Jan Jaap uit Tilburg bedreigt

Jan Jaap is een aardige jongen die als student nog bij me te gast is geweest toen ik in Egypte werkte, rond 1980, denk ik. Ik was toen de jeugdherbergvader (‘directeur’) van het ‘Nederlands Instituut’ in Cairo. Jan Jaap was een van de vele studenten die toen rond dat instituut rondhingen. Bijna allemaal, ook hij, werkten ze hard aan hun Arabisch en aan hun scripties, want dat was toen nog heel gewoon. Jan Jaap heeft in die tijd bovendien typisch Egyptische narigheid meegemaakt, hij herinnert het zich nog wel. Maar daar gaat het nu niet over.

Waar het over gaat is dat hij bedreigd zegt te worden. Makker: Doe onmiddellijk aangifte. Je hoeft niet
zelf te weten of het om bedreigen, stalken of beledigen gaat, daar hebben we superknappe strafrechtgeleerden voor. Baat het niet dan schaadt het niet, en onze politie is wel eens een tikje islamofiel maar niet getikt. De meeste bedreigingen komen per e-mail. Vaak herkennen de specialisten in het behandelen van zulke bedreigingen de afzenders direct aan hun stijl.

Een IP-adres is bovendien zo uitgelezen, en meestal gaat het om bedreigers die al een heel dossier hebben. Dan komt het goed uit als er weer een nieuw dossier in het dossier geopend kan worden, dat maakt de afhandeling door de heren rechters makkelijker. Wanhoop ook niet te snel als het om D66 in toga gaat: Ook bij rechters geldt dat er types tussen lopen die snik zijn. Verder, om eens eventjes een Tilburgs Stapeltje te doen, mijn indruk is dat die bedreigers toch wel erg vaak, zo niet haast altijd, uit de gelederen van Groene Khmer voortkomen.

Maar ik ben toch niet zo gelukkig met die Jan Jaap zoals hij zich nu opstelt. Dat hij geen aangifte doet maakt me argwanend. Ik geef het direct toe, dat is gewoon mijn slechte inborst, maar er is nog wat. Niet zo lang geleden heb ik in Nijmegen gesproken, samen met agressieve types die ik maar niet verder kwalificeren zal behalve dan dat ze alle truucjes kenden, en er gerust op waren dat hun publiek naïef was en van niks wist. Vanuit een bepaald oogpunt een volledig geslaagde avond, zullen we maar zeggen. 

Tegen het einde van de avond speelde zich in een flits een scene af die ik niet uit mijn hoofd kan zetten. Ik was zwaar in de minderheid, pardon, ik stond alleen. Ik kreeg van niemand bijval, alleen verwijten en veroordelingen vanwege mijn moreel foute standpunten. Maar ik zegde op een gegeven moment zo netjes als ik het maar zeggen kon dat we in Nederland toch eigenlijk niet meer vrij over de details van de voorschriften van de islam konden praten sinds de moord op van Gogh, ‘omdat die moord een zwaar kalmerend effect op de discussie gehad heeft’.

Daarop beet Jan Jaap me toe dat als je mij zo hoorde praten ‘dat maar goed was ook’. Heb ik dat echt goed gehoord? Kijk, iemand die zo een vakgenoot impliciet bedreigt, die moet daarna niet zaniken als hij zelf eens een keer bedreigd wordt. Zo iemand is een grote jongen die voor eigen rekening bedreigt en bedreigd wordt. Even kleinzerig als Rutger? Nee, Jan Jaap, flink zijn.

22 opmerkingen:

 1. Wat een geweldig inzichtelijk en leerzaam artikel.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Nogal wat politiek correcten zeggen al gauw dat ze bedreigd worden om daarmee de echte bedreigingen aan het adres van islam-critici kleiner te maken.

  Over Egyptische narrigheid gesproken:

  do 01 mrt 2012, 18:48 Telegraaf
  Kopt krijgt celstraf wegens beledigen islam ASIUT/CAIRO - Een koptische christen uit Egypte, Makarem Diab Said, is tot 6 jaar cel veroordeeld wegens belediging van de islam en de profeet Mohammed. Dit heeft zijn advocaat Naguib Gibrael donderdag gezegd. Diab Said werkte op een school in Asiut. Volgens zijn advocaat is hij ongebruikelijk snel en zonder deugdelijke verdediging veroordeeld.

