Is Satan a Catholic?

15 opmerkingen:

 1. Condell is lekker bezig. Erg leuk.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Jammer dat veel westerlingen niets, maar dan ook niets van hun eigen geschiedenis weten.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Condell heeft een heel belangrijk punt en zonder 2000 jaar christelijke jodenhaat was er waarschijnlijk geen holocaust. Deze lezing van Condell moeten de islam-critici die menen dat het christendom (katholicisme) een bondgenoot tegen de islam kan zijn, eens goed tot zich laten doordringen. Het ene conservatieve totalitarisme tegen het andere inzetten, zal niet echt effectief zijn.

  BeantwoordenVerwijderen
 4. '... there might be no Jewish State and no Middle East conflict (8.03)...'
  Dat is toch wel een beetje kort door de bocht. Condell blijkt hier geen begrip te kunnen of willen opbrengen voor een legitimiteit van de Joodse staat die los staat van het historische anti-judaïsme in het christendom en de islam. Dit zie ik bij veel mede-atheïsten: zij durven geen onvoorwaardelijke steun te geven aan het moderne Israël omdat ze bang zijn daarmee in een theïstisch (oudtestamentisch) 'vaarwater' terecht te komen. Daarbij vergeten zij de seculiere kanten van het zionisme als nationale emancipatiebeweging. Ook zonder holocaust zou het Joodse volk doorgegaan zijn met streven naar de verwezenlijking van hun Joodse staat, op historische grond, naast al die Arabische staten.

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Grappig is het wel, maar mede omdat het in zijn eenzijdigheid en karikaturale overdrijving er gedeeltelijk naast is. De papenhaters krijgen dezer dagen veel koren op hun molen. Laat ik hun vreugde maar niet verstoren met wat nuancerende kanttekeneningen.
  Wel wil ik kwijt dat me in de hele consternatie over de misbruikkwestie iets opvalt. Voor nieuwtjes en commentaren waarmee de katholieke kerk in een kwaad daglicht wordt gesteld blijkt in de gevestigde media alle ruimte te zijn. In tegenstelling tot papenhaters moeten islamhaters het toch nog altijd meer van alternatieve media hebben om hun gal te spuwen -en dat terwijl er naar mijn bescheiden mening over de Islam toch wel iets meer gal te spuwen valt en er objectief gesproken vaker en meer negatief nieuws over te melden is.
  Condells tirade is leuk, maar anders dan zijn tirades over de Islam voegt het niet zo heel veel toe aan wat je zo al aan leuke colums kan vinden van gevestigde journalisten en stukjesschrijvers in gevestigde kwaliteitskranten. Anders gezegd, hier had ik Condell niet voor nodig.

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Deze reactie is verwijderd door de auteur.

  BeantwoordenVerwijderen
 7. @ Kees Rudolf,

  Soms kan het toch nodig zijn om ook eens kritisch te wijzen op het totalitaire en intolerante karakter van andere godsdiensten dan alleen de islam.

  Degenen die meer willen weten over een van de meest geleerde en legendarische filosofen van de oude Hellenistische wereld die na de opkomst van het christendom overging in eeuwenlange duisternis door christelijke dogma's, is de onsterfelijke Hypatia. Een filosofe in Alexandrië die in 414 door christelijke monniken is vermoord vanwege haar filosofie van het vrije en kritische denken. Leven en doodvan Hypatia en de redenen waarom (opkomst islam) zijn ook nu nog actueel.

