Sharia4whatever als ijkpunt voor ‘de gematigden’ ?

Blijkbaar heeft iemand met ‘het juiste profiel’ een impuls kunnen geven aan het parlementaire debat inzake het salafisme in België, en over sharia4belgium in het bijzonder. Volgens mij zijn het de recente verklaringen van Mijnheer Winants, de grote baas van de staatsveiligheid, die het salafisme ziet groeien als onkruid. Het is trouwens niet zijn eerste wake-up call. In 2009 noemde Mijnheer Winants eveneens in het duidingsmagazine ‘Ter Zake’ van de VRT imam Nordin Taouil een salafist. Naast een aanklacht van de bewuste imam aan het adres van zowel
Mijnheer Winants als de toenmalige Minister Van Justitie (Stefaan De Clercq – CD&V ), schreeuwde de hele politieke elite moord en brand. Mijnheer Winants had inderdaad beter gezwegen, maar het is erg pijnlijk om machteloos toe te kijken. Ik voel en kijk met hem mee naar het wereldvreemde schouwspel in het hart van de democratische rechtstaat.

Maar dit jaar zit België in een verkiezingsjaar. In oktober wordt de Belg weer naar de stembus gedreven, als kiesvee wegens verplicht, om zich te ‘compromitteren’ met zijn keuze voor één of ander  clubje ‘avonturiers van links of rechts’ zoals destijds Premier Tindemans de ‘lichtzinnigen’ noemde die de “grondwet als een vodje papier” beschouwen. Het zijn dergelijke figuren die heden blijkbaar de dienst uitmaken in de catacomben van de macht.

Acht jaar nà de éérste melding dat een booswicht als Fouad Belkacem  erg ‘aparte’ ideeën heeft wat betreft verantwoord jeugdwerk,  burgerschap en gemeenschapsvorming, is het blijkbaar tijd om aan ‘steekvlampolitiek’ te doen. Niet gehinderd door enig inzicht in wat ik de ‘rechtsfilosofie’ zal noemen, en zich  dus ook niet bewust van de draagwijdte  van hun voorgestelde maatregelen, is er een opbod begonnen tussen de partijen. Dit fenomeen is niet typisch Belgisch. Het steekt ook de kop op in Nederland waar men bijvoorbeeld laatst het voorstel van een paspoort met proeftijd voorstelde. Banaliteit kent geen grenzen, met of zonder diepe Schelde.
Zo hebben we in de GROEN fractie iemand zitten, Professor mensenrechten Mevrouw Eva Brems, die nog moet nadenken over het feit dat een verbod op het dragen van een nikab of boerka niet indruist tegen de godsdienstvrijheid.  Bij SPa hebben we Mevrouw Idrissi die botweg verklaart, of eigenlijk niet verklaart dat de standpunten van sharia4belgium nièts met ‘de islam’ te maken hebben. (punt) Waarom niet ? Dat komen we niet te weten. Zoals de vroegere SPa voorzitter Steve Stevaert stelde “ het socialisme zal gezellig zijn of niet zijn” , zo stelt vandaag SPa volksvertegenwoordigster Mevrouw Idrissi dat “de islam vrede zal zijn of niet zijn”.  Op mijn schrijven met de vraag “waarom ?” kwam tot op heden geen antwoord.

