Je wilt toch eten?


In 2006 schreef ik het gevoel te hebben midden in een oorlog te zitten tegen een min of meer onzichtbare vijand die zich in ons midden  bevindt. Een laffe vijand die zijn ware aard verbergt, die zich niet openlijk toont, maar die wél steeds dichterbij komt en zijn greep op de samenleving verstevigt. Een vijand die zich gesteund weet door het overgrote deel van mijn medelanders, passief of actief. (link)

Niet iets om vrolijk van te worden.

Nu, precies vier jaar later ondervind ik aan den lijve hoe brutaal die onzichtbare vijand is geworden en hoe dichtbij hij heeft kunnen komen. Deze onzichtbare vijand krijgt zijn zaakjes steeds beter voor elkaar in Nederland, hij kan zich openlijker tonen want wordt nauwelijks nog als vijand (h)erkend! Vrij spel dus voor deze gretige veroveraar. Met als eerste groep slachtoffers altijd weer de vrouwen (ik heb het hier  natuurlijk niet over communisme of kapitalisme). Maar hoe vergaat het diegenen die hem hardnekkig als vijand blijven bestempelen, en die 'm op de gekste plekken tegenkomen? Zij dus, die er last van ondervinden?

Dinsdag 2 november 2010 begeef ik me naar het ziekenhuis voor een standaard bloeddrukcontrole, hoewel er nog nooit een te hoge bloeddruk bij me is geconstateerd. Op een gemeenschappelijke zaal zal gedurende een half uur vijf keer mijn bloeddruk worden gemeten en automatisch genoteerd. Een eenvoudige medische test.

Ik meld me ruim op tijd bij de betreffende balie waar ik voor het eerst kom. Daarachter verrichten twee ziekenhuismedewerkers administratief werk. De eerste is een vrouw, de ander een religieuze fanaat, want dat maakt ze met haar uiterlijk meer dan duidelijk. Ik richt me tot de eerste, de vrouw dus, en zij is 't die me naar een gemakkelijke stoel begeleidt waar de automatische bloeddrukmeting zal plaatsvinden.

Naast mij ondergaat een man dezelfde medische test. Ik heb uitzicht op de ontvangstbalie én de zaal waar vier of vijf patiënten op verrijdbare bedden liggen – mogelijk ondergaan zij ook een bloeddrukmeting, dat kan ik niet goed zien – en er staat nog een tafel waaraan een paar ziekenhuismedewerkers pauzeren. Ik herken ze aan hun witte ziekenhuisuniformen met korte mouwen waaronder de armen bloot zijn. Het is er aangenaam warm, er heerst rust en dat is te verwachten van een  zaal waar de bloeddruk van patiënten wordt gemeten. Stel je voor!

Wat ik me niet kan voorstellen is dat ik in een ziekenhuis door een religieuze fanaat wordt 'geholpen', door iemand die er werkelijk uitziet  alsof ze niet kan wachten tot hier de sharia wordt ingevoerd. Ze  kan nog zo capabel, aardig en zelfs lief zijn, dat geloof ik best, maar dát is niet de boodschap die deze ziekenhuismedewerker zo uitstraalt.

Patiënten verschijnen in het ziekenhuis zoals ze zijn maar van behandelaars mag je een neutrale uitstraling verwachten. Van een ziekenhuis verwacht ik dat het z'n patiënten op een voor iedereen gelijke, zo neutraal mogelijke manier en in een neutrale omgeving behandelt. Ik verwacht dus dat factoren van buiten, die daar geen bemoeienis mee dienen te hebben, worden geweerd: geen actieposters van greenpeace of milieudefensie aan de muur, geen herrie, geen interrupties door derden, geen groot jezuskruis aan de muur (die tijd hebben we gelukkig gehad). Nog minder dan dit alles verwacht ik ongevraagd geconfronteerd te worden met in dienst van het ziekenhuis zijnde actievoerders, extreme personen met tatoeages of piercings of religieuze fanaten. Laat staan dat ik door een van hen een medische handeling moet ondergaan.

Maar dat gebeurt wél.

Het is namelijk de religieuze fanaat die op mij afkomt om bij mij de bloeddrukmeter om te binden.

Van innerlijke tweestrijd is geen sprake, ik moet hier iets van zeggen want mijn hart klinkt steeds luider, steeds harder!

Dit is waanzin.

Ik zeg op zacht stemniveau tegen de religieuze fanaat dat ik het vervelend vind dat zij mij behandelt.

“Hoezo?”

“Vanwege die hoofddoek. U discrimineert mij.”

De meetapparatuur is ondertussen in werking gesteld. De religieuze fanaat loopt terug naar de zaalbalie.

“Nee, u discrimineert mij!” roept ze terug. 

Ik krijg niet de gelegenheid mijn opmerking toe te lichten want haar collega, de vrouw, is naar mij toegekomen, ze probeert mij te sussen. “Ik begrijp je wel hoor, je bent niet de enige die hier problemen mee heeft,” zegt deze ongeveer 45-jarige ziekenhuismedewerkster zachtjes  tegen me, ze kijkt op het meetapparaatje en schrikt van de cijfers. Ik ook. Mijn bloeddruk is onnodig tot ongekende hoogte gestegen. “Ga rustig liggen,” zegt ze en ze verstelt de stoel naar een nog lagere stand in de hoop mij zo beter op m'n gemak te stellen. “Het gaat me niet om het  meisje,” leg ik uit, "maar om het symbool, om de boodschap die ze ermee uitstraalt en wat voor gevolgen die boodschap heeft voor andere meisjes en vrouwen. Die boodschap verafschuw ik. Ik begrijp niet waarom ik in het ziekenhuis tijdens een behandeling met die boodschap geconfronteerd moet worden! Dit werkt niet.”

Volgens mij heeft alleen de man naast me de korte woordenwisseling kunnen horen, aan de anderen op de zaal is het voorbij gegaan maar ik zie dat de aardige en begripvolle vrouw nu ook de religieuze fanaat - haar collega immers met wie ze dagelijks moet werken - probeert te kalmeren. Samen gaan ze even later de gang op.

Ik heb de pest in maar probeer me voor de resterende tijd van de test zo goed mogelijk te ontspannen, wat niet meevalt. Na tien minuten zie ik dat de tweede meting gedaald is maar nog steeds een hogere waarde aangeeft dan gebruikelijk. De religieuze fanaat en haar collega keren na een tijdje terug achter de balie en hervatten hun werkzaamheden alsof er niets is gebeurd, er wordt niets meer gezegd. Andere collega's lopen in en uit en ogenschijnlijk is het rustig maar ik zit wel te denken. Oogcontact wil ik even vermijden.

