Nostra. Maar er zit wel degelijk een verband. Het was Paul Rosenmöller die de leider van de Rode Khmer, Pol Pot, een gelukstelegram stuurde toen deze aan de macht kwam in Cambodja. Rosenmöller heeft jarenlang de Chinese communisten, de ergste massamoordenaars van de 20ste eeuw, gesteund. De CPN, een van de voorlopers van Groen Links, was tot in de jaren '80 één van de meest Moskou-getrouwe communistische partijen van West-Europa (meer in de pas van de mega-massamoordenaars in de Sovjet-Unie dan bijvoorbeeld de Italiaanse communisten).

  Feitelijk heeft Hans Jansen gelijk. Als hij constateert dat er in Nederland door de gerechtelijke macht uitspraken over de islam vervolgd worden, en niemand kan er omheen dat dit het geval is, dan kan men concluderen dat het doen van uitspraken over de islam het risico inhoudt te worden gedagvaard. Ook al zijn die uitspraken over de islam waar en voor een leek vrij eenvoudig verifieerbaar. Hendriks en Schalken mogen het overdreven vinden, maar besef goed dat Wilders in de beklaagdenbank zit en veel tijd en energie kwijt is aan het zich verdedigen in een politieke proces dat nimmer had mogen plaatsvinden.

  BeantwoordenVerwijderen
 24. Voor mij is de Nederlandse Rechtspraak nog te begrijpen,maar dan zal de rechtbank gewraakt moeten worden en een onafhankelijke rechtbank in een ander rechtsgebied deze ongein afhandelen.
  De linkse familie van list en bedrog trekt alle registers open,en laat zien waartoe de linkse elite instaat zijn.
  Zij denken dat ze de wijsheid in pacht hebben,en dan komt daar zo'n mannetje Wilders die wel eventjes komt zeggen dat hun speeltjes worden afgenomen als zijn PVV aan het bewind komt.
  Zoals ontwikkelingshulp,opvang buitenlanders in ons eens zo mooie Nederland enz,met miljarden die zijn opgebracht door Henk & Ingrid aan belasting.
  Maar de linkse elite zij vreten zich bagger vet van dit geld,ook zelfs Schalken.
  Nou voor dat het zover is moeten de Linkse Rechters in het geweer komen,en de vrijheid van meningsuiting moet eerst aan banden gelegd worden door hen.
  Neem maar het oppakken van de cartoonist Gregorius Nekschot,ook hij moest inbinden van deze linkse kliek.
  Wie durft nog zijn mond open te doen in Nederland behalve dan Geert Wilders?
  Nee,de vrijheid van het woord waar links Nederland in de jaren '60 zo voor was,is door hen zelf naar de klote geholpen.
  Maar heel langzaam ontwaakt Nederland,en dus zal de PVV alleen maar groeien!!

  BeantwoordenVerwijderen
 25. Deze reactie is verwijderd door de auteur.

  BeantwoordenVerwijderen
 26. Geweldig hoe U de manipulerende Hendriks en consorten m.b.v. ontregelende taktieken aanpakt.Zij profileren zich meer en meer tot deelnemers aan de onderliggende machten in onze samenleving.Ik ben erg blij dat deze zich intellectueel noemende acteurs elkaar ontbloten.
  Hulde ook aan de verdedigers va het vrije woord.

  BeantwoordenVerwijderen
 27. Deze affaire met Wilders schiet als een boomerang terug op de karakterloze van de linkse kerk.
  In hun benepenheid, oldsboys-gedachtegang dachten ze dit varkentje even te wassen.
  De beerput is nog lang niet leeg, en natuurlijk een (mooi aangereikte) stok voor Wilders om die huichelachtige linkse kerk, littekens te slaan die nooit meer genezen.

  BeantwoordenVerwijderen
 28. Jammer dat Moszkowicz gisteren tijdens de uitzending van Pauw en Witteman niet op het idee kwam dat "ik ben niet beïnvloed" voor tweeërlei uitleg vatbaar is. Hiermee is wel duidelijk dat advocaat en Hans Jansen niet onder één hoedje spelen!

  BeantwoordenVerwijderen
 29. Allemaal waar, arabist Jansen. Feitelijk lachwekkend, ware het niet dat uw laatste alinia volstrekt juist is en mij tot grote droefheid stemt.
  Als altijd met oprechte bewondering, Snouckaert

  BeantwoordenVerwijderen
 30. Moszkowicz is al scherp, maar nu helemaal. Ben het mee eens dat hij wellicht beseft dat deze Wilders-zaak ook zijn (joodse) zaak dient. Bedenk ook.. de joden die zich al eeuwen lang uit de naad werken voor hun welvaart en veiligheid. En dan de luie bevolkingsgroepen/volken die met jalousie en afgunst alles in het werk stelt dat af te pakken.

