Heilige Vader,

Bidden1
Heilige Vader,

Tja, daar zit U toch wel even mee, met al die pedofilerende medewerkers van Uw santa Madre Chiesa. Het begon, geloof ik, in Amerika en waaide geleidelijk over naar Europa en ik zou het fenomeen nu wel als globaal kunnen bestempelen. En dat gaat bij Uw organisatie ook behoorlijk in de centen lopen, met al die processen voor schadeloosstelling wegens morele schade. En, zoals het vaak gaat, als iemand diep in de beurs moet tasten, gaat hij nadenken. Dat zal met U ook wel het geval zijn, lieve Heilige Vader. U heeft tenminste een sympathieke pastorale brief geschreven aan Uw geloofsgenoten in Ierland, waarin U sportief heeft toegegeven dat Uw medewerkers af en toe fout zijn bezig geweest. En in Duitsland heeft U een strenge onderzoekscommissie in het leven geroepen, want ook daar hebben oudere religieuze mannen zich incorrect bemoeid met de zaakjes van onmondigen die aan hun zorgen waren toevertrouwd.

Heilige Vader,

Ik ben noch gelovig, noch bijgelovig of goedgelovig. Ik vind Jodendom en Christendom, als inspiratiebron voor onze huidige westerse samenleving, eigenlijk één potnat, en dat zult U wel met mij eens zijn, want U heeft zich een leven lang verdiept in deze zaken. En als U na die levenslange studie tot dezelfde slotsom komt als ik die gewoon over de dingen nadenkt, dan gaan we de goeie kant uit.

Jodendom en Christendom, d.w.z. patriarchale, min of meer monotheïstische godsdiensten, zie ik als een ontwikkelingsstadium van een zich emanciperende mensheid. Binnen de christelijke variant bestonden extremisme en fanatisme die tot de periode van de Verlichting meestal schadelijk en gewelddadig waren. In de loop van de eeuwen zijn er door de opeenvolgende concilies zeer onverstandige besluiten genomen, die Uw santa Madre Chiesa gereduceerd hebben tot een machtsbolwerk van hoofdzakelijk oude mannen.

Eén van deze onverstandige besluiten was wel het Celibaat voor de medewerkers van Uw organisatie. Al in het jaar 306 werd er tijdens de Synode van Elvira over geschreven en onder Uw voorgangers Leo I (440-461) en Gregorius de Grote (590-604) werd de celibaatsplicht algemeen ingevoerd, zo lees ik in Wikipedia. De praktische redenen voor het celibaat waren o.a. het voorkomen van priesterfamilies, waarin het priesterschap van vader op zoon kon worden overgedragen en het voorkomen van familieproblemen die de zorg voor de gelovige gemeente zouden kunnen benadelen. Maar deze wijze pauzen hielden geen rekening met hun schepper die alle levende wezens van een voortplantingsdrift voorzien had. De apostel Paulus had dat wel door, toen hij schreef: “Het is beter te trouwen dan van begeerte te branden.” [I Korintiërs 7:9 ].

De begeerte, wist Paulus, moet bevredigd worden. Daar helpt geen lievemoederen aan. En ook de Here Jezus die met zijn twaalf discipelen celibatair geleefd zou hebben, zou dit niet hebben kunnen ontkennen.

Heilige Vader,

U en ik kunnen Paulus niet anders dan gelijk geven. Het is beter om alle priesters vanaf vandaag toestemming te geven om te trouwen. Of gewoon fijn samen te laten leven. Wat het probleem van de priesterfamilies betreft, dat kunnen we samen met een simpel kerkwetje oplossen. En de eventuele familieproblemen van de priesters kunnen we gemakkelijk bij de al bestaande sociale diensten onderbrengen.

Stelt U zich eens voor hoeveel er op deze manier bespaard kan worden. Uw organisatie krijgt geen dure en langdurige processen meer te behandelen en de kindertjes krijgen geen last meer met ouwe mannen die zo nodig van hun pedofiele drang af moeten. Zoals wij uit Paulus' onderricht kunnen afleiden, indien de begeerte, dus ook die van de priester, in goede banen geleid wordt, dan kan hij de pedofiele verzoekingen weerstaan. U kunt het vergelijken met de zeelui die in vroegere eeuwen soms wel een jaar van huis waren. Ja, inderdaad, dan moesten de ketelbinkjes het vaak tijdens de reis ontgelden. Maar waren de zeebonken weer thuis, dan waren zij voor heel andere gaatjes te vangen.