Tijdens de derde meting verschijnt er een andere vrouw naast mijn gemakkelijke stoel, zij draagt geen ziekenhuiskleding. Ze probeert mijn linkerhand te schudden en stelt zich voor als het hoofd van de afdeling bloeddrukmeting. Een hele eer, maar waar heb ik dit aan verdiend?

Of ik na afloop van de behandeling even bij haar langs wil komen.

Wat is dit nu weer? Had die vraag niet tot na mijn behandeling kunnen wachten? Dit vind ik onprofessioneel gedrag. Bovendien komt het weliswaar vriendelijk gestelde verzoek toch bij mij over alsof ik op het matje word geroepen.

Ik kijk met lede ogen naar het resultaat van de derde bloeddrukmeting. Wederom is die vanwege onnodige opwinding tot ongekende hoogte gestegen. Wat een waanzin! Ik word er moedeloos van. Deze hele meting slaat nergens meer op, weet ik dan al, maar mijn buurman vindt het nodig om er nog een schepje bovenop te doen. Zijn meting is voltooid, hij loopt naar de balie, handelt daar zijn  zaken af bij de religieuze fanaat en zegt tegen haar, ondertussen naar mij gebarend, dat zij zich niets van mij moet aantrekken want:

“Zij weet niet waar ze het over heeft!”

“Waarom denkt u dat ik niet weet waar ik het over heb?”, antwoord ik, half overeind komend maar ik kan geen kant uit want ik zit vast aan de meetapparatuur. De man lacht schamper en vertrekt.

Ik ben nieuwsgierig naar het resultaat van de volgende meting.

De aardige vrouw, de collega van de religieuze fanaat, heeft alles gehoord  en aanschouwd en voegt zich weer bij me, half fluisterend zegt ze: “Natuurlijk zegt die man dat, hij is een Surinamer!”

Eigenlijk begrijp ik deze opmerking niet maar wat ik wel begrijp is dat die hele verdomde meting over moet worden gedaan en dat ik niet bereid ben voor deze 'mishandeling' te betalen.

Ik had al gezien dat  het afdelingshoofd aan de koffietafel had plaatsgenomen en gezellig aan het babbelen is met collega's maar ik ben nog niet klaar of ze komt op me af. We lopen naar haar kamer ergens verderop in de gang, vriendelijke nodigt ze me uit plaats te nemen en vraagt of en waarom ik problemen had met de behandeling.

Ik steek van wal, ik leg uit dat het me niet om het meisje gaat, dat het me niet interesseert waarin ze gelooft en hoe vaak ze wil bidden en of ze die doek vrijwillig of onvrijwillig draagt, of ze hem thuis draagt en waarom ze hem draagt, maar dat ik hier in het ziekenhuis waar ik als  patiënt kom niet geconfronteerd wil worden met een behandelaar die dit afschuwelijke, discriminerende symbool (uit)draagt dat wereldwijd onderdrukking en ongelijkwaardigheid mede in stand houdt van meisjes en vrouwen en of het afdelingshoofd daar niet van op de hoogte is. Ik zeg haar dat ik bovenal niet begrijp dat het ziekenhuis zich inzet voor het verspreiden van dit schandalige symbool, dat ik hen dit zeer kwalijk neem en dat door deze confrontatie mijn bloeddrukmeting niet voor representatief kan worden gehouden. Ik stel haar daarvoor aansprakelijk.

Het  afdelingshoofd gaat op geen van mijn opmerkingen in. Ze zegt dat het haar alleen te doen is de rust op de afdeling te bewaren. Ik heb vanzelfsprekend wel het recht op vrijheid van meningsuiting, zegt ze wat lacherig, alsof ze volledig op de hoogte is van het 'integratiedebat' en heus wel aan de goede kant staat, maar ik heb de rust op de zaal verstoord en dat vindt zij vervelend. Dat is niet goed.

Over mijn mislukte meting rept ze met geen woord. Wel komt ze met een werkelijk verbluffende vergelijking nadat ik nogmaals uitleg waar het mij om gaat. “Maar wat doe je,” zegt ze me “als je brood wilt kopen en er  staat alleen zo'n meisje, zo'n vrouw met een hoofddoek achter de toonbank, koop je dan geen brood? Je wilt toch eten?"

Ja hoor, ik wil niet eten! Ja hoor, ik wil niet medisch behandeld worden!
Ik ben gek, zij niet. Zo'n simplificatie van de religieuze besmetting van het ziekenhuis heb ik niet eerder gehoord. Echt iets voor een bekwaam afdelingshoofd om zoiets te zeggen. Ik dacht van niet!

Ik zeg haar dat ze mijn vragen niet heeft beantwoord. Waarom voert het ziekenhuis het beleid om religieuze uitingen te introduceren? Vanwege m'n koppigheid en om m'n verhaal kracht bij te zetten, lees ik haar nog een stukje voor over wat ik van de hoofddoek vind. Dat mag, al blijkt ze niet zo veel tijd meer te hebben. Nu ineens niet meer, ze heeft haar zegje al gedaan. In die tekst, die zo eindigt, voeg ik spontaan haar functie in het rijtje van zelfislamiseerders toe:

Misschien  is het wat naïef maar ik leef nog steeds in de veronderstelling dat het allereerst een verworven recht is om kritiek te hebben op een dergelijk discriminerend symbool en het belachelijke en afschuwelijke gedachtegoed waaruit die hoofddoek voortkomt. Het is misschien niet je plicht maar het is een verworven recht om niet aan die gekte mee te doen. Of je nu sportschoolhouder bent, directeur van een school, bedrijfsleider van een grote winkelketen, apotheker, caféhouder,  bedrijfsondernemer, [hoofd van de bloeddrukmeting van een ziekenhuis], bankdirecteur, etc.[link]

Een nietszeggend glimlachje is de enige respons.

Ik meen nog te moeten uitleggen dat het niet alleen om de hoofddoek gaat maar dat het een heel concept betreft, het was me al opgevallen dat deze religieuze fanaat de enige op de afdeling is die lange mouwen onder haar uniformjasje draagt, waar de anderen hun blote armen laten zien.