  De rechter zou onder druk zijn gezet door islamitische extremisten. De strafmaat is bovendien 3 jaar hoger dan de wet toestaat voor deze overtreding, aldus Gibrael.

  Volgens Egyptische media had Diab Said aan een nieuwe leraar op zijn school gevraagd of de profeet Mohammed echt 40 keer getrouwd is geweest. De nieuwe docent zou tot de radicaalislamitische salafistenbeweging behoren. Kort daarna werd Diab Said aangehouden

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Zit er niet ergens een d/t foutje in de kop? (Normaal heb ik het daar nooit over, maar nu betekent het opeens iets heel anders)

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Mijn hemel , J.Morika...;
  Be-grij-pend L-ee-zen?

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Als Ideologie gedefinieerd kan worden als ‘Het Onderdrukken in Anderen van wat je Haat in Jezelf’ , en dus fundamenteel een vorm van Geinstitutionaliseerde Rancune , (ofwel precies datgene waar men zo overijverig en met de aloude slinkse ‘alles-omdraaien-truc’ de vermeende tegenstander -bijeengeschoffeld in het Hokje ‘Rechts’- van meent te moeten beschuldigen ) dan zijn islam-studenten en islam-apologeten met een (al dan niet heimelijke) Ideologische agenda helaas al geruime tijd de weg kwijt in wereldverbeterend vreemde mist van zelfbevlekkende gelijkhebberij . Als de argumenten in het publieke debat keer op keer falen , of zelfs nooit onderdeel van een echt debat wensen te zijn begint het schelden en het geroep om Fatsoen en het uitschakelen en neutraliseren van kwalijke individuen , waarbij de uitvoering vrijblijvend en hoofdknikkend aan anderen (de Zich Terecht Beledigd-Voelenden ) wordt overgelaten . Wat de argumentverliezers daarbij echter nooit wensen te begrijpen is dat datgene wat men in verward en geveinsd emotionele columns schrijvende kringen Fatsoen en Respect noemt , begrippen die vanzelfsprekend als ‘vanzelfsprekend’ beschouwd worden en die ‘uit respect’ Respect verdienen ( en dus nooit behoeven te worden beschreven of geanalyseerd) , dat dat zgn. Fatsoen en Respect nu juist niet of slechts voor een klein public-relations segment gedeeld wordt en achter de schermen allang als niet relevant opzij is geschoven door culture religies die exclusief voor de eigen gelovigen en stamgenoten opkomen en in een eigen gesloten wereldbeeld leven , een religieuze cultuur of culturele religie die in de ogen van de ‘ivoren’ ridderlijke voorhoede van Ongelovige columnisten en wetenschappers wel constant en koste wat kost moeten worden beschermd en worden gevrijwaard van iedere vorm van kritiek , ja , voortdurend angstvallig boven elk debat wordt geplaatst ( waar de religie volgens de veel kalmere Gelovigen zelf ook vanzelfsprekend boven staat ) . Angst voor zelfonderzoek wordt zo angst voor maatschappelijk/cultureel onderzoek. Geen echte naiviteit , maar de naiviteit van de halfgeschoolde , de hoogopgeleide pseudo-wetenschapper , de ideologische kamerstudent. Wij , de superieure zelfbenoemde intellectuelen en ‘neutrale’ wetenschappers beschermen die Nieuwe Onderdrukten , wiens totalitaire waarheid vooral niet mag worden tentoongesteld danwel onderzocht , want wij –de vader-en moederlijke ware Neo-kolonialen met de ideologische agenda- spannen die abstracte menigte slechts voor ons ideologische karretje , zij zijn ofwel de noodzakelijke knuppel in ons eigen persoonlijke Hoenderhok , of het maatschappelijk Instrument van onze culturele zelfhaat. Weigeren een deel van de in de oorlog zo bedroevend behandelde Joden zich nog langer als ‘slachtoffers’ te gedragen en komen die eindelijk voor zichzelf op , dan laten we die voorheen perfecte slachtoffers vallen en vullen we de Holle Kies van ons geveinsde Schuldgevoel over die periode graag met de net op tijd gevonden en door ons zelf benoemde en aangewezen Nieuwe Zieligen. Zonder die ooit een menswaardige , gelijkwaardige en dus kritische onderzoekende blik te gunnen . Vanwaar toch dat automatische over-gulle respect? Waarom is men zo bang ons te zien zoals we zouden kunnen zijn? Omdat de Ongelovige Ideologen wellicht de kunstmatige -want zichzelf voorgetoverde leugen- in hun eigen ogen zullen zien? (vervolg hieronder)

