Spanningen in de coalitie

Spanningen in de coalitie
(Help Hamito! Arme Patty Brard!)

Na al het gedoe rond de voormalige inbreker en geweldpleger Wijnand Duyvendak, het gevallen Kamerlid van GroenLinks, zou je bijna vergeten dat we nog steeds worden geregeerd door een soort confessionele coalitie. Naast de christelijke partijen CDA en ChristenUnie hebben we immers de Partij van de Arbeid, die zich de afgelopen jaren heeft geprofileerd als de Partij van de islamitische Allochtonen.

De fixatie op ‘zielige moslims’ heeft rampzalige gevolgen gehad voor de PvdA, die na de zeer succesvolle gemeenteraadsverkiezingen van 2006 in de peilingen is gezakt van 60 naar 16 zetels. Als de PvdA autochtone kiezers wegjaagt, dan kunnen wij dat ook, moeten ze gedacht hebben bij het CDA. Want met name sinds het uitbreken van de Fitna-gekte maken de christenen zich grote zorgen om de wensen en eisen van orthodoxe moslims.

In juni 2006 werd CDA-kopstuk Maxime Verhagen nog door PvdA-leider Wouter Bos beschuldigd van het verstoren van de ‘godsvrede’, omdat hij zich duidelijk uitsprak tegen de boerka en de sharia. Nu wringt zich die zelfde Verhagen zich in allerlei bochten om oliesjeiks en moellahs gunstig te stemmen. Uit angst voor ondemocratische prachtlanden als Iran en Syrië is hij bereid de vrijheid van meningsuiting in Nederland in de uitverkoop te doen.

Angst voor moslimlanden speelt hier een rol en zucht naar moslimstemmen, plus de wens van sommige christenen om op de bagagedrager van de islam te strijden tegen ‘godslastering’, kwetsende cartoons en andere uitingen van de vrije seculiere samenleving. CDA-minister van Justitie Ernst Hirsch Ballin leidt deze ‘kruistocht tegen de humor en de vrijheid’.

Terwijl zijn Interdepartementale Werkgroep Cartoonproblematiek de tekeningen van Gregorius Nekschot nauwlettend in de gaten houdt, is de minister lankmoedig tegen een ernstige schending van de scheiding van kerk en staat vanuit de salafistische hoek. Hirsch Ballin gedoogt de illegale, door imams gesloten islamitische huwelijken, hoewel de Nederlandse wet uitdrukkelijk verbiedt dat huwelijken alleen in de kerk of de moskee worden ingezegend. Met dit gedoogbeleid zet Hirsch Ballin de deur wijd open voor polygamie, uithuwelijking en schijnhuwelijken, betoogt Elsevier-weblogger Paul Lieben terecht.

Merkwaardige omkering van de fronten: Nu is het PvdA-Tweede Kamerlid Jeroen Dijsselbloem die Kamervragen stelt. Ze worden door NRC Handelsblad (16 augustus 2008) geciteerd in een groot interview met de woordvoerder integratiezaken: “Mag je in de Nederlandse wet verankerde normen en waarden zomaar negeren? Een islamitisch huwelijk geeft vrouwen geen enkel recht. Laat zo’n man haar met kinderen achter, hoeft hij geen alimentatie te betalen. Ze erkennen hun kinderen niet en polygamie is toegestaan. Integratie bevat veel dilemma’s: moeten man en vrouw zelf weten hoe ze met elkaar omgaan of zijn er ook algemene normen?”

Wat betreft Dijsselbloem is dat zeker het geval. Zijn lijn is als volgt: "Immigranten niet louter als slachtoffers zien, integratieproblemen niet toedekken onder multiculturele retoriek. Normen stellen, en eisen.” Het zijn teksten die je eerder verwacht te lezen in Het verraad van links dan in een interview met een gezaghebbende PvdA’er.

