Wie zich dit realiseert


Uitgelicht: mr.dr. Hirsch Ballin: toespraak voor 'In Vrijheid Verbonden', 25.1.2010, bron.

(...)
"Fundamentalisten die geen ruimte laten voor de ander hebben we gezien en zien we onder christenen, joden en moslims, en - in de 20ste eeuw in de verschijningsvormen van de leninistische en stalinistische staatsterreur - ook onder atheïsten. Wie zich dit realiseert en beseft dat in de gouden eeuwen van Andalusië, el-Andalus, naast moslims joden en christenen zoveel vrijheid genoten dat zich daar de meest betekenisvolle culturele, wijsgerige en wetenschappelijke interacties van de middeleeuwen plaatsvonden, zal niet willen meedoen met een onverdraagzame schuldtoewijzing aan 'de islam'."

Volledige toespraak hierr.

Heeft u ook voorbeelden van Jip-en-Janneke-uitspraken/berichten/verslaggeving/foto's gehoord/gezien op radio, televisie of andere media? Stuur deze, met bronvermelding, dan naar hoeiboei@gmail.com .

20 opmerkingen:

 1. Ik heb hier ook een artikeltje van gemaakt met credits naar deze site want zulke leugens verdienen brede aandacht.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Mr.Dr. H.B. is een geleerd en ontwikkeld man. Hij zal ook wel niet gespeend zijn van kritische zin. Maar geschiedenis, voor zover het een vak is, is zijn vak niet. Wat me dan toch een beetje van hem tegenvalt is dat hij op dit terrein, niet zijn terrein, zonder aarzeling discutabele -hoewel gangbare- opvattingen overneemt en als proeve van zijn wijsheid debiteert.
  Anderzijds moet ik wel tot zijn verdediging aanvoeren dat het al heel lang usance is, ook bij te goeder naam en faam bekend staande historici, om de realiteit van El-Andalus wat mooier voor te stellen dan die was. Het is niet zo dat ik nu van mr.dr. H.B voor het eerst hoor dat de meest betekenisvolle culturele, wetenschappelijke en wijsgerige interacties van de middeleeuwen in el-Andalus plaatsvonden. Alleen, wat nou eigenlijk precies die meest betekenisvolle interacties zijn geweest, en waarom die het meest betekenisvol waren, van de gehele middeleeuwen nog wel, dat heb ik nog nergens gelezen of gehoord. Mr.Dr. H.B. waarschijnlijk ook niet.
  Maar ja, zelfs als er over de Islam en zijn geschiedenis, op grond van historisch beter verantwoord onderzoek, minder goeds te melden zou zijn dan sommigen ons graag voorspiegelen, dan nog: wie zou er nou willen meedoen met een onverdraagzame schuldtoewijzing aan 'de islam'?
  Meedoen, schuld toewijzen, onverdraagzaam, driewerf bah, nietwaar?

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Maar de redenatie van mr.dr. H.B. kan ik toch moeilijk volgen, afgezien van dat hij van el-Andalus een wat rooskleurig beeld heeft. Het is waar dat noch christenen, noch joden, noch atheïsten te allen tijde en zonder uitzondering vrij waren van de ondeugd van onverdraagzaamheid. Maar vloeit daaruit voort dat we geen recht hebben de Islam, voor zover die door onverdraagzaamheid wordt gekenmerkt, te bekritiseren?
  Ik dacht dat we toch wel blij waren dat de inter-christelijke godsdienstoorlogen en de leninistische en stalinistische staatsterreur tot het verleden behoorden. Mr.dr. H.B. wil toch niet zeggen dat we de islamitische terreur maar voor lief moeten nemen omdat "wij" (christenen, atheïsten) in het verleden ook niet allemaal zulke lieverdjes waren?

  BeantwoordenVerwijderen
 4. "in de gouden eeuwen van Andalusië, el-Andalus, naast moslims joden en christenen zoveel vrijheid genoten dat zich daar de meest betekenisvolle culturele, wijsgerige en wetenschappelijke interacties van de middeleeuwen plaatsvonden"

  En in die tijd waren de Joden verplicht om geelgekleurde kleding te dragen zodat ze op afstand als zodanig herkenbaar waren.
  Daarnaast moesten de Joden en de Christenen extra belasting betalen aan de moslims, wat uiteraard discriminatie betekend.

  Als de kloosters, de monikken en de zusters, niet bezig waren geweest om de klassieke talen te vertalen in Europesche talen dan zouden we veel kwijt zijn geraakt. Ook al dicht men de islam toe dat die er voor gezorgd zou hebben dat deze klassiekers niet verloren zouden zijn gegaan. Dat is uiteraard een gotspe.