  BeantwoordenVerwijderen
 6. (vervolg boven) In de nog niet zo lang geleden dagelijkse sociale-media-realiteit van de ‘Koude Oorlog’ was die rol van de Nooit-geziene-nooit-onderzochte altijd voorbehouden aan de Soviet Unie , een ‘andere’ comfortabel ‘niet te kennen’ planeet die geaccepteerd moest worden zoals ie was (“alsof het bij ons zo goed is”) , gepaard aan een modieus-religieuze afkeer van de US als vertegenwoordiger van het Kwaad , achter wiens rug altijd nog een gezellig smeulend vuurtje van niet uitgesproken anti-semitisme kon en kan worden verstopt. Het is precies die verwantschap van het Religieuze Linkse Wereldbeeld met de gesloten en onaantastbare totalitaire Islamitische Wereldvisie die de op het eerste oppervlakkige gezicht zo tegenstrijdige One-sided-love-affair van islam-apologeten , ‘neutrale’ zgn. Arabische ‘wetenschappers’ en laffig Links met de Islam verklaart. De interne verwantschap van de beide zich naar buiten afschermende en zich intern koesterende geloofsgemeenschappen (die eenzijdig en alleen bij de Ongelovigen uit ‘Solidariteit’ wordt gevoeld) en de nooit uitgesproken , maar voelbaar onderdrukte afgunst die linkse gelovigen koesteren voor een cultuur die afvalligheid met sociale uitkotsing en zonodig met de dood bestraft. ‘Konden wij maar zo streng zijn voor onzelf’ hoor je ze heimelijk denken. Wat een heerlijk nieuw onkenbaar onaantastbaar Soviet-voorbeeld is die hele mysterieuze Islam toch! En je hoeft er geen islamiet voor te zijn om t te steunen , net als je destijds geen communist hoefde te zijn ( maar wat was t cool om een tijdje CPN lid te zijn met je eigen rode lidmaatschapboekje) om anti-‘westerse’ sentimenten te koesteren. Oh , heerlijke Eenvoud en Discipline . Luther en Calvijn keken ook altijd al mee in de zgn anti-confessionele keukens. En de onderliggende Romantiek van groen-links doet de laatste resten van een realistische blik verdampen. In de groeiende SP kringen komt men al een stapje dichter bij het innerlijk zo verleiderlijke Gehoorzaamheidsideaal , dichter bij datgene wat in de Islam zelf - volgens de weinig diepgravende Romantische Groene visie- zogenaamd zo zuiver ‘abstract’ en ‘onkenbaar’ blijft.. En dus automatisch.. Onschuldig... ? Zo wordt iedere kritische geest automatisch aangeklaagd als een verkrachter van vermeende onschuld. Ook in de wetenschap en een Open maatschappij lopen meer en meer van die openlijke bedreigers rond , met hun luidkeelse Gelijk

  BeantwoordenVerwijderen
 7. Okee okee, N.Yesyldal heeft natuurlijk wel enigzins gelijk (ik had het gehele stuk niet goed in mijn hoofd bij mijn vorige reactie)

  BeantwoordenVerwijderen
 8. Eerst dacht ik: die t van de kop, is die opzettelijk of abusievelijk. De hint van tegenwoordige tijd en aktie bevalt me het beste! Dit is een staaltje van nederlandse takiyya!http://nl.wikipedia.org/wiki/Takiyya

  BeantwoordenVerwijderen
 9. Ik snap het niet helemaal.

  We hebben hier een bedreigde, eentje die bedreigt, een Nijmeegse, door de groene Khmer opgezette, valstrik (als ik het wel heb) en een onfatsoenlijke Jan Jaap, die van mening is dat u beter uw mond kan houden ?

  "Naast Erik Borgman zullen ook de bekende (en omstreden) arabist Hans Jansen, onderzoeker Martijn de Koning (Radboud Universiteit Nijmegen) en islamitisch theoloog Mohamed Ajouaou aanwezig zijn bij dit debat, dat tussen 20.00 en 21.45 uur zal plaatsvinden in LUX Nijmegen. Mis dit spetterende debat niet!"

