Wrede voorschriften vormen geen bewijs

Godsdienst kan de blik vertroebelen. Logica en godsdienst zijn voor veel mensen geen goede combinatie.

Zo voeren atheïsten regelmatig aan dat God niet bestaat, want: de geboden die er namens God worden uitgevaardigd, zijn wreed, onmenselijk en afschuwelijk. Atheïsten wijzen dan naar voorschriften als eremoord voor kalverliefde, amputatie van de rechterhand voor ontvreemding, of doodgeslagen (‘gegeseld’) worden als je aangifte van een verkrachting hebt gedaan. Een God die zo mensvijandig is dat Hij zulke dingen voorschrijft, die kan niet bestaan, willen ongelovigen graag concluderen.

Er is meer lelijks dat God de mens opgelegd heeft, volgens de mannen die het weten kunnen. Veel meer zelfs. U kunt het beter zelf in de handboeken van de vrome wet- en godgeleerden opzoeken, anders denkt u dat een bepaalde godsdienst belasterd wordt door leugenaars die daar miljoenen voor ontvangen uit speciale buitenlandse theofobie-fondsen.

De straffen en geboden waar atheïsten geen vrede mee hebben zijn inderdaad naar moderne opvattingen vaak onredelijk, onrechtvaardig en afschuwelijk, maar dat bewijst niets over het bestaan van God. Andere, nog grotere gruwelen en rampen trouwens ook niet.

Maar OK, laten we ter wille van het debat toegeven dat een God die wrede en onmenselijke geboden uitvaardigt inderdaad niet bestaat. Zelfs niet kan bestaan. Maar hoe staat het dan met het tegenovergestelde? Zou een God die geboden laat uitvaardigen die niet wreed, onmenselijk en afschuwelijk zijn, wel bestaan? Of op zijn minst meer kans hebben dat er in Hem geloofd wordt? Als het bestaan van wrede goddelijke wetten, zoals steniging als straf voor sex, bewijst dat God niet bestaat, bewijzen wetten die niet wreed zijn dan dat God wel bestaat? Helaas, nee, dat doen zulke wetten evenmin.

Van gelovigen is het vrij algemeen bekend dat zij op hun beurt ook geen kampioenen in de logica zijn. Niet zo zeer omdat ze zonder veel beraad in het bestaan van God geloven, maar vooral omdat ze in het algemeen een voorkeur hebben voor godsdiensten die hun leven moeilijk maken. Een godsdienst die veel opofferingen van zijn aanhang vraagt, doet het namelijk altijd beter dan een milde en liberale richting die niet zulke hoge eisen stelt. Klanten willen nu eenmaal een duur product, want dat is van een betere kwaliteit. Het moet wat kosten anders deugt er iets niet. Die regel van marketing gaat op bij de aanschaf van een paar nieuwe schoenen, en bij de keuze voor een godsdienstige richting.

Het kan trouwens altijd nog weer erger. Een heilig boek waar God wordt voorgesteld als een sadist die in Zijn vrije tijd als hobby weerloze doden gruwelijk martelt, en die mensen ertoe oproept in Zijn naam elkaar te vermoorden – geen bezwaar, moet kunnen, geloven we vurig in. Een godsdienstige beweging die beweert dat God geen kwaad in de zin heeft en dat mensen elkaar moeten liefhebben – kansloos, kerk stroomt leeg, hoon en spot voor de eenzame predikant.

Is de logica in gevaar aan beide kanten van het front? Als we de heilige boeken moeten geloven, raadt God, bijvoorbeeld, Zijn dienaren dringend aan om elkaar geheel gratis te vergeven – maar Hij zelf grijpt hen wraakzuchtig in hun kippennek en laat ze in het Hiernamaals zwaar straffen ter voldoening van moeilijk controleerbare uitstaande rekeningen. Indien we door Zijn grondpersoneel juist worden voorgelicht.

