Tien jaar na 'nine eleven'

Ik ken genoeg aardige moslims, daar niet van, maar laten we wel zijn, heeft hun godsdienst 10 jaar na nine eleven nou meer vrede op aarde gebracht? Na zo'n aanslag had ik er wel een beetje op gerekend want hoe graag noemt de islam zich niet 'de religie van vrede'? 't Zou flauw en makkelijk scoren zijn als ik nu met de aanslagen van 11.3.2004 (Madrid) , 2.11.2004 (Amsterdam) en 7.7.2005 (London) kom, maar wereldvrede, nou nee, die is nog steeds niet door de islam bewerkstelligd. Misschien komt dat doordat 'islam' niet zozeer 'vrede' betekent alswel 'onderwerping'. Ja, na die onderwerping kan er vrede zijn maar dat is toch echt iets heel anders. Dat vergeten wij stervelingen wel eens.

Zijn er na 9/11 veel mensen door de knieeën gegaan voor deze religie van de vrede? Ik dacht het
eigenlijk wel. Zelfspot verdween als sneeuw voor de zon en maakte plaats voor schijnheiligheid. Religiekritiek, nog zo'n leuke typische westerse gewoonte, werd ineens weer taboe, althans waar het de islam betreft. Zie bijv. de reacties op 't recente bericht dat een vrouwelijke predikant niet welkom is in het Groningse Siddeburen. Terechte verontwaardiging, maar over de gescheiden plaatsen voor mannen en vrouwen in de moskee hoor je nooit eens iemand. Schijnheiligheid troef. Sloten thee zijn er gedronken maar de problemen met die ene cultuur/religie werden niet echt benoemd. Alsof we hier allemaal, inclusief de meeste moslims, van lotje getikt zijn.

Hoewel de aanslagen van 9/11 (2974 doden) in naam van de islam gepleegd zijn, durfde vrijwel niemand dat openlijk toe te geven. Wel hoorde je dat die aanslagen niets met de ware islam te maken hadden, het waren geen echte moslims deze terroristen, ze hadden misbruik van hun religie gemaakt. Want islam = vrede. Zie boven. Een Noor, Anders B., pleegt een laffe aanslag in en rond Oslo (77 doden). Hij beroept zich o.a. op 't gedachtegoed van islamcritici als Geert Wilders. Gek genoeg beweert vervolgens niemand dat Anders B. misbruik heeft gemaakt van dat gedachtegoed, terwijl dat wel degelijk 't geval is; geen islamcriticus heeft ooit opgeroepen tot geweld of moord. Wederom schijnheiligheid troef.

Of zijn dit nu tendensen van die beruchte (zelf)islamisering waardoor Geert Wilders' PVV zo groot heeft kunnen worden? Ik denk 't eigenlijk wel.

38 opmerkingen:

 1. Beste Annelies,

  10 jaar na 9/11, of 11-09-2001, kijk ik heel anders naar die 'aanslagen' dan destijds.

  Destijds was ik zoals de meeste mensen afhankelijk van wat de massamedia me hierover berichtten en ik had in die tijd zelfs nog geen internet, omdat dat medium me in die tijd nog niet interesseerde.

  Maar toen ik eind 2004 wel een internetaansluiting nam begonnen bij mij de schellen van de ogen te vallen.

  Aanvankelijk bleef ik denken dat radicale moslims verantwoordelijk waren voor die aanslagen, maar ik had al wel ontdekt dat de Amerikaanse overheid hier meer van wist en al op de dag zelf van de aanslagen zag ik de overeenkomst tussen 9/11 en Pearl Harbor.

  Maar nu zie ik het allemaal anders en volgens mij veel helderder: er waren helemaal geen moslims betrokken bij die aanslagen want alles was 'voorgekookt' door de Amerikaanse overheid en de daaraan slaafs meedoende massamedia, en wat we via de TV gezien hebben waren grotendeels gemanipuleerde beelden.

  Alles is dus bij elkaar gelogen door een zeer doortrapte Amerikaanse overheid, geholpen door die van Engeland en met slaafse navolging van onze eigen 'overheid', die ons dus ook al jaren heeft voorgelogen en blijft voorliegen.

  Ook geloof ik dat de 'vervolgaanslagen' van Madrid en London van het zelfde laken een pak waren en dat ze allemaal waren voorgekookt door de overheden van die landen in coördinatie met die van de VS, omdat men nu eenmaal het doel heeft om te komen tot een wereldregering.

  De islam werd als boeman gebruikt, maar sinds Obama is dat niet meer zo en dat komt omdat Obama een zoon is van een Keniaanse moslim, maar ook omdat men nu bezig is om nieuwe "vijanden" te verzinnen om de schrik er flink in te houden opdat we allemaal gek genoeg zullen zijn om ons langzaam maar zeker onze vrijheden af te laten pakken ten 'gunste' van de "terrorismebestrijding".

  De ergste terroristen zijn echter niet de radicale moslims, maar onze "eigen" overheden die lak hebben aan democratie en inspraak en die langzaam maar zeker toewerken naar een "Verenigde Staten van Europa", naar het model van de Verenigde Staten van Amerika, dat ooit in 1776 werd gesticht met als doel om ooit te komen tot een wereldregering met één wereldpresident, die uiteraard een dictator zal gaan worden van die 'nieuwe wereldorde'.

  Wie de geschiedenis van de islam kent die weet dat die vanuit de katholieke kerk ontstond en via de Jezuïeten van die 'kerk'.

