Mollen of niet mollen, dat is de vraag (Samsom)

Opnieuw actueel!
Eerder heb ik betoogd, in Vermoord en verbannen, dat degenen die eerst Pim Fortuyn en later Ayaan Hirsi Ali asso­cieerden met Mus­solini, Hitler of Goebbels uitnodig­den tot elimineren van deze twee politici. Nu gaat het weer zo met Geert Wilders van de Partij voor de Vrij­heid.

Enige tijd geleden was op tv een verhaal van PvdA Tweede Kamerlid Diede­rik Samsom te horen dat dit
bevestigt. Het was in het praat­pro­gramma Pauw & Witteman. Samsom betoogde eerst met een paar juiste opmerkin­gen dat Geert Wilders geen fascist is. Bijvoor­beeld, Wilders verheer­lijkt geen geweld. Daarna kwam zijn voorstel om de Koran te verbieden aan de orde. Wel heel extreem. Zelfs Philip de Winter van Vlaams Belang is er niet voor. Samsom kon maar één partij beden­ken die zo ver had willen gaan, de vroege­re Allian­zia Nationale in Italië en dat was een neo-fascisti­sche partij. Ja, dan bleef er dus niets anders over dan te zeggen dat Wilders met dat punt 'een vorm van fascisme' vertegenwoordigt, zei Sam­som.


Daarop viel een oud-commissaris van politie, Joop van Ries­sen, in met de opmerking 'In wezen zou je de neiging hebben om te zeg­gen: we mollen hem.' Dat zou volgens hem de 'normale' reactie zijn. ('Mollen', wat een heerlijk woord voor moorden, fris van de lever en stoer! Deze man kent zijn bargoens.) En PVV-stem­mers zouden het land uit moeten. Nou, nou, zei Samsom, dat laatste vond hij niet en ook was Wilders mollen niet zijn eerste gedachte.

Veelzeggend voor de mentaliteit van Jeroen Pauw en Paul Witte­man is dat zij geen kritische vraag stelden, maar een grapje maak­ten. Het was lachen geblazen. Hoewel Wilders echt dreigt vermoord te worden.

De oud-commissaris had expliciet gemaakt wat Sam­som's woor­den impliceerden. Samsom kan zo nodig naar waarheid verklaren dat hij nooit tot moord heeft opgeroepen. Maar de com­missaris trok als een goede, maar overijverige leerling uit het laatste deel van zijn betoog de voor de hand liggende conclu­sie. Wat toen weer genuan­ceerd werd door de meester.

Samsom's argument deugde van geen kant. Al zou het waar zijn dat een koranver­bod bepleit is door een Italiaanse neo-fascistische partij, dan maakt dit zo'n verbod nog niet automatisch fascistisch. De PvdA had en heeft linkse doelstellingen die deels ook die van het Duitse nationaal-socialisme waren, want Hitler wilde goed voor de meeste Duitsers zorgen om zijn andere doel­einden te kunnen berei­ken. (Zie op internet 'Was Hitler links?' van Marcel Roele.) Maar dit maakt de PvdA nog niet nationaal-socialistisch. Hitler was fel tegen roken gekant, maar dit maakt CDA-minister Ab Klink die het uit de horeca wil bannen nog niet tot een nazi. Samsom zocht Wilders op te zadelen met schuld door associatie, wat bij mensen die niet naden­ken aardig pleegt te lukken.

Wat Samsom deed was knap. Hij had zijn doel bereikt zonder zichzelf bloot te geven. Je zou de indruk gekregen kunnen hebben dat hij, verge­leken met Van Riessen, een toon­beeld van redelijkheid is. Maar dat is niet zo: hij was voor de eerste helft redelijk en voor de andere een toon­beeld van sluw-demago­gisch vernuft. Immers, door eerst redelijk te zijn, zal hij vertrouwen gewekt hebben en kreeg zijn demagogie daarna te meer overtui­gingskracht.

