Het multiculturele experiment is in Nederland mislukt


Op de Hogeschool van Amsterdam werkt een docent aan de opleiding Bedrijfseconomie die, sinds hij in 2010 op bedevaart naar Mekka ging, vrouwen geen hand meer wil geven. Mannen krijgen van hem nog steeds een hand. Dit alles dus vanwege zijn geloofsovertuiging die hij sinds Mekka heel serieus neemt.

Een van de lezers van Hoeiboei stuurde daarom onderstaande vragen aan het College van Bestuur van de Hogeschool van Amsterdam.


1.Gelooft deze docent van de HvA in de gelijkwaardigheid van mannen en vrouwen?
2. Gelooft deze docent van de HvA in de gelijkwaardigheid van moslims en niet-moslims? 

3. Gelooft deze docent van de HvA in de gelijkwaardigheid van homoseksuelen en heteroseksuelen? 

4. Geeft deze docent van de HvA de voorkeur aan de sharia (de islamitische wet) of de Nederlandse grondwet?

5. Waar ligt de loyaliteit van deze HvA-docent? Bij de miljoenen vrouwen die verplicht zijn zich te bedekken, of bij de onderdrukkers van deze miljoenen vrouwen en kinderen?

Het antwoord van het College van Bestuur luidt als volgt:

Geachte mevrouw xxxx,
Dank voor uw reactie.
Het standpunt van het College van Bestuur is, dat het ontslag van één persoon niet de oplossing is van een complex en gevoelig maatschappelijk vraagstuk. Het bericht dat het op een multiculturele hogeschool

Hier haken we even in. “Complex en gevoelig maatschappelijk vraagstuk”? Wat is er complex aan het vrouwen geen hand willen geven maar mannen wel? Op een door de seculiere staat gefinancierde openbare school noemt men zoiets maar het beste gewoon discriminatie op basis van geslacht. De docent doet ook helemaal niet moeilijk of complex over de reden van zijn afwijkend gedrag; hij beroept zich eenvoudigweg op de islam.

En dan dat “mulitculturele hogeschool”? Het multiculturele experiment is in Nederland mislukt en daarin staan wij als westerse democratie niet alleen. In Nederland zijn meer dan genoeg mensen die helemaal niet geloven in de onbewezen belofte van de

multiculturele samenleving. Is dit het CvB ontgaan? Multi-etnisch is een ander verhaal, dat is Nederland welzeker en we kennen ook de vrijheid om een godsdienst naar keuze aan te hangen en niet te vergeten deze ook te verlaten. Het beroep dat het College van Bestuur doet op de multiculturaliteit van de Hogeschool is niet zo handig omdat de docent die vrouwen geen handen meer wil geven zich niet beroept op zijn cultuur maar op zijn religie!

niet per se nodig is dat mannen vrouwen de hand schudden – mits op een andere respectvolle manier wordt begroet – heeft veel emoties en uiteenlopende reacties opgeroepen, binnen en buiten de hogeschool. Mogelijk hadden we daarbij duidelijker kunnen zijn over het feit dat gelijkwaardige behandeling van mensen voor ons een onwrikbaar uitgangspunt is.

Maar dat is het nu dus niet meer, een onwrikbaar uitgangspunt! Anders had de Hogeschool van Amsterdam de docent uitgelegd dat normen en waarden zoals gelijkwaardigheid tussen vrouw en man boven zijn particuliere religieuze ideeën en gewoontes gaan. En dat een vrouw een hand geven bij zijn betaalde taak op school hoort, hoeveel respect deze religieuze fanatiekeling, want dat is hij, ook zegt te hebben voor vrouwen.

Ons zijn geen signalen bekend omtrent een eventuele negatieve houding van de docent jegens bijvoorbeeld homoseksualiteit. De denkbeelden van onze docent over homoseksualiteit en andere zaken staan hier ook niet ter discussie.

