Een innerlijke behoefte

Dat het de kerken in Nederland niet goed gaat, heeft een aantal redenen, die in twee groepen verdeeld kunnen worden. De eerste groep redenen hangt samen met de opvattingen en gedragingen van de beroepschristenen. De tweede groep heeft te maken met de huidige algemeen aanvaarde opvattingen over godsdienst en geloof. Die opvattingen zijn onjuist.
Elke godsdienst heeft professionals nodig, er is niets verkeerds aan het bestaan van beroepschristenen. Maar die beroepschristenen moeten dan wel leerstellingen van het christendom uitdragen, niet die van de concurrentie. En de Linkse Kerk is, de naam zegt het al, een concurrent van het christendom. Zeker de Groene Khmer is dat.

Het doet pijn maar het moet maar eens gezegd: Jezus was geen vegetariër. Hij kocht geen spaarlampen. Hij at niet biologisch. Hij zamelde geen geld in voor Amnesty International. Hij zat niet in de ontwikkelingshulp. Zijn afval leverde hij niet drievuldig gescheiden aan. Er zouden, meende hij, altijd armen zijn.

Beroepschristenen slaan de plank dan ook mis wanneer zij willen dat de kerkorganisatie waarvoor zij werken zich gaat ‘profileren’ met activiteiten tot heil van het milieu of de Derde Wereld. Hun kerkorganisatie maakt zichzelf dan overbodig want andere, wereldlijke organisaties ontplooien soortgelijke activiteiten ook, alleen beter. Hetzelfde geldt voor predikanten die maar niet uitgepreekt raken over de actualiteit: de TV doet dat bijna altijd beter.

Dan de wijdverspreide hedendaagse verkeerde opvattingen over godsdienst en geloof. Godsdienst is geen concurrent van wetenschap en filosofie, zoals frisse moderne mensen denken. Godsdiensten verkondigen oncontroleerbare stellingen, en concurreren alleen met elkaar. Wetenschap daarentegen moet het juist van controleerbare beweringen hebben, en concurreert dan ook alleen met zichzelf.

Rare oncontroleerbare leerstellingen zijn nog nooit een reden geweest om niet tot een godsdienst toe te treden, of om uit te treden. Denk aan de esoterika, de gnostiek en de astrologie. Of aan de denkwereld van Rudolf Steiner, de bedenker van de zogeheten Antroposofie. Veel raarder kan een geloof niet worden, en toch is er aanhang te vinden, louter keurige mensen. Een godsdienst kan bovendien beter niet iets verkondigen dat iedereen toch al dacht. Daarover heeft een wijze kerkvader ooit in het Latijn gezegd: ‘Ik geloof omdat het absurd is’.

Zodra een godsdienst iedereen van één of meer van zijn opvattingen overtuigd heeft, ontstaat er een op het eerste gezicht tegenstrijdige situatie: de godsdienst in kwestie wordt dan minder aantrekkelijk. Denk aan twee tegennatuurlijke maar typisch christelijke opvattingen: schuld bekennen is heilzaam, zwakkeren hebben recht op hulp. De Nederlandse ongelovigen zijn het daarover volstrekt eens met de gelovigen. Daarmee zijn dus geen zieltjes meer te winnen binnen de joods-christelijke wereld.

Het gaat in tegen de intuïtie maar het is door veel onderzoek bevestigd: mensen treden toe tot een godsdienst niet uit dorst naar hogere waarheden maar omdat ze prijs stellen op de waardering die de toetreding hun zal opleveren bij hun nieuwe geloofsgenoten. Ze treden daarentegen uit doordat ze het contact met die geloofsgenoten verliezen. De meest voorkomende situatie waarin zulk contactverlies plaats vindt, is na een verhuizing.

Het organisatorische lek waaruit de kerken leeg lopen, is dan ook vrij goed aan te wijzen. Dat is de verhuizing. Ook trouwe kerkgangers horen na een verhuizing meestal nooit meer iets van hun kerkgenootschap. Soms, in gunstige gevallen, na twee jaar een briefkaart. De drukte van de verhuizing maakt dat de brave gelovige so-wie-so een tijdje niet naar zijn kerk komt. Als er niemand is die dat wat kan schelen, dan blijft dat vaak zo.

Kerken die willen groeien, of die willen blijven bestaan, moeten dan ook goed letten op mensen die verhuizen. Er is nu eenmaal maar een beperkte hoeveelheid energie beschikbaar voor de werving van nieuwe leden. Het is het efficiëntst die energie te richten op mensen die net verhuisd zijn of anderszins alleen zijn komen te staan. Langs de deuren gaan zoals sommige bewegingen doen, kost veel moeite en levert weinig op. Het blijft bewonderenswaardig, maar het is ook verspilling van kostbare energie.

Het kost enige inspanning om een godsdienstige beweging of een kerkgenootschap qua ledental boven de streep te krijgen en houden, maar hoe je dat moet doen, daarover staat een heleboel in de handboeken van de godsdienstsociologie. Maar de mallotige elite van Nederland denkt dat het bij godsdienst en kerk gaat om een ‘innerlijke behoefte’ naar beantwoording van ‘de grote levensvragen’. Die antwoorden geeft een godsdienst natuurlijk ook wel, maar dat is bij de rekrutering of het ledenverlies maar bijzaak.

Over alle voorafgaande kwesties is veel nagedacht, onderzocht en geschreven. De geschriften van iemand als de Amerikaanse godsdienstsocioloog Rodney Stark zijn voor gelovigen en ongelovigen een goed startpunt. Maar de moderne intellectuele verachters van de godsdienst en de eigentijdse beroepschristenen hebben waarschijnlijk met elkaar gemeen dat ze veel liever boeken lezen die onbegrijpelijk zijn.

54 opmerkingen:

 1. Opnieuw een warrig artikel vol bizarre stellingnames. Dat kerken de leegloop zouden kunnen afremmen door zich meer aan mensen te laten zien bij verhuizing geloof ik zo - of het DE reden is voor grote leegloop lijkt me een op z'n zachtst gezegd gewaagde onderstelling.

  De stelling dat de kerk leeg zou lopen omdat "beroeps-christenen" zich te veel op het pad begeven van "Linkse kerk" of "Groene Khmer" is zo absurd dat het op het potsierlijke af is. Ik kan net zo goed gaan roepen dat de kerk leegloopt omdat bij voorbeeld het CDA openlijk en ongegeneerd op schoot zit te flikvlooien met de Rechtse Kerk en de Bruine Khmer.
  Ook een stellingname die net zo onbewezen als onzinnig is.

  Weer tekenend voor Jansen trouwens: je poneert een stelling die het goed doet in de Bruine Khmer, en verder hoef je totaal niets te doen om ook maar enigszins aannemelijk te maken waarom je denkt dat het zo is. Je hoeft niet met getallen of trends aan te komen, om over onderzoeken maar helemaal niet te spreken. Neehoor: simpel roepen dat de algemene opvatting niet deugt is voldoende. Argumentatie en bewijslast? Nooit van gehoord.