  Dat had- en heeft niets met het ware Christelijke geloof te maken, maar met pure botte machtspolitiek.

  Wie niet neerkijkt op een strip als informatiebron kan hier zijn/haar licht opsteken: http://www.chick.com/reading/comics/0117/0117_allinone.asp

  Of anders leest en ziet men dit: Islam, het kind van Rome http://www.wat-is-waarheid.info/video/islam.htm

  BeantwoordenVerwijderen
 2. vervolg


  Wie meer wil weten over wat er werkelijk gebeurde op 9/11 die verwijs ik naar deze sites: http://whatreallyhappened.com/

  http://www.prisonplanet.com/911.html

  Verder is via mijn eigen site ook het een en ander hierover te lezen.

  Heb ik dan ineens geen problemen meer met de islam?

  Nog steeds verwerp ik de islam als een totalitaire ideologie en als quasi-religie, die een mix is van Arabisch heidendom en vervalst Jodendom en vervalst Christendom, en die een stichter heeft die in mijn ogen behoort tot het grootste tuig dat ooit op deze aarde rondliep en rondloopt.

  Wie de absolute walgelijkheid van deze persoon toch zich wil laten doordringen die raad ik aan dit op zich in te laten werken: Perfect Man of Islam (pps)http://crossmuslims.blogspot.com/2010/12/perfect-man-of-islam.html

  Maar met veel gewone moslims heb ik geen problemen en ik heb zelfs medelijden met hun omdat ze gevangen zitten in een ideologie die hun het onmogelijk maakt om vrije mensen te zijn, want vrije mensen zijn geen aanhangers van een Arabische psychopaat uit de 7e eeuw die de dictaten van een niet bestaande maangod, als zijnde het opperwezen, oplegt aan alle menen op aard, op straffe van onthoofding indien men die maangod niet wenst te erkennen als hoogste autoriteit.

  Maar terugkomende op 9/11: 10 jaar later zien we dat 'het westen' aanpapt met dezelfde soort moslims als waar we eerst bang voor werden gemaakt, en dan heb ik het over de 'rebellen' in Libië en Egypte en in andere Arabische landen zoals Syrië, die nu ineens democratisch gezinde mensen zouden zijn en die we dicht aan onze borst zouden moeten koesteren.

  Zo worden we rijp gemaakt voor het concept van 'Eurabië' en dat heeft vooral vanuit 'de elite' bezien alles te maken (olie)geld en macht.

  Mevrouw van Amsberg en onze corrupte regering èn parlement doen daar overigens vrolijk aan mee, want Nederland is sinds eind 2009 een provincie van de VS van Europa en dat is niet meer terug te draaien.

  We zijn onze soevereiniteit gewoon kwijt en ook Geert Wilders kan daar niets aan veranderen...als 'ie dat eigenlijk al wel van plan was....

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Beste Hanss,

  Gewoon lekker achteroverleunend kijken naar volgende VRT reportage over 9-11 'complotdenkers', nou ja, denkers ?

  http://www.een.be/programmas/koppen/10-jaar-na-911-vlaamse-complottheorieen-springlevend

  Verder commentaar is overbodig lijkt mij.

  Hartelijke groeten,

  Peter.

  BeantwoordenVerwijderen
 4. "Maar nu zie ik het allemaal anders en volgens mij veel helderder: er waren helemaal geen moslims betrokken bij die aanslagen want alles was 'voorgekookt' door de Amerikaanse overheid en de daaraan slaafs meedoende massamedia, en wat we via de TV gezien hebben waren grotendeels gemanipuleerde beelden."


  Ja, @Hanss, inderdaad, en de zon draait om de aarde.

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Wie heeft er nog een allu hoedje over voor Onze Hanss.

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Natuurlijk streeft de Islam naar vrede. Waar dat bereikt is noemen ze dar-al-islam.
  Overal waar de dar-al-islam is, is het vredig, zoals in....Iran bijvoorbeeld. De vrede van het totalitarisme.

  Waar de islam nog niet domineert, kan er volgens de heilige leer geen vrede bestaan. Daar heet het dar-al-harb, oftewel huis van oorlog. Wie de Koran samenvat in een paar zinnen, leest: verover de wereld tot dat die van Allah is.

  Dat was overigens niet de weg die de terroristen van 9/11 kozen. Die kozen de weg van vergelding. Een oog voor een oog en een tand voor een tand.
  Tot vergelding wordt ook opgeroepen in de Koran. Het is een tribalistische regel die zijn weg vond naar de Koran. Zoals er veel tribalisme zit in het tweede deel van de Koran, de Medina-soera's.

  Wie de Islam wil begrijpen kan beter antropologie gaan studeren dan theologie. Waar we last van hebben zijn de sterke en beperkende kanten van de tribalistische cultuur die via Medina religie werden.

  Je hoeft niet eens zo goed op te letten dat wij allen min of meer gedwongen worden om respect te hebben voor de Arabische tribale cultuur die via de Islam op een voetstuk is gezet.

  BeantwoordenVerwijderen
 7. Om de hersendode reacties van sommigen hierboven kan ik alleen maar luid lachen, want je zult toch maar zo gestoord zijn als sommigen die nog steeds niet in de gaten hebben dat de VS van Amerika het meest schofterige systeem op aarde herbergt, gevolgd door de EU, die in rap tempo wordt omgevormd tot een soortgelijk systeem, waarbij A. Hitler zijn vingers zou hebben afgelikt.