Na de uitzending meldde Van Riessen nog dat Wilders ook wat hem betreft vrijheid van spreken heeft. Wat zal de man een spijt hebben gehad dat hij zich zo in de kaart heeft laten kijken. Deze oud-commissaris heeft niet steels, zoals in het bespro­ken artikel van de hoogleraar strafrecht Ybo Buruma, maar openlijk een misdadige mentaliteit.


René Marres

(schrijver van De verdediging van het vrije woord, De kwestie Wilders en de demonisering van een debat. Bestellen?)

9 opmerkingen:

 1. Wilders word beschuldigd van de belediging van een deel van het volk, de moslims.door het maken van de Film Fitna.
  Hij kan maximaal een jaar gevangnis krijgen zegt de Sefardische Soerinaamse advocaat Gerard Spong, die de moslims vertegenwoordigd.het OM rijkt hem deze beschuldiging aan.Wij kunnen eigenlijk niet permiteren nog een van onze beste mensen te verliezen, zo als Theo van Gogh en Pim Fortuyn.
  1 jaar gevangnis kan een vrijbrief worden, hem om zeep te helpen .Wij moeten wat hier tegen doen.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. "Wordt vervolgd." Is voorlopig nog wat anders dan "wordt veroordeeld".
  Ik wacht af. Het zou mijn vertrouwen in de rechtsstaat niet bevorderen als het tot een veroordeling kwam. En als ik serieus met die mogelijkheid rekening moet houden wil dat eigenlijk al zeggen dat mijn vertrouwen in de rechtsstaat niet rotsvast is.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Ik hoor net op BNR dat hoogleraar strafrecht Ybo Buruma (zie link in de tekst van Marres) blij is dat Wilders vervolgd gaat worden maar dat hij ook blij zal zijn als Wilders wordt vrijgesproken.

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Wilders heeft alleen de waarheid verteld over de islam. De islam is een fascistische ideologie. Dat is een feit.
  Daarbij is het onacceptabel dat moslims mogen beledigen en discrimineren, wie zij maar willen. Eigenlijk discrimineren zij iedereen die geen moslim is. Deze houding wordt in ons land geaccepteerd. Zij mogen dat doen.
  Maar Nederlanders mogen hen niet discrimineren. M.a.w. Nederland is een islmitisch land. Daar gelden namelijk deze regels.
  Als ik lees welke mensen blij zijn met de vervolging van Wilders,lopen de rillingen over mijn rug.
  Nederland is geen rechtsstaat meer. De fascisten hebben het voor het zeggen.

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Opmerkelijk in de volledige verklaring van het Gerechtshof is dat men Wilders zou willen vervolgen omdat hij vergelijkingen tussen Islam en nazisme of fascisme zou hebben getrokken, o.a. door de Koran een soort Mein Kampf te noemen. Dát zou te erg zijn.

  Verbazend. Dan kunnen, na een veroordeling van Wilders, als de rechtsgelijkheid moet worden hooggehouden, nog heel wat reuze anti-fascistische linkse kameraden als ook een stoet van politieke correctelingen worden vervolgd en veroordeeld. Zou je denken. Te onpas alles wat die lui niet zint met nazisme of fascisme in verband brengen is hun dagelijkse werk.

  Maar misschien zou het niet zo gaan. Want misschien is het voor de zeer wijze juristen van het Hof een vaststaand feit dat iedere vergelijking tussen Islam en fascisme ongegrond, derhalve nodeloos beledigend is, terwijl alle personen, zaken of stromingen die door antifascisten en politieke correctelingen met fascisme in verband worden gebracht daarmee met het volste recht in verband kunnen worden gebracht, ja wellicht zelfs moeten worden gebracht, om de maatschappij voor afglijden naar fascisme te behoeden.