  Merkwaardig dat deze man door veel mensen "intellectueel" genoemd wordt.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Ik hoef Jansen niet te verdedigen, dat kan hij zelf wel. Mij moet het volgende evenwel van het hart. Rinke, die zichzelf klaarblijkelijk wel als een intellectueel ziet, moet zich toch maar eens verdiepen in het verschil tussen een column en een wetenschappelijk artikel.
  Ik heb even gekeken of Rinke dergelijke reacties ook gegeven heeft op de colums van von der Dunk, Etty, van 't Hek en dergelijke, maar ik kan de naam Rinke daar niet vinden. Gezien de moreel en intellectueel superieure houding die hij zich aanmatigt in zijn reacties alhier, ben ik ervan overtuigt dat hij daar wel reageert,echter onder een andere nick.
  Overigens mijnheer Jansen, mijn ouders verhuisden alleen naar nieuwe woonplaats, nadat ze zich ervan hadden overtuigd dat daar de enige juiste bevindelijk gereformeerde kerk en één van de weinige echt bekeerde dominees aanwezig waren. Zulke christenen zijn er dus ook.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Alleen iemand die anoniem reageert, durft gewone stellingen uit de godsdienstsociologie 'bizar' en 'warrig' te noemen.

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Christenen zouden tegenover die 'naastenliefde' van de socialisten die tot stand wordt gebracht met geld dat van de belastingbetalers is afgeperst echte naastenliefde moeten stellen. Christenen moeten niet mee gaan met het waardenrelativisme van de post-moderne linkse mensen. Christenen moeten er mee ophouden Jezus voor te stellen als een soort vakbondsman of hippie. Het christendom is niet pacifistisch en je met geweld verdedigen tegen een aanval is gerechtvaardigd. Er zijn niet meer geloven die waar zijn. Er is maar één waar geloof. Interreligieuze dialoog zou gericht moeten zijn als voorbereiding op de bekering tot het christendom en de oecumene zou gericht moeten zijn op de terugkeer van alle protestanten in de Ene, Apostolische, Katholieke Kerk.

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Toen Flavius Claudius Julianus, geboren te Constantinopel, zoon van een stiefbroer van Constantijn de Grote, in AD 361, na de dood van Constantius Augustus, aan de macht kwam, probeerde hij stelselmatig zijn rijk te repaganiseren. Zo ontwierp hij in functie van Pontifex Maximus voor zijn priesters voorschriften gebaseerd op voorstellin¬gen van Cybele en Attis, Mitra en Griekse wijs¬geren, en droeg hij hen ook op de goede werken na te vol¬gen. Dat te doen rechtvaardigde hij niet in termen van medelijden (aalmoes), maar fundeerde hij op be¬grippen als ‘gelijkwaardigheid, broe¬derschap en liefde voor de mede¬mens, net zo als de Griekse wijsgeren’ - en onze humanisten - ‘en hij beroept zich op Homerus en de orakels van Apollo.’ Daarvan schrijft Bidez: ‘de onder¬vinding waarop hij zich beroept, is toch die uit het christelijk leven, en feitelijk stelt hij aan de hei¬de¬nen de christelijke weldadigheid tot voorbeeld. (Hij had) met een opmerkelijk juist begrip ingezien wat in zijn tijd het meest doeltreffend middel was om de nieuwe godsdienst te laten doordringen.’ (Bidez, J., KEIZER JULIA¬NUS, Spec¬trum, Aulaserie, p. 31).
  We zien hier dus dat de gift in oorsprong een Christelijk principe is, in deze tijd door seculiere groepen overgenomen, uitgevoerd en niet lager religieus geremd tot uitwas verworden is. Ontwikkelingshulp!

  BeantwoordenVerwijderen
 7. @Hans Jansen:

  [Alleen iemand die anoniem reageert, durft gewone stellingen uit de godsdienstsociologie 'bizar' en 'warrig' te noemen.]

  Wederom constateer ik dat U geen enkel argument noemt, en zich verschuilt achter non-argumentatie.

  Ik daag U uit met links naar concrete onderzoeken te komen die aantonen dat de kerk daadwerkelijk leegloopt vanwege een te "linkse" houding van kerkbroeders. Maar dat doet U natuurlijk niet, want het woord "links" vindt U een vies woord.

  @een roepende in de woestijn:
  Ik snap terdege het verschil tussen een column en een wetenschappelijk artikel. Dat wil echter niet zeggen dat je in een column zomaar boude stellingen kan poneren zonder die op enigerlei wijze aannemelijk te maken.

  BeantwoordenVerwijderen
 8. ecceuomo zei...

  [Interreligieuze dialoog zou gericht moeten zijn als voorbereiding op de bekering]

  Zonder dat U het zelf in de gaten heeft, praat U precies als een door U zo verfoeide radicale moslim.

  BeantwoordenVerwijderen
 9. Deze reactie is verwijderd door de auteur.

  BeantwoordenVerwijderen
 10. "Het organisatorische lek waaruit de kerken leeg lopen, is dan ook vrij goed aan te wijzen. Dat is de verhuizing."

  Hmmm, het zou heel goed zo iets voor de hand liggend simpels kunnen zijn. (i.t.t. wat Rinke stelt) Inderdaad wel jammer dat prof. Jansen er geen bron bij vermeld.
  Heel veel zaken die contra-intuitief zijn, blijken bij nader onderzoek juist. Dat iets als concurentie om voedsel, zo'n sterke invloed zou zijn op de evolutie der (dier)soorten is er ook zo 1.

  Als mensen toetreden tot een godsdienst vanwege de waardering hiervoor (van hun nieuwe geloofsgenoten). Dan kan ik toch eigenlijk niet anders concluderen dat ze dus eigenlijk toetreden tot iets vergelijkbaars als een breiclubje. Voor de gezelligheid/saamhoorigheid/etc.
  Soort zoekt soort. Vanuit de evolutionaire psychologie/sociologie/culturele paleantologie/etc. heel goed te begrijpen.
  Dit, als voorziening hiertoe, is natuurlijk allang niet meer het domein van de kerk. Alternatieven als de voetbalclub tot het filosofisch cafe zijn hier al simpele voorbeelden van.

  BeantwoordenVerwijderen
 11. Deze reactie is verwijderd door de auteur.

  BeantwoordenVerwijderen
 12. ecceuomo zegt :

  "Er is maar één waar geloof."

  Volgens u dus die "Ene, Apostolische, Katholieke Kerk." waartoe alle protestanten naar terug zouden moeten keren.

  Tja, maar hoe zou iemand dan moeten bepalen dat dat inderdaad het één ware geloof betreft?
  Hoe controleer je zo'n boude stelling? Zomaar iemand op z'n mooie blauwe ogen geloven lijkt me niet terecht.
  Etc, etc, etc.....