  Wie 10 jaar na dato nog steeds in de sprookjes over 9/11 geloofd die onze 'overheden' ons op de mouw hebben gespeld die is rijp voor de mentale schroothoop en die neem ik totaal niet serieus.

  Wie zich echter wil opwinden over moslim-idioten die richt zijn/haar blik op Egypte waar JODENbloed-dorstige moslim-duivels er net niet in slaagden om de Israëlische ambassadeur te pakken te krijgen en ook niet diens medewerkers, die nu gelukkig weer veilig in Israël zijn.

  Israëlische ambassadeur Egypte gevlucht vanwege geweld Moslim Broederschap http://xandernieuws.punt.nl/?id=639915&r=1&tbl_archief=&

  http://www.debka.com/article/21288/

  Het eindspel, dat zijn laatste fase inging op 9/11, is mij overigens duidelijk: de 'nieuwe wereld orde' wil uiteindelijk de macht hebben over het hele Midden-Oosten inclusief Israël, en daartoe moet er nog heel wat gebeuren, maar alles ligt op schema en dat doel zal worden bereikt....maar lang zal dat niet duren.

  Het gaat om geld en macht maar ook om de zielen van alle individuen, want als straks alle burgerrechten zijn ontvreemd kan 'het merkteken van het beest' worden ingevoerd, waardoor niemand meer kan kopen of verkopen tenzij men het merkteken van dat sinistere systeem op zijn- of haar lichaam draagt, want anders zal men een maatschappelijke paria zijn die vogelvrij zal worden verklaard.

  Openbaring 13:16 En het maakt, dat aan allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven, een merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op hun voorhoofd, 17 [en] dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam heeft.
  18 Hier is de wijsheid: wie verstand heeft, berekene het getal van het beest, want het is een getal van een mens, en zijn getal is zeshonderd zesenzestig.

  BeantwoordenVerwijderen
 8. geloofd=gelooft

  Leer meer over de achterlijke islam en zijn geesteszieke stichter en let ook op de linken onderaan het topic:

  Jesus or Muhammad Show - Who murdered Muhammad?

  BeantwoordenVerwijderen
 9. @Hanss

  "Wie 10 jaar na dato nog steeds in de sprookjes over 9/11 geloofd die onze 'overheden' ons op de mouw hebben gespeld die is rijp voor de mentale schroothoop en die neem ik totaal niet serieus."

  Het verbaast me dat je jezelf nog serieus neemt.

  BeantwoordenVerwijderen
 10. Heel goed Annelies dat je er op wijst dat het wel degelijk om een Islamitische aanslag gaat.
  Zoals je weet hebben die aanslahen als achtergrond het jatwerk door de Joden van Palestijns gebied.
  Uit wetenschappelijke bronnen is nu komen vast te staan dat dat jatwerk geheel gelegitimeerd door én de VN én God zelf is gedaan.
  Immers de Joden mochten 3300 jaar gelden al met massaslachtingen dat gebied innemen, omdat ze uitverkorenen waren van God?
  Bewijs genoeg daarvoor: Zie http://is.gd/bzSxSF
  En het is maar goed dat de Amerikanen Christelijk zijn. Want zij zijn ook door God zelf geblest.
  Daarom mochten ze met goedkeuring van God en niet van de VN 135 Irakezen om zeep brengen.
  Heet si alleen zo jammer dat ze er niet bij zeggen dat ze het mogen van God. Dus dat je in de krant leest 120 Irakezen dankzij Christelijke bombardementen om zeep gebracht of 80 Islamitische terroristen in Gaza met goedkeuring van God afgeslacht.
  Ik vind dat beetje onbeleefd van de Joden en de Amerikanen. God helpt hun zo goed en dan mag je toch wel als God een pluimpje enige dankbaarheid verwachten?
  Verder mankeert er overigens niks aan de handelswijze van hen.

  (Terzijde Annelies, wedden dat je als goeddgelovige Wildersaanbidder blijft volhouden dat Israël en de VS het volste recht hebben om mensen af te slachten en dat mensen die er problemen mee hebben nogal dom zijn en geïslamiseerd. Wedden Annelies dat jij 70 jaar gelden ook er helemaal mee eens zou zijn toen mijn Joodse familie werd afgeslacht?
  Immers ze waren op precies hetzelfde uit als de moslim nu. Onderdrukking van de hele wereld, minachting voor de Christenen, parasieten en uitbuiters en bovendien gewelddadig?

  Annelies nog één vraagje. Als de moslims in Nederland weigeren zich te laten onderdrukken door jou en je Geestelijk Leider Wilders en z'n aanbidders, wat moet er dan gebeuren met hen als we niet direct aan vergassen denken?

  BeantwoordenVerwijderen
 11. @ Hanss 10 september 2011 15:13
  Goed zo.
  Geef die smerige moslims er maar van langs.
  Terwijl ze niet eens de uitverkorenen van God zijn terwijl dat de Joden al 8000 jaar zijn en de Christenen 2000 jaar en jullie daarom wel het volste recht hebben om te roven en te moorden met toestemming van god

  Deuteronomium 6:
  10 Straks brengt de HEER, uw God, u naar het land dat hij u zal geven, zoals hij uw voorouders Abraham, Isaak en Jakob onder ede heeft beloofd. U krijgt daar grote, mooie steden, die u niet zelf hebt gebouwd, 11 huizen vol voorraden, die u niet hebt aangelegd, regenputten, die u niet hebt uitgehouwen, en wijnstokken en olijfbomen, die u niet hebt geplant.

