UPDATE! Achmed Marcouch heeft gesproken..

Salafisme_2

Waarom ook linkse mensen tegen het salafisme zijn

!Let op! Met update, 6.3.2009
: 'Waarom ik geen buiging maak voor Achmed Marcouch' klik hierr.

“Het salafisme hier en in Saoedi-Arabië moet met wortel en tak worden uitgeroeid.” In zijn weblog van 21 juni 2007 wees prof. Afshin Ellian nog eens op de gevaren van het salafisme, de ultra-orthodoxe stroming die streeft naar een zuivere islam. Ellian verwees naar de website van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD), die de salafisten scherp in de gaten houdt.

Weldenkende progressieven veronderstellen dat alleen de gewelddadige jihadisten een bedreiging vormen voor onze vrije westerse samenleving. De salafisten en de (minder radicale) Moslimbroeders worden gezien als een folkloristische islamitische variant op Urk en Staphorst. Dat is waarschijnlijk de reden, dat de mogelijke subsidiëring van salafisten in het Amsterdamse Slotervaart, en de verworpen motie van wantrouwen tegen stadsdeelvooritter Ahmed Marcouch, tot dusver nauwelijks beroering hebben gewekt.

Het in oktober 2007 verschenen AIVD-rapport Radicale dawa in verandering zou verplichte lectuur moeten zijn voor de wegpraters en wegkijkers. Aan het eind van het rapport, waarin het antidemocratische karakter van de salafisten uitgebreid wordt beschreven, staan enkele suggesties voor een tegenstrategie. Voor de AIVD staat vast dat onze samenleving ook waakzaam moet zijn tegen lieden, die onze democratie met geweldloze en democratische middelen om zeep willen helpen.

“Vanuit de brede visie op de democratische rechtsorde is er wel degelijk sprake van een bedreiging als men via democratische weg de democratische rechtsorde probeert te vernietigen of te ondermijnen. Het is zeker geoorloofd ertegen op te treden en er in elk geval overheidsbeleid tegen te ontwikkelen. Bij bepaalde vormen van actief nastreven van anti-democratische doelen, zelfs al worden daarbij democratische middelen gebruikt, mag de overheid ingrijpen.”

Het aardige van het AIVD-rapport is dat de samenstellers geen alarmistische toon aanslaan. Ze signaleren de opmars van het salafisme, maar houden een open oog voor de enorme diversiteit onder de Nederlandse moslims. “Zie moslims in de eerste plaats als individuen en volwaardige burgers van de samenleving en niet noodzakelijk als lid van een religieuze gemeenschap.”

Of de term ‘overgrote meerderheid helemaal klopt, weet ik niet zeker, maar ik kan me verder geheel vinden in de volgende zinsnede: “Besef als overheid dat de overgrote meerderheid van de moslims niet radicaal, maar gematigd is georiënteerd. Besef dat deze moslims in hun individuele vrijheidsbeleving concreet hinder ondervinden van radicale dawa-geestelijken die zichzelf opwerpen als rechtmatige spreekbuis én hoeder van de islamitische gemeenschap.”

De volgende AIVD-aanbeveling is duidelijk in de wind geslagen door Rinda den Besten, de Utrechtse PvdA-wethouder van Apartheid. “Wees als overheid uiterst terughoudend in het (financieel) ondersteunen van projecten die segregatie van seksen en allerlei andere discriminerende uitgangspunten als vanzelfsprekend zien of deze zelfs verder kunnen bevorderen.”

Subsidiëring van salafisten komt duidelijk niet voor bij de AIVD-suggesties. Eerder het tegendeel: “Ondersteun als overheid geen initiatieven en projecten die uitsluitend een exclusieve denkrichting binnen een bredere groepering ten goede zullen komen en waarbij duidelijk is dat de initiatiefnemers andere groeperingen ervan zullen uitsluiten.”

Vast onderdeel van het islamdebat is het verdacht maken van de boodschapper. Als Afshin Ellian en Hans Jansen tegen het salafisme waarschuwen, dan halen linkse mensen hun schouders op. Het zijn vrienden van Ayaan Hirsi Ali, dus is elk debat overbodig. Deze mensen zullen evenmin worden overtuigd door een AIVD-rapport. Bij de inlichtingendienst werken immers geheimzinnige, vast heel rechtse gleufhoeden. Waarschuwingen uit die hoek moet je dus met een korreltje zout nemen.

