Mijn Vijand Job Cohen

door: Manfred Gerstenfeld

Waarom ik Job Cohen als vijand beschouw kan het beste geïllustreerd worden aan de hand van het verkiezingsprogramma “Iedereen telt mee,” van de Partij van de Arbeid voor de kamerverkiezingen in Juni 2010. De tekst daarvan op het internet is nu wat korter dan vlak na de verkiezingen maar de essentie is grotendeels dezelfde.

Het partijprogramma bevat een hoofdstukje over instabiele regio's in de wereld. Het enige land dat met name genoemd wordt is Israel. De PvdA bepleit dat de EU contact kan onderhouden met elke Palestijnse factie die via democratische weg aan de macht komt.Dat betekent ook Hamas. Bij de verkiezingen in 2006 voor het Palestijnse Parlement won deze partij de absolute meerderheid van de zetels. Zowel de Verenigde Staten als de Europese Unie beschouwen deze propagandisten van massamoord op Joden terecht als terroristen.

Het Hamas Handvest drukt de genocidale houding jegens Joden in Artikel 7 uit: ‘Hamas verlangt ernaar Allah’s belofte ten uitvoer te brengen, hoeveel tijd dat ook kost. De profeet, gebed en vrede zij met hem, heeft gezegd: Die tijd zal niet komen voordat moslims strijden tegen de Joden (en hen doden); voordat de Joden zich verschuilen achter rotsen en bomen, die roepen zullen: O, moslim! Er verschuilt zich een Jood achter mij, kom en dood hem!’

Naast deze oproep tot massamoord van Joden bevat het Handvest van Hamas ook veleandere antisemitische teksten, ondere andere gebaseerd op de vervalste protocollen van de Wijzen van Zion. De Partij van de Arbeid, onder leiderschap van Job Cohen wil deze democratisch aan de macht gekomen Palestijnse propagandisten van Jodenmoord door de EU laten legitimeren. Dit is een typisch voorbeeld van het verval van de Nederlandse sociaaldemocratie. Een ander voorbeeld van verval is dat sommige Nederlandse Joden het onfatsoenlijk vinden dat ik de leider van de partij die de interessen van propagandisten van Jodenmoord bevordert “mijn vijand” noem.

In “Iedereen telt mee” wordt het moorddadige Handvest van Hamas verzwegen. Geen woord ook over het feit dat meer dan de helft van de Palestijnen de (moorddadige) visie op de wereld van Osama bin Laden deelt. Dat blijkt uit de bevindingen in 2009 van het prominente Pew Research Instituut uit Philadelphia. Niets ook over het veelvuldig publiekelijk prijzen van terroristen die Israelische burgers vermoorden door de zogenaamd gematigde Palestijnse Authoriteit. Voor Cohens partij is al deze moordzucht en moordverheerlijking kennelijk te onbelangrijk om te vermelden.

Het programma van de PvdA past nog een andere beproefde anti-Israelische techniek toe: de nadruk leggen op het Palestijns-Israelische conflict terwijl veel grotere problemen die enorme instabiliteit in de wereld veroorzaken niet vermeld worden. De dreiging die uitgaat van het atoomprogramma van Iran, een andere propagandist van genocide op Joden, wordt verzwegen in “Iedereen telt mee.” Ook Saoedie-Arabie heeft de Amerikanen gevraagd de Iraanse kerninstallaties te vernietigen. Abu Dhabi en Bahrein hebben soortgelijke verzoeken gedaan. Iran komt in het verkiezingsprogramma van de PvdA echter niet voor.

De verkiezingen voor de Tweede Kamer werden vervroegd omdat de PvdA- ministers het kabinet verlieten aangezien ze de Nederlandse militaire missie in Afghanistan niet wilden prolongeren. De oorlog in Afghanistan draagt substantieel bij aan de instabiliteit in de wereld. Ook de naam van dit land zal men tevergeefs in “Iedereen telt mee” zoeken.

Het mogelijk uiteenvallen van de kernmacht Pakistan baart de regeringen van de Verenigde Staten, andere westerse landen, alsmede die van Rusland en China grote zorgen. Ook Pakistan is afwezig in “Iedereen telt mee.’ Wederzijdse moordaanslagen tussen Shiieten en Sunnis, de massale onderdrukking, verdrijving en het af en toe doden van Christenen in de moslimwereld zijn ook niet het vermelden waard voor de PvdA.

In een steeds onzekerder wordende wereld, is het van groot belang zo veel mogelijk van dit soort zwaar discriminatoire houdingen te documenteren. Als men in Nederland het legitimeren van potentiële jodenmoordenaars door de PvdA en anderen geregeld aan de kaak gesteld had was het niet nodig geweest dat iemand die in Israel woont dit doet.

Gepubliceerd in het NIW op 28 januari 2011.

Manfred Gerstenfeld is bestuursvoorzitter van het Jerusalem Center for Public Affairs. Onlangs verscheen zijn boek Het Verval, Joden in een stuurloos Nederland (Amsterdam, Uitgeverij Van Praag). Bestellen?