  BeantwoordenVerwijderen
 8. @Rudolf,
  Je zegt: Soms kan het toch nodig zijn om ook eens kritisch te wijzen op het totalitaire en intolerante karakter van andere godsdiensten dan alleen de islam.
  Zeker kan dat soms nodig zijn, met de nadruk op 'soms'. Maar met betrekking tot het rooms katholicisme heb ik nou juist het gevoel dat dat momenteel eerder te veel dan te weinig gebeurt. Die intolerantie en dat totalitarisme van het katholicisme vandaag de dag -ik ben geneigd te denken dat dat wel meevalt, in elk geval minder erg is dan sommigen het graag willen doen voorkomen. De zwarte bladzijden in de geschiedenis van het rooms katholicisme zijn me wel bekend, maar het grote geschiedenisboek van het katholicisme is volgens mij niet één groot zwart boek. Dat zeg ik zonder zelf katholiek te zijn, voor zover dat er toe doet. Eigenlijk geloof ik evenmin dat de geschiedenis van de islam een boek van louter zwarte bladzijden is, maar tegenover het dominante geluid dat er met de islam heus niks mis is vind ik stevige kritiek meer dan nodig. Tegenover het momenteel nogal dominante anti-paapse geluid daarentegen zou ik zeggen dat wat relativering op zijn plaats is en dat ook nog wel eens mag worden gewezen op het vele goeds dat de katholieke kerk óók heeft gebracht, al is het maar inspiratiebron of opdrachtgever te zijn geweest voor nogal wat kunstuitingen -bouwkunst, schilderkunst, muziek- die ik als zeer waardevol beschouw.
  Condell beweert dat Hitler katholiek was. Tja, hij mag katholiek gedoopt zijn, maar hoe gelovig hij precies was, daar moet je je niet te veel van voorstellen. Anders ligt dat bijvoorbeeld met Haydn, Mozart en Beethoven, om van Bruckner maar te zwijgen. Ik zeg niet dat het katholicisme wel in orde is omdat deze bijzonder verdienstelijke componisten katholiek waren, maar te beweren dat het katholicisme niet deugt omdat het monster aller monsters Hitler katholiek gedoopt was is ook geen redenatie van niveau.
  Ken je het werk van Rodney Stark? Deze auteur benadrukt de positieve bijdrage die het christendom in onze beschavingsgeschiedenis heeft geleverd. Zijns inziens is de ontwikkeling van de westerse wetenschap en de afschaffing van de slavernij voor een belangrijk deel terug te voeren op inherente kenmerken van het christendom, kenmerken die in de islam ontbreken, tengevolge waarvan in de islamitische wereld geen (met de westerse wetenschap vergelijkbare) wetenschap tot ontwikkeling is gekomen, en er ook nimmer veel enthousiasme is ontstaan voor afschaffing van de slavernij. Als antidotum tegen doorgedraaid antipapisme kan ik zijn boeken zeer aanbevelen.

  BeantwoordenVerwijderen
 9. @ Kees Rudolf

  Ja, de boeken van Rodney Stark ken ik en ik heb de Crusades gelezen. Heel interessant. Ja, het is ook waar dat de media wel erg gretig zijn als het om kritiek op katholicisme en protestantisme gaat. Beetje hypocriet, gezien hun vergoeilijkende gedrag t.a.v. de islam. Maar de openbaringsgodsdiensten hebben zeer totalitaire trekken. Lees ook eens het boek:

  God Against the Gods: The History of the War Between Monotheism and Polytheism (Viking, 2004), by best-selling author Jonathan Kirsch, explores the final struggle between monotheism and polytheism in the ancient world and the roots of religious violence in the modern world.

  BeantwoordenVerwijderen
 10. Dat lijkt me een interessant boek van die Kirsch, dat ik nog niet ken. Het is zonder meer waar dat er in de antieke wereld geen godsdiensttwisten zijn geweest die bij benadering zo erg waren als de diverse clashes tussen de verschillende monotheismen. Zo beschouwd heeft het monotheïsme geen vooruitgang gebracht ten opzichte van de antieke wereld met haar veelgodendom. Wat de clash tussen monotheïsme en polytheïsme betreft, daar weet ik weinig van, (Bonifatius bij Dokkum vermoord, schiet me te binnen) dus misschien kan dat boek van Kirsch dienen tot mijn bijscholing.
  Het boek van Stark over de Kruistochten is ook belangwekkend, maar ik doelde eigenlijk op het boek met de titel 'For the Glory of God'.

  BeantwoordenVerwijderen
 11. Heel goed is ook:
  The Victory of Reason, van dezelfde Stark

  BeantwoordenVerwijderen
 12. Ik zie geen enkele reden om de katholiek kerk in stand te houden. Als de islam moet worden bevochten omdat moslims haatzaaiers zijn, dan mag de katholieke kerk ook op de vuilnishoop.

  De mensheid heeft geen baat gehad bij het bestaan van de RK-kerk, hier en daar een sporadische uitzondering. Dat rijke roomse leven heeft niet veel betekend voor de mensheid, het was alleen klatergoud.

  BeantwoordenVerwijderen
 13. Nederland: het atheïstische Staphorst van Europa.

  Zucht, pfff...

  BeantwoordenVerwijderen