  Linkse kerk.. of het nu links is, of de "kerk" is, van oudsher de uitvreters - uit op geld en macht, zonder er zelf iets voor te doen. Natuurlijk is er enigzins nivelering nodig om excessen van welvaart en armoede uit te bannen. Maar het geven van teveel aan de luiaards in de linkse / kerk zodat ze hun hobbies in de omgeving van het slijk der aarde kunnen blijven uitoefenen.. Zet ze aan het werk 12 uur per dag, 6 dagen per week. Laat ze weer houthakken voor verwarming, laat ze de vrije urtjes in de moestuinen en kippenrennen werken voor voedsel. Ben benieuwd of ze dan nog puf hebben hun links retorische gal te spuwen.

  Maar goed, laat de geschiedenis zichzelf herhalen, de geschiedenis, moeder natuur ken haar cyclussen.. verwacht dat het de cyclus waarin de decadentie van links gewraakt gaat worden - de (hyper)inflatie zal zijn... Kan rechts eens lui achterover hangen om toe te kijken hoe lui-links/kerk gedwongen aan het werk gezet wordt, en ze hun onwelriekende bouche moeten houden om energie te sparen om hun schrale eurotjes of guldentjes bijeen te schrapen.

  In tegenstelling tot wat de linkse kerk nu denkt en ervaart - paradijs bestaat niet, en als ze zich daar nu in wanen.. geniet er nog maar even goed van nu het nog kan!

  BeantwoordenVerwijderen
 31. In "De wereld draait door" zei advocaat Spong in reactie op de opmerking van Matthijs van Nieuwkerk dat Geert Wilders wat het Openbaar Ministerie betreft niet vervolgd had hoeven worden, dat 'het mooie van dit systeem is dat rechters het beter kunnen weten'.

  Rechters die het beter weten?

  Ik heb jarenlang mee gediscussieerd op de site van Maurice de Hond en elders over de Deventer moordzaak en toen kwam ik er wel achter hoe 'beter' rechters het kunnen weten.

  Ina Post, Cees Borsboom, Lucia de Berk, 'de twee van Putten' en anderen kunnen daarvan meepraten, en ik vergeet Louis Hagemann niet die levenslang (tot zijn dood!) opgesloten zit voor een drievoudige moord die hij niet gepleegd heeft.

  BeantwoordenVerwijderen
 32. @ Nilo de roock,

  Groen Links is wezenlijk niet veranderd. Uit opportunisme hebben zij een andere variant van het marxisme omarmd. Het bloedrode hamer en sikkel marxisme heeft duidelijk gefaald en dus heeft men zich tot het groene marxisme in combinatie met het cultuur-marxisme bekeerd. Door allerlei (vermeende) zonden tegen het klimaat en de politieke correctheid aan te maken kan men de activiteit van vrije burgers in de westerse wereld saboteren. De doelen blijven dezelfde: vernietiging van de westerse beschaving (what's left of it).

  BeantwoordenVerwijderen
 33. De schijn van vrijheid

  Dat is wat de heer Wilders ons wil laten geloven, door middel van nogal onzinnige uitspraken wie zijn gestoeld op een rotte onderbuik met teveel gas wat ooit een uitlaat moet vinden. Als iemand denkt dat de heer Wilders vrijheid wil, denk nog eens na, want die vrijheid geldt alleen voor Henk en Ingrid.

  BeantwoordenVerwijderen
 34. Kustaw Bessems kwam 5 uur geleden met het volgende commentaar op Twitter: "Jansen doet of hij alleen heeft gezegd 'ik ben niet beïnvloed'. Heeft óók gezegd dat Schalken dat niet probeerde en zélfs in boek geschreven dat Schalken geen moment heeft geprobeerd hem zijn mening dat het een ketterproces is te doen herzien."

  Misschien dat Hans Jansen hierop kan reageren.

  BeantwoordenVerwijderen
 35. Afgelopen woensdag zegt Pauw het zelf en is Schalken op beeld te zien waarin hij verklaart welk deel hij van de beschikking hij bij zich heeft.

  http://www.youtube.com/watch?v=Ini1McWsd1M#t=4m20s

  “Moskowicz: Had u ook een exemplaar van de beschikking bij u gehad tijdens het diner?
  Schalken: Nee.
  Moskowicz: Ook niet gedeeltelijk?
  Schalken: Ummmmm, nee, denk ik?
  Moskowicz: Had u niet tijdens het diner iets uit uw binnenzak gehaald?
  Schalken: Ummmmm, nee, nou, weet ik niet.
  Moskowicz: Had u niet delen van de beschikking voorgelezen?
  Schalken: O ja, nou, ja wel.
  Moskowicz: Hoe?
  Schalken: Ik had het bij me
  Moskowicz: Wat had u bij u?
  Schalken: Delen van de beschikking
  Moskowicz: Welk gedeelte?
  Schalken: Dat gedeelte waarin wij juist hadden gezegd dat de vergelijking tussen het fascisme en islam buiten het bereik van groepsbelediging valt.
  Moskowicz: Waarom dit gedeelte?
  Schalken: Omdat er veel misverstanden bestaan over de beschikking, juist dit gedeelte zou Jansen interesseren.”