Daarom citeer ik voor de verandering maar eens uit een zeer linkse, en daarom voor de gemiddelde NRC- en Trouw-lezer wellicht onverdachte bron over het salafisme. Van de links-activistische groep Doorbraak verscheen onlangs de brochure Linksom tegen het moslimfundamentalisme, een verzameling van elf artikelen die eerder op de website De fabel van de illegaal zijn geplaatst.

Vanuit hun zeer linkse visie geven de twee auteurs aan waarom het moslimfundamentalisme niet deugt. Of zoals ze het zelf formuleren: “(Mehmet) Kirmaci en (Eric) Krebbers tonen aan dat de autoritaire, seksistische en homovijandige ideologie en idealen van het moslimfundamentalisme volkomen tegengesteld zijn aan het wereldbeeld van links.”

In een artikel over het salafisme stelt Kirmaci dat het belangrijk is ‘eerst vast te stellen dat er geen grote kloof gaapt tussen de orthodoxe missionaire islam en de revolutionaire politieke islam.” Verderop: “Voor links zou het geen doorslaggevend element moeten zijn dat orthodox-islamitische groeperingen als de ISOOK (het onderwijsinstituut van de salafistische leraar Suhayb Salam, CB) misschien niet of niet openlijk uit zijn op de staatsmacht. Met deze missiegerichte imams en organisaties zou actief de strijd moeten worden aangegaan omdat ze met hun ronduit reactionaire waarden, zoals seksuele segregatie en daarmee de versterking van het patriarchaat, de samenleving - waar iedereen deel van uitmaakt - proberen te sturen en te beïnvloeden. Weliswaar via individuele bekeringen en niet via het politieke activisme dat links gewend is van bijvoorbeeld extreem-rechts, maar dat maakt hun groeiende invloed vanuit progressief perspectief niet minder zorgelijk.”

Krebbers laat weinig heel van theoloog Tariq Ramadan, de in een vooruitstrevend pakketje verpakte reactionair, met wie hele lichtingen progressieven dwepen. Tot de Ramadan-fanclub behoren onder anderen Anja Meulenbelt, Ahmed Marcouch, Ella Vogelaar en de Internationale Socialisten. Krebbers denkt duidelijk anders over de met gejuich aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam binnengehaalde hoogleraar.

“Om reactionaire moslims zoals hijzelf van linkse, feministische en atheïstische kritiek te kunnen vrijwaren, heeft Ramadan het begrip islamofobie in Frankrijk geïntroduceerd. Hij misbruikt daarmee de goodwill van het anti-racisme, want hij probeert kritiek op de islam te verbinden en gelijk te stellen met racisme tegen migranten. Dat heeft er bij sommige anti-racisten toe geleid dat ze moslimfundamentalisten niet meer bekritiseren op punten die ze christenfundamentalisten wel zouden aanrekenen. Zo heeft Ramadan veel politieke ruimte bevochten voor zijn reactionaire agenda.”

Dankzij deze brochure ontdekte ik ook een door de Franse marxist Yves Coleman opgestelde lijst met veertig redenen waarom Tariq Ramadan een reactionair is.

Natuurlijk, tegen de groep Doorbraak valt veel in te brengen. De leden steken hun energie vooral in de averechts werkende bestrijding van Geert Wilders en Rita Verdonk. In het verleden zijn oprechte islamcritici als Sylvain Ephimenco, Ayaan Hirsi Ali, Syp Wynia, Afshin Ellian en de vermoorde Theo van Gogh vanuit deze kring zwartgemaakt als ‘wegbereiders van Wilders’.

Dat neemt niet weg dat de brochure Linksom tegen het moslimfundamentalisme een echte aanrader is. Al vrees ik dat mensen die ongevoelig zijn voor ‘rechtse’ waarschuwingen tegen het salafisme, ook niet openstaan voor ‘linkse’ waarschuwingen tegen het salafisme.

Carel Brendel

13 opmerkingen:

 1. "Besef dat deze moslims in hun individuele vrijheidsbeleving concreet hinder ondervinden van radicale dawa-geestelijken die zichzelf opwerpen als rechtmatige spreekbuis .."


  Dit is al een teken van een stapje achteruit. Het zegt iets over de strijdvaardigheid van de aivd.

  Waarom zouden anderen dan moslims rekening moeten houden met eventuele nare gevolgen van een religieuze keuze ?
  Waarom wordt er niet geeist dat men vrijwillig en volledig de huidige cultuur en dus de wetgevign accepteert?

  Als ik hinder ondervind van mijn buurman, zeg ik tegen hem dat ie zich naar behoren dient te gedragen, desnoods stap ik naar de rechter.
  Maar ik ga toch niet verlangen van mijn medeburgers dat zij mij dienen te beschermen.
  Dat kan ik zelf toch wel....als vrijdenkende ontwikkelde volwassen belastingbetaler ?