  Omstreden ! [Proest]

  "Tijdens LUX Live op 29 november buigt hij zich samen met professor Erik Borgman (hoogleraar Theologie van de religie, Universiteit Tilburg), Hans Jansen (arabist, islamoloog & auteur 'Zelf Koran lezen') en Martijn de Koning (onderzoeker en docent islam aan de RU & auteur 'Zoeken naar een ‘zuivere’ islam') over religieuze diversiteit "

  Het boek "Zelf koran lezen" heeft Jansen niet geschreven !

  Religieuze diversiteit of enkel islam ?
  Zie wiki "Lijst van religies en spirituele tradities"

  ik snap het niet.

  BeantwoordenVerwijderen
 10. Ik snap het !!

  Jan jaap is google "jan jaap arabist tilburg"

  Levert:

  Arabist Jan Jaap de Ruiter bedreigd


  Jan Jaap de Ruiter, arabist aan de UvT, kan inmiddels een aardige collectie dreigmails overleggen. De Ruiter begeleidde Henk Bovekerk bij het schrijven van zijn scriptie, waarin de PVV fascistisch wordt genoemd. Nadat het nieuws naar buiten kwam dat deze scriptie door De Ruiter met een tien werd beoordeeld, ontving hij enkele mails met een dreigende inhoud.

  Zelf blijft De Ruiter kalm onder de dreigmails. Tegenover het Brabants Dagblad zegt hij: “Het hoort er tegenwoordig bij. Maar de tien voor de scriptie had helemaal niks te maken met mijn eventuele politieke agenda. En ik hoef ook aan niemand verantwoording af te leggen voor die tien”.

  Aanstaande vrijdag publiceert De Ruiter zijn boek De ideologie van de PVV. Het kwade goed en het goede kwaad. Hierin fileert hij de ideologie van de PVV op academische wijze om aan te tonen dat deze is opgebouwd uit onhoudbare tegenstellingen"

  Het is jan jaap met een TIEN van de Universiteit [Grooote Proest] TILBURG....
  jaaa, Jan Jaap is Stapel-gek als het om academische bedreigingen gaat !
  Ha ik snap em, Prof. Jansen

  Verdorie, wanneer word ik nu eens bedreigd? Niemand neemt de moeite om mij eens te bedreigen.
  Erg vervelend hoor!

  BeantwoordenVerwijderen
 11. KUT-docent vreemde studies JJ de Ruiter in Trouw:

  "Met een vriendin ging ik naar de bioscoop in Caïro – het was 1981, ik studeerde er Arabisch. Die avond stond er géén vrouwenrij, wel een mannenrij voor het loket. Mijn hoogblonde Friese vriendin wist er wel raad mee: mannen maken immers ruimte voor vrouwen en laten hen voor, zo oreerde ze, en ze drong naar de kassa. Even later kwam ze huilend naar buiten. Ze had de kaartjes, zeker, maar ze was ook van alle kanten beknepen en betast. Een man kwam op ons af duwde mij een kartonnen briefje in de hand. Animals, stond erop. Hij vertelde dat hij zich schaamde voor zijn landgenoten. „Maar wat wil je, ze zijn ongetemde dieren.”

  Dertig jaar later herinner ik me het typerende voorval. En natuurlijk de repressie, gevoegd bij een enorme controle. Onder ons, buitenlanders, deed de grap de ronde dat als je vandaag iets onoorbaars doet, het dezelfde dag nog bekend is in Alexandrië in het noorden en Assoean in het zuiden en dat je het verhaal de volgende dag terugkrijgt in Caïro waar je het hoort van een vriend die je zelf al twee dagen niet hebt gesproken. Egyptenaren, ze zijn zo vriendelijk, zo lief, zo overweldigend, zo onderdanig en tegelijkertijd zo mateloos irritant, soms zelfs bedreigend en verschrikkelijk arrogant. Ze vormen een grote massa – dieren? – die zich werkelijk alles laat gezeggen door een kleine groep die zich bedient van de gewelddadigste methodes om zijn zin te krijgen en die massa eronder te houden."

  Hij vraagt zich af of Egyptenaren dieren zijn. (1981-1982)

  BeantwoordenVerwijderen
 12. een ip adres is tegenwoordig niet echt makkelijk te achterhalen hoor! mensen kunnen een ip blocker gebruiken, waardoor locaties vanuit de hele wereld aangegeven worden, terwijl men in bijvoorbeeld in Druten woont.
  de anoniemm bedreigen kan wel degelijk! Meeste bedreigers voeren hun daden niet uit, maar hebben niet genoeg inhoudelijke argumenten om de discussie de baas te worden, of op zijn minst mee te doen aan deze.

