Mubarak

Arabist_jansen

Mubarak en zijn vrienden kijken waarschijnlijk even verbaasd naar de opstandelingen in de straten van Cairo als Hare Majesteit Koningin Beatrix naar de VVD en het CDA heeft gekeken toen het huidige kabinet in elkaar werd gezet. Ja, Egypte is heftiger, maar dat is het verschil. De overeenkomst is interessanter.

Al jaren doen de Egyptische staatsmedia, staatspolitiediensten, staatsjustitiediensten en staatsonderwijsinstellingen niets anders dan uitleggen hoe slecht en achterlijk de islamitische ‘radicalen’ wel niet zijn. Dat heeft hen het zicht op de rest van het Egyptische landschap een beetje ontnomen.

Al jaren doen de Nederlandse gelijksoortige instanties ongeveer hetzelfde: de ambtenaren van de staatsmedia enzovoort beschouwen het bashen van de PVV als hun hoofdtaak. Ze komen daardoor aan het gewone werk niet toe, en zijn misschien zelfs nauwelijks nog op de hoogte van wat er in Nederland omgaat.

In de luwte van die onwetendheid kon in Nederland links de macht kwijtraken. Als het spel rustig en zuiver volgens de regels verder gespeeld wordt, is Geert Wilders de volgende minister-president, als tenminste Peter Breedveld van de Vrije Universiteit te Amsterdam hem niet voor de grap doodschiet. In Egypte ligt het niet veel anders: Een islamitische ‘radicale’ leider zou de opvolger van de opvolger van Mubarak kunnen worden. Als er niet wordt ‘ingegrepen’ door aanhangers van het heersende, vallende regime.

Er is tot op heden nog weinig inbreng van islamitische groeperingen in de Egyptische of Tunesische onrust. Zelfs over een vorm van gedoogsteun is nog niets vernomen. (Ook de Iraanse Ayatollahs gedoogden enige tijd een halfseculiere regering voor ze hun dictatuur invoerden).

Tevreden of triomfantelijk doen over de stilte uit het Egyptische radicale islamitische kamp is voorbarig, want we weten natuurlijk niet wat er in de gevangenissen en concentratiekampen gezegd en gedacht wordt. We weten wel wat er op de begraafplaatsen gebeurt; daar is het rustig, en islamitische ‘radicalen’ zijn daar oververtegenwoordigd.

Al millennia is het in Egypte steeds de machtigste militaire commandant die de macht grijpt als de zittende commandant het opgeeft. Soms probeert zo’n commandant een dynastie te stichten, maar dat lukt nooit lang. Uiteraard heeft zo’n nieuwe sultan bondgenoten nodig.

Er is maar één politieke organisatie in Egypte die daarvoor in aanmerking komt: de Moslimbroederschap, de moederorganisatie van alle islamitische radicaliteit, terreur en ellende. Maar een coalitie van zware jongens uit de veiligheidsdiensten is ook een goede bondgenoot. Met steun van zo’n coalitie kunnen de staatszaken even goed afdoend geregeld worden.

Na de islamitische revolutie van 1979 in Iran hebben de seculiere politici de tango met de islamitische ‘radicalen’ en hun organisaties verloren. In de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw heeft Nasser in Egypte de tango met de radicalen gewonnen. Wat Egypte anno nu betreft is het opnieuw kruis of munt. De triomf van de islam is niet waarschijnlijk want anders dan de meeste Nederlandse politici zijn de Egyptische militairen goed op de hoogte van de aard en de aspiraties van de islamitische ‘radicalen’, en ze zullen de nodige maatregelen nemen, ook al zal Amnesty International dat heftig afkeuren.

De verfijnde verwesterde Iraanse elite van 1979-1980 daarentegen had niet zo veel idee van de islam, en vond die Ayatollahs maar rare haatbaarden. Een soort Tokkies, eigenlijk. Maar die Tokkies hebben het toch gewonnen in Iran. Maar ook die Ayatollahs zijn na een kwart eeuw hun macht langzaam aan het kwijt raken aan de traditionele coalitie van zware jongens die afkomstig zijn uit leger, politie en veiligheidsdiensten die in het Midden-Oosten meestal op den duur goedschiks of kwaadschiks de macht in handen krijgt.

