Salafisten kunnen ook goede ideeën hebben natuurlijk.


(ingezonden) Uitgelicht: Radio: Nederlandse Islamitische Omroep, NIO, 'De zevende hemel' 7 maart 2009. Lees hier het commentaar van Carel Brendel: Salafisten kunnen ook goede ideeën hebben natuurlijk.

Y.: “Wij gaan eens beginnen met Ahmed Marcouch, de beroemde of beruchte stadsdeelvoorzitter Amsterdam-Slotervaart. Hij wordt ervan beticht dat hij subsidie wil geven aan salafistische organisaties. Nou, erger kan het natuurlijk niet worden. Vertel, hoe zit dat precies?”

A.: “Klopt, hij zou gemeenschapsgeld willen geven aan salafisten en hij zegt van de week in De Volkskrant dat het een broodje aapverhaal is. Maar Theodor Holman, columnist van Het Parool en Nausicaa Marbe, columnist van De Volkskrant, die zijn direct erop gedoken en die hebben hem een wolf in schaapskleren genoemd."

Y.: "Ja, zoals wel vaker."

A.: "Ja, maar waarom doen ze dat? Er is een notitie uitgebracht waarin stond dat zelfs degenen met een salafistische boodschap een anti-radicaliseringsvoorstel mogen indienen bij Ahmed Marcouch. Dus in principe hebben ze wel gelijk, dat hij dus zeg maar… stel je voor dat je een salafist bent en dat je een goed idee hebt om radicalisering tegen te gaan, dan kun je blijkbaar dus bij Marcouch geld krijgen. Maar volgens mij is het wel gewoon subsidiëring, maar wat zegt Marcouch dan zelf? Van dat hij niet wil wegkijken maar dat van subsidiëring geen sprake is. En dat vind ik eigenlijk wel jammer, want hij moet gewoon zeggen van: nou ja … als er een weet ik veel… een vriendenclubje salafisten een goed idee heeft om mensen niet te … zeg maar iets te doen tegen radicalisering, nou dan moeten ze toch, dan moeten ze dat kunnen doen, zeg maar."

Y.: "Een goed idee is een goed idee, willen we eigenlijk zeggen. Bovendien vraag ik me altijd af, wat bedoelen mensen dan precies met salafistisch. Ik bedoel, dat is toch niet gelijk extreem, gewelddadig?"

A.: "Ik heb geen idee. Als ik aan salafist denk, dan denk ik aan grote lange baarden en zo, lange jurken en… weet ik veel… broeken die een beetje..."

Y.: "Maar ook die kunnen goede ideeën hebben natuurlijk."

A.: "Ja precies, daarom vind ik het ook zo raar, want dat zou dus betekenen dat als je salafist bent in Nederland, dan zou je niet mee kunnen doen aan het maatschappelijk debat. Kijk, ik hoef het niet eens te zijn met diegene, maar ja Marcouch moet gewoon niet zo bang zijn. Hij moet gewoon zeggen van ja, dat kan."

Y.: "Vind ik ook. Marcouch, niet zo bang zijn, als u luistert.”

Heeft u ook voorbeelden van Jip-en-Janneke-uitspraken/berichten/verslaggeving/foto's gehoord/gezien op radio, televisie of andere media? Stuur deze, met bronvermelding, dan naar hoeiboei@gmail.com .

7 opmerkingen:

 1. Ik vind dat salafisten niet mee mogen doen aan het debat. Is dat een abjecte mening? Zoals velen zou ik de orthodoxe islam over de Middellandse wensen. Ik vraag me wel eens af hoeveel moslims er eigenlijk blij zouden zijn als die baarden met knuppels een boot in worden gejaagd. Waarschijnlijk net zo stiekum blij als ik was begin jaren negentig toen Janmaat veel stemmen in Rotterdam haalde. Misschien helpt het dacht ik toen naief terwijl ik zelf CDA stemde.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Salafisten kunnen ook goede ideeën hebben natuurlijk.

  Oh ja ?

  Omdat ze onze manier van leven, onze beschaving, onze grondwet en dus ons afwijzen is WEGWEZEN het enige goede idee dat salafisten kunnen hebben.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Ja, M, dat is een abjecte mening.
  Nou ja, abject.., maar wel onverstandig.
  Ik vind dat de S-ers weldegelijk mee mogen doen aan het debat.
  Sterker nog. Deden ze dat ingodsnaam maar, dan viel er nog wat te lachen op de verrekijk.

