Ayaan Hirsi Ali: ”Onze vrijheid”

Op 8 maart vierde Internationale Vrouwendag zijn 100e verjaardag. Een reden om feest te vieren? Ja en nee. De emancipatie van de vrouw zal de komende honderd jaar niet zo’n ontwikkeling doormaken als de afgelopen eeuw. Zij zal zich waarschijnlijk eerder achteruit ontwikkelen.

Politieke vrijheden – het recht om te kiezen en voor een functie te kandideren, vrije meningsuiting, economische onafhankelijkheid, de toegang tot onderwijs en betaalde arbeid; seksuele vrijheid, het recht van een volwassen vrouw om haar leven zo te leiden zoals zij passend vindt – dat alles zijn relatief nieuwe doelen voor westerse vrouwen, die in een adembenemend tempo werden bereikt.

In het jaar 1869, ongeveer een halve eeuw voor de eerste Internationale Vrouwendag, publiceerde John Stuart Mill het essay ”De afhankelijkheid van de vrouw”. Hij pleitte daarin voor vrouwenrechten, die wij hier in het westen tegenwoordig als vanzelfsprekend beschouwen.

Toen ik het essay van Mill in 1996 voor het eerst in Nederland las, was ik er sprakeloos over hoe vaak hij schreef dat datgene wat hij voor vrouwen wilde, als ”provocatief”, ”nieuw”, ”onbereikbaar” en voor veel mensen in zijn tijd zelfs als ”onvoorstelbaar” gold. Het maakte me sprakeloos, want als Mill het huidige Nederland zou zien, zou hij vaststellen dat zijn doelen niet alleen bereikt, maar zelfs overtroffen werden.

Desondanks staat de vooruitgang, die het grootste deel van de westerse vrouwen geniet, in schril contrast tot de realiteit van de niet-westerse vrouwen. In de Arabisch-islamitische wereld hebben de meeste vrouwen geen toegang tot onderwijs. Het aantal van hen dat kan lezen en schrijven is deprimerend klein. Hun seksualiteit wordt streng gecontroleerd, de mogelijkheden om economisch zelfstandig te worden zijn beperkt

In grote delen van Azië hebben kleine meisjes ook nu nog te maken met enorme vooroordelen. Abortus van vrouwelijke foetussen en de verwaarlozing van vrouwelijke baby’s zijn hiervan het gevolg. Aziatische vrouwen hebben buitenproportioneel te lijden onder de gruwelijke handel in seks, de vrouwenhandel – een moderne soort van slavernij

Armoede en burgeroorlogen treffen meisjes en vrouwen in Afrika op een manier zoals mannen nooit worden getroffen – omdat massaverkrachtingen tot ongewilde zwangerschappen en HIV-infecties leiden. Bovendien sterft een schokkend aantal jonge meisjes nog tijdens de geboorte. Omdat hun lichamen nog niet klaar zijn om te baren of omdat hun geslachtsdelenverminking tijdens de bevalling een fistel veroorzaakt – een van de meest pijnlijke doden die men zich kan voorstellen.

Waarom heerst er in het jaar 2010 zo’n kloof tussen de rechten van de vrouw in het Westen en die in ontwikkelingslanden, vooral in de landen van de islamitische wereld? Eén reden daarvoor is armoede. Desondanks zijn grote delen van de vrouwelijke onderdrukking niet aan armoede, maar aan algemene principes toe te schrijven: waarden, overtuigingen, gewoontes en tradities, die van generatie op generatie worden doorgegeven en die door overreding, groepsdwang en geweld worden benadrukt

Westerse vrouwen hadden dezelfde problemen. Diep gewortelde zienswijzen beperkten het leven van een vrouw tot kinderen krijgen en andere vrouwelijke plichten. Wetten in Europa en Amerika verboden vrouwen te kiezen, zich kandidaat te stellen voor functies, vermogen te erven of hun beklag te doen wanneer ze door hun mannen verkracht of geslagen werden. In de vorige eeuw werden echter al deze vormen van discriminatie weggevaagd.

Hoe kunnen we dus de nog altijd aanwezige minderwaardigheid van niet-westerse vrouwen verklaren? Door de dekolonisatie zijn de landen onafhankelijk geworden, vrij, om hun eigen wegen in de nationale identiteit te zoeken. Hoe komt het dat deze vrijheid niet op de vrouwen werd overgedragen?

Een van de redenen hiervoor is de verschuiving van de gedachte van de universele mensenrechten naar culturele en relatieve wetten. Voormalige koloniën wilden zich van het Westen afgrenzen en hun ”authentieke” culturen terugkrijgen. Slecht nieuws voor de vrouwen.

Een andere, daarmee verband houdende reden is het machtsverlies van het Westen door niet-westerse samenlevingen, vooral door de islam. Het einde van het imperium betekende, dat de koloniale machten ophielden mensenrechten te laten gelden – in het bijzonder vrouwenrechten. We vergeten vaak, dat Britse functionarissen in India geen weduweverbranding en kindermoord op meisjes hebben ingezet.

Vorig jaar heeft een onbekende Saoedi zijn 12-jarige dochter voor 22.600 dollar aan een 80-jarige man verkocht. De oude man werd door in mensenrechten gespecialiseerde advocaten wegens verkrachting van het kind veroordeeld. Volgens enkele persmeldingen schreeuwde het meisje, verzette zich tegen de toenaderingspogingen van de man en kwam uiteindelijk bloedend in het ziekenhuis terecht. Haar man was, naar men zegt, voor haar al met drie andere meisjes getrouwd geweest.