  2 dagen later met Hamas activist Hendriks aan tafel zijn Pauw en Witteman dit fragment weer “vergeten”

  Te zien bij de joop:
  Bij joop hebben ze overigens het filmpje bewerkt:

  Alles van Jansen is in zwart/wit en alles van Hendriks in kleur. Ze proberen echt alles bij de Vara om Jansen zwart te maken

  http://www.joop.nl/politiek/detail/artikel/loog_arabist_hans_jansen_onder_ede/

  BeantwoordenVerwijderen
 36. Deze reactie is verwijderd door de auteur.

  BeantwoordenVerwijderen
 37. We zijn volslagen gek geworden met zijn allen in dit land. Deze soap lijkt wel een aflevering van Dallas: drank, roddel, achterklap en rechtszaken. Alleen de elementen vrouwen en vreemdgaan ontbreken nog.

  BeantwoordenVerwijderen
 38. http://nos.nl/audio/193266-oog-bertus-hendriks-over-gewraakt-etentje-met-hans-jansen-en-tom-schalken.html

  In dit fragment uit 22 oktober 2010 weet Hendriks niet meer zeker of hij Hans Jansen van te voren op de hoogte had gebracht van de aanwezigheid van Schalken tijdens het etentje

  BeantwoordenVerwijderen
 39. Deze reactie is verwijderd door de auteur.

  BeantwoordenVerwijderen
 40. soboer 12.23
  Aan de keuze van je nick is wel te zien, dat je gebruikt maakt van de gemiddelde onkennis van het arabisch. Je kunt je ook gewoon jezelf als k.u.t. benoemen, dat is met open vizier deelnemen aan de discussies. Dit soort geintjes is verwerpelijk en je zou het bijna weer op de grote hoop van Islam-misère willen gooien.
  Nb sobeur(fonetisch)=straattaal vrouwlijk geslachtsorgaan.

  BeantwoordenVerwijderen
 41. Uit het archief: Nieuwsuur 22-10-10 naar aanleiding van wraking

  Nieuwsuur 22-10-10 wraking rechtbank deel 1
  http://www.youtube.com/watch?v=vL25WprG_sA

  Nieuwsuur 22-10-10 wraking rechtbank deel 2
  http://www.youtube.com/watch?v=0VjxLzO-Py0

  Waarin de voorzitter van de Amsterdamse rechtbank alvast de te volgen strategie (begin deel 2) uiteenzet.

  BeantwoordenVerwijderen
 42. Jansen is in de war, en Jansen is paranoide. Waar hij het heeft over 'de grootste aanval op de vrijheid..', gaat het bij het proces tegen G.W. te Venlo in werkelijkheid om een door Wilders en Moskovicz ge-ensceneerde grootschalige aanval op de Nederlandse rechtsstaat: zie ook W's pogingen de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht af te breken. Eerst haat zaaien, en vervolgens janken als je wordt afgerekend. Gevaarlijke mannen!

  BeantwoordenVerwijderen
 43. henkjan, kijk jij ondertussen even naar deze 'islamitische barbiers' die tijdens het 'scheren' gelijk maar het 'scheermes' wat dieper laten gaan in de kelen van hun 'klanten'

  KLIK

  Er zijn natuurlijk altijd weer van die halve zolen die zeggen "nee, dat is niet de islam, de islam is vrede', en dat klopt: de islam heeft er vrede mee als Geert Wilders zijn strot is doorgesneden en van iedereen die niet buigen wil voor 'allah'....ook de leden van de linkse kerk die Geert Wilders zo graag bestrijden.

  BeantwoordenVerwijderen
 44. Dat 'ik ben niet beïnvloed' op meerdere manieren kan worden opgevat, leek me al langer overduidelijk.

  Het meest trieste aan dit proces -met veel triests om uit te kiezen- blijft voor mij toch dat de vraag of de islam fascistisch is -'rot'- en of Wilders' beweringen en uitspraken bodem hebben, geen rol speelt in het proces. Er wordt totaal niet aan waarheidsbevinding gedaan.

  BeantwoordenVerwijderen
 45. @ Henkjan

  De allergevaarlijkste mannen zijn de haatbaarden die door de socialisten kennelijk als nieuwe leiders gezien worden nu Castro dement is en Chavez niets dan een dictator. De kern van het proces is Wilders' waarschuwen voor het gevaar van de islam. Hamas-propagandist Hendriks zou dit alles kunnen weten maar zijn brein is of aangetast door de wijn of door oliegeld. Bij de Vara op de redactie hangt een portret van de koning van Oman, kennelijk denken ze daar allemaal dat de islam een leuke cultuur tot gevolg heeft. Nou lees dan Afshin Ellian's getuigenissen over Iran maar eens.
  Hoewel ik ooit links was, kan ik nu niet anders dan concluderen: links is verblind door een superioriteitswaan.

  BeantwoordenVerwijderen
 46. dat eenieder die, zoals ik, vaak heeft gekookt voor een gezelschap van 8 belegen mannen en daarbij 9 flessen wijn heeft leeg geschonken, onder ede niet meer of minder kan bevestigen dat elk tafelgesprek binnen de kortste tijd ontaardt in slap ge-ouwehoer. Praatjes die geen gaatjes vullen.