  Deuteronomium 7:
  1 Straks zal de HEER, uw God, u naar het land brengen dat u in bezit zult nemen en veel volken voor u op de vlucht jagen: de Hethieten, de Girgasieten, de Amorieten, de Kanaänieten, de Perizzieten, de Chiwwieten en de Jebusieten – zeven volken die groter en machtiger zijn dan u. 2 Wanneer de HEER, uw God, u de overwinning op hen schenkt, moet u hen doden. U mag geen vredesverdrag met hen sluiten en hen niet sparen.

  En weet je wat het is Hans?
  De moslims weten wel dat ze niet de uitverkorenen zijn van God wantg anders zouden nooit in de Koran staan dat zij allleen als ze aangevallen worden mensen mogen doden.
  Wij Joden en Christenen mogen dat namelijk ten alle tijde doen zonder voorwaarden.
  En dan zijn er nog mensen die de Here God afwijzen en die jou en je geloof te kakken zet.

  BeantwoordenVerwijderen
 12. hier aluhoetje hanss:
  http://www.debunking911.com/

  BeantwoordenVerwijderen
 13. he hanss, ik hoop dat je wel engels kan lezen, maar lees ook buiten de rest van de site ( echt alles ) vooral deze pagina even :
  Massive Conspiracy

  BeantwoordenVerwijderen
 14. zag een stukje van de site van hanss, maar daarna stopt inernet expl. lol :)
  toch raar dat een site als hoeiboei godsdienst waanzinnigen aantrekt!

  BeantwoordenVerwijderen
 15. Had 9/11 dan helemaal niets met de islam te maken?

  De Amerikaanse (satanische) 'overheid' wist dat moslimterroristen iets van plan waren, want ik ontken niet dat moslims niets met 9/11 te maken hebben, maar uit alles wat ik in de afgelopen jaren heb ontdekt en heb onderzocht blijkt dat die 'overheid' handig MISBRUIK heeft gemaakt van die terroristische dreiging en dat 'handig' had ingepast in hun eigen plannen voor 11 september 2001 en daarna.

  Het doel was namelijk om Afghanistan en Irak binnen te vallen met het oog op de gaspijpleiding die door Afghanistan zou moeten gaan lopen om het aardgas vanuit Turkmenistan naar India te kunnen transporteren, en India is een partner van 'het westen'.
  In Irak ging het uiteraard om de olie en om het verwijderen van Saddam Hoessein die niet langer naar de pijpen danste van datzelfde 'westen', waardoor 'regime change' zogenaamd 'noodzakelijk' werd.

  In die tijd had ik nog geen internet (pas eind 2004) en ik schaam me dat ik destijds achter de Amerikaanse regering stond, misleid als ik zoals zovelen was door de massamedia, die ook onder controle staat van datzelfde 'westen', en dat 'westen' noem ik voortaan de NWO=Nieuwe Wereld Orde.

  Maar gelukkig werden mij dus de ogen geopend via het internet en via alle informatie die ik vrijelijk en los van de (leugenachtige)overheid met behulp van dat medium kon vergaren.

  Ik heb me zelden zo belazerd gevoeld als een aantal jaren geleden toen het tot me doordrong dat ik ook door mijn 'eigen' overheid was VOORGELOGEN, en die overheid blijft ook stug doorliegen en samenwerken met de Amerikaanse overheid die de grote spin in het web van al die leugens is.

  Ik kwam er ook achter dat het niet uitmaakt of er in het 'Witte Huis' een 'Democraat' of een 'Republikein' aan de macht is omdat alle Amerikaanse presidenten deel zijn van het complot en daarin ingewijd worden zodra ze president worden en hun intrek nemen in 'The Oval Office'.

  FAKE TERROR - THE ROAD TO WAR AND DICTATORSHIP...

  President John F. Kennedy was de uitzondering en daarom werd hij ook vermoord door een huurmoordenaar, en dat was NIET Lee Harvey Oswald.
  http://www.jfkmurdersolved.com/index1.htm

  Onze Pim Fortuyn is ook vermoord door een door onze overheid ingehuurde huurmoordenaar, want het dodelijke HOOFDschot in de schedel van Pim kwam NIET van Volkert van der Graaf, maar van een buitenlandse scherpschutter die op veilige en grote afstand die fatale kogel in het hoofd van de onfortuinlijke Pim Fortuyn boorde, waarna hij met hulp van diezelfde overheid (van Wim Kok!) het land werd uitgeholpen.
  http://groepzuid.nl/GZ/2007/05/06/moord-namens-de-kroon/

  BeantwoordenVerwijderen
 16. Terug naar het topic:

  In Nederland wonen grofweg zo'n 850.000 moslims van diverse afkomst en pluimage, want een eenheid is deze relatief grote minderheid allerminst.

  Zelf hanteren bepaalde moslim-politici steevast graag ten onrechte het grotere en indrukwekkender getal van één miljoen moslims in Nederland, maar dan LIEGEN ze er zomaar zo'n 150.000 moslims bij, en dat is een redelijke grote Nederlandse stad aan mensen bij elkaar.

  Maar moslims mogen LIEGEN van hun maangod allah, dus dat verbaast me niets, want 'het doel heiligt de middelen' volgens de zelfbenoemde profeet Mohammed, die al vele eeuwen zo dood is als een pier, maar wiens geesteszieke denkbeelden voortleven in de gehersenspoelde breinen van wereldwijd honderden miljoenen moslims.

  De meeste moslims in Nederland zijn gelukkig 'slechte' moslims in die zin dat ze NIET doen wat Mohammed's allah heeft geboden: "doodt de ongelovigen!".