Daar schijn ik wel een punt te hebben volgens het afdelingshoofd, maar daar moet ze nog met de religieuze fanaat over praten, niemand mag om hygiënische redenen lange mouwen onder het ziekenhuisuniform dragen, maar dit meisje had aangegeven dat ze het zo koud had. Vandaar. Ze gaat het er nog met haar over hebben. Ze moet trouwens ook elke dag een schone hoofddoek dragen.

Hoe lang de religieuze fanaat haar godsdienst in het ziekenhuis al zo opzichtig uitdraagt, mag ik niet weten. Dat gaat mij niets aan.

Het afdelingshoofd rondt het gesprekje af met de mededeling dat ze niet kan garanderen dat ik bij een eventuele volgende meting door iemand anders kan worden geholpen als alleen dit meisje op de afdeling staat. Ik neem me voor een brief te schrijven.

Op de gang klampt de aardige vrouw me aan, ze wil weten hoe het gesprek verlopen is. Zij had me al gelijk gegeven en benadrukt dat nog een keer, ze begrijpt ook niet waarom haar collega die hoofddoek mag dragen, waarom dat meisje er überhaupt een draagt al heeft de religieuze fanaat haar uiteraard uitgelegd dat het haar eigen keuze is, ze vindt het een goed idee als ik hierover een brief aan de directie schrijf.

“Maar jij kunt er óók wat van zeggen, als je het zo raar en vervelend vindt,” adviseer ik haar.

“Nee!,” roept ze met stelligheid uit: “ik kijk wel uit, dan word ik ontslagen!”

Ik heb met deze vrouw te doen, ze vindt het vervelend dat haar collega zo religieus gekleed gaat maar ze moet doen alsof het normaal is, ze wordt, om haar baan te kunnen behouden, door het beleid van het ziekenhuis feitelijk tot zelfislamisering gedwongen. Hoeveel werknemers zitten in hetzelfde schuitje als deze aardige vrouw?

Wie wordt hier nu eigenlijk uitgesloten?

AnneliesvanderVeer

Nota Bene: Ik heb mijn verzekering gevraagd geen rekening voor deze medische test te accepteren. Tevens is er een brief naar de directie van het ziekenhuis uitgegaan.

64 opmerkingen:

 1. Het zal wel niet zo bedoeld zijn, maar ik lees dit verhaal als een aardige case-history over een van de oorzaken van hoge bloeddruk. Mijn advies: Mens, erger je niet zo.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Het probleem is eigenlijk dat wij geen keuze mogen hebben en zij kennelijk wel.
  Gedwongen tolerantie voor intolerantie

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Uitstekende vinger op de stinkende rotte plek. De Gerard Dhont types onder ons zullen deze duidelijke zelf islamisering echter geen strobreed in de weg leggen maar ons adviseren zich vooral niet te ergeren, brrrrrr.

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Onze symbolen en gebruiken zoals het kruis op de mijter van Sinterklaas, het schudden van handen en samen zwemmen door jongens en meisjes worden afgewezen door moslims.

  Het lijken kleine incidenten, maar het staat voor een sluipend proces van steeds verder toegeven aan de eisen vanuit de Islam en er komen steeds meer en nieuwe eisen.

  In mijn stad demonstreerden moslima waaronder kleine meisjes met een hoofddoekje. op de stoep van het stadhuis voor het recht om dat symbool overal te mogen dragen, ook achter de balie van een overheidsdienst.

  Toen ik met ze in discussie wilde gaan werd ik tegengehouden en daarna zelfs aangehouden en gearresteerd.
  Onze burgemeester vond dat prima.

  Eigenlijk ben ik nog bozer op die agenten en onze burgemeester dan op die brutale moslims, die als gast hier gekomen zijn maar zich zo ongeveer gedragen als een koekoeksjong.

  Adrie

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Je zou ook vooraf naar het ziekenhuis kunnen bellen en zeggen dat er geen goede bloeddruk gemeten kan worden wanneer je hoofddoeken om je heen hebt door jouw (ook lichamelijke) afkeer van die religie. Is geen mening maar een feit.

  Verlang dat zij dat meisje dat ding af laten doen of weg laten gaan zo lang jij er bent.
  Ben benieuwd wat het ziekenhuis gaat doen, of je tot de directie door moet strijden. In Turkije vinden veel seculiere mensen je gevoel van een glijdende schaal wel terecht.

  Principezaak van maken?
  Groet, Mariska

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Eigenlijk kan hier maar op 1 manier op gereageerd worden...

  Heb je dezelfde reactie ook bij mensen die het volgende dragen:
  - katholiek kruisje
  - keppeltje
  - visjes achter op auto's
  - gereformeerden die geen broeken dragen
  - etc. etc. etc.

  Nee? Dan is het woord "hypocriet". Ja? Dan stel ik voor ergens in een hutje op de hei te gaan wonen, want "we worden door "religieuze fanatici" omringd.

  BeantwoordenVerwijderen
 7. Het is niet moeilijk om regelmatig voorbeelden uit de praktijk te citeren inzake "islamisering".

  =====
  Een Britse speelgoedfabrikant heeft een varkentje uit een boerderijset gehaald, omdat het dier beledigend kan zijn voor islamitische en joodse ouders. De Early Learning Center (ELC) haalde het dier uit het assortiment nadat zij een klacht van een ouder ontvingen.

  In Nederland komt het ook voor dat er rekening wordt gehouden met het mogelijk beledigen van moslims. Zo werd in de Lingepolikliniek in Leerdam, een schilderij van een varken verwijderd omdat het moslims zou kunnen kwetsen.
  =====

  Het lijkt onbenullig maar dat is het natuurlijk niet als moslims hun zin al krijgen met dit soort onzinnige eisen.

  Adrie

  BeantwoordenVerwijderen
 8. Dat heb ik nou met Joden en hun Keppeltjes op.

  Of als ik iemand met een Kruisje op ze nek zie


  Weg met gelovigen RauSS RauSS

  BeantwoordenVerwijderen
 9. Uit het verhaaltje blijkt eens te meer dat jede Konsequenz zum Teufel führt en meer in het bijzonder tot een te hoge bloeddruk. Wat de stand van haar bloeddruk betreft zou Annelies er beter aan hebben gedaan niet aan haar verzekeraar te schrijven maar aan het OM om te vragen hoe het met haar vervolging staat. De medische nota wordt sowieso voldaan met als gevolg een bovendruk van meer dan 200 en een grijnzende Teufel.