Dat Egypte ‘bevriend’ is met Amerika, is een misverstand dat alleen leeft onder mensen die denken dat er naast de officiële wereld van ambtenarij, diplomatie en staatsmedia verder niets bestaat. Dat misverstand is, helaas, wijdverbreid in de wereld van ambtenarij, diplomatie en staatsmedia.

Onder alle lagen van de bevolking van het islamitische Midden-Oosten is de haat jegens Amerika immens, zelfs onder de nu nog heersende elite. Met zulke bevriende mogendheden heb je geen vijanden meer nodig. Sterker nog, vijanden als China zijn voor Washington te prefereren boven vrienden als Pakistan en Egypte. Veel nette mensen kunnen het zich niet indenken, eigenlijk maar gelukkig ook, maar die vriendschap is geveinsd. In het islamitische en in de Arabische wereld wordt het westen gehaat.

Die haat is grotendeels afgunst. Een van de vorige keren dat de mobiele eenheid in Cairo in actie moest komen, was bij de opening van een Amerikaans fast-food restaurant, Kentucky of Burger of Mac of Pizza World, maar in ieder geval een eetgelegenheid waar de Nederlandse elite niet dood of levend gezien wil worden. In Cairo daarentegen trok de opening zo veel enthousiastelingen aan die begeerden dit buitenissige heerlijke westerse voedsel te gaan proeven, dat de ordediensten hard moesten ingrijpen.

Dat was een flauwe afschaduwing van de opmars van boze jongens die ons te wachten staat als de islamitische wereld blijft zoals hij is: geen vrijheden, geen concurrentie, geen rechtszekerheid en niemand wordt gelaten in het ongestoorde genot van de vruchten van zijn arbeid.

De Mubarak’s, de moslimtheologen en de multiculti’s van deze wereld weten helaas niet eens dat die vier voorwaarden wezenlijk zijn voor het ontstaan en in stand houden van welvaart en welzijn. Anderzijds, hun onwetendheid is een kans die de rest van de wereld niet aan zich voorbij moet laten gaan.

HansJansen

14 opmerkingen:

 1. Nou, dat is een goed stuk.
  Wij vanuit het westen moeten er bij ElBaradei e.a. op dringen dat in het westen een nieuw concept van de islam aan terrein wint en dat is dat wat beschreven staat in de brief bij het gedoog en regeerakkoord dat de islam geen vreedzame religie is maar een abjecte ideologie.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Hans Jansen duidt de krachten aan die orde op zaken kunnen stellen van een land in chaos.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Het Egyptische regime laat zich vergelijken met een plaatselijk mafiabaasje, die alleen tegen afgedwongen beschermingsgeld een nieuwe vreemde snuiter (Israël) met zijn winkeltje in zijn wijk duldt. Omdat de feitelijke eigenaar van dat winkeltje in Amerika woont, betaalt dat land het jaarlijkse beschermingsgeld van enkele miljarden per jaar.
  Dat deze drie partijen deze deal hebben gemaakt, dat zal de wijkbewoners worst wezen wanneer het ze eenmaal gelukt is dat mafiabaasje de wijk uit te zetten. De vraag is welk baasje ervoor in de plaats zal komen. En die vreemde winkelier met zijn financier? Tja, zonder echte vrienden in de wijk maar hopen dat er zo snel mogelijk weer een vergelijkbaar baasje komt bij wie je bescherming kunt kopen. En ook maar hopen dat het nieuwe baasje niet al te serieuze locale religieuze principes heeft en niet meer aan dat spelletje wil meedoen.

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Vroeger was multiculti en de hele linkse flikkerse teringbende cultuur en intelligentie. Anders was je een boer! Ik dus! (toen en nu was/ben ik er trots op, alleen nu wordt het iets meer gewaardeerd).

  Recent vroeg ik me af hoe we in godesnaam nieuws en feiten zonder internet op onze eigen manier beoordeeld hebben. Op gevoel natuurlijk. Gevoel klopt altijd, je kan het alleen niet altijd bewijzen. Alleen die linkse brigade is niet in staat gevoel en realiteit aan elkaar te knopen.