  BeantwoordenVerwijderen
 47. Ik moet zeggen dat de beste en de meest waarheidsgetrouwe reactie komt van Henk. Eigenlijk niet zo fijn, omdat ik hier niets meer aan kan toevoegen.

  BeantwoordenVerwijderen
 48. Deze reactie is verwijderd door de auteur.

  BeantwoordenVerwijderen
 49. @ Sybilla

  Nou, dat weten we dan ook weer...

  BeantwoordenVerwijderen
 50. Ingezonden reactie:

  "Prof. Schalken kennen wij als raadsheer van het Hof dat de
  dagvaarding van dhr. Wilders beval. Hij was in het gezelschap al
  eerder met andere hoogleraren in aanvaring gekomen over het proces
  Wilders . De organisator van het gezelschap, Hendriks, vertelt dan ook
  dat prof. Schalken al eerder recht tegenover prof. Scheffer stond.
  Interessant is dat prof. Scheffer in Pauw en Witteman al aangaf dat
  hij de vervolging van Wilders politiek vond. Hij gaf ons toen een
  kijkje in de keuken van het Gerechtshof door te vertellen dat hij met
  meerdere raadsheren had gesproken en dat men 50/50 verdeeld was over
  de vervolgingsvraag. Het was volgens hem dus puur toeval dat het Hof
  tot deze beslissing was gekomen. Al eerder maakte ik ook melding dat
  volgens prof. De Roos de vervolging van Wilders ligt aan het feit dat
  prof. Schalken, die als raadsheer optrad, verwikkeld is in een “ruzie
  die we als hoogleraren toch al hebben over dit soort wetsartikelen.”
  Prof. Schalken schijnt dus vaker in dergelijke schermutselingen
  verwikkeld te zijn."

  De strijd der professoren III


  EN DAN:


  PenW  Dit is de quote:

  Scheffer:

  "Ik heb een aantal mensen gesproken in de omgeving van het Amsterdamse
  Hof. Ik heb daar wat doorgevraagd en ook gevraagd; "hoe veel steun
  heeft dit bij jullie in eigen kring". Toen werd er gezegd: "Nou 50/50
  ligt het. Als het hof iets anders was samengesteld bij deze
  gelegenheid dan had het helemaal de andere kant op kunnen gaan."

  BeantwoordenVerwijderen
 51. Maar hoe waren de etentjes met Joris Demmink? Waar 'besloten' werd 'bepaalde' dingen 'binnenskamers' te houden? Waardoor moordende pedofielen, die 'toevallig goede vrinden' waren met Demmink konden lopen?

  Wij leven niet in een rechtsstaat, zoveel is duidelijk. Misschien heeft het iets met ons ongekozen staatshoofd te maken. En zouden de dingen beter gaan, als wij een democratie zouden worden.

  BeantwoordenVerwijderen
 52. Deze reactie is verwijderd door de auteur.

  BeantwoordenVerwijderen
 53. Een reactie met een link naar mijn blog.

  BeantwoordenVerwijderen
 54. Reacties die te lang zijn kunnen niet in 1x geplaatst worden. Advies: knip in stukjes en probeer het nog een keer.

  BeantwoordenVerwijderen
 55. "Het Wildersproces is ondanks de schijn van onbenulligheid de grootst opgezette en meest systematische aanval op de vrijheid die Nederland buiten oorlogstijd ooit is overkomen."

  Grote woorden maar daarom niet minder waar.

  BeantwoordenVerwijderen
 56. De integriteit van Schalken & Hendriks

  In een poging om Bertus Hendriks te verdedigen en Hans Jansen aan te vallen is de redactie van Pauw & Witteman er vrijdagavond 15 april in geslaagd om de geniale Bram Moskowickz in een val te laten lopen.
  Een knappe prestatie.
  Mijn inschatting is dat dit heeft kunnen gebeuren door een soort beoordelingsfout van Moskowickz waar ik zelf ook nogal eens last van heb: het onderschatten van de mate waarin ‘journalisten’ toegewijd zijn aan het beïnvloeden van de publieke opinie. Nog steeds heb ik er moeite mee om dit feit volledig te accepteren maar we kunnen er niet omheen: veel mensen uit deze beroepsgroep en een nog veel groter deel van de medewerkers van de Vara en de NRC, hebben echt beduidend minder affiniteit met waarheidsvinding dan de gemiddelde politicus of rechter laat staan burger.
  Daarnaast heeft ijdelheid misschien ook een rol gespeeld. In ieder geval heeft Moskowickz zich laten lenen voor een opzetje van de Vara: de suggestie dat hij spontaan zou hebben gebeld naar de uitzending vanwege uitspraken van Hendriks is, wanneer men er even over nadenkt, nogal ongeloofwaardig. Voor het geval dat Moskowickz zou bellen hadden P&W alvast een clipje van Hans Jansen klaar staan om hem daarmee te confronteren. En gij geleuft dat?
  Nu dan maar even de schade herstellen.
  Door het opzetje van P&W is de indruk gewekt dat niet Bertus Hendriks de grote leugenaar is maar Hans Jansen. Of in ieder geval dat Jansen op even luchthartige wijze met de waarheid omgaat als Hendriks en het optreden van beiden in even sterke mate in aanmerking komt voor een proces-verbaal wegens meineed.

  http://www.islamofobie.nl/index.php/blog/meer/de_integriteit_van_schalken_hendriks/

  BeantwoordenVerwijderen
 57. Jansen had beter kunnen formuleren: 'Het is Schalken niet gelukt mij te beïnvloeden respectievelijk van gedachte te doen veranderen.'