  Prof. Jansen zegt :
  "Godsdiensten verkondigen oncontroleerbare stellingen, en concurreren alleen met elkaar."
  Daar geld toch het zelfde voor. Alleen al het stellen van een kwaliteits kriterium, om de waarheid van zulte stellingen te controleren zou al onzinnig zijn. Dit vanwege het oncontroleerbaarheid van de stellingen.
  Is het dan de bedoeling dat mensen deze stellingen aanvaarden vanwege de gezelligheids-factor (van zulke stellingen)?
  Grote goedheid, als dat zo is, hoe heeft bij de mens dan ooit de prefrontale cortex tot het huidige formaat kunnen evolueren?

  ecceuomo zegt :

  "Christenen zouden ... echte naastenliefde moeten stellen."
  Roerend eens, laat mij dus lekker op zondag winkelen

  Maar vervolgens :
  "Het christendom is niet pacifistisch en je met geweld verdedigen tegen een aanval is gerechtvaardigd."
  U heeft het in deze zin over twee verschillende zaken. Het Christendom lijkt me een verzameling ideeen. En je met geweld verdedigen tegen een aanval lijkt me gaan over mensen (ik neem aan de Christenen)
  Over wat voor soort aanvallen heeft u het dan dus over. Is verstoring van de zondagsrust (zondags winkelen) ook een aanval?
  En godsdienst kritiek ? (theologisch/filosofisch)
  En beperkingen op de godsdienstige uitingen ? (nikab/keppeltje/tulband/etc. achter gemeente loket of op stoel rechter / onverdoofd slachten)
  Wie/wat/waar/waneer ziet u het gerechtvaardigd om u tot geweld te wenden ?

  Vragen, vragen, vragen.
  Antwoorden ???

  BeantwoordenVerwijderen
 13. Hmmm zei
  ["Het organisatorische lek waaruit de kerken leeg lopen, is dan ook vrij goed aan te wijzen. Dat is de verhuizing."

  Hmmm, het zou heel goed zo iets voor de hand liggend simpels kunnen zijn. (i.t.t. wat Rinke stelt) ]

  Ho Ho, U leest niet goed. Ik heb duidelijk gesteld dat dit deel van Jansens betoog me nog niet eens zo onwaarschijnlijk lijkt, hoewel ik betwijfel of dat echt een grote verklarende factor is. Ik ga vooral in tegen de stellingname van Jansen dat de kerken leeg zouden lopen wegens een te linkse houding van "beroepschristenen".

  Je ziet dat de kerken als sinds de jaren 50 leeglopen, overal in Europa. Pas sinds Fortuyn is "links" in bepaalde kringen echt een vies woord geworden, dat is dus sinds een jaar of tien. Als je naar kabinetssamenstellingen kijkt zie je dat doorheen die 50 jaar aan leegloopgeschiedenis linkse en rechtse kabinetten in verschillende landen elkaar afwisselen. Er is dus een golfbeweging in elk land tussen links en rechts, dan is de ene weer wat populairder, dan de andere. Jansen maakt mij niet wijs dat er hierin enige relatie te vinden valt met de leegloop van kerken, want dan zou je in tijden dat de wijzer bij kabinetten meer naar rechts doorslaat een grotere leegloop moeten zien. Om het grof te zeggen: daar geloof ik geen barst van.

  Jansen gaat echt zwaar de fout in met z'n reaktie "Alleen iemand die anoniem reageert, durft gewone stellingen uit de godsdienstsociologie 'bizar' en 'warrig' te noemen". Hierbij gebruikt hij zijn wetenschappelijke autoriteit als dekmantel voor zijn politieke stellingname.

  Als Jansen zou zeggen: "ik vind dat Christenen de kerk moeten verlaten wat de kerk is te links" is er niets mis, dat is een mening die hij mag hebben. Nu misbruikt hij zijn "wetenschappelijke" autoriteit om politieke en ongefundeerde stellingnames te verkondigen die niets met wetenschap of godsdienstsociolgie te maken hebben.

  Maar we zullen zien. Ik kan U garanderen dat Jansen niet ingaat op mijn uitdaging om met bewijzen te komen. De reden daarvoor is simpel: die bewijzen zijn er niet. Jansen zal er aan wennen moeten dat ook hier op hoeiboei zijn pseudowetenschappelijk gebazel niet langer door iedereen als zoete koek geslikt wordt.

  BeantwoordenVerwijderen
 14. Ik heb het nog even gecontroleerd, maar de naam 'Rodney Stark' is niet uit mijn tekst weggevallen. De tot controleren geneigde lezer van mijn bizarre en warrige columns verwijs ik voor de geëiste voetnoten graag naar de boeken van Rodney Stark, en dergelijke godsdienstwetenschappers, en naar de boeken waarin de stellingen als die door hun ontvouwd worden tegengesproken. De suggestie Hoeiboei om te bouwen tot een wetenschappelijk documentatiecentrum vind ik niet zo geweldig.

  BeantwoordenVerwijderen
 15. Predikanten die langs de politiek scheren, passen in een oudhollandse traditie, die misschien niet zo heel veel verschilt van islamexperts die voor de rechtbank getuigenis doen. Ik verdwaalde begin dit jaar de Westerkerk binnen en hoorde een gastpredikante heel vriendelijk in de kansel tot kinderen vermaning uitleggen dat Het Kwaad, zo iemand als Gathafi was. In een volle kerk verslikte zich zelfs geen enkele zot.

  BeantwoordenVerwijderen
 16. @Hans Jansen:

  U maakt mij niet wijs dat de stelling "de kerken lopen leeg omdat beroepschristenen te links zijn" deel uitmaakt van "gewone stellingen uit de godsdienstsociologie". Dit is de stelling waar ik U steeds op aanval, en U gaat er met geen woord op in.

  U poneert deze stelling zonder ze ook maar op enige wijze te onderbouwen. Ik noem deze stelling bizar. Met een zeer vage en algemene verwijzing naar "de boeken van Rodney Stark, en dergelijke godsdienstwetenschappers" komt U hiermee niet weg. Ik ben benieuwd waar Stark dergelijke stellingen onderschrijft.

  Dit heeft niets te maken met "De suggestie Hoeiboei om te bouwen tot een wetenschappelijk documentatiecentrum". Wie boude stellingen poneert kan verwachten dat hem gevraagd wordt naar argumentatie en bewijslast.

  U bent zelf trouwens degene die schermt met Uw "wetenschappelijke" autoriteit, door uitdrukkelijk te verwijzen naar "gewone stellingen uit de godsdienstsociologie". Als U daar vervolgens op aangesproken wordt geeft U niet thuis door te zeggen dat U hoeiboei niet wenst om te vormen tot "wetenschappelijk documentatiecentrum". Als U dat niet wenst, breng Uw kennelijke "gewone wetenschappelijke consensus" dan niet in stelling.

  Ik gun U Uw mening, daar is niets mis mee. Maar probeer die dan niet te overgieten met een onbewijsbare pseudowetenschappelijke saus. U zou er goed aan doen sociologische wetenschap en politieke stellingname van elkaar te scheiden.

  BeantwoordenVerwijderen
 17. @Rinke
  Uw antwoord toont aan dat u het verschil tussen een column en een wetenschappelijk artikel dus NIET weet.

