Weerbarstig

Arabist_jansen
Waarom is de wereld zo onuitsprekelijk vermoeiend? Dat komt door de traagheid en de weerbarstigheid van de materie. De geest is het stof te snel af, maar uiteindelijk wint het stof. De geest is in staat met de snelheid van het licht te veranderen, de materie heeft meer tijd nodig.

Dat zit zo. Regeringen baseren hun beleid, terecht, op de laatste wetenschappelijke inzichten. Het probleem daarbij is dat die inzichten veranderen, en het beleid niet. Denk aan de windmolens en andere hobby’s van de Groenen.

Socioloog en filosoof Ernest Gellner (overleden in 1995) heeft er al op gewezen dat de veranderingen in de wetenschap voor de politiek te snel gaan. Het beleid moet immers voorspelbaar zijn. Het is niet goed als het beleid met elke nieuwe scriptie of elk nieuw proefschrift omgegooid wordt.

Ook de technische en maatschappelijke omstandigheden veranderen, en ook dat kan niet terstond in het beleid worden meegecalculeerd. Nu de voorbeelden.

Het Nederlandse migratiebeleid was er stilzwijgend op gebaseerd dat de communistische regimes van Oost-Europa hun onderdanen niet zouden laten vertrekken. Dat is niet meer zo. De onderdanen van de dichtbevolkte moslimlanden en Afrika zouden een reis naar Nederland toch niet kunnen betalen. Dat is niet meer zo.

Een ander voorbeeld is misdaad en straf. De rechterlijke macht en het officiële beleid gaan er vanuit dat straf de maatschappij schaadt. Criminologen denken daar tegenwoordig anders over: straf wordt verondersteld de maatschappij te beschermen tegen de misdadigers die opgesloten zitten en dus geen nieuwe misdaden kunnen plegen.

Godsdienstvrijheid werd ingevoerd zonder rekening te houden met de mogelijkheid dat er ook koppensnellers en kannibalen van die vrijheid gebruik zouden wensen te maken. Het ging om godsdienstvrijheid voor de belijders van de toen bekende en aangehangen godsdiensten, die zonder uitzondering varianten waren van het joden- en christendom. Het religieuze palet is sindsdien breder geworden.

Uitkeringen gingen, toen ze ingevoerd werden, uit van een min of meer homogene, goedopgeleide bevolking die Nederlands sprak, maar waar er zo nu en dan iemand uitviel, meestal nog tijdelijk ook. Dat is niet meer zo. Door de migratie is de bevolking niet meer homogeen, niet meer ongeveer gelijkelijk opgeleid, en niet iedereen spreekt Nederlands.

Het simpelste voorbeeld is natuurlijk het pensioensysteem. Verbetering van de hygiëne, voeding en medische zorg maken dat mensen langer leven dan toen de hoogte van hun pensioenpremie werd vastgesteld. Het zou goed zijn als iedereen weer ging roken.

HansJansen

43 opmerkingen:

 1. Inderdaad, roken is de oplossing.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Een goede sigaar op zijn tijd is zeker niet onaangenaam...

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Roken is altijd minder slecht voor de mens en zijn omgeving dan religie.

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Dit verhaal is een goede poging twee grote problemen van deze tijd op een zo eenvoudig mogelijke manier te vertellen.
  Zo kan de lezer(es) zelf de nabije laaggeschoolde deze informatie aanbieden en daarmee de samenleving wat doorzichtiger maken.

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Midden jaren negentig zijn er in Duitsland verschillende onderzoeken gedaan (ik heb ze nog in de kast staan) naar het verband tussen ziektenkosten en een ongezonde levenstijl. De conclusie was dat rokers inderdaad relatief meer ziektekosten hebben tot hun 60e dan niet rokers. Maar rokers overlijden eerder en dan begint de teller te lopen voor de niet-rokers. Tussen 60 en 85 jaar consumeren niet-rokers een groter deel van de ziektekosten dan de rokers ooit gedaan hebben. Immers, bijna niemand van 85 legt zomaar het loodje zonder niet eerst iets aan de heup, galblaas, ogen, hart, vaten etc. etc. te hebben gehad. Oftewel: ouderdom komt met gebreken, hoe gezond je ook geleefd hebt. Niemand gaat dus zonder gebreken door de enge poort. Ik zou het even moeten opzoeken maar er is toen een Duits minister geweest die op basis van die rapporten voorstelde om vooral geen beperkende maatregelen op te leggen ten aanzien van roken. Al was het alleen maar omdat rokers ook gemiddeld veel korter van een pensioen gebruik maken. De beste man is zo ongeveer, wat me nog bijstaat, in politiek opzicht ritueel geslacht.