  BeantwoordenVerwijderen
 58. Meneer Jansen, welke vrijheid bedoeld u precies?

  Die om een afspraak van vertrouwelijkheid te schenden?

  BeantwoordenVerwijderen
 59. Deze reactie is verwijderd door de auteur.

  BeantwoordenVerwijderen
 60. @DutchRenitent

  Kustaw Bessems zit ernaast. Hans Jansen zei “ik VOEL me niet beïnvloed”
  P&W had het volledige fragment moet laten zien.
  - Heeft u het gevoel dat u op die avond, heeft u het gevoel gehad dat meneer Schalken u heeft geprobeerd te beïnvloeden die avond?
  - Nee
  -Wat is er precies gebeurd?
  -Nou hij heeft geprobeerd zijn straatje schoon te vegen. Dat ie dat ,ja hoe moet je dat noemen, dat bevel tot vervolging heeft uitgebracht enne hij probeerde me steeds te overtuigen dat het wetenschappelijk zo’n interessant probleem was , waarop ik tegenwierp, dat als het wetenschappelijk zo interessant was, begin dan een pleit- toernooi voor eerste of tweede jaars studenten over de kwestie. Nou ja op die manier ging het gesprek.
  Maar natuurlijk, ik voel me niet beïnvloed.

  Nos Journaal, 22 oktober 2010
  http://nos.nl/video/193004-jansen-noemt-actie-schalken-sukkelig.html

  BeantwoordenVerwijderen
 61. Geachte Jansen,

  Schalken refereerde tijdens (!) de rechtszaak aan de zaak Ferret dat het hier ook een rechts-extremistische politicus betrof. Daarom was die zaak Ferret zo interessant.

  Mr Moszkowicz vergat te vragen wie Schalken nog meer als extremistisch zag. Het toont namelijk zijn vooringenomenheid aan omdat hij uiteraard aan wilders refereerde.
  Wellicht leuk om even door te geven aan mr Moszkowicz?
  Verder wil ik nog even melden dat u strijd voor objectiviteit en waarheid een genot is om te volgen. U bent een soort Galileo Galilei van 21ste eeuw.

  groet,
  John

  BeantwoordenVerwijderen
 62. Dit show-proces had er nooit moeten komen.Dat zal rechter Schalken nu ook wel gedacht hebben toen hij door Moszkovicz onder vuur werd genomen.Op tal van punten pleegde deze man meineed.Ongetwijfeld zal het nog vaker gebeuren dat de rechtbank wordt gewraakt door Moszkovicz.Zo langzamerhand zal er geen rechter meer zijn die onpartijdig is,want bijna iedere rechter is lid van een overwegend linkse partij danwel de VVD.Zo te zien kan het wel eens jaren duren.......

  BeantwoordenVerwijderen
 63. En als bijna elke rechter lid zou zijn van de pvv dan zijn natuurlijk niet partijdig...

  BeantwoordenVerwijderen
 64. De rechter van Wilders samen op besloten en geplande etenje met getuige...kom nou. En dan nog een deel van de aanklacht op zak hebben om het "intellektueel" uit te leggen...

  Is dit nu rechtspraak in de Nederlanden?

  Ben ik gek of zijn die miljoenen Lagelanders passieve mietjes?
  Ikzelf begrijp het niet. Zo een open zwijneboel anno 2011?
  Past meer voor Stalinisme, NationaalSocialisme, voor Teheran, PolPot of Fidel Castro. Oh ja, de naam van die NoordKoreaan valt me nu juist niet te binnen.

  Ja jullie zijn al verdronken; het Verdronken Land der Nederlanden.
  foei.

  BeantwoordenVerwijderen
 65. @Haddock, Schalken probeerde tijdens het etentje wetenschap te bedrijven, alle variabelen werden met behulp van wat goede wijn onder controle gehouden, goed experiment!

  BeantwoordenVerwijderen
 66. Het leek/lijkt bij de rechtbank een samenspan tussen verdediging/O.M en 2 getuigen ( Hendriks en Schalken)om KARAKTERMOORD te plegen op Dhr Jansen.

  BeantwoordenVerwijderen
 67. El_Houssain zei...17 april 2011 01:18

  "En als bijna elke rechter lid zou zijn van de pvv dan zijn natuurlijk niet partijdig..."

  Nou...nou... beste El-Houssain, die zin loopt niet erg lekker, terug naar je missie schooltje en probeer het opnieuw.. (grapje)(of was je dronken ? )

  Wat ik er uit begrijp is dat U vindt dat rechters in Nederland (of bij het Wilders proces) corrupt zijn ? (corrupt / partijdig)

  Ja.. daar moeten wij blanke Hollanders even aan wennen, gaat langzaam, maar als we dat eenmaal begrijpen dan is dat ook direct genesteld en gaan we daar rekening mee houden, bepaald ook vaak de politieke kleur die we in de toekomst gaan kiezen.

