Philip Pullman: De Goede Man Jezus en de Schurk Christus

Jezus predikt op de Berg

Op een dag kwam Jezus tegenover een grote groep mensen te staan die van heinde en verre waren gekomen: naast die uit Galilea waren er bewoners uit het gebied van Dekapolis voorbij de Jordaan uit Jeruzalem en Judea. Om voor allen zo goed mogelijk verstaanbaar te zijn liep Jezus een stukje een berg op, en zijn leerlingen en de overige mensen volgden zijn voorbeeld. Christus viel tussen hen niet op, en niemand wist ook wie hij was, want iedereen kwam van elders. Hij had een kleitablet en een stilus bij zich om tijdens Jezus' toespraak aantekeningen te kunnen maken.

Toen Jezus een geschikte, hoger gelegen plek had bereikt, begon hij te spreken. 'Wat predik ik?' zei hij. 'Het Koninkrijk van God. Het is aanstaande vrienden, het is in aantocht. En vandaag zal ik jullie vertellen wie mag toetreden tot het Koninkrijk en wie niet, dus let goed op. Het is het verschil tussen gezegend zijn en vervloekt. Doe iets met wat ik jullie nu ga vertellen. Veel hangt hiervan af.

Hier zijn jullie dus: de armen zullen gezegend zijn. Degenen die nu niets bezitten zullen spoedig het
hele Koninkrijk van God erven.

De hongerigen zullen gezegend zijn. In het Koninkrijk zullen ze goed te eten krijgen; nooit meer zullen ze honger lijden.

Degenen die rouwen zullen gezegend zijn; zij die nu wenen zullen gezegend zijn, want met de komst van het Koninkrijk zullen ze getroost worden en ze zullen lachen van vreugde.

Degenen die veracht en gehaat worden zullen gezegend zijn. Degenen die vervolgd worden, die worden voorgelogen, die te schande worden gemaakt, die bespot en verbannen worden - zij zullen gezegend zijn. Denk aan de profeten, bedenk hoe slecht ze tijdens hun leven behandeld werden en wees blij als men jullie op eenzelfde manier behandelt; want met de komst van het Koninkrijk zullen jullie vreugde kennen, neem dat maar van mij aan.

De genadigen, vriendelijken, ingetogenen, zij zullen gezegend zijn. Zij zullen de aarde erven.

Zij die zuiver van hart zijn en vrij van slechte gedachten over anderen, zij zullen gezegend zijn.

Zij die vrede stichten tussen vijanden, zij die bittere ruzie kunnen beëindigen, zij zullen gezegend zijn. Zij zijn de kinderen van God.

Maar pas op, vergeet niet wat ik jullie nu vertel: sommigen zullen vervloekt worden, zullen nooit het Koninkrijk van God erven. Willen jullie weten wie dat zijn? Daar komen ze.

Degenen die rijk zijn zullen vervloekt worden. Enige troost zal hun niet meer ten deel vallen.

Degenen wier buik nu vol is zullen vervloekt worden. Zij zullen eeuwig en altijd de honger voelen knagen.

Degenen die voorbijgaan aan armoede en honger, zich wegdraaiend met een lach op hun lippen, zij zullen vervloekt worden; zij zullen alle kans krijgen om te rouwen, zij zullen voor altijd huilen.

Zij die door de machtigen bewierookt en geprezen worden, die men luidkeels in het openbaar vleit en bezingt, zij zullen vervloekt zijn. Voor hen zal er geen plek zijn in het Koninkrijk.'

Bij het horen hiervan begonnen de mensen te juichen en dromden ze samen om vooral niets te missen van wat Jezus vertelde.

Uit: Philip Pullman - De Goede Man Jezus en de Schurk Christus, pag. 56/58, vertaald door Joris Vermeulen, 2010, De Bezige Bij Amsterdam.

Bestellen?

1 opmerking:

  1. Snap hier niet veel van. Slechte parafrase van de bekende passages in Matthéus en/of Lucas? En wat wordt beoogd met de voorstelling dat Christus een andere is dan Jezus, nog wel een Schurk tegenover een Goede Man? Ik zie de functionaliteit niet. Als het een geintje was zou ik graag meelachen, maar ik zie de gein niet. Spijtig genoeg brengt de 'official website' van de heer Pullman mij ook niet veel verder. Daar las ik dit:
    "The meaning of a story emerges in the meeting between the words on the page and the thoughts in the reader's mind. So when people ask me what I meant by this story, or what was the message I was trying to convey in that one, I have to explain that I'm not going to explain."
    Zo lusten we er allemaal wel eentje. Maar misschien werden andere lezers dan ik door dit stukje op bijzonder zinvolle gedachten gebracht? In dat geval: geluk gewenst ermee.

    BeantwoordenVerwijderen