Ik moet natuurlijk rekening houden met het feit dat U mijn goede raad niet kunt of wilt opvolgen. Uw organisatie heeft helaas niet zo'n hoge opvatting van het vrouwelijk element in de schepping van de mens. Dat is helaas typerend voor monotheïstische godsdiensten met een patriarchale inslag. Ook in de islam kan men hierover meepraten. En zelfs nog veel ongenuanceerder. Daarom is de islam in dit geval een nog slechter voorbeeld van een monotheïstische godsdienst.

Maar als wij stellen dat de mensheid zich toch verder emancipeert, met of zonder godsdiensten, dan kunnen wij ons beter meteen concentreren op de toekomstige pedofilie onder de priesters van Uw kerkelijke organisatie. Daar moet echt een einde aan komen. En de enige oplossing ligt bij Paulus. De onheilige begeerte moet in goede banen geleid worden. Ik verval niet in herhaling, dat zult U zien.

De oplossing kan namelijk op zeer discrete wijze bereikt worden. In ieder gebouw waar religieuze handelingen worden verricht, dient een kleine ruimte beschikbaar gesteld te worden die uitsluitend voor de priester bestemd is. Deze ruimte die in de toekomst met de Latijnse term “Masturbarium” aangeduid zal worden, moet warm en knus ingericht worden, voorzien van geriefelijke sofa's, een beeldscherm voor de projectie van intieme vrouwelijke en mannelijke reserveonderdelen en andere gemakken. De sanitaire voorzieningen moeten aan de hoogste hygiënische voorwaarden voldoen. Voor het Masturbarium kunnen Uw collegae kerkvorsten de vereiste riten ontwerpen, die de priesters begeleiden in hun broodnodige begeertebevrediging.

Indien U dit probleem gaat oplossen, zullen Uw hervormingen U onsterfelijk maken.

Gegarandeerd!

Hans den Hollander

11 opmerkingen:

 1. ___________________________________
  "Ik zou zo graag een pedo fileren".
  ___________________________________

  .

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Ooit ben ik stomdronken op zoek geweest naar de klassepater op het roemruchte Canisius College, die school van Lubbers van Mierlo etc. gelukkig voor hem was hij verkast naar een bejaardenhuis voor Jezuïten, anders.....

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Cadeau for Job Cohen? 'Hoogmorele Islam':

  greatread:

  ://books.google.nl/books?hl=nl&lr=&id=hQuHFPKp8L0C&oi=fnd&pg=PA267&dq=sexual+abuse+in+madrassahs&ots=gcSqBR9Eco&sig=5VF9CIOCaikutsLovL-_3ghZWVI#v=onepage&q=&f=false

  Stephen O. Murray & Will Roscoe
  'Islamic Homosexualities' culture and history
  1997 N.Y. University
  ISBN cloth 0-8147 7467-9
  pb: 0-8147-7468-7

  Homo hoerenbuurten in Karachi, leraren die jongetjes fcnk, imams die het doen in madrassahs....

  Hahaha! De huichelende 'moslim' 'bij ons komt homosexeualiteit niet voor'.

  BeantwoordenVerwijderen
 4. @Annabeth

  Niets nieuws onder de zon.
  De natuur is onbedwingbaar.
  Overal waar men de mannetjes
  van de vrouwtjes scheidt, kan
  homoseksueel gedrag ontstaan.
  Daarom werkte Agmadinnejihad
  (de juiste spelling schiet mij niet
  te binnen, maar 'jihad' is goed
  geschreven en toepasselijk)
  zo op de lachspieren
  toen hij beweerde dat er geen
  homoseksuelen in Iran waren.

  Hans den Hollander

  BeantwoordenVerwijderen
 5. @ Said

  Huichel niet! Er gaan vliegtuigen vol met mannen uit alle landen naar Thailand om kinderen te fckn! en internet staat bol met kinderporno.

  En dié mannen hebben uiteindelijk genoeg keuze!

  Lees dat boek hierboven over die huichelende moslims want in Koran madrassahs worden ook jongetjes geneukt door imams. Koran staat kindverkrachting toe!

  Kijk ook eens even naar Hindoeisme met dat verachtelijk APARTHEID kastesysteem dat miljoenen in de goot werpt als 'untouchables', en het moeten verbranden van weduwen op de brandstapel van het lijk van haar echtgenoot (nu verboden)

  De Kerk moet moderniseren, celibaat afschaffen, en een Paus zoals Obama aanstellen.

  Al die ouwe mannen zoals de Paus wég ermee!

