28 maart 2009 Atheisme en politiek

Ingezonden Mededeling

Vereniging de Vrije Gedachte organiseert op zaterdag 28 maart aan de Pieter de Hoochweg 110 te Rotterdam, om 11.00 uur, een bijeenkomst met als thema: "Atheïsme en Politiek".
Het kan zijn, dat er op deze vergadering wordt besloten een politieke partij op te richten, die dan de Atheïstisch-Seculiere Partij zou heten. Maar het kan ook zijn, dat er iets anders wordt besloten; bijvoorbeeld een lobby-groep. Een en ander afhankelijk van het enthousiasme van de aanwezigen.

Er zullen drie sprekers zijn: De één verdedigt het vormen van een politieke partij; de ander een lobby-groep en de voorzitter van Vereniging de Vrije Gedachte geeft ook zijn mening.
Daarna wordt er gediscussieerd over diverse stellingen en komt U dus aan het woord. Iedereen mag het zijne inbrengen, maar niet iedereen tegelijk!

Als U ook vindt, dat de 'religianten' een steeds dominerender rol gaan spelen in de politiek en in de openbare ruimte....
Als U ook vindt, dat er alleen maar openbare scholen horen te zijn....
Als U ook vindt, dat het in Nederland hoog tijd wordt voor een volkomen scheiding van kerk en staat....
Als U ook vindt, dat het prachtig zou zijn, als er een parlementariër zat in de Tweede Kamer, die het atheïstisch-seculiere geluid laat horen....

Kom dan de 28e naar Rotterdam
Wij zorgen voor koffie, thee, belegde broodjes en een wijntje na afloop.

Frans van Dongen, organisator

Website: De Vrije Gedachte.

16 opmerkingen:

 1. Goed initiatief. Alleen als er wat moet worden opgericht, dan beter een lobbygroep dan weer een politieke partij.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Toch vraag ik me af of 'we' 't van de zogenaamde 'vrijdenkersbeweging' moeten hebben. Lees ook wat Paul Cliteur in z'n Constandselezing over hen schreef:

  "Eerlijkheid gebiedt te stellen dat geen enkele hedendaagse vrijdenker (en ook niet de vrijdenkersbeweging als geheel) een belangrijke rol speelt in het formuleren van hedendaagse religiekritiek. Dat is een verschil met de tijd van Constandse. Die religiekritiek wordt tegenwoordig gepresenteerd door geloofsafvalligen die het recht opeisen zich publiekelijk te distantiëren van hun vroegere geloof. Er zijn geen hedendaagse Voltaire’s of Bertrand Russell’s meer. Maar wat men wel kan constateren is dat een grote meningenstrijd is losgebarsten over de betekenis van religiekritiek en de vrijheid van meningsuiting. En wat we kunnen constateren is dat de krachten die de betekenis van die waarden relativeren heel groot is. Dat is ook niet zo vreemd. Misschien nooit tevoren in de Nederlandse geschiedenis is zo duidelijk geworden dat vrijheid van meningsuiting en religiekritiek iets kosten. Het kritiseren van een heilige figuur door een cabaretier kan je op een olieboycot komen te staan of de liquidatie van een Nederlandse staatsburger of een aanslag op het Centraal Station. Daarom zijn die debatten over vrijheid van meningsuiting ook zo verhit. En dat zal, denk ik, voorlopig nog wel zo blijven."

  Volledige lezing:

  Constandselezing2009

  BeantwoordenVerwijderen
 3. “Er zijn geen hedendaagse Voltaire’s of Bertrand Russell’s meer”

  Whoehahah, een heel klein beetje propositielogica is al te moeilijk! Een hedendaagse deducerende alfaflapdrol is daar niet ontvankelijk voor.

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Waarom zouden er alleen maar openbare scholen 'horen' te zijn? Wie bent u om te bepalen wat tegewoordig in Nederland wel en niet hoort? Alles mag zo'n beetje.
  Er is een aantal dingen waar ik graag een verbod op zou zien, maar anderen zijn juist erg gehecht aan deze vrijheden.
  Dus waarom geen scholen voor mensen met een bepaalde denkrichting? Het zou fijn zijn als we elkaar als medeburgers daarin vrij kunnen laten. Dank u.
  Voorwaarde is natuurlijk wel dat de kwaliteit van het onderwijs goed is. En zeker wat betreft christelijke scholen valt hierover helemaal niet te klagen.

