TWEE VERHELDERENDE MINUTEN MET ABU IMRAN



Steeds weer wordt Abu Imran ‘geminimaliseerd door de politiek correcte meute terwijl hij er telkens in slaagt wrevel op te wekken in binnen- en buitenland. En samen met hem , worden zijn ‘vrienden’ zoals bijvoorbeeld Ajem Choudary, weggezet als irrelevant terwijl ze organisaties leiden die er niet om liegen. Al Mouhajiroun om er één te noemen. Of hun ‘spirituele advizeur Anwar-Al-Awlaki die op de koffie ging bij wijlen Osama bin Laden en naast Ayman-Al-Zawahiri kandidaat was om oompje Osama op te volgen bij de tijdelijke vereniging Al Qaida en Co, die ondertussen toch velen ongevraagd naar de eeuwigheid hebben verwezen. 

Het was maandag, 05 september nog eens een ‘zonnige’ dag. Ik had juist afscheid genomen van mijn vriend en op weg naar de uitgang van het plaatselijke ziekenhuis ‘ De heilige familie’. Aangekomen in de inkomhal van deze katholieke instelling die gebeden ondersteunt met rationele wetenschap, komt een oude bekende mij niets vermoedend tegemoet. Het is Mijnheer Fouad Belkacem, beter bekent als de schreeuwlelijk ‘Abu Imran’ van de ‘sharia 4 belgium & Co’.

Het was reeds in 2005 dat ik als straathoekwerker tevergeefs waarschuwde voor de negatieve impact van dit sujet op jongeren met een islamitische achtergrond. Het relaas van deze periode is voor de geïntereseerde lezer te vinden op
http://janice-laureyssens-visie.skynetblogs.be/archive/2008/03/13/sharia-in-boom.html

