Ha die Ayaan

Arabist_jansen

[Bijna zes jaar terug en nog steeds actueel]


Ha die Ayaan:

Bisschop Muskens van Breda heeft laatst gezegd dat we God best een tijdje Allah mogen gaan noemen. Heeft dat bericht je nog weten te bereiken op het beveiligde Duivelseiland? Kijk, zo'n uitspraak, dat vind ík nou godslastering, en miljoenen moslims zullen het daar roerend mee eens zijn. Moeten katholieken die een kruis willen slaan, dat dan gaan moet met de tekst 'In de naam van Allah de Vader, Allah de Zoon, Allah de Heilige Geest'? Als je strikte Arabischsprekende moslims boos wilt maken, moet je dat inderdaad vooral gaan doen. Lees er koranvers 112:3 maar eens op na, hoewel, jij kent dat vers natuurlijk uit je hoofd.

Als de naam van God er niet toe doet, zou de bisschop het dan ook goed vinden als we God verder 'Sinterklaas' noemden? Of zou de bisschop nadat hij 'God' door 'Allah' heeft vervangen, ons het maken van het teken des kruises willen afraden omdat moslims er wellicht aanstoot aan zouden kunnen nemen? Je weet het maar nooit, vandaag de dag. Het wordt steeds gekker.

Ik word bijna dagelijks boos als ik zie hoe allerlei halve zolen op de radio en tv, in kranten en in films het katholicisme bespotten of belachelijk maken, terwijl toch het katholicisme een prachtgodsdienst is waarvan ik al gauw een kwarteeuw tot volle tevredenheid lid ben. Al die onwetende spot, daar is wat jij zegt toch werkelijk niets bij? Waar komt het drama van Submission nu eigenlijk helemaal op neer? Dat het slaan van vrouwen verkeerd is, en dat het nog verkeerder is als mensen daar ter rechtvaardiging de islam bijhalen door een beroep te doen op het koranvers 4:34, wadribu-hunna 'en sla ze'. Hoe is het godsmogelijk dat er tegen zulke simpele waarheden zo veel verzet is, ook, ja vooral, van niet-moslimse kant?

Smadelijke spot met het christendom in al zijn vormen is doodgewoon in Nederland, maar het nuchter er op wijzen dat er handelingen bestaan die de Nederlandse wet expliciet verbiedt en die nadrukkelijk strafbaar gesteld worden, en dat precies diezelfde handelingen tegelijkertijd door de Koran en de islam juist worden aanbevolen - dat wordt als Diep Beledigend en Hoogst Provocerend ervaren - ook door niet-moslims. Leg het me uit. Leg het me uit. Ik snap het niet.

Het goede nieuws van 2005 is dat ik me hier niet meer over druk wil maken. Het is kennelijk zo. We moeten daar maar gewoon rekening mee houden. Misschien dat al die goeiige landgenoten die bij 'Leger van God' nog aan Majoor Boshardt moeten denken, in plaats van aan de Hizbollah, dat die wél zouden kunnen begrijpen waar het om gaat, als we erin zouden slagen uit te leggen dat ons het niet om de godsdienst of het geloof te doen is, maar om de ideologie?

Maarten Huygen (je weet wel, nette jongen, NRC Handelsblad) meende dat het niet de taak van een VVD-Kamerlid is om de bijbel gezaghebbend uit te leggen, en dat jij dus ook van de Koran moet afblijven. Daar is weinig tegen in te brengen, behalve dan dat het (althans jou of mij of wie van onze vrienden ook) niet gaat om God, godsdienst of geloof, maar om een ideologie die op allerlei heel concrete punten strijdig is met ons systeem. Een ideologie die bovendien over subgroepjes van aanhangers beschikt die graag bereid zijn voor de goede zaak te sterven (en te moorden).