  BeantwoordenVerwijderen
 6. @ Samir,

  Wat is er mis met religie?

  BeantwoordenVerwijderen
 7. Deze reactie is verwijderd door de auteur.

  BeantwoordenVerwijderen
 8. Ter aanvulling op wat Hans Jansen zegt: Als gevolg van de door hem juist geschetste situatie zoeken de beleidsmakers altijd die onderzoekers uit die hun verouderde en onjuiste beleid ondersteunen. Een onderzoeksbureau dat kritisch over de immigratie is, kreeg en krijgt geen onderoeksopdracht, want de overheid wil alleen maar bevestigd worden in haar beleid, zeker als het gaat om ideologische beleidsdogma's.

  BeantwoordenVerwijderen
 9. @ Clemens

  Kijk b.v. maar naar wat Balkenende 'zonder geloof kun je niet functioneren' (!) heeft uitgevreten.

  BeantwoordenVerwijderen
 10. @ René,

  Dus omdat er mensen met een religie zijn die foute dingen doen is religie slecht voor de mens en zijn omgeving? Dus als een nominaal lid van een religie die naastenliefde predikt zijn naasten niet lief heeft dan is de religie die naastenliefde predikt daar debet aan?

  BeantwoordenVerwijderen
 11. "Dus als een nominaal lid van een religie die naastenliefde predikt zijn naasten niet lief heeft dan is de religie die naastenliefde predikt daar debet aan?"

  Als religies uitsluitend naastenliefde predikten was er waarschijnlijk niets aan de hand.

  BeantwoordenVerwijderen
 12. Hans Jansen:

  "Godsdienstvrijheid werd ingevoerd zonder rekening te houden met de mogelijkheid dat er ook koppensnellers en kannibalen van die vrijheid gebruik zouden wensen te maken"

  ----------------------------------------------

  Dus, omdat er elke dag verkeersongelukken gebeuren zouden verkeersregels en verkeersborden afgeschaft moeten worden, omdat een deel van de bevolking zich niet aan de regels houdt?!

  Hans Jansen is een gevaarlijke imbeciel wiens ideeen hopelijk nooit zullen worden uitgevoerd.

  BeantwoordenVerwijderen
 13. @Clemens

  Serieus, moet ik dat uitleggen?

  Laat ik het zo zeggen, als een God(een alleswetend Opperwezen) zoveel fouten maakt, dan laat ik mijn leven niet leiden door een dergelijke entiteit. Ik ga geen Godwin plegen maar onze samenleving laat zich liever leiden (in sommige gevallen) door halve waarheden dan toetsbare feiten.

  Een paar voorbeelden
  (C) Aarde bestaat maar 10.000 jaar (dino's zijn door archeologen in de aarde gestopt en vervolgens uitgegraven, is mij ooit verteld)
  (C) Waarom zijn er zoveel auteurs die het woord van God vertellen..?
  (hebben zij ook allemaal met God gesproken?)

  (I) Varkens (Haloef=scheldwoord)zijn onrein en mag je nooit eten. (waarom heeft Allah ze dan gemaakt..?)
  (I) Waarom heeft Allah niet elke vrouw kaal gelaten of nog beter ze floepen uit de baarmoeder met een hoofddoek, Niqab of Burqa? Is voorkomen niet beter dan genezen?

  Dit zijn er maar een paar en ik heb er nog veel meer. Sommige mensen/gelovigen zeggen dat ze bepaalde aspecten van religie niet geloven. Wat natuurlijk vreemd is, immers deze boeken (Bijbel, Qur’an , Thora)vertegenwoordigen het woord van God en God heeft toch altijd gelijk….

  De God waar jij in gelooft(aanname) is ontstaan om natuurverschijnselen te verklaren. Eerst waren er veel losse Godjes maar toen kwam de oppergod die alles kon doen en je het eeuwige leven kon/kan schenken. Uiteraard was dit de 2.0 versie voor religie.