  BeantwoordenVerwijderen
 10. Moet je voorstellen dat je als Niet-Jood in de Joodse Staat Israel woont.

  Dan heb je met als niet Jood met Joodse (Rabbinale)Wetten te maken.

  BeantwoordenVerwijderen
 11. Dit doet mij een beetje denken aan de tramconducteur die geen kruisje mag dragen over zijn werkkleding heen, terwijl zijn moslima-collega's wel een hoofddoekje mochten dragen:

  http://www.netwerk.tv/artikelen/gvb-verbiedt-dragen-van-kruisje

  De verklaring van de GVB-woordvoerder Petra Faber: “Het GVB heeft sinds een jaar nieuwe bedrijfskleding. Om de professionele uitstraling te bewaken, mogen sieraden zoals kettingen niet zichtbaar over de bedrijfskleding worden gedragen. Uiteraard mag een ketting wel ónder de kleding worden gedragen. Dit geldt voor alle kettingen, ongeacht hoe ze eruit zien, of welke symboliek of religie ze vertegenwoordigen”.

  Mijn advies voor de tramconducteur:
  Draag de ketting met kruisje als een rambo-zweetband om je hoofd!
  Dan ziet je bedrijfskleding er wel professioneel uit volgens het GVB en ben je gelijk van alle gezeur af totdat het GVB inziet hoe absurd hun standpunt is.

  BeantwoordenVerwijderen
 12. Méér mensen moeten zich druk maken over onrecht. Veel meer mensen moeten zich actief inspannen om misstanden onmogelijk te maken. Als er niets gebeurt dan blijft deze islamitische verloedering door-etteren. Het is een feit dat de islamisering tegenwoordig gebruik maakt van de zelfde procedures die vroeger werden gebruikt voor de emancipatie. Toch is de vrijheid om iemand te onderdrukken niet het zelfde als het vechten voor gelijkberechtiging.
  Veel mensen zien het niet, de manier waarop gewerkt wordt is zeer goed gekozen. Iedereen die vroeger tegen ongelijkheid was wil nu ook de achterstand van de moslims aangrijpen. Alleen is die achterstand van de Mohammedanen een zelfgekozen isolement. Ik ben er daarom niet van overtuigd dat het goed is om mee te werken aan het naar de verdommenis helpen van een hele groep in de samenleving. Ik denk dat het goed is om elk meisje dat met een hoofddoek loopt er mee te confronteren dat zij verkeerd bezig is, dat zij een exponent is van ziekelijke vrouwenhaat en deel uit maakt van een wereldomvattend systeem van leugens en onderdrukking. Het maakt niet uit hoe geïndoctrineerd iemand is, er moet toch altijd wel een gedachte zijn die dit soort meisjes aan het denken zet. Want het is toch onmogelijk dat er niets in die hersenpan zit!

  BeantwoordenVerwijderen
 13. Mocht ze zomaar een ongelovige aanraken?
  Aan het bed zal je geen hoofddoeken aantreffen.Stel je voor, dat ze apen en varkens moeten wassen.

  BeantwoordenVerwijderen
 14. En maar roepen dat Wilders geen Haatzaait.

  Mijn Indonesische vrouw draagt ook een Hoofddoek en ik ben Katholiek.

  Ik ben nog niet onthoofd door haar.


  Mijn vrouw schud ook gewoon handen wij vieren ook Sinterklaas Kerst en ook Suikerfeest.

  Mij vrouw wil geen Sharia.

  Ik word echt misselijk van de haat en vooroordelen in dit verhaal.

  BeantwoordenVerwijderen
 15. Je draagt een hoofddoekje uit zedigheid. Jij bent dus zediger dan andere vrouwen die geen hoofddoekje dragen. Je hoeft het niet meer te zeggen, dat doet dat doekje dan voor je. Het zegt ook wat over wat jij, en je geloof eigenlijk vindt van vrouwen zonder hoofddoekje.

  BeantwoordenVerwijderen
 16. Andere godsdiensten veroorzaken dit soort situaties, niet of niet meer. Het is alleen de lslam.

  We mogen hopen dat meer mensen zich erin gaan verdiepen zodat we erachter komen waar we hier mee bezig zijn.

  BeantwoordenVerwijderen
 17. Vorig jaar in de apotheek hier hetzelfde: een reli-fanate achter de balie. Ik schrok van haar 'uitstraling', zo naar en griezelig, ik voelde een fysieke afkeer, maar werd gelukkig niet door haar geholpen. Een volgende keer zal ik aan de apotheker in kwestie vragen hoe hij tegen e.e.a. aankijkt.

  BeantwoordenVerwijderen
 18. Zelf kan ik me de ergenis van de schrijfster erg goed voostellen. Als je eenmaal meer van de islam afweet is er geen weg meer terug voor steeds meer ergenis aan die walgelijke intollerante apartheids-doctrine.En inmiddels leven er honderdduizenden gefaciliteerde manlijke slavendrijvers in ons land. En er wordt met twee maten gemeten. Weg met die discriminerende nep-religieuze soldaten outfits in openbare instellingen. Weg met al die parallelle samenlevinkjes.

  Respect voor jouw kennelijk wel tollerante moslimvrouw met respect voor andere culturen Simon (je echte naam?). Echter hoort zij helaas vrijwel zeker tot een minderheid.

  Overigens heb ik helaas dit jaar in drie verschillende A´damse ziekenhuizen zo´n 10 ziekenbezoeken moeten afleggen. Als ik dan de gemiddelde meerderheid van het patientenbestand aanschouw lijkt de vergrijzing bij die bevolkingsgroep wel 30 jaar eerder toe te slaan. Geen wonder dat de gezondheidszorg onbetaalbaar wordt. Ach al die djellaba´s en ingepakte vrouwslaven met massa´s kinderen zullen vast meestal een baan hebben en netjes belasting en premie´s betalen.

  Groet,

  Juul

  BeantwoordenVerwijderen
 19. Het gaat er ook om dat U niet weet wat de achtergrond van deze mevrouw is.
  Misschien wil ze dat doekje helemaal niet dragen en wordt ze er toe gedwongen....

  BeantwoordenVerwijderen
 20. Het gaat er ook om dat U niet weet wat de achtergrond van deze mevrouw is.
  Misschien wil ze dat doekje helemaal niet dragen en wordt ze er toe gedwongen....

