Verwrongen Beelden Van De Holocaust

OMKERING VAN DE HOLOCAUST: ISRAEL EN DE JODEN VOORSTELLEN ALS NAZI'S

Zij die binnen deze categorie vallen, proberen de legitimiteit van Israël te ondermijnen door het land te associëren met het toppunt van misdaad, nazi-Duitsland. Zij vallen het Joodse volk aan en vernederen het door het gelijk te stellen met de daders van de wrede genocide die gericht was op de algehele uitroeiing van de Joden. Ook probeert men de vreselijke misdaden van Duitsland en van andere Europese landen wit te wassen door Israël te beschuldigen van soortgelijk optreden.

Deze valse beschuldiging - namelijk dat Israël, Israëli's en Joden als nazi's worden voorgesteld - is een verdere extreme vorm van geschiedvervalsing. Zij die deze antisemitische gedachte koesteren, stellen dat Israël zich nu tegen de Palestijnen gedraagt zoals Duitsland zich tijdens de Tweede Wereldoorlog opstelde tegenover de Joden. 'De slachtoffers zijn nu de daders', is een bekende leus. Zoals eerder gezegd, is 'omkering' van de Holocaust onderdeel van een bredere vorm van holocaustvervalsing, namelijk 'gelijkstelling'. Doordat zij de morele verantwoordelijkheid voor genocide ergens anders neerlegt, bevat 'omkering' van de Holocaust ook elementen van holocaustontkenning.

Vooral in moslimkringen komt het voor dat Joden op één lijn worden gesteld met de nazi's. Ook in het Westen komt dit vooral bij extreem-links voor. Verschillende toonaangevende figuren zoals politici, academici, auteurs, journalisten, en sommige protestantse kerkleiders, alsmede enkele Joden of Israëli's in het Westen, hebben uitspraken gedaan die binnen deze categorie vallen.

De belangrijkste aan de nazi's verwante ideologieën zijn tegenwoordig te vinden buiten Europa. De ergste varianten zijn vooral te vinden in de moslimwereld. Palestijnse antisemitische propaganda, die vaak aanzet tot genocide, is onderdeel van een breder schema van een wijdverspreid, deels theocratisch, islamitisch totalitarisme.
 (...)

Uit: Verwrongen Beelden Van De Holocaust - Manfred Gerstenfeld
Geschiedvervalsing onder de loep
Hoofdstuk 7, pag. 128
Vertaling: Peter Meeuse
2011

Bestellen?

4 opmerkingen:

 1. Een andere omkering, verwrongen beeld, of hoe je het moet uitdrukken, is de gelijkstelling van wat men islamofobie noemt aan het vooroorlogse nazistische antisemitisme, met in het verlengde daarvan de gelijkstelling van moslims van nu aan de joden van toen. Ik heb al meermalen in alle ernst horen beweren dat als we bijv. Wilders niet stoppen en de islamofobie nu de kop in drukken een nieuw Auschwitz, maar dan voor moslims dreigt.
  Dat komt neer op twee beledigingen in één. De eerste is de belediging aan het adres van wie nu met reden niet gelukkig is met en zich bezorgd toont om bepaalde manifestaties van de islam. Zij worden als islamofoob gelijkgesteld met vooroorlogse antisemieten, die joden haatten om geen ander feit dan dat ze joden waren. De tweede is de belediging aan het adres van (nabestaanden van) holocaustslachtoffers. Die worden immers gelijkgesteld aan moslims van wie sommigen niet bijzonder geliefd zijn om wel degelijk heel wat andere redenen dan alleen het feit dat ze moslim zijn, en grotendeels om volstrekt begrijpelijke redenen.
  Als het antisemitisme van toen even begrijpelijk is als wat men nu islamofobie pleegt te noemen, dan zeg je indirect dat de joden van toen even ergerlijke rotzakken waren als veel moslims nu, en dan beledig je postuum de vele vermoorde joden. Andersom, als je zegt dat de islamofobie van nu even onbegrijpelijk is als het antisemitisme van toen, dan zeg je daarmee dat de moslims van nu even
  weinig aanleiding geven tot gerechtvaardigde wrevel en bezorgdheid als de joden van toen, en dan beledig je een grote groep mensen die zich om volstrekt valide redenen aan moslims ergeren en/of daar bezorgd om zijn.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. In de oorlog waren de Moslims nazistisch, ze vochten met de Duitsers samen, waren op zoek naar Joden om ze een kopje kleiner te maken. Nu maken de Moslims de Joden uit voor nazisten. Een logisch gevolg vind ik dat de Moslims nu eigenlijk samen met de Joden moeten optrekken, is dat reëel?

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Het zijn Hamas e.d. die een aan het nazisme verwante ideologie hebben, zie:

  http://www.likud.nl/artik054.html

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Verwrongen beelden van de holocaust

  “Stalags all followed essentially the same formula: An American or British World War II pilot (generally not Jewish) is shot down behind enemy lines, where he is imprisoned, tortured and raped by an entire phalanx of sadistic, voluptuous female SS officers. His body violated but his spirit unbroken, the plucky Yank or Brit escapes in the end to rape and murder his captors.”
  http://www.salon.com/entertainment/movies/beyond_the_multiplex/feature/2008/04/11/stalags

  BeantwoordenVerwijderen