HIEP HIEP SOERA

De Nederlandse media hebben de afgelopen week zo goed als eenstemmig de koran gekarakteriseerd als ‘een verwarde tekst’. Het islamofobe karakter van de Nederlandse media is hiermee overtuigend aangetoond. Zo’n karakterisering is een belediging van de koran en de islam, zelfs als hij uit Hollandeske onwetendheid voortkomt.

De schrijvende aanhangers van het muticulti-geloof weten inderdaad maar heel weinig van het onderwerp van hun geveinsde liefde. Wanneer ze onverwacht met hun liefdesobject geconfronteerd worden, herkennen ze het niet eens, en blazen gal en wrevel om zich heen. Het is de vraag of Geert Wilders en zijn PVV even openlijk en grof de koran zouden hebben durven veroordelen als de Nederlandse pers dat vorige week gedaan heeft. Maar wat was er nu eigenlijk gebeurd?

Op zaterdagavond 4 september klimt een moslim uit Amsterdam het podium van het Concertgebouw op, en draagt aan de volle zaal een aantal verzen voor uit de koran, uit Soera 19, verzen die over Jezus gaan. ‘Verwarde taal’, oordeelt de vaderlandse pers. Niet alleen de Koningin is aanwezig, maar ook Prinses Andrée van Es, van de Amsterdamse tak van de Groene Khmer. De man vraagt vervolgens beleefd aan het publiek in de zaal om moslim te worden. In het bijzonder richt hij zich tot een ‘Mevrouw’ die hij verder niet aanduidt.

Dit is een historisch moment. In de islamitische wereld beginnen publieke officiële bijeenkomsten van het soort waarvoor je prinsessen van de Groene Khmer of leden van het Koninklijk Huis uitnodigt, altijd met het voordragen van een stuk uit de koran, zoals ook bij het CDA vroeger partijbijeenkomsten begonnen met schriftlezing en gebed. Voor Nederland is dit de eerste keer dat de koran die ereplaats inderdaad heeft weet te verkrijgen.

In het fragment uit de koran dat de spreker gekozen heeft, wordt Jezus opgevoerd, die zegt ‘Ik ben de dienaar van Allah’. Het Arabische 3Abd is altijd lastig te vertalen, laten we het houden op ‘dienaar’, ‘slaaf’, of ‘knecht’. Allah is zo langzamerhand een bekend woord: ‘God’, ‘de Heer’.

‘Knecht des Heren’ is dan een vertrouwd klinkende Nederlandse Bijbelse formule die het Arabische woordgebruik van de koran in de voorgelezen verzen vrij precies weergeeft. Dat Jezus de lijdende ‘knecht des Heren’ is, moet een ieder die met de Bijbel is opgevoed vertrouwd in de oren klinken.

Maar de Nederlandse media vinden het verwarde taal. Zij menen in de woorden van de man te horen dat hij zegt te denken dat hij zelf Jezus is. Hij zegt immers, de koran citerend: ‘Ik ben Jezus’ – zo worden zijn woorden in ieder geval begrepen. En wie denkt of zegt dat hij Jezus is, of Napoleon, is gek, dat is algemeen bekend. De man is dus gek, hij behoeft verpleging en behandeling. Maar waartegen? Of waarvoor? Er is haast meer reden zich zorgen te maken over journalisten die verslag hebben gedaan van deze bijeenkomst. Of over de aanwezigen op wier gegroefd en versteend gelaat nu niet meteen begrip voor de situatie stond af te lezen.

Zoals de islam voorschrijft, heeft ‘de Concertgebouw-spreker’ zijn toehoorders op vredige wijze opgeroepen moslim te worden. Zo wil de sharia het inderdaad. De volgende stap is volgens de sharia het dreigen met geweld. Daarna komt de derde stap, het daadwerkelijk gebruik van geweld. Ach, wie weet, misschien is het allemaal maar theorie, en loopt het in de praktijk wel los. Vraag eens na hoe deze dingen liggen bij een bevoegd islamitisch kenner van de sharia, want anderen moet u echt niet geloven. Die worden betaald om te liegen.

