Misschien legaal, maar niet legitiem

Wie is de Nederlandse politicus die Nederland de huidige collectieve financiële verplichtingen heeft opgelegd? Hoe is het mogelijk dat een aantal beslissingen van Nederlandse politici de belastingbetaler buiten diens weten heeft opgezadeld met de plicht onbeperkt euro’s te betalen voor openstaande rekeningen in de landen aan de Middellandse Zee? Zonder dat er een maximum voor die betalingen vaststaat? Althans bekend is? Het gaat bovendien om betalingen waarvan de omvang kennelijk niet door de betaler of de ontvanger maar door derden bepaald wordt. Zijn er daarvan meer voorbeelden op aarde?

Het gaat om zo veel geld dat, indien er echt betaald wordt, we onze levensstijl zullen moeten gaan
veranderen. Het gaat in elk scenario over vele malen duizend maal een miljoen euro. Dat zal in een krimp resulteren waarvan we ons nu nog geen voorstelling kunnen maken. Het zou zo maar kunnen dat de schamele welvaart van de jaren vijftig van de vorige eeuw als een onbereikbaar ideaal gezien zal worden.

Was het uit domheid dat politici namens Nederland hebben toegezegd zo veel te zullen gaan wegschenken? Of uit kwaadaardigheid? We gaan nu naar een situatie toe waarin de Nederlandse politieke klasse een genoeglijk leven leidt, met woonkostencompensaties, dienstauto’s, onkostenvergoedingen, pensioenen, gouden handdrukken, appeltjesgroene subsidies voor haar vele hobby’s, plus belastingvrijdom over al deze ‘inkomensbestanddelen’, terwijl de bevolking in een sowjetachtige armoede gedompeld dreigt te zullen gaan worden.

Er zijn nogal wat heersers op deze planeet die in onwaarschijnlijke luxe baden, terwijl hun bevolking doodarm is, en aan de ratten overgeleverd. Eigenlijk is dat haast het gewone model. Mubarak en de Egyptenaren, Qaddafi en de Libiërs, de rest van Afrika, de voormalige Sovjet-Unie – is dat waar we ook in Nederland naar toe willen gaan? Ach, de geschiedenis leert dat je heel goed effectief voor leider van een wereldmacht kunt spelen terwijl de bevolking van die wereldmacht hongerig thuis in de winterkou zit. Is dat waarheen Europa op weg is?

Wereldmacht? Het kon eigenlijk juist wel eens gemakkelijker zijn om een grote rol te spelen op het internationale toneel wanneer je heerst over een uitgemergelde bevolking, dan wanneer je te kampen hebt met een bevolking die mondig en vrij is. Een goed opgeleid kritisch electoraat loopt geniale visionaire topbestuurders immers alleen maar voor de voeten. Is dat de reden waarom de machthebbers jarenlang kanslozen geïmporteerd hebben? Om de onderdanen gemiddeld minder mondig te maken, en onderdaniger?

Of worden de kanslozen misschien geïmporteerd om het aantal uitkeringsgerechtigden te doen toenemen? Immers, hoe meer de staat moet bijspringen, hoe meer iemand die gewoon werkt, voor het goede doel geknipt, geschoren en geplukt moet worden. Des te rustiger en ongestoorder kan een regeerder zijn gang gaan: er is al gauw niemand meer te vinden die nog energie over heeft om bezwaar te maken tegen al die bestuurlijke raarheid.

Voor de kanslozenimport is nog een reden te verzinnen. In de 19de eeuw, wil het verhaal, placht de fabrikant tegen de pastoor te zeggen: ‘Als jij ze dom houdt, hou ik ze arm’. Maar de vooruitgang heeft toegeslagen. Alles is anders en beter geworden. De formule luidt nu: ‘Als de islam ze dom houdt, of bang voor terreur, dan houdt de Minister van Financiën ze arm.’ De bevolking dom, bang en arm houden, is dat wat de machthebbers willen?

Wat ook het geval is, er is iets mis. Uitkeringsgerechtigden en ambtenaren zouden zo langzamerhand wel eens een meerderheid kunnen zijn gaan vormen, die langs democratische weg de werkenden het ongestoorde genot van de opbrengst van hun arbeid verregaand kan onthouden. Is het de bedoeling van de huidige bovenbazen om via de verplichtingen die de euro heeft geschapen, een ontwrichting te veroorzaken die tot de politieke, fiscale en maatschappelijke omwenteling zal leiden die zij als heilzaam zien? Een omwenteling die aan degenen in wier handen de staatsmacht is gevallen, het monopolie verleent op het beslissen over hoe het geld dat we verdienen wordt uitgegeven? Omdat regeerders beter weten waar het geld van de geregeerden heen moet dan de geregeerden zelf?

Maar hoe het ook zit, welke ex-minister, welke voormalige regeerder is verantwoordelijk? Wiens handtekening staat onder welk verdrag? Wat voor afspraken hebben Nederlandse topbestuurders gemaakt, waar, met wie en wanneer? En waarom eigenlijk? Dat het legaal is de nog ongeboren kinderen en kleinkinderen van je onderdanen uit te schudden is goed mogelijk, dat moet dan maar eens blijken, maar legitiem is het niet.

22 opmerkingen:

 1. Er moet inderdaad flink wat van het vlijtige volkje worden geplukt voor de financiering van die 1 miljoen ambtenaren, 1 miljoen moslims en 2,4 miljoen gepensioneerden die ons land rijk is. En dat terwijl de actieve beroepsbevolking amper 7,5 miljoen mensen telt...

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Oei, en nu met een vergrootglas op zoek naar goede onderzoeksjournalisten.

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Mooi gezegd meneer Jansen en zo waar.
  Er zijn momenten dat ik denk: ik haal mijn geld van de bank en neem ontslag ik wil hier niet meer aan mee doen. Maar dan denk ik aan Geert Wilders. Zolang hij nog voor ons wil vechten, vecht ik met hem mee.

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Deze reactie is verwijderd door de auteur.

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Mijn oprechte excuses, Professor Jansen
  Enige tijd geleden heb ik u ervan beschuldigd dat u wel graag de Karel van het Reve van de Islam wilde zijn,maar dat u helaas nog geen greintje van zijn humor bezat.
  Deze constatering werd ook later steeds bevestigd door uw cabareteske teksten over de groene Khmer en zo , met vette knipogen naar gelijkgestemden. Echt helemaal de Nederlandse kleinkunst van grapjassen die wel leuk doen maar het niet zijn (laten we zeggen: het niveau Joep en Joop) zielig! Maar wat heb ik mij vergist, zeg! Deze satire is werkelijk briljant. Het deed me denken aan het beste werk van Jonathan Swift “a modest proposal ..”. Dat werk kent u als hardwerkende, erudiete ambtenaar vast wel. Geweldig ! zoals u bv toch weer de islam en de linkse elite de financiële crisis weet binnen te smokkelen. Of…vergis ik mij.. en zou het toch onbedoelde humor zijn?
  Johan

  BeantwoordenVerwijderen
 7. Niemand heeft getekend en niemand is aansprakelijk - alle politici van na de oorlog hebben hun steentje bijgedragen, want niet éen heeft het EU-streven serieus aangeklaagd, en zo is er niemand schuldig. Zó overtuigd waren de leden van de politieke of culturele bovenbouw van de wenselijkheid van het kinderlijke plan tot 'eenwording opdat er nooit meer oorlog zou woeden' dat zij het zelfs op zich hebben genomen om de burgerij willens en wetens buiten de gang naar de EUSSR te houden..Geen haar op hun hoofd die het voor mogelijk hield dat ze het bij het verkeerde eind konden hebben; dat het misschien wel een fatale dwaasheid was om een nietsvermoedend volk zonder z'n instemming in commissie naar de afgrond te leiden.
  Of het domme verwatenheid was of pure verdorvenheid is nog even de vraag, maar als de mensen er eenmaal achter komen wat Lissabon nu echt betekent - en wat er nog op stapel staat - doet dat er eigenlijk niet meer toe. Het verraad is zo ongelooflijk en nooit eerder vertoond dat de angst me om het hart slaat als ik alleen maar aan die dag denk

  BeantwoordenVerwijderen
 8. Ik leerde jaren geleden op de het hok (Canisius College Nijmegen)tijdens de geschiedenisles het bestaan van corruptie bij Duitse politici na WO1 etc., laten we dit nu eens extrapoleren naar het hier en nu.
  Iedereen kent voorbeelden van individueel wangedrag binnen de huidige politieke kaste.

  BeantwoordenVerwijderen
 9. Er is dus ruimte voor corruptie binnen de huidige politiek.
  Let wel zonder persoonlijke gevolgen in dit land.

  BeantwoordenVerwijderen
 10. Van de eigenschappen die de staat heeft is er zeker één die het de das om zal doen.

  De staat heeft als eigenschap, meer een gebrek, dat het geen verantwoordelijkheid kan dragen.
  Van elke verkeerde beslissing wordt de rekening bij de belastingbetaler gelegd. De ene keer valt de betaling mee, de andere keer wordt iemands leven opgeeist.
  Zo zijn de laatste twee wereldoorlogen veroorzaakt door staten, niet door de desbettreffende bevolking. Ten slotte staat niemand te springen om zijn arm, been of leven te verliezen voor iets wat ook op een andere manier opgelost kan worden.

  Een andere eigenschap van de staat is dat het groeit, nooit kleiner wordt. Altijd méér beslag legt op de gelden en goederen van de samenleving nooit minder. Waren organisaties/instituten, zoals onderwijs, sociale voorzieningen, ziekenhuizen, politie, energievoorzieningen, brandweer, vervoersmaatschappijen, enz. vroeger opgericht en bestuurd door particulieren, worden die nu gereguleerd, gecontroleerd of compleet overgenomen door de staat.

  Apart vermeld moet worden zijn de centrale bank en landsverdediging.
  Via die twee is de staat heel goed bij machte, naar gelang het uitkomt om, bijvoorbeeld louter politieke redenen, oorlog te gaan voeren. Zonder dat daar instemming, medewerking, van de bevolking vereist is. (zie beeindiging Vietnam ; Irak en Libie.)

  Daar waar de staat al VEEERTIEN jaar faalt om de boekhouding van banken naar eer en geweten te controleren (falend toezicht), ziet de staat nu de kans om de bevolking op te zadelen met een europees ministerie van financien.

  En een andere eigenschap is dan dus die van het lerend vermogen: nihil.
  En zo groeit de staat naar het einde.
  Niemand die, met behoud van de huidige omvang, het redden kan.


  wiki:
  Legitimiteit is het recht van de heerser om te regeren. Deze heerser kan een persoon of een regeringscollege zijn.

  Volgens de socioloog Max Weber zijn er drie vormen van gezag. Charismatisch gezag is gebaseerd op de persoonlijke kwaliteiten van de leider, terwijl traditioneel gezag is gebaseerd op gewoontes en gebruiken. Rationeel-legaal gezag is gezag waarbij de macht wordt gelegitimeerd door algemeen geldende regels die zonder onderscheid des persoons worden toegepast. In werkelijkheid zullen de ideaaltypes nooit in deze pure vorm voorkomen, maar meerdere vormen combineren. Zo is er vooral bij verkiezingen nog een sterke nadruk op charisma, terwijl bij een constitutionele monarchie sprake is van erfopvolging.

  De legitimiteit was een sleutelbegrip bij de restauratie, het herstel van de voor-revolutionaire politieke verhoudingen in Europa in 1814. Talleyrand bepleitte op het Congres van Wenen een vorm van pragmatische legitimiteit gebaseerd op principe en wederzijdse acceptatie als pijler van stabiliteit en vrede in Europa na Napoleon.

  BeantwoordenVerwijderen
 11. "Daar waar de staat al VEEERTIEN jaar faalt om de boekhouding van banken naar eer en geweten te controleren (falend toezicht),..."

  Het probleem is niet het wangedrag van de banken, maar de overheid die in de eerste plaats een systeem dat neer komt op fraude legaal heeft gemaakt. Wie pleit voor toezicht pleit voor instandhouding van een systeem dat neer komt op onteigening van de burgers. Inflatie = diefstal.

  BeantwoordenVerwijderen
 12. En om de waarheid te verhullen zorgen we ervoor dat iedere geïmporteerde Noord-Afrikaan met een vmbo niveau, toch zijn HBO papiertje haalt en zich 'hoger opgeleid' kan noemen. Dan kunnen we met verraderlijke statistiek in de hand roepen dat 40% van de bevolking hoogopgeleid is en hoe goed het dus wel niet gaat met Nederland. Natuurlijk is het zo dat deze 'intellectuelen' nog steeds geen fatsoenlijk Nederlands beheersen en Havo 3 wiskunde niet begrijpen. En nog erger: we hebben het ooit zo goed werkende Nederlandse hoger onderwijs grotendeels kapot gemaakt, maar dat was het kennelijk allemaal waard.

  BeantwoordenVerwijderen
 13. "banken proberen wederom ,via dreigementen en chantage ,de financiele consequenties van hun eigen onkunde af te smeren aan de jas van de belastingbetaler. de politiek moet griekenland redden.Niet om een götterdämmerung te voorkomen maar om bancaire winsten en bonussen veilig te stellen. zo pakt de val van Lehman Brothers alsnog uit in het voordeel van de veroorzakers van de financiële crisis" aldus Ewald Engelen hoogleraar financiële geografie in de NRC van vandaag 24 sept. inderdaad
  Johan

  BeantwoordenVerwijderen
 14. Een briljante analyse, professor -- hulde.

  BeantwoordenVerwijderen
 15. Kenmerkend van de EU-dictateur is dat er over belangrijke beslissingen ("grondwet, EURO enz.) nooit gestemd mag worden. Het wordt er doorheengedrukt.

  BeantwoordenVerwijderen
 16. Zelden zo"n mieters blog gelezen.

  Hulde Hr Jansen.

  BeantwoordenVerwijderen
 17. Deze reactie is verwijderd door de auteur.

  BeantwoordenVerwijderen
 18. Johan, is nu bezig de CPN weer op te richten.

  BeantwoordenVerwijderen
 19. ach ja , eind jaren 60 en begin jaren zeventig werd ik ervan beschuldigd voor de BVD en voor de CIA te spionneren. De rollen zijn nu omgedraaid. De ex-linkse fanaten en bekeerde gereformeerde ouderlingen als Professor Jansen gaan nu op rechtse heksenjacht.Maar enge mensen blijven het.

  BeantwoordenVerwijderen
 20. Een paar weken geleden beloofde onze dienaar, minister de Jager, dat we alles terug zouden krijgen.
  Nu vindt hij het heel vanzelfsprekend dat het tegengestelde waar is.

  Enige tijd geleden werden de banken aan een heuse stresstest [proest] onderworpen. Vandaag is de situatie zo dat de banken hun geld nu bij de ECB stallen, uit vrees voor de collega's.

  Al zeker 10 jaar geleden was de hypotheekrenteaftrekbaarheid een discussiepunt. De politieke lafaards durven, uit electorale vrees, dit niet op te lossen.
  Nu zitten we tegen een schuldenberg van honderden miljarden aan te kijken en wie gelooft dat dit wèl opgelost zal worden, gelooft ook in de ooievaar.
  Het allerleukste is nu wel, dat het bij hen dun door de broek loopt.

  BeantwoordenVerwijderen
 21. "banken proberen wederom ,via dreigementen en chantage ,de financiele consequenties van hun eigen onkunde af te smeren aan de jas van de belastingbetaler.."

  Zo zou ik het niet willen stellen.
  Criminelen heb je altijd al gehad en hebzucht is niet nieuw.
  Om dergelijke problemen te voorkomen of af te straffen is er wetgeving. Al honderden jaren.
  Het opvallende is dat politici/hoge ambtenaren de wet niet willen handhaven en meewerken aan het oprekken van boekhoudregels ipv het boerenverstand gebruiken.

  Tenslotte, geef ze eens ongelijk, wil het volk brood en spelen.


  Door schade en schande wordt men wijs.....

  BeantwoordenVerwijderen