  BeantwoordenVerwijderen
 21. Daarom is de gezondheidszorg zo duur. Voor een bloeddrukmeting naar het ziekenhuis. Naar de huisarts is eigenlijk al teveel, voor een paar tientjes koop je een prima bloeddrukmeter op het internet. Kun je elke dag meten.

  Maar voor wat die hoofddoek betreft heeft u volkomen gelijk.

  N.O. Brains

  BeantwoordenVerwijderen
 22. Dit soort langdradige verhaaltjes maken van de hoofddoek een geuzendoek! Hoe mee geschrijf, hoe meer doeken. Ik ben het van harte eens met GD: "Mens erger je niet!" Ik zou eraan willen toevoegen: "ergernis is voor domme mensen!" Staat dat niet ergens in Prediker?

  BeantwoordenVerwijderen
 23. Tja - opzichtig verdraagzame asinorems demonstreren eens te meer dat het geen enkele zin heeft om hardnekkige islamknuffelaars toe te spreken; die zien er helemaal geen been in om anno vandaag de dag, na alle argumenten die de tegenstanders van deze sluipende zelf-islamisering al te berde hebben gebracht weer doodgemoedereerd te komen aanzetten met de bekende dooddoeners, alsof die al niet honderden malen zijn weerlegd

  Islamknuffelaars lezen niet, argumenten horen ze niet en een redenering kunnen ze niet volgen. Een rampzalige halve eeuw progessieve agitprop heeft het onderscheidingsvermogen dermate aangetast dat gewoon gezond verstand al teveel gevraagd is.
  De kwestie zal dus steeds verder op het spits gedreven worden, tot het te laat is en de ene helft van de bevolking de andere helft de schedel inslaat

  Petje af voor je civiele gezindheid Ave, maar de overgrote meerderheid van je landgenoten hebben liever dat je maar gewoon je mond houdt..

  BeantwoordenVerwijderen
 24. Ik kan me heel goed voorstellen hoe walgelijk het is om door een hoofddoek te worden geholpen, het symbool van achterlijkheid, vrouwenonderdrukking en intolerantie. Het is goed dat de schrijfster er een punt van maakte.Vooral als je bedenkt dat al vele jaren geleden verpleegkundigen die een davidsterretje droegen, een verbod opgelegd kregen om dat zichtbaar te dragen omdat de intolerante moslims dat wilden. Ook mochten moslims verpleegsters wegsturen als ze te blote armen hadden en dat werd allemaal geaccepteerd en toen werd er niet gezegd dat ze genoegen moesten nemen met een verpleegster met een blote arm, nee er werd rekening met ze gehouden. Kortom buitengewoon walgelijk. Opvallend is ook dat de tegenstanders van kritiek op de hoofddoek geen goede argumenten kunnen leveren om de terechte kritek op dat weerzinwekkende islamitische symbool van onvrijheid te weerleggen. Hoe meer islam, hoe minder vrijheid en hoe meer onderdrukking. Terecht dat daar tegen geprotesteerd wordt!

  BeantwoordenVerwijderen
 25. Leeghoofd, schreeuwlelijk, Peter Breedveld, die zich heel wat verbeeldt, zondere goede argumentatie, wenst Annelies op twitter het volgende toe:

  Annelies van der Veer, ik bid tot Allah dat je aan je hoge bloeddruk bezwijken mag: http://tinyurl.com/2ujc275


  http://twitter.com/FrontaalNaakt#

  BeantwoordenVerwijderen
 26. @Rudolf. Dat weet je toch, zijn handelsnaam is 'walgelijk'.

  BeantwoordenVerwijderen
 27. Moslima's mogen wel vrouwelijke artsen eisen - maar jij mag niet om een andere "bloeddrukmeter" vragen?!

  BeantwoordenVerwijderen
 28. In het toenmalige Midden Oosten drukte je rijkdom uit door het aantal vrouwen dat je had. (IN China was dat het aantal wagens). Toen Mohammed rijk werd had hij er ook een heel stel. Hij moest vaak weg. Achter zijn rug om gebeurde van alles. Dat kon natuurlijk niet. Daarom vaardigde hij een (toen al oud) decreet uit dat voorkomen moest dat zijn vrouwen...: verhullende soepjurk, geen handen aan mannen geven, in de keuken als er mannenbezoek was, niet alleen de straat op, hoofddoeken om het mooie haar te verbergen, enz. Het is dus de bedoeling dat vrouwen hun schoonheid verbergen. Een vrouw die een hoofddoek draagt is dus OF een onbenul OF vertrouwt mannen niet. Hoofddoek is dus een symbool van wantrouwen tov ALLE mannen. 'Kwetsend'.

  BeantwoordenVerwijderen
 29. Tja , het is wat die voortdurende en almaar toenemende islamisering van nederland !
  En dan te bedenken als je je tank van je auto weer volgooit , dat al die petrodollars weer in de zakken van die oliesjeiks , mullahs , dictators en ander dubieus gespuis terechtkomen , die vervolgens weer allerlei ondersteunende activiteiten ontplooien t.b.v. een verdere islamisering door d.m.v. weer een nieuwe kazerne bij te bouwen en dat over ons hele aardbolletje. .

  BeantwoordenVerwijderen
 30. Lul niet..wees blij dat je nog naar een ziekenhuis kan..! of maak je druk over dingen die wel nodig zijn..verveel..

  BeantwoordenVerwijderen
 31. Beste Annelies,

  Ik schrik van de vele negatieve reacties op je stuk.

  Krijg de indruk dat veel van deze reageerders niet begrijpen dat je dit verhaal op persoonlijke gronden vertelt, waarbij je (terecht) een vraagteken zet bij hetgeen waar de hoofddoek symbool voor staat: onrecht. En... jouw gevoel daarbij, jouw vraagtekens, die heel herkenbaar zijn.

  De negatieve reacties ontnemen jou niet alleen je eigen mening (oa door manke vergelijkingen met keppeltjes en katholiek kruis: dit zijn geen symbolen van onderdrukking zoals de hoofddoek dat wel is)

  Erger nog... jouw gevoel hierover wordt in het belachelijke getrokken. Waarschijnlijk uit projectie.

  Er wordt meteen met stront gegooid. Niemand wil de discussie hierover met je aan: Annelies is een zeikerd, roepen ze. De fanaat niet: die is zielig.

  Schreeuwend jij je niet zo moet aanstellen en begrip moet tonen voor de fanaat. Van politiek correcte gekkigheid niet meer weet (of erger nog: durft) om zelf na te denken.

