De gestaalde kaders van het Vogelarisme

Het weekblad Revu had vorige week een reportage over de voor- en tegenstanders van Geert Wilders. Daarbij werd ik getroffen door het volgende citaat van de ongemaskerde René Danen, opperantiracist van Nederland en voorzitter van de in trotskistische golfslag varende stichting Nederland Bekent Kleur. Danen: “Het is onder voormalig linkse intellectuelen hip geworden om islam-basher te zijn. Zoals bij Theodor Holman en Sylvain Ephimenco, hoogopgeleide blanke mannen die met angst naar de nieuwe samenleving kijken.”

Hé, wie had het onlangs ook al over Ephimenco? Op pagina 134 van Twintig maanden knettergek, het door partner Onno Bosma opgeschreven dagboek over het ministerschap van Ella Vogelaar, lees ik het volgende: “Sylvain Ephimenco, deel van het anti-islamfront in het land, noemde je begin november in Trouw een spookminister.”

Zie daar in enkele zinnen de denkwereld van mensen als Danen, Bosma en Vogelaar. Wie kritisch schrijft over negatieve aspecten van de islam is een ‘islam-basher’. En dat handjevol onafhankelijke intellectuelen, dat tegen de in Hilversum en Den Haag gangbare opinies durft in te gaan, vormt een ‘anti-islamfront’. Op bladzijde 102 van Ella’s dagboek komen we ze ook al tegen, in een passage over de afvallige Ehsan Jami. “Jami heeft de aandacht getrokken van de mensen die zich als beschermers van Ayaan Hirsi Ali hebben opgeworpen, felle bestrijders van de islam in Nederland: Afshin Ellian, Leon de Winter, Theodor Holman en anderen.”

Bosma en Vogelaar stammen uit een politiek milieu waarin het woord ‘front’ altijd heel populair was. De communistische geschiedenis zit vol met volksfronten, bevrijdingsfronten en nationale fronten. Dacht Bosma bij het neerpennen van die zin over het anti-islamfront onbewust terug aan zijn communistische verleden?

De naam Onno Bosma kwam ik voor het eerst tegen in 1980. Mijn Parool-collega Theo Gerritse had enkele kritische artikelen geschreven over de Amsterdamse wethouder van onderwijs Rudi van der Velde. CPN-fractieleider Roel Walraven sprak van een ‘hetze’ door ‘het monsterbrein’, een geuzennaam die Gerritse nog altijd met trots vervult. De positie van Van der Velde wankelde.

Het was vooral Onno Bosma als voorzitter van de door de CPN beheerste Amsterdamse afdeling van de onderwijsvakbond ABOP, die destijds de steun voor Van der Velde organiseerde. Vanuit scholen, buurthuizen en andere steunpunten van de CPN stroomden de solidariteitsbetuigingen met de geplaagde wethouder binnen. Het baatte niet, want na een emotioneel politiek debat kwam er een einde aan Van der Velde’s politieke loopbaan.

Rond deze tijd leerde Bosma zijn toenmalige partijgenote Ella Vogelaar kennen. Zij was destijds bestuurster van de ABOP. Later werd ze vice-voorzitter van de FNV, projectleider van de Taskforce Inburgering en voorzitter van de Raad van Bestuur van Unilever. In 2007 werd Vogelaar door Wouter Bos aangezocht als minister van Wonen, Werken en Integratie. Na twintig maanden maakte de PvdA-leider een voortijdig einde aan haar politieke lijden.

Kort daarna dook de naam Onno Bosma opnieuw op. De uitgeverij maakte bekend dat Vogelaar en haar partner een dagboek van haar ministerschap hebben bijgehouden. Het resultaat, Twintig maanden knettergek, ligt sinds enkele weken in de winkel.