  Ik hou helemaal geen rekening met moslims die eventueel onder verkeerde invloed staan.
  Zij dienen als volwaardig te worden gezien. Tenslotte kiest men zelf voor een bepaalde levensfeer of leefgemeenschap.
  Het is dus een keuze.
  En dus moet men de gevolgen ervan zelf dragen.

  Zelfs de AIVD is aan het buigen.


  Fritzie

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Al vrees ik dat mensen die ongevoelig zijn voor ‘rechtse’ waarschuwingen tegen het salafisme, ook niet openstaan voor ‘linkse’ waarschuwingen tegen het salafisme.

  Ik denk dat dat te negatief is. Als kopstukken van links zich uitspreken tegen deze vorm van islam en daarbij ook nog de ministers (en ex) Aboutaleb en Albyrak dan zouden er kansen zijn.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Tot nu toe wordt iedereen uit linkse hoek die zich maar een beetje kritisch durft uit te laten over de islam subiet in het kamp van Wilders ingedeeld, of op zijn minst beticht van flirterij met de PVV.

  Kijk bijvoorbeeld naar de reacties op de integratienota van de PvdA.

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Uitstekend stukje onderzoekwerk van Brendel.

  In Saoedi-Arabië, een van de bakermatten van de intolerante orthodoxie, worden alleen die extremisten bestreden die ook nog het koningshuis willen opruimen. Die worden heel hard aangepakt en worden ook terroristen genoemd, maar de intolerantie die de machthebbers in islamitische landen ongemoeid laat, wordt niet als een probleem gezien, terwijl dat wel het geval is.

  De islam is zoals die is. Een gematigde islam bestaat niet. Wel zijn er moslims die naast de islam ook andere invloeden in hun leven toelaten en niet alleen de islam allesbepalend willen laten zijn, die worden dan 'gematigden' genoemd. Een niet geheel juiste term, eigenlijk zijn ze eerder diverser dan alleen maar islamitisch. Islam is islam en gematigde varianten bestaan niet, want hoe meer islam hoe orthodoxer en dus intoleranter

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Ter verduidelijk zij verwezen naar deze uitstekende analyse:


  Gematigde islam bestaat niet

  BeantwoordenVerwijderen
 6. "Besef als overheid dat de overgrote meerderheid van de moslims niet radicaal, maar gematigd is georiënteerd."

  Onzin. De overgrote meerderheid van de moslims is helemaal niet gematigd georiënteerd, want dat impliceert individualisme. Moslims doen gewoon hun ding. Meer niet. Ik durf erom te wedden dat wanneer hier morgen de sharia werd ingevoerd, die zogenaamd gematigd georiënteerde moslims (uitgezonderd een groepje verwesterde en hoog opgeleide moslima's) dat allemaal best zouden vinden. Die 'gematigde' moslims kun je m.i. prima vergelijken met 'onze' zwarte Kousen. En ik vind, maar wie ben ik, Zwarte Kousen alles behalve gematigd.

  BeantwoordenVerwijderen
 7. @Geert Geel

  Zoals je ziet zet ik zelf al een kanttekening bij de AIVD-stelling dat de overgrote meerderheid van de moslims gematigd is. Feit is wel dat de 'gematigde' moslims, of degenen die zich niets willen aantrekken van islamitische voorschriften, of de afvalligen, of de 'seculieren' (hoe je ze ook noemt, ik waag me niet aan schattingen van aantallen) bloot staan aan de sociale druk van de zeer orthodoxe groepen.

  BeantwoordenVerwijderen
 8. Je moet onderscheid maken tussen 'oudlinks' en 'nieuwlinks'.

  geert is namelijk 'nieuwlinks'.


  homorechten: vrouwenrechten: het recht op geweldloosheid; gelijkheid; anti-kindermutilatie, vrijheid van meningsuiting, recht op afvalligheid, kritiek op geloofsgeweld, voorheen allemaal 'linkse' items.

  wilders heeft deze 'gekaapt'. niet, omdat het een piraat is, maar omdat 'oudlinks' deze voorheen 'linkse' waarden heeft.. ja.. vergeten? ingeruild, voor MEER ISLAM?

  wie zal het zeggen. 'oudlinks' is nu de conservatieve (proreligie!) kracht in nederland, wilders vertegenwoordigt 'nieuwlinks', oftewel progressief nederland.

