Dienaar van Allah verrast Koningin Beatrix


Update, 21.02uur: Arabist Jansen laat weten dat de man koran 19:30-34 voordroeg. Jansen spreekt zijn verbazing uit over het feit dat hier in de pers niet over bericht wordt. 

Een grappenmaker. Gisterenavond in het Amsterdamse Concertgebouw waar koningin Beatrix acte de présence gaf. Een netjes aangeklede stand-up comedian, genaamd Jezus, kon zomaar de microfoon pakken en ruim een minuut spreken (en preken) tot Hare Majesteit en het geëerde publiek, terwijl hij toch echt niet op het programma stond. 

De comedian moest er even inkomen, maar kwam snel op stoom: Het spijt me. In de naam van Allah, de barmhartige en genadevolle. Ik weet het, het spijt me het is niet de manier zoals het moet maar ik ben genoodzaakt om dat te doen. Ik heb een aantal keren verzoeken gedaan maar dat werd overgeslagen. Ik ben een dienaar van Allah. Hij heeft mij het boek gegeven en tot een profeet gemaakt, hij heeft mij gezegend gemaakt waar ik ook moge zijn. Hij heeft mij het gebed en armenbelasting verplicht gemaakt. (.....) Ik ben Isa Messiah Jesua, Jezus Christus, hoe je het noemen wilt, (….) Ik ben een dienaar van Allah en ik kom om u uit te nodigen voor geloof, geloof in Allah, Mevrouw, en dient Hem dus dat is de rechte weg." 

De orkestleden verlieten voor de zekerheid het podium, maar geen van de bescheten concertgebouwbezoekers kwam
op 't idee de man erop te wijzen dat Toomler, het café voor stand-up comedians, een paar honderd meter verderop staat. Nu weten we 't wel zeker, als deze bezoekers iets kunnen dan is het alleen maar applaudisseren.

De man noemt zich dan wel Jezus (dienaar van Allah), maar de echte Jezus had zijn pr toch een stuk beter voor elkaar. Lees hierrr. 

Bekijk het optreden van stand-up comedian Jezus hierrr.

37 opmerkingen:

 1. koningin hoeft net met een hoofdletter hoor, we zijn hier niet in Duitsland, en zo hoog heb ik ze niet zitten

  BeantwoordenVerwijderen
 2. De tekst die deze man spreekt is een vrije maar herkenbare parafrase van een deel van soera 19 dat over Jezus handelt.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Ik geloof dat ik die man met mijn hobo toevallig in de knieholten had geraakt.

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Wie blijft er het langst in voorarrest:
  de waxinelichthoudergooier of jezus.

  BeantwoordenVerwijderen
 5. @sirik Deze meneer weet nog een pak aan te trekken en hoewel niet correct, volzinnen uit te spreken.

  Zal jezus voor de zekerheid ook naar het PieterBaanCentrum worden verwezen?

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Er zat gisteravond dus geen Jasper Schuringa in de zaal

  BeantwoordenVerwijderen
 7. Als de man kwaad in de zin had gehad, dan had hij meer dan voldoende tijd gehad zijn plannen tot uitvoer te brengen.
  Het amateurisme van de beveiliging doet me het ergste vermoeden voor de rest van NL.
  En Bea's poffertjesporum en onvermogen te bevatten wat hier potentieel stond te gebeuren zeggen veel over haar realiteitszin, over haar vermogen een potentiele crisis in te schatten.

  BeantwoordenVerwijderen
 8. Hij riep HKH niet op om DNA af te staan, dus waarschijnlijk laten ze hem niet een jaar lang zonder proces rotten, zoals bij Erwin Lensink het geval is.

  Leve de Republiek!

  BeantwoordenVerwijderen
 9. soera 19 (maria).
  .........
  [19:30]
  Hij (Jezus) Sprak: "Ik ben een dienaar van God. Hij heeft mij het Boek gegeven en mij tot een profeet gemaakt;"

  [19:31]
  "Hij heeft mij gezegend waar ik ook ben; en heeft mij het gebed en het geven van aalmoezen opgelegd zolang ik leef."

  [19:32]
  "En dat ik gehoorzaam zou zijn jegens mijn moeder. Hij heeft mij noch een onderdrukker, noch een slecht mens gemaakt."