Nog een hoopgevende zaak: minister Ronald Plasterk die met een gevolg van PvdA-politici deelnam aan de Gaypride, hoewel er nog heel veel moet gebeuren om het vertrouwen van de homo’s volledig terug te winnen. Het demonstratieve optreden van de PvdA-bewindslieden zorgde niettemin voor spanningen in de coalitie. De ChristenUnie was not amused.

Zelfs bij Ella Vogelaar waait de wind uit een andere hoek. Al dan niet aangespoord door spindokter Dig Istha verkondigt de minister van integratie opeens dat een scherp debat over de islam en de integratie van minderheden moet kunnen. Zij nam daarmee afstand van een zeer omstreden rapport van de Europese commissie voor de mensenrechten (ECRI). Datzelfde rapport werd in februari nog enthousiast omarmd door de boerka-minister. Toen was de onzin van ECRI nog goed om Geert Wilders mee om de oren te slaan.

Eén zwaluw maakt nog geen zomer. De oud-linkse krachten en reflexen zijn nog sterk binnen de PvdA, zeker in de grote steden waar de partij stevig in het zadel zit en angstig omgaat met de orthodoxe vleugel van de islam. Terwijl Dijsselbloem lastige vragen stelt aan Hirsch Ballin, worden polygame huwelijken gewoon ingeschreven in de bevolkingsregisters van Amsterdam en Rotterdam.

De hoofdstad hobbelt van de ene naar de andere affaire: het drama rond de Westermoskee, de tokkiefobe lesbrief, de pogingen van Slotervaart-baas Ahmed Marcouch om het koranonderwijs op de openbare basisschool in te voeren, het cliëntelisme in Amsterdam Zuidoost en omgeving, de homovijandige uitlatingen van het PvdA-raadslid Yman Mahrach. Enzovoort, enzovoort.

De raarste campagnes ontspruiten aan het brein van Amsterdamse beleidsmakers. De hoofdstedelijke politie - ook een soort PvdA - voert nu een bijzonder zwakzinnige wervingsactie met de leus ‘Help Hamito’ Door de stad rijden politiebusjes met een foto van een Marokkaanse jongere (met zoals dat heet een bontkraagje) met daarnaast in koeienletters: ‘Hij heeft je nodig omdat hij wordt gediscrimineerd’.

Gelukkig is er nog het ‘liefdevolle PvdA-lidEddy Terstall, die op eigen wijze weet af te rekenen met dergelijke onzin. De cineast op de hoofdstedelijke PvdA-site. “’Degenen die die campagne help Hamito hebben verzonnen zijn niet goed bij hun hoofd. Ik denk dat geen enkele politie agent zich er goed bij voelt dat dat op die auto’s staat. Dat geldt ook voor vrijwel de hele bevolking. Mensen die dit verzinnen verdienen geen dikke ‘wereldvreemde charlatansalarissen’ maar drie jaar plus tbs en eenzame opsluiting met Patty Brard.”

Carel Brendel

Carel Brendel is auteur van Het verraad van links (Uitg. Aspekt)

12 opmerkingen:

 1. CDA-minister van Justitie Ernst Hirsch Ballin leidt deze ‘kruistocht tegen de humor en de vrijheid’.
  Het zou zomaar kunnen zijn dat deze moraalridder sowieso geen recht van spreken heeft. Anderen de les lezen en zelf heimelijk hopsen in SM-kelders?? Zie het sckokkende ‘Demmink, Donner en Ballin samen in SM-club’:
  http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/932/demmink-donner-en-ballin-samen-in-sm-club.html

  BeantwoordenVerwijderen
 2. " De oud-linkse krachten en reflexen zijn nog sterk binnen de PvdA, zeker in de grote steden waar de partij stevig in het zadel zit en angstig omgaat met de orthodoxe vleugel van de islam"


  Alsof de Pvda de kern van het probleem vormt.

  Alsof het cda een fatsoenlijke partij zou zijn.
  Alsof de VVD voor vrijheid en democratie en voor het volk zou zijn.

  Oogkleppen af svp !