Saoedi-Arabië heeft de VN-kinderrechtenconventie ondertekend en geratificeerd, die iedere persoon onder de 18 als kind definieert. Het heeft bovendien artikel 16.2 van de VN-overeenkomst ter uitroeiing van iedere vorm van discriminatie van de vrouw ondertekend en geratificeerd. Deze legt vast, dat het huwelijk met een kind geen rechtsgeldigheid mag hebben. Zij wordt echter aangevuld met het volgende voorbehoud: ”In het geval van onverenigbaarheid van de conventies met het islamitische recht is het koninkrijk niet verplicht de regels van de conventie op te volgen.”

Andere landen hebben geprobeerd om zich, vooral met het oog op de vrouwenrechten, helemaal uit de mensenrechtenconventies te manoeuvreren, door uitzonderingen ten gunste van hun eigen culturele wetten te eisen. Ze interpreteren universele mensenrechten als westerse imperialistische normen. Intussen hebben westerse bewegingen, die culturele veelzijdigheid vieren, oude vrouwenvijandige tradities de nodige rechtvaardiging gegeven.

De eigenlijke uitdaging van de volgende eeuw is er dus in gelegen om te garanderen dat de globalisering van het feminisme het culturele relativisme overtroeft. Veel links gerichte denkers concentreren zich uitsluitend op sociaaleconomische aspecten om de vreselijke positie van die vrouwen te verklaren. Daarbij zijn het vele factoren – het verval van de westerse macht, de opkomst van het culturele relativisme in het Westen, het zich eenzijdig bezighouden met sociaaleconomische thema’s en het opnieuw opkomen van oude etnische en religieuze identiteiten – die de emancipatie van niet-westerse vrouwen moeilijk zullen laten worden.

Westerse feministes zouden wantrouwend tegenover de aanspraak op culturele veelzijdigheid moeten staan, voor zover ze niet ook in naam van de cultuur onbedoeld polygamie, kinderhuwelijk, verkrachting binnen het huwelijk, eermoord, het slaan van vrouwen, selectieve abortus van vrouwelijke foetussen en nadere tradities willen rechtvaardigen

Hartstochtelijke voorvechters van gelijkheid moeten over sociaaleconomische aspecten heen denken en moed verzamelen om de culturele factoren bloot te leggen, die niet alleen materiële, maar ook intellectuele, culturele en morele armoede veroorzaken.

Westerlingen onderhouden veel hulpprogramma’s in niet-westerse landen. De meesten van hen zijn waardeneutraal, stellen geen eisen aan de cultuur van deze landen. Dat moet veranderen. Hulporganisaties moeten vrouwenvijandige normen en praktijken blootleggen en die landen ertoe oproepen als tegenprestatie voor de hulp nieuwe regels te accepteren.

Tenslotte moeten we niet-westerse vrouwen duidelijk maken, dat de zienswijzen van hun eigen culturen en religies discriminerend zijn.

Hebben de Saoedische vader van het 12-jarige meisje en de 80-jarige man die haar tot bruid nam, zich er uiteindelijk niet op beroepen, dat hun hoog geëerde morele leider en profeet Mohammed het eens zou zijn met dit huwelijk, omdat hij met Aisha trouwde toen ze zes jaar oud was? En heeft Mohammed het huwelijk met Aisha niet voltrokken toen zij negen jaar was? Als gevolg van deze logica is een 12-jarige bruid tamelijk rijp.

Deprimerend genoeg werd de moeder van het meisje in deze moderne tijden ervan overtuigd om het scheidingsproces, dat ze in werking had gezet, ter wille van haar dochter te laten vallen. Opdat islamitische vrouwen zo’n strijd winnen, moeten ze de moed vinden om niet alleen vraagtekens te plaatsen bij hun maatschappelijke tradities, maar ook bij de filosofie en de leiding van Mohammed

Zolang we ons in het Westen niet aaneensluiten om te zorgen voor de algemene geldigheid van vrouwen- en mensenrechten, zal het er de volgende honderd jaar troosteloos uitzien voor de vrouwen in de rest van de wereld.

Wanneer vrouwen in het jaar 2110 terugkijken, zouden ze erover moeten kunnen lachen hoe absurd de dingen in 2010 waren, toen alleen de westerse vrouwen konden genieten van gelijkheid.

Ayaan Hirsi Ali

Bron

Vertaald uit het Duits door: E.J. Bron

29 opmerkingen:

 1. Sylvain Ephimenco is nogal kritisch over Ayaan Hirsi Ali.

  http://www.trouw.nl/opinie/columnisten/ephimenco/article3015842.ece/Wettelijk_niet_haalbaar_.html

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Uitermate helder verhaal van Ayaan en weer heel mooi en correct vertaald door Bron.

  De reactie van Ephimenco in zijn column vind ik beneden alle peil. Te veel blijven steken in de beperkte blik vanuit Nederland.

  Hoe ernstig het gesteld is met zogenaamde progressieve krachten wordt in deze column goed gedemonstreerd.

  Waarom altijd die aandacht voor hoofddoekjes?

  Wat is er toch aan de hand in Nederland? Zelfs op een seculier vrouwenfestival gaat de aandacht uit naar die hoofddoekjes.

