Hoeveel respect eist ...

Arabist_jansen

Vraag 146. Hoeveel respect eist een gelovige moslim van moslims en niet-moslims ten opzichte van zijn geloof?


Iedere gelovige vindt dat zijn godsdienst de beste is, en ergert zich aan wie dat niet vindt. Wie vindt dat niet zijn eigen godsdienst de beste is, dient uiteraard zo snel mogelijk over te stappen op de godsdienst die dan volgens hem wél de beste is. Zo is dan weer elke gelovige aanhanger van de godsdienst die hij als de beste beschouwt. De beste godsdienst heeft uiteraard recht op respect. Gedragingen die niet in overeenstemming zijn met de voorschriften van de islam, kunnen snel worden opgevat als teken van gebrek aan respect. De manier waarop de islam wenst dat mensen zich gedragen, is immers niet een opdracht aan alleen moslims, maar aan iedereen. De beslissing om zich niets van de islamitische regels aan te trekken bij het zich 1001004005964403
kleden of bij het eten of drinken, wijst op de totale afwezigheid van geloof in de prediking van de islam. Zulke beslissingen getuigen dus van gebrek aan respect voor de beste godsdienst die er is.

De Koran zegt in soera 3:110 dat de moslims de 'beste gemeenschap' zijn, geroepen om wat behoorlijk is te gebieden, en wat verwerpelijk is te verbieden. Alleen wie macht heeft, is in de positie om te gebieden en te verbieden. Islamitische wetgeleerden zijn er dan ook meestal van overtuigd dat de islam macht nodig heeft om zijn taak in deze wereld te kunnen vervullen. Wie geen moslim is, denkt daar meestal anders over.

HansJansen

Uit: Islam voor varkens, apen, ezels en andere beesten
Prof.dr. Hans Jansen beantwoordt 250 vragen over de islam
Pag. 116
Uitgeverij Van Praag
Amsterdam, 2008
Bol.com

11 opmerkingen:

 1. Deze reactie is verwijderd door de auteur.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. "Als iemand hun kwaad wil doen, komt er vuur uit hun mond, dat hun vijanden verteert; op die manier zal iedereen die hun kwaad wil doen moeten sterven.

  Zij hebben de macht om de hemel te sluiten, zodat er geen regen valt zolang zij profeteren.

  Ook hebben ze de macht om water in bloed te veranderen.

  Verder kunnen ze de aarde treffen met alle mogelijke plagen, zo vaak ze maar willen.(Op. 11:5,6)

  BeantwoordenVerwijderen
 3. @Sar:
  Een meer bijbelvaste persoon dan ik, kan vast iets zinnigs zeggen over de teksten die je hier aanhaalt. Ik kan er, in het algemeen dit van zeggen: Het feit dat christenen in hun teksten geen aanleiding zien om zich met vliegtuigen in wolkenkrabbers te boren en zo duizenden onschuldige mensen te vermoorden, is de duidelijkst mogelijke aanwijzing ervan dat deze teksten anders functioneren dan de haatteksten van de islam.

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Deze reactie is verwijderd door de auteur.

  BeantwoordenVerwijderen
 5. @roelf-jan,

  Helemaal gelijk!

  Een (echte!) christen zal nooit het licence-to-kill-werkje van ene mo van alla omarmen, maar er juist duidelijk stelling tegen nemen, i.p.v. zelfmoord te plegen. De overheden zoals het CDA en de CU, hebben immers de plicht haar onderdanen te beschermen i.p.v. te laten afslachten. (Rom. 13:4) De resultaten in islamitische landen zeggen genoeg:

  http://www.opendoors.nl/vervolgdechristenen/ranglijst-christenvervolging-2009/ranglijstchristenvervolging/

  Openbaring is bij uitstek een gééstelijk boek en voornamelijk geschreven in allegorieën, (beelden). Als Gerard Reve en Harry Potter kunnen, dan Openbaring zeker!

  Maar om die te verstaan zijn wat 'sleutels' nodig.
  Mocht je geïnteresseerd zijn, o.a. hier wat antwoorden:

  http://www.hetkoninkrijkderhemelen.net/pageID_8856213.html

  BeantwoordenVerwijderen
 6. De teksten die Sar 18:50 aanhaalt zijn geen opdrachten aan wie dan ook. Het zijn de beschrijvingen van een visioen. De koran daarentegen bevat opdrachten.

  BeantwoordenVerwijderen
 7. Deze reactie is verwijderd door de auteur.

  BeantwoordenVerwijderen
 8. Deze reactie is verwijderd door de auteur.