Om eerlijk te zijn, ik heb het dagboek verslonden. Niet uit sympathie met Vogelaar, maar omdat het zo’n prachtig inkijkje geeft in de denkwereld van Vogelaar en Bosma. De meest onthullende zin staat op bladzijde 152. “Eimert van Middelkoop vraagt je of het nou echt waar is, dat je lid bent geweest van de CPN. En hoe je nu terugkijkt op zo’n vergissing. ‘Zonder spijt, zeg je, ‘maar wel met verbazing over het feit dat je, als je een bepaald idee aanhangt, je zo hardnekkig kan afsluiten voor informatie die onwelgevallig is.’ ”

Het is een sleutelpassage in het dagboek. Want 348 bladzijden lang zien we een Ella Vogelaar die zich hardnekkig afsluit voor onwelgevallige informatie. Ze mag dan in 1983 zijn vertrokken uit de CPN, nog steeds gedraagt Ella zich als een gestaalde kader - niet meer van de klassenstrijd, wel van het multiculturalisme.

Haar tocht door de veertig prachtwijken ziet ze als een zegetocht langs buurtbewoners, die haar nieuwe beleid luid toejuichen. Geen moment komt het bij haar op dat bij deze werkbezoeken Potemkin-achtige façades worden opgetrokken. In het dagboek gaat het steeds over enthousiaste buurtbewoners. Wie goed tussen de regels leest, beseft dat het vooral gaat om de woordvoerders van de vele gesubsidieerde buurt- en welzijnsorganisaties. Hun enthousiasme voor Vogelaar is logisch. Na de magere jaren onder Verdonk verheugen ze zich op de subsidiedouche van de nieuwe minister.

Fascinerend maar staatsrechtelijk zeer bedenkelijk in het dagboek is ook de rol van partner Bosma. Hij werpt zich op bijna Raspoetin-achtige wijze op als een soort onbezoldigd adviseur van de minister. Op een bepaald moment helpt hij zelfs mee met het redigeren van brieven en persberichten. Max Pam zette in Buitenhof terecht vraagtekens bij het feit, dat Bosma bij het schrijven van dit dagboek inzage heeft gehad in de notulen van de ministerraad.

Wouter Bos heeft Vogelaar uit het kabinet gegooid. Maar dat betekent niet dat hij van haar af is. In het debat over de integratienota loopt de ex-minister haar partijleider voortdurend voor de voeten met kritiek over de toon van de inmiddels bijgestelde nota-Ploumen. De PvdA zit vol met kaderleden, die precies zo denken als Vogelaar en nog steeds het multiculturalisme uit het tijdperk vóór Pim Fortuyn koesteren. Nu de gestaalde kaders van het Vogelarisme zich zo nadrukkelijk roeren, is de partij aan een nieuwe duikvlucht in de peilingen begonnen.

Er is één troost voor Bos. Ook regeringspartner CDA blijkt niet immuun voor de steeds weer oplaaiende veenbrand rond de onderwerpen islam, integratie en immigratie. De Wilders-stemmers komen niet alleen uit de VVD, maar ook uit het CDA, en in mindere mate uit de SP en de PvdA.

Carel Brendel

Carel Brendel is auteur van Het verraad van links (Uitg. Aspekt)

12 opmerkingen:

 1. Vogelaar voorzitter van de Raad van Bestuur (=CEO)van Unilever?
  Haha! Dat zal toch niet?

  OK. Voorzitter van de Raad van Commissarissen. Dat is Vogelaar wél geweest..

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Kmee Weeder heeft gelijk. Het was de Raad van Commissarissen van Unilever.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Ook bij het CDA spreken de kaderleden totaal niet met dezelfde mond als de CDA leden. Dat ze er altijd maar mee wegkomen is mijn enerzijds een raadsel maar aan de andere kant ook een bewijs dat de (gemiddelde) stemmer gewoon geen zin heeft om zich dagelijks met politiek bezig te houden.
  Ik ken zeer veel Cda ers (oorspronkelijke Arp ers) en ik heb er nog nooit eentje ontmoet die juichend is over de islam.
  Opmerkelijk sterk stuk trouwens weer.

  BeantwoordenVerwijderen
 4. En wat zou die linkse Vogelaar gevangen hebben als voorzitster (ik ben niet feministisch ingesteld) van die raad van commissarissen?