  De kern van het probleem is m.i. de mentaliteit van de Nederlandse bevolking. Of het gebrek er aan.

  Het volk berust nog altijd in het gedeeltelijk buitenwerking stellen van de grondwet door dit kabinet.

  Zolang men niet op alternatieve partijen stemmen gaat, zwicht men nog altijd voor de tyrannie en is het licht nog steeds dovende.  Fritzie

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Beste Fritzie,

  Schreeuw je ook zo tegen je huisgenoten?

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Zou deze campagne door dezelfde beleidsmakers bedacht zijn?

  http://hoeiboei.blogspot.com/2008/07/geweigerd-melden-helpt.html

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Ik lees hier twee meningen die elkaar overlappen/aanvullen. Waarom die opmerking dat Fritzie zou schreeuwen?

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Dijsselbloem en Plasterk horen dus niet thuis in een partij,die een klimaat geschapen heeft,waarin de allochtoon tot zielig,te beschermen troeteldier is 'verheven' en,daartegenover, onuitgesproken,veel kritische autochtonen tot verdachte,enge racistische mensen,waarop de GEDAPO'S losgelaten kunnen worden,zoals de verfoelijke Commissie voor Gelijke Behandeling en de diverse tendentieuze Meldpunten( Moslim)Discriminatie.
  Binnen de Nederlandse bevolking zijn voldoende neo-nsb-ers te vinden,die dit soort malicieuze ,door linkse politiek-Dijkstal, geschapen kankercellen,bemannen.
  Fritzie heeft daar wel degelijk gelijk in:het is de kiezer,de niet nadenkend,ver van mijn bed weg denkende kiezer,die uit luiheid ,gewoonte,domheid en eigenbelang(b.v. linkse banenindustrie)geen draai aan het stuurwiel wil geven,dat op een rampzalige koers staat.
  Het CDA blijkt de politiek correcte pro-islam wolf in schaapskleren te zijn,de grote misleiders-meer nog dan de PvdA, van hun rechtervleugel,die vast niet zo gecharmeerd is van de zwermen hoofdoeken en andere islamsoldatenuitingen in onze straten.
  In de bekering van Vogelaar, waarde
  Carel geloof ik helemaal niet.Dat is puur voor de bühne,en als ze jouw stukje leest,herkent ze haar eigen bekering niet.Nee,de multiculti's en jagers op de islam-stem,zijn keurig verenigd,ook in eigenbelang,aan boord van dit Titanic II kabinet,alwaar zelfs de volgende of naderende ijsberg wordt weer als een mijlpaal binnengehaald,ipv als een dodelijk gevaar wordt gezien.
  In dit politiek bestuurlijke klimaat,kan een fundamentalische moslim onze wil en ons systeem tarten door een baan te eisen in een openbare (bestuurs)functie van de gemeente Rotterdam en op die plek vrijwel Sharia normen en waarden in de ambtelijke praktijk te brengen.Het is netaan niet gelukt -randje afgrond - maar meneer voelt zich sterk genoeg om in hoger beroep te gaan en ons geduld en systeem verder te beproeven.
  Het is helaas zo,dat dit soort fudamentalistisch tuig zijn kans toch schoon ziet,dankzij het door bestuurlijk links gekweekte,afgedwongen 'begrip',de aanwezigheid van dit kabinet,de infiltratie van links in de rechterlijke macht,en de bewezen angst van Balkenende cs voor het kritiseren van alles met maar met Islam te maken heeft. Dit natuurlijk mogelijk gemaakt door een inalerte kiezer,die door haar houding (het CDA in peilingen altijd nog 33 zetels !!!!!!!)de ondergang van onze vrijheid en uitlevering aan steeds meer Islam sanctioneert.

  DERUYTER

  BeantwoordenVerwijderen
 7. Ik vrees inderdaad - zoals ik al een beetje aangaf - dat de ommezwaai van Vogelaar te maken heeft met haar spindokter. We moeten het maar afwachten.