  Door Arita Baaijens
  De openingsact van het festival zaterdag van vrouwenbeweging Women Inc. naar aanleiding van Internationale Vrouwendag, trekt een volle zaal in de Westergasfabriek in Amsterdam. Op smalle houten banken zitten vrouwen in alle denkbare maten en kleuren.

  Tussen kroeshaar, blonde lokken en vrouwen die net als zij een hoofddoek dragen, zit ook Ghada Abdelaal uit Egypte, vriendin, blogster en spreekster op het festival. Ze is voor het eerst in Nederland en voelt zich op haar gemak tussen zoveel bedekte hoofden, al ontsnapt haar een kreet van verbazing wanneer vijf of zes moslima’s op het podium verschijnen met zelf geknutselde posters waarop Allah, een koran en een moskee figureren. De kunststukjes zijn vervaardigd in multiculticentrum De Koffiepot in Den Haag.

  Leuk, maar wat doet religieuze huisvlijt op een werelds vrouwenfestival? Alsof dat nog niet genoeg is verschijnt een Nederlands paspoort van reuzenformaat op het toneel. Ernaast een identiteitsbewijs in Arabisch schrift. Op de plek van de pasfoto’s is een gat uitgesneden en, u raadt het al, daarachter hipt een gehoofddoekt meisje lenig heen en weer. Van het ene luikje naar het andere. Het ergst van al is het applaus. Slechts één vrouw durft boe te roepen en helaas ben ik dat niet.

  Het infantiele gedoe op het podium blijft knagen

  Waarom altijd hoofddoekjes

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Ik vond de column van Ephimenco ook maar lauw, met zijn natrappen op Wilders.... Ik schreef daar zelf volgende reactie op :

  Ach beste SE, nu wil je katholieker zijn dan de paus.
  U weet toch wel dat zowel Ayaan & Wilders, moeten "brullen" of "schreeuwen" met slogans en al of niet , niet te verwezenlijken standpunten, om de enige redelijke boodschap te brengen waar het werkelijk om gaat : genoeg dhimmitude, genoeg islamisering, genoeg cultuele en culturele achterstandghetto's, genoeg onderdrukking van de vrouw.
  Of heb je liever Cohen, die ABSOLUUT Marcouch wil meeslepen, Marcouch, die WEL in een oorverdovende stilte de islamisering doordrukt, mannen en vrouwen gescheiden doet vergaderen enz...
  De formule die Ayaan gebruikte over Wilders was exact !

  Ik heb bij het navlooien gezien dat andere reageerders er min of meer ook zo over denken.

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Ayaan Hirsi Ali:

  Hebben de Saoedische vader van het 12-jarige meisje en de 80-jarige man die haar tot bruid nam, zich er uiteindelijk niet op beroepen, dat hun hoog geëerde morele leider en profeet Mohammed het eens zou zijn met dit huwelijk, omdat hij met Aisha trouwde toen ze zes jaar oud was? En heeft Mohammed het huwelijk met Aisha niet voltrokken toen zij negen jaar was? Als gevolg van deze logica is een 12-jarige bruid tamelijk rijp.

  ----------------------------------------
  De profeet zou het nooit eens geweest zijn met dit huwelijk, omdat dit een uithuwelijking is zonder toestemming van het meisje, haar vader kon de 18000 euro als het ware niet laten schieten en dwong zijn dochter met die lijk te trouwen, deze trouwerij heeft niets maar dan ook niets van doen met de islamitische regels van het huwelijk. Bovendien komen nu uit SA zelf ook protest geluiden, maar daar hoor ik u uiteraard niet over. In de islam zijn gedwongen huwelijken verboden, u kunt deze misdaad niet vergelijken met het trouwen van de profeet met een 9 jarig meisje, uit niets blijkt dat dit een gedwongen huwelijk is geweest, u kunt op geen enkele wijze hard maken dat aicha gedwongen is te trouwen met de profeet, maar vergelijkt ondertussen de wantoestanden van de achterlijke Saudiers wel met de trouwerij van Aicha!

  Aicha, hoe jong ook, is nooit gedwongen te trouwen, het Saudische meisje, hoe oud ook, is gedwongen te trouwen met iemand die ze absoluut niet wil, daarmee pleegt haar vader een huwelijksmisdaad, dus de vergelijking gaat hier volledig mank en is nergens op gebaseerd.

  Tuurlijk komen gedwongen huwelijken in al hun vormen voor, maar dat is verkeerd en is gebaseerd op reginale tradities, en niet op de Islam, dus u hoeft ook niet op te voeren dat het wel grootschalig voorkomt, dus het zal wel islamitisch zijn, nee, zoals het kindermisbruik gepleegt door pastoors en priesters niets te maken heeft met het Christendom, (En ik zal ook niemand hiermee lastigvallen) hebben de gedwongen huwelijken niets te maken met de Islam.

  Met uw waardeloze collumn zaait u voor de zoveelste keer leugens, bedrog, en probeert u op een hopeloos verloren en achterhaalde manier de islam onderuit te halen, door er een daad van een paar achterlijke woestijntulbanden (= nul op het hoofd) aan te halen, en het vervolgens te presenteren als zijnde islamitisch!

