Vrouwen in de straten van Cairo: een verontrustende fotoreportage

door Prof. Phyllis Chesler 

In de afgelopen week hebben we de straatprotesten in Cairo veel in het nieuws gezien, op elk belangrijk kanaal en zowel in de krant als op het internet, en van alle politieke overtuigingen. Maar niet één heeft gezegd wat de foto’s ons laten zien. Sommigen zeggen dat een beeld meer zegt dan duizend woorden—en dat is ook zo. Bekijk ze samen met mij. 

Eerst zien we de foto’s die zijn gemaakt van afgestudeerden aan de Universiteit van Cairo in 1959, 1978, 1995 en 2004. Zeker er is een vooruitgang te zien—eigenlijk een achteruitgang als het om vrouwenrechten gaat. Eerder behaalde verworvenheden voor vrouwen zijn steeds meer verdampt.

Zoals je kunt zien, ondanks de grootte van de foto’s, hebben de vrouwelijke afgestudeerden in 1959 en in 1978 blote armen, ze droegen bloesjes met korte mouwen, rokjes of broeken, en droegen geen sluiers of hoofddoeken. Tegen 1995 zien we een paar hoofddoeken—en tegen 2004 zien we dat de meeste vrouwelijke afgestudeerden helemaal in hijab gekleed zijn: Strak en met de schouders bedekt.


Cairo University graduates in 1959, 1978, 1995, and 2004.


1959

1978
1995
2004
 
Laten we eens kijken naar de recente foto’s van de straatprotesten in Cairo. Niemand heeft nog wat gezegd over de foto’s die ze hebben laten zien.




Ten eerste staan op de meeste foto’s groepen die voornamelijk uit mannen bestaan, die lopen, die bidden, die schieten, die rennen, die vallen, die gewond in ziekenhuizen liggen en die voor de tanks staan. Dit kon zo in Saudi Arabia of in Afghanistan zijn opgenomen. Daarbij suggereer ik niet dat vrouwen zich massaal aansluiten bij een “Mars van Miljoenen Mannen”zoals we die van de American Nation of Islam gewend zijn”—als vrouw lopen ze namelijk een behoorlijk risico tussen die groepen van mannen. Dit is voor moslims de reden om van mening te zijn dat “hun” vrouwen gesluierd, afgeschermd, afgezonderd en bewaakt moeten worden
(...)
  Mijn interpretatie van deze foto’s is dat de Egyptische vrouwen al zijn geïslamiseerd. Of ze dit nou hebben gedaan om hun geliefde (of strenge) families of hun favoriete mullah een plezier te doen, of dit was gewoon door de druk die zij al vanaf hun meisjesjaren ondervinden, of dit nou was door de leerstellingen van de Moslim Broederschap die in elke moskee, op elke zender en op school worden gepreekt, het feit is:

Het is gebeurd. Vrouwen zijn gesluierd. Deze vrouwen—en hun vaders, broers, echtgenoten en zonen zullen op de Moslim Broederschap stemmen om de Broederschap hun land te laten regeren.


Ik vraag mij af, waarom de media niet hebben gekeken—ja echt gekeken—naar wat de foto’s zelf laten zien over wie de “mensen” in de straten werkelijk zijn.
 
Bron/volledige artikel
(vertaling: Rudolf)

11 opmerkingen:

 1. Het viel mij ook op dat je voornamelijk mannen zag en dat als er een vrouw zichtbaar was, dat dan een gesluierde vrouw was.

  Dat beeld van steeds meer hooddoekjes en burka zie je ook in de Westerse landen steeds vaker. In frankrijk wordt zelfs al ruimte op straten gemaakt voor biddende moslims omdat de moskee te klein zou zijn.
  Maar er is een hele nare stroming gaande binnen de Westerse Wereld, een die toestaat dat de Islamisering verder gaat, dit vanwege vrijheid van Godsdienst.
  Islam is een politieke ideologie die voorschriften heeft waar men in een Westerse smaneleving van zou moeten gruwelijn, maar nee niet hier hoor...........

  DOE ER WAT AAN EN STEM OP DE JUISTE PARTIJ!!!

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Al die mannen die hun achterwerk omhoogsteken naar de wereld (en vooral het westen) zijn inderdaad zorgwekkend, net als de universiteitsfoto's. Ik ben benieuwd of de moderniteit, gedragen door het internet, die trend zal weten te stoppen.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. De achterlijkheid heeft toegeslagen, alle hoop is verloren. Kennelijk zijn hoofdoeken al vele jaren belangrijker dan politieke hervormingen. Op TV was me het ook al opgevallen, de vele hoofdoeken, maar ik wist niet dat het zo in contrast was met de jaren 50, 60 en 70. Dit belooft niet veel goeds.

