Progressieve vrienden van het koranonderwijs

Progressieve vrienden van het koranonderwijs

Stel je bent onderzoeker van het Verwey-Jonker Instituut, vernoemd naar een legendarische socialiste en feministe uit de vorige eeuw. Je komt op het idee om openbare scholen te laten samenwerken met de Gereformeerde Gemeenten bij het opzetten van bijbellessen. Je stelt voor de reformatorische zondagscholen ‘pedagogisch te ondersteunen’. Je suggereert dat het openbaar onderwijs klaslokalen, lesmaterialen en adviezen kan leveren voor het orthodox-christelijke religieuze onderricht.

In het gunstigste geval zullen mensen denken dat je een vlaag van verstandsverbijstering hebt gekregen. In het slechtste geval krijg je het advies om over te stappen naar een wetenschappelijk instituut van de ChristenUnie of de SGP.

Stel je daarentegen, zoals onderzoekster Trees Pels, voor om openbare scholen in te schakelen bij het koranonderwijs, dan kun je op applaus rekenen in zich progressief noemende kringen. Fantastisch ideetje van mevrouw Pels, ontvouwd in De Volkskrant van dinsdag (5 augustus): “Waarom geen samenwerking zoeken met andere scholen en instanties in de wijk? Moskeeën hebben de ouders, scholen vaak niet. Die gaan dicht in het weekeinde. Waarom geen klaslokalen en lesmaterialen gedeeld? Leerkrachten van de scholen kunnen adviezen geven. Het kan geen kwaad als ze belangstelling tonen voor de leefwereld van de kinderen en in het weekeinde soms hun neus laten zien. Op deze manier wordt een brug geslagen tussen de koranscholen en de wijk en dat bevordert de integratie.”

De Amsterdamse burgemeester Job Cohen, zijn Slotervaartse collega Ahmed Marcouch en PvdA-voorzitter Liliane Ploumen zullen blij zijn. Weer iemand die religie promoot als middel om de integratie te bevorderen. Zo krijgen de moskeeën straks dankzij bruggenbouwers als Trees Pels een bruggenhoofd in het openbaar onderwijs. De sloop van een belangrijk bolwerk van onze vrije en seculiere samenleving kan beginnen.

Of denkt u dat de moskeebestuurders kritisch en objectief onderwijs over de islam naar de openbare scholen willen brengen? Krijgen onze kinderen in de klas te horen dat de Koran vol staat met haat en angst zaaiende passages? Dat vrouwen als tweederangs wezens worden beschouwd volgens de islamitische leer? Natuurlijk niet. Dat zullen de imams nooit toestaan. Kritiek op de islam wordt niet of nauwelijks getolereerd, een basisgegeven dat over het hoofd wordt gezien door de progressieve vrienden van het koranonderwijs. Alle reden dus om de religie van de onwetendheid en de intolerantie met volle kracht te weren uit de openbare klaslokalen.

Het is overigens treurig en schokkend dat het pleidooi voor samenwerking tussen de moskee en het openbaar onderwijs afkomstig is van een gerespecteerde onderzoekster van het Verwey-Jonker Instituut. Dr. Hilda Verwey-Jonker (1908-2004) was een prominent lid van SDAP en PvdA. Voor de Tweede Wereldoorlog was zij lid van de gemeenteraad van Eindhoven. “Zij tartte de conventies door als getrouwde vrouw en jonge moeder volop actief te blijven binnen de SDAP”, lees ik in haar biografie op de site van het Instituut voor Nederlandse Geschiedenis.

Hilda Verwey-Jonker weigerde om direct na de Bevrijding als excuustruus op te treden in het ijlings gevormde Noodparlement. “Dat had vooral te maken met de houding van de voorzitter van de SDAP, Koos Vorrink. Toen Verwey-Jonker hem vroeg waarom haar een zetel in het Noodparlement was aangeboden, zei hij slechts: Er moet een vrouw in. Daarop antwoordde zij hem dat ze dan ook konden kiezen voor de werkster van het partijbureau.”