Gelovigen en ongelovigen hebben iets gemeen: gebrek aan geloof in het gezond verstand. Wie wel in het gezond verstand gelooft, heeft echt een probleem als het over geloof gaat.

16 opmerkingen:

 1. Wat is het toch spijtig dat het niet alle dagen vrijdag is!

  BeantwoordenVerwijderen
 2. En die laatste zin bevat een contradictio interminus

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Niet God schiep de mens. Maar de mens heeft zich een god geschapen.
  Als ze slim waren geweest hadden ze een god gekozen die hen een beetje prettig leven bezorgde. Maar nee hoor, ze kozen voor een god die hun leven schier ondraaglijk maakte.
  Mensen zijn nog te stom om voor de duvel te dansen!

  BeantwoordenVerwijderen
 4. in terminis = in termen i.e. worden
  (interminus = onbegrensd)

  BeantwoordenVerwijderen
 5. @ Maurits Dekker.

  De lieden die god hebben verzonnen leden/leiden absoluut geen ondraaglijk leven hoor, de tobberts die
  geloven in wat die oplichters vertellen wél.

  BeantwoordenVerwijderen
 6. "Geloof" is als een pyramidespel: die ermee beginnen hebben er voordeel van, die later intreden of volgen krijgen de spelregels opgelegd en zijn de sigaar.

  Alleen zelfstandig (na)denken geeft bevrijding, maar velen houden er niet van oude stam en geloofsverbanden af te leggen. Alsof het leven géén eenzame eigen tocht is..
  En zo hebben vele culturen hun eigen weduwenverbrandingen..

  BeantwoordenVerwijderen
 7. Wat een slap gelul weer van deze man. Het enige zinnige is zijn mening over de Islam. Over de rest kan hij beter zijn mond houden, maakt hij zich tenminste niet belachelijk.

  Overigens vraag ik mij af of ik nog steeds geband ben omdat ik tegen Jansen en zijn volgelingen in durf te gaan

  BeantwoordenVerwijderen
 8. Ik ben toch benieuwd naar een mogelijke titel van een boek van een atheist die god afwijst zoals Hans Jansen beschrijft want ik kan me in het geheel niet verplaatsen in Jansens wijze van redeneren.

  BeantwoordenVerwijderen
 9. Beste meneer Jansen: voor zover ik weet zijn de meeste atheïsten, zoals ik, mijn vrienden en vele anderen, niet tot de conclusie gekomen dat God niet bestaat vanwege de vele wrede voorschriften, maar omdat het niet logisch is. Kijk naar het universum, kijk naar onze planeet, kijk naar het leven - er is geen God bij nodig, er is niet eens ruimte voor zo'n wezen. Uw redenatie is nieuws voor me. Want ik hoef de wrede voorschriften niet serieus genoeg te nemen om ze af te moeten keuren, ik kan ze naast me neerleggen omdat ze geen inhoud hebben: ze komen van een niet-bestaande entiteit. Zo neem ik de uitspraken van Klein Duimpje of Sneeuwwitje ook niet serieus.

  BeantwoordenVerwijderen
 10. Logica en geloof gaan niet goed samen ?
  Ik zou het anders stellen: Mensen die allerlei onnodige, kwetsende en beledigende vragen stellen over een eventueel bestaan van god en mensen die het niet zo nauw nemen met de waarheid, gelovigen dus, gaan niet goed samen.
  Wat dat betreft zitten Jesus, mo, Boedha, Lenin, Hitler, Rosa Luxemburg, Mandela en Al Gore op één lijn.
  Of het nu religieuze gelovigen zijn of seculiere, maakt niet zoveel uit. De slachtpartijen volgen toch wel.