En dan is er de NVA van Bart De Wever. Hij neemt de boodschap van de staatsveiligheid wel ernstig en pleit voor een “buiten de wet stelling” van sharia4belgium. Daarmee wordt bevestigd dat deze organisatie dé ènige salafistisch geïnspireerde organisatie is op het Belgische grondgebied. Dat ondertussen in de Vlaamse regering NVA Minister Geert Bourgeois de Antwerpse moskee ‘de Koepel’ erkent, een oord waar salafisten als imam Taouil thuis zijn. Of anderzijds de Moslim Televisie & Radio Omroep (MTRO) die via de openbare omroep (VRT) uitzendt met subsidies van de Vlaamse Regering.   De redactie van deze MTRO  is bemand met de voorzitter en leden van de organisatie AL MAWADA (voorheen Jongeren voor islam) die Imam Nordin Taouil als ‘huisimam’ in hun midden hebben. Maar wie Abu Imran als ijkpunt gebruikt om te bepalen wie wel of niet ‘gematigd’ is, ziet uiteraard overal gematigden. Het is de intellectuele luiheid of on interesse bij de politici die maakt dat  beweringen als die van Mevrouw Idrissi “dit heeft niks met islam te maken” niet getoetst worden aan de bronnen en de jurisprudentie van de islam ( de koran, de hadith en de sharia.)
Het Vlaams Belang gaat nog een stapje verder en eist het afnemen van de Belgische nationaliteit van Abu Imran. Ze achten hem blijkbaar onvervangbaar. Hij is immers ‘gezegend’ met de dubbele nationaliteit Marokkaans-Belgisch en wordt niet stateloos, dus wat is het probleem ? Dit lijkt voor de argeloze burger een prima idee. Maar niets is minder waar. Het is schieten in de eigen voeten.
Wat gedaan met een opvolger van de ‘onvervangbare’ die enkel over de Belgische nationaliteit beschikt,  of met mensen van andere clubjes die ook onwenselijke boodschappen en doelstellingen huldigen ? Inderdaad, in dergelijke omstandigheden is een gelijke maatregel niet mogelijk.  Dit gevaarlijk juridisch precedent zou één van de pijlers van de rechtstaat danig in vraag stellen, met name ‘het gelijkheidsbeginsel’ ! Dit om nog maar te zwijgen over de vrijheid van geweten dat niet vermeldt of dat over een goed of slecht geweten gaat. Of de vrije meningsuiting die, door het Europees Hof Voor De Rechten van de Mens in het in 1976 gevelde‘Handiside arrest’ als volgt  wordt omschreven:
“ de vrije meningsuiting niet alleen van toepassing is op “informatie” of “ideeën” die gunstig worden ontvangen of niet als aanstootgevend worden beschouwd dan wel met onverschilligheid worden bezien, maar ook op die uitingen die de staat of enig deel van de bevolking beledigen, choqueren of verontrusten.”. Het Hof voegt er nog fijntjes aan toe: “ Dat zijn eisen van pluralisme, tolerantie en ruimheid van geest zonder welke er gèèn democratische samenleving kan bestaan.”
Als we de eigenlijke doelstellingen van sharia4whatever eventjes aandachtig bekijken, dan is dat in de eerste plaats de rechtstaat afbreken, ontmantelen en ondermijnen. Zij doen dit met provocerende retoriek en acties. De voorstellen van de verschillende politieke fracties zullen het bereiken van deze doelstellingen eerder faciliteren dan verhinderen. Door hun enge focus op sharia4belgium en Abu Imran in het bijzonder blijven de grote organisaties zoals AL MAWADA & Co ver buiten beeld. Men zou bijna vergeten dat onlangs HIZB UT TAHRIR een eerste meeting heeft georganiseerd in België. Deze organisatie is een internationale gezelligheidsvereniging die een C.V. kan voorleggen dat is geschreven in bloed en tranen, onderdrukking en barbarij, homofobie en Jodenhaat.

Het zou de politieke elite én een deel van de intelligentsia (whats in the name ?) sieren te bekennen dat ze hopeloos te laat zijn om op de verklaringen van Mijnheer Winants van de staatsveiligheid  in vijf minuten een antwoord te geven. Het zou van enige ‘dienstbaarheid en politieke ernst’ getuigen moesten ze toegeven dat ze acht jaar geleden ‘ beter die ietwat overprikkelde en verbouwereerde nabijheidswerkers  ernstig hadden genomen ‘.  Toen, tja toen was het nog embryonaal klein en beheersbaar, vandaag echter onbeheersbaar en aanleiding tot paniekerige steekvlampolitiek. En voor mij geld de spreuk “achteraf is het gemakkelijk praten” dus niet ! Ik en anderen hebben vooraf gesproken en zeker niet overdreven. Eerlijk gezegd, zowel Fouad Belkacem als de 12 zielen, oprichters destijds van Jongeren voor islam hebben zelfs mijn stoutste verwachtingen vér overtroffen ! Maar zelfs dan was, zoals Hans Teeuwen datzegt : “hoongelach mijn deel”.  
En na een betoog als hierboven komt dan altijd de vraag van deze net ontwaakte ingezworen-hoeders van de grondwet: “ wat moeten we dan ?”. En in het bewustzijn dat gedane zaken geen keer nemen heb ik toch nog een ideetje. Ze zouden eens kunnen beginnen nadenken over een procedure om de erkenning van erkende erediensten terug te nemen. Zo’n procedure bestààt gewoon niet, eens erkend- voor eeuwig erkend. Ook als die eredienst helemaal geen eredienst blijkt te zijn maar een ideologie met een vleugje religie en veel onwrikbare principes die op een dergelijke manier haaks staan op deze van de rechtstaat dat men kan verwijzen naar een ............ precedent. Andere ideologieën zijn immers om dezelfde redenen niet erkend, uitgesloten van verkiesbaarheid, en voorwerp van menige preventie en herinneringseducatie in het onderwijs en het maatschappelijke middenveld.
Het komt er dus op aan om, ten eerste, te bestuderen aan de hand van de bronnen of de uitlatingen van Abu Imran indérdààd niks met de islam te maken hebben zoals bijvoorbeeld Mevrouw Idrissi beweert. Ten tweede, een procedure uitwerken om de rechtstaat in de mogelijkheid te stellen een erkende religie of niet-confessionele levensbeschouwing  zijn erkenning te ontnemen in geval van ‘contractbreuk’.
Als zou blijken dat de retoriek  van sharia4whatever niet niets, maar àlles met de erkende islam te maken heeft,  alle oprechte en ogenschijnlijke gematigdheid daar gelaten, dan wordt deze retoriek vandaag evenzeer erkend én betoelaagd door de rechtstaat, het ‘dogma’  van Mevrouw Idrissi ten spijt. En in hoeverre dan zal blijken hoe relevant dit Vlaamse Parlementslid is voor de islam ? Daar mag zij zelf over nadenken. Ik hoop in ieder geval dat zij uitkomt bij “ quasi irrelevant “, ze heeft immers trouw aan de grondwet gezworen en die rechten, vervat in die grondwet wens ik haar en alle anderen van harte toe, met of zonder erkende islam.
Het kan er op lijken dat ik hier Abu Imran verdedig maar dat is niet zo. Ik verdedig de fundamentele principes van de democratische rechtstaat. Ik deed dat in 2004 toen ik de eerste maal het beleid informeerde over hem, ik doe dat nu omdat ik de perverse gevolgen voor de rechtstaat inschat van de zinledige en ondoordachte nep oplossingen die politici nu voorstellen om hun langdurig wegkijken te compenseren. Dit falen compenseren door de rechten van alle burgers te verengen in de richting die Abu Imran ook voorstelt is lichtzinnig, gevaarlijk en onwenselijk, omdat “de grondwet geen vodje papier is”.  