  Dit soort types vergoelijkt bijvoorbeeld martelingen maar is actief lid van de vereniging 'sla geen mug dood want dat is zielig'

  Frank van de Berg

  BeantwoordenVerwijderen
 32. Kijk madamme zitten in de zgn Yoga houding .. wat wil je uitstralen ? dat je in Balans bent ? waar heb je het over in hemelsnaam ? en wie ben jij om te oordelen wat je op je hoofd mag dragen ? en wie ben jij om een verpleegster, die voor weinig geld, mensen helpt ? Wat doe jij voor de mensheid ? Meid.. Ken jij het spreekwoord "Leven en Laten Leven ? en wat zal jij het moeilijk krijgen in deze maatschappij, als je al je bek vol hebt over een meisje die jou notabene tot dienst is..LOSER !..Verbeter de wereld etc..

  BeantwoordenVerwijderen
 33. Beste Annelies,

  Ik vind het een goede actie van je. Weigeren om geholpen te worden door een zichtbare geloofsfanaat, bnet zoals zulke fanaten weigeren zich te laten behandelen door mannelijke artsen. Alleen is jouw geargumentering solide en staat die van hen op los zand.

  De vergelijking tussen hoofddoek en keppeltje of kruisje is grotesk en irrelevant. Je schrijft zelf al dat het jou gaat om neutraliteit in alle opzichten. Een keppeltje kan dan ook niet, een kruisje wel, mits onder de kleding.

  Probleem van hoofddoek is: het maakt onderscheid tussen man en vrouw, het is een extreme uiting van religie en bovenal: het maakt de vrouw tot seksobject (want nadruk ligt op verbergen seksualiteit vrouw en alles dat je verbergt wakkert juist de fantasie aan). De hoofddoek is per definitie discriminerend voor de moslima's zelf maar ook en bovenal van vrouwen die dit niet dragen. Ook dat mouwengedoe moet eens afgelopen zijn! Hygiene eerst, godsdienst eh....nergens in het ziekenhuis!

  Tot slot: het achterlijke principiele altijd-moeten-dragen-die-hoofddoek heeft toch gen enkele plaats in welke overheidsinstantie of publieke functie dan ook? Er zou strikte bedrijfskleding moeten gelden (vooal in ziekenhuizen)en dat klijven aan die islamitische gebruiken moet beschouwd worden als een opvatting, net als alle andere die moeten wijken voor belangrijkere zaken. Het is geen kwestie van vrije keus (dat is o, zo belangrijk - eh, hoe zit het dan met het kiezen van je eigen godsdienst of helemaal geen in de Islam?), maar van gezond verstand.

  Een pluimpje voor jou, Annelies

  BeantwoordenVerwijderen
 34. De negatieve reacties komen niet met argumenten, ze schelden alleen maar.

  BeantwoordenVerwijderen
 35. Annelies waarom heb je de betreffende vrouw met een hoofddoek niet gevraagd waarom ze een volgeling van een man is die op 54-jarige leeftijd zich een negenjarige tot vrouw neemt , en dat je eigenlijk in een staat van belediging verkeert dat iemand in het openbaar getuigt een volgeling van zo een man te zijn. En dan heb ik het helemaal nog niet over een ellenlange lijst van onbehoorlijk gedrag zijnde slavernij , een diepgewortelt wijzijdenken , plundering , opdracht tot moord, vernedering ,discriminatie etc. wat is dat , dat zich godsdienst noemt wat zich met zulk gedrag bezighoudt. Waarom getuigen vrouwen door het dragen van een hoofddoek de buitenwereld ervan volgelingen te zijn van een man die door zijn daden en gedrag ongetwijfeld naar huidige maatstaven levenslang tbs zou worden opgelegd. Het antwoord is , die vrouwen weten dat niet !!!! Je kunt haar niets kwalijk nemen , want ze wil niet wakker worden.

  BeantwoordenVerwijderen
 36. @ Rudolf

  Negatieve reacties kunnen niets 'doen' omdat ze geen personen zijn...

  U vervuilt de taal en daarmee ook de discussie.

  BeantwoordenVerwijderen
 37. @Pieter Noordenbos
  "Misschien wil ze dat doekje helemaal niet dragen en wordt ze er toe gedwongen...."

  En dat is nu precies het probleem. Deze vrouw laat het al blijken in het feit dat ze geen blote armen wil hebben, Ze verzint als excuus dat ze het koud heeft (in een ziekenhuis, waar mensen in pijama rondlopen). Daaruit blijkt dat ze er zelf helemaal niet achter staat, anders had ze daar gewoon voor uitgekomen. Waar voor uitgekomen? Dat haar man haar uit naam van de godsdienst zich dient te bedekken, zodat geen andere man dan hij haar schoonheid ziet. Slavernij dus.

  Wie doordenkt over de islamitische hoofddoek krijgt vanzelf hoge bloeddruk. Het probleem is de sociale controle en de vrouw is er altijd het slachtoffer van. Het alternatief is namelijk, dat ze ontslag moet nemen (van haar man en de imam) als ze geen hoofddoek mag dragen. Ze moet dan thuis blijven, waardoor haar leven een gevangenis wordt.

  Een duivels(!) dilemma. Toch moet het besef doordringen en moet de kwestie aan de kaak worden blijven gesteld. Als dat niet gebeurt, dan gaat het steeds verder, stapje voor stapje, tot heel Nederland in een bedouinenland veranderd is, met een woestijnethiek uit het jaar 700.

  BeantwoordenVerwijderen
 38. Simon, kunt u echt niet verder kijken dan de eigen situatie? Denkt u dat het allemaal koek en ei is binnen de islam in Nederland?

  BeantwoordenVerwijderen
 39. @ Anoniem

  Je werd gearresteerd!!! Waar gaat dit naar toe? Anderen worden voor het gerecht gesleept door moslims 'voor beledigen van Islam' precies zoals onder 'sharia' in Islamitische landen!

  Nota bene: Ik ga liever dood dan mij door wie ook 'moslim' in een ziekenhuis of waar ook aan te laten raken!

  Ik zou weggelopen zijn, nadat ik eerst had laten weten waarom.

  Nota bene dat zij 'taqiya' loog t.b.v. Islam, door haar 'ik heb het koud' om (!) 'zedig' haar armen te kunnen bedekken. Walgelijk; en intens beledigend t.o. ander vrouwelijk personeel - en mannen die zij, per definitie 'man', ervan verdenkt haar 'geheim' te willen verkrachten!