  U moet zich eens afvragen wie u wilt bereiken met uw bedrog, uw fans mogen niet denken en geloven alles wat u uitkraamt, de moslima's, waarvoor u zegt op te komen, zullen nooit in uw prietpraat trappen.

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Heel veel gedwongen huwelijken worden wel gerechtvaardigd door de islam, maar zelfs als zou de islam geen dwang toestaan in het huwelijk, wel bevat de islam uitermate discriminerende bepalingen ten aanzien van niet moslims. Een moslima mag niet met een niet-moslim trouwen en dat is discriminerend, net zo goed als die belachelijk straffen op afvalligheid.

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Rudolf zei...
  Heel veel gedwongen huwelijken worden wel gerechtvaardigd door de islam,
  --------------------------

  Waar staat dat dan?
  Een moslima mag niet met een niet-moslim trouwen en dat is discriminerend,
  ---------------------------

  Hoe verklaart u dit?

  "En geoorloofd zijn voor u kuise, gelovige vrouwen en kuise vrouwen uit het midden dergenen, wie het Boek was gegeven vََr u, wanneer gij haar haar huwelijksgift geeft, een geldig huwelijk aangaande en geen ontucht plegende, noch heimelijk minnaressen nemende"
  (5:5)

  En begin niet weer van ja maar dat doen ze toch nooit, de praktijk enz. enz....ik heb het hier over hoe het in de islam hoort, de islam die men constant in een kwaad daglicht probeert te stellen, terwijl het helemaal niet zo is, pure leugens zijn het.  net zo goed als die belachelijk straffen op afvalligheid.
  ------------------------

  Dat mag u wel belachelijk vinden, maar dat geldt niet voor u, maar voor een MOSLIM. U heeft geen last van die straffen.

  Bovendien ging het verhaal van Ali/Magan daar niet over, ik wil graag bij de les blijven, zij heeft het hier over de gedwongen huwelijken in de 'islam'. En dat is nu iets wat zij nooit kan aantonen, maar wel uit haar duim zuigt.

  BeantwoordenVerwijderen
 7. El Houssain, Je zou toch in Saoedi Arabie gaan wonen? Ga toch weg van hier. Het is hier in Nederland maar niks voor jou. Ga maar lekker kibbelen over die mooie islam van je met de Ulema in de zandbak. Wij hebben niets te winnen bij het aanvaarden van de islam noch iets te verliezen bij het afwijzen van de islam.

  BeantwoordenVerwijderen
 8. @El Houssain

  En dit is uiteraard ook een leugen?!:

  http://www.hetvrijevolk.com/index.php?pagina=9799

  BeantwoordenVerwijderen
 9. @El Houssain

  En dit slaat uiteraard ook helemaal nergens op! Gewoon uit de duim gezogen!:

  http://www.hetvrijevolk.com/index.php?pagina=9311

  BeantwoordenVerwijderen
 10. Speciaal voor El-Houssain haal ik hier de grote Nederlandse wetenschapper Snouck Hurgronje nog maar eens aan:

  Snouck schreef dat "met de Oelama's (schriftgeleerden) niet te onderhandelen valt daar hun leer en eigenbelang meebrengen dat zij alleen voor geweld zwichten". Snouck raadde de regering aan deze moslimleiders "zeer gevoelig te slaan".

  Ik ben het hier helemaal mee eens en ik schik El-Houssain zonder twijfel onder de Oelama's.

  De eerste stap die we in Nederland moeten gaan zetten is het onschadelijk maken van de Oelama.

  BeantwoordenVerwijderen
 11. Volgens u mag het niet van de islam. Helaas hebben we hier weinig aan deze opvatting want er zijn zoveel moslims die er anders over denken. Kijk maar naar al die islamitische landen waar het wel voorkomt. Waarom bestrijdt u die mensen niet?

  En dan uw opmerking:
  … u kunt deze misdaad niet vergelijken met het trouwen van de profeet met een 9 jarig meisje, uit niets blijkt dat dit een gedwongen huwelijk is geweest…
  U vindt een meisje van negen blijkbaar oud en volwassen genoeg om in te stemmen met een huwelijk ?

  BeantwoordenVerwijderen
 12. Mijn reactie hierboven is gericht aan El-Houssain.

  BeantwoordenVerwijderen
 13. Vanavond is Ayaan Hirsi Ali te gast bij Pauw en Witteman.

  BeantwoordenVerwijderen
 14. @ roelf-jan

  U zegt:
  "Wij hebben niets te winnen bij het aanvaarden van de islam noch iets te verliezen bij het afwijzen van de islam."

  Zeer interessant. Uw visie nodigt Erlkönig wel uit - met uw permissie uiteraard - tot wat vragen ter verheldering.

  Uit wie bestaat dat 'Wij' van U?

  Vindt U dat het in een beschaafd land alleen maar draait om het al dan niet winnen van iets, in casu bij een religie?

  Sowieso: op grond van welke democratisch vastgestelde rechten wilt U een religie kunnen afwijzen en hoe denkt U dat te doen?

  Om toch wat mee te veren in uw visie: is er wérkelijk niets dat U zou kunnen verliezen of winnen in casu?