  Je kunt wel vinden dat kerk en staat gescheiden zouden moeten worden, maar dat is een beetje lastig te realiseren. We hebben hier namelijk een democratie en daarin worden politici gekozen door en als afgevaardigden van het volk. Wanneer het volk kiest voor een islamitische-, atheistische- of christenpoliticus, zou het wel prettig zijn als deze politicus ook gewoon zijn eigen mening mag vertellen nietwaar? Anders zou de (waarschijnlijk door u zeer gewaardeerde) vrijheid van meningsuiting in het gedrang komen.

  Misschien zou het een goed idee zijn als degenen die religie zo graag naar de verste uithoek van de samenleving willen verbannen, eerst even nadenken over de juistheid van hun eigen standpunten.

  Het ga u goed.

  BeantwoordenVerwijderen
 5. @Dineke. “Wie bent u om te bepalen dat er alleen maar openbare scholen horen te zijn?”. Wel Dineke, een wedervraag: wie bent u om te bepalen dat uw God zo’n zekerheid is dat u zichzelf middels art.23 het recht durft aanmeten uw nageslacht hierin op te leiden?

  Uw geloof Dineke, is één van de 11.000 christelijke denominaties die stuk voor stuk aanspraak maken op de universele waarheid. Wereldwijd zijn er momenteel meer dan 35.000 godsdiensten beschreven. Dus áls er een God bestaat en áls hij zich door rituelen laat opwekken, dan is de kans heel erg klein dat juist ú het correcte format te pakken had.

  Uw format is een subjectief cultureel gegeven. Hadden uw ouders u niet in dat format opgevoed, dan had u heel andere eredienst voorgestaan. In dat licht bezien is het opvoeden van een kind in één van die 35.000 godsdiensten tenminste misdadig te noemen. De kans namelijk dat het kind door uitvoering van net de verkeerde rituelen in de hel beland is bijna 100%.

  Daarom is het voorstel tot afschaffing van art.23 scholen zo’n zalig idee. De kans in de verkeerde rituelen geschoold te worden neemt af van (bijna) 100% tot 0%. De hemel als zekerheid! En daarom, Dineke, is afschaffing van artikel 23 ook goed voor úw kinderen. Niet voor niets zijn van elke 35.000 mensen in de hemel, er 34.999 atheïst.

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Victor Onrust schreef een uitgebreide reactie op het voorstel van Van Dongen.

  Kort samengevat:
  "Voor het realiseren van een seculiere openbaarheid is het van het grootste belang dat er een duidelijke seculiere meerderheid is. Om deze meerderheid te bevorderen of veilig te stellen is het noodzakelijk de concurrentie met de godsdienst aan te gaan. Dit dient voorrang te krijgen boven eventuele vormen van politieke organisatie."

  Lees hier de complete tekst:

  'Lotsdiensten'

  Lotsdiensten

  BeantwoordenVerwijderen
 7. De vrijdenkersbeweging in Nwederland is, anders dan in de rest van de wereld, niet anti-religieus maar uitsluitend anti-christelijk. Met de claims die de islam legt, hebben de dames en heren weinig moeite en veel consideratie. Wie di niet geloven wil of kan, moet maar eens door het blad van deze mensvriendelijke beweging heen bladeren. HansJansen

  BeantwoordenVerwijderen
 8. @ Hans Jansen,

  Je slaat de spijker op zijn kop, want dat is mij ook al ten aanzien van het humanistisch verbond opgevallen. Daar kunnen moslims hun eigen agenda kritiekloos botvieren, zoals bijv. Benzakour. Terwijl de islam notabene in nogal wat opzichten haaks staat op het humanisme.

  Dit is wel een aardig artikel, waarin je ook met name wordt genoemd:

  Een zeer ongewenste ontwikkeling

  BeantwoordenVerwijderen
 9. Ik juich het initiatief toe. En hoop ook op vruchtbare uitkomsten. En dat de bedoelingen oprecht tegen ieder vorm van religie mag zijn die de politieke agenda beheerst en beïnvloed.

  En Hans, wordt nou eens koning van dit land! Het is nodig!