Peter Calluy.    

Boom.

22 opmerkingen:

 1. Ook in dat filmpje is weer duidelijk hoe leugenachtig die imam de kwalijke invloed van Saoedi-Arabië bagatelisseert. De onnoze politici, en daar zijn er veel van, kijken liever weg.

  Ter aanvulling deze goede column:

  toppunt van zelfkastijding

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Het is helaas niet typisch Belgisch dat moslimextremisten door de overheid gesteund en gefinancierd worden, en zelfs beschermd worden tegen kritiek. In heel Europa en zelfs in de liberalere VS speelt hetzelfde probleem.

  Gematigde moslims zijn moslims die niet zo met de islam bezig zijn. Zo gauw moslims zich wat meer in de islam gaan verdiepen radicaliseren ze, aangemoedigd door islamitische geestelijken, leiders, websites, media, etc. Er zijn wel uitzonderingen op die regel, maar die houden zich stil of hebben politiebescherming nodig.
  Moslims die zich als vertegenwoordiger of voorbeeldfiguur van de islamitische gemeenschap voordoen zijn dus bijna per definitie extremistisch. Anders zouden ze ook simpelweg niet geaccepteerd worden door die gemeenschap.

  Het is onbegrijpelijk dat zo veel mensen op hoge posities dat niet willen zien. Tariq Ramadan verdedigde zelfs genocide, maar wordt desondanks nog steeds als een "gematigd moslim" gezien in de linkse kerk; met name in de media, de politiek en op universiteiten.

  Er staat een olifant in de porseleinkast, en de linkse kerk doet alsof kritiek op olifanten onze samenleving bedreigt.
  - Aboutaleb zei eens dat hij niet meer zomaar een moskee durft binnenlopen, omdat veel gelovige moslims hem verwijten dat hij openlijk tegen criminaliteit en extremisme is.
  - Marcouch schrok zich een ongeluk toen imam Fawaz hem van hypocrisie in de islam (en dus afvalligheid) beschuldigde; iedere moslim weet dat daarop de doodstraf staat. En dus werd Fawaz voor TV gevraagd die gevaarlijke beschuldiging weer in te trekken.
  - Dibi riep luidkeels om "liberalere fatwa's", en werd geconfronteerd met intimidatie door een knokploeg van sharia4Belgium.

  Ik denk dat Aboutaleb, Marcouch en Dibi zonder gevaar op een PVV-bijeenkomst zouden kunnen verschijnen.
  En dan te bedenken dat vele honderden, misschien wel duizenden mensen serieus geloven dat de PVV hier het echte gevaar is.

  De moordenaar in Toulouse vermoorde niet alleen joodse kinderen, maar ook militairen met een Noord-Afrikaans uiterlijk. Moslimse verraders, in zijn ogen.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Fawaz heeft zich als eerste van die sharia4Belgium-gekken of misdadigers gedistantieerd.

  BeantwoordenVerwijderen
 4. @ El Houssain
  en waarom distantieerde Fawaz zich van sharia4belgium? Wil die dan geen sahria voor België?