13 opmerkingen:

 1. NOOIT mag er gesproken worden met antisemitische terroristen, moordenaars en schurken.
  NOOIT.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. De PvdA (en de partijen links hiervan) zijn het zwartste en meest verwerpelijke wat Nederland naast de NSB op internationaal politiek denken heeft voortgebracht.
  Decennialang worden linkse moorddadige dictaturen verdedigd en goedgepraat. En (rechtse) democratiën aangevallen en bestreden. Al decennia lang wordt één van s'werelds meest geweldadige en koloniale veroverings ideologiën gefaciliteerd en actief poltiek en financieel ondersteund. Al decennialang worden rechtse schrijvers, politici en wetenschappers gedemoniseerd en buiten de orde geplaatst. Tot na hun dood veracht en vertrapt.
  En altijd het latente antisemitisme met het vergrootglas op Israël. Nota bene als socialistische staat geboren. Terwijl de brandhaarden op vele plaatsen groter en urgenter zijn zal de dorst van de Martijn van Dammen, de Van Bommels en El Fassed's pas gelest zijn als er veel Joods bloed heeft gevloeid. Want wat heult men graag met de meest bloeddorstigen, van Stalin tot Hamas, van Rode Khmer tot Castro, om zelf geen vuile handen te hoeven maken.
  "Solidariteit" en "Iedereen doet mee" geldt niet voor rechts of Joods Israël. Die zijn allang buitengesloten. Ook door Cohen inderdaad. De nuttige idioot

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Ik vind dat de rest van Nederland , de niet-pvda-stemmer , wel moet proberen een beetje begrip voor Job Cohen en de PvdA te hebben . Het is tenslotte de grootste islamitische partij van Nederland , dus dan moet je rekening houden met je achterban . Misschien gaan ze in de toekomst de naam nog wel eens veranderen in Pvdi , daar zou toch helemaal niets mis mee zijn . Gewoon een partij die de belangen behartigt van zijn kiezers . Het is natuurlijk zo dat op religieuze gronden joden er in divers religieus proza niet zo goed van af komen . Het wordt helemaal vervelend als geloven er zich op gaan beroepen de absolute waarheid in pacht te hebben , door dit idee zich vervolgens een superieure status gaan aan meten en vervolgens de niet-gelovige als de inferieure gaan bestempelen . Heel vervelend allemaal , maar helaas de realiteit . We hebben er ook een woord voor nl. fascisme .

  BeantwoordenVerwijderen
 4. was de voorloper van de PvdA, de Sociaal Democratische Arbeiders Partij, niet een concurrent van de Nationaal Sociaal Democratische Arbeiders Partij? What's in a name?

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Harde kritiek, maar wel terecht en juist.

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Het verraad van Cohen-nu aan Nederland vertoont beangstigende overeenkomst met dat van de Cohen-toen van de Joodse Raad aan de NL-Joden.

  Verder schieten mij associatief namen als Ans van Dijk, Bela Kun en Kaganovich in het geheugen.

  BeantwoordenVerwijderen
 7. piet zei: ”Misschien gaan ze in de toekomst de naam nog wel eens veranderen in Pvdi”

  Het hoef geeneens zoveel te veranderen – althans, wat letters betreft! Na het socialistische tijdperk is de Partij aan een nieuwe leven begonnen. De PvdA (Partij van de Allochtonen) is langzamerhand de PvA (Partij van Allah) aan het worden. Zeg maar gerust Hezbollah (partij van God) - je kan niet snel genoeg aan de Arabische benaming wennen...

  BeantwoordenVerwijderen
 8. De pvdA is net als die andere beroemde geestgenote, "de schaamte voorbij".
  Van internationale orientatie geen sprake meer, waarden op zijn kop zettend, emancipatie wordt wegkijken, bevrijding wordt aanpassing en onderwerping, afwerping van religie wordt gebruiken van religie.

  Helemaal de weg kwijt. Daar moeten we het niet van hebben. Te zien aan de leiders: cohen,ploumen,samsom.
  Ze kan beter fuseren met greenpeace en die naam overnemen.

  En om het af te maken nog een filmpje over een redevoerende voorman van hamas: http://www.memritv.org/clip/en/2676.htm

  BeantwoordenVerwijderen
 9. De Pvda is al decennia opportunistisch aan het slalommen, dat kan toch geen meerwaarde aan de samenleving opleveren. Tijdens die lange race blijkt keer op keer dat aanschurken tegen schurken met toch wel veel collateral damage een vreemde gewoonte aan het worden is.
  Dagelijks ziin ze..... we zien het dagelijks m.b.v. goedbetaalde opportunisten , Matthijs van Nieuwkerk is een pracht voorbeeld in deze,hun messen aan het slijpen.
  Niet best voor het nederlandse volk.