  Die extreem zwaar gelovigen doen de gehele dag niets, anders dan tot de ware god bidden, maar als ze problemen hebben met de heup of knieen, of moeite hebben met het rechtop staan of met de kleine lettertjes van de disclaimer en copyright, weten ze niet hoe snel ze naar een westers georienteerde arts moeten rennen. Of d3snoods per ambulance bij gebrek aan een vliegend tapijt.
  Misschien ligt er wel een aflevering van "Rondom de pot" met de NCRV-presentator Cees enz. in het verschiet. "Dancing with the stars".. Een stapje naar voren, een stapje opzij(!), stapje naar achteren en draaien maar.
  Een soort Weense wals.

  En de man leidt natuurlijk.


  Fritzie

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Ingezonden (ter info):

  Uitspraak Hoge Raad in zaak over groepsbelediging en
  Islam
  De verdachte M. B. heeft op 7 november 2004 een poster voor het raam van zijn woning
  opgehangen met onder meer de tekst “Stop het gezwel dat Islam heet”.
  De rechtbank ‘s-Hertogenbosch heeft de verdachte op 19 juli 2005 veroordeeld wegens het zich
  in het openbaar beledigend uitlaten over een groep mensen wegens hun godsdienst (artikel
  137c Wetboek van Strafrecht). Zie rechtspraak.nl, LJN AT9494.
  Het hof ‘s-Hertogenbosch heeft de verdachte op 10 november 2006 eveneens wegens het zich
  in het openbaar beledigend uitlaten over een groep mensen wegens hun godsdienst
  veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van twee weken met een proeftijd van
  twee jaar (LJN BH3383).
  Het hof heeft onder meer overwogen dat de verdachte door de Islam aan te duiden als een
  gezwel zich onnodig grievend heeft uitgelaten over de Islam en, gezien de verbondenheid
  tussen de Islam en haar gelovigen, ook ten aanzien van die groep mensen die de Islam
  belijden.
  Het cassatieberoep bij de Hoge Raad
  De verdachte heeft cassatieberoep ingesteld tegen de uitspraak van het hof ‘s-Hertogenbosch.
  Volgens de advocaat van de verdachte in cassatie (mr. A.A. Franken in Amsterdam) heeft het
  hof ten onrechte beslist dat deze poster onder artikel 137c Sr valt.
  Op 9 september 2008 heeft advocaat-generaal mr. A.J.M. Machielse in zijn conclusie de Hoge
  Raad geadviseerd de uitspraak van het hof te vernietigen.
  De uitspraak van de Hoge Raad houdt het volgende in:
  Artikel 137c Wetboek van Strafrecht stelt strafbaar het zich beledigend uitlaten over een groep
  mensen wegens hun godsdienst (zgn. groepsbelediging). Dit artikel stelt niet strafbaar het zich
  beledigend uitlaten over een godsdienst, ook niet als dat gebeurt op zo’n manier dat de
  aanhangers van die godsdienst daardoor in hun godsdienstige gevoelens worden gekrenkt.
  Deze wetsbepaling moet volgens de wetsgeschiedenis beperkt worden uitgelegd. De uitlating
  moet onmiskenbaar betrekking hebben op een bepaalde groep mensen die zich door hun
  godsdienst onderscheiden van anderen. De enkele omstandigheid dat grievende uitlatingen over
  een godsdienst ook de aanhangers krenken is niet voldoende om van beleding van een groep
  mensen wegens hun godsdienst te spreken.
  Het hof heeft geoordeeld dat de verdachte zich met zijn poster met daarop de tekst “Stop het
  gezwel dat Islam heet” onnodig grievend heeft uitgelaten over de Islam. Het hof heeft daaraan
  de gevolgtrekking verbonden dat “gezien de verbondenheid tussen de Islam en haar gelovigen”
  deze uitlating reeds daardoor ook beledigend is voor “die groep mensen die de Islam belijden”.
  Het hof heeft daarmee een te ruime uitleg gegeven aan de in art. 137c, eerste lid, Sr
  voorkomende uitdrukking “een groep mensen wegens hun godsdienst”
  Daarom heeft de Hoge Raad de uitspraak van het hof vernietigd en de verdachte van het hem
  tenlastegelegde vrijgesproken.
  Gevolg van de uitspraak
  De verdachte is definitief vrijgesproken.
  Dit is een samenvatting van de uitspraak van de Hoge Raad van 10 maart 2009. Bij verschil
  tussen deze samenvatting en de volledige uitspraak is laatstgenoemde bindend.
  Nadere informatie in verband met deze zaak
  Artikel 137c Wetboek van Strafrecht (zgn. groepsbelediging) luidt:
  “Hij die zich in het openbaar, mondeling of bij geschrift of afbeelding, opzettelijk beledigend
  uitlaat over een groep mensen wegens hun ras, hun godsdienst of levensovertuiging, hun