  BeantwoordenVerwijderen
 15. El Houssain schreef,

  -"Met uw waardeloze collumn zaait u voor de zoveelste keer leugens, bedrog, en probeert u op een hopeloos verloren en achterhaalde manier de islam onderuit te halen, door er een daad van een paar achterlijke woestijntulbanden (= nul op het hoofd) aan te halen, en het vervolgens te presenteren als zijnde islamitisch!"-

  En dat zegt iemand die kennelijk gelooft in het achterlijke sprookje van een analfabete idioot die stemmen hoorde van een engel. De stem gaf hem de 'enige ware, onveranderlijke boodschappen door van de enige ware god'. Dat onthield de analfabeet tot de laatste letter perfect en decennia later werden deze sindsdien overgeleverde woorden maar eens opgeschreven. In al die jaren was hierbij niets aan de boodschap veranderd, gewijzigd of aangevuld sinds de man in de grot de stemmen hoorde van die engel.

  Zo'n 1,2 miljard mensen nemen dit nare, volkomen idiote en achterlijke sprookje serieus. Vaak bloedserieus. Genoeg om op Heilige Oorlog te gaan om dit macabere en absurde sprookje te verspreiden. Een sprookje dat -los van het debiele gegeven dat het gebaseerd is op een vent die stemmen hoorde (Mo zou nu door mensen met witte jassen liefdevol pillen worden gepropt)- op geen enkele manier op welke waarheid dan ook gecontroleerd kan worden. En wat er wel gecontroleerd kan worden maakt het sprookje behoorlijk zot en bijzonder twijfelachtig. Voor 1,2 miljard relizombies is het echter de enige waarheid.

  Een van de redenen waarom ik sterke twijfels heb aan het "man, the intelligent species".

  BeantwoordenVerwijderen
 16. E.J. Bron zei...
  @El Houssain

  En dit is uiteraard ook een leugen?!:

  http://www.hetvrijevolk.com/index.php?pagina=9799

  17 maart 2010 07:28


  E.J. Bron zei...
  @El Houssain

  En dit slaat uiteraard ook helemaal nergens op! Gewoon uit de duim gezogen!:

  http://www.hetvrijevolk.com/index.php?pagina=9311

  17 maart 2010 07:31
  ----------------------------------

  Als u mijn bijdrage van 16 maart 2010 23:21 had gelezen, dan hadden de twee links niet gehoeven, alles wat ik daar heb gelezen staat haaks op de koran en hadith, mensen kennen het eigen geloof niet, geven het een eigen invulling, en modderen wat aan met tradities, terwijl de islam universeel is en weinig waarde hecht aan tradities, moslims uit verschillende landen mogen hun tradities wel in ere houden zolang deze niet in strijd is met de islam, daarmee mogen tradities dus ook niet in strijd zijn met de wetten van de landen waar moslims zich vestigen, kan ook zijn dat een cultuur niet botst met de islam, maar wel bij wet verboden is in een westers land, dan hebben de moslims zich daar aan te houden, want : De islam is een religie die het niet moeilijk maar makkelijk maakt voor de mensen. (Hadith)

  -------------------------------------  Commentaar

  Met betrekking tot de praktijk van de gearrangeerde huwelijken respectievelijk gedwongen huwelijken schiet me slechts één woord te binnen: mensonterend! Midden onder ons, midden in Graz, worden meisjes, die zich niet kunnen verdedigen, die psychisch en lichamelijk enorm onder druk worden gezet, met 15, 16 jaar regelrecht tot slaaf gemaakt. Deze ”traditie”(met religie hebben gedwongen huwelijken namelijk überhaupt niets te maken) verdient geen greintje begrip! Men moet het helder en duidelijk uitspreken: wie als immigrant in Oostenrijk wil leven, zou zo snel mogelijk van zulke praktijken afscheid moeten nemen!

  BeantwoordenVerwijderen
 17. Gerald Richter (”Steierkrone”) en steierkrone.at
  --------------------------------------------------

  Dit is tenminste iemand die het wel begrijpt en in staat is traditie/cultuur en religie uit elkaar te houden.
  Ik ben het volledig eens met deze commentator, hij schuift niet alle misstanden in de schoenen van de islam, maar wil alleen misdadigers aanpakken.
  Ik doe niet aan links of rechts, maar wat dat betreft ben ik heel rechts, door de wet te handhaven, en misdaad aan te pakken, desnoods misdadigers het land uit te zetten, dien je er niet alleen het gewone volk mee, maar ook de islam en de moslims.
  Dus ik ben het ook niet eens met de 'linkse' mensen, die schrijven ook alles toe aan de islam, en komen vervolgens met het verhaal van ja, we kunnen de islam niet afwijzen! Nee, je hoeft de islam ook af te wijzen, maar de misstanden die de mensen uitvreten in naam van de islam toch wel??

  Wat de Afghanen of de turken ook uitvoeren, is niet op de islam gebaseerd, maar op plaatselijke gewoontes, ik las ook dat er een meisje gedwongen werd abortus te plegen, als er een verbod is waar de islam op hamert, dan is het abortus wel, ook als het meisje voor het huwelijk zwanger is geraakt, daar kan het ongeboren kind niets aan doen, en mag daar niet de dupe van worden, als men geen kinderen voor het huwelijk wil hebben, dan moet men niet eerst kinderen nemen om ze vervolgens te vermoorden, om zgn. de 'eer' te redden, dan had je je zaken maar anders moeten regelen. Abortus betekend in de islam moord, en moord is verboden, haraam.