  BeantwoordenVerwijderen
 6. @ Annabeth

  Een paus zoals Obama....
  Je laat me schrikken.
  Ik zou de eerste niet zijn
  die vermoedt dat deze Hussein
  islamitische sympathieën heeft.
  Dan zouden we nog verder
  in de tijd teruggaan.
  En de manier waarop hij met geld
  van anderen omspringt vind ik
  al helemaal geen aanbeveling.
  Nee, dank je wel.

  Hans den Hollander

  BeantwoordenVerwijderen
 7. @ Den Hollander & Annabeth

  Honderd maal tienduizenden priesters, pastoors, paters, monniken en nonnen. En allen zijn verderfelijk? Zucht...

  Idem voor moslims, hindoes enzovoorts enzoverder? Zucht...

  Of U bent niet geheel bij Uw hoofd of U bent geheel niet bij Uw hoofd.

  Pfff, wat maakt U er toch weer een intolerante en ignorante bende van: een schande voor onsche Grieks-joods-christelijk-humanistische wortelen.

  U bent een barbaar, Heer Den Hollander, en U, Mevrouw Annabeth, een barbarin. Gaat U samen toch lekker koken!

  BeantwoordenVerwijderen
 8. @ Erlkönig

  Heer Elfenkoning, met al Uw gezucht is het U niet gelukt mij duidelijk te maken waarom Mevrouw Annabeth en ik barbaren zouden zijn. Wat Mevrouw Annabeth betreft denk ik niet dat de vrouwelijke vorm van barbaar “barbarin” is. Als ik in Uw opinie een barbaar ben, dan beschouw ik dat, gezien Uw manier van redeneren, als een soort compliment.

  Ik ben echter bereid deze mening te herzien, als U

  a)ophoudt met zuchten en Uw beweringen goed onderbouwd gaat weergeven;

  b)begrijpend leert lezen, wat mijn brief aan de Heilige Vader betreft.

  Ik spreek uiteraard niet voor de bijdrage van Mevrouw Annabeth. De conclusies die U trekt uit mijn brief aan de Heilige Vader, zijn, om het zacht uit te drukken, vooringenomen enniet uit mijn schrijfsel af te leiden. Ik breng nogmaals bovengenoemd punt b) onder Uw aandacht.

  Waar U Uw opmerkingen over onze hoofden vandaan haalt, lijkt evenmin op concrete feiten gebaseerd. Weet U zeker dat het niet op Uzelf slaat. Een soort subliminale zelfkritiek, misschien?

  Ik ben niet erg handig in de keuken. Maar als Mevrouw Annabeth lekker kan koken, dan kom ik graag een avond bij haar langs. Zeker omdat haar muzikale smaak met die van mij overeenstemt. Maar U zie ik niet een avondje naar Messiaen zitten luisteren.

  Overigens heeft der Erlkönig een funeste invloed op mensen. Blijft U dus maar zitten waar U zit en verroert U zich niet.

  Hans den Hollander

  BeantwoordenVerwijderen
 9. @ Hans den H.

  "Jodendom en Christendom, d.w.z. patriarchale, min of meer monotheïstische godsdiensten, zie ik als een ontwikkelingsstadium van een zich emanciperende mensheid."

  U gaat uit van een - uiteindelijk zeer joods-christelijke want typisch eschatologische - ontwikkeling van de mensheid. Daarmee getuigt U van een diepe Gottbetrunkenheit die U waarlijk zelf niet eens vermoeden kon.

  U maakt een kardinale faux-pas-de-deux door enerzijds emancipatie alleen maar in termen van secularisering te vatten en anderzijds de paradoxale dysemanciperende werking van seculiere emancipatie niet te onderkennen: de initiatie in de existentiële eenzaamheid en het transnietzscheaanse nihilum der spirituele leegte, de gedoemdheid tot incommensurabele criteria- en referentiekaderloze keuzes, de dito perverse inversie in hypersexualiteit en de door en door exploitante pornografische blik eigen aan een onttoverd en mechanisch wereldbeeld.

  Daarbij persifleert, reduceert en perverteert U vanuit een salonfähige platte Realsexualpolitik het celibaat tot een pure sexuele onthouding. U miskent daarmee de sacrale betekenis van dit evenzeer mystieke institutium.

  Kortom, wellicht zou U beter net als de Heilige Vader Uzelve ook "een leven lang verdiepen in deze zaken". Het mysterium mundi zou ook Ú zomaar kunnen toevallen, in tremor en fascinans.

  Ten slotte, Erlkönig vindt Messiaen zeker het bepruimen waard, maar verkiest doorgaans toch liever Bach, Pergolesi, Purcell en Händel.

  BeantwoordenVerwijderen