  BeantwoordenVerwijderen
 18. @ Hmmm,

  Als ik zou beweren dat er geen ware geloven zijn en dat elk geloof wel een beetje waar is dan zou ik de poort open zetten naar relativisme. Dit is ook gebeurt bij de diverse kerken in Nederland, in het westen in het algemeen. Het is dan deerniswekkend om bijvoorbeeld een 'interreligieuze dialoog' te zien omdat dit al snel theekransjes zijn waar waarderelativistische bejaarden die Jezus van Nazareth bijna net zo inspirerend als Mahatma Gandhi, Nelson Mandela en Jan Pronk vinden zitten tegenover jonge beroepsmoslims. Ik ga niet met het relativisme mee en hekel de crypto-marxistische houding van dergelijke 'christenen'.

  Natuurlijk laat ik u op zondag winkelen. Sterker nog, als iemand winkeliers zou willen opleggen zondag niet open te zijn dan vindt u mij aan uw zijde.

  Een aanval is een schending van iemands lijf of goed. Belediging is dus geen aanval. Op zondag niet rustig zijn ook niet. Op zondag in in iemands tuin onrustig zijn, zonder dat u toestemming heeft in die tuin te komen, is natuurlijk wel een schending van iemands goed. Als u weigert die tuin te verlaten is het gerechtvaardigd dat de eigenaar van die tuin u op gepaste wijze uit de tuin zet.

  BeantwoordenVerwijderen
 19. Dat mensen alleraardigst op Jansen kunnen reageren is geen verdienste van welke god dan ook, maar die van de de wetenschap.
  Wetenschap is de enige wat onregelmatig vroegere stellingen onderuit haalt. Einstein corrigeerde Newton. Dat zie je zelfs in moderne kerken niet eens. Kerken moeten het voornamelijk het hebben van 'vroeger'.
  Want 'vroeger' is het enige wat vaststaat en onveranderlijk is.

  Kerk en naastenliefde..... zolang het maar hun naastenliefde is.


  Ecco doet ook weer eens vreemd:
  "Natuurlijk laat ik u op zondag winkelen. Sterker nog, als iemand winkeliers zou willen opleggen zondag niet open te zijn dan vindt u mij aan uw zijde. "

  Zou ik Ecco ook naast mij vinden als ik wil euthenaseren, aborteren, verdoofd of onverdoofd ritueel slachten, belastingvrij in een ecoauto rijden, tegen ontwikkelingshulp ben, een kind een polioprik ontzeg of god verwerp ?

  Ik vrees dat het wel meevalt met die naastenliefde of het moet er een zijn die je niet weigeren kunt.

  BeantwoordenVerwijderen
 20. @een roepende in de woestijn zei

  [Uw antwoord toont aan dat u het verschil tussen een column en een wetenschappelijk artikel dus NIET weet.]

  Uw antwoord toont aan dat U niet weet wat voor maatstaven er gelden voor een wetenschappelijk artikel. Het toont ook aan dat U kennelijk vindt dat iedereen in een column de grootst mogelijke onzin mag verkondigen, nota bene met verwijzing naar zogenaamde wetenschappelijke consensus, zonder daarbij ook maar op enige wijze met argumenten te komen.

  Dat is inderdaad niet mijn idee van een column. Daar hebben wij dus duidelijk een andere visie op. Onzin blijft onzin, ook in een column.

  BeantwoordenVerwijderen
 21. Wat ook heel goed werkt bij het beoordelen van het nut van een godsdienst (zeg maar, het Nut van God) is de bijbelse spreuk "Aan de Vruchten kent men de Boom".
  Welke godsdienst bracht ons goede vruchten en welke alleen maar wreedheid, onrecht en armoede?

  BeantwoordenVerwijderen
 22. Of Jezus zijn afval zou scheiden in drie verschillende soorten dat weet ik niet, want er is geen bewijs voor, maar ik vermoed van wel. Omdat papier bij papier geen afval is maar een grondstof en dat zelfde ook geld het biologisch afbreekbare keuken en tuinafval, dat is de basis voor compost. Het waarom ik vermoed dat Jezus wèl zijn afval zou scheiden komt voort uit wat ik over hem weet. Om kort te gaan hij was één met alles. Hij stond nergens boven maar er naast. Hij heeft velen geïnspireerd om zichzelf te bevrijden. Hij was wars van geld verdienen aan geloof. Ik weet wel zeker dat hij zou kotsen van die beroepschristenen, de TV-dominees en het CDA. Hij heeft de wisselaars de tempel uit gesodemieterd en hij heeft door zijn sterven bij zijn vader de vergeving afgedwongen. Daardoor is het verder niet meer mogelijk om jezelf met geld vrij te kopen. Of de verlossing te verdienen door goede werken. Alles is genade.

  Ik denk dat de kerk, dat is de gemeenschap van broeders en zuster in Christus wereldomvattend is. Er is niet een kerk in Rome en een andere in Elspeet op de Veluwe. Al snel na het gaan hemelen van Jezus heeft een bende geldwolven zich meester gemaakt dan de kerk. Zij hebben er een instituut van gemaakt. Kijk naar de kerk van Rome, die meer aan kunstwerken bezit dan menig museum. En de Rooms Katholieke kerk doet relatief minder aan goede werken dan seculiere charitatieve organisaties. Dat uitvoeren van taken had de opdracht van de kerk geweest, niet het verzamelen van kunst.

  Ik denk dat de derde wereld zich zou kunnen baden in de sympathie van Jezus, juist doordat men zich via de kerk verbonden kan voelen. Als men de uitgangspunten van Jezus bekijkt dan zou de kerk als zij zich nu volgens de regels van Jezus zou gedragen een groot communicerend vat zijn waarin er een uitwisseling zou zijn van fondsen en kennis, waar men zich samen mens zou kunnen voelen, ongehinderd door grenzen of taal. Ik denk dat een Christen het niet kan maken om NIET naar de derde wereld af te reizen om daar de handen uit de mouwen te steken. Als men hier op zijn kont blijft zitten dan heeft men Jezus niet begrepen. Het lijkt allemaal een beetje op hemelfietserij, maar dat is het dan ook. Die ene allesomvattende theorie van de waarheid achter het leven, het universum en de rest is een beetje mager. Er moet meer zijn, en als dat er niet is dan heeft ieder mens recht op een leven zonder uitbuiters die zogenaamd in opdracht van god op zondagmorgen of vrijdagmiddag met de collectezak komen schudden. Als er geen god is dan heeft Jezus ons daar ook van verlost. De waarheid zal U vrij maken. Als er wel een god is dan is er nog geen man overboord want dan is Jezus gestorven voor de zonde, klaar!

  De ontkerstening en ontkerkelijking is geen probleem, het is een gevolg van de bevrijding die door Jezus in gang is gezet. Eerst was er een god der wrake, toen was er God de Vader en vervolgens is men ook daar van verlost. Als men goed analyseert wat Jezus in gang heeft gezet dan is het overduidelijk waarom bijvoorbeeld de islam Jezus niet erkent als de Zoon van God, als de verlosser! Om mensen dom te houden en vol van achterlijk bijgeloof te dwingen om te werken en te lijden, daar past geen bevrijding en verlossing bij. Als er geen angst meer is dan zijn er ook geen jihadisten.