  BeantwoordenVerwijderen
 9. "Feit is wel dat de degenen die zich niets willen aantrekken van islamitische voorschriften, of de afvalligen, of de 'seculieren' ... bloot staan aan de sociale druk van de zeer orthodoxe groepen."

  Klopt. Oud nieuws.
  En wat nu ?

  Verscheidene reddingsboeien zijn in het verre verleden meerdere malen uitgeworpen. Vandaag zien we het resultaat.
  Gaan we nog meer "helpen" of gaan we wijzen op verantwoordelijkheid, zelfstandigheid en zelfverwerkelijking of wordt toch maar weer eens gevalletje 'blut und boden' ?

  De barmhartige Samaritaan (uit Samaria !) met zijn eeuwig hulpvaardige hand heeft een hoop ellende gecreerd in de vorm van eindeloze stromen vluchtelingen en hele volksstammen gediscrimineerde slachtoffertjes of reborn slaven.

  Wat nu ?

  Fritzie

  BeantwoordenVerwijderen
 10. Om te beginnen iedereen met een dubbele nationaliteit flink korten en naaien.

  dus: neem als a(antal nationaliteiten):
  1/a stemrecht te geven
  1/a uitkering te geven
  1*a boetes
  1*a belasting

  wie nederlander wil zijn, moet VOL nederlander zijn. Wie geen volle nederlander is, moet ook niet de rechten van een volle nederlander krijgen.

  wie twee heren dient, kan maar een hand per heer laten gelden.

  BeantwoordenVerwijderen
 11. Aivd: “Vanuit de brede visie op de democratische rechtsorde is er wel degelijk sprake van een bedreiging als men via democratische weg de democratische rechtsorde probeert te vernietigen of te ondermijnen. Het is zeker geoorloofd ertegen op te treden en er in elk geval overheidsbeleid tegen te ontwikkelen. Bij bepaalde vormen van actief nastreven van anti-democratische doelen, zelfs al worden daarbij democratische middelen gebruikt, mag de overheid ingrijpen.”

  Als men stemcomputers wegens anti-democratisch karakter verbiedt, illegaal verklaart, dan kan men verkiezingsuitslagen die middels diezelfde stemcomputers tot stand gekomen zijn niet voor legaal houden. De verkiezingsuitslagen die met de stemcomputer tot stand zijn gekomen zijn in beginsel illegaal. Dat houdt in dat de huidige machthebbers op een andere manier aan de macht zijn gekomen dan door democratische verkiezingen.

  Zonder vrije controleerbare verkiezingen waarbij men anoniem volksvertegenwoordigers stemmen kan, kan men niet spreken van democratie. Door het decennia lang ontbreken van vrije verkiezingen is Nederland geen democratie. En daar waar geen democratie is, daar is ook geen democratische rechtsorde. AIVD kletst dus maar wat uit hun nek. Het is de anti-democratische overheid die de democratie in de weg staat, het was een burgerinitiatief om de anti-democratische stemcomputers te laten verbieden. De AIVD zou er goed aan doen de anti-democratische machthebbers in Den Haag af te zetten en de weg vrij te maken voor vrije verkiezingen en democratie.

  BeantwoordenVerwijderen
 12. Noem wat vroeger 'links' was nu 'oudlinks', en wat vroeger 'rechts' was, nu 'nieuwlinks'.

  denk maar eens na:
  homorechten, vrouwenrechten, geweldloosheid, gelijkheid, vrijheid van meningsuiting, waar worden die waardes verdedigt? bij 'oudlinks'? nee hoor. Bij 'nieuwlinks' wel!

  geert wilders is 'NIEUWLINKS' en 'oudlinks' kan niets anders dan zich vastbijten in hun stokpaardje: meer MOSLIMFACISTEN, terwijl de rest van nederland stemt op een NIEUWE LINKSE PARTIJ:

  de PARTIJ VAN DE VRIJHEID

  eem stem naar oudlinks is een stem voor de extreemrechtste moslimfacisten. Een stem voor nieuwlinks is een stem voor gelijkheid, vrede, en vrijheid.

  stop het islamofacisme en hun OUD'linkse' vrienden: stem NIEUWlinks: stem GEERT!

  BeantwoordenVerwijderen
 13. Links, rechts, nieuwlinks, oudrechts, het zijn mijns inziens belegen politieke termen. En zo goed vind ik Geert Wilders het niet doen. Maar er is geen alternatief. Pim=dood. Er is geen enkele andere politieke groepering die zo realistisch is en de problemen in Nederland onderkent. Er is gewoon geen keuze, Geert Wilders is de enige die het grootste probleem benoemt.

  BeantwoordenVerwijderen