  Mensen dienen zich nooit te laten leiden door volksverhalen die door mensen eeuwenlang zijn doorverteld. Als je iets verteld aan 20 mensen in een rij en je zegt het ene dan komt altijd iets anders eruit. Moet je eens redeneren wat er uitkomt, als het om velen generaties betreft.

  Maar uiteraard heb ik het helemaal mis en is dit allemaal een test van God... of zoiets.

  BeantwoordenVerwijderen
 14. @ Samir,

  Ik laat mij niet leiden door volksverhalen maar door de levende werkelijkheid die Jezus Christus is.

  De dag in de Bijbel, jom, daarmee wordt niet per definitie 24 uur bedoeld. Jom betekent naast dag ook tijdspanne. Verder is het scheppingsverhaal duidelijk een allegorische vertelling. De boom van de kennis van goed en kwaad. Een slang (symbool van de Duivel, gespleten tong is een symbool van tweedracht) die de mens verleidt tot de zonde etc.

  De Bijbel is niet het letterlijke woord van God, maar een boek met meerdere geïnspireerde schrijvers.

  Niet wat de mond in gaat maakt een mens onrein, maar wat de mond uit komt.

  BeantwoordenVerwijderen
 15. @ El Houssain,

  Godsdienstvrijheid is geen vrijbrief om oorlogen te voeren, overspeligen, homoseksuelen, critici en afvalligen te doden, vrouwen te slaan en mensen het recht te ontnemen van muziek en figuratieve beeldende kunst te genieten.

  BeantwoordenVerwijderen
 16. *grinniken doet om El_Houssain en z'n zoveelste Lucky Strike shaggie achter de pc aansteekt*

  BeantwoordenVerwijderen
 17. @Clemens
  Allereerst wil ik je bedanken voor het reageren, meestal is met dit soort uitspraken van mij, reden genoeg om voor anderen te zwijgen of te zeggen dat ik onredelijk ben.

  Ik vind het belangrijk om te achterhalen wat de beweegredenen zijn van gelovigen.

  In je eerste alinea stuit ik direct op mijn eerste vraag. Hoe weet jij zo zeker dat er een ooit een Jezus Christus heeft geleefd? Je gaat er zelfs vanuit dat hij nog steeds leeft. Dit is volgens mij, een rare statement omdat het niet bewijsbaar is. Dit is het probleem van Religie in het algemeen, het geloven wordt (helaas) als een absolute waarheid gezien. Zelfs zo erg dat mensen hun hele leven hieraan wijden(verpesten).

  Ik was niet op de hoogte van de term “jom” en mijn dank is groot voor deze kennis. Maar in je 3e zin vraag ik mij af hoelang dat heeft geduurd, voordat het scheppingsverhaal niet als een absolute waarheid werd gezien. Ik denk dat het pas recentelijk is gebeurd en kan me niet voorstellen dat het voor de Darwin era was.
  Het is mooi dat je de symboliek van het scheppingsverhaal ziet, maar dat doen kunstgroupies ook in kunst, films en boeken. Helaas is in de Islamitische wereld dit verhaal de enige waarheid en tevens de enige verklaring waarom wij bestaan. Ik vraag je om jouw visie en te vertellen hoe jij denkt dat wij hier zijn gekomen? (Rekening houdende met de start van het leven tot aan waar we nu zijn)

  Als de bijbel niet het letterlijke woord van God is waarom wordt er zoveel waarde aan gehecht. Of komt het omdat God altijd in de verhalen betrokken wordt en spreekt tegen en met de personages. Hierin zit altijd een motief waarom God iets doet. Ook de 10 geboden zijn toch rechtstreeks van God? Of moet ik dat ook negeren want het is een volksverhaal? Wanneer weet je (als lezer) of God spreekt, of dat een auteur zich voordoet als God en meent te kunnen zeggen wat God denkt of voelt? Is dat niet een zonde?

  Uw laatste opmerking is wellicht een wijze uitspraak voor het plebs maar niet voor mij. Ik denk dat Jezus een fout heeft gemaakt, want eten bereiden zonder je handen te wassen is natuurlijk onhygiënisch. Had God niet kunnen vertellen dat er bacteriën bestonden? En wat uit je mond komt is pas echt onrein/zondig volgens Jezus. Zijn harde toon (in de passage) valt volgens mij ook onder zijn uitspraak, wat hem dan een hypocriet maakt. Er bekruipt mij het gevoel dat Jezus de man was van de oneliners, nooit een goed teken om argumenten mee te winnen.