  Nadere informatie in verband met deze zaak
  Artikel 137c Wetboek van Strafrecht (zgn. groepsbelediging) luidt:
  “Hij die zich in het openbaar, mondeling of bij geschrift of afbeelding, opzettelijk beledigend
  uitlaat over een groep mensen wegens hun ras, hun godsdienst of levensovertuiging, hun
  hetero- of homoseksuele gerichtheid of hun lichamelijke, psychische of verstandelijke handicap,
  wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de derde
  categorie.”
  Het gaat in deze zaak alleen om een strafvervolging ter zake van het doen van een
  beledigende uitlating over een groep mensen wegens hun godsdienst (art. 137c Sr). Het gaat
  dus niet om een vervolging wegens - kort gezegd - het aanzetten tot haat, discriminatie of
  geweld tegen persoon of goed van mensen wegens hun godsdienst (art. 137d Sr) en evenmin
  om een vervolging wegens het zich door smalende godslastering op voor godsdienstige
  gevoelens krenkende wijze uitlaten (art. 147 Sr).
  Voorts gaat het hier om de specifieke betekenis van de in art. 137c Sr opgenomen uitdrukking
  ‘belediging van een groep mensen wegens hun godsdienst of levensovertuiging’. Het gaat hier
  niet om andere in dit artikel genoemde gevallen van belediging van een groep mensen en dus
  niet om belediging van een groep mensen wegens hun ras, hun hetero- of homoseksuele
  gerichtheid of hun lichamelijke, psychische of verstandelijke handicap.
  Indien, zoals in deze zaak, uitlatingen niet kunnen worden aangemerkt als ‘belediging van een
  groep mensen wegens hun godsdienst’ en dus in dit opzicht buiten het bereik van art. 137c Sr
  vallen, komt de vraag of daarbij de grenzen van de - onder meer door art. 10 EVRM
  gewaarborgde - vrijheid van meningsuiting zijn overschreden niet in beeld. Dus is in deze zaak
  ook niet aan de orde geweest of de bij de wet voorziene beperking die art. 137c Sr aan het
  recht op vrijheid van meningsuiting stelt in concreto gerechtvaardigd is.
  Verband met Wilders-beschikking
  In de zogenaamde Wilders-beschikking van het hof Amsterdam (LJN BH0496) heeft dat hof de
  vervolging van Wilders bevolen. In die beschikking gaat het op enige punten ook over art. 137c
  Sr. In paragraaf 12.1.3 heeft het hof voorlopig geoordeeld dat er voldoende aanwijzingen zijn
  om de vervolging in gang te zetten voor uitspraken van Wilders die beledigend zijn voor een
  groep mensen als bedoeld in art. 137c Sr die tot de moslimgemeenschap behoren. Daarbij
  heeft het hof onder meer betekenis toegekend aan de omstandigheid dat uit de samenhang van
  de door Wilders gepresenteerde uitlatingen duidelijk zou blijken dat hij de groep
  moslimgelovigen op het oog heeft. De uitspraak van de Hoge Raad in de zaak van de verdachte
  M.B. betekent dat de rechter die eventueel over een tenlastelegging op dit punt in de zaak
  tegen Wilders moet gaan oordelen, zal moeten onderzoeken of - zoals de Hoge Raad hier heeft
  overwogen - een uitlating onmiskenbaar betrekking heeft op een bepaalde groep mensen die
  zich door hun godsdienst onderscheiden van anderen. Het hangt van dat onderzoek af wat de
  uitkomst zal zijn.
  Den Haag, 10 maart 2009
  mw. mr. E. Hartogs, griffier
  tel 070-3611236
  LJ Nummer
  BF0655
  Bron: Hoge Raad der Nederlanden
  Datum actualiteit: 10 maart 2009

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Goed stuk van Ellian in Elseiver "Hoge Raad heeft gelijk: wij buiten niet voor Allah"

  http://www.elsevier.nl/web/Afshin-Ellian.htm

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Volledigheidshalve: op Frontaal Surrogaat is ruimte vrijgemaakt voor Nuweira Youskine (interviewster NIO), zie J en J bericht, om Carel Brendel van repliek te dienen:


  Salafisten

  BeantwoordenVerwijderen