De bijeenkomst zelf ging vervolgens rustig verder. Een aantal orkestleden verliet het podium, de man liet zich na zijn koranreciet rustig meenemen, liet in de lobby van het Concertgebouw rustig zijn (zo op het oog:) Nederlandse paspoort zien aan de ‘beveiliging’, en hoewel qua baard en gestalte hij als twee druppels water op de beruchte islamitische activist en predikant Tariq Ramadan leek, gedroeg hij zich niet agressief of boos.

De man vertelde dat hij al vaak had gevraagd iets te mogen zeggen, maar dat zijn verzoeken niet waren ingewilligd. Ik ben het eigenlijk wel met hem eens dat er eindelijk eens iets moet gebeuren. De islam moet meer betrokken worden bij Nederlandse openbare plechtigheden. Het kan echt makkelijk en iedereen zal zich er beter bij voelen. Mag ik vast een bescheiden voorbeeld geven van een multiculturele aanpassing waarmee de diversiteitsgedachte beslist gediend zal zijn? Het is binnenkort weer Prinsjesdag, wat is er verkeerd aan ‘Leve de Koningin! Hiep hiep soera!’?  

20 opmerkingen:

 1. Geweldig idee- hare majes zal er vast mee in Haar nopjes zijn, om over onze toekomstige multicultikoningin nog maar niet te spreken.
  Misschien kunnen de prinsesjes bij feestelijke gelegenheden alvast Ozewiezewose voordragen, als voorbereiding op de shahada - dat is vast heel vertederend voor de moslim-gemeenschap!

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Deze reactie is verwijderd door de auteur.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Ik zou nu natuurlijk een reaktie kunnen beginnen met: "Bruine Khmer onderkoning Jansen levert weer een warrig stuk af wat nergens naar toe gaat, en alleen bedoeld lijkt om weer eens lekker aan 'islam-bashing' te doen."

  Ik zal dat niet doen. Want ik respecteer namelijk politieke stromingen die niet de mijne zijn, en vind het niet nodig om mensen op een sneue manier neer te halen met kwalificaties als "bruine khmer", hoezeer die ook van toepassing lijken.

  Wat Jansen lijkt te ontgaan, is dat er vrijwel niemand van de Nederlandse 'multiculti-kerk' daadwerkelijk liefde -al was het maar geveinsd- toont voor de islam. Weerzin tegen continu 'bashen' is namelijk heel wat anders dan 'liefde voor islam'. Waarom zou ik, als verklaard anti-religieus, liefde voor de islam voelen?

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Oh, die cirkelredeneringen van Houssain:
  "Wanneer iemand beweert een profeet te zijn, treedt hij of zij meteen uit de islam! Want het zegel der profeten is geweest."
  Als Houssain reageert is het altijd lachen, ware het niet dat hij natuurlijk staat voor een hele kwalijke zaak en het er de schijn van heeft dat er mensen zijn die hem en dat soort beweringen uiterst serieus nemen.

  Salaam Aleikum!

  BeantwoordenVerwijderen
 5. "Echter, door hem een moslim te noemen ziet u iets over het hoofd. Nl. Wanneer iemand beweert een profeet te zijn, treedt hij of zij meteen uit de islam! Want het zegel der profeten is geweest."
  Wie beweert er hier profeet te zijn ? Volgens mij niemand.

  www.youtube.com/watch?v=6le7vyjGJ0g


  afdeling Groene khmer.
  wiki:
  "Andrée van Es begon haar politieke carrière in 1975, als parttime fractiemedewerkster voor de portefeuille Justitie, Binnenlandse Zaken en Volkshuisvesting bij de Tweede Kamer-fractie van de Pacifistisch Socialistische Partij (PSP). Voor deze functie werd zij aanbevolen door Geert Mak, destijds docent Staatsrecht aan de Rijksuniversiteit Utrecht.[bron?] Hij had Van Es leren kennen tijdens de colleges Vreemdelingenrecht, waarbij ze opviel door haar inzet voor uitgeprocedeerde asielzoekers.
  (...)
  ..trad Van Es terug uit de politiek, om 'nieuwe GroenLinks-gezichten een kans te geven' en omdat ze het moederschap moeilijk te combineren vond met een politieke loopbaan [proest!].

  Na haar politieke carrière was ze onder meer werkzaam bij de omroeporganisaties VPRO en NOS. Ze was directeur van politiek-cultureel centrum De Balie in Amsterdam en voorzitter van GGZ Nederland (...)