  [19:33]
  "Vrede was met mij op de dag van mijn geboorte en zal met mij zijn op de dag van mijn dood en evenzo op de dag dat ik ten leven zal worden opgewekt."

  [19:34]
  Aldus was Jezus, de zoon van Maria. En (dit is) het ware woord waaraan zij twijfelen.

  [19:35]
  Het past niet bij God Zich een zoon te verwekken, Heilig is Hij. Wanneer Hij een beslissing neemt, zegt Hij daartoe slechts: "Wees", en het "is".

  [19:36]
  "Voorwaar, God is mijn Heer en uw Heer. Aanbidt Hem derhalve, dit is de rechte weg."

  [19:37]
  Doch (sommige) partijen verschillen (hierover) onderling van mening; maar wee de ongelovigen bij hun aanwezigheid op de grote Dag.  Ik vind Annie M. G. beter.

  BeantwoordenVerwijderen
 10. Deze reactie is verwijderd door de auteur.

  BeantwoordenVerwijderen
 11. "Ik ben verder geen rechts- en wetsgeleerde, maar je hoeft natuurlijk geen professor te zijn om te concluderen dat die man volledig tegen de regels in handelde, en daarvoor gestraft moet worden"


  Wat E.H. nu voorstelt om te doen is typisch zo'n voorbeeld van islamisering van NL, maar dan in de vorm van een politiestaat. Gelijk oppakken voor het minste vergrijp.

  Een beetje volwassen Nederlander pakt hem bij de kladden en smijt hem buiten:"wegwezen jij". Pas bij herhaling komt oom agent om de hoek kijken. Ja en dan moet u toch echt een keer ophouden, meneer. En meestal blijft het daarbij.
  In de multiculturele samenleving daarentegen niet. Dan lijkt men hardleers.
  Toch opvallend is het dat na een overval op een onschuldige sigarenwinkel er geen kans op herhaling is, en dus de pleger voorlopig vrijuit gaat en in dit geval de lakeien anders beslissen.

  "Dus binnen de context van de islam is deze blaaskaak uitgetreden!
  Binnen de context van de wet heeft hij een misdrijf gepleegd, nl: Rust en orde vertoring "
  Volgens de context van de Nederlandse wet, zet de islam ( soera 33 de partijscharen) aan tot veelwijverij, slavernij en polygamie. Ook viespeukerij tussen neef en nicht wordt nniet als iets verderfelijks beschouwd. Wat een Nederlandse veeboer nooit zou doen wordt aanbevolen. Ook dat is verlies van beschaving.

  En verstoort zo rust en openbare orde.
  Maar ernstiger is dat hiermee de islam zich tegen de Nederlandse cultuur keert en dat is onacceptabel.

  BeantwoordenVerwijderen
 12. Prachtige beelden van de koningin en het gezelschap dat haar omringt, balkon, boven "Mahler" (niemand minder dan). Je ziet bij de mevrouw links van haar (Andrée van Es?)langzaam de verbazing komen, eerst een vermoeden dat er misschien iets niet klopt, vervolgens de bijna zekerheid 'hier klopt iets niet!'. En dan vervolgens het orkest wat ordelijk en schijnbaar in alle kalmte het podium verlaat -lijkt toch wel haast weer op afspraak- terwijl die zotte vent nog even door oreert. Tenslotte vriendelijke suppoosten die de man wegleiden. Onweerstaanbaar grappig, dit alles in die plechtige ambiance van het Concertgebouw, muzikanten netjes in het pak, koningin op het balkon, mooier kan je het niet verzinnen, en dan nog echt ook! Hoe ernstig moeten we dit nemen? De man had uiterlijk wel iets weg van frère Tariq en de door hem gekozen tekst hoort toch wel bij de voor gelovige christenen meer grievende passages in de Koran. Als hij een gek is, dan mogelijk toch wel een gek met een welomlijnd doel. Dat aspect drong vermoedelijk niet tot iedereen door.
  O ja, en dan als finishing touch het applaus van de concertgebouwbezoekers. "Nu weten we 't wel zeker", schrijft Annelies, "als deze (bescheten concertgebouw-)bezoekers iets kunnen dan is het alleen maar applaudisseren."
  Was het bescheten? En als ze applaudisseren, blijkt daaruit dan dat ze niets anders kunnen dan applaudisseren? Mij iets te rap geoordeeld. Misschien had ik ook wel geapplaudisseerd als ik mij tussen de bezoekers had bevonden. En wat zou een meer adekwate reactie zijn geweest dan applaus? Toch in elk geval niet hard wegrennen, denk ik. 'Boe' roepen? Te veel eer. Nee, dat applausje was juist goed. Een staande ovatie was natuurlijk wat anders geweest. Maar zó geíslamiseerd zijn we overduidelijk (nog) niet.