Verwey-Jonker was van 1951 tot 1955 voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Vrouwenbelangen, Vrouwenarbeid en Gelijk Staatsburgerschap, een succesvolle, bijna alle partijen omvattende lobby voor vrouwenrechten. Ze was ook het eerste vrouwelijke lid van de Sociaal-Economische Raad.

Hilda Verwey-Jonker was tot op hoge leeftijd actief, waarbij ze soms ook felle kritiek kreeg voor haar standpunten. Voor de Tweede Wereldoorlog was ze een van de laatste sociaal-democraten die tegen bewapening bleef ageren. Na 1980, zo lees ik, kreeg ze kritiek wegens ‘haar bezwaren tegen de multiculturele samenleving en haar pleidooi voor een bevolkingspolitiek’. Toen het er werkelijk op aan kwam, tussen 1940-1945, stond ze echter op de goede plaats. Ze verleende steun aan vervolgde Joden en was samen met haar man Evert actief in het verzet. Het socialistische echtpaar verspreidde bonkaarten en zocht adressen voor onderduikers.

In 2000 ontving Verwey-Jonker de Aletta Jacobsprijs voor haar bijdragen aan de vrouwenemancipatie. Deze prijs is vernoemd naar Aletta Jacobs, de links-liberale moeder van het Nederlandse feminisme.

Dan nu de bijdrage van de Koran aan de vrouwenemancipatie. Ik citeer uit enkele soera’s uit de Nederlandse koranvertaling van prof. Kramers, bewerkt door drs. Asad Jaber en prof. Hans Jansen.

Soera 4: 34: (over de positie van man en vrouw) “De mannen zijn opzichters over de vrouwen voor wat God aan de een meer gegeven heeft dan aan de ander en voor wat zij gegeven hebben als bijdrage van hun bezittingen. De deugdzame vrouwen echter zijn de in ootmoed staanden die de verborgenheid behoeden door de behoeding van God. Maar zij van wie opstandigheid vreest vermaant haar en vermijdt haar op de rustplaatsen en slaat haar. Maar indien zij u gehoorzaam worden zoekt dan geen weg om haar te tuchtigen. God is waarlijk verheven en groot.”

Soera 4:11: (over het erfrecht) “God draagt u op ten aanzien van uw kinderen: voor de knaap zoveel als het aandeel van twee meisjes…God is waarlijk wetend en wijs.”

Soera 2:282: (over de waarde van getuigenissen van mannen en vrouwen voor een rechtbank) “En neemt het getuigenis aan van twee uwer mannen doch indien er niet twee mannen zijn dan één man en twee vrouwen behorende tot hen die gij aanvaardt van de getuigen voor het geval dat één van de beide vrouwen dwaalt de andere van beiden haar eraan kan herinneren… En vreest God want God onderricht u en God is omtrent alle ding wetend.”

Allah onderricht straks wellicht onze schoolkinderen, mede dankzij de wetenschappelijke inzichten van het Verwey-Jonker Instituut. Wat zouden Aletta Jacobs en Hilda Verwey-Jonker hiervan hebben gevonden? We zullen het helaas nooit weten.

Carel Brendel

Carel Brendel is auteur van Het verraad van links (Uitg. Aspekt)

20 opmerkingen:

 1. het blijft een onbegrijpelijk fenomeen, dat de linksen in onze samenleving zo moslim geil zijn!
  Of is het mischien zo dat ze samen de haat tegen joden delen?

  Of zijn linkse mensen mischien van nature masogisten die onderworpen willen worden?

  vragen vragen en nog eens vragen....

  BeantwoordenVerwijderen
 2. De Anne Vondeling-prijs (Vondeling, een rabiaat communistenhater) ging naar Elsbeth Etty, die nog De Waarheid als adjunkt-hoofdredacteur redigeerde toen al duidelijk was dat miljoenen het communisme niet overleefd hebben. Met andere woorden, je naam zou na je verscheiden toch maar gegijzeld worden door een enge sekte.