  Begrijp dat in de moslimse homelanden, zoiets als 'dit' heel normaal is !? (alles gebaseerd op de verklaring van de koran-geleerde/uitleggers)

  Daarom zijn die cultuurverschillen zo leerzaam, 'we' gaan er steeds meer van begrijpen.... Komt ook steeds meer onze kant op.


  peace

  Oja.. ik schreef eerder dat ik U een geleerd en wijs persoon achtte ? (U kon zo mooi en kunstig, al die 'ondeskundige' Arabische vertalingen van Prof. H. Jansen weerleggen) die woorden neem ik terug met U permissie.

  BeantwoordenVerwijderen
 68. Toen Wilders sprak over rechters die niet meer "voor het leven" benoemd zouden moeten klonk er algemeen hoongelach.
  Tom Schalken heeft bewezen dat Wilders hierin gelijk heeft: Schalken meent het recht in pacht te hebben. Hij waant zich hoog verheen ten opzichte van het plebs dat slechts zijn salaris ophoest en laat blijken zelf boven de wet te staan. Anderen kun je veroordelen, zij horen immers "de wet te kennen", maar dat geldt voor hem toch niet?
  En dan nog de manier waarop hij naar de rechters bleef kijken toen hij door Bram werd ondervraagd. Wat een autist blijkt die man.
  Wilders zou inderdaad wel eens gelijk kunnen hebben: rechters moet je niet voor het leven benoemen maar af en toe eens toetsen op bekwaamheid.
  Overigens had Wilders met zijn eerdere uitspraak ook al gelijk: Ybo Buruma is actief PVDA lid en derhalve ongeschikt als rechter.

  BeantwoordenVerwijderen
 69. Hoog verheen moest natuurlijk zijn:"hoog verheven".
  Jammer dat ik niet achteraf kan editen.

  BeantwoordenVerwijderen
 70. Deze reactie is verwijderd door de auteur.

  BeantwoordenVerwijderen
 71. Thuur 13.54
  Psychopaten noemt men hen!
  http://player.omroep.nl/?aflID=12371742

  BeantwoordenVerwijderen
 72. Dat de verhouding van voor- en tegenstanders 50-50 was laat zien dat dit hele schertsproces van toevalligheden en willekeur aan mekaar hangt.

  BeantwoordenVerwijderen
 73. Men heeft geprobeerd Wilders via de politiek uit te schakelen,nu dat niet is gelukt,probeerd men het via de rechterlijke macht die zijn geloofwaardigheid behoorlijk aan het verliezen is.Wilders gewoon afknallen net als Fortuyn durft men niet meer want dat zou teveel opvallen ook al omdat Wilders door de Mossad wordt gefinanceerd waar je als Koninglijk Huis natuurlijk geen ondergrondse oorlog buiten de cameras wildt voeren.

  BeantwoordenVerwijderen
 74. @Martin
  Werk je zelf ook voor de Mossad dat je het zo goed weet?
  Of ventileer je hier gewoon je paranoide gedachten?

  Wieweet kan je bij Hendriks op smulfestijn, kan je met hem tussenin twee glaasjes wijn allerlei ideeen fabriceren. Intellektuele en minder intelektuele.
  Maar weet je, als ie niet onder ede is durft ie wel een of ander achterhouden. Zie ie zelf tijdens het proces.
  Verdronken Land der Nederlanders

  BeantwoordenVerwijderen
 75. Zeer geachte professor Jansen,

  Uw opstelling getuigt van moed en volharding. Het belang van deze zaak valt niet te onderschatten.
  Dank!

  Michiel

  BeantwoordenVerwijderen
 76. Het mooiste wat Jansen ons geschonken heeft is toch wel de opmerking dat:"Volgens de opvoeding van zijn ouders dit onzedelijk en onbeschaafd is".
  Hij had het dan over het gebrek aan fatsoen aangaande de aanwezigheid van iemand van het Amsterdams gerechtshof en Officier van justitie, maar ook stiekem rechter, bij het etentje. (Genoeg deelnemers voor een veroordeling)

  En dat is het dan ook.
  Het recht is een stel regels tot fatsoen, geschonken door onze voorvaderen, begonnen ver voor de 'acte van verlatinghe'.

  BeantwoordenVerwijderen
 77. "Die dubbelzinnigheid ben ik mij niet op tijd bewust geweest." Anders had ik er mijn voordeel mee kunnen doen.

  BeantwoordenVerwijderen
 78. Tom Schalken is geen intellectueel,hij mist duidelijk het vermogen niet op de trap van de juridische God te gaan staan.
  Die bestaat namenlijk niet.
  Rechters en meer van dat soort spul, die zich als een soort God gedragen horen in de middeleeuwen thuis, die lopen hand in hand met de islam.

  BeantwoordenVerwijderen
 79. Deze reactie is verwijderd door de auteur.