  BeantwoordenVerwijderen
 11. "De straffen en geboden waar atheïsten geen vrede mee hebben zijn inderdaad naar moderne opvattingen vaak onredelijk, onrechtvaardig en afschuwelijk, maar dat bewijst niets over het bestaan van God. Andere, nog grotere gruwelen en rampen trouwens ook niet. "

  Neen, maar het werkt wel !
  Als men de regels overtreedt, volgt er straf en dus zijn de waarschuwingen (dreigementen) op waarheid berust en komen uit.

  Draagt men de hoofddoek vanwege bescherming, want vrouwen die dat niet doen worden bespuugd, gaat men uit praktische overwegingen dit doek dragen uit liefde voor de profeet en evolueert het alsvanzelf tot kopvod.
  Hetzelfde gaat op voor de subsidiestromen of gratis (wegen)belastingen voor duurzaamheid dingetjes en CO2 injectie projecten.
  Het verneukt de vrije markteconomie (vrijheid van economische meningsuiting) in ruil voor een schoon geweten.

  Jammer dat Al Gore, toen hij Zweden aandeed voor zijn nobelprijs, niet eventjes een bezoekje bracht aan s'werelds hoogste strand, wat te bereiken is via een stoeltjeslift.

  De man die waarschuwt voor een wereldwijde zeespiegelstijging gelauwerd in een land wat al tienduizend jaren te maken heeft met een zeespiegeldaling (post glacial rebound). Het onthustende is dat men applaudiseert voor deze ondergang van onze beschaving.

  Dat doet gelovigheid met beschaving.

  Tja, meten is weten.

  BeantwoordenVerwijderen
 12. @ Gerrit,

  Iedereen mag volgens mij hier best wel kritiek posten, graag zelfs, zolang het maar binnen de wet valt...

  Persoonlijk vind ik dit stukje van Hans Jansen ook een beetje de plank misslaan.

  Dit stukje komt op mij meer als een woordenbrij over...

  BeantwoordenVerwijderen
 13. De Griek Xenophanes (540 B.C. )
  ' De grootste God heeft geen gelijkenis met de mens niet in uiterlijke vorm niet in de menselijke psyche .' 2500 jaar geleden werd al de juiste conclusie getrokken . Het toekennen van een uiterlijke menselijke vorm of een menselijke psyche aan de zon , maan , donder bliksem , sirius , olifant , aap , stier etc. is net zo absurd als een enige grootste god daarmee op te zadelen . Al duizenden jaren tot aan de huidige dag is er sprake geweest van wat men tegenwoordig antropomorphisme en antropotheïsme kan noemen .

  BeantwoordenVerwijderen
 14. Heer Jansen,

  Dank voor de luchtige wijze waarop u ons telkens weer inspireert om naar het toetsenbord te grijpen.

  Wanneer godsdienst en logica niet samengaan en men gelovigen toch serieus wil blijven nemen, dan zou men ervoor kunnen kiezen om gescheiden denksystemen binnen personen aan te nemen.

  Vervolgens zou men een religieus gen kunnen postuleren tezamen met een voorbedrukt archetype Gods. Zo creëert men het raamwerk waarbinnen ook de logica van de ontwikkelde mens zich dient te voegen.

  Draait u de zaak eens om. Waarom zouden logische denkregels binnen het hele hersengebied geldig zijn. Het tegendeel is waargebleken.

  In de overgang van de normale dagelijkse logica naar dit hersengebied van religie veranderen dan de regels van het spel. Dit kan wellicht ook proefondervindelijk worden aangetoond. In dat geval kan het archetype dan als min of meer ‘bewezen’ worden beschouwd. Wat natuurlijk nergens is zonder gen.

  Het blijft evengoed verbijsterend als fascinerend om gelovigen te horen redeneren. Zij kunnen voor hetzelfde geld briljante wetenschappers zijn. Er moeten daarom gebieden in de hersenen worden gepostuleerd met een geconstrainde logica. Dat zijn dan mogelijk bedoelde archetypen met een voorwaardelijke logica.