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Fawaz heeft zich van sharia4Belgium, wiens leden niet niet te kenschetsen zijn als gekken maar simpelweg als fundamentalistische mohammedanen, gedistantieerd omdat hij een iets andere methode voor staat. Je kunt dat vaker waarnemen onder mohammedanen onderling. Heb je net 12 kinderen op de wereld gezet, ervoor gezorgd dat een fundamentalistisch mohammedaanse club vermomt als culturele vereniging subsidie krijgt en maak je carriere binnen de PVDA gaan je broeders ineens schreeuwen: "laten we Denemarken binnenvallen en hun vrouwen als oorlogsbuit nemen." Natuurlijk vind je dat dit een goed idee is, je bent immers mohammedaan, maar je vind het geen goed idee dat dit zo open gezegd wordt. De slapende koefr zouden namelijk eens wakker kunnen worden. Volgens mij is dit de enige reden waarom Fawaz afstand neemt van Sharia4Belgium. Maar bedenk dat Fawaz hetzelfde voorstaat als Sharia4Belgium. En vergis u niet: Tariq Ramadan, Ahmed Abouteleb, Ahmed Marcouch, hoeiboeis huis-mohammedaan El Houssain en de meiden van halal staan ook precies hetzelfde voor. Het zijn immers mohammedanen. Zij zullen het van harte toejuichen als homo's van flatgebouwen worden gegooid en pre-puberale meisjes die naar westerse maatstaven slachtoffer zijn verkrachting net zolang worden bekogeld totdat zij sterven aan hypovolemie (als ze geluk hebben dan wordt hun slaap geraakt). Nu zullen ze dat uiteraard meestal niet toegeven omdat het niet opportuun is dit te doen, aangezien westerse mensen - op bepaalde linkse mensen na - hiervan gruwen.

  Veel westerlingen onderschatten de kundigheid waarmee mohammedanen kunnen liegen en een toneelstukje opvoeren.

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Het is niet omdat men zich distantieert van sharia4belgium dat men zich ook distantieert van de islamitische leerstellingen van deze groep. Gewoon zeggen dat "het niets met islam te maken heeft" is dus niet hetzelfde. Vandaar mijn pleidooi om de retoriek van S4B te toetsen aan de bronnen van de islam. Ik verwijs hier graag naar een stukje van Prof. Hans Jansen waar hij ons duidt op de gewoonte van ons 'westerlingen' niet vérder te vragen en aan te nemen dat we hetzelfde bedoelen. Hij geeft het voorbeeld van 'de sharia geldt enkel tot aan de grenzen van de islamitische wereld' en hij zegt dan , wij vragen dan niet "tot waar gaan die grenzen dan"..... Als hij dit leest, want ik vind het stukje niet direct maar heb de les begrepen.

  BeantwoordenVerwijderen
 7. Allemachtig! Kan het iets bondiger en iets minder dubbelzinnig?

  Het is misschien met het oog op zijn veiligheid, zijn baan, zijn kinderen en zijn sociale leven dat msieu Calluy in elke alinea zowel het éen als het tegenovergestelde schijnt te beweren; ík had na twee alinea´s een dermate onuitstaanbare jeuk aan de binnenkant van mijn schedel dat ik het heb opgegeven
  Als dit het belgische islamdebat vooruit moet helpen, laat dan alle hoop maar varen..
  Te laat, te weinig, en veel te wollig

  BeantwoordenVerwijderen
 8. @Eccuomo,

  Fawaz wil inderdaad hetzelfde als sharia4Belgium. Dat zei hij ook in een telefoongesprek tussen hem en een van die gekken.
  Van Aboutaleb en Marcouch geloof ik dat niet; daarvoor zjn ze te openlijk dissident. Daarmee plaatsten ze zich ook in een kwetsbare positie, zoals de dreigementen aan hun adres aantonen.

  Vergis je niet, ook in veel islamitische landen hebben de Fawazjes en cs helemaal niet zo veel invloed. Veel moslims zijn helemaal niet zo bezig met jihad en sharia; drinken ook wel eens biertje en dragen geen hoofddoekje. De Fawazjes leggen hun mening daar vooral op met intimidatie en geweld; dat is niet omdat die mening zo breed gedragen wordt.

  BeantwoordenVerwijderen
 9. @ Dandruff,

  De beide Achmeds zijn opportunisten. Als de balans richting kalifaatstaat door zal slaan, dan zullen zij zeggen dat zij altijd voorzichtig geijverd hebben voor islamisering en als het islamitische project in Europa mislukt dan kunnen zij net doen of zij gematigde moslims waren die al die tijd tegen extremisme waren.

  Er zijn maar een paar duizend mensen nodig om miljoenen mensen in de greep te houden.

  BeantwoordenVerwijderen
 10. @Ecceuomo,

  Ik kan niet in de hoofdjes van de beide Achmeds kijken (en jij evenmin).
  Ik zie alleen dat beiden zich meermaals dermate anti-islamistisch hebben uitgelaten dat ze daar ook om bedreigd werden. Ze staken hun nek uit en dat pleit voor ze in een klimaat waarin zowel islamisten als socialisten alle islamkritiek onmogelijk maken.
  Ik geloof niet dat ze dat zouden doen als ze daar zelf niet in zouden geloven.