  Maar liegen en bedriegen mogen ze dus wel en veel moslims weten niet beter dan dat dit (in hun ogen) normaal is omdat allah de maangod dat zo heeft geboden.

  De Joods-Christelijke cultuur streeft naar eerlijkheid een de waarheid, maar de islamitische cultuur is vergeven van leugens en bedrog en mede daarom is het ook zo'n soepzooitje in vrijwel alle islamitische landen.

  Een systeem dat gebaseerd is op een leugenachtige ideologie werkt dat in de hand.

  Maar wie verder spit in de achtergrond van de islam die zal ontdekken dat de islam een uitvinding was van de KATHOLIEKE KERK! http://www.wat-is-waarheid.info/video/islam.htm

  Ik zie de islam als de 'Waffen-SS' van het Vaticaan en wie goed oplet die ziet veel overeenkomsten tussen de islam en het Rooms-katholicisme: denk aan hoe nonnen eruit zien en aan hoe moslima's eruitzien en aan de rozenkrans en aan andere overeenkomstige symbolen en rituelen en aan hoe moskeeën imitatie-kerken zijn.

  Het CDA beschouw ik daarom als één van de gevaarlijkste partijen van ons land, omdat daarin de voormalige KVP oververtegenwoordigd is, en denk aan premiers als Lubbers die ons land uitleverde aan de EU via het verdrag van Maastricht en aan Balkenende die dat proces verder leidde zodat we nu deel zijn geworden van de 'VS van Europa' waaruit GEEN ontsnappen meer mogelijk is, en die grotendeels KATHOLIEK is, zoals Mussolini en Hitler destijds ook 'goede katholieken' waren.

  'Goede katholieken' hebben een gruwelijke rothekel aan Joden (zoals van Agt) omdat zij 'Godsmoordenaars' zouden zijn vanwege de kruisiging van Jezus.

  Wie denkt dat dit tegenwoordig niet meer speelt is niet goed op de hoogte.

  Europa is nog steeds ZEER antisemitisch en veel protestantse kerken zijn nooit helemaal losgekomen van die katholieke 'moederkerk' en zij doen 'vrolijk' mee in het koor van Joden- en Israël-haters.

  Alleen evangelische en overtuigde volgelingen van de leer en de persoon van de JOOD Jezus Christus hebben ware liefde voor de Joden en voor Israël, waarbij ze echter niet blind zijn voor het feit dat er onder de Joden OOK rotte appelen zitten zoals Larry Silverstein, die de eigenaar was van het WTC-complex, op 9/11 (2001) en George Soros, de Hongaarse Jood die Obama (de Brits-Keniaanse moslim) in het zadel heeft geholpen, om maar een paar voorbeelden te noemen.

  Israël- en Jodenhaters gebruiken echter altijd dit soort VERROTTE Joden om de HELE Joodse gemeenschap te kunnen veroordelen, en dat is net zo dwaas als het haten van ALLE Duitsers vanwege Hitler, die niet eens een Duitser maar een Oostenrijker was, en de meeste Duitsers hadden destijds niet eens op hem gestemd toen hij als Kanselier aan de macht kwam.

  BeantwoordenVerwijderen
 17. Zo'n 850.000 moslims in Nederland, die echter wel overdreven veel aandacht krijgen op een bevolking van bijna 17 miljoen.

  De meeste Nederlanders zijn lafbekken en ze zijn bang voor de intimidatie door de geharde islam, maar islamieten zijn ook maar gewoon mensen van vlees en bloed en ze durven echt niets te doen als ze merken dat anderen bereid zijn om te sterven voor hun vrijheidsideaal.

  Wie niet bang is om te sterven die is onoverwinnelijk en ik roep iedereen op om angst voor de islam te weerstaan door agressief en assertief deze smerige leugenleer aan de kaak te stellen, want ik ben het wel eens met Geert Wilders dat de koran ERGER is dan 'Mein Kampf' van A. Hitler.

  PS: natuurlijk zijn er altijd idioten die dan gelijk de Bijbel erbij slepen om daarmee 'aan te tonen' dat onze cultuur ook gebaseerd zou zijn op een 'soortgelijk fascistisch boek', maar zulke vergelijkingen gaan altijd mank op de vaststelling dat het Oude Testament de geschiedenis is van de God van de Bijbel met zijn volk Israël, en wat daaraan voorafging, en in een heel andere tijd dan nu, en dat het Nieuwe Testament het verhaal is van de beste Jood en mens van alle tijden die een geweldige boodschap had- en heeft van (naasten)liefde en vergeving en genade die zijn weerga niet kent in de wereldliteratuur.

  Zelfs indien men zou geloven dat Jezus nooit heeft bestaan en dat de verhalen uit dat Nieuwe Testament slechts vertellingen zijn, dan moet men erkennen dat het in die verhalen NIET gaat over het oproepen tot haat en nijd en moord, maar dat het over geestelijke zaken gaat waar iedereen vrij zijn- of haar conclusies uit kan- en mag trekken zonder dat het iemand door de strot kan worden gedouwd.

  Het evangelie van Jezus Christus is een boodschap van vrijwillige bekering tot een overtuiging en levensstijl waarvan de bekeerling of de liefhebber ervan gelooft dat het hem of haar tot heil is/zal zijn.

  De islam is een opgelegd dictaat en als in Nederland -zeg maar- 4 miljoen moslims zouden wonen dan zouden we dat allemaal gaan merken en dan is het gauw gedaan met onze vrijheid, want dan zal de islam zijn grimmige gezicht laten zien en overgaan tot zwaardere vormen van terreur (angst aanjagen) en intimidatie (ook angst aanjagen).

