Laat me raden

In 1993 maakte ik voor het eerst mee dat ik géén hand kreeg van een cursist. Dat was tijdens een avondgroepsles (ongeveer 17 mensen) aan de Amsterdamse Volksuniversiteit. Zoiets blijft je toch wel bij omdat het zo ongelooflijk absurd is. Terwijl ik het bord aan het schoonvegen was en bijna iedereen zijn plaats had ingenomen, kwam er een cursist binnen, een bebaarde man in een lang wit gewaad met een kleedje onder zijn arm en met zo'n charmante glimlach rond de lippen. Omdat hij nieuw was en de eerste les had gemist, kwam hij zich aan mij voorstellen. Op gepaste afstand noemde hij zijn naam. Ik heette hem welkom, stak mijn hand uit en stelde me voor, maar de hand werd niet aangenomen, die bleef in de lucht hangen.

Ik weet nog hoe ik bloosde, totaal overdonderd als ik was. Het lukte mijn hersenen niet een reden te bedenken waarom mijn hand geweigerd werd. Of zou de man last hebben van smetvrees? Maar nee, daar kwam het: “mag niet van geloof”. En natuurlijk lachte hij er vriendelijk bij. Behalve verwarring was er ook schaamte want de hele klas, allemaal volwassenen, had het zien gebeuren. Zijn charmante glimlach kon daar niets aan veranderen. Een gek, dacht ik. Toch had dit incident geen verdere gevolgen. Er stonden dan ook geen persfotografen om ons heen die dit fraaie plaatje vastlegden. Zou het voor mijn naïviteit iets hebben uitgemaakt?

Het weigeren van de hand en ander ongemak zijn geen incidenten meer maar een achteruitgang die kan worden vastgesteld.

In 2010 gaat een dertigjarige islamitische docent van de opleiding Bedrijfseconomie aan de Hogeschool van Amsterdam op bedevaart naar Mekka. Waarom ook niet? Eens moest het er van komen want iedere volwassen moslim die daartoe de middelen heeft moet ten minste een keer in zijn leven deze bedevaart verrichten. (Van wie eigenlijk?)

De jonge docent komt “geïnspireerd terug” en besluit voortaan geen handen meer met vrouwelijke collega's te schudden. Waarom niet? Mag niet van geloof. Heeft er niets mee te maken dat vrouwen onrein zouden zijn, maar, in het geval van deze docent, getuigt het juist van respect voor vrouwen, aldus de HvA. De Hogeschool van Amsterdam laat weten geen zin te hebben in een ethische discussie want het gaat hier om een goede docent die op een andere manier zijn respect voor vrouwen uit. Op een andere manier. Inderdaad. Om precies te zijn, volgens de regels van de islamitische wet: de sharia, waarvan arabist Maurits Berger beweert dat die voor meer dan 98% gelijk is aan het Nederlands recht. Dus hoe erg kan dat zijn?

Alleen voor vrouwen, homo's en bij wat andere zaken, valt het soms een tikkeltje nadelig uit maar ach, die vrouwen en die homosexuelen, hoe lang is het al met al sinds die in Nederland meetellen? Wat nou principekwestie?

Net als Karel van der Toorn (voorzitter College van Bestuur UvA/HvA) is Maurits Berger afkomstig van de Theologische Faculteit van Leiden, een voormalig school voor dominees.

Laat me raden, de moeders van Maurits Berger en Karel van der Toorn droegen vroeger vast ook wel eens een hoofddoekje! En die homo's, die waren vroeger toch een stuk aangenamer toen ze nog in de kast zaten..

Niemand wil meer dominee worden, dat moet een bittere pil zijn voor Berger en Van der Toorn.
Maar wanneer christenen hun roeping eens heel serieus nemen, gaan ze het klooster in en vallen ze anderen niet lastig met hun privé-ideetjes. Het is hun goed recht om zich op eigen en/of kerkelijke kosten buiten de maatschappij te plaatsen. Aan hen zou die dertigjarige islamitische docent van de HvA een voorbeeld kunnen nemen. En die meisjes – mag niet van geloof – die mannen geen hand willen geven of zich geheel vrijwillig, altijd maar vrijwillig, bedekken, eveneens. Hup, zo hun zelf opgezette en bekostigde 'afzonderingscentrum' in.