  Want nogmaals, veel moslims zijn helemaal niet zo met de islam bezig als ze zouden moeten volgens de islamisten; zelfs niet in de islamitische wereld. Zomaar wat voorbeeldjes;
  - Tatoueren is haram, maar met name in Noord-Afrika zijn tatouages een eeuwenoude traditie die vandaag nog steeds bestaat.
  - In Turkije was het onlangs een issue dat Erdogan de verkoop van varkensvlees en alcohol dusdanig wilde reguleren, dat het lastiger wordt dit te verkrijgen. Dat (en andere maatregelen) leidde tot protesten van Turken (veelal moslims) die dat niet zagen zitten.
  - In veel islamitische landen werd de hoofddoek tot een jaar of 20 geleden ook als een symbool van achterlijkheid gezien. In Turkije en Tunesië was de hoofddoek in openbare functies zelfs verboden. Tegenwoordig neemt de macht van de islamisten toe, vooral door hun brute geweld. Maar nog steeds lopen miljoenen moslima's zonder hoofddoek, ondanks de dreigementen.


  .

  BeantwoordenVerwijderen
 11. @Paardestaart,

  Ik vind Calluy niet dubbelzinnig overkomen.
  Hij verdedigt een bepaald principe, en hij doet dat dermate consequent dat islamisten daar soms baat, en soms last van zullen hebben. Dat is niet tegenstrijdig; alles hangt af van de wetgeving waar iedereen soms baat bij heeft; soms last van heeft.

  Dat principe dat hij verdedigt is dat van de rechtsstaat, en dar is niks mis mee.
  Met 2 maten meten om de islam te kunnen dwarsbomen is niet alleen ondemocratisch maar zal bovendien averechts werken. Momenteel wordt er door de elite met 2 maten gemeten om de islamcritici te dwarsbomen, en ik geloof ook niet dat dat al veel concrete resultaten heeft opgeleverd.

  BeantwoordenVerwijderen
 12. Peter Calluy zei...

  "Het is niet omdat men zich distantieert van sharia4belgium dat men zich ook distantieert van de islamitische leerstellingen van deze groep. Gewoon zeggen dat "het niets met islam te maken heeft" is dus niet hetzelfde. Ik verwijs hier graag naar een stukje van Prof. Hans Jansen..."
  -----------------------------------------------
  Meent u dat nou serieus? En welke 'Islamitische leerstellingen' kennen deze junks, zodat we Hans Jansen moeten raadplegen?


  Als er geen video's waren geweest waaruit blijkt dat Fawaz afstand heeft genomen van deze gastjes en hun 'leerstellingen', dan had u inderdaad tot in lengte van dagen kunnen blijven ontkennen dat het wel het geval is, en waren wij inderdaad allemaal aangewezen op de riedeltjes van Hans Jansen.

  Vaak zijn de video´s door de eigenaar verwijderd! Blijkbaar heeft die klojo van een Abu Imran spijt van gekregen dat hij die online heeft gezet, kennelijk dacht hij dat dat in zijn voordeel zou werken en dat de hele buitenlandse meute zich achter hem zou scharen.
  Na goed zoeken heb ik toch werkende video´s gevonden en snel op m´n pc opgeslagen.

  http://www.youtube.com/watch?v=MBdZ05OZbmk

  http://www.youtube.com/watch?v=Cj8xj-d3C7c&feature=relmfu

  BeantwoordenVerwijderen
 13. @ paardenstaart(je): U zegt : "Het is misschien met het oog op zijn veiligheid, zijn baan, zijn kinderen en zijn sociale leven dat msieu Calluy in elke alinea zowel het éen als het tegenovergestelde schijnt te beweren;" Mijn veiligheid is mijn kleinste zorg, ik schrijf onder mijn echte naam, mijn baan ben ik kwijtgeraakt door niet in te binden voor mijn werkgever ( het gemeentebestuur) en te blijven rapporteren over het gevaar van onder andere Abu Imran, en als ik voor u twee dingen beweer dan raad ik ook u een cursus filosofie aan. Maar zeg eens, Mr de mono-linguïstische held, wat heb jij ondertussen gepresteerd ? ahh u bent nooit echt begonnen om ' het islamdebat vooruit te helpen. Tja, dan ben je natuurlijk altijd 'op tijd, genoeg, en vooral héél stoer' .....onder een pseudoniem wel te verstaan. Ik verwijs u dan ook graag naar http://jjbd2005.xsbb.nl/index.php met hartelijke groet.

  BeantwoordenVerwijderen
 14. @El Housssein,

  Fawaz, was dat niet de huisimam van de terroristische hofstadgroep?
  Van die moskee van waaruit enkele terroristjes afreisden naar oorlogsgebieden in Afrika?
  Met die gesubsidieerde website die censuur en afschaffing van de democratie predikt?

  Fawaz noemde ongelovigen "minder waard", en afvalligen "incestueus". Hij haalde het nieuws door tegenstanders van islamitische misstanden allerlei vormen van kanker toe te wensen. "Stoom afblazen" noemde een van de "gematigd" homofobe zusjes van halal dat.

  Als Fawaz gematigd is dan zijn de meeste neo-nazis dat ook. Fawaz veroordeelde sharia4Belgium omdat zij "de zaak van de islam schaden" door openlijk geweld te prediken en gebruiken in een land waar niet-moslims nu nog een meerderheid vormen. Het geweld zelf is voor hem geen probleem.