  BeantwoordenVerwijderen
 5. mooie analyse, legt precies de vinger op de zere plek. Het is tragisch hoe mensen gevangenen kunnen zijn van hun denkwereld (wat natuurlijk niet alleen voor Vogelaar geldt, maar tot op zekere hoogte voor iedereen)

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Waar om de islam niet te reformeren is.
  1* de koran is de laatste woord van Allah
  6. Het Vee (Al-An'aam)
  vers 115. En het woord van uw Heer is in waarheid en rechtvaardigheid vervuld. Niemand kan Zijn woorden veranderen; Hij is de Alhorende, de Alwetende.

  2* dit zeggen de 4 geleerden hier over
  Het zou van groot nut zijn als we hier een aantal van deze voorbeelden zouden geven, want dit zal degenen berispen of waarschuwen die blindelings de mening van de imaams volgen - of zelfs van degene ver onder het niveau van de imaams - , terwijl ze vasthouden aan hun madhabs of meningen alsof deze regelrecht uit de hemel komen! Maar Allaah, Machtig en Verheven, zegt: Volgt wat van jullie Heer naar jullie is neergezonden en volgt in plaats van Hem geen andere beschermers; Hoe weinig laten jullie je vermanen!

  [color=red][7:3] Imaam aboe Haniefa rahimahoe llaah De eerste van hen is
  aboe Haniefah Noe'aam ibn Thaabit.

  door wiens metgezellen diverse uitspraken en waarschuwingen zijn overgeleverd, allemaal leidend tot een zaak: de verplichting de hadieth te accepteren, en te stoppen met het volgen van imaams die tegengestelde meningen hebben: [/color][color=green] quote: Als een hadieth sahieh wordt bevonden, dan is dat mijn madhab

  quote: Het is voor niemand halal om meningen te accepteren als ze niet weten waar wij ze vandaan hebben.
  quote: Het is Haram voor iemand die mijn bewijsvoering niet kent, om uitspraken te doen op basis van deze woorden.
  quote: Wanneer ik iets zeg, dat in tegenspraak is met het Boek van Allaah Ta'ala of met wat verteld is door de boodschapper, vrede en zegeningen zij met hem, negeer dan mijn uitspraak.

  [/color][color=red]Imaam Maaliek ibn Anas rahimahoe llaah

  [/color][color=green]quote: Voorzeker, ik ben slechts een sterveling: ik maak (soms) fouten en ik ben (soms) juist. Kijk daarom naar mijn meningen: accepteer alles wat overeenkomt met het Boek en de Soennah; en negeer al hetgeen dat niet overeenkomt met het Boek en de Soennah. quote: Van iedereen van na de profeet, vrede en zegeningen zij met hem, zal zijn uitspraken worden geaccepteerd en worden verworpen - maar niet van de profeet, vrede en zegeningen zij met hem.
  quote: Ibn Wahb heeft gezegd: "Ik hoorde dat er aan Maaliek werd gevraagd over het reinigen tussen de tenen tijdens woedoe-e." Hij zei: De mensen hoeven dit niet te doen. Ik benaderde hem niet totdat de menigte minder was geworden, en zei toen tegen hem;
  quote: "Wij kennen daar een Soennah over." Hij zei: Hoe luidt die? Ik zei, Laith ibn Sa'ed, ibn Lahie'ah en 'Amr al-Ma'aafiri van aboe 'Abdoe-Rahman al-Hoeboeli van Moestawrid ibn Shaddaad al-Qoerayshi die zei: Ik zag de boodschapper van Allaah, vrede en zegeningen zij met hem, tussen zijn tenen wrijven met zijn kleine vinger. Hij zei: Deze hadieth is zuiver; ik had er nog nooit van gehoord tot op heden. Naderhand hoorde ik dat hij werd gevraagd over hetzelfde onderwerp, waarop hij beval om je te reinigen tussen de tenen