  De klacht kwam, zo begrijp ik, van Nederland Bekent Kleur en van Spong. Bien étonné de les trouver ensemble. Spong is op zijn manier wél consequent. Hij wilde na de moord op Fortuyn ook vervolging laten instellen tegen allerlei journalisten en politici die Fortuyn op meer of minder verhulde wijze met nazisme in verband hadden gebracht. Denkelijk had Spong toen, anders dan nu, niet Nederland Bekent Kleur aan zijn zijde. Anders dan Nederland Bekent Kleur dacht hij waarschijnlijk dat het onterecht was om Fortuyn als een soort van fascist af te schilderen. Daar had hij ook gelijk in. Nochtans kwam het bij mijn weten niet tot vervolging van al die Fortuyn-bashers, zelfs niet van die sportjournalist die, als ik het mij goed herinner, Fortuyn voor een kale nep-Mussolini en nog veel meer fraais had uitgemaakt, nog wel in het Benoemen en Bouwen-krantje.

  De Wegen van het Hof zijn ondoorgrondelijk. Althans voor mij.

  BeantwoordenVerwijderen
 6. SCIENTOLOGYPRAKTIJKEN OF GEJURIDISEERD POLITIEK BEDRIJVEN?

  Het riekt ernaar dat er op kosten van de Nederlandse samenleving geprobeerd wordt om door middel van juridisering van meningen dhr. Wilders op hoge kosten te jagen. Een bekende praktijk van Sciëntology. Het lijkt me goed dat hiervan in het publieke debat even notie genomen wordt.


  Zo'n juridisch circus biedt natuurlijk een prachtige gelegenheid tot uitgebreide hoor en wederhoor. Geert Wilders kan dus even wat passages uit de Koran gaan voorlezen over de benaming en behandeling van joden en andersdenkenden uit de Koran om nog even helder te krijgen volgens welke maat belediging en opruiing nu gemeten wordt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan 2:65, 5:33, 5:60, 7:166, 8:12.

  Ook kan de heer Wilders van deze unieke gelegenheid gebruik maken om de persoonlijke strijd van Adolf Hitler te vergelijken met de persoonlijke strijd of jihad waaraan de volgelingen van Mohammed worden geacht deel te nemen. Zowel de volgelingen van Adolf als de volgelingen van Mohammed werden immers geacht het zelf, kostte wat het kost te overwinnen om zich als strijders voor de idealistische en totalitaire grotere zaak in te gaan zetten. Bij beide door het op schrift gestelde aangesproken volgelingen zijn er dan altijd weer mensen te vinden die zich minder goed van aan hen gestelde verwachtingen kwijten.

  Onze politiek beïnvloedende meningsjuridiserenden van het OM kunnen vast alvast publiceren waarom het niet zou moeten kunnen om vergelijkbare zaken te gaan vergelijken en waarom opkomende associaties met een dubbele maat en andersgelijke behandeling volledig misplaatst zijn. Het belooft een prachtig spektakel te worden dat wereldwijd de kolommen haalt. Jan Peter Balkenende kan de roeptoeter weer oppoetsen. Nederlandse handelsondernemingen doen er goed aan de winstverwachting met betrekking tot de Midden-Oosten handel alvast naar beneden bij te stellen. Het verdient aanbeveling om de vestigingen in moslimlanden waarin minder ruimte voor de rede gelaten wordt te verplaatsen naar Israël om toch in de regio te kunnen blijven opereren.

  Er volgen nog spannende dagen voor de vriendenclub van Amsterdamse procesaanjagers. Kunnen de rechters een religieuze, mogelijk zelfs via terrorismedeiging opgevoerde druk om tot een veroordeling te komen weerstaan of volgt een juridisch showproces met vastliggende veroordeling die tot een politieke paradigmaverandering zal gaan leiden?

  Als er iets is dat de hollandsche volksaert historisch kenmerkt dan is dat wel een gezonde argwaan tegen bemoeienis van religieuze scherpslijpers met de lokale uitingsvrijheid. Ook zo benieuwd wat er allemaal aan het licht gaat komen?

  BeantwoordenVerwijderen
 7. Ouwe troep.
  ook niets meer te melden hier.

  BeantwoordenVerwijderen
 8. De verkeerde krijgt een proces, Joop v Riessen zou moeten worden aangegeven als Nazi, hij wil mollen,(vermoorden) en een deel van de bevolking deporteren. PVV stemmers.
  Maar waar blijft de MSM nu?

  BeantwoordenVerwijderen