  In 2001 werd ze op verzoek van het kabinet ingeschakeld bij de inburgering van Máxima Zorreguieta(...)
  Van november 2002 tot april 2004 was Van Es lid van de commissie-Dijkstal, die onderzoek deed naar de beloning en rechtspositie van politici en topambtenaren [proest2]. Vanaf 19 november 2007 bekleedt de oud-PSP-er de functie van directeur-generaal Bestuur en Koninkrijksrelaties van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.[proest 3]

  Sinds mei 2010 is Van Es wethouder voor GroenLinks in Amsterdam. Ze beheert de portefeuilles Werk, Inkomen en Participatie, Diversiteit en Integratie, Inburgering en Bestuurlijk stelsel, ook is ze locoburgemeester.
  "

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Deze gezant van Allah heeft t er maar druk mee.In kerken in Den Haag en Amsterdam(kapel O.L.V.G)
  verkondigt hij zalvend zijn boodschap op 't moment dat de Christenen een 'stiltemoment 'hebben.
  In OBA live duikt hij 2 maal op en aan het begin van het Fringe Festival
  roept hij net als in 't Concertgebouw op tot bekering.
  Zijn fraaie schoenen kreeg hij mee door als onderpand
  een Koran achter te laten.

  Schokkend zijn de onnozele reacties;,hij zocht de dialoog',hij brabbelde wat,het boek zag er duur uit'.
  Blindemannetjes en -vrouwtjes!!!

  BeantwoordenVerwijderen
 7. Het is uitstekend dat deze 'passant' weer even duidelijk maakte dat het geen kwaad kan om de percentages wat in de gaten te houden.
  http://tinyurl.com/3o6ebhw
  Gewoon om een beeld te krijgen van wat Nederland de komende jaren nog te wachten staat...

  BeantwoordenVerwijderen
 8. Soms vind ik dat je de Koran niet moet vertalen, omdat de zaak dan mooier wordt voorgesteld dan die is. De concertgebouwpreker gebruikt een vertaling die het koranische "Isa" omdoopt tot "Jezus". Wij, met de Bijbel grootgebrachte Westerlingen, weten dat de Koran die persoon bedoelt, maar strict genomen had de vertaling van "Isa" "Esau" moeten luiden. Het lijkt mij verkeerd om deze fout van de auteur(s) van de Koran bij de vertaling te corrigeren.

  Moslims kunnen in het openbaar toespraken houden zonder te worden weggehoond doordat Nederlanders geen verstand hebben van de Koran. Hoe vervelend ook, want de Koran leest niet als de Donald Duck, daar moeten we in dit land dringend wat aan doen. De journalisten voorop.

  BeantwoordenVerwijderen
 9. Here I come to bring the lost sheep back to the fold.

  Allaluia, praise
  The All-Compassionate,
  The All-Merciful,
  The Absolute Ruler,
  The Pure One,
  The Source of Peace,
  The Inspirer of Faith,
  The Guardian,
  The Victorious,
  The Compeller,
  The Greatest,
  The Creator,
  The Maker of Order,
  The Shaper of Beauty,
  The Forgiving,
  The Subduer,
  The Giver of All,
  The Sustainer,
  The Opener,
  The Knower of All,
  The Constrictor,
  The Reliever,
  The Abaser,
  The Exalter,
  The Bestower of Honors,
  The Humiliator,
  The Hearer of All,
  The Seer of All,
  The Judge,
  The Just,
  The Subtle One,
  The All-Aware,
  The Forebearing,
  The Magnificent,
  The Forgiver and Hider of Faults,
  The Rewarder of Thankfulness,
  The Highest,
  The Greatest,
  The Preserver,
  The Nourisher,
  The Accounter,
  The Mighty,
  The Generous,
  The Watchful One,
  The Responder to Prayer,
  The All-Comprehending,
  The Perfectly Wise,
  The Loving One,
  The Majestic One,
  The Resurrector,
  The Witness,
  The Truth,
  The Trustee,
  The Possessor of All Strength,
  The Forceful One,
  The Governor,
  The Praised One,
  The Appraiser,
  The Originator,
  The Restorer,
  The Giver of Life,
  The Taker of Life,
  The Ever Living One,
  The Self-Existing One,
  The Finder,
  The Glorious,
  The Only One,
  The One,
  The Satisfier of All Needs,
  The All Powerful,
  The Creator of All Power,
  The Expediter,
  The Delayer,
  The First,
  The Last,
  The Manifest One,
  The Hidden One,
  The Protecting Friend,
  The Supreme One,
  The Doer of Good,
  The Guide to Repentance,
  The Avenger,
  The Forgiver,
  The Clement,
  The Owner of All,
  The Lord of Majesty and Bounty,
  The Equitable One,
  The Gatherer,
  The Rich One,
  The Enricher,
  The Preventer of Harm,
  The Creator of The Harmful,
  The Creator of Good,
  The Light,
  The Guide,
  The Originator,
  The Everlasting One,
  The Inheritor of All,
  The Righteous Teacher,
  The Patient One.