  BeantwoordenVerwijderen
 23. @ Sirik,

  Neen, u vindt mij niet aan uw zijde als ik kinderen op de BBQ wil leggen.

  http://hoeiboei.blogspot.com/2011/07/achtergebleven.html

  Ik blijf er echt bij dat naastenliefde en iemands leven en eigendom niet respecteren niet te verenigen zijn.

  BeantwoordenVerwijderen
 24. @ Sirik,

  Neen, u vindt mij niet aan uw zijde als u kinderen op de BBQ wil leggen.

  http://hoeiboei.blogspot.com/2011/07/
  achtergebleven.html

  Ik blijf er echt bij dat naastenliefde en iemands leven en eigendom niet respecteren niet te verenigen zijn.

  BeantwoordenVerwijderen
 25. "Rare oncontroleerbare leerstellingen zijn nog nooit een reden geweest om niet tot een godsdienst toe te treden, of om uit te treden. Denk aan de esoterika, de gnostiek en de astrologie. Of aan de denkwereld van Rudolf Steiner, de bedenker van de zogeheten Antroposofie. Veel raarder kan een geloof niet worden, en toch is er aanhang te vinden, louter keurige mensen."


  Rare controleerbare leerstellingen zijn nog steeds een reden om tot een godsdienst toe te treden.

  Al Gore, miljonair en onheilsprofeet van wereldwijde zeespiegelstijging, kreeg zijn nobelprijs in een land dat al eeuwenlang het zeeniveau gestaag ziet dalen. Zweden heeft als enig land een stoeltjeslift waarmee men vanaf NAP-niveau het vroegere strand bereiken kan. Meer dan 100 meter bedraagt de post glacial rebound reeds.
  Geheel controleerbaar is dat het co2gehalte vandaag nogal aan de lage kant is. Zo'n 20.000 keer lager dan een max in het verre verleden toen green Peace en Mariko Peters nog opgericht en geboren moesten worden. Alle krijtrotsen, steenkoollagen, gas- en olievoorraden, zijn gevormd doordat beestjes en planten co2 opsnoepten.

  Hoogopgeleide mensen rijden nu rond in belastingvrije elektrieke autootjes om het milieu te redden. [PROEST!!!]

  "Veel raarder kan een geloof niet worden, en toch is er aanhang te vinden, louter keurige mensen."


  Nou, .... zuur in iemands gezicht gooien omdat alleen een hoofddoek beschermt ?

  BeantwoordenVerwijderen
 26. Deze reactie is verwijderd door de auteur.

  BeantwoordenVerwijderen
 27. "Ik blijf er echt bij dat naastenliefde en iemands leven en eigendom niet respecteren niet te verenigen zijn."

  Ja, weet ik wel. Wij zijn elkaars gelije niet. Jij bent meer dan ik.
  Jij bepaalt wat naastenliefde is en ik moet daaraan geloven.
  Zolang ik maar gehoorzaam, is er geen probleem.

  Opgelost.

  BeantwoordenVerwijderen
 28. vhgoor,

  " ..Omdat papier bij papier geen afval is maar een grondstof en dat zelfde ook geld het biologisch afbreekbare keuken en tuinafval, dat is de basis voor compost. "

  Klopt ! Het is een grondstof wat voornamelijk gebruikt wordt om de lege containerschepen richting China te voorzien van contragewicht. Zo'n schip vaart namelijk een stukje lekkerder, indien het goed in het water ligt.

  In de thuishaven aangekomen, wordt het waarschijnlijk in de fik gestoken, maar dat heb ik niet gecontroleerd.

  BeantwoordenVerwijderen
 29. Zelden reageer ik op schrijfsels maar in dit geval krijg ik toch nogal wat jeuk, niet door de humoristische manier waarop de Hr. Jansen met een toch wel erg zwaar onderwerp omgaat, maar de reacties van een zich Rinke noemende reageerder.
  Hij schrijft: een warrig artikel vol bizarre stellingnames. Kennelijk ontbreek bij Rinke enig gevoel voor humor, maar helaas ook voldoende bewustzijn begrip te hebben voor de verpakte boodschap.
  Er zijn veel zaken die we heel goed aan kunnen voelen maar waar vervolgens de bewijsvoering erg lastig is.

  Kerkgemeenschappen zijn naar mijn idee vooral sociale gemeenschappen. Als je gaat verhuizen is er een probleem, dat heeft de Hr. Jansen terecht gesignaleerd, leuk gevonden, ik er niet aan gedacht dit ook als een van de oorzaken van ontkerkelijking te zien.
  Ook zijn 2e reden vind ik origineel gevonden en ik vermoed dat hij het gelijk aan zijn kant heeft. Ik ga er in ieder geval meer op letten!

  En ach de laatste stelling van deze Rinke over intellectuelen, de definitie hiervan luid: personen met verstandelijke vermogens. Dit in twijfel trekken bij anderen geeft helaas te denken.
  Perverus

  BeantwoordenVerwijderen
 30. Rinke zei:
  Je ziet dat de kerken als sinds de jaren 50 leeglopen, overal in Europa. Pas sinds Fortuyn is "links" in bepaalde kringen echt een vies woord geworden, dat is dus sinds een jaar of tien. Als je naar kabinetssamenstellingen kijkt zie je dat doorheen die 50 jaar aan leegloopgeschiedenis linkse en rechtse kabinetten in verschillende landen elkaar afwisselen. Er is dus een golfbeweging in elk land tussen links en rechts, dan is de ene weer wat populairder, dan de andere.

  Een aaneenschakeling van denkfouten, vooringenomenheid en onwetendheid.

  Beste Rinke, zoals in linkse navelstarende kringen gebruikelijk, heb ook jij niet doorgehad wat er gedacht en gezegd werd in niet linkse kringen, simpelweg omdat dat niet op jouw linkse televisie kwam. "Links" is voor mij een vies woord sinds ik denken kan en dat is al heel lang. Je kunt de samenleving splitsen in degenen die het geld verdienen en degenen die het uitgeven. Degenen die het uitgeven zijn de luidkrakelende linksen en degenen die het verdienen zijn de overigen, niet links niet rechts zijn maar mensen die gewoon met hun werk bezig zijn en van politiek niet hun hobby hebben gemaakt. Niettemin hebben zij reeds decennia lang de opvattingen die uiteindelijk door Fortuyn werden vertolkt.

  Wat je zegt over linkse en rechtse kabinetten is eveneens onzin omdat wij in Nederland geen rechtse partijen hebben. De VVD en het CDA zijn gewoon linkse partijen, hoogstens iets minder links dan extreem linkse partijen als de PvdA, de SP en GL. Er is dus geen sprake van een golfbeweging, hoogstens van wat klotsen tegen de linkeroever.

  BeantwoordenVerwijderen
 31. @Wim Boon:

  [De VVD en het CDA zijn gewoon linkse partijen,]

  Ons verschil van mening lijkt me vooral een definitie-kwestie. Uit het feit dat U de VVD "gewoon links" noemt maak ik op, dat U een andere definitie hanteert van links en rechts dan de rest van de samenleving. Dat is Uw goedrecht natuurlijk, het discussieert alleen wat lastig want het leidt al snel tot begripsverwarring.
  Uw definitie komt in het kort neer op "ik ben rechts en de rest van de grote boze wereld is links".