  Ook krijg ik het gevoel dat deze uitspraak voor mij bestemd is. Ik hoop dat het niet komt door mijn vragen en geleverde kritiek.

  Maar hier komt die van mij en hij was van dezelfde generatie als Jezus.

  Religion is regarded by the common people as true, by the wise as false, and by the rulers as useful. ~Seneca the Younger

  BeantwoordenVerwijderen
 18. Deze reactie is verwijderd door de auteur.

  BeantwoordenVerwijderen
 19. Deze reactie is verwijderd door de auteur.

  BeantwoordenVerwijderen
 20. Deze reactie is verwijderd door de auteur.

  BeantwoordenVerwijderen
 21. Deze reactie is verwijderd door de auteur.

  BeantwoordenVerwijderen
 22. Deze reactie is verwijderd door de auteur.

  BeantwoordenVerwijderen
 23. Deze reactie is verwijderd door de auteur.

  BeantwoordenVerwijderen
 24. @ Samir

  Als geloof bewijsbaar zou zijn dan zou het geen geloof zijn. Als ik net zo overtuigd zou zijn van het bestaan van God als van het bestaan van mezelf dan zou ik God zijn. Geloof is geloof omdat het niet gaat om zeker weten. En natuurlijk is God de absolute waarheid. Waarom zou ik mij toeleggen op iets dat een beetje de waarheid is.

  "Zelfs zo erg dat mensen hun hele leven hieraan wijden(verpesten)."

  Een leven gericht op liefde en waarheid lijkt mij zinniger dan een leven waarin liefde en waarheid wordt afgewezen.

  "Ik denk dat het pas recentelijk is gebeurd en kan me niet voorstellen dat het voor de Darwin era was."

  Waarom denkt u dat de Duivel in de gedaante van een slang is? Gepleten tong etc.

  Wat stelt u zich voor bij een niet symbolische, maar 100% onoverdrachtelijke boom van de kennis van het goed en kwaad?

  Natuurlijk heeft volksgeloof en kinderlijk geloof altijd bestaan en zo zullen er vast ook wel mensen bestaan hebben die na het zien van de Schepping van Adam in de Sixtijnse Kapel denken dat God de Vader een baard heeft, inplaats van dat God de Vader helemaal geen vorm, en dus ook geen uiterlijk heeft.

  Aan het begin van de 20ste eeuw geloofden sommige mensen ten onrechte dat mensen in de Middeleeuwen geloofden dat de aarde een platte schijf, wist u dat?

  "Helaas is in de Islamitische wereld dit verhaal de enige waarheid en tevens de enige verklaring waarom wij bestaan."

  De Koran is een ander verhaal, want dat is het letterlijke woord van Allah.

  "Ik vraag je om jouw visie en te vertellen hoe jij denkt dat wij hier zijn gekomen?"

  Ik geloof dat er een punt is waarin beweging is begonnen, en daarmee tijd en ruimte. En ik geloof dat een Onbewogene deze beweging heeft veroorzaakt. Deze Onbewogene noemde Aristoteles God. En ik ook.

  "Als de bijbel niet het letterlijke woord van God is waarom wordt er zoveel waarde aan gehecht."

  Christus is het letterlijke Woord van God. Johannes 1:1 In het begin was het woord, en het woord was bij God, en het woord was God.

  Dat staat in de Bijbel, een boek waar ik belang aan hecht omdat het, hoewel niet het letterlijke woord van God (want dat is Christus), een geïnspireerd boek is.

  "Wanneer weet je (als lezer) of God spreekt, of dat een auteur zich voordoet als God en meent te kunnen zeggen wat God denkt of voelt?"

  Dat weten wij door de Heilige Geest.

  Jezus heeft het over een andere soort reinheid. Niet over hygiënisch en onhygiënisch.

  "En wat uit je mond komt is pas echt onrein/zondig volgens Jezus. Zijn harde toon (in de passage) valt volgens mij ook onder zijn uitspraak, wat hem dan een hypocriet maakt."

  Er is niets mis met harde uitspraken die waar zijn en mensen voor dwaling kunnen behoeden. Wel is er iets mis met leugens en laster.