  BeantwoordenVerwijderen
 9. Hans jansen:
  De beste godsdienst heeft uiteraard recht op respect.
  ------------------------------

  Dit is flauwe kul, het gaat niet om welke godsdienst het beste is, alle godsdiensten zijn van God, het heet niet voor niks godsdienst. Omadt alle godsdiensten van God afkomstig zijn, genieten ze sowieso respect.

  In de fundamenten van het geloof zie je dat er weinig of geen verschil is tussen de 3 semitische Abramitische religies.

  De eerste wet van profeet Mozes luidt:

  Shama Isarel, adonai Elohenu, adonai ECHAD.

  Hoor O Israel, de Heer uw God, God is een.

  Aan profeet Jezus werd gevraagd wat de eerste wet is... Jezus antwoordt:

  Shama Israel, adonai Elohenu, adonai ECHAD.

  Hoor O Israel, de Heer uw God, God is een.


  Aan de profeet Mohammed wordt hem gevraagd wat zijn concept van God is. Hij antwoordt:

  Qol huwa 'Lahhu AHAD.

  Zeg! Hij, Allah, is de Enige.
  (Hij was een Arabier, dus hij zegt Allah ipv. God)

  De koran bevestigd dit ook.

  2:136: "Zeg: "Wij geloven in God en in hetgeen ons is geopenbaard en in hetgeen tot Abraham, Ismaël, Isaak, Jakob en de stammen werd neergezonden en in hetgeen aan Mozes en Jezus werd gegeven en in hetgeen aan alle andere profeten werd gegeven door hun Heer. Wij maken geen onderscheid tussen hen en aan Hem onderwerpen wij ons."

  2:285: "Deze boodschapper gelooft in hetgeen hem van zijn Heer is geopenbaard en ook de gelovigen, allen geloven in God, Zijn engelen, Zijn boeken en Zijn boodschappers. Wij maken geen verschil tussen Zijn boodschappers; en zij zeiden: 'Wij hebben gehoord en gehoorzaamd, Heer, wij vragen U vergiffenis en tot U is de terugkeer'."

  3:84 "Zeg: "Wij geloven in God en in hetgeen ons werd geopenbaard en hetgeen werd geopenbaard aan Abraham, Ismaël, Isaak, Jakob, en de stammen en hetgeen aan Mozes en Jezus en de profeten door hun Heer werd gegeven. Wij maken geen onderscheid tussen wie dan ook van hen. Aan Hem alleen onderwerpen wij ons."

  4:150-152 "Degenen die God en Zijn boodschappers verwerpen en onderscheid wensen te maken tussen God en Zijn boodschappers, zeggende: 'Wij geloven in sommige en niet in andere', zij willen een tussenweg volgen. Dezen zijn inderdaad de ongelovigen en Wij hebben voor de ongelovigen een vernederende straf bereid. En degenen, die in God en al Zijn boodschappers geloven en geen onderscheid tussen wie dan ook maken, dezen zijn het, wie Hij spoedig hun beloning zal geven; God is Vergevend, Barmhartig."


  Dit waren enkele van de vele verzen die duidelijk maken dat God geen onderscheid wenst tussen zijn profeten en hun godsdiensten.

  Veel mensen zijn zo gemanipuleerd dat ze niet meer in staat zijn zelf te denken en op onderzoek uit te gaan, er wordt ons dagelijks aangepraat dat het Christendom en de Islam onverenigbaar zijn, terwijl het vroeger niet anders was, en in bepaalde streken leven Christenen, Joden, en Moslims tot de dag van vandaag samen....
  Dat is een tactiek dat "verdeel en heers" heet.
  Het wordt gebruikt om de wereld in een angstgreep te houden.

  Als je dat doet, schrik je enorm veel Christenen van de moslims af en andersom.

  Wij moeten ons het volgende afvragen: Wie heeft baat bij verdeeldheid? Wie heeft baat bij oorlog en haat?

  Hoe u erbij komt dat de Islam meer respect zou claimen is voor mij een raadsel!
  Dat moslims de Islam niet de rug mogen toe keren heeft niet te maken met welke godsdienst het meeste respect zou moeten krijgen, maar omdat de mensen geen weet meer hadden van eerdere openbaringen aan eerdere profeten waar de koran veelvuldig melding van maakt, waardoor ze ipv. God, beelden, graven, ka'aba in Mekka, en hun heersers gingen aanbidden.