  BeantwoordenVerwijderen
 10. "De vrijdenkersbeweging in Nwederland is, anders dan in de rest van de wereld, niet anti-religieus maar uitsluitend anti-christelijk. Met de claims die de islam legt, hebben de dames en heren weinig moeite en veel consideratie. Wie di niet geloven wil of kan, moet maar eens door het blad van deze mensvriendelijke beweging heen bladeren. HansJansen"

  Dat lijkt me dan een mooi aandachtspunt voor zaterdag, maar misschien kan Frans van Dongen er hier alvast op reageren!?

  BeantwoordenVerwijderen
 11. Het artikel van Victor Onrust over de mogelijkheden en onmogelijkheden van een atheïstische politieke partij lijkt me verplichte kost voor degenen die een serieuze bijdrage willen leveren op het congres van 28 maart over atheïsme en geloof en wat te doen.

  BeantwoordenVerwijderen
 12. Ik vraag me af of het al vast ligt dat het een atheïstische seculiere partij of beweging wordt? Zo lijkt het uit de reacties die ik lees. Als je er van uit gaat dat: "Voor het realiseren van een seculiere openbaarheid het van het grootste belang is dat er een duidelijke seculiere meerderheid komt en om deze meerderheid te bevorderen het noodzakelijk is de concurrentie met de godsdienst aan te gaan." dan lijkt het strategisch beter om de zgn 'afvalligen' van de godsdiensten die tegenwoordig ietsisten of 'vrije spirituelen' genoemd worden niet van je af te weren door ze op een hoop te gooien met godsdienstigen. 26% van de Nl. bevolking heet 'vrij spiritueel'. Velen van hen beseffen dat ze hun vrijheid te danken hebben door individualisme, vrijheid van persoonlijke gewetensvorming,vrijheid van (on)godsdienstigheid. Ze zijn voor individuele rechten boven groepsrevhten. Vrije spirituelen zijn voor bevrijding van spiritualiteit uit de godsdiensten. Daarom, liever seculier vrijzinnig dan atheïstisch seculier. het gaat hier om een kwart van de Nl. bevolking!

  BeantwoordenVerwijderen
 13. Ik zie er niks in. Eigenlijk probeert men hier hetzelfde te bereiken als het CDA of een moslimpartij, alleen heet het geloof in dit geval Atheïsme.

  Waarom kunnen we niet gewoon eens pragmatisch te werk gaan, en moet er altijd weer de een of andere ideologie worden gepropageerd? Ik krijg er wat van.....

  BeantwoordenVerwijderen
 14. Vrijdenker Anton Constandse waarschuwde in de jaren '80 als een van de eersten tegen de orthodoxe islam. Hij kreeg er grote problemen mee binnen zijn eigen vereniging. Uit het jongste nummer van De Vrije Gedachte maak ik op dat veel mensen enkele jaren terug grote moeite hadden met het uitnodigen van Hans Jansen voor het uitspreken van de jaarlijkse Constandselezing.

  Toch geloof ik dat er wat aan het veranderen is in vrijdenkerskringen. De islam wordt niet meer ontzien. Het in deze discussie door Rudolf aangehaalde stuk 'Ongewenste ontwikkelingen' heeft in De Vrije Gedachte gestaan.

  De kleine vrijdenkersbeweging redt het niet alleen, als ze de politiek in zou gaan. Ik vraag me bovendien af of zo'n partij niet te intern verdeeld zou zijn over de andere onderwerpen, die niet met religie en secularisme te maken hebben. En dat voorvoegsel A. We hebben al te veel partijen die met een C beginnen.

  Wel ben ik van plan een kijkje te nemen in Rotterdam, want het is een goede zaak dat over deze dingen wordt nagedacht.

  BeantwoordenVerwijderen
 15. Zo'n partij bestaat al, namelijk de PNVD. Maar ja, vanwege een nieuwe zedenhetze zijn alle liberale partijen tegenwoordig onliberaal geworden.
  Dat er geen kerken en moskeeën bij mogen komen is een fascistisch standpunt en verre van liberaal. Dat je enkel openbare scholen wil klopt weer wel, want christelijke scholen indoctrineren. Anders heb ik het recht een school te starten waar ik de kinderen indoctrineer met een kaboutertjesgeloof of het klukluxklan-geloof ga uitdragen.

  http://www.pnvd.nl/weblog_2007.html#83

  BeantwoordenVerwijderen