Spa eist herziening van god woord en geeft ‘Koranles’.

Als Allah niet wil schrappen, dan doen we het gewoon zelf. 
Ik had mij voorgenomen om niet meer tussen te komen in wat heet ‘islamgerelateerde problemen’.
De blijkbaar onbegrensde lompheid én arrogantie beslist echter anders. Wederom werden er homo’s aangevallen. (link) Iets wat voor mij een symptomatische veruiterlijking is van de ziekte ‘religiewaanzin’. Ik acht mezelf wel niet meer gebonden aan de
beleefdheidsregels die blijkbaar selectief geldig zijn in dit non-debat. 
De feiten deden zich reeds zaterdag 25 / 02 voor in de studentenstad Leuven waar de KUL is gevestigd en waar duizenden jongeren uit alle windstreken academische vorming genieten. Het is pas dinsdag
28 / 02 dat het ‘Nieuwsblad’ als enige krant dit wereldkundig maakt (zie link) . Daar één van de daders van het geweld vermeldt : “dat homo's in zijn land de strop krijgen” kunnen we met een aan de zekerheid grenzende waarschijnlijkheid de motivatie voor deze aanval vermoeden. Voor zover ik weet worden in Hindoe- of Boeddhalanden geen homo’s opgehangen. En in Israël neemt men bedreigde holebi’s uit de omringende islamlanden in bescherming! Nog even geduld beste lezer en ook dit fenomeen wordt als ‘joodse samenzwering’ of ‘joodse mensenrechtenschending’ bestempeld.
Wat mij echter heeft overgehaald om dit te schrijven is een artikel in de ‘krant der intelligentsia, De Standaard’  waarin ene Mijnheer Jan Roegiers, Spa parlementslid   http://www.janroegiers.be/
zich zonder gêne de titel van Moellah of Ayatollah toe-eigent. Zijn denominatie is tot dusver onduidelijk, vandaar.   http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=UQ3MQKHP
In dit stukje worden de inzichten van de ‘politieke elite zeer duidelijk. Nihil ! De illusie die de zogenaamde ‘genuanceerdheid’ blijft huldigen door het begrip ‘allochtonen’ te verwarren met ‘moslims’ en daarna ook nog eens ‘zelfverklaarde moslims’ met ‘de islam’ die dan op zijn beurt als onbestaand wordt geacht. Schijn-empathie, lompheid en lafheid geven dergelijke complexe postmodernistische nihilistenretoriek tot resultaat.  Verder zijn de verontwaardigde reacties op het zoveelste geval van  theologische homofobie met geweld met glans afwezig. De fora zijn gesloten, Mr Roegiers heeft goede bedoelingen, het humanistische middenveld moet de nuances nog zoeken in een ‘volgende’ vergadering,......ziehier mijn minder genuanceerde mening. Bullshit!
Ik heb in het nabije verleden reeds vele malen gewezen op verscheidene dwaasheden die door bestuurders worden uitgekraamd ‘in naam van de lieve vrede’ die maar niet wil komen, integendeel.
Ik verwijs hiervoor graag naar de 10 stukjes die HOEIBOEI publiceerde. Waarvoor dank.
http://hoeiboei.blogspot.com/search/label/Peter%20Calluy     U krijgt hier een overzicht van zowel mijn persoonlijk verhaal, waar de SPa en O-VLD een hoofdrol in speelt én mijn analyses die inderdaad het ‘slechte nieuws’ en de ‘pijnlijke feitelijkheden’ niet omzeilen. Wie dat wel doet, doet immers aan (zelf)bedrog. Holebi's zijn mijn medemensen. Zij hebben tot dusver alleen hospitaalkosten en een gezwollen lip overgehouden aan de holle retoriek en de zinledige 'nuances'. Ik pik dat niet.
Nemen we even het geviseerde artikel erbij. http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=UQ3MQKHP
We krijgen eerst een samenvatting van het artikel in het ‘Nieuwsblad’ dat over ‘allochtonen’ gaat. Dat zal zeker geen goed doen aan de beeldvorming van mensen die weliswaar in het containerbegrip ‘allochtonen’ gecatalogeerd worden, doch hun roots hebben in contreien waar het minimum minimorum aan medemenselijkheid reeds ingeburgerd is.  Ik ben bekend met deze SPa cultuur omdat ik op het kabinet van Minister Smet van de ‘adviseur’ gelijke kansen mocht vernemen dat, ik citeer: “ wanneer we allochtonen zeggen weet toch iederéén dat we het over Turken en Marokkanen hebben”.  Waarvan akte.
In het artikel is men ook verbaasd dat zulke 'schavuitenstreken' ook in Leuven voorkomen !! Voorheen was dat enkel in Mechelen, Brussel, en Antwerpen ?? Breek nou mijn klomp! Ook dit fenomeen van 'denken' is mij bekend. Toen ik in 2006 met mijn meldingen over de figuur van Fouad Belkacem (Abu Imran) langs de Nationale politici langsging, omdat de signalen op lokaal niveau werden weggewuifd, dan wisten deze politici mij te vertellen dat: “het jeugdhuis in Boom is gesloten dus daarmee is het gevaar van radicalisering opgelost”. “ De islam beperkt tot het gemeentelijk territorium, hilarisch. we kunnen daar dus nu beter over zwijgen peter”
Laat nu net “alle homo's tegen de muur"en "Jullie, Belgen, beschermen de homo's zodat onze jongeren ook het risico lopen homo te worden.” één van de meest verontrustende uitspraken zijn van Fouad Belkacem destijds, alsook het verheerlijken van geweld tegen Joden.   zwijgen peter, zwijgen.
http://lacquemant.wordpress.com/2010/04/10/sharia-4-belgium-voorloper-jongeren-voor-islam-joeg-holebivereniging-eksit-weg-uit-ontmoetingscentrum/
En zo vervolgt ons parlementair wonder Mr Roegiers na ZES jaar en menigeen gebroodroofd en beschimpt door zijn achtbare partijgenoten: “ik  wil niet verbloemen dat de daders tot nog toe meestal allochtone jongens zijn geweest. Daarom: ‘Er moet vooral veel werk worden gemaakt van dit thema in de concentratiescholen, vooral dan die waar veel allochtone jongens aanwezig zijn. We moeten hen duidelijk maken dat homogeweld in dit land on-aan-vaard-baar is.”  Dat ondertussen ternauwernood nog les kan worden gegeven in deze scholen over ‘evolutietheorie’ of ‘de holocaust’ (de joden hebben dat immers verdient mijnheer) ontgaat hem to-taal ! http://www.youtube.com/watch?v=4MMpxlN-TdQ