  [/color][color=red]Imaam Shaafi'i rahimahoe llaah [/color]
  [color=green]quote: De Soennah's van de boodschapper van Allaah, vrede en zegeningen zij met hem, bereiken ons allemaal, maar ontsnappen ons net zo goed. Dus altijd als ik mijn mening uitspreek, of een principe formuleer: mocht er op gezag van de boodschapper van Allaah, vrede en zegeningen zij met hem, iets zijn dat tegen mijn mening in gaat, dan is de correcte mening die van de boodschapper van Allaah, vrede en zegeningen zij met hem, en wordt het ook mijn mening. quote: De moeslimien zijn het er unaniem over eens dat als een Soennah van de boodschapper van Allaah, vrede en zegeningen zij met hem, duidelijk is voor iemand, het niet halal is deze te verlaten voor de uitspraak van wie dan ook.
  quote: Als je in mijn geschriften iets vindt dat verschilt met de Soennah van de boodschapper van Allaah, vrede en zegeningen zij met hem, spreek dan op basis van de boodschapper van Allaah, vrede en zegeningen zij met hem, en laat achterwege wat ik heb gezegd. quote: Als een hadieth sahieh wordt bevonden, dan is dat mijn madhab.
  quote: Jij (Ahmad ibn Hanbal) weet meer over hadieth dan ik, dus als een hadieth sahieh is, breng me er dan van op de hoogte, of het nu van Kufah, Basrah of Syrië komt, opdat ik de visie van de hadieth kan overnemen, als het tenminste sahieh is.
  quote: In iedere zaak waar de mensen van de overleveringen een uitspraak van de boodschapper van Allaah, vrede en zegeningen zij met hem, bevinden, en die mijn uitspraak tegen spreekt, neem dan mijn woorden terug, of het nu tijdens mijn leven of na mijn dood gebeurt.
  quote: Als je mij iets hoort zeggen, en tegengesteld daaraan is authentiek overgeleverd van de profeet, vrede en zegeningen zij met hem, weet dan dat mijn intelligentie verloren is gegaan.
  quote: Voor alles wat ik zeg geldt, dat als er iets onvervalst van de profeet, vrede en zegeningen zij met hem, is dat tegengesteld is aan mijn woorden, dan komt de hadieth van de profeet, vrede en zegeningen zij met hem, eerst, dus volg dan niet mijn mening.
  quote: Iedere verklaring op gezag van de profeet, vrede en zegeningen zij met hem, is ook mijn visie, zelfs al hoor je het niet van mij.

  [/color][color=red] Imaam Ahmad ibn Hanbal rahimahoe llaah [/color]