Val ons er niet mee lastig zeg!

Altijd maar dat opeisen van meer respect voor een religie die daardoor juist steeds minder respect krijgt en verdient.

Als Van der Toorn en Maurits Berger werkelijk vrienden van de islam zijn, zouden ze daar eens serieus bij stil moeten staan.

AnneliesvanderVeer

16 opmerkingen:

 1. U schrijft:

  - Altijd maar dat opeisen van meer respect voor een religie die daardoor juist steeds minder respect krijgt en verdient. -

  Islam is geen religie maar een respectloze politieke ideologie.

  Religie is op vrijwillige basis, Islam niet ( of je nu actief bent daarin of niet, je bent en blijft altijd moslim.
  Hieronder een aantal links met definities:
  http://www.encyclo.nl/begrip/Islam
  http://www.encyclo.nl/begrip/moslim
  http://www.encyclo.nl/begrip/ideologie
  http://www.encyclo.nl/begrip/Politieke%20Ideologie

  BeantwoordenVerwijderen
 2. aansluitend bij jowitteroos:

  Wafa sultan ziet om verschillende steekhoudende redenen de islam ook niet als een religie. Zie:
  http://www.youtube.com/watch?v=p92uOTF6Tho&feature=fvw

  En ingaand op het onderwerp: Hoe wordt dat eigenlijk in ziekenhuizen gedaan( "hulp aan het bed")? Krijgen we aparte "openbare" ziekenhuizen voor autochtonen, en aparte "openbare" ziekenhuizen-met indeling-op-sexe voor moslims?

  BeantwoordenVerwijderen
 3. @Lia. Interessant filmpje.

  Alle geinterviewde studenten (voornamelijk mannen) van allochtone afkomst hebben respect voor de handenweigeraar en voor het bestuur van de HvA

  Alleen de twee mannelijke autochtone studenten vonden dat vrouwen weigeren een hand te geven niet kon.


  Iets dergelijks kon je vandaag bij BNR-talkradio horen.

  Ach ja, meeste stemmen gelden..

  BeantwoordenVerwijderen
 4. "Altijd maar dat opeisen van meer respect voor een religie die daardoor juist steeds minder respect krijgt en verdient."

  Zij die steeds vaker respect 'eisen' en dat op steeds luidere toon zullen ervaren dat ze het tegendeel bereiken van hetgeen ze wensen.

  Zij bereiken dat steeds meer mensen een zeer begrijpelijke antipathie tegen hun geloof (barbaarse ideologie) gaan ontwikkelen.

  Waar dit op het eind toe gaat leiden is voorspelbaar: Nederislamistan.

  BeantwoordenVerwijderen
 5. @AVe

  Het belangrijkste vergeet u, de moslima vindt het prrrrrima. En wij ons maar druk maken om de onderdrukking van deze dame.
  Oh nee, zij draagt het vod 'vrijwillig'.

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Die leraar moet toch gewoon ontslagen worden? Hij is niet gescchikt voor deze functie.

  BeantwoordenVerwijderen
 7. Het was even zoeken op het internet, maar blijkbaar zijn er toch vrouwen die niet als tweederangs willen worden behandeld. Hulde voor de schrijfster van dit artikel. Het is nog altijd onbegrijpelijk dat dit soort van acties niet tot protest leiden.

  BeantwoordenVerwijderen
 8. Ja, die allochtonen hebben echt intolerante opvattingen en zo zie je dat hoe meer moslims er zijn, hoe meer achterlijkheden er komen.