  Echter, als Hans Jansen het heeft over "de kerk loopt leeg omdat kerkebroeders te links zijn", dan vind ik dat ik er redelijkerwijze van uit mag gaan dat Jansen hier de gebruikelijke definitie van het begrip "links" hanteert, en niet Uw afwijkende definitie. Misschien moet U mijn reakties nog eens herlezen, en dan proberen te begrijpen dat als ik de termen "links" en "rechts" hanteer, ik het niet over U versus de wereld heb, maar over links en rechts volgens gebruikelijke kaders - kaders waarin de VVD toch echt over het algemeen als rechtse partij beschouwd wordt, en CDA als centrum-rechts, doch opschuivend naar rechts. Dit laatste lijken me nou niet echt standpunten om mij op aan te gaan vallen. Jansen beweert heel wat discutabeler dingen dan dit.

  BeantwoordenVerwijderen
 32. Vanuit mijn eigen ervaring geef ik Hans Jansen gelijk.

  Ik ben katholiek; voor God zou ik eigenlijk iedere week naar de kerk willen gaan, alleen komt het er meestal niet van. Ik ben het niet eens met de strenge leer van de kerk, en ik haat tekst en melodie van de Huub-Oosterhuisliederen. Maar vooral erger ik me aan politiek-correcte preken. Daarover schreef ik vorig jaar open brieven aan mijn parochie: één over een klimaatdonderpreek en één over een asielzoekerssprookje.

  Twee jaar geleden ben ik verhuisd. We gaan nog steeds in onze oude parochie naar de mis, op 8 kilometer afstand, maar eigenlijk alleen wanneer onze dochter volgens het rooster misdienaar is. Op 1 kilometer van onze huidige woning is ook een katholieke kerk, maar die heb ik nog niet van binnen gezien; het was nog niet in me opgekomen om die te bezoeken. Toch maar eens kijken.

  BeantwoordenVerwijderen
 33. @ avd,

  Bloeiende steppen zijn inderdaad ondragelijk. Het probleem is dat de overgrote meerderheid van de parochies Huub Oosterhuis op handen dragen en 8-mei-beweging-achtig zijn. Uitzonderingen zijn er ook, zoals de Agneskerk in Amsterdam. Maar als je bijvoorbeeld naar Breda zou verhuizen dan zou je als 'gewone katholiek' zijn aangewezen op allerlei vrijzinnige crypto-protestanten die Jezus minstens zo geweldig vinden als Mahatma Gandhi, Nelson Mandela en Jan Pronk. Maar ja, het alternatief voor dit soort fratsen is natuurlijk degenen die juist de, in uw ogen strenge, leer van de kerk uitdragen. Zelf ben ik van mening dat dit, mits dit met liefde en barmhartigheid en begrip voor de menselijke zwakheid maar wel resoluut en duidelijk gebeurt, het beste is om het verstikkende relativisme van de jaren '60 predikers te boven te komen.

  BeantwoordenVerwijderen
 34. Beste Rinke,
  Je zegt o.a.: Ons verschil van mening lijkt me vooral een definitie-kwestie. Uit het feit dat U de VVD "gewoon links" noemt maak ik op, dat U een andere definitie hanteert van links en rechts dan de rest van de samenleving.
  Hiermee bevestig je precies wat ik zei, namelijk dat je zoals in linkse navelstarende kringen gebruikelijk, niet door had wat er gedacht en gezegd werd in niet linkse kringen, simpelweg omdat dat niet op jouw linkse televisie kwam. Jij denkt blijkbaar dat de samenleving uitsluitend bestaat uit mensen die denken zoals jij, simpelweg omdat je geen andersdenkenden kent. Het kan natuurlijk ook zo zijn dat je op een Noors eiland in een indoctrinatiekamp hebt gezeten.
  Overigens heb ik geen behoefte om je reacties nog eens te lezen. Zo interessant zijn ze niet.

  BeantwoordenVerwijderen
 35. Het is niet mogelijk een wetenschappelijk artikel te schrijven over een zaak die al door anderen is uitgezocht. Wat wel kan, is in een column de resultaten van andermans onderzoek trachten te verspreiden.

  BeantwoordenVerwijderen
 36. @Hans Jansen:
  Hier refereert U opnieuw naar bestaande wetenschappelijke inzichten zonder op maar enige wijze concreet te worden, maar ondertussen wel suggererend dat de stelling waar ik U op aanval ("De kerk loopt leeg omdat beroepschristenen te links zijn") behoort tot de algemene consensus van de sociologie.

  Ik verdenk U er van dat U bewust zo vaag blijft: U bent strikt genomen zo niet te betrappen op het verkondigen van pertinente onwaarheden, terwijl U ze wel suggereert.

  Echter, door nu opnieuw te refereren aan wetenschappelijke consensus die in elk geval voor de door mij bestreden stelling niet bestaat, neigt U richting de dubieuze praktijken van Diederik Stapel en Roos Vonk, en laat U wetenschappelijke integriteit bezoedelen door politieke stellingname.

  Tenzij U alsnog aannemelijk kunt maken dat inderdaad binnen de sociologie voornoemde stelling algemeen aanvaard is; in dat geval neem ik mijn woorden terug.

  Maar U weet net zo goed als ik dat die stelling meer een potje blufpoker van Uw zijde is, dan dat het iets met wetenschap te maken heeft.
  Ik zou U aanraden om zorgvuldiger om te gaan met wetenschappelijke uitspraken, ook in een column. Stellingen die niet meer dan Uw mening zijn dient U niet te presenteren als wetenschappelijk feit. Op die manier gooit U uiteindelijk Uw wetenschappelijke reputatie te grabbel.

  BeantwoordenVerwijderen
 37. Deze reactie is verwijderd door de auteur.

  BeantwoordenVerwijderen
 38. Wim Boon -

  De moeite waard om nog even te herhalen:

  "Wat je zegt over linkse en rechtse kabinetten is eveneens onzin omdat wij in Nederland geen rechtse partijen hebben. De VVD en het CDA zijn gewoon linkse partijen, hoogstens iets minder links dan extreem linkse partijen als de PvdA, de SP en GL."

  Inderdaad valt op goede gronden de stelling te verdedigen dat het aan een rechtse partij ontbreekt (en niet alleen in NL, maar bijv. ook in de VS).

  Ik neem aan dat u daarbij refereert aan een denkbeeldige partij die daadwerkelijk zou uitgaan van een vrije markt en natuurlijke rechten voor burgers die gevrijwaard zouden blijven van ongeoorloofde staatsbemoeienis.
  Het complete politieke spectrum fungeert m.i. tegenwoordig als legitimering voor de "Versorgungsstaat", naar corporatistisch model, d.w.z. een kongsi tussen het interventionistische staatsapparaat en "too big to fail", z.g. "political entrepreneurs".