  In landen waar moslims de meerderheid vormen is geweld tegen niet-moslims net zo normaal als geweld tegen vrouwen. Er is dus geen imam die dat veroordeelt. Als moslims straks een meerderheid vormen in België dan zal Fawaz het daaropvolgende geweld tegen niet-moslims daar nooit veroordelen.

  BeantwoordenVerwijderen
 15. Mr Houssain, ik heb het telefoongesprek 'beluisterd' en kom tot de conclusie dat u distantiëren anders invult. Laat ik even verduidelijken na te zeggen dat 'het riedeltje' dat ik aanhaal van Hans Jansen hier perfect wordt gedemonstreerd door Abu Imran die ik reeds jaren persoonlijk ken mocht u dat ontgaan zijn. Hij vraagt dus door. Hij blijft vragen of de Nederlandse regering dan geen illegitieme regering van ongelovigen is...... Fawaz antwoord telkens " dit is niet het onderwerp hier ".... Zich distantiëren zou zijn als hij antwoordde dat de regering door verkiezingen wordt gelegitimeerd en niet door geloof in een land met scheiding van kerk en staat. Dat de levensbeschouwing van een regeringslid niet relevant is en dat deze trouw aan de grondwet zweert en niet aan zijn geloof, noch aan zijn kiezers........

  Verder is het 'gesprek' tussen beide heren het beste argument om religie ver van de instituties verwijdert te houden, zij argumenteren met enkel deze zaken die worden vermeld in 1400 jaar oude boeken. Van immobilisme gesproken.

  BeantwoordenVerwijderen
 16. Peter Calluy,

  Abu Imran wil het heft in eigen handen nemen en zo de toekomst bepalen. Dat wordt dus een bloederige toestand! je kan moeilijk de khalifaat of een ander systeem eigenhandig vestigen! Getuige de grote moeite die de Amerikanen hebben om democratie te vestigen in Afghanistan, dat is dus falikant mislukt! Of democratie daar ooit wel of niet slaagt, Dat leert de toekomst wel, dat is een lange proces, zo ook met de khalifaat in Europa, niemand kan het bevestigen, noch ontkennen. Daar kan niemand wat aan veranderen, geen schepsel heeft dat in de hand. Dat is het hele betoog van Fawaz. Abu Imran wil het zelf bepalen en eigenhandig een nieuw systeem neerzetten, en dat kan alleen door een oorlog te ontketenen!
  Of hij iets weet van de sharia kon hij ook al niet zeggen! Maak het de kat maar wijs dat iemand over een systeem kan discussiëren, laat staan neerzetten waar hij of zij zelf geen verstand van heeft!

  Hier nog een link waaruit blijkt dat Fawaz wel degelijk afstand neemt van de gedachtegoed van deze onfrisse rellenbaas.

  http://al-yaqeen.com/nieuws/nieuws.php?id=1809

  peter Calluy zei...
  "Laat ik even verduidelijken na te zeggen dat 'het riedeltje' dat ik aanhaal van Hans Jansen hier perfect wordt gedemonstreerd door Abu Imran"
  --------------------------------------
  Juist meneer Calluy, we hebben elkaar gevonden. Wie had dat gedacht!
  Snapt u nou waarom Hans Jansen net zo'n rare snuiter is als Abu Imran? Vergist u zich niet, de twee zijn elkaars beste vrienden! Hans Jansen refereert dé Islam graag aan abu Imran, terwijl deze geen flauw benul heeft van de Islam en alleen maar uit is op geweld! Want, vertel me meneer Calluy: Waarom zou iemand als Abu Imram die niets weet van de sharia en geen vragen kan beantwoorden en zelfs moeite heeft met de Arabische taal wel representatief zijn voor dé Islam? Terwijl Fawaz die jarenlange Islamstudies achter de rug heeft en die wel weet waar hij over praat, niet representatief zijn?
  Zoals Abu Imran geen schijn van kans heeft bij Fawaz, veegt Fawaz de vloer aan met Hans Jansen! Ik hoop op een ontmoeting van de twee bij een praatprogramma, dat wordt pas een vernedering! Maar ik zie het niet gebeuren want dat zal Jansen wel niet durven.

  U zegt Abu Imran persoonlijk te kennen? Was het altijd al een autodief geweest?