Niet ter discussie? Hoe naïef kan het CvB zijn? Wat weet het CvB eigenlijk van de islam? Gaat het CvB voor het gemak er maar vanuit dat een docent die vrouwen vanwege zijn religie geen hand wil geven wél automatisch respect heeft voor homo's? Wil het CvB deze docent klakkeloos ter wille zijn zonder zelf eerst nog even wat onderzoek te verrichten naar wat die religie over dit onderwerp precies vertelt en wat die religie misschien nog meer voor de hogeschool in petto heeft? Denkt het CvB zich na deze beslissing echt van verdere discussie hierover te kunnen onthouden?

Uit de reacties in de afgelopen dagen blijkt duidelijk dat wij, maar ook de samenleving om ons heen, met elkaar zoeken naar de juiste manier om met dit soort vraagstukken om te gaan. Het CvB vindt dat een hogeschool – en zeker de HvA, waar bijna 30% van de studenten een allochtone achtergrond heeft – bij uitstek een plaats waar we dat gesprek met elkaar moeten voeren.
Met vriendelijke groet,

De Hogeschool van Amsterdam heeft “bijna 30%“allochtone achtergrond”? laat de brief van het CvB ons weten. Allochtone achtergrond is heel iets anders dan een religieuze achtergrond, want nogmaals daar gaat het bij deze religieuze fanatiekeling om, de islam. Een CvB dat een vraagstuk waarin specifiek voor de islam uitzonderingen worden gemaakt niet bij naam durft te noemen is geen knip voor de neus waard.

Wat leert de Hogeschool van Amsterdam (met 41.770 studenten en 3.101 medewerkers één van de grootste onderwijsinstellingen van Nederland) haar studenten nu eigenlijk met haar houding en beslissing inzake deze docent die vrouwen geen handen meer wil schudden? In ieder geval komt de Hogeschool niet op voor haar studenten om in vrijheid en gelijkheid onderwijs te genieten maar wel voor de eisen van een religieuze fanaat. Door de steun van het CvB aan religieuze dwingelandij verliest de Hogeschool aan vrijheid voor haar studenten en medewerkers.

Schande, driewerf schande!

AVe

13 opmerkingen:

 1. "niet per se nodig is dat mannen vrouwen de hand schudden – mits op een andere respectvolle manier wordt begroet "
  Is dit geen contradictio in terminis?
  Het is blijkbaar al respectvol genoeg dat hij überhaupt gedag zegt, wees blij dat hij vrouwen niet negeert, zoiets?

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Wel grappig inderdaad hoe enerzijds cultuur en ethniciteit, en anderzijds cultuur en religie door elkaar worden gehaald.
  En omdat er niet over te spreken is- want dat geeft maar voer aan "onderbuikgevoelens"-, blijft de verwarring bestaan.
  Totdat de verschillende cultuur en religieuitingen zich manifesteren en men ad hoc een ontoereikend, niet goed doordacht antwoord geeft.

  Alleen een shocktherapie waarbij de zaken bij naam genoemd worden kan de W4 wakker krijgen. Die dan weer meteen de relatie met wo2 legt,om het half jaar daarna toch maar eens na te denken.

  Het wordt tijd voor een religie of een cultuur, die bij de begroeting de ander een klap in zijn gezicht geeft. Komt dan wellicht wel over..

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Een irrelevante brief van deze Hoeiboei-lezer. Het staat de HvA-docent vrij om over homo's, vrouwen en niet-islamieten te denken wat hij wil. Alleen zijn gedrag kan ter discussie staan. En dat gedrag is al verontrustend genoeg.

  Op de eerste plaats is het discriminatoir. Op de tweede plaats zou, wanneer iedereen op grond van zijn/haar godsdienst of levensovertuiging een eigen begroeting zou ontwerpen, er een Babylonische spraakverwarring ontstaan. Hoe zou je moeten weten hoe je een onbekende moet begroeten, en vice versa? En zou het beledigend zijn om iemand niet op zijn eigen wijze te begroeten, en zou het omgekeerd beledigend voor jou zijn om niet op jouw wijze begroet te worden? Om in dit geval door deze docent als vies beest en vunze verleidster te worden neergezet?

  Deze docent eist alleen. Hij wil niet alleen vrouwen geen hand geven, maar ook geen hand van hen krijgen. Hij geeft niets toe. En waarom ook? Hij vertegenwoordigt het Enig Ware en Goede: de orthodoxe islam. Alle andersdenkenden zijn vervloekte zondaars, die je niets moet toegeven. Anders zou je er zelf een worden...