  De politieke discussie gaat hooguit over het meer of minder "efficiënt" managen van dit stelsel, dat ooit door Bastiat in zijn algemeenheid werd gekenschetst als "gelegaliseerde plundering".

  Sag.

  BeantwoordenVerwijderen
 39. @ Wim Boon, Sagunto,

  Mag ik u, met betrekking tot de VVD, erop wijzen dat deze partij 8 van de 10 maatregelen die nodig zijn om de democratie voor het communisme te veroveren steunt. Zie einde hoofdstuk 2 van het Communistisch Manifest van Marx en Engels en laat u overtuigen.

  @ Rinke,

  Het zou helemaal niet van belang zijn als de communis opinio van de sociologen anders zou zijn dat de kerken leeglopen omdat de beroepschristenen links zijn. Sociologie is een wetenschap die, zoals alle gammawetenschappen, makkelijk ideologisch is in te kleuren. En in de westerse wereld zijn sociologen vrijwel altijd links. Onderzoeken die waarschijnlijk politiek incorrecte uitkomsten hebben zullen niet plaats vinden en politiek incorrecte uitkomsten zullen worden voorzien van een politiek correcte duiding. Het is in het vak sociologie als net zo bedroevend gesteld als in het vak economie, sociale geografie, multi-culti-wetenschappen of vrouwenstudies.

  BeantwoordenVerwijderen
 40. Dank @eccouomo,

  Het is goed om dit onderbelichte feit nog even onder de aandacht te brengen. Merci.

  Een werk dat ik in dit verband warm zou willen aanbevelen, betreft de studie van prof. Linda Raeder. Haar boek, "John Stuart Mill and the Religion of Humanity" werpt een interessant licht op deze filosoof die het liberalisme van koers deed veranderen tot de paradoxale politiek-religieuze leer die beoogt het individu vrij te maken middels interventie door de staat. De teloorgang van het klassieke liberalisme (Bastiat, von Mises) en de sluipende metamorfose richting het interventionistische "liberalism" van tegenwoordig, mag voor de Anglo-Amerikaanse wereld op het conto van Mill en zijn proto-totalitaire leer worden geschreven. Zijn liberalism zag hij zelf als voorportaal van het communisme, zie, nogmaals, het sublieme werk van prof. Raeder: "John Stuart Mill and the Religion of Humanity".

  Hier een hoofdstuk in essay-vorm (pdf).

  Certa bonum Certamen
  Sag.

  BeantwoordenVerwijderen
 41. " Maar U weet net zo goed als ik dat die stelling meer een potje blufpoker van Uw zijde is, dan dat het iets met wetenschap te maken heeft. "

  Hoe kun je weten dat Jansen net zo goed als jij weet dat die stelling meer is dan een potje blufpoker.
  En hoeveel is 'meer' ?


  Mijn hoofd tolt.
  (maar dat gebeurt wel vaker)

  BeantwoordenVerwijderen
 42. @ Sagunto,

  Dank u. Zodra ik tijd heb zal ik het lezen. Overigens ben ik van mening dat het liberalisme al vanaf het begin de verkeerde koers aan het bevaren was door een, beperkte, democratie te steunen. Een beperkte democratie leidt op termijn tot massademocratie en herverdeling van eigendom en uiteindelijk het communisme light waar wij nu onder leven. Ook de afbraak van de cultuur, het christendom, de beschaving en de massa-emigratie van mohammedanen en andere ons vijandig gezinde uitvreters is prima door de effecten van democratie te verklaren. De klassiek liberalen hadden in de 18d e eeuw gewoon voor de afschaffing van privileges moeten pleiten, zonder nieuwe mensen en belangengroepen privileges te geven.

  BeantwoordenVerwijderen
 43. @ecceuomo

  Proficiat, U geeft hier zowaar de eerste tegenreaktie die enigszins (nadruk op enigszins) hout snijdt.

  Het is inderdaad waar dat de sociologie geen harde wetenschap is, en inderdaad makkelijk ideologisch beinvloedbaar is. Ook Uw rijtje van andere zachte wetenschapsdisciplines kan ik onderschrijven. Dat sociologen doorgaans eerder links dan rechts zijn wil ik zelfs mede onderschrijven - alhoewel ik wel kwijt wil dat ik zo langzamerhand een beetje moe word van de makkelijke dooddoener "alles is links, en dus onbetrouwbaar". Daarnaast kan ik er op afdingen dat "politiek correct" tegenwoordig eerder rechts is dan links.

  Dit geconstateerd hebbende, doet dat helemaal niets af aan mijn kritiek op Jansen. Al zou het zo zijn dat de sociologie "links" is en "te zacht", dan nog zit Jansen de boel te bedotten als hij suggereert dat zijn uitspraak in overeenstemming met algemeen aanvaarde sociologische consensus is. Dat is het niet, en dus heeft het nog steeds geen pas om net te doen alsof dat wel zo is.
  Keer op keer doet Jansen net of de gewraakte uitspraak ondersteund wordt door sociologisch onderzoek. Dat is gewoon niet waar.

  BeantwoordenVerwijderen
 44. @ecceuomo:

  begrijp ik uit Uw woorden nu goed, dat U democratie maar lastig vindt omdat het onherroepelijk leidt tot maatschappijvormen die U niet zinnen?
  Dit doet me toch wel even tamelijk de wenkbrauwen fronsen.

  BeantwoordenVerwijderen
 45. Jansen, wat gebeurt er nu ?.

  Het stikt hier ineens van de geschriftgeleerden die hun omgevallen boekkast met de onbegrepen boeken ordenen.

  En ging het oorspronkelijk niet over dat het opheffen van de Nederlandse rechtstaat dmv globalisering en afgedwongen internationale solidariteit of het opvangen van economische entrepreneurs in huize gods, weinig te maken hebben met Christus' leer ?

  Kerkbezoek heeft vaak het zelfde doel als het samenzijn in het (dorps)cafe. Een gezellig samen zijn, want wat is makkelijker dan een biertje uit eigen koelkast ?

  BeantwoordenVerwijderen
 46. ecceuomo -

  "Overigens ben ik van mening dat het liberalisme al vanaf het begin de verkeerde koers aan het bevaren was door een, beperkte, democratie te steunen. Een beperkte democratie leidt op termijn tot massademocratie"

  Die afsluitende zin wil ik graag betrekken op het werk (ook in de Franse politiek destijds) van de vrije markt filosoof/politicus Claude Frédéric Bastiat. In diens oeuvre en politieke strijd ligt m.i. niet besloten wat u veronderstelt, i.e. dat een uiterst beperkte rol van de staat, met slechts inachtneming van het natuurrecht, de opstap zou vormen naar communisme.

  Het Rothbard Instituut in Antwerpen heeft in vertaling een zeer leesbaar boekwerkje (97 pag.) van Bastiat uitgegeven, getiteld "Rechtvaardigheid en Solidariteit"

  h.groet,
  Sag.

  BeantwoordenVerwijderen
 47. sirik -

  Met xcuses voor wankele kasten en literatuurverwijzingen. Deze worden overigens vrijblijvend aangeboden ter onderbouwing van een gemaakt punt. Maar u heeft absoluut gelijk dat dit draadje off-topic dreigt te raken.