  BeantwoordenVerwijderen
 9. Astrid de Jager (jar@hesasd.nl), voorzitter van de medezeggenschapsraad vindt het te ver gaan om de docent te ontslaan, ze stelt voor hem een andere functie te geven waarbij handenschudden niet nodig is.

  Telefonist bijvoorbeeld.

  BeantwoordenVerwijderen
 10. Het zogenaamde afdwingen van respect is nutteloos. Of men is respect waardig, oftewel respectabel, of men heeft geen respect en zal dat nooit krijgen ook. Afdwingen is een hopeloze daad die alleen verder de andere kant op werkt.

  Als men geen respect waard is kan men het niet opeisen ook, men krijgt nul op het rekest.

  Aan de islam is niets eerbiedwaardigs te vinden. Verachting en teruggekaatste haat. Ik begrijp ook niet hoe het mogelijk is dat men al die jaren is blijven volhouden dat er in het slaafse onderdanige gedrag ook dan maar de minste vorm van respect zou kunnen zitten! Alles wat de wereld aan beschaving heeft gewonnen de afgelopen paar duizend jaar wordt bijna teniet gedaan door de islam. De mensheid was op weg naar een respectvolle gelijkwaardige open samenleving, waarbij plaats was voor man en vrouw, of rood, wit, geel en zwart. Maar des te meer de islam gaat winnen des te moeilijk wordt het uiteindelijke doel van de mensheid te bereiken.

  Er is in de beschaafde wereld geen plaats voor de islam. Als mensen ziek van geest zijn en hun idiote ideeën willen propageren dan is dat hun recht, maar respect krijgt men er niet mee. Er is tegen dit soort onzin maar een remedie, bij elke gelegenheid dat een moslim zich voorstaat op zijn geloof aan hem uitleggen dat de islam een vorm van oplichting is omdat moslims geld naar de moskee moeten brengen, Allah kan alles behalve geld scheppen.

  BeantwoordenVerwijderen
 11. Als mogelijk steuntje in de rug, Hoeiboei, hierbij een alinea uit een brief van mij aan het college van het Amsterdams gerechtshof alsmede aan het college van de Hoge Raad der Nederlanden, op 27 januari 2009, waarin ze van harte werden aangeraden notitie te nemen: "De Britse filosoof A.C.Grayling schreef een glashelder stuk hierover in "The Guardian". Professor Grayling stelt: "Het wordt tijd om de heersende opvattingen te keren, dat religie om intrinsieke redenen respect verdient en met fluwelen handschoenen moet worden aangepakt en beschermd - uit gewoonte en in sommige gevallen door de wet (!) - tegen kritiek en spot. het wordt tijd te weigeren nog langer op eierschalen te lopen rond mensen die respect, inschikkelijkheid, een speciale behandeling of welke vorm van onaantastbaarheid dan ook eisen, omdat ze een religieuze overtuiging aanhangen - alsof het hebben van een religieuze overtuiging een deugd is die privileges met zich mee brengt - alsof het nobel is te geloven in onbewezen claims en oud bijgeloof".

  BeantwoordenVerwijderen
 12. zag gisteren een filmpje van een aantal moslims die op het perron neerknielden om te bidden. De trein moest echter vertrekken en deed dat ook. De moslims sprongen op van hun kleedjes en renden achter de trein aan. Zo is het ook in het echte leven. De (fundamentalistische) moslims hebben door hun starre houding de trein gemist, en nu proberen ze met alle "geweld" deze te stoppen. Continue proberen zij hun wil op te dringen aan alles en iedereen en gaat dat niet goedschiks dan wel kwaadschiks. En het ergste is dat er Nederlanders zijn die met open ogen in dit gekonkel en gekruip geloven en overstag gaan. Ook zag ik ergens staan dat wij deze mensen buiten de groep zetten. Mijn mening is dat ze zichzelf uitsluiten, en dan vervolgens naar de Nederlanders wijzen.

  BeantwoordenVerwijderen


 13. Zij die respect eisen hebben het dus niet verdiend.

  BeantwoordenVerwijderen