  Verder stelt u terecht dat de verbinding tussen God en moraliteit twijfelachtig is. In plaats daarvan zou men ook beter een gen voor de basale moraliteit kunnen veronderstellen. Ook dat inzicht is niet nieuw.

  Maar men kan God wellicht veel beter en spaarzamer beschrijven als de seksuele projectie van de man. De maximale deugd die aan God kan worden toegeschreven convergeert dan in de amoraliteit.

  God als seksuele projectie van de man vormt de meest spaarzame verklaring voor alle statistische evidentie voor religieuze ontregelingen waar ook ter wereld. Het betreft hier in vrijwel alle gevallen de seksuele onderdrukking van de vrouw. Of sublimaties daarvan in secundaire religie.

  Dit alles is niet nieuw natuurlijk. In peterpansparadijs wordt geprobeerd om in een sociologisch model de beheersinstrumenten van de mannelijke immoraliteit onder één noemer te vatten. Ook dat zal al gedaan zijn. Daarom heb ik er maar gelijk een classificatie systeem voor gelovigen bijgeleverd:

  http://peterpansparadijs.blogspot.com/2011/09/inleiding.html

  BeantwoordenVerwijderen
 15. Jammer dat ik nu pas tijd heb om te reageren.
  Maar goed, beter laat dan nooit.

  "Godsdienst kan de blik vertroebelen. Logica en godsdienst zijn voor veel mensen geen goede combinatie."

  Tja, daar zitten nu eenmaal nog al wat haken en ogen aan, welke de veel mensen mischien als onredelijk zien.

  "Zo voeren atheïsten regelmatig aan dat God niet bestaat, want: de geboden die er namens God worden uitgevaardigd, zijn wreed, onmenselijk en afschuwelijk."

  Deze kritiek is inderdaad wiebelig.
  Zij zou alleen hout kunnen snijden als deze gericht zou zijn op stellingen zoals we die kennen van Thomas van Aquino.
  Hij stelt in “Summa Theologica” deel 1 : http://tinyurl.com/3potvo3

  QUESTION II.
  THE EXISTENCE OF GOD.
  Third Article.
  WHETHER GOD EXISTS?
  "Since God is the highest good, He would not allow any evil to exist in His works, unless His omnipotence and goodness were such as to bring good even out of evil. This is part of the infinite goodness of God, that He should allow evil to exist, and out of it produce good."


  En hier : http://tinyurl.com/3vlfdl3
  QUESTION VI.
  THE GOODNESS OF GOD.
  First Article.
  WHETHER GOD IS GOOD.
  "...zie linkje..."


  Hij koppelde zo het bestaan van goedheid aan het bestaan van God.

  U stelt:
  "De straffen en geboden waar atheïsten geen vrede mee hebben zijn inderdaad naar moderne opvattingen vaak onredelijk, onrechtvaardig en afschuwelijk, maar dat bewijst niets over het bestaan van God."

  Dit zou inderdaad net zo wiebelig zijn als die stelling van Thomas van Aquino.

  U zegt:
  "Van gelovigen is het vrij algemeen bekend dat zij op hun beurt ook geen kampioenen in de logica zijn."

  Daarom vindt prof H.Phillipse het ook geen goed idee, dat de Katholieke kerk het werk van Thomas van Aquino (welke het Christendom probeerde te verenigen met het Aristoteliaanse denken) zo fundamenteel acht.

  U zegt :
  "Gelovigen en ongelovigen hebben iets gemeen: gebrek aan geloof in het gezond verstand."

  Tja, 't zijn net mensen.

  BeantwoordenVerwijderen
 16. Laten wij er maar in ieder geval van uitgaan dat NIEMAND weet wat de wel of niet bestaande god / goden wil / willen. Dus ook de zogenaamd "heilige" boeken met al die irrationele onzin en dwang zijn verzinselen van de mens die ze heeft geschapen om een extra machtsinstrument te hebben om juist de ANDER mee te onderdrukken.

  BeantwoordenVerwijderen