Om te eindigen met een oproep die de titel van dit stuk verklaart !! Ik citeer uit het artikel: “Tot slot moeten de imams worden aangesproken op hun verantwoordelijkheid, vindt het linkse parlementslid. ‘Allochtone jongeren beroepen zich graag op de koran. Ze zeggen dat de koran homoseksualiteit verwerpt. Laat de imams nu eens duidelijk zeggen dat dat er niet in staat.” 
Straf, heel straf vind ik dat. Ten eerste is de islam gebaseerd op de koran, maar evenzeer op de Hadith, de over lijken lopende levenswandel van ‘het rolmodel’ Den profeet mohaaameed. Ten tweede is er de sharia, die je best hier opzoekt om een ideetje te hebben.
http://www.shafiifiqh.com/maktabah/relianceoftraveller.pdf

En ten derde Mr Roegiers, het is niet omdat de verzamelde arrogantie der simpele geesten daar in Brussel graag zou hebben dat het er niet instaat, dat dat dan ook zo is. Of u zou dat bij wet moeten opleggen natuurlijk.......... beeft en siddert, gij muzelmaanse godheid.

Maar wat zeggen Mr Roegiers zijn 'collega's islamitische geleerden?

De Sharia stelt ronduit dat mensen die homoseksuele handelingen verrichten dienen gedood te worden. Voorwaarde is dat er getuigen zijn of dat de persoon of personen in kwestie bekennen.

We citeren even een paar passages uit “Reliance of the Traveller”, een Shariah handboek van de Shafi’i school. Het Boek heeft een certificaat van de Al-Azhar universiteit in Kairo. Deze universiteit is de nummer 1 van de islamitische universiteiten.

Op p. 610 en 611 staat het volgende:
§o12.0 De straf voor overspel en sodomie
§o12.1 De wettelijke straf wordt verplicht opgelegd aan iedereen die overspel of sodomie begaat wanneer zij:
(a) de puberteit bereikt hebben
(b) bij hun verstand zijn
(c) en de daad vrijwillig voltrokken hebben
onafhankelijk van het feit of de persoon moslim is, een niet-moslim van de islamitische staat, of iemand die de Islam verlaten heeft.

§o12.2 Indien de overtreder iemand is die in staat is om kuis te blijven, dan wordt hij of zij gestenigd. ...
Indien de overtreder niet iemand is die in staat is om kuis te blijven, dan bestaat de straf uit honderd zweepslagen en een verbanning voor een jaar op een afstand van minstens 81 km.

Op p. 638 staat het volgende:
§o24.9 Indien de getuigenis overspel of sodomie betreft, zijn er 4 mannelijke getuigen nodig (die verklaren dat zij de overtreder het hoofd van zijn penis in haar vagina zien steken hebben).