  BeantwoordenVerwijderen
 13. Ad Holman:
  Een man die beweert dat Isa, ofwel Jezus, een dienaar van Allah is, slaat inderdaad binnen zijn religieuze visie geen wartaal uit. Ook kun je die religieuze visie niet zomaar onder het kopje gekte plaatsen, want er zijn zoals bekend nogal wat mensen die deze visie delen, en die staan merendeels niet als psychiatrische patiënten te boek.
  Maar iemand die komt beweren zelf Isa (of Jezus, of "hoe je hem maar noemen wilt") te zijn, nu, daar is toch wel een steekje aan los. Die doet meer dan alleen preken.
  Ik zie nog niet helemaal hoe deze man van bedreiging beticht kan worden. Natuurlijk, je weet nooit of hij niet ook tot andere dan alleen verbale gekkigheid in staat is, maar zou het niet van islamofobe bevooroordeeldheid getuigen als we er onmiddellijk rekening mee houden dat zo'n man wel eens een islamitisch geïnspireerde terrorist zou kunnen zijn? Als er nou een tadgekke christen het podium had beklommen om te vertellen dat hij de wederopgestane zoon van God was zouden we toch ook niet direct aan een mogelijke terrorist denken?
  Kennelijk hielden noch van Es, noch de koningin, noch de leden van het orkest, noch de ongewapende suppoosten, noch het applaudisserende publiek serieus met de mogelijkheid rekening dat hier een terrorist het podium had beklommen. Waarmee maar eens bewezen is dat ze geen van allen erg islamofoob zijn!

  BeantwoordenVerwijderen
 14. Ja, nee! Er zit een schroefje los. Een Mohammedaans schroefje dat heel erg los zit. Een islamitische klok en een islamitische klepel. Ik zal het even uitleggen.

  Er is iemand die beweert dat hij Issa is. Dat is in de westerse christelijk joodse traditie Esau. En iedereen weet dat Esau de broer was van Jacob. Broer Esau had de zegen van zijn vader (Isaäc) niet gekregen omdat Jacob met lamsvelletjes op de armen zich voor gedaan had als Esau. Per ongeluk zegent vader Isaäc dus Jacob. En vervolgens moet Jacob vluchten om de woede van zijn broer Esau te ontlopen. (lees maar na in het oude testament)

  Iemand beweert dat hij gelijkertijd ook Jezus de Messias is. Dit wordt moeilijk. Volgende de joodse overlevering wordt er nog steeds gewacht op de komst van de Messias. Ik hoor de klaroen al schalmen in de tempel in Jeruzalem. Volgens de christelijk traditie was Jezus de Messias en is hij al geweest. (lees maar na in het nieuwe testament)

  De man die beweert dat hij en tegelijkertijd èn Issa (=Esau) is, en Jezus èn de Messias die is te laat, zij zijn allen reeds lang geleden er geweest. De blaaskaak die zegt dat hij deze figuren is die is niet goed wijs. Of hij is een moslim! Dat kan ook. Dwars door de hele islamitische geschriften gaan en komen mensen die we uit het oude en het nieuwe testament kennen. Als de naam er enigszins op lijkt dan wordt het volgens de islamitische overlevering de zelfde persoon.

  Even een parallel, Z.K.H. Prins Willem Alexander is gelijk aan Koning Willen van Oranje, omdat het de kleinzoon is van de aangetrouwde neef. En beide de naam Willem dragen. Alle wapenfeiten van Willem één, twéé en drie worden opgeteld en vereenzelvigd in die ene die we nu kennen. Deze islamitische waxinelichtgooier is dus zowel de eerstgeboren zoon van Isaäc, Esau; de broer van Jacob, en tegelijkertijd óók nog eens Jezus èn de Messias waarop de joden al zo lang wachten. Deze godvergeten leeghoofd is een zuivere moslim, omdat hij tijd en ruimte zo door elkaar laat lopen dat het duidelijk moet zijn dat hij niet begrepen heeft dat Esau leefde in het millennium vóór onze jaartelling, en Jezus ca 2000 jaar geleden. Bij toeval gelijk met het begin van onze jaartelling. Omdat de koran alle figuren en data door elkaar haalt zou men als moslim met recht kunnen geloven dat Jezus God is, want de maagd Maria was de moeder van Jezus, en Maria Magdalena was de vriendin van Jezus en omdat mensen met een gelijke naam één en de zelfde zijn wordt Jezus volgens de islamietjes zijn eigen vader.