  Maar met zo'n 850.000 moslims in dit land is dat gelukkig nog niet zo ver, maar waakzaamheid is wel geboden, omdat onze vrijheid op het spel staat.

  LEVE DE VRIJHEID die rekening houdt met de vrijheid van een andersdenkende, zolang iedereen zich maar houdt aan algemeen geldende RECHTVAARDIGE wetten en regels!

  PS 2: ik neem de vrijheid om NIET in te gaan op mensen die mij persoonlijk aanvallen en zulke mensen respecteer ik NIET.

  PS 3: gebruik Firefox i.p.v. die waardeloze browser van Microsoft.

  BeantwoordenVerwijderen
 18. De Joods-Christelijke cultuur streeft naar eerlijkheid een de waarheid=De Joods-Christelijke cultuur streeft naar eerlijkheid en de waarheid

  Nog kort iets over Geert Wilders: deze voormalige katholiek opgevoede agnosticus maakt het alweer geruime tijd mogelijk dat door zijn gedoodsteun de landverraderlijke CDA en VVD verder kunnen werken aan het uitleveren van Nederland aan de ONDEMOCRATISCHE EU en dat neem ik hem kwalijk.

  Ik herwint mijn respect indien hij zijn steun intrekt aan dit stelletje volks- en landverraders!

  Het zal dan al wel te laat voor Nederland zijn, maar het zal hemzelf goeddoen en zijn aanhang om niet langer gedoogsteun te geven aan een regering die ons allemaal BELAZERD, en ook verwacht ik van Geert Wilders dat hij 'mevrouw van Amsberg' de wacht aanzegt en haar duidelijk maakt dat zij ophoudt als Bilderberger Bea ILLEGAAL ons staatshoofd te spelen en zij (en haar familie) dient te vertrekken met achterlating van al haar GEROOFDE fortuinen, die ons allemaal toebehoren!

  http://www.prorepublica.nl/

  BeantwoordenVerwijderen
 19. En weet je wat het is Hans?
  De moslims weten wel dat ze niet de uitverkorenen zijn van God wantg anders zouden nooit in de Koran staan dat zij allleen als ze aangevallen worden mensen mogen doden.
  Wij Joden en Christenen mogen dat namelijk ten alle tijde doen zonder voorwaarden.
  En dan zijn er nog mensen die de Here God afwijzen en die jou en je geloof te kakken zet.


  Spreek voor jezelf en ik hoor zeker niet bij "Wij Joden en Christenen".

  Ik hoor maar bij één iemand en dat is God en verder niet.

  Mijn God is één met (de Joodse) Jezus Christus en als je moeite doet om zijn leer op je in te laten werken dan lees je dat Hij NOOIT opriep tot haat of moord tegen medemensen.

  INTEGENDEEL!

  Ik ga daar verder hier niet op in, want dit is geen religieus of theologisch forum, maar ik geef je wel een link naar een online Bijbel opdat je zelf vast kunt stellen wat de ware leer van Jezus Christus is: http://www.biblija.net/biblija.cgi?m=Mat&id42=1&id16=1&l=nl&set=10&pos=0

  BeantwoordenVerwijderen
 20. Ik herwint mijn respect=Hij herwint mijn respect

  Met excuses voor alle fouten.

  BeantwoordenVerwijderen
 21. Allu hoedjes mooie allu hoedjes, twee voor de prijs van een.....
  Wow duivels monsters God .....lijkt World of Warcraft wel...
  O ja Hanss Welcome to the real World !!!!!!!

  BeantwoordenVerwijderen
 22. bertje, ben jij de huis-troll van deze site?

  Je noemt jezelf al bertje, dus ach....laat maar..

  BeantwoordenVerwijderen
 23. Hanss

  Nee ben niet de huistrol!!
  Gewoon iemand die helemaal klaar is met Al deze allu-hoedjes onzin En als ze daar Dan ook nog Jezus en zijn grote sprookjesboek bij halen nou dan heb je me.....

  BeantwoordenVerwijderen
 24. bertje;
  gekker dan hanss kom je ze niet snel tegen!
  maar ok, hanss http://www.debunking911.com al gelezen?

  BeantwoordenVerwijderen
 25. "Wie niet bang is om te sterven die is onoverwinnelijk en ik roep iedereen op om angst voor de islam te weerstaan door aggeresief en assertief deze smerige leugenleer aan de kaak te stellen, ...."

  Hmmmmmnm Moderator van hoeiboei:
  lees het bovenstaande stukje eens van Onze Hanss.
  M.i verdient deze Psycho een vette ip Block.
  (Hanss de hollandsche Christen Schwans )
  Sorry voor de wat flauwe rijm, maar moest er even uit.

  BeantwoordenVerwijderen
 26. Vooral je laatste 2 alinea's zijn raak Annelies!.

  De gretigheid van de politiek correcten, waarmee ze de moordenaar van Oslo ten onrechte willen koppelen aan islam-kritiek, bewijst meer dan ooit het gelijk van de islam-kritiek die de islam terecht koppelt aan de intolerantie met als ultieme consequentie terreur.

  Jammer dat dit onderwerp aanleiding is voor bizarre complottheorieën en zelfs ordinair antisemitisme van met name 2 inzenders.

  BeantwoordenVerwijderen
 27. "...... en zelfs ordinair antisemitisme van met name 2 inzenders."