  Hier maakt u dankbaar misbruik van het feit dat er een groep moslims uit onwetendheid meent hoe dan ook meer respect dan anderen te moeten genieten. Je hoeft geen moslim te zijn om respect te hebben, Ik

  BeantwoordenVerwijderen
 10. respecteer iedereen die mij niet besteelt, niet lastigvalt, niet misleid, en niet beduveld, enz. En zo hoort 't ook. Maar ik kan geen respect opbrengen voor die mensen die beweren moslim te zijn, maar tegelijkertijd roven, moorden, frauderen, de boel belazeren enz enz.
  ***********************************

  De Koran zegt in soera 3:110 dat de moslims de 'beste gemeenschap' zijn, geroepen om wat behoorlijk is te gebieden, en wat verwerpelijk is te verbieden.
  ----------------------------

  U beweerd hier dat er een belofte is zonder voorwaarde, belofte is: de beste gemeenschap zijn. Voorwaarde is: Wat behoorlijk is te gebieden, en wat verwerpelijk is te verbieden.
  Wat u daar stelt is hetzelfde wanneer iemand tegen een ander zegt: Hier heb je je euro, breng je de winkelwagen straks terug?


  Koran 3:110 luidt:

  "Gij (Moslims) zijt het beste volk dat voor de mensheid is verwekt; gij gebiedt wat goed is, verbiedt wat kwaad is en gelooft in Allah.

  Drie voorwaarden om het beste volk te zijn, en het komt neer op sociale controle.

  God heeft het joodse volk zelfs boven de anderen verheven.


  "O kinderen Israëls! Gedenkt Mijn gunsten, die Ik u bewees, dat Ik u boven de volkeren verhief"
  (2:47)

  " Wij gaven het Boek en de heerschappij en het profetenambt aan de kinderen van Israël en Wij hadden hen van goede dingen voorzien: Wij begunstigden hen boven de andere volkeren"
  (45:16)


  "En Wij stelden leiders uit hun midden aan, die het volk door Ons gebod leidden"

  ****************************
  Maar ook hier geldt: Onder voorwaarde:

  "Zolang zij standvastig waren en in Onze woorden een hecht geloof hadden"
  (32:24)
  Alleen wie macht heeft, is in de positie om te gebieden en te verbieden.
  -------------------------------
  Dat zegt u. Ik (Dus iedereen) kan, wat goed is gebieden, en wat kwaad is verbieden, daar heb ik geen macht voor nodig, daarom is het de voorwaarde om goed volk te zijn, het kan niet zo zijn dat alleen wie macht heeft, goed volk kan zijn.

  Ik heb snel een hadith opgezocht betreft het verbieden van het verwerpelijke.

  Aboe Sa’id al-Chodri (Allah’s welbehagen zij met hem) heeft gezegd: ‘Ik hoorde de boodschapper van Allah (Allah’s zegen en vrede zij met hem) zeggen:

  ‘Wie van jullie iets ziet wat niet toegestaan is, (Munkar) Moet het met zijn hand veranderen. En als hij daartoe niet in staat is, dan met zijn tong. En als hij daartoe niet in staat is, dan met zijn hart . Dit laatste is echter de zwakste vorm van geloof‘.

  Overgeleverd door Moslim.


  Hier zit wat in, de hadith suggereerd in geen geval dat er macht nodig is om iets te verbieden of te gebieden, maar bevorderd de sociale controle, het meest voorkomende ergenissen is het deponeren van afval op straat, het is niet toegestaan, wanneer je er wat van zegt, ben je goed bezig.(Het is maar een klein voorbeeldje)
  Het mag duidelijk zijn dat het niet altijd slim is om ergens wat van te zeggen, en dat het begrijpelijk is dat je er niets aan doet (Ivm. Geweld en dergelijke) Daarom zegt de hadith ook: "En als hij daartoe niet in staat is, dan met zijn hart"


  Zowel deze hadith als het bovenstaande vers hebben 't over "munkar" = Het verwerpelijke.
  *************************8


  Wie geen moslim is, denkt daar meestal anders over.
  ----------------------

  De manier waarop u het vers vervormt om het in een politieke context te plaatsen en de beroerde uitleg die u daarbij geeft, ben ik het ook niet mee eens.

  Ik heb het boek Islam voor varkens....gelezen, met zelf koran lezen ben ik nog bezig, en daar trof ik ook een aantal rariteiten en onvolledige teksten aan, daarbij neemt u zelden de moeite om een bron te vermelden, het is ronduit storend.

  BeantwoordenVerwijderen
 11. Het zijn zei, die het rustige water in bloed doet veranderen.
  Wanneer men wakker is zal hun tijd erop zitten.

  BeantwoordenVerwijderen