Op p. 664 en 665 staat het volgende:
§p17.0 Sodomie en lesbische geaardheid

§p17.1 Op meer dan een plaats in de Heilige Koran, vertelt Allah het verhaal van de mensen van Lot, en hoe hij hen vernietigde voor hun perverse praktijken. Er is overeenkomst onder zowel de moslims als onder de volgelingen van andere godsdiensten dat sodomie afschuwelijk is. Het is zelfs erger dan overspel.

§p17.2 Allah, de Allerhoogste zegt:
“Benaderen jullie de mannen van de mensheid, terwijl jullie de vrouwen die Allah voor jullie geschapen hebben links laten liggen? Jullie zijn slechts een volk dat overtreedt. 26.165-166”

§p17.3 De Profeet (moge Allah hem zegenen en vrede geven) heeft gezegd:

(1) “Dood degene die sodomie begaat en degene die ermee instemt het te ondergaan.”
(2) “Moge Allah degene die doet wat Lot’s mensen deden, vervloeken”
(3) “Lesbische praktijken door vrouwen is overspel tussen hen.”
Zoals het geval is bij de doodstraf voor overspel is de doodstraf voor sodomie niet op Koranverzen maar op Hadith zoals deze verzameld door Abu Dawood 38.4447: 
Abdullah ibn Abbas heeft overgeleverd: De Profeet (vrede zij met hem) zei: Indien jullie iemand vinden die doet zoals de mensen van Lot deden, dood degene die het doet, en degene voor wie het gedaan wordt. 

Hier stoten we natuurlijk op de grens van godsdienstvrijheid. Terwijl katholieke bisschoppen met uitspraken over homoseksuelen aanzetten tot discriminatie roept de Islam op tot het doden van deze mensen. In principe kan men verwachten dat de vertegenwoordigers van de Islam in België het probleem van het islamitische doodvonnis van homoseksuelen erkennen en dit doodvonnis ondubbelzinnig verwerpen.
Bron:   http://www.exmoslim.org/ 
Zo Mr Roegiers, dat wordt onderhandelen vrees ik.
Met mijn beperkte kennis en met dank aan de Belgische Ex-Moslims, kunt u beginnen schrappen, knippen of scheuren. U bent denkelijk een zeer creatief man. En ik stel voor dat u dat doet op dé gepaste plaats, het spreekgestoelte van het Parlement terwijl u ‘de imams’ oproept om uw voorbeeld te volgen.  En dan kunnen die imams daarna gevolg geven aan uw verzoek om met zuiver geweten te verkondigen :” dat dat er niet in staat.”. Inschallah en alvast véél succes.
Uw nederige dienaar, 

Peter Callluy

5 opmerkingen:

 1. De meeste mensen denken dat socialistische partijen vooral dom en naïef zijn, maar niet zozeer kwaadwillend. Dat zal voor veel individuen binnen die partijen zeker opgaan, maar de partijlijn zelf is toch wel bedenkelijk als men het grote plaatje bekijkt.
  Hoe kan het dat links zo boos doet als een paus een homofobe uitspraak doet, terwijl links nauwelijks iets wil ondernemen tegen homofoob geweld?
  Is dat alleen maar omdat links de zogenaamde "meningsdelicten" veel ernstiger vindt dan geweldsdelicten?

  Ik denk dat het dieper ligt.
  In Nederland werpen linkse partijen zich traditioneel op als verdedigers van de arbeidersbeweging, milieubeleid, homo-emancipatie, vrouwenemancipatie, popmuziek, drugsgedoogbeleid, etc.
  Veel leiders binnen die linkse partijen waren echter ook jarenlang aanhangers van socialistische dictaturen zoals Cuba, China, USSR en DDR.
  En juist in die socialistische landen hadden regeringen he-le-maal niks met de arbeidersbeweging, milieubeleid, homo-emacipatie, vrouwenemancipatie, popmuziek, drugsgedoogbeleid, etc.
  Dat werd allemaal zelfs als schadelijk voor het landsbelang gezien.

  Opnieuw verdedigt links stelselmatig een ideologie die alle zogenaamd "linkse" idealen wil verbieden. In islamitische landen is geen enkele plaats voor arbeidersbeweging, milieubeleid, homo-emacipatie, vrouwenemancipatie, popmuziek, drugsgedoogbeleid, etc.
  Dat is allemaal schadelijk voor de maatschappij, aldus de islamitische geestelijkheid.

  Dus terwijl D'66 heel dapper demonstreert tegen homofoben in Polen (niet meer socialistisch, vandaar), weigert het iets te doen tegen het toenemende homofobe geweld in onze eigen grote steden.