  ALLAH VINCIT, ALLAH REGNAT, ALLAH IMPERAT.

  Strange, why must I think all the time of Allah being Iulius?

  BeantwoordenVerwijderen
 10. @ Rinke.

  Waarom noem je Hans Jansen nu de "bruine Kmner". Volgens mij heb jij als sympathisant van de islam meer fascistische trekjes.

  BeantwoordenVerwijderen
 11. "Waarom zou ik, als verklaard anti-religieus, liefde voor de islam voelen? "

  Wat heeft dit optreden met religie te maken ?
  Het is een zichzelf opdringend figuur, die een andere samenleving voorstaat, nl een totalitaire. Eentje dat vergelijkbaar is met het communisme en nazisme wat betreft de volledige onderwerping en gehoorzaamheid door het inividu aan de staat.

  Rinke voelt geen enkele neiging zich hier tegen te verzetten.

  Dat El Houssain Jansen dement verklaart, kan ik nog enigszins begrijpen, hoewel daar geen medische redenen voor zijn.
  Maar dat R. zomaar uit het niets "Bruine khmer" roept... tja de reden ontgaat mij volledig.

  BeantwoordenVerwijderen
 12. De journalisten zijn arrogant en onwetend en willen graag politiek correct zijn en alles wat kritisch kan zijn over de islam, bagatelliseren.

  Rinke's reactie was weer zo'n typisch dommige reactie, die zo kenmerkend is voor de zich progressief noemden nepprogressieven die in elke vorm van islamkritiek iets heel ergs zien, terwijl ze veel hardere kritiek op het christendom o zo weldenkend en progressief vinden.

  BeantwoordenVerwijderen
 13. @ Rinke,

  Het mohammedanisme is geen religie. Het mohammedanisme is een politieke ideologie, een rechtssysteem, een godsdienst, een lifestyle, een uitgebreide etiquette, een vakbond en een militaire strategie ineen.

  U respecteert politieke stromingen die de uwe niet zijn? Respecteert u dat er uitgedragen wordt dat u een kopje kleiner moet worden gemaakt?

  Dat mensen aan het 'bashen' van het mohammedanisme doen is omdat er nog heel veel mensen als u zijn, die niet begrijpen dat er mensen zijn die het als een morele plicht beschouwen om op zaken te wijzen die een groot kwaad zijn. Hans Jansen, die als een van weinige intellectuelen hier op wijst, wil u met de nazi's in verband brengen.

  Overigens is de vergelijking 'Groene Khmer' daarentegen zeer raak. Bedenk dat Groen Links leider Paul Rosenmöller een gelukstelegram stuurde aan Pol Pot. Sympathie voor massamoordenaars hebben is in linkse kringen heel normaal. Wellicht dat linkse mensen daarom ook zo dol zijn op moorddadige mohammedaanse activisten. Hun bondgenoten tegen vrije burgers, vrije markten en het o zo gehate christendom.

  BeantwoordenVerwijderen
 14. @Johannes de Besnijder zei
  [@ Rinke.
  Waarom noem je Hans Jansen nu de "bruine Kmner". Volgens mij heb jij als sympathisant van de islam meer fascistische trekjes.]

  Lezen is kennelijk niet Uw sterkste kant. Ik stel in mijn tekst duidelijk dat ik Jansen NIET Bruine Khmer noem. Ik stel in mijn tekst ook duidelijk NIET een sympathisant van islam te zijn.

  En wat doet U?

  BeantwoordenVerwijderen
 15. @sirik zei...
  [Wat heeft dit optreden met religie te maken ?]