  BeantwoordenVerwijderen
 80. @topsporter

  Tja, Tom Schalken en de Vadsige Koningen...

  voor Vadsige Koningen zie:
  http://nl.wikipedia.org/wiki/Vadsige_koning


  Burp..burp..oh..sorry. Het is van die wijngistingen..sorry.

  BeantwoordenVerwijderen
 81. @topsporter, Je zegt dat Tom Schalken geen intellectueel is. Kennelijk denk je bij "intellectueel" aan een ideaaltype, waaraan Schalken niet voldoet. Nu schreef Schalken een dissertatie en was hij jarenlang hoogleraar strafrecht aan de VU. De wijze waarop hij zich in proza uitdrukt is navenant. Je zou je dus af kunnen vragen: als Schalken geen intellectueel is, wie dan wel?Wat mist Schalken, of welke bijzondere fouten heeft hij gemaakt, dat hij niet voor het predikaat "intellectueel" in aanmerking komt? Uit zijn optreden in de zaak Wilders, voor wat ik erover gelezen heb, komt naar voren dat er -laat ik het mild zeggen- iets schort aan zijn inzicht, het meest wellicht aan zelfinzicht. Maar als dat voldoende is om te concluderen dat hij geen echte intellectueel is, hoeveel echte intellectuelen zijn er dan?
  Als je het mij vraagt is Schalken bij uitstek een intellectueel. Maar, anders wellicht dan jij, maak ik me bij het woord "intellectueel" geen al te mooie voorstelling. In elk geval sluiten intellectualiteit en politieke onwijsheid elkaar geenszins uit. En wanneer het optreden van intellectuelen (naar ons oordeel) maatschappelijk of politiek vervelende gevolgen heeft, dan is dat vaak (helaas)juist niet omdat hun intellect laag moet worden aangeslagen.

  BeantwoordenVerwijderen
 82. "Zaak-Wilders houdt zelfde rechters"

  Deze zaak gaat dus verder met rechters die het onder ede liegen door Bertus Hendriks geen enkel probleem vinden.

  Geert Wilders en Bram Moszkowicz kunnen zich dus gaan opmaken om deze belachelijke rechtsgang voort te moeten zetten met BEVOOROORDEELDE rechters.

  't is maar dat ieder zinnig mens dat weet.

  BeantwoordenVerwijderen
 83. L jkt mij niet meer dan logisch bepaalde zaken van Wilders te toetsen. Daar is toch niets mis mee, als deze de toets der kritiek, lees onze wetten, kunnen doorstaan dan volgt vrijspraak.
  Alleen het feit van toetsing is toch geen aanval op de vrijheid van meningsuiting.

  Waarbij overigens vrijspraak Wilders niet vrij spreekt van hufterige onbeschoftheid en volkomen misplaatste beledigingen.

  Enige nuance, beleefdheid of hoffelijkheid ten aanzien van andere meningen is helaas erg ver te zoeken.

  BeantwoordenVerwijderen
 84. Niet alleen Geert Wilders, maar al zijn kiezers staan terecht wegens vermeende belediging van de islam en het vermeende discrimineren van moslims en het vermeende aanzetten tot haat.

  De haat-ideologie van de dode "profeet" Mohammed mag van bepaalde mensen niet ter discussie worden gesteld.

  Zeggen dat Mohammed een leugenaar is leverde bijvoorbeeld ooit een Christelijk evangelisatie-team in Indonesië een handgranaat op die door iemand uit het publiek op het podium werd gegooid die de dood van enkele jeugdige vrouwelijke evangelistes veroorzaakte en de verwonding van anderen.

  Zeggen dat allah een varken is deed Mohammed B's bloed koken waarna hij besloot om Theo van Gogh te vermoorden.

  Zeggen dat de God van de bijbel een ezel is waarmee homoseks kan worden bedreven vinden Christenen zeer aanstootgevend, maar het zal hun er niet toe bewegen om de verkondiger van dit soort 'proza' te bedreigen of te vermoorden, want elke echte Christen weet dat God 'zijn eigen boontjes kan doppen' en bovendien gelooft elke ware Christen dat een spotter nog tot inkeer zou kunnen komen en dat geen mens t.o.v. de God van de bijbel vanuit zichzelf deugt en dat daarom het oordelen over een collega-zondaar achterwege moet worden gelaten, al zal men wel bepaalde uitspraken zelf veroordelen.

  Bij de islam is het echter een deugd en zelfs een plicht om de spotter met allah en de profeet te doden omdat de allah van de "profeet" haatdragend is.

  Gelukkig zijn in Nederland de meeste moslims 'slechte moslims' omdat ze niet doen wat de koran en de hadith voorschrijven en denken ze dus zelf na, want anders waren er duizenden 'Theo van Goghs' te betreuren geweest, maar een deel van de in Nederland verblijvende moslims wil wel een 'goede moslim' zijn en in de voetsporen treden van "de profeet" die gaarne koppen ziet rollen van iedereen die de islam onsympathiek bejegent.

  Geert Wilders wordt door zulke 'goede moslims' met de dood bedreigd, maar alsof dat nog niet erg genoeg is moet hij ook nog eens monddood worden gemaakt m.b.t. zijn scherpe kritiek op de islam en de koran.