  Imaam Ahmad ibn Hanbal was de belangrijkste van de imaams in het verzamelen van de Soennah en het er zich aan houden, zo sterk zelfs dat hij het zelfs afkeurde dat er een boek bestond die uit gevolgtrekkingen en meningen werd geschreven. Daarom heeft hij gezegd: [/color][color=green]quote: Volgt mijn mening niet; noch die van Maaliek, Shaafi'i, Awzaa'i of Thawri, maar neem van waar zij namen.
  quote: Doe je dien niet na van 1 van hen, maar van alles wat van de profeet, vrede en zegeningen zij met hem, en zijn metgezellen komt; vervolgens komen hun opvolgers, waartussen men kan kiezen.
  quote: Navolgen betekent dat men datgene volgt wat van de profeet, vrede en zegeningen zij met hem, en zijn metgezellen komt; na de opvolgers, heeft men een keuze
  quote: De mening van Awzaa'i, van Maaliek, van aboe Haniefah: Het zijn allemaal meningen, en in mijn ogen is alles gelijkwaardig. Echter, het bewijs staat in de overleveringen (van de profeet, vrede en zegeningen zij met hem, en zijn metgezellen).
  quote: Degene die een verklaring van de boodschapper van Allaah, vrede en zegeningen zij met hem, verwerpt, staat aan de rand van destructie. Dit zijn duidelijke, heldere uitspraken van de imaams (moge Allaah Ta'ala tevreden met hen zijn) over het vasthouden aan de hadieth en het verbieden van het volgen van hun meningen zonder duidelijk aantoonbare bewijzen, zodanig dat louter meningen en interpretaties niet acceptabel zijn. Kortom, degene die vast zou houden aan alles van de Soennah dat authentiek bevonden was, ook al ging het tegen sommige van de uitspraken van de imaams in, zou niet tegen zijn madhab ingaan, noch van hun pad afwijken; sterker nog, een dergelijk persoon zou ze allemaal volgen en daarmee het meest betrouwbare handvat pakken, dat nooit breekt. Dit zou echter niet het geval zijn voor degene die 1 van de authentieke Soennahs zou verlaten, omdat deze hun visie tegensprak; nee, een dergelijk persoon zou hen ongehoorzaam zijn en tegen bovengenoemde uitspraken in gaan, terwijl Allaah zegt: Bij jouw Heer, zij zullen geen gelovigen zijn totdat zij jou (profeet) laten oordelen over waar zij over van mening verschillen en dan in zichzelf geen weerstand vinden tegen wat jij oordeelde, en zij het volledig aanvaarden
  [/color][color=teal][4:65] Ook zegt Hij: Laat daarom degenen die tegen het gebod van de boodschapper in gaan, zich in acht nemen opdat hen geen rampspoed overkomt of een pijnlijke straf hen achterhaalt.
  [24:63] Haafidh ibn Radjab al-Hanbali, rahimahoe llaah, heeft gezegd
  quote: Het is daarom verplicht voor iedereen die een opdracht van de boodschapper van Allaah, vrede en zegeningen zij met hem, hoort, of deze kent, om het aan de oemmah (gemeenschap) uit te leggen, hen oprecht te adviseren, en hen aan te bevelen om dit bevel op te volgen, ook al spreekt het de mening van een belangrijk iemand tegen. Dit is het geval, omdat het gezag van de booschapper van Allaah, vrede en zegeningen zij met hem, het meeste recht heeft om gerespecteerd en gevolgd te worden, voor en boven de mening van alle belangrijke mensen die in onwetendheid het bevel van de boodschapper, vrede en zegeningen zij met hem, op welke wijze dan ook hebben tegengesproken. Daarom weerlegden de metegezellen en degenen na hen iedereen die de zuivere Soennah tegensprak, waarbij ze soms heel streng waren in hun weerlegging, niet uit haat voor die persoon, want ze hielden van hem en respecteerde hem, maar omdat de boodschapper van Allaah, vrede en zegeningen zij met hem, hen dierbaarder was, en zijn bevel superieur was aan het bevel van iedere andere schepping. Dus wanneer het bevel van de boodschapper, vrede en zegeningen zij met hem, en dat van iemand anders conflicteerde, was het gepaster om het bevel van de booschapper, vrede en zegeningen zij met hem, op te leggen en te volgen. Dit alles weerhield hen er niet van de persoon die werd tegengesproken te respecteren, omdat ze wisten dat hij zou worden vergeven
  in feite vond de laatste het niet erg als zijn instructie werd tegengesproken, als het bevel van de boodschapper van Allaah, vrede en zegeningen zij met hem, duidelijk tegengesteld bleek te zijn. Hoe zouden ze dat ook erg kunnen vinden, als ze hun volgelingen dat zo hadden opgedragen, zoals we gezien hebben, en hen hadden opgelegd om iedere zienswijze die de Soennah tegensprak te verwerpen. In feite heeft imaam Shaafi'i, rahimahoe llaah, zijn metgezellen gezegd om de authentieke Soennah ook aan hem toe te schrijven, ook al had hij het zelf niet, of iets tegengestelds aangenomen. Daarom schreef de analist ibn Daqieq al-'Eid rahimahoe llaah, toen hij in een volumineus boek de zaken samenbracht waarin 1 of meer van de vier imaams madhabs de authentieke hadieth had tegengesproken, aan het begin van het boek; "Het is verboden deze antwoorden toe te schrijven aan de Moedjtahid imaams, en het is voor de rechtsgeleerden die hun mening volgen, verplicht hierover op de hoogte te zijn, zodat ze hen niet onrechtmatig citeren en aldus tegen hen zouden liegen.".
  Voetnoot: [1] - In feite werd hij beloond, vanwege de uitspraak van de profeet, vrede en zegeningen zij met hem: Als een rechter zijn oordeel velt, en zich ervoor inspant (idjtihaad) en een correct bevel uitvaardigt, zal hij twee beloningen krijgen: als hij inspanning (idjtihaad) doet en een onjuist bevel uitvaardigt, zal hij 1 beloning krijgen.