  Filantroop

  BeantwoordenVerwijderen
 3. @Carel
  Steengoede column!

  Alles is al voorbereid.
  September 2009 neemt het onderricht in de Islam op de Openbare Scholen een aanvang.
  De voorbereiding is een paar jaar geleden al gestart.
  Het contingent islam-leraren dat vanaf die tijd en nu wordt klaargestoomd op de diverse InHolland-vestigingen staat te trappelen van ongeduld.
  Wel dus met die restrictie, dat het Islamitisch Onderwijs op Openbare Scholen toch nog steeds aangevuld dient te worden door koran-schooltjes, via de Moskee.
  Want daar komt Het Ware Woord vandaan.
  Aldus de voorzitter v/d Amsterdamse Moskeeën-club.
  Was allemaal, pakweg, 2 maanden geleden te lezen in Trouw.

  BeantwoordenVerwijderen
 4. De zogenaamde "progressieven" en andere multiculti's plegen een megaverraad aan hun eigen principes waarvan de omvang duidelijk wordt weegegeven door het voorbeeld van Brendel over christelijk bijbelonderwijs in de vorige eeuw. Door deze spiegel zie je pas duidelijk hoe bizar de houding van die politiek correcte goegemeente nu is.

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Wederom hulde voor een geweldig stuk!!

  Islam is namelijk dele van het probleem en niet van d eoplossing.

  Vooral het citeren van de soera's spreken mij aan: harde feiten over islam. Dit is m.i. ook de winnende strategie: vertel mensen wat islam inhoud en wat er in de koran staat. Hoe meer mensen de inhoud ervan kennen, des te sneller zijn ze genezen van hun "respect"en "tolerantie" voor dit verwerpelijke gedachtengoed.

  Zoals he westen na WO2 een uiterst effectief en succesvol de-nazificatieproces hebben uitgevoerd, zo moeten we nu een de-islamiseringproces ingaan.

  BeantwoordenVerwijderen
 6. @ de Moslim....

  "Het leven en uwen ik" houdt op bij de laatste ademtocht,OQ waarde Islam-adept,ook u verdwijnt in het absolute niets.

  ....en u weet het...! Dat is uw angst!

  "Godvrezend"...?, dat mag als het de Medemens maar geen schade toebrengt. Bij de Islam zet ik hier zware vraagtekens.

  Foxje

  BeantwoordenVerwijderen
 7. @ Foxje, een waarheid als een koe. Ik vraag wel eens aan lieden die bezorgd zijn voor het niets na de dood, "heb je dan nog last van het niets vòòr je geboorte"?
  Helaas herkent alleen een enkeling de dwaasheid van al die drukte over een Afterlife, terwijl de dagelijkse realiteit, het leven zelf , ze ontgaat.
  Lastig hoor, om daar een "dialoog" mee te hebben.

  BeantwoordenVerwijderen
 8. @marie-josé

  "Ik vraag wel eens aan lieden die bezorgd zijn voor het niets na de dood, "heb je dan nog last van het niets vòòr je geboorte?"

  Da's ook een goeie. Prachtig m.j. !

  En verder;
  "Ik geloof in het bewust aanwezig zijn op dee’z Aard, niet in een of ander hiernamaals,(hiervoormaals..)of zo iets,je krijgt de kans het hier voor je omgeving en jezelf te maken, aan het einde der eigen tijden houdt het op en verdwijn je in een herinnering, voor zo lang die duurt….?”


  Foxje

  BeantwoordenVerwijderen
 9. marie-jose, Je pronkt met andermans veren als je de bron van "jouw" spitsvondigheid weglaat. (Meer mensen zouden Schopenhauer moeten lezen)

  BeantwoordenVerwijderen
 10. @ Anoniem, het zijn waarachtig mijn eigen veren. Ik heb bij mijn weten nooit iets van Schopenhauer gelezen.
  Het is toch niet onwaarschijnlijk dat meer mensen op dezelfde gedachte komen !