  "Er bekruipt mij het gevoel dat Jezus de man was van de oneliners, nooit een goed teken om argumenten mee te winnen."

  Nee, niet van de oneliners, maar van het inzicht. Ik zou u aan willen raden het Nieuwe Testament, te beginnen bij de evangeliën eens integraal te lezen.

  "Ook krijg ik het gevoel dat deze uitspraak voor mij bestemd is. Ik hoop dat het niet komt door mijn vragen en geleverde kritiek."

  Nu u noemde varkensvlees onrein. Maar varkensvlees is niet onrein. En dat komt omdat deze uitspraak van Jezus de tekst uit het OT dat varkensvlees onrein is geabrogeerd heeft.

  Gôh, ik wist niet dat Seneca minor in het modern Engels schreef.Hij was zelf trouwens overduidelijk geen atheïst. Wist u dat?

  BeantwoordenVerwijderen
 25. Ach Samir, stop ermee m'n jongen: feiten hebben nog nooit een geloof aan het wankelen gebracht.
  Clemens vindt Jezus heel erg lief, láát hem.

  BeantwoordenVerwijderen
 26. @ El Houssain

  "Dus, omdat er elke dag verkeersongelukken gebeuren zouden verkeersregels en verkeersborden afgeschaft moeten worden, omdat een deel van de bevolking zich niet aan de regels houdt?!"

  Natuurlijk niet, en dat is ook niet wat HJ beweert.
  Omdat er verkeersongelukken gebeuren zijn de verkeersregels bedacht.

  Aangezien in Nederland het koppensnellen en kannibalisme niet voorkwam (bij mijn weten), is er met de wet op godsdienstvrijheid ook geen rekening mee gehouden.

  Je draait de zaak aardig om, het verwisselen van oorzaak en gevolg.

  En dan beticht jij Hans Jansen van 'gevaarlijke imbeciliteit'!

  BeantwoordenVerwijderen
 27. In Duitsland gaat het ook niet goed:

  http://www.amsterdampost.nl/het-duitse-volk-verkeert-in-staat-van-ontbinding/

  Waar gaan we heen?

  BeantwoordenVerwijderen
 28. Wederom leuk om het getypte van El_Houssain te lezen.

  Hoe gaat die jonge man (?) toch weer los met zijn achterlijke vergelijkingen en metaforen, die kant nog wal raken.

  Alsof hij diep geraakt is door al het geschrevene en iets, wat hypocriet is, wil uitleggen, maar zich steeds weer verslikt in de absurditeit van zijn vergelijkingen...

  Soms bekruipt mij dan het gevoel om hem een verlossend klopje tussen de schouders te geven, maar als een dwaas die niet weet wat hem overkomt, slaat El_Houssain benauwd en radeloos met zijn onverdedigbare argumenten om zich heen in deze virtuele huiskamer...

  Sommige anderen, zoals Hecatonchir en Clemens reageren geschrokken en proberen hem te helpen, maar hebben geen spoedcursus gehad en kunnen zijn absurditeiten slechts sparren en hem vasthouden.

  En ik denk nog: "Was dat stukje wel halal, wat andere mensen El_Houssain hebben voorgeschoteld?..."
  maar mijn gedachten worden onderbroken doordat ik in deze absurde situatie bemerk dat mijn goede sigaar bijna dreigt uit te doven!

  "Ai! Jasper!" maan ik mijzelf aan, "Prioriteiten stellen!"

  In een flits van een ogenblik...

  duik ik naar voren...

  grijp hem vast...

  en

  geef ik hem een stevige ademtocht.

  Gelukkig, hij doet het nog! Wat een verademing!

  PS: Beste mensen, dat was het verhaaltje voor het slapen gaan. Nu allemaal oogjes dicht en snaveltjes toe. Slaap lekker!

  BeantwoordenVerwijderen
 29. @ El_Houssain,

  De weg van Allah is een doodlopende. Christus is de Weg, de Waarheid en het Leven. Het is nog niet om de leugen te verwerpen en te streven naar naar de waarheid, het is nog niet te laat om te stoppen met de cultus van de god des doods en u te verzoenen met Christus, de Levende God. Zonder Christus, de Verlosser, geen verlossing. Zonder Christus, de Levende, geen leven.