En dat terwijl 'onze' kant haast eenstemmig niet bereid is om enig offer voor de eigen zaak te brengen, en vaak zelfs gelooft dat vrijheid van meningsuiting gratis hoort te zijn, net zoals de anticonceptiepil. Nu, vrijheid van mening is niet gratis, ga maar eens op de militaire begraafplaatsen in Normandië kijken. Kennelijk is er weer een nieuwe betaaltermijn verstreken, en moeten we weer dokken. Theo heeft trouwens al fors betaald. Hem valt niets meer te verwijten. In de horeca had hij trouwens al de rare gewoonte de rekening op zich te nemen.

Overigens zou het qua beveiliging wel goedkoper worden als we net als in het buitenland alleen nog onder pseudoniem over de islam of de koran zouden gaan schrijven. Bat Ye'or, Ib Warraq, Christoph Luxenberg, en in de jaren zestig die Yoakim Moubarak - die hebben in ieder geval geen bewaking nodig. Maar je kunt niet onder een pseudoniem Kamerlid of politicus zijn, of anoniem een proefschrift schrijven. Wat trouwens wel kan, althans in Leiden, is in boerka tentamen doen, is eigenlijk nog beter dan onder pseudoniem. Hoeveel zou een ouderejaars ervoor moeten vragen om in boerka voor een eerstejaars de propedeuse af te leggen? (Voor je er Kamervragen over stelt, het gaat hier om een uitzondering, het betreft slechts twee zielige meisjes, in het algemeen zijn boerka's en bivakmutsen op tentamens verboden, maar er zijn nu eenmaal gevallen waar in alle redelijkheid niet geëist kan worden enz. enz.)

Maar ik dwaal af. Waar het in werkelijkheid om gaat is dat er aanhangers van de islam zijn die dingen doen (vaak openlijk), die de Nederlandse wet verbiedt. Ook lopen er moslims rond die andere moslims aanraden zulke dingen te doen. Ten slotte zijn er moslims die dingen willen gaan verbieden die onze wet (vooralsnog, vooralsnog...) gewoon toestaat. Het is in de grond geen conflict tussen migranten en autochtonen. Het is een conflict om de macht tussen twee rechtssystemen, waarvan het ene (zoals veel moslims geloven) door God is gemaakt en onveranderlijk is, en het andere ontspringt aan de wil van de kiezer. Die kiezer kiest leden van wetgevende vergaderingen, en die maken de wetten, en zorgen dat die wetten bij de tijd blijven. Met wat de wet toestaat of verbiedt heeft een Kamerlid zoals jij natuurlijk wel degelijk wat te maken. Het verwijt van mensen als Maarten Huygen is daarmee vervallen, hoop ik, maar je weet het maar nooit.

We moeten, denk ik, proberen het debat veel strakker te maken. Punt numero uno moet zijn: Godsdienst zoveel mogelijk onbesproken laten. (Behalve Herman Ph. is er toch haast geen autochtone Nederlander meer die nog weet wat een godsdienst allemaal inhoudt.) Geheel in overeenstemming met de manier waarop de moslimse schrift- en wetgeleerden te werk gaan, moeten we gaan inventariseren welke dingen de islam, of sommige moslims, nu precies willen gaan opleggen of verbieden. Daar worden vaak genoeg openlijke nogal ambitieuze uitspraken over gedaan. De wens van Abdul-Jabbar van de Ven, dat Wilders spoedig naar het hiernamaals zou mogen verhuizen, hoort daar eigenlijk ook bij. Het is in ieder geval goed voor de dossiervorming om boek te houden van zulke praatjes.

Ook moeten we goed letten op wat moslims in hun eigen preken en boeken aan elkaar voorschrijven althans voor zover dat ingaat tegen de wetten des lands die een ieder geacht wordt te kennen. De discussies over het gebed en het vasten of over de eigenschappen van God of de authenticiteit van de koran of de details van de wassingen voor het gebed zijn voor ons van geen enkel belang. Ook de fundo's laten zich in hun prachtpamfletten en op internet trouwens vaak schamper uit over dat soort islamitische religieuze zaken. Het gaat ons niet om de godsdienst maar om de ideologie.