  En inderdaad, wie kaatst kan de bal verwachten, ook Rutger vann powned bijv.,mensen zeggen soms dingen in het heetst van de verbale strijd waar ze later toch eigenlijk best wel spijt van hebben.

  bedreigt is hier wel goed gebruikt. Het werkwoord is bedreigen.
  ik ervoor en jij erachter geen T.
  Hij ervoor dus wel.

  hij bedreigt is dus: bedreig+t (stam+t), Hij bedreigt klopt in deze.

  BeantwoordenVerwijderen
 13. ondanks dat ik ook veel schrijffouten in bovengenoemd antwoord heb staan, komt dit door de snelheid van het plaatsen en niet door mijn kennis van de Nederlandse grammatica!

  BeantwoordenVerwijderen
 14. bypass ip-blocker.

  1. Download Anonymity 4 Proxy software
  2 reg + install + run
  3 geeft nieuw ip adress
  4 kees is klaar.
  bedreijgt, bedreijde is bedreijgdt.

  BeantwoordenVerwijderen
 15. hij bedreigt Jan (met en T)

  Hij werd/is bedreigd (met een d) voltooid deelwoord/verleden tijd

  Het is dus wel met een D
  hahahahhaha ik heb het zelf fout.

  lang leven de spellingscontrole

  BeantwoordenVerwijderen
 16. Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.

  BeantwoordenVerwijderen
 17. euh... Ano15:33 ju hat hut goet.

  Bij geenstijl.nl hebben ze JJ de Ruiter ook al in het vizier.
  Binnenkort doet JJ een Naema Tahir-tje?
  Jan Jaap (ACJ de Ruiter) dreigt Rutger te ontmoeten.

  BeantwoordenVerwijderen
 18. 1 Op websites als ‘Bruggenbouwers’ en ‘Nieuwwij’ volgde ik de artikels van Jan Jaap de Ruiter (JJR). Ze gaan vaak óver en tegen Geert Wilders (GW) en wat die voorstaat.
  Uit een van zijn bijdragen, waarop ik heb gereageerd, laat zich opmaken dat mag JJR nu worden bedreigd, hij daar zelf mee begonnen is.
  Ik schreef toen dit aan JJR.

  In uw bijdrage ‘Wilders, PVV, ramadan’ verschenen op Weblog Bruggenbouwers dd 08.08.2010, gaat u door met de politicus G. Wilders te blameren. Op een eerdere aanval van u contra GW heb ik via hetzelfde Blog dd 11.07.2010 critiek geleverd, maar nu is mijn indruk dat die u niet heeft bereikt, intellectueel of anderszins. Hierbij ben ik nu zo vrij u ernaar te verwijzen. Doet er iets aan.

  Wat uw recente bijdrage betreft, het venijn daarvan zit – wat niet ongebruikelijk is – in de staart. Daar schrijft u:

  ‘roep ik de moslims op zijn aanvallen te pareren. Zij zijn door de wol geverfd in allerlei politieke* tactieken en moeten toch in staat worden geacht dit varkentje te wassen?

  Waar u schrijft het soort publiek te kennen waaraan u appelleert, lijkt u mij moeilijk aan de beschuldiging te kunnen ontkomen dat u bewust met moorddadig vuur speelt. U kent uw pappenheimers en zal ook wel weten hoe ze Theo van Gogh hebben ‘gewassen’. Nu stuurt u ze op ‘varkentje’ GW af, onverholen.

  *De Islam kent geen politiek. Het functionele equivalent daarvan in de Islam is terreur. Maar ook dit zult u weten; alleen de meeste van uw landgenoten (Nederlanders?) weten het niet en wat vertelt u die?

  2 Tot slot over JJR. Hij behoort bij een Club die aan de Plattelands Universiteit Tilburg (PUT) een onderkomen heeft gevonden. Zoals toen ook Lubbers en nog wel anderen in dat ridicule genre. Stapel is niets bijzonders, symptomatisch.
  Met de adoptie van die Club heeft de PUT zich ontwikkeld tot een broeinest van multiculturalisme en antipopulisme. Ik denk dat ze ervoor beloond (betaald) worden.

  BeantwoordenVerwijderen
 19. Op een andere universiteit:
  "
  >>Maakt het in dat bewustwordingsproces uit welke bronnen je kiest?