  De islam brengt de mens geen stap verder. Nog los ervan dat de islam destructief is voor uw zieleheil, brengt de islam op aarde vooral ellende voort. De islam houdt complete minachting van het menselijk leven in.

  Godsdienstvrijheid is goed, maar de islam zou u uzelf, en de andere mensen, niet aan moeten doen. De islam is een dwaalleer. Als u een geweten heeft dan zult u in kunnen zien dat de islam een dwaalleer is. Als wij kritiek hebben op de islam dan komt uw geweten in opstand. U denkt dat u in opstand komt om het voor de islam op te nemen, maar feitelijk komt u in opstand tegen de islam. Geen enkel mens met een gezond moreel besef kan achter de islam staan.

  BeantwoordenVerwijderen
 30. @El Houssain,

  Wat Jansen bedoeld is dat vrijheid van godsdienst (auteur: oa. Willem van Oranje) indertijd is ingesteld tussen katholieken en protestanten, waarbij het joodse geloof soms wel of soms niet in dit evenwicht werden opgenomen. Doel van vrijheid van godsdienst was oorspronkelijk allereerst een beëindiging van vijandelijkheden tussen protestanten en katholieken. Vervolgens, en daar ging het om, een naleven van een principe dat we later zijn gaan kennen als 'vreedzame coëxistentie'. Daarbij moet bedacht worden dat de oorlogssituatie tussen beide geloven als zodanig niet beëindigd zou zijn geworden. Natuurlijk leefde toen de hoop dat op de lange duur de oorlog zou doodbloeden. En zo is het ook gegaan: in 1648 werd een regeling getroffen die op de midellange termijn leidde tot beëindiging van die godsdienstoorlogen.

  Essentieel voor een goed begrip van het ontstaan van het idee van 'vrijheid van godsdienst' is inderdaad kennis van haar ontstaansgeschiedenis: men ging uit van botsende christelijk waarden die naast elkaar moesten kunnen bestaan.

  Islamitische waarden waren volkomen vreemd aan dit coëxistentiemechanisme, en zijn hierin om historisch duidelijk aanwijsbare redenen, uiteraard niet opgenomen.

  Nu islamitische waarden 'te elfder ure' zich alsnog aandienen, kan gezien worden dat deze niet past binnen het concept van 'vrijheid van godsdienst': de islam schaadt volgens de eigen norm deze 'vrijheid'. Dat wil zeggen, de islam staat zelf geen andere godsdiensten toe en stelt daarmee elk coëxistentie-mechanisme bij voorbaat buiten werking.

  U zult zeggen dat de koran stelt "Er is geen dwang in de godsdienst". Let u dan op het woordje 'de', waarmee altijd de islam bedoeld is. Dat daarmee dwang als zodanig uitgesloten zou zijn is ook al niet waar. Daarom concludeer ik dat de koran op haar meest essentiële waarden in tegenspraak met zichzelf is, en zo allerlei persoonlijkheden in staat stelt de inhoud van dit boek op eigen wijze in te vullen. Te vaak leidt dit dan tot vernietiging van alles wat de islam vreemd is, maar ook al het islamitische wat door een willekeurige moslim niet als islamitisch gekenschetst wordt. De koran, met andere woorden, bevorderd aldus willekeur.

  Groet,

  Marc Bouwman

  BeantwoordenVerwijderen
 31. @Jasper

  "Sommige anderen, zoals Hecatonchir en Clemens reageren geschrokken en proberen hem te helpen, maar hebben geen spoedcursus gehad en kunnen zijn absurditeiten slechts sparren en hem vasthouden."

  Dat heb je dan wat mij betreft verkeerd ingeschat.

  Waar reageer ik geschrokken en probeer ik hem te helpen?

  Ik ben godverdomme de eerste in deze topic die hem -op een fatsoenlijke manier- weerwoord geeft.

  Of heb ik je verkeerd begrepen?

  BeantwoordenVerwijderen
 32. @ Jasper, Hecatonchir

  En ik heb geschreven dat godsdienstvrijheid geen vrijbrief is om oorlogen te voeren, overspeligen, homoseksuelen, critici en afvalligen te doden, vrouwen te slaan en mensen het recht te ontnemen van muziek en figuratieve beeldende kunst te genieten. Dat kan ik niet bepaald een schrikreactie noemen. En wat betreft helpen...natuurlijk bevestig ik een mohammedaan niet in de dwaalwegen die hij gaat. Dat zou niet juist zijn.