De tot ons gerichte en aan ons aangepaste zeurpraat van de subsidieallochtonen moeten we vastbesloten en direct geheel naast ons neerleggen. Naar het bataljon verdwaasde academische vrienden en vriendinnen van de islam moeten we al helemaal niet luisteren. Nu ja, de verhalen over de lafheid en meeloperij van dat soort mensen hebben we, aan welvoorziene tafels gezeten, al zo vaak uitgewisseld. Dat hoeft niet nog een keer. Dat moslims trouwens zelf niet misselijk worden van de vleierijen die vanuit deze groep postmoderne ongelovige oudere jongeren opborrelen.

We zullen ook zo nu en dan over de schouder van de moslims moeten meeluisteren en meelezen in de zogeheten gezaghebbende islamitische boeken, zoals dat aardige boekje dat aanbeval homoseksuelen met het hoofd naar beneden van hoge gebouwen af te werpen. (Ach, het was maar een aanbeveling, zei iemand laatst.) Alleen dan weten we wat de echte bedoelingen en aspiraties van onze islamitische medelanders zijn.

Vaak genoeg trouwens worden die bedoelingen helder, duidelijk en onmiskenbaar onder woorden gebracht - maar wij, althans onze regeerders, willen het niet horen. Het lijkt me dezer dagen trouwens geen lolletje bij de AIVD te moeten werken: steeds maar weer rapporteren aan een chef over wat radicale moslims tegen elkaar zeggen - terwijl die chef niet wil en kan geloven dat jouw rapportage klopt, en als hij het eindelijk gelooft en doorheeft, mag hij het van zijn politieke meesters niet geloven omdat de meeste Kamerleden het nog steeds niet kunnen geloven en het dus niet zo mag zijn. Zo komen we er wel.

Lieve Ayaan, tot spoedig, een strijdbare groet, een goed 2005, fa-sabrun gamiil, je

HansJansen

Uit: Brieven aan Ayaan Hirsi Ali - Hans Jansen
Pag. 84-89
Uitgeverij Prometheus
2005

Bestellen?

7 opmerkingen:

 1. Inhoudelijk én stilistisch een juweel. Daar lust ik wel pap van. Wonderlijk dat me de uitgave in 2005 is ontgaan. Dat boek ga ik meteen bestellen.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Hans Jansen katholiek?
  Mmm. niet gedacht...

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Politiek correcte verdwaasdheid is er nog steeds volop, zie een of andere malle "professor" die boekje heeft uitgegeven, waarin hij wil bewijzen dat Wilders een fascist is. Maar ook op scholen worden de lessen geschiedenis en maatschappijleer misbruikt om een eenzijdig positief beeld van de islam neer te zetten.

  Een uitermate interessant symposium met islam-critici en moslims. Helaas niet te zien op de Nederlandse televisie. Ayaan is daar samen met Murray in zeer goede vorm en wat jammer dat je dit soort debatten nooit op de gelijkgeschakelde politiek correcte Nederlandse televisie ziet.

  discussie

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Geachte heer Jansen,

  De discussie waarnaar ik in mijn reactie hierboven heb verwezen, is een discussie op een niveau die wij in Nederland niet hebben en die discussie zal u zeker aanspreken.

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Prachtig!

  Kan ik ook lid worden van het katholicisme? Waar kan ik me aanmelden? Hoeveel bedraagt de contributie. Krijg je een verenigingsblad?

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Beste Jorden,

  Hans Jansen katholiek? Verbaas je je daaarover? Ik verbaas me daar helemaal niet over, zie deze site: http://members.tele2.nl/heleenkeller

  BeantwoordenVerwijderen
 7. Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.

  BeantwoordenVerwijderen