  BeantwoordenVerwijderen
 17. Mr Hoessein, u bent selectief. Of het nu die Fawaz of Belkacem is, ik vind beide heren evenwaardig wat dehumanisering betreft. Ik ga hier dus de ene niet voor de andere stellen. Wat Mr/Mvr Dandruff aanhaalt is juist. Ergens in het midden stelt Fawaz zelfs " de tijd is nog niet rijp' zoiets... Kijk eens naar deze monoloog aan het adres van Ajem (andy) choudary, een vriend van Imran http://www.youtube.com/watch?v=winu_C_X5mw . Wat Prof Jansen in verband met de islam zegt blijkt na controle veelal te kloppen, en of hij bang is van die Fawaz durf ik te betwijfelen. Prijs u gelukkig met Prof Jansen, hij is gelovig, ik ben dat niet, ik ben een atheïst. Mijn visie op religie, de monotheïstische in het bijzonder zal ik u en de sociale zekerheid besparen. Stel u de budgettaire gevolgen voor indien reëel geloof in dergelijke zaken als pathologie zou worden erkend. Ik verwijs u ook graag naar Prof Urbain Vermeulen : http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=GJFBHHNS als u zijn 'riedeltjes meer op prijs stelt ? En dat wij mekaar vinden, Mr Houssain is voor mij niet zo verwonderlijk, voor mij althans zijn wij beiden mensen in de éérste plaats, daar denken zowel Fawaz als Abu beslist anders over.

  BeantwoordenVerwijderen
 18. Nou meneer Calluy, u weet zelf dat iedere gelovige, of 't nou een Christen, Moslim of een Jehova getuige is, het goed zou vinden wanneer zijn eigen geloof overal zou gelden. Dat is geloof-eigen. Amerikanen zouden ook graag democratie willen zien in Afghanistan Althans: Dat zeggen ze, maar laten we voor de gelegenheid aannemen dat het ook zo is. Dat lukt dus niet, omdat ze het d.m.v geweld willen opleggen! Dat werkt al helemaal niet. Mee eens of niet? Ik schreef eerder dat het alle kanten op kan, of het een democratie wordt of het khalifaat, dat is een proces die zich in de loop der eeuwen zal ontwikkelen, maar dat geldt ook voor Europa. Niemand kan in de toekomst kijken, dat zal de tijd leren. Dat probeert Fawaz ook uit te leggen aan Abu, maar Abu luistert niet en vraagt herhaaldelijk of hij wel in het khalifaat geloof! Natuurlijk gelooft hij in het Khalifaat, maar dat is idd niet het onderwerp, want je kan overal in geloven, maar wie zegt dat hetgeen waar jij in gelooft ook zal geschieden? Onderwerp is dan ook dat je nooit met geweld je idealen kan verwezenlijken, en dat wil Abu wel!

  Fawaz heeft nooit gezegd " de tijd is nog niet rijp" Dat is wat u ervan maakt! U zegt daarbij : 'ergens in het midden'! Waarom geen minuut en seconde vermelden? Er staat toch niet voor niets een tijdlijn onder?

  Wat ik op 5:44 deel 1 kon vinden is: "Wanneer het khalifaat komt, komt het op z'n tijd" En niet zoals u suggereert :
  " de tijd is nog niet rijp"! Dat zijn uw woorden die u in zijn mond legt!
  Waar moet de tijd rijp voor zijn dan? Om een oorlog te ontketenen? Dat wil Fawaz nou juist niet! Ja, alleen op die manier kun je je geloof/systeem proberen op te leggen, maar kans van slagen is niet aanwezig!

  Kern van het betoog van Fawaz is: Wij geloven wel in de sharia en het khalifaat, het is tenslotte ons geloof, maar of het ook idd zal gebeuren is niet aan ons, dat is niet het onderwerp, of de sharia zal zegevieren of juist de democratie; dat zal de tijd leren.

  Kern van het betoog van Abu is: Wij geloven in de sharia en het khalifaat, het is ons geloof, en wij komen eraan om het in te voeren! Abu gelooft in eigen inspanning om de islam d.m.v militaire acties op te leggen!

  Abu is een terrorist en moet opgeborgen worden, of uitgewezen.