  "Ik ben g.......... de eerste in deze topic die hem -op een fatsoenlijke manier- weerwoord geeft.

  U vond mijn weerwoord niet fatsoenlijk?

  Dat gevloek is nergens voor nodig.

  BeantwoordenVerwijderen
 33. Deze reactie is verwijderd door de auteur.

  BeantwoordenVerwijderen
 34. Deze reactie is verwijderd door de auteur.

  BeantwoordenVerwijderen
 35. @Hecatonchir en Clemens hierboven,

  Of heb ik je verkeerd begrepen?

  ...

  Inderdaad, u beiden heeft het verkeerd begrepen, maar dat geeft niet.

  Ik zou voorstellen: leun achterover, neem een goede sigaar ter hand en lees het verhaaltje voor het slapen gaan nog een keertje en bemerk dat u beiden er geheel niet slecht in afgespiegeld worden.

  Slaap er desnoods een nachtje over en als u morgen nog vragen heeft, zal ik ze u beantwoorden.

  8 november 2010 21:41

  BeantwoordenVerwijderen
 36. Misschien dat daarom op dit moment de politieke partijen aan het kraken en scheuren zijn en kans lopen te splijten.

  Als de ontwikkelingen een beleid zo snel archaïsch maken, is een land dan nog wel bestuurbaar? zijn langte termijnplannen wel mogelijk? Misschien in ieder geval erop rekenen, dat de wereld niet hetzelfde blijft. Moeten we een flexibel- (non-ideologisch?) systeem hebben, dat zich tegelijk aanpast en een vaste grond biedt?

  En wat als die vaste grond er niet meer is en in feite alle afspraken kwetsbaar zijn door situaties waar ze niet op berekend zijn?

  Een beleid moet zo zijn, dat het zelf voortdurend geëvalueerd wordt. Dit gebeurt misschien onvoldoende. We zitten nu in een situatie, dat we pas achteraf reageren op dingen waar het fout gaat.

  Bijvoorbeeld Immigratie/islamisering: In een goed bestuur waren alle implicaties daarvan van te voren goed overwogen. Welke mensen van welke cultuur haal je eigenlijk binnen? hebben we wel een besef van wat we hiermee aangingen?

  Blijkbaar niet en dat is een grote misdaad.

  BeantwoordenVerwijderen
 37. Godsdientsvrijheid in de Islam

  "In de godsdienst is er geen dwang." (Koran, 2:256)

  "Zeg: "O ongelovigen. Ik zal niet dienen wat jullie dienen. En jullie dienen niet wat ik dien. En ik dien niet wat jullie dienen. En jullie dienen niet wat ik dien. Jullie hebben jullie godsdienst en ik heb mijn godsdienst." (Koran 109:1-6)

  "Wie het wil, die moet dan geloven en wie het wil, die moet maar ongelovig zijn." (Koran 18:29)

  http://www.flw.ugent.be/cie/bogaert/bogaert2.htm
  http://lolliesplace.wordpress.com/2009/07/05/surah-al-kafiroon-1091-6/

  BeantwoordenVerwijderen
 38. Godsdientsvrijheid in de Islam

  "In de godsdienst is er geen dwang." (Koran, 2:256)

  "Zeg: "O ongelovigen. Ik zal niet dienen wat jullie dienen. En jullie dienen niet wat ik dien. En ik dien niet wat jullie dienen. En jullie dienen niet wat ik dien. Jullie hebben jullie godsdienst en ik heb mijn godsdienst." (Koran 109:1-6)

  "Wie het wil, die moet dan geloven en wie het wil, die moet maar ongelovig zijn." (Koran 18:29)

  http://www.flw.ugent.be/cie/bogaert/bogaert2.htm
  http://lolliesplace.wordpress.com/2009/07/05/surah-al-kafiroon-1091-6/

  BeantwoordenVerwijderen
 39. @Lucas: Abrogatie. Ben je nu bewust oneerlijk of ken je de term niet?

  Als je niet weet hoe je een bepaalde zaak moet beoordelen is het raadzaam te kijken naar de resultaten. Het resultaat voor de islamiet die zijn geloof verlaat is vervolging en de doodstraf. Vrijheid van geloof?