  U zegt het zelf al: een warhoofd treedt ergens op, en meteen staat men juichend klaar om er allerlei analyses over "de moslim" of "de islam" aan op te hangen.

  [Rinke voelt geen enkele neiging zich hier tegen te verzetten.]

  Ik heb wel wat beters te doen dan me verzetten een onschuldige dorpsgek.


  [Maar dat R. zomaar uit het niets "Bruine khmer" roept... ]
  U lijkt Grote Goeroe Geert wel - ook zo selectief verbaasd en verontwaardigd. Van wie is het woord "Khmer" in deze kolommen eigenlijk afkomstig? De eigen vrijheid van meningsuiting is heilig, en dan mag er aller geroepen worden. Maar zodra een ander soortgelijke dingen zegt... Bij de PVV maken ze zich volstrekt belachelijk door kamervragen te gaan stellen als een krant (NRC) "te links" wordt, hetgeen keurig laat zien hoe men in deze kringen denkt over vrijheid van andere-meningsuiting.

  BeantwoordenVerwijderen
 16. @ecceuomo

  Het relativeren van het eigen gelijk is niet Uw sterkste kant.

  [...dat er mensen zijn die het als een morele plicht beschouwen om op zaken te wijzen die een groot kwaad zijn.]
  U begrijpt precies hetzelfde van mij niet. Ook ik beschouw het als mijn morele plicht om op zaken te wijzen die een groot kwaad zijn.

  [ Hans Jansen, die als een van weinige intellectuelen hier op wijst, wil u met de nazi's in verband brengen.]

  Ah, dus Jansen mag wel alles en iedereen die begaan is met milieu vergelijken met een moorddadig regime als dat van Pol Pot, maar owee, de andere partij mag natuurlijk niet iets soortgelijks suggereren. U bent bijzonder selectief in Uw verontwaardiging.

  Ik heb trouwens de Bruine Khmer alleen genoemd om aan te tonen hoe ranzig Jansen's eigen uitdrukking "Groene Khmer" is. Ik heb er uitdrukkelijk bijgezegd dat ik hem daar NIET voor wil uitmaken, omdat ik me niet wil bevuilen met zulk soort sneue discussietechnieken.

  [Overigens is de vergelijking 'Groene Khmer' daarentegen zeer raak. Bedenk dat Groen Links leider Paul Rosenmöller een gelukstelegram stuurde aan Pol Pot. Sympathie voor massamoordenaars hebben is in linkse kringen heel normaal. Wellicht dat linkse mensen daarom ook zo dol zijn op moorddadige mohammedaanse activisten. ]

  Ah ja, Paul R. is exemplarisch voor ALLE linkschmenschen, en ze sympathieseren allemaal met massamoordenaars, en ze zijn allemaal dol op moorddadige activisten. U bent op deze manier erg serieus te nemen als discussiepartner. Ik hou er dus maar mee op.

  BeantwoordenVerwijderen
 17. Deze reactie is verwijderd door de auteur.

  BeantwoordenVerwijderen
 18. Rinke toch.

  Rinke zegt:

  "Wat Jansen lijkt te ontgaan, is dat er vrijwel niemand van de Nederlandse 'multiculti-kerk' daadwerkelijk liefde -al was het maar geveinsd- toont voor de islam."

  Onder de latere Column van Jansen met de titel 'Aboriginals', tonen de 112 reacties net als de alledaagse realiteit, onweerlegbaar aan dat dat de multicul linkse kerk weldegelijk op ontelbare manieren blijk geeft van grote liefde voor ...

  Het grote onrecht bestaat er verder in dat ze deze haatzaaiende verderfelijke ideologie faciliteren en pro actief versterken, met ons belastinggeld.

  Rinke is het toonbeeld van de oogklepdragende, kop in het zand stekers.

  Rinke lijkt heel intelligent met Rinkes lange betogen. Maar de vergelijkingen gaan vaak mank. Er is geen balans. Alleen het goede mag benoemd worden. Terwijl het kwade hier toch echt veel groter is... Dat is linkse Rinke.

  Steeds meer mensen hebben gelukkig terecht in de gaten dat dit slinkende groepje leugenachtige en fascistische mensen met recht de linkse en politiek correcte kerk genoemd mag worden.

  BeantwoordenVerwijderen