  Dat is waar dit "proces" om gaat en indien Christenen een aanklacht zouden hebben ingediend tegen een politicus die de bijbel gelijk zou stellen aan Hitler's "Mein Kampf" dan zou iedereen de schouders hebben opgehaald omdat het zulke overduidelijke kolder is, want zelfs spotters die Jezus een 'ei' of een 'halve gare' vinden weten dat hij er niet op uit was om alle niet-Christenen te laten vermoorden, maar omdat men bang is voor islamitische extremisten en voor de Nederlandse handelsbelangen m.b.t. islamitische landen moet Geert Wilders koste wat kost de mond worden gesnoerd en daarmee ook zijn electoraat.

  Lafheid en irrationaliteit kenmerken het proces tegen Geert Wilders.

  BeantwoordenVerwijderen
 85. Stuur de Polen en Roemenen die problemen veroorzaken het land uit, MET FAMILIE EN AL.

  In noodgevallen moet de politie met scherp schieten op jonge relschoppers, en dan met name op die ADO-fans.

  Bovendien is de Bijbel het oude versie van het Nazisme, dat is het boek wat Adolfo geinspireerd heeft en zo tot zijn daden is gekomen.
  Snorremans heeft de Bijbel goed bestudeerd.

  BeantwoordenVerwijderen
 86. @ el hoesswein

  Juist om mensen met een woestijngedachtengoed/gang uit de negende eeuw die op zijn mindst leugen en brutaliteit vergoeilijken hebben we een Wilders nodig.

  Polen en Roemenen???
  Drink je ook in het geniep of ben je niet fit in je hoofd? ik dacht dat die geiten--ker dat verbood?

  Moederken waar gaan we heen?

  BeantwoordenVerwijderen
 87. Toch miraculeus hoe off-topic El_Houssain kan reageren, maar het daarbij toch weer voor elkaar krijgt om Hitler erbij te halen...

  En hij valt daarbij, zoals altijd, in herhaling van zijn verwerpelijke moraal van zijn ideologie, zie ook:
  Debat schiet niets op met historische neurologie van Wilders

  BeantwoordenVerwijderen
 88. Jasper,

  Er is helemaal niks miraculeusers aan mijn manier van reageren.
  U en Haddock snappen 'm niet en gaan er op in.
  Mijn reactie was een antwoord op het schrijfsel van Hanss 18 april 2011 22:42, maar die heeft waarschijnlijk door waar ik naar toe wil, vandaar dat ik hem niet meer hoor, althans, over mijn schrijfsel niet.


  Haddock,

  Nu weet ik niet of Polen en Roemenen hier zoveel familie hebben, maar vind je niet dat iedere buitenlander die voor overlast zorgt, hij en z'n familie het land uitgeflikkerd moeten worden?

  BeantwoordenVerwijderen
 89. @ El Hoesswein

  hihi, en jij moet het weer uitleggen..

  Moet ik er een tekeninkje bij maken. Met bom en hoofddoek zeker. En mag ik je ridicuul eeuwenoude psychopate "geestelijken" leider voor aap en hond uitmaken zonder dat je "ontploft"?

  Polen en Roemenen? Hottentot!

  BeantwoordenVerwijderen
 90. Als je echt oprecht zou zijn zou je dit goed goed instuderen:

  http://www.youtube.com/watch?v=CmIB1LJSvzc


  Je zou er zuiverder uitkomen...

  BeantwoordenVerwijderen
 91. @El_Houssain,

  Ik snap u best, maar snapt u mijn opmerking wel? Heeft u ooit van Godwin gehoord?

  Door uw dogmatisch, islamitische opvoeding snapt u zelf niet (of juist heel goed) dat uw Hitler-opmerking "Snorremans heeft de Bijbel goed bestudeerd." slechts een vorm van "al taqiyya" is, zoals vrijwel al uw schrijfsels.

  Daarom heeft het ook geen zin om met u te discussiëren:
  uw moreel verwerpelijke en stinkende ideologie sijpelt uit uw schrijfsels als het sap uit bedorven en fijngeknepen fruit.

  BeantwoordenVerwijderen
 92. @Jasper
  Daarom heeft het ook geen zin om met ú te discussiëren:
  uw moreel verwerpelijke en stinkende ideologie sijpelt uit uw schrijfsels als het sap uit fijngeknepen stront.


  "A MAN WITH A CONVICTION is a hard man to change. Tell him you disagree and he turns away. Show him facts or figures and he questions your sources. Appeal to logic and he fails to see your point." .

  BeantwoordenVerwijderen
 93. @Lucas

  Excuus voor deze grove schrijffout, bedankt voor de verbetering.

  BeantwoordenVerwijderen
 94. Deze reactie is verwijderd door de auteur.

  BeantwoordenVerwijderen
 95. @ Lucas, El Husswein, Fatima en consoorten;

  Het is geschiedkundig bewezen dat de Profeet Mohammedh in zijn leven nooit een varken heeft gezien.

  Uitgezonderd in zijn eigen spiegel, uiteraard !

  Sorry voor deze belediging, varkens.

  BeantwoordenVerwijderen