  Deze man zonder vaste woon- of verblijfplaats is dus met recht een moslim van het zuiverste water. Hij haalt alles door elkaar. Het ergste is nog wel om te blunderen met Jezus en Allah. Nooit zou Jezus een dienaar van Allah kunnen zijn. Omdat Jezus de mensen heeft vrijgekocht. De zonde is vergeven, de schuld is betaald! Maar Allah is een duister en kwaadaardig figuur, hij weet niet dat zijn tijd al geweest is, hij is al lang en breed verslagen. Zijn rijk van het kwaad zal nooit invloed kunnen hebben op de mensen die Jezus volgens! Beetje zielig allemaal. Moslims kunnen niet verwerken dat ze beetgenomen zijn. En vervolgens gaan ze er een eind op los fantaseren.

  BeantwoordenVerwijderen
 15. Leuk dat tussen de Wassenaarse bezoekers aan het Concertgebouw eens een Amsterdamse moslim zat. Het is me nog onduidelijk waarom de man verward wordt genoemd. Hans Jansen bevestigt dat hij betrekkelijk coherent een stukje Koran voordroeg en daarbij is de keuze voor Jezus wel vaker gebruikelijk om Christenen erop te wijzen dat we niet zo heel erg verschillen. Wie hier werkelijk de clown was, is de ceremonie- of zaalmeester van het Concertgebouw. Iedere onuitgenodigde blokfluitspeler hoort dat podium niet op te kunnen wandelen. Maar Jeetje, die Jezus donderde in de tempel allemaal tafels om, dus zo gaat dat.

  BeantwoordenVerwijderen
 16. Deze reactie is verwijderd door de auteur.

  BeantwoordenVerwijderen
 17. Tussenstand
  VanHetGoor vs El_Houssain:
  1 - 0

  Het zeer helder en grappig geschreven stukje van Vanhetgoor doet de argumentatie van El_Houssain verbleken als de duisternis voor het licht.

  PS: @El_Houssain:
  Quote:
  Dus binnen de context van de islam is deze blaaskaak uitgetreden!
  Binnen de context van de wet heeft hij een misdrijf gepleegd, nl: Rust en orde vertoring.
  Ik ben verder geen rechts- en wetsgeleerde, maar je hoeft natuurlijk geen professor te zijn om te concluderen dat die man volledig tegen de regels in handelde, en daarvoor gestraft moet worden.


  Nog even een kleine contradictie in je argumentatie:
  Je beweert dus dat hij geen "ware" moslim is en dat hij binnen de context van de islam is uitgetreden, maar jij vindt dat hij wel (volgens de sharia?) gestraft moet worden...

  in Nederland.

  En om jezelf er altijd uit te kunnen wurmen, schrijf je het net zo op alsof je het toch hebt over de Nederlandse wetgeving, en niet de sharia...

  Wie is hier nu de extremistische en gestoorde moslim, El_Houssain? Hij, die geen geweld predikt of jij, die het in Nederland straffen volgens de sharia predikt?

  BeantwoordenVerwijderen
 18. Deze reactie is verwijderd door de auteur.

  BeantwoordenVerwijderen
 19. Deze reactie is verwijderd door de auteur.

  BeantwoordenVerwijderen
 20. Deze reactie is verwijderd door de auteur.

  BeantwoordenVerwijderen
 21. Gaat de "verwarde" concertverstoorder ook een jaar de cel in? Zoals de "Damschreeuwer."