  Dat maakt wel wat uit. Ik ga het liefst naar de klassieke bronnen. Dat zijn bronnen die zich bewezen hebben. Dat kunnen teksten zijn, maar ook kunstwerken of muziek. Bronnen die zich hebben bewezen, zijn bronnen waar je telkens weer naar teruggaat en waar je nieuwe dingen in blijft ontdekken. Werken die dat niet hebben, voeden te weinig.

  Daarnaast vind ik het belangrijk dat beschaving levend wordt gehouden en dat je begrijpt waar het belangrijkste gedachtegoed achter de beschaving vandaan komt. Het geeft je het vermogen om in bepaalde chaotische situaties een denkkader te vormen waarbinnen je gebeurtenissen kunt duiden. Omdat de klassieke kennis er nu niet meer is, schieten mensen in hypes en overdrijvingen. Ook in onze politieke discussie vind je weinig verankerde visies. Meningen schieten snel alle kanten op. Het denken verwildert. Dan raak je de weg met elkaar kwijt. Je moet iets met elkaar delen om een samenleving te hebben. In onze samenleving delen we op dit moment nog wel voldoende. Maar ik zie ook dat we wat aan het verliezen zijn. We verliezen bijvoorbeeld de gedeelde kennis.

  >>We verliezen de kennis van onze klassiekers. Verliezen we ook waarachtigheid in onze huidige samenleving? Welke rol heeft de overheid daarbij volgens u?

  Ja, we verliezen een gedeelde waarachtigheid. En gedeelde waarden. Dat vind ik gevaarlijk. Dat wil niet zeggen dat het vroeger allemaal beter was. Want de samenleving is voortdurend in ontwikkeling. Zo nu en dan moet je algemeen aanvaarde gedachten openbreken om de kern ervan te herwinnen. Dus ik pleit er niet voor om terug te gaan naar hoe het vroeger was. Maar het is nu wel een gevecht om het gemeenschappelijke met elkaar te vinden. Ik raak dat bijvoorbeeld kwijt hier op de universiteit. De commercialisering en het gereken met getallen haalt de aandacht weg bij de inhoud en bij de gemeenschappelijke doelen.

  Als econoom word ik altijd aangesproken op hoe markten werken en hoe de overheid werkt. Ik zeg altijd dat de kracht in de samenleving ligt. De kracht ligt in hoe mensen met elkaar omgaan, in wat mensen met elkaar delen, in wat mensen voor elkaar overhebben en in hoeverre ze met elkaar een gemeenschappelijk belang voor ogen hebben.

  Het begint altijd met de samenleving. Jij en ik. De overheid heeft een secundaire rol. Politici worden door ons gekozen en vormen dus een afspiegeling van onze samenleving. Zij kunnen dus ook zo ver gaan als de samenleving wil. Het begint altijd bij ons. Bij de gewone mensen. Het begint bij hoe we met elkaar praten, thuis aan tafel, in cafés, onder kennissen en vrienden. Daar wordt bepaald hoe mensen aankijken tegen bijvoorbeeld misbruik van sociale voorzieningen. Hoe reageer je als een vriendin zegt: 'geweldig, ik krijg een uitkering en ik hoef er niets voor te doen!' Ben je dan kritisch of ga je erin mee? Of als iemand vertelt dat hij weer zo'n geweldige bonus heeft gehad, wat doe je dan? Geef je hem een schouderklopje of vraag je waar het eigenlijk over gaat? Een kritische houding heeft effect. Een paar jaar geleden zag je nog aardig wat Hummers rijden, maar nu durf je daarmee toch niet meer voor de dag te komen. Zo'n kentering kan ook groeien als het gaat om bonussen. Dat mensen helemaal niet meer de gevierde persoon zijn als ze op een verjaardagsfeestje vol trots vertellen over de door hen opgestreken bonus. Zo zie je dat de krachten in de samenleving bepalend zijn. De rest — de markt en de overheid — zijn hulpmiddelen. ..."

  (klamer.nl/interviews... carriere)

  BeantwoordenVerwijderen
 20. Linkse propagandisten zien het als een nadeel dat mensen zien dat hun tegenstanders worden bedrijgt en soms doodgemaakt. Logische want dan lijkt het als of je aan de verkeerde kant staat. Je zou dan kunnen denken dat sommigen daarom elke kritische mail of ordinaire scheld mail dan als bedrijging willen zien. Maar dat hoeft helemaal niet, het hoeft geen bedrog te zijn, wantt zoals de waard is zo vertrouwt hij zijn gasten.

  BeantwoordenVerwijderen