  Het zijn gewiekste Allahfeeksen, die keihard misbruik maken van onze Vrijheid van Religie, die Koran moslims - en niemand gunt. En anti-discriminatie wetten aangrijpen terwijl 'onze Islamitische landen'; en hun Koran BOMVOL staan met discriminatie.

  De koning van Marokko zei nog recentelijk dat 'Marokkanen geen christen mogen worden'

  Mag wel! Gezegd terwijl de moordlust van moslims op christenen niet stopt, zet hij aan tot HAAT voor christenen - precies zoals in Koran!

  Ik geef hoofddoeken moordende blikken, of honend lachende blikken voor al die Islamtutten die zich opdoeken voor 'de heilige Mohammed' een moordenaar, rover, bigamist,overspelige; en pedofiel!

  BeantwoordenVerwijderen
 40. @ Degeneree

  Dan is het toch heel zuur dat ze dan ook nog eens door een mevrouw als een paria wordt behandeld ?

  Afgaan op de buitenkant zonder dat je weet wat er zich innerlijk in een mens afspeelt is oppervlakkig en kortzichtig.

  Dat staat Annelies niet, die kortzichtigheid. Ze zou beter moeten weten en haar emoties niet de overhand moeten laten nemen want het vertroebelt haar beoordelingsvermogen en dat vind ik jammer.

  BeantwoordenVerwijderen
 41. En ook nog eens slecht voor haar bloeddruk..

  BeantwoordenVerwijderen
 42. Heb meerdere malen gesprekken gehad met Moslima's die een hoofddoeken droegen. Steeds hetzelfde patroon. Vraag: 'Waarom draag je die doek?' Antwoord: 'Omdat het moet van mijn geloof en ik geloof daar in. Ik voel me niet onderdrukt. ' Mijn 2e vraag is dan altijd; "Wat vind je ervan dat jij buiten (en binnen vaak ook) een hoofdbedekking dragen moet, terwijl je broers mogen kiezen? Dat het dus om ongelijke rechten gaat.' Nog nooit een eerlijk antwoord gehad.

  BeantwoordenVerwijderen
 43. In 2004 heeft ‘Das Bundesverwaltungsgericht’ een aardige uitspraak gedaan in een langslepend proces tegen een lerares die weigerde haar hoofddoek af te doen. De rechtbank redeneerde als volgt;

  Het gaat om een openbare school, iedereen heeft leerplicht, geen enkel kind kan zich dus onttrek-ken. Als neutraliteit voorop staat en niemand zich er aan kan ontrekken is het ondenkbaar dat een lerares een hoofddoekje draagt. Voor zover er een lerares een kruisje draagt is dit niet te vergelijken met een hoofddoek en is er geen sprake van een bevoordeling op grond van godsdienst. Immers, de hoofddoek wordt om verschillende redenen gedragen al dan niet vanuit een verplichting. Maar waar het om gaat is dat de hoofddoek óók gedragen wordt om een politiek statement uit te drukken en dus niet alleen uit zuiver godsdienstige overwegingen. Nu het ongrondwettelijk is vooraf de vraag te stellen waarom men een hoofddoekje draagt, moet het er voor gehouden worden dat het politieke statement tot de (onwenselijke) mogelijkheden kan behoren en daarom in strijd is met de neutraliteit.

  Tot op heden is in Duitsland deze uitspraak nog steeds van kracht.

  BeantwoordenVerwijderen
 44. In Turkije is het volgens mij verboden om een hoofddoek te dragen. Dat is niet voor niets. Hier is men gek geworden.

  BeantwoordenVerwijderen
 45. In een ziekenhuis bedoel ik natuurlijk.

  BeantwoordenVerwijderen
 46. In een ziekenhuis bedoel ik natuurlijk.

  BeantwoordenVerwijderen
 47. Pieter Noordenbos, mensen zijn mensen en hebben emoties bij dingen. De bloeddruk wijzigt zich navenant. Om iemand dan meteen kortzichtig te noemen... beetje makkelijk, niet?

  Zeg mij eens: hoe zou u er dan aan willen bijdragen, dat vrouwen in Nederland niet aan 7e eeuwse sexistische slavernij worden onderworpen? Niets zeggen?

  Om mensen die er wel een punt van maken kortzichtig te noemen is misschien zelf wat kortzichtig?

  BeantwoordenVerwijderen
 48. Een duidelijk en helaas noodzakelijk stuk Annelies. Het maakt ook goed de politiekcorrecte dwangbuis zichtbaar waaraan mensen met minder keuzen zich dienen te conformeren om problemen te vermijden.

  Met dat laatste woord van probleemvermijding hebben we de motor achter (zelf)islamisering en het handvat achter chantage te pakken. Vermijdingsgedrag. Begrijpelijk als je een gezin hebt en afhankelijk bent van je inkomen, of als je niet in staat bent goed te verwoorden waarom je niet tegen deze stroom van dramdwang ingaat. Een dwang die van de openbare omgeving van een ziekenhuis een indoctrinerende uitdragerij van de fabulismen van Mohammed, vrouwen- en kinder'vriend', maakt.

  Uiteindelijk leidt zulk al te volgzaam gedrag en eventueel bijkomende welbewust geëtaleerde 'weldenkend'heid tot nog veel meer claims vanuit islam op de leefomgeving. Totdat er steeds minder eigen keus en meer lopen op eieren zal zijn. Dat is namelijk inherent aan de doctrine van de vierkante meters. Een geïnstitutionaliseerde cultuur van misleiding, angst en versluiering die zich andermaal niet bepaald verrijkend maar ver-slavend betoont waar het haar voet zet.

  Wat erin zit komt er vanzelf uit. Daarom nam Mustafa Kemal tijdig zijn maatregelen. Er valt iets meer dan enkel Armenocide van het wedervaren van die man en de wederopbouw van zijn land op te steken.

  BeantwoordenVerwijderen
 49. @ Degeneree

  Gaan we jij bakken? Dat betekent dat U geen argumenten meer heeft..

  Ik kan uit Uw warrige reactie niets anders dan concluderen dat Annelies dus uit medelijden met deze vrouw een hoge bloeddruk kreeg.

  Annelies weet helegaar niet of deze mevrouw al dan niet gedwongen haar hoofddoek draagt dus dan zou het gezonder zijn om eerst die vraag te stellen voordat ze vol op het orgel staat en haar
  ' verzetsdaad ' pleegt.