  Nu ben ik gefrustreerd over hoe we vroeger door de linkse piano rooie wijn flikkers een loer gedraaid zijn. En wij is ons allemaal.

  Wat Hans Jansen (en natuurlijk anderen) op internet voor elkaar krijgt hoe we vrij kunnen denken omdat we nieuws opeens op een intelligente manier kunnen zien is een hele nieuwe revolutie.

  Het mooie van internet is dat de hele wereld vrij kan denken. Ook Egypte..

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Deze reactie is verwijderd door de auteur.

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Deze reactie is verwijderd door de auteur.

  BeantwoordenVerwijderen
 7. Rechtszekerheid is hier in Nederland aan erosie onderhevig, zie en nu laat ik de zaak Wilders buiten beschouwing de dubbele petten van veel rechters in dit land.Advocaat en rechter is hier mogelijk, duivels nietwaar.

  BeantwoordenVerwijderen
 8. Hans Jansen schreef: "Die haat is grotendeels afgunst"

  Dit vind ik een juiste analyse en naar mijn mening staat afgunst aan de basis van veel- zo niet alle ellende op deze wereld en wie dit in een geestelijker context wil plaatsen leze mijn artikel Een ziekelijk jaloerse morgenster

  De islam is bij uitstek de ideologie van de afgunst en de 'engel' die Mohammed de openbaringen van 'allah' doorgaf was een leugenaar die nooit iets anders deed en doet dan liegen en die de Bijbel de 'leugenaar van den beginne' noemt en die rustig onder een valse naam (gabriël/jibril) opereert om bijbelgelovigen zand in de ogen te strooien.

  Ik verwacht een omwenteling in de Arabisch-islamitische wereld die zal gaan uitmonden in een oorlog met aartsvijand Israël en die middels deze video wordt verduidelijkt:
  Israel's Enemies comsumed by Yahweh's Fire - Psalm 83

  BeantwoordenVerwijderen
 9. Het is inderdaad nog maar de vraag of de onlusten (revolutie?) in Egypte tot een echte democratisering leiden of toch weer tot een andere dictatuur. Bij democratisering is het te hopen dat de niet-islamitische minderheid zich meer rechten kan gaan toeeigenen, zodat ze weer wat meer vrijheden heeft en er een einde komt aan de schandelijke discriminatie van Kopten en andere niet-moslims. In dat geval zal de islam concurrentie moeten dulden van andere levensovertuigingen en dat zie ik helaas niet zo gauw gebeuren, nergens trouwens in de islamitische wereld.

  BeantwoordenVerwijderen
 10. Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.

  BeantwoordenVerwijderen
 11. Deze reactie is verwijderd door de auteur.

  BeantwoordenVerwijderen
 12. Rudolf merkte op:

  "Het is inderdaad nog maar de vraag of de onlusten (revolutie?) in Egypte tot een echte democratisering leiden [..]"

  Dat is geen vraag. Het zal niet gebeuren in landen waar de islam cultureel dominant is. Moslims willen submission, geen democratische rechtsstaat, not now, not ever.

  BeantwoordenVerwijderen
 13. Teveel gezopen Hans? Doe nou nie joh, je weet toch dat je dan beginteleuteren.

  BeantwoordenVerwijderen
 14. Hans Jansen:

  "Dat Egypte 'bevriend' is met Amerika, is een misverstand dat alleen leeft onder mensen die denken dat er naast de officiele wereld van ambtenarij, diplomatie en staatsmedia verder niets bestaat"


  Euhh...U ook in de war??
  Amerika is zeker bevriend met Egypte. Washington roept nu om democratie in een land waar juist Washington er voor heeft gezorgd dat er jarenlang geen democratie was. Vandaar de verwarring in Washington. Het Egyptische regime is met name door de VS overeind gehouden. Als er democratie komt in Egypte zal dit land zich dus afkeren van de VS. Dan kan je wel spreken van een islamitische 'radicale' leider, die de opvolger van de opvolger van Mubarak zou kunnen worden, maar dit was gewoon te verwachten na 30 jaar onderdrukking.

  BeantwoordenVerwijderen