  Bovendien is het ECRI-rapport, dat werd opgesteld met gegevens van de antidiscriminatiebureaus, een tweesnijdend zwaard gebleken. Het werd eerst gebruikt om Wilders in een slecht daglicht te zetten. Maar toen ging een conferentie van islamitische landen er mee aan de haal om Nederland als moslimvijandig land aan te klagen. Heel vervelend natuurlijk. Sinds dat moment hecht het kabinet niet zo veel waarde meer aan het ECRI-rapport.

  BeantwoordenVerwijderen
 8. Fijn stukje weer, Carel. Bedankt.
  Misschien is het ook leuk om hoofdcommissaris Welten een keer in het zonnetje te zetten. Ik krijg sterk de indruk dat HIJ de grote man is achter de debilisering van de politie, met zijn rap-concertjes, en zijn voorgedrukte Fitna-angifte-formuleren. Hij denkt nog steeds dat hij met deze knuffel-strategie meer allochtone politie-agenten kan werven, maar wie wil er nou jongeren die zelfs de disco niet inkomen!?!?
  Anders

  BeantwoordenVerwijderen
 9. Ik heb weinig vertrouwen in het vermogen om te leren van de gevestigde partijen. Daarvoor zijn ze te opportunistisch, helaas. maar wat niet is kan nog komen.

  BeantwoordenVerwijderen
 10. De Europese Commissie tegen Racisme en Intolerantie (ECRI) stelde dat er sprake is van ‘een substantiële toename van islamofobie in Nederland’. Het rapport kwam tot stand op basis van gesprekken met de Commissie Gelijke Behandeling en organisaties die zich bezighouden met racismebestrijding: http://www.nieuwreligieuspeil.net/node/1685
  Een maand later stelde de Organisation of the Islamic Conference (OIC)in haar ‘islamofobie-monitor’ dat de 'islamofobie' in Nederland erg groot is en baseerde zich daarbij op het ECRI-rapport. De OIC riep daarbij de Ned. regering op de film Fitna (toen nog niet uitgebracht) te verbieden:
  http://www.nieuwreligieuspeil.net/node/1801

  BeantwoordenVerwijderen
 11. " Daarvoor zijn ze te opportunistisch, helaas. maar wat niet is kan nog komen."

  Helaas.. of beter gelukkig, is het daar te laat voor.

  Er is voor die partijen geen weg terug meer.  Fritzie

  BeantwoordenVerwijderen
 12. Zou Job Cohen soms een nieuwe scharrel hebben?
  http://www.creatie.nl/creatie/select.do;jsessionid=D04AC7070A3D429F8A0D893BAD03401A?type=person&key=7382

  De Amsterdamse PvdA heeft zelfs de Hermandad al ingeschakeld bij haar jacht op de stemmen van een wat minder bedeeld volksdeel als het op flexibiliteit, zelfbeheersing en persoonlijke bagage aankomt. Agenten rijden voor joker in zo'n rijdende (anti)reclamezuil. Ze zullen intussen 'belangstellende' opmerkingen over geuniformeerd jongerenwerk en de vraag om inschrijfformulieren voor dit nieuwe DWI-banenprojectje al behoorlijk zat aan het worden zijn. Als dit mede uit de koker van Dig Istha komt dan maakt hij wel heel opvallend duidelijk dat hij er geen zin meer in heeft.

  Maar de boodschap is duidelijk. Hamito redt het zelf niet en moet door opvallende bevoordeling geholpen worden. Bij het woordje geholpen denk ik nog altijd aan de kater van de buurvrouw die na zijn behandeling een stuk minder dominant en lawaaierig aanwezig was in de buurt. Misschien is soortgelijke hulp ook goed voor Hamito op weg naar verwerving van respect dat hij zeker ook niet in een politie-uniform afdwingt als hij zich niet aanspreekbaar en vooral minder hanig weet te gedragen...

  BeantwoordenVerwijderen