  BeantwoordenVerwijderen
 10. In de jaren na de tweede wereldoorlog zaten er veel joden in de partij van de arbeid. Misschien was dat omdat 'de joden' zich niet thuis voelden bij de grote waaier van christelijke partijen. Misschien omdat de socialisten iets goed te maken hadden.

  Nu, zoveel jaar na de oorlog blijkt er van de sympathie niet veel meer over. Het lijkt wel of geheel links weer achter de oude linkse standpunten aan het hollen is.

  Het is toch vreemd dat een politieke partij waar doorgaans verstandige mensen in horen te zitten zich zo laat leiden door onderhuidse gevoelens. De zogenaamde sympathie voor de joden na de oorlog was alleen uit schuldbesef. (In '40-'45 kennelijk geen reet uitgevoerd) Het huidige ansmoezen met jodenhaters is niets anders dan een voortzetting van de vooroorlogse socialistische antisemitisme. Opportunisme? Het collaboreren met de hamas is een gotspe! Er is niets in geen van de uitgangspunten van noch hamas noch el fatah dat raakvlakken heeft met sociaal democratie of met menselijkheid in het algemeen.

  Ik ben van mening dat men steeds weer opnieuw de werkelijke aard van het beestje moet bekijken als men allianties wil smeden. Steeds weer opnieuw moet men kijken of de ander zuiver op de graat is. En op dat punt zijn de 'Palestijnen' geen mogelijke gesprekspartner. Op het gebied van menselijkheid en het ruimte bieden voor een menswaardig leven vallen ze hopeloos door de mand.

  Als Job Cohen een jood was geweest dan had hij zich ruimschoots kunnen meten met Dr. Weinrebb die in de vroegste oorlogsjaren bezig was met overleg met de Duitse bezetters over hoeveel en wanneer en welke joden op transport zouden moeten worden gesteld, uiteraard om er allereerst zelf beter van te worden, en om met zijn snufferd vooraan te zitten (dat is een andere joodse eigenschap).

  Wat een politicus zou moeten hebben is allereerst een goed ontwikkeld normen en waarden systeem. Dat heeft Job Cohen niet. PvdA ook niet. Men kan geen sympathie hebben voor organisaties waar de vrouw ondergeschikt is. Dit streept in een keer heel de Arabische wereld uit. Gelijke kansen worden wel door Israël geboden, man of vrouw, jood of niet-jood, iedereen heeft in Israël recht op leven, werk en geluk. Misschien zou de PvdA terug moeten gaan naar de echte doelstellingen van een sociaal democratische partij en gaan kijken of de manier van werken van Israël misschien niet de enige menselijke weg zou zijn om de gehele Arabische wereld te verheffen tot menswaardig leven.

  Overigens ben ik van mening dat de joden de messias hebben vermoord, maar zoals Heintje Davids die in 1946 weer een liedje bij de landverrader Jacques van Tol bestelde zei: "je kan niet altijd kwaad blijven!"

  BeantwoordenVerwijderen

 11. De PvdA heeft slechts één maal iets goeds voortgebracht: Willem Drees.
  Verder is deze partij een regelrechte ramp voor het land gebleken, ook Willem Drees zag dit later in en keerde de partij de rug toe.

  Een partij die openlijk moordenaars, terroristen en een monsterlijke wereldvrede bedreigende ideologie als de islam ondersteunt zou met alle beschikbare middelen bestreden moeten worden.
  Wegens bovenstaande feiten zou een poging om Cohen en zijn PvdA via de rechter veroordeeld te krijgen wegens medeplichtigheid aan moord (steun aan Hamas) waarschijnlijk veel meer kans van slagen hebben dan de aanklacht van links om Wilders uit te schakelen.

  PvdA betekent: Partij van de Antisemieten.

  BeantwoordenVerwijderen
 12. Cohen en met hem de PvdA zijn geworden tot een NSB v/d Islam, u weet wel verraders van het eigen volk.
  Met hen overigens een groot aantal links georienteerde partijen naar mijn smaak.
  Zij kiezen ( spreken zich uit) voor Palestijnen, voor Moslims en voor criminelen van de ergte soort( ga de achtergronden maar eens na van deze linkse politici en wat ze zoal ondersteunen) en voor alle opjut-groepjes in onze samenleving ( zie subsidiestroom).
  Een geruststelling voor ons zelfstandige denkers; er komt een tijd dat zij ( PvdA voorop) allemaal ohhhhhhh roepen ( want dat is de standaard indien er iets ergs gebeurd b.v. Fortuyn dood of v. Gogh dood of Wilders heeft kritiek op Islam)en DAT ohhhhhhh komt dan vanachter een burka, niet werkend ( voor de vrouwtjes)en verward u ohh NSBer van de Islam dan niet de oooooh met het boeoe van Donner want die denkt nog steeds de crimineel af te schrikken met zijn geroep ( een roepende in de woestijn welteverstaan)
  Wir haben es nicht gewust, erlich nicht, want we moeten in dialoog blijven en iedereen telt mee.

  BeantwoordenVerwijderen