  Huh, bedoel je daar nu de opmerkingen van henk mee.
  Even voor de duidelikheid niet alles wat men zegt over Joden of de Staat Israel is antisemitisme!!!!
  Feit is dat Israel misdaden begaat tegen burgerbevolking en gebied inneemt dat andere toehoort etc. dit alles met heilige toestemming van Het Grote Spaghetti Monster en het Westen.
  Dit benoemen is geen antisemitisme hoor.

  BeantwoordenVerwijderen
 28. Hmmmmmnm Moderator van hoeiboei:
  lees het bovenstaande stukje eens van Onze Hanss.
  M.i verdient deze Psycho een vette ip Block.
  (Hanss de hollandsche Christen Schwans )
  Sorry voor de wat flauwe rijm, maar moest er even uit.


  Zeg, zogenaamde 'bertje', ik weet niet of je ooit mentaal volwassen ben geworden, en dan heb ik het niet eens over leeftijd, maar over het vermogen om verstandelijk te kunnen redeneren, maar zou het mogelijk kunnen zijn dat je een inhoudelijke reactie geeft op het artikel van Annelies of op een reactie van een anders i.p.v. voor politieagent te spelen die graag wil heersen over een ander en die wil uitmaken wie hier wel, of niet zijn mening mag geven, en zou je het achterwege willen laten om anoniem een ander te smaden en de beledigen, of heb je van huis uit geleerd dat het normaal is om al scheldende op een ander door het leven te gaan?

  En als jij Jezus een sprookjesfiguur vind dan heb je die vrijheid om dat te zeggen, en ik neem dan de vrijheid om jou een schertsfiguur te noemen.

  Ik ben geen geweldige typist en zelfs na het nakijken van mijn bijdragen (in het piepkleine reactie-kadertje) zie ik nog wel eens wat over het hoofd en dankzij 'bertje' kan ik deze fout corrigeren

  ageressief=agressief

  Wederom inhoudelijk: lees dit artikel over de dreiging van de islam in Duitsland, Nederland en Europa: Gevierde Duitse topjournalist en jurist waarschuwt dat islam rechtsstaat verwoest...

  BeantwoordenVerwijderen
 29. Jammer dat dit onderwerp aanleiding is voor bizarre complottheorieën en zelfs ordinair antisemitisme van met name 2 inzenders.

  Wie tien jaar na 9/11 nog steeds niet in de gaten heeft dat deze gebeurtenis een complot is van de Amerikaanse overheid, die beschouw ik als deel van het complot omdat diezelfde overheid gebruik maakt van domme burgers die ze van alles wijs kunnen maken en zelfs dat twee SUPERSTERK gebouwde wolkenkrabbers zouden hebben kunnen instorten met de dezelfde snelheid als van een vrije val.

  Ik geef toe dat ik destijds ook zo'n domme brave burger was en dat ik misleid ben geweest door de overheid en de daaraan slaafs opererende media, maar dat ik gelukkig via het internet aan informatie kon komen die me de waarheid liet zien over de ware toedracht van '9/11'.

  Wie beweert dat hierboven antisemitisme is geuit dient dat met citaten te bewijzen of anders te zwijgen, want anders slaan zulke beschuldigingen nergens op.

  Ik beweer dat er onder het Joodse volk absolute verrotte figuren rondlopen die mede ervoor verantwoordelijk zijn dat deze wereld afglijdt naar een werelddictatuur, en dan zeg ik niets nieuws want wie de Bijbelse geschiedenis kent die weet dat er altijd (helaas) rotte appelen onder het uitverkoren volk hebben bestaan die met name t.o.v. hun eigen volk een enorm gevaar inhielden.

  Maar dit topic ging over het aspect van wat na 9/11 gebeurd is m.b.t. de islam en in hoeverre de islam aan invloed heeft gewonnen sinds die tijd.

  Deze walgelijke ideologie heeft de afgelopen 10 jaar bijna elke dag in de schijnwerpers gestaan en doet dat nog en dat is de 'verdienste' van de media die grotendeels bestierd worden door linkse journalisten en overheid-hielenlikkende lieden.

  Ik zou het wel eens prettig vinden als het NOS-journaal het volgende zou zeggen:

  "Vandaag zijn er weer zelfmoordaanslagen gepleegd door aanhangers van de fascistoïde ideologie van Mohammed de verschrikkelijke, de bezeten Arabische stichter van de zogeheten islam, hetgeen 'onderwerping' (aan allah, de niet-bestaande maangod) betekent.
  Inclusief de dader komt het dodental op 61.
  Onze regering en parlement hebben per direct de koran bestempeld als erger dan 'Mein Kampf' van Adolf Hitler en besloten dat dit boek verboden dient te worden en dat aanhangers van deze ideologie dienen te worden gekenmerkt als een veiligheidsrisico en vanaf heden wordt het uitdragen van deze ideologie beschouwt als het aanzetten tot haat en moord en doodslag en wie zich daaraan schuldig maakt wordt direct gearresteerd, en indien het mensen betreft met een dubbel paspoort dan kunnen zij het Nederlanderschap verliezen en het land worden uitgezet".

  Dit zal wel nooit via de NOS te horen zijn, maar dat komt omdat onze regering en de media onze grootse VIJANDEN zijn!