  De link tussen kerk en markt, is dat de Latijnse Kerk al vijfhonderd jaar voor Adam Smith aan de wieg stond van de filosofie van de vrije markt. Het moment in het evangelie, dat JC "des duivels" wordt op de geldwisselaars in de tempel, is hiermee in overeenstemming te brengen. De geldwisselaars zijn vergelijkbaar met een progressivistisch instituut par excellence, de huidige FED in de VS, die in opdracht van de staat geld uit het niets creëert om ambitieuze politieke plannen te financieren.

  At your service,
  Sag.

  BeantwoordenVerwijderen
 48. @ Rinke,

  Politiek correct is tegenwoordig nog steeds links. De linkse politieke correctheid is in meerdere opzichten zelfs ernstiger dan in de jaren '60 en '70 omdat heel veel gedachtegoed geïnstitutionaliseerd is en - dankzij media, het gesubsidieerde verenigingswezen en publiek onderwijs - nu breed worden gedragen terwijl het voorheen ging om een modeopvatting van een segment (o.a. academici) van de middenklasse.

  Het is heel logisch dat de kerken leeglopen omdat de beroepschristenen links zijn. Men gaat immers niet naar de kerk om zaken te vernemen die men ook bij een politieke bijeenkomst zou kunnen vernemen. En als zelfs kerken geen bastions meer zijn in oppositie tegen waarderelativisme en ook geen hoger doel meer uitdragen dan heb je er als christen weinig te zoeken.

  Ik vind democratie niet lastig, maar intrinsiek slecht en immoreel. En het voornaamste is niet dat het mij niet zou 'zinnen'. Ik maak bezwaar tegen democratie omdat het leidt tot onteigening en onvrijheid . Tot uitholling van de beschaving, ontkerstening, waarderelativisme, onrecht, dwang, groei van de staat en uiteindelijk een soort dictatuur.

  Ik weet dat democratie volgens velen als het minst slechte systeem wordt gezien, maar dit is een ernstige misvatting. Ik weet ook dat democratie aan het begrip vrijheid gekoppeld wordt, maar dit is leugenachtige propaganda aangezien vrijheid en democratie als vuur en water zijn.

  BeantwoordenVerwijderen
 49. @ Sagunto,

  "In diens oeuvre en politieke strijd ligt m.i. niet besloten wat u veronderstelt, i.e. dat een uiterst beperkte rol van de staat, met slechts inachtneming van het natuurrecht, de opstap zou vormen naar communisme."

  Dan had Bastiat, die vaak gelijk had, in dit geval ongelijk. Een organisatie die het monopolie heeft m.b.t. de uiteindelijke besluitvorming zal niet gecorrigeerd kunnen worden als zij positief recht zou ontwerpen dat tegen natuurrecht indruist, ook al was het aanvankelijke plan dat men natuurrecht in acht dient te nemen. Wie een monopolie heeft m.b.t. de uiteindelijke besluitvorming zal geprikkeld worden om conflicten uit te lokken en anderen te onteigenen. Het is een groot misverstand geweest van de klassiek liberalen (d.w.z. de meeste klassiek liberalen, Gustave de Molinari(1819-1912) is een van de weinige uitzonderingen, lees 'De la Production de la Sécurité') om te veronderstellen dat een monopolist - die mensen eerst onteigent om mensen tegen onteigening te beschermen - goed of noodzakelijk zou zijn. Privileges afschaffen is goed, maar de klassiek liberalen hebben nieuwe geprivilegeerden in het leven willen roepen. Theoretisch is het klassiek liberalisme zo lek als een mandje. Men had er voor moeten ijveren voor natuurrecht en de afschaffing van alle privileges. Bedenk goed wat een privilege is: het niet als misdadig beschouwen van een handeling die als misdaad beschouwt zou worden als iemand die geen privileges heeft deze handelingen zou doen. Zoiets legitimeren gaat op termijn nooit goed.

  BeantwoordenVerwijderen
 50. Het leuke van Jansens stukjes is gelegen dat hij daarin nooit hoog van de toren blaast, maar zijn verstand gebruikt en zijn belezenheid op de achtergrond houdt.

  BeantwoordenVerwijderen
 51. "De geldwisselaars zijn vergelijkbaar met een progressivistisch instituut par excellence, de huidige FED in de VS, die in opdracht van de staat geld uit het niets creëert om ambitieuze politieke plannen te financieren. "

  Geldwisselaars, het woord zegt het al, verwisselen het een met het ander, is iets anders dan uit het niets iets creeren. Zulke ingewikkelde zaken zijn voorbehouden aan mensen zoals Yomanda, de paus en Kees-Jan.

  Wat '
  progressivistisch instituut' nu precies inhoudt weet ik niet, maar wat ik wel weet, is dat na het te overvloedig drukken van 'Bank issued notes' in 1721, UK, de Bubble Act werd uitgevaardigd. 'Bubble' is dus niet een modern woord.

  'Dikdoenerij' is trouwens ook een oud woord.

  BeantwoordenVerwijderen
 52. @ Sirik,

  Het komt allebei neer op oplichting. En oplichting is onteigening, roof.

  BeantwoordenVerwijderen
 53. Deze reactie is verwijderd door de auteur.

  BeantwoordenVerwijderen
 54. Ik las dit stuk pas 18 oktober. Hoop wel dat deze reactie geplaatst wordt, aangezien zelfs ik alles nog gelezen heb..

  Rinke!

  Welk een gif zeg.... Beetje links toch wel...

  Rinke kent maar heel selectief 1 geloof dat met alles wat er in Rinke zit verdedigd dient te worden.

  En dat is het geloof van de linkse kerk.

  Overgevoelige Rinke valt over de stelling:

  ...dat de kerk leeg zou lopen omdat "beroeps-christenen" zich te veel op het pad begeven van "Linkse kerk" of "Groene Khmer"...

  Gert Leers van het kerkelijke CDA, zegt met een zeer linkse uitspraak dat immigratie een verrijking voor Nederland is. Hup, terecht weer een aantal zetels eraf voor het CDA. Hup: het kerkelijke CDA loopt verder leeg tot een historisch dieptepunt.

  Stelling bewezen. Weg Rinke.

  Ik vond het in ieder geval wel humor om het zo aan te tonen.

  Notabene: Jansen geeft je antwoord: hij geeft de wetenschappelijke bronnen weer. Maar Rinke is links doof.

  Het staat al vast dat alleen Rinke gelijk heeft. Rinke is als het om zaken gaat waar Rinke het niet mee eens is, selectief links lui en gaat niet lezen en onderzoeken, maar warrig en bizar raaskallen tegen de veel intelligenter en realistischer Hans Jansen.

  Overigens ben ik van mening, dat gezien de huidige politieke verhoudingen, een onacceptabel groot aantal PvdA'ers met belastinggeld overbetaalde hoge functies bekleedt in het land. Correctie op dit punt lijkt me onafwendbaar.

  BeantwoordenVerwijderen