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Een irrelevante brief van deze Hoeiboei-lezer. Het staat de HvA-docent vrij om over homo's, vrouwen en niet-islamieten te denken wat hij wil. Alleen zijn gedrag kan ter discussie staan. En dat gedrag is al verontrustend genoeg.

  Op de eerste plaats is het discriminatoir. Op de tweede plaats zou, wanneer iedereen op grond van zijn/haar godsdienst of levensovertuiging een eigen begroeting zou ontwerpen, er een Babylonische spraakverwarring ontstaan. Hoe zou je moeten weten hoe je een onbekende moet begroeten, en vice versa? En zou het beledigend zijn om iemand niet op zijn eigen wijze te begroeten, en zou het omgekeerd beledigend voor jou zijn om niet op jouw wijze begroet te worden? Om in dit geval door deze docent als vies beest en vunze verleidster te worden neergezet?

  Deze docent eist alleen. Hij wil niet alleen vrouwen geen hand geven, maar ook geen hand van hen krijgen. Hij geeft niets toe. En waarom ook? Hij vertegenwoordigt het Enig Ware en Goede: de orthodoxe islam. Alle andersdenkenden zijn vervloekte zondaars, die je niets moet toegeven. Anders zou je er zelf een worden...

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Er is naar mijn mening maar een juiste manier: Tegengaan van Islamisering en allochtonen behoren zich aan te passen aan de dominante cultuur vanuit dat land waar ze zich vestigen, in dit geval Nederland met Joods-christelijke en westerse cultuur. Kan men dat niet ( aanpassen), doordat men zoveel mogelijk de segregatie ( aparte scholen, zwembaden, artsen voedsel, bidruimtes, tijd voor bidden, uitlatingen over andersdenkenden en kritici mbt hun "geloof" etc)te zoeken vanwege een zogenaamd geloof ( lees politieke ideologie), dan staat het de onaangepaste vrij om te emigreren of remigreren naar een land wat de leefwijze comform Islam eigen is.
  U heeft gekozen voor een land en daar heeft u zich maar aan aan te passen!

  BeantwoordenVerwijderen
 6. een andere respectvolle manier..

  Dat klinkt mooi maar wat houdt dat ‘respect voor vrouwen’ volgens de orthodoxe islamitische leer eigenlijk in?

  Dat de HvA hier aan voorbij gaat is te erg voor woorden.

  BeantwoordenVerwijderen
 7. En dat is ook het grappige aan de discussie: je vraagt je af wat die man vindt van homo´s, van gelijke rechten, van..
  Terwijl het juist gedragsregels als "handen-schudden" zijn, die ervoor zorgen dat het contact gestandaardiseerd voorspelbaar wordt, en je juist niet over andere dingen hoeft na te denken.

  Wat zou ie vinden van gezamenlijk zwemmen, en schoolreisjes van jongens en meisjes..?

  BeantwoordenVerwijderen
 8. Alleen al uit dit slappe antwoord van het College van Bestuur van de HvA blijkt al wat een lachtertje de multiculturele samenleving is.

  BeantwoordenVerwijderen
 9. Dat een school discrimineert is een. In Amsterdam is het echter officieel overheidsbeleid.

  http://www.telegraaf.nl/binnenland/9013926/__Moslimscholen_voorgetrokken__.html

  http://meermetmans.nl/blog/?p=465&more=1&c=1&tb=1&pb=1

  BeantwoordenVerwijderen
 10. Ongeloofwaardig en hypocriet Eurabisch proza van die geïslamiseerde instelling. Alles wordt zo geformuleerd om die intolerante islamitische orthodoxie ruim baan te geven. Walgelijk.