  Om op die gedwongen huwelijken terug te komen, er zijn verschillende hadith's die dat verbieden,  Er werd gemeld door Khansa bint Khidam Al-Ansariya dat haar vader haar ten huwelijk gaf en zij dit huwelijk niet graag had. Dus ging zij naar de Apostel van God en hij verklaarde het huwelijk ongeldig.  In een andere versie van deze hadith zei de dame in kwestie dat ze het huwelijk aanvaardde maar dat ze vrouwen wou laten weten dat ouders geen recht hebben om hen een echtgenoot op te dringen (Ibn Majah)

  Een vrouw heeft ook geen toestemming nodig van haar ouders om te huwen.

  Verder kan een vrouw zelf haar huwelijkscontract onderhandelen en kan ze daarin allerhande bepalingen laten opnemen. Haar vermogen is in elk geval onschendbaar - er kan nooit beslag op gelegd worden door haar man.  De Profeet heeft gezegd: "Een al eerder getrouwde mag niet getrouwd worden zonder overleg met haar, en een vrouw mag niet getrouwd worden zonder haar toestemming". Zij zeiden: "O Boodschapper van Allah, hoe geeft ze haar toestemming (Vaak zijn het maagden, dus jong en verlegen)?" Hij zei: "Door haar zwijgen."

  BeantwoordenVerwijderen
 18. Aisha heeft verteld dat een meisje naar haar toe kwam, en zei: "Mijn vader heeft me uitgehuwelijkt aan de zoon van zijn broer, om zo zijn sociale rang te verhogen, en ik wilde dit huwelijk niet (ik werd gedwongen)." ‘Aisha zei: "wacht hier tot de Profeet komt." De Boodschapper van Allah kwam en ze vertelde hem over het meisje. De Profeet liet iemand haar vader halen, en daarop gaf hij het meisje de keus wat ze wilde doen. Ze zei: "O Boodschapper van Allah, ik accepteer wat mijn vader heeft gedaan, maar ik wilde wat bewijzen aan andere vrouwen.

  De Koran verwijst naar het huwelijk als een ‘mithaq’, dat wil zeggen: een plechtig verbond of overeenstemming tussen man en vrouw. En beveelt hierbij dat dit schriftelijk moet worden bevestigd. Aangezien er geen overeenstemming tussen de twee partijen kan worden bereikt, alleen wanneer zij er mee toestemmen, kan het huwelijk alleen worden voltrokken indien de twee partijen er vrij mee toestemmen.

  De Profeet heeft gezegd: "De weduwe en de gescheiden vrouw mogen niet worden uitgehuwelijkt tenzij zij het bevel hiertoe hebben geven, en de maagd mag niet uitgehuwelijkt worden totdat haar toestemming is verkregen."

  Dit aspect wordt sterk benadrukt door Imam Boekhari. Hij gaf een van zijn hoofdstukken in zijn Sahih de volgende betekenis: "Wanneer een man zijn dochter uithuwelijkt terwijl zij er een afkeer van heeft, dan zal het huwelijk ongedaan worden gemaakt."


  Er kwam eens een meisje dat nog maagd was bij de Profeet, vrede zij met hem, en ze vertelde Hem (vrede zij met hem) dat haar vader haar tegen haar wil ten huwelijk heeft gegeven aan een man. De Profeet gaf haar het recht om het huwelijk af te wijzen.

  ------------------------------------------

  De mensen kunnen nog zoveel verzinnen en doen, maar aan de islam ligt het niet, de richtlijnen zijn duidelijk, dat de moslims deze richtlijnen niet in acht nemen ligt aan hen zelf, ze berokkenen de islam daarmee wel veel schade, dat dan weer wel.

  Hiermee zijn de schrijfsels van Hirshi Ali puur bedrog.


  Ik wil op anderen ook reageren, maar heb nu even geen tijd.

  BeantwoordenVerwijderen
 19. @ El_Houssain

  Aisha die door Mohammed verkracht werd toen zij 9 jaar was had niks te zeggen over wat ook haar ; huwelijk'voor haar zou betekenen.


  "Wat de Afghanen of de turken ook uitvoeren, is niet op de islam gebaseerd, maar op plaatselijke gewoontes, "

  Nonsens! De maagdencult Koran doent moslimvrouwen en meisjes en de hoofddoek én levenslang de das om als BEZIT van de moslimman a) haar vader b) haar ene toegestane echtgenoot. Hij, moslimman mag vier vrouwen fckn en ook dit is Koran!

  De ellende en de misdaden die ieder dag door Koran/Mohammed aangericht worden zijn ontelbaar.

  U kent noch Koran noch de daaruit voortgekomen 'sharia' niet want in béiden zijn kindhuwelijken toegestaan en waarom die in Afghanistan, Egypte, SA, Yemen .... voorkomen.

  Weet u wat een moslimvrouw die zwanger is mag 'niet gestenigd worden tot na de geboorte van haar kind'.

  Moord is zeer zeker niét verboden in Islam: stenigen en de doodstraf voor Afvalligen van Islam, afgezien van'jihad' in die zogenaamde 'heilige oorlog' waarmee de jihadist en 'warlord' Mohammed mee begon.

  Verbazingwekkend wel hoe weinig moslims van Koran/Mohammed en hun misdasden begrijpen.

  Koran staat BOMVOL met haat en oproepen tot geweld!