  Een getint huidje en een hoofddoek:
  Dat moet haast wel een moslimfundamentalist zijn.

  De kans is vijfig procent mijn beste. Het is wel zo of het is niet zo. Annelies is niet aan die vraag toegekomen.

  Deze gekte moet ophouden. Velen radicaliseren in hoog tempo en dat zal in het ergste geval tot slachtoffers leiden.

  Een afschuwelijke gedachte.

  BeantwoordenVerwijderen
 50. @ degeneree

  Ik bedoel:

  Is het niet kortzichtig dat jij het kortzichtig van mij vindt dat ik Annelies kortzichtig vind in dit onderhavige geval...

  BeantwoordenVerwijderen
 51. Uit noordenbos zijn reactie blijkt dat hj te dom is te begrijpen wat Annelies bedoelt maar wat zij wel heeft geschreven heeft, Het gaat haar om het symbool niet om Het meisje of die vrouw! De islamisering van het ziekenhuis.

  BeantwoordenVerwijderen
 52. Wat een ziekelijk, hatelijk verhaal van Annelies van der Veer.

  BeantwoordenVerwijderen
 53. @ Willem,

  Ik weet zeker dat ik het een stuk beter snap dan U ooit zult doen.

  BeantwoordenVerwijderen
 54. @ Pieter Noordenbos:
  Waar komt uw rotsvaste geloof vandaan waarvan u hierboven belijdenis aflegt?

  BeantwoordenVerwijderen
 55. @ Sjun

  Geen geloof, maar kijken naar de feiten en daar conclusies uittrekken.

  Kijken naar de grote bewegingen in plaats van je te concentreren op kleine incidenten die de uitzondering op de regel bevestigen.

  De islam is al jaren op zijn retour in Nederland. Jongeren hebben er niets mee.

  Wie de jeugd heeft, die heeft de toekomst luidt het gezegde.

  En ondanks die wetenschap toch kritisch blijven over wat je ziet.
  Dat dan weer wel.

  BeantwoordenVerwijderen
 56. El-Houssain de typische standaard-moslim, voorspelbare reactie. Nergens zo veel haatdragendheid en intolerantie als in een gemiddelde islamitische moskee.

  Het doet er niet toe of iemand de hoofddoek wel of niet vrijwillig of beweust draagt, wat er toe doet is waar dat symbool voor staat, het gedachtengoed achter de hoofddoek dus. Alleen onnozelen van geest willen niet zien dat dit een politiek symbool is en staat voor onderdrukking van het vrije individu. Men kan vrijwillig een hakenkruis dragen, maar dat verandert niets aan dat symbool. In openbare instellingen dient van die politiek-religieuze dwang verschoond te blijven.

  BeantwoordenVerwijderen
 57. @ Rudolf

  Als je dat beweert, dan heb je het artikel niet goed gelezen. Elke situatie staat op zichzelf.

  Je bent zo verblind door haat naar moslims dat je de NUANCE niet meer kunt opbrengen.

  Prettig weekend en denk aan mij

  Uw favoriete dierenvriend

  BeantwoordenVerwijderen
 58. "Je bent zo verblind door haat naar moslims dat je de NUANCE niet meer kunt opbrengen."

  Typische standaardreactie, etiketjes plakken en niets kunnen weerleggen.

  BeantwoordenVerwijderen
 59. Ach Rudolf,

  Jij bent hier al zo vaak in de pan gehakt door anderen dat het de moeite niet waard is om met je in discussie te gaan.

  Toch blijf je hardnekkig de wat intilligentere reaguurders hier nablaten. Een eigen geluid is je vreemd.

  Als ik het over jou heb in de kroeg dan noem ik je bij bij voorkeur Mr. copy paste.

  Zelf denken is aan U niet toevertouwd. Zelfs het boodschappenlijstje is al een horde van formaat voor U.

  BeantwoordenVerwijderen
 60. moet zijn: intelligentere

  Hoogmoed komt voor de val.

  ;-)

  BeantwoordenVerwijderen
 61. @Pieter Noordenbos
  "Misschien wil ze dat doekje helemaal niet dragen en wordt ze er toe gedwongen...."

  Misschien kiest ze ook voor lange armen omdat ze door haar man aan haar armen wordt mishandeld.
  Of misschien komt het omdat haar man elke avond met haar wil slapen, en als rechtgeaarde moslima mag ze hem niet weigeren, waardoor ze natuurlijk kouwelijk wordt door slaapgebrek.

  En wat praat u over jij-bakken? Zie het begin van uw laatste bijdrage. Zelden zo´n laag allooi tegengekomen.

  Overigens vind ik het knap dat Annelies zo gereageerd heeft als beschreven. Ik kom niet verder dan indirecte verwijzing, zoals het operatiekapje afdoen zeggend, dat dat die koelte toch weer heerlijk is.

  En inderdaad: lachen kan er vaak niet van af bij die slaapmutsen

  BeantwoordenVerwijderen
 62. @ Curved water,

  Als je zo'n laag allooi tegenkomt op straat, doe hem dan de groeten van me.

  Ik beroep me op mijn vrijheid van geweten in deze en natuurlijk ook de vrijheid van meningsuiting.

  Theo zou trots op me zijn geweest.

  BeantwoordenVerwijderen
 63. Is goed dat je dat gedaan hebt, als jouw gevoel en intuitie zeggen dat je dat wilt doen, als dat goed voelt, dan is het goed. Wat het je ook brengt, het is goed.

  BeantwoordenVerwijderen
 64. @ Allen,

  Ik wens jullie allen het allerbeste toe. Ik stop ermee.
  Ik ben de afgelopen dagen een aantal keer bedreigd door mensen die jullie standpunten aanhangen.
  Ik weet niet precies uit welke hoek die bedreigingen komen maar als vader van een dochter en vanuit de gedachte dat ik al en ander heb meegemaakt in mijn leven heb ik besloten te stoppen met het verdedigen van mijn mening.

  Ik vind het diep triest dat de vrijheid van meningsuiting niet langer meer bestaat in dit land.
  Ik heb veel geleerd van anderen hier , ook al was ik het vaak niet met ze eens.

  De haat van anderen naar mij toe is dermate hoog dat ik niet langer door kan gaan op deze site.
  Dat betekent dat de haters deze slag hebben gewonnen.

  Het ga jullie goed.

  Met vriendelijke groet,

  Pieter Noordenbos

  BeantwoordenVerwijderen