Dat komt wel weer

Ik vecht voor mijn rechtmatig bestaan, maar ik word door mijn landgenoten behandeld als een Duitse Jood in 1938, die..

(...) De regering Den Uyl - net als vroegere socialistische regeringen - nationaliseert zonder vergoeding. Een voorbeeld is
de woningbouw. In de steden moeten de huiseigenaren toestaan dat hun huurders (van grote panden) die misschien 5 of 6 honderd gulden per maand huur betalen, aan onderhuur het twintigvoudige beuren. De overheid beslist hoe je kapitaal (b.v. het huis) moet renderen, en heeft alle rechten van de eigenaar aan zich getrokken, echter zonder die eigenaar schadeloos te stellen. Dat is terreur, en geen recht. Niet het kapitalisme, maar het socialisme is de oorzaak van de woningnood, want geen enkele investeerder heeft nog zin om huizen te bouwen, waarvan de overheid de huurprijs bepaalt en de huurders aanwijst. Dat men enkele jaren lang, onmiddellijk na de oorlog, de huren van bestaande woningen bevroren heeft om de huurders te beschermen, dat was alleszins redelijk. Had men daarbij, zoals in 1918, de prijzen van nieuwbouw vrijgelaten, dan was binnen 5 jaar de woningnood gelenigd geworden. het criterium van de rode nieuwe nazis is niet langer 'Heeft de Staat recht op dat geld?' maar: 'Is het er, en kunnen wij het pakken zonder dat de betrokkene zich kan verweren?' Ik kan je wel vertellen, dat, als die roof ooit werkelijkheid wordt, ik een stuk of wat mensen kapot schiet. Dat gelijkt mij beter en duidelijker dan P.C. Hooft Prijs en Ridderorde terug te geven. Niemand in Den Haag heeft mij in die dertig jaren ooit gevraagd, hoe ik het klaarde. Ja, de belangrijkste Nederlandse schrijver schijn ik te zijn - neem uit je winst. In de bejegening vanwege de vaderlandse autoriteiten heb ik daarvan nooit iets gemerkt. Ik heb nooit van de Nederlandse socialistische overheid een mensenwoning toegewezen gekregen, waarschijnlijk omdat ik talent heb: dat word je in Nederland nimmer vergeven. Er is in Nederland massale werkeloosheid in de woningbouw, maar er is tegelijkertijd gebrek aan ca. 1/4 miljoen woningen! Het socialisme is hiervan de oorzaak, en niet de 'multinationals', of de Joden. (Dat komt wel weer.)  Ik zou een Frans paspoort willen hebben, want dan kan ik niet meer aan Nederland worden uitgeleverd. Verder heb je rare ideeën. Jij denkt, dat de terreur en armoede in Rusland van Russische oorsprong zijn. Welnu: Rusland was in 1917 de 5de industriële mogendheid ter wereld en onder Kerenski was er niet één politieke gevangene! Onder het communistisch bewind bereikte Rusland pas in 1963 de productie van 1913. Je suggereert, dat elders dan in Rusland een communistisch bewind zou bestaan met tolerantie, vrije meningsuiting, vrije verkiezingen. Waar dan? Op Cuba? In China? Het communisme kan alleen maar marcheren, martelen en moorden en kent geen ethiek behalve die van de vermeende utiliteit. Het is een terugkeer tot de pre-feodale maatschappij van de primitieve stamgemeenschap, kompleet met totem en taboe. Bij Lenin en Stalin vergeleken, was Hitler een amateur. Hitler vermoordde er 6 miljoen, met gas. Lenin en Stalin 20 miljoen, en veel economischer: door hongerdoodkampen. Dat kostte niets! En kost (in Mozambique, op Cuba, nog steeds niets!) Ik heb trouwens een soort griep, die niet wil uitbreken, noch vertrekken.

Ik begrijp sommige mensen niet. Sartre reist naar West-Duitsland om zich solidair te verklaren met beklagenswaardige psychopaten (de Baader Meinhof groep). Maar hij verroert geen vin voor (wijlen?) Boekovski!

Lees je ooit wel eens Elseviers Magazine? Of staat dat op de index? In het jongste nummer staat een erg boeiend artikel over Mozambique. Trouwens over veel plaatsen in de wereld met moord en doodslag geeft het in de eerste plaats informatie, en niet alleen maar agitatie en hetze. (Zoals Vrij Nederland dat doet.)
(...)
Het socialisme, zoals het eens was, is dood. Het is een rancuneleer geworden, precies zoals het nationaal-socialisme, met Joodse wereldsamenzwering (de 'multinationals') en al. Het noemt progressief wat alleen maar asociaal is, en revolutionair wat niets anders is dan crimineel. Maar er zijn nu eenmaal mensen, die zich pas lekker gevoelen, als ze vertrapt en vertreden worden, en die niet in een staat geloven zonder mijnenvelden en censuur.

Ik vecht voor mijn rechtmatig bestaan, maar ik word door mijn landgenoten behandeld als een Duitse Jood in 1938, die, naar Amsterdam uitgeweken, zulke onsportieve dingen over Duitsland vertelt, en geen oog heeft voor de prachtige autowegen die Hitler heeft aangelegd. Veel liefs van je

Gerard Reve.

Uit: Gerard Reve - Brieven aan Ludo P. (1962-1980) Pag. 162/165, 22.11.1976.

5 opmerkingen: