VLUGSCHRIFT ivm: Shariah4Belgium opent islamitische rechtbank

Shariah4Belgium opent islamitische rechtbank voor huwelijks- en erfeniskwesties (Belga) 
In Antwerpen is een rechtbank geopend die huwelijksgeschillen en erfeniskwesties behandelt volgens de islamitische rechtspraak. Het gaat om een initiatief van de radicale moslimgroepering Shariah4Belgium, zo meldt Het Laatste Nieuws zaterdag. Diversiteitsschepen Monica De Coninck (sp.a) vindt het op zich goed dat religieuze instanties bemiddelen in hun gemeenschappen, "al zou dat beter niet door fundamentalisten gebeuren".
Het Centrum voor Islamitische Diensten huist in de Borgerhoutse Somméstraat. Volgens de website zal het "alle gevallen van echtscheiding, nietigheid van het huwelijk, verzoening of echtelijke geschillen in overeenstemming met de sharia van Allah behandelen en een certificaat overhandigen waar nodig". Schepen Monica De Coninck benadrukt dat geen sprake kan zijn van een rechtbank die straffen uitspreekt en voltrekt. Als het enkel om bemiddeling gaat, vindt ze het geen slechte zaak. Ze wijst er ook op dat haar diensten Shariah4Belgium al in het oog houdt. (AHO) 
Bron: Belga

------------------------------------------------------------
Geachte,

Een quote uit bovenstaand artikel:

"Schepen Monica De Coninck benadrukt dat geen sprake kan zijn van een rechtbank die straffen uitspreekt en voltrekt. Als het enkel om bemiddeling gaat, vindt ze het geen slechte zaak. Ze wijst er ook op dat haar diensten Shariah4Belgium al in het oog houdt." ?????

Ik verwijs in deze context graag naar : http://hoeiboei.blogspot.com/2011/09/twee-verhelderende-minuten-met-abu.html

Dit is toch een vorm van 'pathologische mentale myopie' die 'onverwijld' een humane behandeling vraagt en niet zozeer een mandaat als Schepen in de grootste stad van Vlaanderen. De wachtlijsten in de geestelijke gezondheidszorg moeten wel erg lang zijn me dunkt.

Zonder te beweren dat ik bekwaam zou zijn om enige onderbouwde psychiatrische diagnose te kunnen stellen, maar wel dat ik het 'dossier' FOUAD BELKACEM/ABU IMRAN/SHARIA4BELGIUM reeds kende VOOR het een dossier mocht zijn, meen ik te mogen stellen dat dit initiatief de eerste aanzet is om te komen tot Britse toestanden wat betreft sharia rechtbanken op het vlak van familierecht.  ( zie bijlage )

Als een vriend en medestrijder van Mrs Maryam Namazie en Mr Fariboz Pooya, beiden van de Britse organisatie 'one law for all' ( http://www.onelawforall.org.uk/ ),
weet ik dat de eerste installatie van het shariarecht in Londen/UK niet echt met een muntthee-receptie en bijbehorende lintjesknipperij is ingeluid door de politieke elite.

Integendeel, het was hetzelfde verhaal als dit. Huiskamerrechtbanken die meegesleepte echtgenotes wezen op hun huwelijkse plichtplegingen volgens de islamitische rechtsplegingen. Met andere woorden, zwijg en onderga uw lot. 

Voor hen die stellen dat het mààr over familierecht gaat: dat houdt echtscheiding, intra-familiaal geweld, erfenis, hoederecht etc in. Zaken die een erg belangrijke invloed hebben op het leven van de betrokkenen. Niet alleen bij moslims maar bij IEDEREEN die ermee wordt geconfronteerd. Voorbeelden te over !

Nu zijn er in de UK ongeveer 85 sharia rechtbanken actief die in een schimmig geïnstitutionaliseerd gedoogbeleid opereren, maar in de feiten, een perverse rol spelen in de ongelijke rechtsbedeling van de burgers. De overheid veroordeelt dus een deel van zijn onderdanen, in casu de moslimse vrouwen én hun kinderen, tot een door dogmatiek dwangmatig parallel en onrechtvaardig rechtssysteem in éérste aanleg. Men is ''''vrij'''' om het niet eens te zijn met de uitspraak en zich te wenden tot een seculiere rechtspraak. Hoe vrij die vrijheid is kunnen we gaan opmeten in de blijf van mijn lijf huizen, die qua populatie de vergelijking aankunnen met een harem van de Emir van één of ander Timboektoestan. 

Ik herinner er hier ook graag aan dat de MOSLIM DEMOCRATISCHE PARTIJ die vanuit het AEL ( abou jahjah & M. Azouz ) aangestuurd en in 2006 deelnam aan de gemeenteraadsverkiezingen, reeds pleitte in hun manifest voor ' gedifferentieerde rechtspraak op het vlak van familierecht'. ( ik heb dat ter inzage in mijn bezit, nog steeds ). Fouad Belkacem/Abu Imran stond toen ook op de lijst van de MDP. De AEL hebben zich bij het 'bekender worden' van Abu Imran uitgesloofd om zich officieel te distancieren van hem met een gekronkel in retoriek die meelijwekkend is, en in de volle overtuiging dat het kopiëren van de hypocriete waanzinnigheid van de beleidsmensen van onze rechtstaat overtuigend zou zijn. U weet wel, zoals de nieuwste term ' veronderstelde burgemeester', die denkelijk zijn verkozen bij 'veronderstelde wettelijke verkiezingen'. 

Deze mensen houden àlle redelijke mensen en landgenoten voor achterlijke idioten. Deze beeldvorming wordt door de aangehaalde reactie van Schepen van OCMW en andere zaken, Mevrouw Monica De Coninck met verve kracht bijgezet én bevestigd. 

Ik heb bij vele mensen en organisaties reeds enkele jaren geleden geopperd dat 'gedifferentieerde rechtspraak op het vlak van familierecht' de volgende GROTE eis zou zijn van de Islamitische voorhoede. Dat Abu Imran daar vandaag de toon voor zet verwonderd mij dus niet, integendeel. En eens de toon gezet, is het aan de rest van de Moslims, dus ook diegenen die zich to-taal ! niet vertegenwoordigt achten door die 'voorhoede' , om zich te distantiëren van dit voorstel en de islamitische wetten te verwerpen als een te overwegen, laat staan beter alternatief voor één seculier recht voor iedereen. Hij of Zij die de consequenties van een dergelijke publieke afwijzing kan inschatten, in de door sociale en dogmatische druk geteisterde moslimgemeenschap weet dat dit gepaard gaat met erg ingrijpende represailles. En Ja, ook dit klimaat wordt door het onwetende en lakse beleid gefaciliteerd waardoor vele islamitische en wél seculiere landgenoten gevat worden door deze terreur van ' eigen gelovigen eerst'. Professor Em. Hans Jansen , Arabist & islamograaf kan dit met wetenschappelijke argumenten aantonen en verklaren wààrom dit erg beangstigend is.

Ik kan enkel vaststellen dat we de beleidsmensen hebben die we verdienen, en dat zegt bij het aanschouwen van bijvoorbeeld het Antwerpse Schepencollege erg veel over onze totale apathie ten aanzien van de fundamentele rechtvaardigheidsbeginselen, zoals daar zijn-vrijheid & gelijkheid, en over ons gebrek aan empathie met diegenen die van deze zaken geen weet hebben omdat ze slecht zijn ingelicht of er geen gebruik van kunnen maken vanwege onvoldoende inspanningen van de overheid om ze dat recht te garanderen en de toegang daartoe voor hen AF TE DWINGEN . 

Ik zal dan ook niet nalaten om dit vlugschrift over te maken aan specialisten-academici ivm de grondrechten en het recht in het algemeen. Zij zijn beter geplaatst om zich over deze aanzet tot gedifferentieerd recht te buigen en eventueel hun bedenkingen hieromtrent te formuleren.

Een schande !!!!!!! En nu ga ik mijn USA vlag uithangen en Abu Imran gaat feesten zeker ?

Met achting 

Peter Calluy.

13 opmerkingen:

 1. para-rechtbanken dienen volgens mij gewoon verboden te worden.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. -Ik zal dan ook niet nalaten om dit vlugschrift over te maken aan specialisten-academici ivm de grondrechten en het recht in het algemeen. Zij zijn beter geplaatst om zich over deze aanzet tot gedifferentieerd recht te buigen en eventueel hun bedenkingen hieromtrent te formuleren.-

  Zinloos, men durft toch niets te ondernemen.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Beste René,

  Laat het nu zo zijn dat ik daar sommigen persoonlijk van ken en dat ik kan bevestigen dat zij voordien reeds zaken hebben ondernomen.

  http://webh01.ua.ac.be/storme/vrijheidsprijs.html

  Zet U, klik op 'molinarilezing en luister. Deze man heeft een geding ingeleid tegen de anti discriminatiewet, vervat in de Europese grondwet wegens het perverse karakter, zowel qua inhoud als qua perverterende effecten op andere (hogere) rechten. Voor zover ik dit als leek kan inschatten zal Paul Cliteur, die ik ook aanschreef trouwens, Matthias Storme bijtreden in zijn analyse.

  En, zonder u te willen bruuskeren, a priori de zinloosheid van iets laten bepalen om iets niet te doen, resulteert nog zekerder in niets.

  Met voorname achting,

  Peter calluy.

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Ik begrijp u Peter.

  Ik had moeten schrijven: Zinloos, UITEINDELIJK durft men toch niets te ondernemen (ondanks de vele bedenkingen van specialisten m.b.t. de grondrechten en het recht in het algemeen).
  Dat u Cliteur noemt geeft precies aan wat ik bedoel, ook hij heeft uiteindelijk gekozen voor lijf en leden.

  Uiteindelijk wordt gewoon de EU grondwet aangepast, men past tenslotte alles aan aan de barbaren.

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Goede brief van Peter Calluy. Ik geloof zeker dat Paul Cliteur hem zal steunen. Vijf jaar geleden zou zo'n shariarechtbank nog voor onmogelijk worden gehouden, en kijk nu!

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Deze reactie is verwijderd door de auteur.

  BeantwoordenVerwijderen
 7. De grote verliezer van het opzetten van steeds meer islamitische infrastrucuur, zoals die sharia"rechtbanken", is vooral het individu zelf. Het zijn de verstikkende groepsrechten die dan voorgaan. En als je als moslima nou geen sharia"bemiddeling" wil omdat je eigenlijk vindt dat die te vrouwonvriendelijk is, kun je toch niet zo gemakkelijk zeggen dat je die bemiddeling niet wilt, want de sociale druk vanuit de gemeenschap ontneemt je de vrije keuze.

  BeantwoordenVerwijderen
 8. Het lijkt mij toch dat er maar één wet voor alle Belgen geldt en dat is de Belgische.

  Van de sharia is bekend dat vrouwen er in achtergesteld (gediscrimineerd) worden.

  En dat is wat ik van de Belgische wetgeving heb begrepen niet toegestaan.

  Ik begrijp dan ook niet dat schepen Monica De Coninck (Als het enkel om bemiddeling gaat, vindt ze het geen slechte zaak.) geen rekening houdt met die mogelijkheid tot discriminatie.

  Ook zegt ze: "al zou dat beter niet door fundamentalisten gebeuren".

  Mijn vraag aan Monica De Coninck:
  en wat mijn beste schepen als dit wel gebeurt?

  Je hebt geen enkel zicht op wat zich afspeelt bij die 'bemiddeling'!

  BeantwoordenVerwijderen
 9. Dat noemen ze nu volksgericht. En de waarde van zo'n rechtbank bestaat enkel als er een macht aanwezig is die zorg draagt voor uitvoering van de gerechtelijke uitspraken. Dus naast de rechter heb je een pliessie nodig.
  Meestal zijn het jongemannen die de veroordeelde op een mestkar het dorp, Staphorst bijvoorbeeld, rond laten rijden.
  Niets nieuws dus.

  Uitermate gunstig voor de strijd tegen het terrorisme.
  Chaos en ellende veroorzaken deze instellingen in buurten waar de politie niet meer durft te komen.

  Sharia in de prachtbuurt, dat is schieten in je eigen voet.

  BeantwoordenVerwijderen
 10. Het meest verbazende (nou ja, voor een leek) is niet zozeer wat sharia4belgium uit zijn botten slaat. Wat het gerecht zou moeten doen ingrijpen is de reactie van de SP-A. Mohamed laat een scheet en daar staan ze alweer klaar om te zeggen dat het een heerlijk parfum is.

  BeantwoordenVerwijderen
 11. weet je wat ik krijg er een beetje genoeg van. moslims moeten zelf maar een keus gaan maken, of ze dit wel of niet willen. Ze hebben een stem en rechten in dit land en ik noch onze samenleveing moet ze deze maar achterna blijven dragen.
  Daarnaast moet de overheid ook een keus gaan maken, of ze staan dit toe maar dan ook volledig (ajb niet) of ze verbieden het.

  In de tussentijd zal ik blijven hopen dat onze islamitische medemens zich zal weten te ontworstelen aan de kortzichtigheid van zowel onze blanke bemoeizucht als die van hun eigen religie.
  Je kunt individuen maar zover helpen, ze zullen uiteindelijk zelf een beslissing moeten nemen. het argument dat ze daar als individu niet sterk genoeg zijn verwijs ik naar de prullenmand en verwijs naar de mensen die zijn gestorven voor hun eigen ideeen zowel in strijd als in gevangenschap.

  BeantwoordenVerwijderen
 12. Er bestaat geen fundamentalisme binnen de islam, die term hebben we zelf bedacht, de ene moslim is hoogstens wat fanatieker dan de andere, alles binnen de limiet van de sharia...

  BeantwoordenVerwijderen
 13. Voor een rechtbank moet er sprake zijn van recht. Bij de sharia is er geen recht, dus er is nooit sprake van een sharia-rechtbank.

  Een sharia-klucht wordt opgevoerd voor een ieder die deze voorstelling wil meemaken, maar het heeft niets met recht te maken, ook niets met rede. Of met logica!

  Ik kan het nog sterker vertellen, doordat een man met een jurk aan zijn 'oordeel' spreekt is het voor Allah niet meer mogelijk om zijn zogenaamde recht te spreken over de doden op de jongste dag. Alleen al vanwege het feit dat men niet twee maal veroordeeld kan worden voor het zelfde feit. Naast het feit dat Allah een verzonnen fenomeen is. Kortom, de sharia-'rechtbank' zet Allah flink te kakken als een totaal machteloos en nutteloos en overbodig fantasie figuur.

  Wanneer gaan de moslims eens hun wereld zien voor wat het waard is? Het heeft niet zoveel zin. Het is zonder waarde, er is geen toekomst, geen hoop

  BeantwoordenVerwijderen