  Overgeleverd door Boechaarie, Moesliem e.a
  [/color]

  BeantwoordenVerwijderen
 7. @Webmaster: heb je ook in Vogelaars dagboek gelezen, dat ze op de hoogte was van Wilders' voornemen niets uit de koran te scheuren(op aanraden van zijn advocaat) en wel voordat Fitna wereldkundig werd gemaakt?
  Wist je dat Fred Teeven hierover Kamervragen heeft gesteld?
  Ik kan na lezing niet anders concluderen dan dat Vogelaar vooraf heeft gebabbeld met Joustra van de NTCb en ook Hirsch Ballin.
  En ik ben het met je eens: het dagboek is super, Vogelaar klapte zelfs uit de school na haar bezoek aan Bea: het klikt tussen ons, schreef Onno...
  We kunnen nu ook concluderen dat Bea behoorlijk links is.

  BeantwoordenVerwijderen
 8. LS...

  Ik vraag mij elke keer weer af van wat voor materiaal die plaat voor haar kop is gemaakt. Kan geen Tefal zijn want dat bladdert af na een paar keer fout gebruik...

  BeantwoordenVerwijderen
 9. Lees ook freelance journalist Daan Dijksman over zijn interview met Ella Vogelaar.

  BeantwoordenVerwijderen
 10. @Carel
  Niet bij Unilever [spreek uit joenileever en niet joenileffer] maar bij Unilever [spreek uit unieleever] Nederland B.V.

  *je goed voelen, er goed uitzien en meer uit het leven halen*

  BeantwoordenVerwijderen
 11. Vogelaar keek zonder spijt terug op haar lidmaatschap van de CPN, ‘maar wel met verbazing over het feit dat je, als je een bepaald idee aanhangt, je zo hardnekkig kan afsluiten voor informatie die onwelgevallig is.’
  Interessant. Dat zíj dat zegt. Een wijs geworden vrouw, zouden sommigen geneigd zijn te denken.

  Tot op zekere hoogte hoeft het helemaal niet te verbazen dat je je voor onwelgevallige informatie afsluit. Het is een gevolg van psychologische wetmatigheid waaraan alle mensen in meer of mindere mate zijn onderworpen. De cognitieve dissonantietheorie van Festinger werpt enig licht op dit verschijnsel.

  Tegenover dat je afsluiten voor onwelgevallige informatie staat veelal ook een je in verhoogde mate openstellen voor wélgevallige informatie. Als je een bepaald idee aanhangt stel je je verder open voor alles wat je helpt om in je idee te volharden; je zuigt de informatie in die je in je idee bevestigt, gaat er actief naar op zoek, leest alles wat los en vast zit van gelijkgestemde auteurs of in kranten van de jou welgevallige signatuur enz., dat alles om je idee des te beter te kunnen verbreiden of op zijn minst verdedigen.

  Het is me altijd opgevallen dat juist mensen met extreme ideeën (zoals overtuigde aanhangers van het communisme, meer in het algemeen ook alle sektariërs)veelal nou juist niet ongeïnformeerd zijn; integendeel, ze hebben erg hun best gedaan om bergen informatie te verzamelen, zodat ze mogelijke tegenstanders, die met onwelgevallige informatie zouden kunnen komen, zo nodig daaronder kunnen bedelven. Juist naarmate het idee dat je aanhangt gekker is, en dus de kans op blootstelling aan onwelgevallige informatie groter, heb je er meer werk van gemaakt om je idee met een flinke berg daartoe geselecteerde informatie te immuniseren en onwelgevallige informatie sneller en gemakkelijker terzijde te kunnen schuiven.