  BeantwoordenVerwijderen
 19. Beste Mr Houssein, ik lees op min 11.55 " het onderwerp van regeren is ver...diens mannen en tijdstip zijn er nog niet". Het klinkt niet geruststellend. Deze manier van discussiëren is ongelukkig, konden we ons gesprek voeren op een terrasje met een kop koffie, het zou voor ons beiden aangenamer zijn want u gaat tenminste het gesprek aan. Dat waardeer ik oprecht. Het valt mij op dat u waarschijnlijk niet kwaadwillig dingen verwart. Zo stelt u religie op één lijn met 'democratie'. Weet dat de democratie los van de rechtstaat een bijzonder pervers systeem is. Het zou de geïnstitutionaliseerde 'wet van de straat' zijn. Het is daarom dat democratische rechtstaat als onlosmakelijk duo dient te worden beschouwd. Ik verwijs hier naar het boekje 'tegen de decadentie' van Prof. Paul Cliteur. Moesten mensen (het volk) alles kunnen bepalen zonder rem (de grondwet , UVRM,..) wat moet gebeuren, dan moest België geen cellen in Nederland huren, echter wel executieterreinen inrichten. Dat is niet echt eigen aan een of andere groep. Het is nu net dat wat men nu in België doet, de 'sleutels' op de deur van die buffer (de grondwet) waar ik en u onze rechten aan ontlenen omzeilen door Art 195 te 'omzeilen'. Wij, Mr Houssain, de 'autochtonen zijn geconditioneerd in een voorheen nooit geziene 'comfortzone'. Ik vermoed dat u daarentegen allochtone roots hebt. Uw vorige generaties hebben, buiten oorlog die wij ook hebben gehad, doorlopende ontberingen doorstaan waar de 'vanzelfsprekendheid' afwezig was en misschien nog is tot op vandaag. De laksheid waarmee (niet) wordt gereageerd op wat er zich hier afspeelt is daar exemplarisch voor. Alsof men erop vertrouwd dat het 'zootje opportunisten en graaiers met geen sikkepit idealisme en smoel' ons morgen gaat komen redden van het volgende totalitaire denksysteem, wat het ook zij. De 'burgers' van vandaag denken dat 'verantwoord burgerschap' iets is als ' uw nette manieren houden in het demorestaurant terwijl met 'de voordelen consumeert'. Bij de afwas achteraf vinden we deze weledele lieden zelden terug. Als atheïst streef ik er in ieder geval niet naar om 'het atheïsme' overal 'op te leggen'. Als atheist ben je er zeker van dat je 'de waarheid' niet in pacht hebt en dat je vooral zélf kritisch moet denken, vallen en opstaan, visies verbeteren of zelfs wijzigen na het inzicht, de argumenten, dat het beter, anders, ..kan. Als ongelovige, ook een minderheid by the way, ben ik mij ten volle bewust van mijn belang bij de democratische rechtstaat die niet perfect is en dat ook niet zal worden vermoed ik. Ik probeer hier alleen mijn bescheiden actieve bijdrage te leveren en anderen, zoals u te motiveren om zelf mee te denken, af te wegen, .....zodat we dit uiterst broze 'pacificatiemodel' kunnen behouden voor wat het waard is en up graden ( niet down dus !). De contreien waar dit systeem niet na wordt gestreefd door het volk (niet de elite) vanwege totalitair denkende overheden is mijn getuige dat het meer dan de moeite waard is. Ik moet nu verder met mijn dagelijkse beslommeringen Mr Houssain, maar ik dank u alvast voor de gedachtewisseling. Zolang de ene me 'wollig' noemt en een ander 'extreem' mag ik vermoeden dat mijn schrijfsels (overpeinzingen ) gespeend zijn van enige redelijkheid en nuance. Het is ook daarom dat ik mijn stukjes duid met linken, opdat iedereen het mee kan volgen en desgevallend zijn opmerkingen in welke richting ook kan doorgeven. Met vriendelijke groet en tot later. Peter

  BeantwoordenVerwijderen
 20. Meneer Calluy,

  Ik wil democratie niet met religie verwarren hoor, kan zijn dat ik zo over kom, maar dat is niet mijn intentie.
  Het punt dat ik probeer te maken is dat je nooit een systeem kan opleggen, laat staan met geweld neerzetten! Het is bewezen dat zoiets nooit slaagt. Alleen voor de gedachte al zou je moeten zitten!
  Fawaz staat niet bekend als iemand die niet voor zijn mening uit durft te komen, laat dat duidelijk zijn. Wanneer er in één van de Godsdienstige boeken zou staan dat je als Moslim met geweld je geloof moet verspreiden, had hij dat meteen gezegd! Maar dat is niet zo! Met geen enkel boek vallen schietpartijen zoals in Toulouse of in Amsterdam goed te praten!

  Er wordt weleens betoogt dat Moslims rustig afwachten als de tijd daar is slaan ze toe! Volslagen idioterie is het! Als je toch zou toeslaan, kan je 't net zo goed meteen doen. Wanneer je 'toeslaat', is het meteen oorlog, of het nu is, of later. Toeslaan is dus kolder.
  Zie het als een regime change. Dat werkt ook nooit, Dat moeten de mensen zelf doen. Zo ook met rechtssystemen, hier in het Westen kennen wij het democratische rechtssysteem, dat kennen ze in het Midden Oosten niet. Maar wie garandeert dat 'ons' systeem niet overslaat naar het Oosten? Ook kan niemand garanderen dat de shariawetgeving niet naar het Westen overslaat! Dat zal de tijd moeten leren. Geweld kan dus nooit ergens goed voor zijn.


  " het onderwerp van regeren is ver...diens mannen en tijdstip zijn er nog niet"
  --------------------------------------
  Dit heb ik wel degelijk voorbij horen en zien komen, maar minuut 11.55 is niet correct waardoor ik het niet makkelijk kan terugvinden.


  "Konden we ons gesprek voeren op een terrasje met een kop koffie"
  --------------------------------------
  Dat is niet eens een gek idee, meneer Calluy.

  Mvg.

  BeantwoordenVerwijderen
 21. Inderdaad, geen gek idee ;-))

  Not to be absolutely certain is, I think, one of the essential things in rationality.
  Bertrand Russell, "Am I An Atheist Or An Agnostic?", 1947

  Groet Peter.

  BeantwoordenVerwijderen