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Ik heb ook vrouwen gezien die niet waren gesluierd.
  Je kan niks anders doen dan met een zekere vrees afwachten, wat er volgen zal.
  Alle diplomaten, regeringen, journalisten, specialisten, zijn in snelheid genomen.
  We zullen snel weten wat er schuilt achter de bevrijdingsrevoluties in de Maghreb...
  Gaat het richting Iran, zou kunnen, ik hoop het niet.
  Is de haat tov Israël en USA groot in de regio, zeer zeker.
  Komt de clash of civilizations steeds dichter bij....het kan.
  Ik ben ook zeer achterdochtig voor wat Erdogan uitspookt in Turkije.

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Volgens recent onderzoek door het PewResearchCenter is 84 % van de Egyptische moslims voor de doodstraf bij het verlaten van de islam. 82 % is voor steniging bij overspel. Dus dat wordt nog wat, democratie in Egypte.
  http://pewglobal.org/2010/12/02/muslims-around-the-world-divided-on-hamas-and-hezbollah/

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Is the Arab Middle East Really Ready for a True Revolution?

  by Phyllis Chesler
  NewsRealBlog
  February 14, 2011

  http://www.phyllis-chesler.com/939/arab-middle-east-revolution
  Send Comment RSS Share: Facebook Twitter
  Be the first of your friends to like this.

  Excerpt:

  Is the Arab Middle East really ready for a true revolution? A genuine uprising in the Muslim world which does not focus on the issue of women's rights is not much of an uprising and does not bode well for a true democracy, one defined by the rule of law, a constitutional system of checks and balances, a separation of mosque and state, freedom of religion, a free press, universal education, individual human rights and freedom.

  Miraculously, amazingly, a Saudi woman or a number of Saudi women have just launched a new and fabulous Facebook page. They call it Saudi Women Revolution. It features a white smurf-like figure joyfully throwing off her chains and has links to the Saudi women's drive-in and to campaigns against child brides.

  They are talking about arranging meetings in Jeddah and Riyadh.

  Read the complete original version of this item...


  Phyllis Chesler
  Is the Arab Middle East Really Ready for a True Revolution?

  BeantwoordenVerwijderen
 7. CBS-correpondente verkracht door feestende demonstranten op het Tahrirplein
  Op 11 februari, de dag dat Mubarak als president van Egypte aftrad, werd de CBS buitenlandcommentator Lara Logan tijdens het feest op het Tharirplein verkracht.
  Tijdens het schieten van de beelden voor het programma ’60 minutes’ zagen Logan en haar team zich opeens omringd door zo’n 200 razende mensen. In het gedrag raakte Logan gescheiden van haar team. Ze werd geslagen en langdurig seksueel misbruikt. Ze werd uiteindelijk bevrijd door een aantal vrouwen en 20 Egyptische soldaten.
  Een getuige vertelde de New York Post dat de geweldsplegers tijdens de verkrachting ‘Joden, Joden’ schreeuwden. De dag ervoor had Logan tegen Esquire gezegd dat Egyptische soldaten haar en haar team ervan beschuldigden ‘Israelische spionnen’ te zijn. Logan is niet joods.
  Logan is nu weer terug in de VS om te herstellen. CBS onthoudt zich van verder commentaar op het voorval om ‘ uit respect voor de privacy van Logan en haar familie’. Logan, geboren in Zuid-Afrika, is een van de bekendste oorlogsreporters in de VS.

  http://www.nieuwreligieuspeil.net/node/4171

  BeantwoordenVerwijderen
 8. Lukas 10,25-37

  Gelijkenis van den barmhartigen Samaritaan
  25 En ziet, een zeker wetgeleerde stond op, Hem verzoekende, en zeggende: Meester, wat doende zal ik het eeuwige leven beërven?

  26 En Hij zeide tot hem: Wat is in de wet geschreven? Hoe leest gij?

  27 En hij, antwoordende, zeide: Gij zult den Heere, uw God, liefhebben, uit geheel uw hart, en uit geheel uw ziel, en uit geheel uw kracht, en uit geheel uw verstand; en uw naaste als uzelven.

  28 En Hij zeide tot hem: Gij hebt recht geantwoord; doe dat, en gij zult leven.

  29 Maar hij, willende zichzelven rechtvaardigen, zeide tot Jezus: En wie is mijn naaste?

  30 En Jezus, antwoordende, zeide: Een zeker mens kwam af van Jeruzalem naar Jericho, en viel onder de moordenaars, welke, hem ook uitgetogen, en daartoe zware slagen gegeven hebbende, heengingen, en lieten hem half dood liggen.

  31 En bij geval kwam een zeker priester denzelven weg af, en hem ziende, ging hij tegenover hem voorbij.

  32 En desgelijks ook een Leviet, als hij was bij die plaats, kwam hij, en zag hem, en ging tegenover hem voorbij.

  33 Maar een zeker Samaritaan, reizende, kwam omtrent hem, en hem ziende, werd hij met innerlijke ontferming bewogen.

  34 En hij, tot hem gaande, verbond zijn wonden, gietende daarin olie en wijn; en hem heffende op zijn eigen beest, voerde hem in de herberg en verzorgde hem.