  BeantwoordenVerwijderen
 20. @Erlkonig cs:
  Nog nooit heeft iemand mij iets goeds kunnen noemen dat uit de islam voortkwam. Misschien wordt u de eerste. Zucht.
  De godsdienstvrijheid die wij in Nederland kennen is tot stand gekomen onder voorwaarden. Wie die vrijheid wilde genieten moest aan belangrijke voorwaarden voldoen. Het is ondenkbaar dat de islam ooit aan die voorwaarden zal voldoen.
  'Wij" Nederlanders hebben het recht de islam af te wijzen. Om het goede te bewaren en het kwaad af te wenden. Ik zou zelfs zeggen, wij hebben de plicht dat te doen.
  Waar de islam is, is de wreedheid, het onrecht, de willekeur, de armoede en de onmenselijkheid. En de slavenhandel en moord en marteling en wat er zoal nog meer aan fraais voort is gekomen uit de verstandsverbijstering van Mohammed.
  Al die mensen die het hier opnemen voor de islam om ons wijs te maken dat het toch eigenlijk een heel mooi geloof is dat door ons verkeerd begrepen wordt, zouden geweldig aan geloofwaardigheid winnen als zij zich tegen de islamieten keerden die in hun ogen het allemaal verkeerd doen. Maar dat doen deze goedpraters niet. Hoe duidelijk wil je het hebben?

  BeantwoordenVerwijderen
 21. Ayaan Hirsi Ali is een klasse apart, dat was vanavond goed te zien bij Pauw en Witteman.

  Oude mannen Pauw en Witteman stelden vragen die misschien in 1975 nog ergens op sloegen...

  Tjonge, jonge, wat een sukkels.

  BeantwoordenVerwijderen
 22. Inderdaad Ayaan is een klasse apart en haar boek heb ik inmiddels in huis. Dat ze nog vaak in Nederland mag zijn.

  BeantwoordenVerwijderen
 23. E.J. Bron zei...
  @El Houssain

  En dit is uiteraard ook een leugen?!:

  http://www.hetvrijevolk.com/index.php?pagina=9799

  17 maart 2010 07:28


  E.J. Bron zei...
  @El Houssain

  En dit slaat uiteraard ook helemaal nergens op! Gewoon uit de duim gezogen!:

  http://www.hetvrijevolk.com/index.php?pagina=9311

  17 maart 2010 07:31

  ----------------------------------------

  In 1 van de links staat o.a. te lezen:

  "Dan neemt hij ze mee naar een ”Buna Bet”, een obscure bar die op iedere straathoek in Bahir Dar te vinden is; daar behoren behalve koffie, gin en bier ook seks met jonge meisjes tot het aanbod"

  ----

  "Op een avond, de vader was weer dronken, gaf hij zijn zoon een pak slaag"

  ----

  "Hier vergeet Sumina de engte in het donkere huis, de woedeaanvallen van haar schoonvader, die sterke drank in zijn keel giet en die door niemand wordt tegengesproken"

  ----

  "Er komt een neef achter de hut, gehuld in een walm van alcohol. Hij zwaait met het huwelijksverdrag"

  --------------------------------

  Zoals u kunt lezen, komt drank bij deze lieden veelvuldig voor, daarbij is het uit deze verhalen duidelijk geworden dat tradities sterker zijn dan wetten! Mijn vraag is: Hoe kunt u dit allemaal als islamitisch presenteren? U, als islamcriticaster, had op z'n minst eerst moeten controleren of het reilen en zeilen van de lieden die in deze verhalen voorkomen een beetje te rijmen zijn met islamwetten, dat zij zich 'moslim' noemen is niet voldoende om de islam als misdadig en geweldadig af te schilderen, hun doen en laten komt in geen geval met de koran en hadith overeen.

  Zulk soort verhalen voert Hirschi Ali/Magan aan om te proberen de islam zwart te maken, In gebieden zoals Oost Afrika, komen de meeste gruwelijkheden voor, en daar komt deze dame vandaan, zij heeft daar zeer slechte ervaringen gehad, juist dan had ze moeten uitzoeken waar het vandaan komt, is het de islam? of zijn het geweldadigheden en onderdrukkingen die plaatselijke opperhoofden plegen en hun wil door machtsmisbruik aan het volk opleggen? Zij mag van geluk spreken dat zij wel onderwijs heeft gehad, ze had haar landgenoten moeten aanspreken op hun foute gedrag en dat hun daden niet overeen komen met de islam, ipv. hier in Europa de islam zelf aan te vallen, dat is zeer laf van haar.

  Dus nee, niet de verhalen die in uw links voorkomen zijn uit de duim gezogen, maar de leugens dat dat islamitisch zou zijn, dat is uit de duim gezogen.

  BeantwoordenVerwijderen
 24. Kor.Anders zei...
  Volgens u mag het niet van de islam. Helaas hebben we hier weinig aan deze opvatting want er zijn zoveel moslims die er anders over denken.

  --------------------------------

  Wat is volgens u een terechte opvatting over de islam?

  Zoals de islam beschreven staat in talloze boeken of wat de barbaren die hun- op foute intenties gebaseerde wil aan iedereen willen opleggen- ervan maken?

