Krakers

Kraak_1

Krakers

Als de Wereldomroep zijn plicht doet, dan weet u wat krakers zijn, en dan hebben woorden als Grote Keizer, Prins Hendrikkade en zelfs de geheimzinnige woorden Vogel Struys voor u een duidelijke betekenis. Ik weet niet of de Wereldomroep wel eens die krakers zelf aan het woord gelaten heeft. Wij inwoners van Nederland horen en zien ze bij wijze van spreken dagelijks. Laatst stond er in Het Parool een interview met een advocaat van die krakers. Als je het mij vraagt zijn die krakers jongelui uit de betere kringen, die graag voor hun beurt een huis willen hebben, waarvan de huur door iemand anders wordt opgebracht. Die advocaat leek me een erg aardige jongen die geweldig zijn best deed om verontwaardigd te zijn over het grote onrecht dat de krakers voortdurend wordt aangedaan niet alleen door gemeentebesturen en politie, maar ook door onze kapitalistische pers, die heel lelijke dingen over ze schrijft. Zo hebben er bijvoorbeeld vóór de ontruiming van de flats aan de Amsterdamse Prins Hendrikkade in verschillende kranten foto's gestaan waarop het gekraakte pand te zien was met in de dakgoot een ijskast en het onderschrift 'Klaar voor de strijd'. Door die foto werd dus min of meer de indruk gewekt dat de krakers die ijskast in de goot geplaatst hadden als mogelijk wapen om naar beneden te gooien. En dat was helemaal de bedoeling niet. Ik citeer nu de advocaat van de krakers: 'Weet je wat ik opruiend vind? Die foto's in de kranten, op de voorpagina's, vlak voor de ontruiming van de flats op de Prins Hendrikkade, met die ijskast in de dakgoot, en met het onderschrift: klaar voor de strijd. Als je dan achteraf bekijkt wat er is gebeurd, dat er gewoon... Er is nóóit door de krakers op de Prins Hendrikkade gezegd dat ze die ijskast naar beneden wilden duwen om mensen van de Mobiele Eenheid te verpletteren.'

Als vredelievende burger - nu ben ik weer aan het woord - kan ik die foto's alleen maar betreuren, en ook dat onderschrift betreur ik. Inderdaad wordt door zo'n foto en door zo'n onderschrift de indruk gewekt als zouden de krakers die ijskast in de dakgoot als dreigement bedoeld hebben. Wat afschuwelijk van die kranten om die foto's te publiceren! En dan nog met dat onderschrift 'klaar voor de strijd'! Zou zoiets nou niet te voorkomen zijn geweest? Als de krakers nu eens met zo'n hoofdredacteur waren gaan praten van tevoren? Er zou zelfs, bedenk ik nu opeens, nog een veel beter middel zijn geweest. Als ze toch niet van plan waren om zelfs maar die indruk te wekken, zou het dan misschien geen aardig idee zijn geweest om die ijskast niet in de goot te zetten? Dan had hij ook niet gefotografeerd kunnen worden, want een ijskast in een keuken of huiskamer is geen nieuws. Trouwens als je er over nadenkt krijg je zelfs wel enig begrip voor die kranten en voor die journalist die dat onderschrift heeft gemaakt. Want als jongelieden een huis kraken en een ijskast in de dakgoot zetten dan is het voor ons onnozele burgers erg moeilijk te bedenken waarom die ijskast op die zo ongebruikelijke plaats is opgesteld. Je denkt dan haast vanzelf dat die ijskast daar is neergezet om naar beneden gegooid te worden. Hier heeft de voorlichting van de krakers gefaald. Ze hadden - misschien is dit een tip voor later - via Radio-Stad en via hun eigen zender wereldkundig kunnen maken dat die ijskast alleen maar als versiering in die dakgoot stond, of als protest tegen de consumptiemaatschappij die ons ijskasten opdringt die wij helemaal niet nodig hebben, want waarom zou je geen zure melk drinken. Het zijn tenslotte alleen maar de multinationals die voordeel hebben van zo'n ijskast. En de kapitalistische pers natuurlijk.

Karel van het Reve
6 november 1980

Uit: Karel van het Reve - Luisteraars!
Uitgeverij G.A. van Oorschot
Amsterdam
1995

Vorig jaar verscheen tevens Karel van het Reve leest Luisteraars!. Dit drie cd’s tellende luisterboek bevat columns die Karel van het Reve (1921-1999) tien jaar lang uitsprak voor Radio Nederland Wereldomroep. Een deel van het geluidsmateriaal is recentelijk herontdekt en (nog) ongepubliceerd:

Karel van het Reve leest Luisteraars!,
Uitgeverij G.A.van Oorschot, Amsterdam,
ISBN 9789028260009,
17.50 euro.


[De tekst is met toestemming van de erven Van het Reve geplaatst.]

5 opmerkingen:

 1. Ter aanvulling: 'Moderne Helden' door Jonathan van het Reve:


  http://www.tijdschriftrosa.nl/index.php?
  page=_&weblogId=12&weblogentryId=68

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Lees ook:

  De verwording van de kraakbeweging
  (Het Parool, oktober 1982)

  http://home.hetnet.nl/~c.brendel/Kraakbeweging.htm

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Ter aanvulling: Elma Drayer in Trouw, 21.8.2008:

  Hoog tijd dat we afrekenen met de jaren tachtig

  Het enige verstandige dat vorige week uit de mond van Wijnand Duyvendak rolde was ’s mans oproep om de jaren tachtig grondig tegen het licht te houden. Die zijn volgens het gevallen Kamerlid nooit helemaal verwerkt.
  Lees het artikel
  Click here to find out more!

  Goed idee, natuurlijk. Bijna alle decennia van de vorige eeuw zijn op enig moment bediscussieerd, heroverwogen en opnieuw ingekleurd. Dat de jaren tachtig nu aan de beurt komen is even logisch als onvermijdelijk.

  Maar zie. Veruit de meeste oud-kameraden van Duyvendak blijken daar héél anders over te denken. Hoezo afrekenen met de jaren tachtig? „Omdat bij jou nu pas de schellen van de ogen zijn gevallen”, schreef een van hen dinsdag in de Volkskrant, „moet daarom nu iedereen die in die jaren actief was verantwoording gaan afleggen?”

  Niet moe worden ze erop te wijzen dat wij de eventuele ontsporingen ’in de context van die tijd’ moeten zien. Zo noemde een filosoof het gisteren in deze krant ’kortzichtig’ om subversieve daden achteraf te veroordelen. „Wij zijn kennelijk niet meer in staat te begrijpen dat dergelijke acties bij een manier van politiek hoorden die eigen was aan links.”

  Ook mogen de oud-kameraden ons er graag aan herinneren dat het radicale actiewezen de Nederlandse natie onnoemelijk veel goeds heeft gebracht. Had dat zijn tanden niet laten zien, het land was bij wijze van spreken nu bezaaid geweest met kerncentrales. En vooral de kraakbeweging dienen wij te prijzen. Zonder haar belangeloze inzet was er, zeg maar, geen sociale woning ooit nog gebouwd.

  Ik graaf wat in het geheugen. Wat merkte ik van de heldendaden van mijn krakende generatiegenoten?

  http://www.trouw.nl/deverdieping/dossiers/article1066122.ece/drayer_Hoog_tijd_dat_we_afrekenen_met_de_jaren_tachtig

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Het spook van Artikel 1 (bouwjaar 1983, meen ik) waart al rond: gij zult niet dicrimineren op grond van de dakgoot.

  BeantwoordenVerwijderen