  Van Vogelaar kreeg ik niet de indruk dat zij een top-intellect was, maar het is zeer wel mogelijk dat bijzonder intelligente mensen de meest bizarre ideeen hardnekkig aanhangen. Waarschijnlijk moeten we bijvoorbeeld de intelligentie van iemand als Van Agt niet onderschatten; intussen is hij in zijn palestinolatrie volstrekt geschift. Zo zijn er veel voorbeelden. Hoe kan zoiets?
  Het zou zo kunnen gaan dat een top-intellect zijn hoge intelligentie gebruikt om een ideeëngebouw op te trekken en hecht te doortimmeren met ontzagwekkend veel speciaal daartoe geselecteerde informatie, met als gevolg dat niemand hem nog met onwelgevallige informatie zo maar van zijn stuk kan brengen. Die onwelgevallige informatie wordt simpelweg terzijde geschoven, bijvoorbeeld als propaganda, of het wordt zo geïnterpreteerd dat het nog helemaal inpasbaar is in het zo vernuftig opgebouwde en met heel veel selectieve informatie ondersteunde ideeënsysteem.
  Er zijn veel verbijsterend geleerde, erudiete, belezen communisten en anderssoortige sektariërs, wandelende encyclopedieën, dan wel omgevallen boekenkasten.

  Maar Vogelaar is zeker niet verbijsterend geleerd, belezen of erudiet. Ik vermoed dat in haar geval vooral conformisme een rol speelde. Conformisme wellicht binnen een zichzelf als non-conformistisch beschouwende kring, zoals ooit langharigen met een rafelige spijkerbroek zichzelf als non-conformist beschouwden, terwijl het lange haar en de rafelige spijkerbroek natuurlijk zo conformistisch waren als het maar kon. Dat communisme was waarschijnlijk gewoon iets waarmee Vogelaar in haar omgeving "scoorde". Jaren '70,'80, zoiets moet het wel geweest zijn. Het is daarom ook niet verbazend dat zij nu al lang niet meer communist is, maar ex-communist. Ze is immers geenszins uniek in dat ex-communisme. Uniek (en bijzonder non-conformistisch) zou ze zijn als ze nog altijd communist was. Maar communisme, daar scoor je vrijwel nergens meer mee; ex-communisme daarentegen, dat vinden om te beginnen een heleboel andere ex-communisten, Vogelaars generatiegenoten, erg leuk, en sommige anderen, die zelf nooit communist waren, vinden het wel spannend, iemand die ooit zo ver ging het communisme te omarmen maar dan later toch weer zo onvoorstelbaar wijs was om in te zien dat het toch niet zo'n fantastisch prachtig idee was. Ex-communisme strekt niet alleen tot aanbeveling onder de talrijke ex-communisten (van wie velen heus geen misselijke carrière hebben gemaakt), maar zeker ook buiten dat selecte gezelschap. Aan de manier waarop Vogelaar/Bosma over hun ex-communisme praten/schrijven proef je dat ze daarvan doordrongen zijn.

  Het ex-communisme is dus in feite een voortzetting van het conformisme tengevolge waarvan Vogelaar vroeger aanhanger van het communisme was. Niks toegenomen wijsheid of inzicht: het conformisme is de constante, en die krijgt in andere omstandigheden alleen maar een
  andere gedaante. Ik denk dat het zo zit.

  En zo moeten we ook dat multiculturalisme plaatsen. Dit is het idee dat nu, nadat het communisme heeft afgedaan, in bepaalde kringen verbreiding heeft gevonden. Vogelaar zal ook dat idee omarmd hebben omdat ze ermee scoorde. Ze werd er minister mee.
  En zoals een ex-communist ermee kan geuren communist geweest te zijn, zo kan een ex-minister ermee geuren minister geweest te zijn.
  Gemeten aan haar waarschijnlijk matige intellect toch een tamelijk briljante carrière. Conformisme loont, als je je maar binnen de juiste kringen conformeert. Daar heeft ze dan toch een goede neus voor gehad, hoewel het natuurlijk ook allemaal toeval kan zijn geweest.

  BeantwoordenVerwijderen
 12. Ter aanvulling: Ella Vogelaar in Trouw, 13.3.2009:

  PvdA-congres, te wapen tegen ’rechts’ populisme

  PvdA-congres, te wapen tegen ’rechts’ populisme

  BeantwoordenVerwijderen