Met een van zijn schattige kindjes aan de hand schuifelde hij nietsvermoedend mijn richting uit. Op gelijke hoogte gekomen begroete ik hem “ dag Fouad, dat is lang geleden” ! Hij hief zijn hoofd en hij stamelde“ ah Peter”. Alhoewel ik geboekstaafd sta als ‘islamofoob’ ben ik helemaal niet ‘moslimofoob’. Ik merkte op dat ik hem, als Abu Imran, reeds vaak in de media heb opgemerkt met zijn bedenkelijke boodschappen waarop hij wist te repliceren dat ik van mijn kant ook was opgemerkt met “ criminaliserende uitlatingen” aan zijn adres. Ik moest toegeven dat mijn summiere commentaren op zijn optredens eigenlijk overbodig waren omdat hij zelf reeds grote inspanningen leverde om vooral zichzelf te ‘criminaliseren’ en met hem tot grote ergernis van velen, de ganse islamitische gemeenschap.
Toen deed hij een voorstel dat perfect weergeeft welke ‘moraal & ethiek’ de zijne is. Hij vertelde mij een bijzonderheid over zijn nieuwe gezinsuitbreiding, “en of dat geen goede voorzet was die ik dan kon gebruiken om hem verder te beschimpen ?” Ik heb hem duidelijk gemaakt dat ik niet geloof in god en dus ook niet in de erfzonde, en besloot op zacht verontwaardigde toon “ Fouad, dat is je kind man !”
Ik herinner mij nog goed dat hij bijvoorbeeld de Boomse jongeren van zijn jeugdvereniging ‘El Islaah’ meenam naar de moskee in Tilburg (NL) waar destijds de politica Rita Verdonk de hand werd geweigerd door Imam Ahmad Salam. Toenmalig Minister Inge Vervotte, in haar onwetendheid, had zelfs voor El-Islaah 70.000 euro subsidie’s klaarliggen in Brussel.
Die 70.000 euro zijn mede door mijn hardnekkige oppositie in Brussel gebleven. Voormalig Minister Rita Verdonk heeft met haar Partij ‘Trots op Nederland’ én haar mollige ‘gsheliegheit’ vooral de ‘polonaiseretoriek’ in de politiek geïntroduceerd, niets meer. Mij werd verboden om Inge Vervotte te informeren over de mooi geformuleerde, doch scheinheilig gelogen doelstellingen in de subsidieaanvraag. De onbekende Fouad Belkacem zette ongehinderd, doch zonder subsidie, zijn tocht verder richting Abu Imran en zijn internationale connecties . De dogmatiek van het politiek correct multikulisme was weer even gered, oef.......
Nog altijd rotzooit, onder andere, Abu Imran met de integriteit van kindertjes, alle kindertjes, ‘eigen kindertjes eerst’!. Een niet fysieke maar mentaal penetrerende pedofiel die kinderen en jongeren instrumentaliseert om zijn eigen frustraties en waanbeelden over te brengen in de samenleving en door te geven aan de volgende generaties.
Steeds weer wordt hij ‘geminimaliseerd door de politiek correcte meute terwijl hij er telkens in slaagt wrevel op te wekken in binnen- en buitenland. En samen met hem , worden zijn ‘vrienden’ zoals bijvoorbeeld Ajem Choudary, weggezet als irrelevant terwijl ze organisaties leiden die er niet om liegen. Al Mouhajiroun om er één te noemen. Of hun ‘spirituele advizeur Anwar-Al-Awlaki die op de koffie ging bij wijlen Osama bin Laden en naast Ayman-Al-Zawahiri kandidaat was om oompje Osama op te volgen bij de tijdelijke vereniging Al Qaida en Co, die ondertussen toch velen ongevraagd naar de eeuwigheid hebben verwezen.
Ondertussen ben ik werkzoekende. Een bijzonder frustrerende opdracht, gebrandmerkt door de ‘sociaalvoelende elite’ als racist, nazi, fascist, rechts, en in het bijzonder islamofoob, vanwege mijn voortijdige, weggewimpelde en vooral pijnlijk onhandelbare meldingen. Maar ik voel mij, zelfs niet op aangeven van ‘ papa Fouad-Imran’ zelve, geroepen om die frustratie over de rug van Abu Imran zijn kinderen te ventileren. Als hij zijn kinderen mee in zijn haatideologie wil trekken, dan mag hij zelf zijn wansmakelijke nieuwtje wereldkundig maken. De naar sensatie snakkende media, die er niet in slaagt feiten en veronderstellingen uit elkaar te houden, zijn zijn uitgelezen instrument. De opgevoerde vertolkers van het wederwoord zijn al even zielig als ‘dit sujet mal élevé ‘,
zoals de slecht opgevoede J.M. Le Pen hem zou noemen.
Het is meer gepast en moediger om dat te doen in het aangezicht van degenen die hem reeds zes jaren vrije baan geven om te doen wàt hij doet, en in één beweging te broodroven wie hen daarover in zijn/haar functie als nabijheidswerker informeert. Dit in tegenstelling tot ‘hoger’ geplaatsten is er voor ons, geëxcommuniceerde straathoekwerkers, geen herstel van goede naam. Ook niet nu dat zowat alles, wat werd weggezet als ‘fantasmen ter kwader trouw of Vlaams-Belang verslagen’, werd bevestigd in de feiten !
Het zij zo...Mijnheer & Mevrouw De Burgemeesters, (ex)Partijvoorzitters of (ex) Ministers.....die onze meldingen destijds beteugelde met een hoogmoedig wegwuifgebaar of erger, maatschappelijke excommunicatie.
U was al in 2006 op de hoogte van dit én ander islamgerelateerd onheil in uw gemeente, stad en land. Uw verontwaardiging en uw sociale empathie, inzonderheid met uw moslimse burgers, is dan ook meelijwekkend en vals, uw volhardend zwijgen misdadig !
Abu Imran besloot de twee minuten dialoog met de terechte quote: “ Ik maak toch nog altijd méér lawaai dan jij” en een grijns.

Peter Calluy
Ex straathoekwerker Boom.
Ontdekker, doch niet de impressario van Abu Imran.

2 opmerkingen:

  1. Deze reactie is verwijderd door de auteur.

    BeantwoordenVerwijderen
  2. Zoals men graag elke vermeende 'rechtse' meteen uitvergroot, zo minimaliseert men de intolerantie vanuit de islam. Degenen die met de 'onwelkome' boodschap komen krijgen of het etiket van islamofoob, rechtsextreem of racist (bij autochtonen), of het etiket van persoonlijk getraumatiseerd (allochtoon) die je vooral moet negeren. Zo ook een paar jaar geleden een Marokkaanse vrouw in Brussel die kwalijke praktijken in de islamitische gemeenschap signaleerde, ze werd vooral genegeerd. Politiek correctheid is een muilkorf dat tot veel onrecht leidt.

    BeantwoordenVerwijderen