  35 En des anderen daags weggaande, langde hij twee penningen uit, en gaf ze den waard, en zeide tot hem: Draag zorg voor hem: en zo wat gij meer aan hem ten koste zult leggen, dat zal ik u wedergeven, als ik wederkom.

  36 Wie dan van deze drie dunkt u de naaste geweest te zijn desgenen, die onder de moordenaars gevallen was?

  37 En hij zeide: Die barmhartigheid aan hem gedaan heeft. Zo zeide dan Jezus tot hem: Ga heen, en doe gij desgelijks.

  De Handelaar moet een Judaer zijn:" Een zeker mens kwam af van Jeruzalem naar Jericho, en viel onder de moordenaars, welke, hem ook uitgetogen, en daartoe zware slagen gegeven hebbende, heengingen, en lieten hem half dood liggen.Dus toch een jood.
  Dit moet een farizeer zijn dus ook een Jood toch?En bij geval kwam een zeker priester denzelven weg af, en hem ziende, ging hij tegenover hem voorbij.
  En desgelijks ook een Leviet, als hij was bij die plaats, kwam hij, en zag hem, en ging tegenover hem voorbij.
  Een leviet is een jood van de Levy stam; ook een Jood.
  Maar een zeker Samaritaan, reizende, kwam omtrent hem, en hem ziende, werd hij met innerlijke ontferming bewogen.Ook eenSamaritaan is feitelijk een Jood dat niet zo vroom is als de heren van voor heen.
  De Joden waren toen bezet geweest door de Babyloniers, dan de Asyriers,die beide door Persers worden verslagen,die worden weer door de Soldaten van Alexander de Grote verslagen (Grieken), om uiteindelijk door de Romeinen te worden bezet;dus vreemdelingen zijn er genoeg, maar over ze, heeft Jezus het niet gehad.
  De PKN (Friezen, Groningers en Noord Hollanders)moeten maar geduchtigd bij de oren pakken en schudden mischien beginnen hun hersens dan te werken?
  IDIOTEN
  IN DEZE VERGELIJKING IS GEEN ENKELE VREEMDELING ER BIJ GEWEEST.

  BeantwoordenVerwijderen
 9. Hallo vrienden, mijn naam is Andrea Maria, uit Stockholm - Zweden. Ik lees goede opmerkingen over je goede werk, ik ben heel blij voor jullie allemaal, want ik heb hetzelfde geluk gevonden in mezelf, slechts een paar weken geleden las ik een goed getuigenis op dezelfde blogwebsite op mijn werkkantoor, een opmerking geplaatst door een dame Jennifer uit Madrid zei dat een geweldige man uit Africana-land, Dr.Oduduwa, in staat was om haar ex-vriend terug te brengen na een verbroken periode van 12 maanden. ik was gemotiveerd, ik probeerde het om dezelfde Oduduwa te contacteren via: (dr.oduduwaspellcaster@gmail.com)

  voor een dringende oplossing om ex-man terug te krijgen om meer dan ooit van me te houden, zijn we ongeveer 2 jaar getrouwd, ik ben van hem gescheiden vanwege ontrouw. Direct stuurde ik een e-mailbericht naar Dr. Oduduwa, ik kreeg onmiddellijk antwoord, hij vertelde me dat hij me kan helpen, hij zei dat mijn zaak te eenvoudig voor hem is om te behandelen omdat hij in de loop van de jaren soortgelijke zaken heeft opgelost. Ik probeerde het, omdat ik niets te verliezen heb om te proberen. hij eiste foto's en ik kocht kaarsen en ander spellingsmateriaal dat nodig is voor een succesvol resultaat. Twee dagen geleden, dinsdagmorgen nadat het liefdespreukgedeelte geactiveerd was, kreeg ik een telefoontje van mijn ex-man, praatte hij zo vriendelijk met me en verontschuldigde me voor het uit elkaar gaan, dat het duivelshandwerk was en dat hij zich heel erg voelde sorry, ik vergeef hem en bedank hem voor zijn terugkeer. het was schokkend en een grote verrassing. ik kan me nooit voorstellen dat het zo snel zal werken tot gisterenochtend mijn man man thuiskwam om mij te ontmoeten en onze twee lieve kinderen zijn we allemaal gelukkig als één familie.
  Dr.Oduduwa heeft geweldige krachten om de betovering op te lossen
   1) liefdespreuk om liefde en vertrouwen te winnen
  2) Herstel terug Lost Love Spells
  3) Echtscheidingen
  4) Echtgenoten van echtgenoten van echtgenoten
  5) bindende spelling om voor altijd samen te leven
  6) Breakup Spells (beëindig relatie)

  Opmerking: Ik was wanhopig om mijn ex-liefdespartner terug te krijgen, het werkt sneller sneller dan wanhopige mensen die op zoek zijn naar een dringend resultaat om ware liefde en vrede in een huwelijksrelatie te herstellen en onmiddellijk contact op te nemen met Dr.Oduduwa. WhatsApp-nummer: +79268011965

  BeantwoordenVerwijderen