  Leestip: 9-11 Controversy for Beginners

  BeantwoordenVerwijderen
 30. de dader=de daders

  Ik had het ten slotte over aanslagen

  BeantwoordenVerwijderen
 31. bertje zei: Feit is dat Israel misdaden begaat tegen burgerbevolking en gebied inneemt dat andere toehoort etc. dit alles met heilige toestemming van Het Grote Spaghetti Monster en het Westen.
  Dit benoemen is geen antisemitisme hoor.


  Nee, dit is geen antisemitisme maar gewoon DOMHEID, want Israël heeft helemaal geen land van 'anderen' ingepikt en de Arabieren in Israël die zich 'Palestijnen' noemen zijn de werkelijke inpikkers van andermans land, want heel Israël is van de Joden.

  God voor "Grote Spaghetti Monster" uitmaken is een machteloze uiting van lieden die lijden aan een vorm van satanisme en zulke mensen zijn in tegenstelling tot die God niet eens in staat om altijd wakker te blijven, want omdat het ook maar gewone stervelingen zijn zullen ze van tijd tot tijd de controle over zichzelf moeten prijsgeven om in slaap te kunnen vallen, en dat ze überhaupt wakker kunnen worden hebben ze ook nog eens aan die God te danken, die ze zonder reden haten omdat ze zelf god willen zijn.
  Daarnaast vluchten zulke lieden altijd weg in het fabeltje van de evolutieTHEORIE.

  Laat God maar schuiven: Psalm 121:4

  Zie, de Bewaarder van Israël sluimert noch slaapt.

  Maar wie over het vraagstuk van de islam nadenkt dient te beseffen dat deze ideologie niet toevallig de Joden uitroept als zonen van apen en zwijnen en de Joden (en de ware Christenen) beschouwt als haar grootste vijanden die zonder meer mogen (en moeten!) worden vermoord, hetgeen ook nuchter vast te stellen is, omdat dit helaas dagelijkse praktijk is voor wie geïnformeerd is.

  BeantwoordenVerwijderen
 32. AncientTerra zei

  bertje;
  gekker dan hanss kom je ze niet snel tegen!
  maar ok, hanss http://www.debunking911.com al gelezen?


  Ja, dat heb ik gelezen, en het is allemaal geleuter van gehersenspoelde lieden met pudding tussen hun oren i.p.v. hersens en geschifte lui die dit geloven zijn er helaas veel te veel, en het soort figuren zoals jij verschuilen zich ook altijd achter leipe aliasjes.

  Het is voor het eerst en voor het laatst dat ik op types zoals jij en 'bertje' reageer, maar verder gun ik het jullie van harte om voort te leven in jullie waanwereld, want ik geef hier niet mijn mening om jullie te overtuigen, maar om diegenen aan het denken te zetten die nog niet gehersenspoeld zijn door de reguliere media en de overheid.

  BeantwoordenVerwijderen
 33. Voor Hanss en zijn Spaghetti Monster

  Een kusje op de billetjes en een warme lik!

  Alle me Jesus gekker als Hanss heb je ze bijna niet.

  BeantwoordenVerwijderen
 34. @Hanss

  "Ja, dat heb ik gelezen, en het is allemaal geleuter van gehersenspoelde lieden met pudding tussen hun oren i.p.v. hersens en geschifte lui die dit geloven zijn er helaas veel te veel,..."

  Het is bij jou hoogstwaarschijnlijk nog nooit opgekomen dat wat je een ander verwijt: "geleuter van gehersenspoelde lieden met pudding tussen hun oren", op jou van toepassing is.

  Je lijkt me nl. een geïndoctrineerde geloofsfanaat met je uitspraak:

  "Ik hoor maar bij één iemand en dat is God en verder niet.
  Mijn God is één met (de Joodse) Jezus Christus..."

  Wees er gelukkig mee, maar verhef je niet boven een ander.

  BeantwoordenVerwijderen
 35. Hecatonchir, jij blinkt ook weer uit in niet-inhoudelijke opmerkingen en kritiek op mijn persoon.

  Het onderwerp is de stand van zaken in Nederland m.b.t. de islam na 9/11.

  Zeg daar nu 'ns wat zinnigs over i.p.v. denigrerende opmerkingen te maken over mijn persoon.

  Als ik wil kan ik jou met woorden compleet de grond inboren, maar wie heeft daar wat aan?

  Beschouw je deze website als jouw territorium en heb je last van dat dierlijke instinct om dat territorium te verdedigen tegen 'indringers' zoals ik?

  Heb je er moeite mee dat jouw enorme intellect wordt uitgedaagd door iemand die zoiets 'debiels' aanhangt als het geloof in Jezus en die ook nog eens niets gelooft van wat de overheid en de media ons willen wijsmaken i.v.m. 9/11 en de 'war on terror'?

  Als ik je nodig heb om mij te vermanen i.v.m. mijn vrijmoedigheid die mij leidt om ongedwongen mijn mening te geven, dan roep ik je wel.

  'ns kijken of je hier een antwoord op hebt: vind je ook niet dat de islam een ideologie is die volkomen haaks staat op onze vrije Nederlandse cultuur en dat deze ranzige en slechte imitatie van het Joods-Christelijke gedachtegoed thuishoort tussen het rijtje verwerpelijke ideologieën zoals nazisme en communisme?

  Laat dit eens goed op je inwerken en geef daarna maar antwoord als je wil: The Perfect Man of Islam (pps)...

  BeantwoordenVerwijderen
 36. Voor die pps is een Powerpoint Viewer nodig en als iemand dat nog niet heeft geïnstalleerd op zijn/haar computer dan is hier een link naar sites waar men zo'n viewer kan downloaden: pps viewer...

  BeantwoordenVerwijderen