  Is het toeval dat de grootste voorvechters van homofilie in West-Europa destijds geen enkele moeite hadden met het opsluiten van homo's in Oost-Europa?
  Oftewel, is het wederom toeval dat de zogenaamde voorvechters van homofilie in West-Europa geen enkele moeite hebben met het ophangen van homo's in landen met sharia-wetgeving?

  Ik ben niet zo'n complotdenker, maar ik vraag me toch af hoe het kan dat mensen er zulke tegenstrijdige meningen op na kunnen houden. Zouden socialisten echt geloven dat ze onze verderfelijke kapitalistische maatschappij met homofilie, vrouwenrechten en popmuziek ten val kunnen brengen?

  BeantwoordenVerwijderen
 2. "De mensen van Lot" hebben zich niet schuldig gemaakt aan het kontje neuken, maar de mensen van Lot, de inwoners van de gehuchten Sodom en Gomorra wilden met de bezoekers van Lot spreken om de bezoekers te vertellen over de zeer bedenkelijke activiteiten van Lot en voornamelijk zijn Oom Abraham.

  Alleen als men het oude testament leest in de enige correcte vertaling die er is dan kan men het met eigen ogen lezen. De Staten Vertaling! Ook in het Hebreeuws is het te lezen! Het staat er echt, de mannen van Sodom wilden de bezoekers van Abraham niet neuken, maar met hen spreken. Men wilde hen bekennen! Overigens waren die bezoekers van Abraham naar verluid niemand minder dan de Heere God en twee engelen! Bekennen is niets anders dan een verklaring afleggen. Verkennen is iets anders. Maar dat staat er niet.

  Als men Genesis leest dan is er geen andere conclusie mogelijk dan dat er in Sodom géén sodomie werd bedreven, of een andere gevolgtrekking zou zijn dat dit met de Heere God bedreven zou moeten zijn, maar dat is toch iets te veel van het goede.

  Doordat vaak de Mohammedanen refereren aan "de mensen van Lot" is dit steeds weer een bewijs dat ook zij niet veel echte kennis van zaken hebben. In veel vertalingen wordt er van uit gegaan dat "spreken met" het zelfde moet betekenen als "een andere man in de kont neuken" maar dat is het niet. Overdrachtelijk werd Abraham wel ongelooflijk genaaid door de inwoners van Sodom die wilden spreken met de bezoekers van Abraham. Maar dat is overdrachtelijk, niet fysiek! En dat is niet alleen een domme fout, het getuigt ook dat men de hele strekking van de complete geschiedenis niet begrijpt! Maar dat mag men gerust aan de Mohammedanen overlaten, vrijwel niemand anders kan zo goed een totaal concept de vernieling in helpen en mis-interpreteren als de volgelingen van Mohammed!

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Links of wat daar tegenwoordig voor doorgaat, de zogenaamde elitaire betuttelracisten, valt veel te verwijten, maar als het op dom en lafhartig politiek correct wegkijken aankomt, dan neemt ook vaak rechts een kwalijke houding aan ten aanzien van de intolerantie van de islamitische achterlijkheid en stompzinnigheid.

  BeantwoordenVerwijderen
 4. at van het Goor .
  Ik heb weer kostelijk gelachen om je reactie . En daarmee bedoel ik zeker niet uitgelachen . Ik vind het een bepaalde humor hebben . Maar nou even serieus beste kerel .
  In de bijbel is "bekennen" = seksuele omgang hebben met .
  Het zou natuurlijk in die preutse tijden van bijbelvertalers niet erg fatsoenlijk zijn om in de bijbel het begrip "kontje neuken" te introduceren of de woorden "neuken" of eventueel "naaien" te gebruiken.
  Je leest dan ook overal in de bijbel altijd weer het woord "bekennen" . Ook wanneer een man een slavin of zijn vrouw "bekent" in de bijbel betekent het niets anders dan seksuele omgang . Ik neem dan ook aan dat jouw reactie zoals wel vaker komisch bedoeld is . Als het serieus bedoeld is dan denk ik dat je ernstig op een zijspoor aan het geraken bent .
  Trouwens het is beter eerst een etymologisch woordenboek te raadplegen voordat je begint met de verklaring van de betekenis van een woord .
  Nou vind ik dat persoonlijk niet zo erg die uitlegging van jou , maar mochten er mensen zijn die een dergelijke verklaring voetstoots aannemen dan is er naar mijn mening toch sprake van het verneuken van de werkelijkheid . In de wereld der antieken was kontje en geitje neuken algemeen , en de (zelf)benoemde profeten vonden dat nou eenmaal zondig en tegennatuurlijk en helemaal niet volgens God's wetten . Het is niet anders ik kan er ook niets aan doen .
  m. vr.gr.

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.

  BeantwoordenVerwijderen