  Het resultaat van de islam in het algemeen is:
  1) Willekeur, onrecht en wreedheid
  2) Bittere armoede

  Alle vrolijke islamieten die hier in Nederland rond lopen en blijmoedig gebruik maken van de geweldige verworvenheden van het Westen, mobieltjes, computers, Internet, vliegtuigen, goede medische zorg, sociale voorzieningen enzovoorts zijn stuk voor stuk vreselijke hypocrieten. Met de mond belijden ze de islam, in hun daden tonen ze een grenzeloze bewondering voor het Westen.

  El Houssain heet al El Hypocrito, Lucas, hoe wil jij heten?

  BeantwoordenVerwijderen
 40. @ Lucas,

  فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ ۚ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

  Wanneer de heilige maanden voorbij zijn doodt dan de afgodendienaren (moesjrikoen)waar gij hen ook vindt en grijpt hen en belegert hen en loert op hen uit elke hinderlaag. Maar als zij berouw hebben en as-salat(Iqamat-as-Salat) houden en Zakat betalen laat hun weg dan vrij. Allah is Vergevingsgezind, Genadevol.

  Kortom: niet-moslims moeten volgens deze passage uit de Koran (9:5), bekend als ajaat al-saif (het zwaardvers), net zolang vervolgd worden totdat zij moslim worden. Salat en Zakat zijn immers verplichtingen voor de moslim. En die vergevingsgezindheid en die genade gaat enkel richting degene die moslim zijn geworden.

  Er is geen sprake van godsdienstvrijheid in het mohammedanisme. De islamiet wordt door Allah aangespoort om de niet-islamiet net zolang te beoorlogen totdat de niet-islamiet moslim, dhimmie of dood is.

  BeantwoordenVerwijderen
 41. @ Roel,

  Volgens mij is het bewust van Lucas. Al-Kahf, en dus ook vers 29 van al-Kahf, is geopenbaard vóór de Hidjra. Daarbij citeert Lucas niet het gehele vers. Hij laat het grootste gedeelte weg. Het volledige vers Koran 18:29 is:

  Zeg: "Het is de waarheid van uw Heer: laat daarom geloven die geloven wil en niet geloven, die niet wil." Voorwaar, wij hebben de boosdoeners een Vuur bereid, welks omheining hen zal insluiten. Indien zij om hulp roepen, zullen zij worden begoten met water als gesmolten lood, dat hun gezicht zal verbranden. Hoe verschrikkelijk is de drank en hoe vreselijk de rustbank.

  Maar deze passage is, zoals terecht gesteld, geabrogeerd. Het was blijkbaar effectiever te dreigen met de dood op aarde dan met een straf in het hiernamaals.

  Niet geabrogeerd is Koran 2:256 Er is geen dwang in de godsdienst. Maar deze passage heeft geen betrekking op godsdienstvrijheid, maar op het feit dat een niet-moslim de 'vrijheid' heeft moslim te worden en dat niemand de niet-moslim ervan mag weerhouden moslim te worden. De hadieth verhelderd deze passage. Andersom, dat moslims de vrijheid zouden hebben om niet-moslim te worden gaat het uiteraard niet op.

  Koran 109, geopenbaard vóór de Hidjra, is geabrogeerd.

  BeantwoordenVerwijderen
 42. @El Houssain

  U vergelijkt godsdienstvrijheid met verkeersregels. Daaruit maak ik op dat u als slaaf van Allah alleen de sharia begrijpt, met zijn concrete leefregels (Toegestaan, laakbaar, verboden enz.). Een abstract principe als vrijheid gaat boven uw pet. Dat kunt u niet helpen. Het zit in uw genen.

  BeantwoordenVerwijderen
 43. Ik neem aan dat de laatste zin als grapje is bedoeld. De werkende bevolking heeft (zelf) zijn leven lang een enorm bedrag inclusief rente bij elkaar gespaard voor zijn/haar oude dag. Zelfs met 2 nieuwe heupen en een kunsthart zou deze individu 100 jaar kunnen worden zonder dat hij/zij de maatschappij iets kost.
  Waar en naar wie de opgespaarde centen in werkelijkheid naar toe gaan is een veel interessante vraag.

  BeantwoordenVerwijderen