  BeantwoordenVerwijderen
 11. Ik dacht dat de algemene Europese etiquette nog niet zolang geleden voorschreef dat een man alleen de hand van een vrouw schudde bij een ontmoeting wanneer zij als eerste een hand uitsteekt . En wanneer zij dat niet als eerste deed er dan helemaal geen reden voor de man was om zich beledigd te voelen , het waren omgangsvormen . De man begroet dan met een vriendelijke hoofdknik . De man neemt niet uit zichzelf het initiatief om een vrouw de hand te schudden . Op deze manier heeft de (gehuwde)vrouw de controle bij een ontmoeting met een (vreemde) man. Wanneer een vrouw wel de hand uitsteekt en die wordt door de man niet aangenomen is dat natuurlijk een belediging oftewel een schoffering van haar . Het kan dus niet zo zijn dat de man die uitgestoken hand weigert . Ik dacht dat het al dan niet handen schudden op deze manier helemaal door de vrouw bepaalt wordt . Je zou dan als sluitstuk van het verhaal er nog over toe kunnen gaan om een vrouw niet te laten beledigen door een moslim , deze moslim bijvoorbeeld een button kan dragen met daarop een groene sikkel , dan is het voor de vrouw meteen duidelijk dat ze geen initiatief hoeft te nemen wat betreft het handje schudden . Verder is het natuurlijk begrijpelijk dat het zeven keer omcirkelen van de Kaaba in Mekka en een eventuele hartstochtelijke kus op een zwarte meteoriet in een zilveren vatting nogal ingrijpende gevolgen kan hebben voor een goedgelovige . In Mekka alleen toegankelijk voor moslims , dus niet voor de vieze onreine ongelovige komt men nogal makkelijk in een soort massapsychose vergelijkbaar met een waan zoals we in de geschiedenis der mensheid regelmatig hebben gezien . Het resultaat van Massahysterie , dat zou misschien nog wel de beste verklaring zijn voor het gedrag van deze leraar na een bezoek aan Mekka .

  BeantwoordenVerwijderen
 12. "Het standpunt van het College van Bestuur is, dat het ontslag van één persoon niet de oplossing is van een complex en gevoelig maatschappelijk vraagstuk. "

  Het vreemde hieraan is dat, indien men klaagt over het onfatsoen van een medewerker, men het antwoord krijgt dat dit een maatschappelijk complex probleem is. Kennelijk heeft het bestuur de gangbare normen al overboord gezet.

  BeantwoordenVerwijderen
 13. Iedereen gaat voorbij aan het punt dat een man die op bedevaart naar Mecca gaat een moslim is . . . . , en als die man terug komt uit Mecca en dan plotseling vrouwen niet langer de hand wil schudden, dan moet er meer aan de hand zijn, namelijk dan is het zeer aannemelijk dat deze man ook alle andere kolderieke moslimse gebruiken uit zal voeren. De krampachtige Mohammedaanse gedachten zal aanhangen. Als die witte hadji zogenaamd een moslim is en feitelijk aan de Hogeschool van Amsterdam werkt als docent bedrijfseconomie dan klopt er iets niet. Het is heel simpel. Economie is niet toegestaan binnen de islam. Kort van geheugen zeker, enige jaren gelden waren er de halal-hypotheken (de huichel-hypotheek) niet van de lucht. Nu is die kolder weer overgedreven omdat er geen belasting-voordeel te behalen valt als er geen lening is, en dan is de moslim plotseling niet meer geïnteresseerd in een door de koran toegestane rente-vrije lening. Een moslim heeft een totaal onmogelijke visie op de economie, rente mag niet, maar afpersing en kidnapping zijn wel toegestaan.
  Een Mohammedaanse docent bedrijfseconomie die liegt de hele tijd als hij voor de klas staat. Hij doet zich anders voor dan hij is, de normale beschaafde economie is niet inpasbaar in de moslimse wereldvisie. Omdat rente is niet toegestaan valt een zeer groot stuk van de hele economie weg. Of die docent heeft tot nu toe zijn geloof verloochend, of hij is niet zuiver op de graad wat zijn didactische uitgangspunten betreft, verkondigen waar je zelf niet in geloofd is niet echt iets dan lang stand houdt.

  Heel misschien moeten we hier ook maar weer eens concluderen dat het heel goed volgens de moslimse traditie gaat, namelijk liegen, jokken huichelen en bedriegen als enige credo. Elke moslim weet diep in zijn hart wel dat zijn hele geloof van de ellende aan elkaar hangt en dat het enige doel het verkrijgen van geld is zonder er voor te werken.

  BeantwoordenVerwijderen