  De mensen kunnen denken wat ze willen, dat maakt de koran en hadith niet ongeldig.

  kindermisbruik mag niet van het Christendom (Niet alleen van Christendom) Wij zeggen toch ook niet: Helaas hebben we hier weinig aan deze opvatting want er zijn zoveel kerkvaders die er anders over denken? Nee, want het ligt aan deze mensen zelf, en in geen enkel opzicht aan het Christendom, het Christen- en het jodendom zijn twee gewaardeerde godsdiensten in de koran. Wat deze lieden doen is de kerk imagoschade bezorgen en ik hoop dat het niet meer gebeurt en er geen gevallen meer zijn die nog aan het licht moeten komen.  U vindt een meisje van negen blijkbaar oud en volwassen genoeg om in te stemmen met een huwelijk ?
  -----------------------

  Nee, vroeger waren er helemaal geen leeftijdsgrenzen, bovendien heeft dit meisje het huwelijk nooit geweigerd, dus het was geen dwang.

  Trouwen met meisjes die wij tegenwoordig minderjarig noemen, was toen niet alleen in Arabie maar overal ter wereld volkomen normaal.

  Er is geen hadith te vinden die de moslims opdracht geeft deze handeling op te volgen, de hadith's die ik een paar reacties terug heb geschreven geven aan dat er nooit een dwang in het huwelijk mag zijn, (Wat dus door veel moslims genegeerd wordt) Daar komen verder geen leeftijden voor.
  Dus de eerste de beste die met mijn minderjarige dochter zou willen trouwen, die laat ik alle hoeken en gaten van de straat zien! Want, zich aan de wet houden is ook een stukje islam, de islam is immers tegen wanorde.
  Daarom schreef ik ook eerder: De islam is universeel. Dat binnen de islam ook verplichtingen zijn, dat is bij iedere religie zo, als je een religie aanhangt, weet je dat je met een aantal verplichtingen te maken krijgt.

  BeantwoordenVerwijderen
 25. Erlkönig,

  Ik heb roelf-jan tig keer uitgelegd dat het niet gaat om het afwijzen of het aanvaarden van de islam, maar dat het verstandig is om na te gaan of de daden van deze 'moslims' wel te rijmen zijn met de theorie, dus zoals het hoort volgens de koran en de hadith, alvorens men de moslims en de islam weg te zetten als achterlijk, barbaars, moordzuchtig, en geweldadig.

  Het is dus een raadsel wat roelf-jan wil bereiken met de opmerking:
  "Wij hebben niets te winnen bij het aanvaarden van de islam noch iets te verliezen bij het afwijzen van de islam."

  Niemand heeft hem gevraagd de islam te aanvaarden of af te wijzen!
  Dit heeft hij meer dan eens geroepen, terwijl de islam niet aan zendingswerk doet, misschien dat het hier en daar voorkomt, dat zendingswerk, maar het is dus niet volgens het boekje.

  Maar goed, roelf-jan en velen met hem, mogen van hun heren niet zelf denken en zijn gebonden aan meningen en doen en laten van hun heren, zoals u ziet krijgt u ook geen normaal antwoord van hem. De toon van zijn opmerkingen zegt meer dan genoeg.

  BeantwoordenVerwijderen
 26. @ El Houssain

  Het is tragisch - bijna droef komisch - hoezeer mensen als roelf-jan stelselmatig weigeren de zaken in de juiste proporties te beschouwen, met feitelijke en rationele argumentaties te komen en in humane, fatsoenlijke en beschaafde verwoordingen te spreken.

  En dat terwijl hij en kornuiten zichzelf juist zo moreel en cultureel superieur achten. Harharhar!

  Zulke overspannen expressies en strategieën verraden de onderliggende getroebleerde emoties, angsten, onzekerheid en onwetendheid. In plaats van deze koel, zakelijk en nuchter te analyseren en weg te nemen door hun derealisatie onder ogen te zien en hun hysterie weer wat te normaliseren, volharden zij juist in deze masochistisch te voeden en te koesteren. En zo blijft de noodlottige neerwaartse spiraal in stand en versnelt deze zelfs met de dag.

  Het lijkt erop dat roelf-jan en kornuiten steeds meer zèlf de radicale fanaten worden die zij juist zo hartstochtelijk pogen te bestrijden, nu nog te woord en straks - God verhoede het - te zwaard...

  BeantwoordenVerwijderen
 27. ZÈÈR MÈRKWÀÀRDIG , NÒG Bén Ik Overtuigd dat Ayaan Hirsi Ali is vermoordt door hirsch ballin , pechthold , donner , van mierlo , bolkestein , omdat Zij Een PME Wilde Naar het Onderzoek Omtrent Theo van Gogh !

  Dát Sinds Ik Dit Zeg , ér berichten en beelden opduiken , (is mét vermoordde ex rechter Wichert Wedzinga Óók Zó , iemand bemand Zijn Oude Website Zélfs), die suggereren dat Zij Nóg Zou Léven!

  Máár in Levende Lijfe en Real Time is Ze Nog Niét Gespot !

  Dús déze bron ...bron is Meinedig aan de misdaden Tegen Háár en het Volk !

  BeantwoordenVerwijderen
 28. Dit stuk is ook Niét Geschreven Door Ayaan Hirsi Ali , Dáár Vóór Is het Kwalitatief te Láág Staande !

  Het Zál Wél Wéér een Rassen Haat zaaiende j#od Zijn die dit gepoept heeft !

  Gá die "bron" maar eens Onderzoeken Beste plaatser ?

  Uit het Duits ?
  Wáár ?

  BeantwoordenVerwijderen