  BeantwoordenVerwijderen
 11. Dat zei Charlie Manson ook. En in het boek 'het schervengericht' wordt die uitspraak bijna de kern van maddoxs (manson) pseudo religie.
  Zou hij Schoppenhauer hebben gelezen.
  Ik geloof MJ!!

  BeantwoordenVerwijderen
 12. @ anoniem & marie-josé

  "Dat er vrede kome over ons en onze kinderen."

  Mijn wens;
  Terug naar de tijd van de jaren '50nog zo fortuinlijk "Onder Ons"...!

  Foxje

  BeantwoordenVerwijderen
 13. Nogmaals, anoniem. Ik heb altijd zwaar de pest aan intellectuele diefstal. Dus jouw beschuldiging komt hard aan. Vertel me in welk boek van Schopenhauer ik die tekst kan vinden , want nou zal verdorie de onderste steen boven.
  Het is trouwens niet voor het eerst , ken je die tearjerker film " Paying it forward ", dat principe van iets goeds doorgeven, inplaats van de gever te belonen ? Dat principe hanteerde ik al jaren, had ik het maar geweten dat het zo bijzonder was, de poen voor zo'n script had ik goed kunnen gebruiken.
  Enne, tenslotte anoniem, moet ik je even verwijzen naar de categorie "nooit genoeg". Daar legt Martien uit hoe je je naam in beeld kunt krijgen. Of anders, eindig je verhaal met je naam. Want ik reken op een antwoord.

  BeantwoordenVerwijderen
 14. @ Anoniem, zo'n beschuldiging van intellectuele diefstal komt hard aan. Vertel me in welk boek ik terug kan vinden wat Schopenhauer beweert over het "niets" vòòr de geboorte.
  En wil je mij een plezier doen, zet onder je antwoord je naam !

  BeantwoordenVerwijderen
 15. @ ano & m.j.

  "Boeiend deze polemiek, houdt een mens scherp....!"

  Foxje

  BeantwoordenVerwijderen
 16. @marie-jose. Arthur Schopenhauer / "Die Welt als Wille und Vorstellung", deel 2, hoofdstuk 41 (lezen!) (Ned. vertaling: Hans Driessen, uitg. Wereldbibliotheek)

  BeantwoordenVerwijderen
 17. @maire-jose: "Als het de gedachte aan het niet-zijn was, die ons de dood zo verschrikkelijk doet lijken, dan zouden wij eigenlijk met evenveel huiver moeten denken aan de tijd dat wij er nog niet waren. Want het is omonstotelijk zeker dat het niet-zijn na de dood niet verschillend kan zijn van het niet-zijn voor de geboorte, dus ook niet beklagenswaardiger. Er is een hele oneindigheid voorbij gegaan toen wij er nog niet waren, en toch zijn we daar helemaal niet treurig om." (A.Schopenhauer, vertaling Heleen J. Pott, uit de bloemlezing "De Wereld een Hel", uitgeverij Boom. (leuk, leesbare citaten en betaalbaar)

  BeantwoordenVerwijderen
 18. @ Anoniem , bedankt voor de toelichting.
  't is verbazend, ik weet het, maar ik had dezelfde redenatie als Arthur.
  Gelukkig maar dat er geen octrooi op gedachten is.

  BeantwoordenVerwijderen
 19. @ Anoniem, jammer dat ik nou nog steeds je naam of je nick niet weet, maar vooruit. Ik heb vanochtend "de wereld een hel " besteld.
  Je kunt je afvragen waarom ik zo heftig reageer. Maar als mijn authentiek denkwerk voor tweedehands wordt versleten , dan raakt me dat tot in de kern.
  Dus ga ik eens onderzoeken of ik Schopenhauer goed gezelschap vind.
  Ik zal er allicht wijzer van worden !

  BeantwoordenVerwijderen