  BeantwoordenVerwijderen
 22. @El-H. Met dit "de keuze voor Jezus" bedoelde ik natuurlijk de keuze voor een passage in de Koran over Jesus. Hij sloeg het boek niet zomaar open. In Medina geven ze zelfs boekjes uit voor Christenen met de boodschap dat Jesus ook in de Koran wordt genoemd en sturen die dan in stapels naar hier. Dat schijnt sommige mensen, in Staphorst bijvoorbeeld, blij te verrassen. In het concertgebouw - heb jij al voor € 12.250 een aandeel gekocht? - waren de mensen meer algemeen verrast. Dat volkje daar gelooft heus niet meer in Jesus op twee neefjes na, van Balkenende misschien. Zelfs Mozart kan tegen Lowlands niet pingelen en strijken meer. Waar die passage nou verder over ging, had mijn interesse niet.

  BeantwoordenVerwijderen
 23. Deze reactie is verwijderd door de auteur.

  BeantwoordenVerwijderen
 24. @El_Houssain.

  Je stupiditeit is nog grappiger dan de bijdrage van VanHetGoor.

  Je bevestigt volledig het door mij geschrevene:

  En om jezelf er altijd uit te kunnen wurmen, schrijf je het net zo op alsof je het toch hebt over de Nederlandse wetgeving, en niet de sharia...

  I rest my case. :o)

  BeantwoordenVerwijderen
 25. Deze reactie is verwijderd door de auteur.

  BeantwoordenVerwijderen
 26. Als deze indringer een islam-criticus was geweest die op een dramatische wijze voor de islam had gewaarschuwd, dan zouden de politiek correcten al lang zijn aangeslagen en zouden er weer allerlei wilde theorieën over de schuld van de islam-kritiek zijn geweest in de media.

  BeantwoordenVerwijderen
 27. @E.H.
  "Sorry hoor, waar zie jij hier dat ik het over de sharia heb?"

  Indien je niet anders dan aan de Nederlandse wetgeving refereert, is er slechts strafbaarstelling
  Aan welk rechtsstelsel appelleer je dan ?

  Vraag ik me toch af of de soera van de veelwijverij oproep doet de Nederlandse wetgeving te overtreden.
  Vast ook strafbaar.

  BeantwoordenVerwijderen
 28. Deze reactie is verwijderd door de auteur.

  BeantwoordenVerwijderen
 29. "Natuurlijk refereer ik me aan de Nederlandse wetgeving, daarom zeg ik ook: Die man heeft rust en orde verstoort, en daar staat ongetwijfeld een bepaalde straf op.
  "

  welk wetsartikel dan ? En heeft hij de rust en openbare orde verstoort? Concert is gewoon doorgegaan; geen schade.(Anders dan op de Dam)

  En je antwoord op veelwijverij is onduidelijk.
  Trouwens sinds geruime tijd ben jij, ook nu moslim af, buiten de context.

  Leren van ongelovige christenhonden, is er slechts één overtreding.

  BeantwoordenVerwijderen
 30. Deze reactie is verwijderd door de auteur.

  BeantwoordenVerwijderen
 31. "Dus, met polygamie wat niet verplicht is binnen de islam, kunnen er geen wetten worden overtreden in landen waar polygamie verboden is."
  Als er geen verplichting binnen de islam is, wil nog niet zeggen dat het een islamitisch verbod is.
  Nederlandse wetgeving verbiedt het wel en dus dienen de moslinms zich daaraan te verbinden.

  "Ik neem aan dat jij het met me eens bent dat die man de concertleden een kunstje heeft geflikt?"
  Neen, ben ik niet met je eens.

  Hij heeft als brave dienaar het hoofd van de Nederlandse regering proberen te bekeren.
  En lukt het deze keer niet, misschien bij een volgende gelegenheid.
  Men is gewaarschuwd.

  BeantwoordenVerwijderen
 32. Deze reactie is verwijderd door de auteur.

  BeantwoordenVerwijderen
 33. Nederlandse wetgeving verbiedt het wel en dus dienen de moslims zich daaraan te verbinden.

  En in die gegeven situatie volgen zij de nederlandse wet en verlaten het pad van de islam.

  BeantwoordenVerwijderen
 34. Deze reactie is verwijderd door de auteur.

  BeantwoordenVerwijderen
 35. Jouw situatie ken ik niet, dus ga ik daar niet op in.

  Maar over het algemeen is die zogenaamde keuzevrijheid voor veelwijerij niet van belang, omdat daarin niet de islam dominant is maar de Nederlandse wet.

  BeantwoordenVerwijderen