  Groet,
  Richard.

  BeantwoordenVerwijderen
 5. "..dat de meest betekenisvolle culturele, wetenschappelijke en wijsgerige interacties van de middeleeuwen in el-Andalus plaatsvonden"

  Dit is slechts Islampropaganda! Juist Islam (!) heel veel te danken heeft doordat die in het M.O. onstond waarin de Grote Romeinen, de Oude Grieken, en Christendom Grote Culturen bestonden die voor het oprapen waren voor de Islam - zoals nog steeds te zien in het M.O.:

  De Romeinen die gemeenschappelijk baden kenden, mozaieken, viaducten, met hún ONGELOOFLIJK knap en prachtig 'Baalbek' dat nog steeds te zien is in Libanon.

  Byzantium een Grote Christelijke Cultuur betekende ook vóór Islam bestond, en de bibliotheek in Egypte/Alexandrië uitpuilde met boeken geschreven door Grieken.

  De Perzen een Grote Cultuur kenden....

  Europa zeer zeker in contact stond met Bijzantium en met het Grote Rome van de R.K. Kerk.

  Het M.O. bovendien centraal lag en waarom de 'zijderoute' daar specerijen en andere waarvolle artikelen en cultuur vanuit Grote Civilisaties China en India bracht.

  Echter Europa geslagen werd door de Pest, die half Europa uitroeide, waardoor hele bibliotheken verdwenen verlaten door gestorven monikken en priesters klooster verlaten hadden ...

  Islam drijft op leugens t.b.v. Islam, niét dat 'Andalusië' niet bestond maar dat christen Spanje moest vechten om dat terug te krijgen, waarna de 'tolerantie' van moslims t.o. hen geheel verdween.

  De moskee geinspireerd werd door de bouw van Romaanse kerken in het M.O......

  maar het in belang is van Islam te zeggen 'wij moslims hebben het wiel uitgevonden'.

  Pfff! Een 'religie'gebaseerd op diefstal, heeft geen moeite met 'taqiyya' liegen t.b.v. diefstal voor Islam'

  Met moslims die lachwekkend zeggen 'Europa zou geen vooruitgang gemaakt hebben zonder ons'.

  Haha! Alsof vooruitgang niet slechts stilstond en staat juist onder moslims.

  BeantwoordenVerwijderen
 6. De fundamentalistische variant van het atheïsme, zoals Hirsch Ballin het communisme noemt, werd dus volop bestreden in de eerste decennnia na 1945. Niemand beweerde tijdens de Koude Oorlog dat maar een klein deel van de atheïsten het communisme aanhing, en dat je daarom maar niet te veel kritiek op het communisme moest leveren, want dat was zo naar voor de gematigde atheïsten. (Om de kromme vergelijkingen van Hirsch Ballin door te trekken.)

  BeantwoordenVerwijderen
 7. Atheistische dictaturen? Stond er daarm Gott mit Uns op de gespen van de SS? Was Hitler niet katholiek, en was hij niet zelf een god in de ogen van zijn aanhang, althans een vergoddelijkt leider? En Mussolini en het Vaticaan? Was Stalin niet, net als Lening, een vergoddelijkt leider, en deed die eerste niet de opleiding tot priester. En de keizer van Japan, Japanners atheist?, hun keizer was nota bene een god!

  Zou EHB dit alles niet weten of expres de waarheid geweld aan doen?

  BeantwoordenVerwijderen
 8. '...zal niet willen meedoen met een onverdraagzame schuldtoewijzing aan 'de islam'......'


  ......sprak Mussert. En al de aanwezige NSB'ers, de SS'ers en de grootmoefty van Jeruzalem, Mohammed Amin (Haj) al-Hoesseini,
  beaamden zijn gezwam, terwijl Hitler rustig doorging met het verder perfectioneren van zijn gaskamers....

  'Het kan verkeren'...schreef iemand eens......

  http://www.vecip.com/default.asp?onderwerp=301

  BeantwoordenVerwijderen
 9. Hoe de islam de wereld veroverde (Trouw, 30-05-2006)
  door Yoram Stein

  Kritiek leveren op de islam is niet geheel ongevaarlijk. Bat Ye’or – Hebreeuws: ’dochter van de Nijl’ – schrijft daarom onder pseudoniem. In Den Haag sprak ze op een door het wetenschappelijk bureau van de LPF georganiseerde, zwaarbeveiligde conferentie over de islam. Gesprek met een omstreden historica.
  Al vele jaren onderzoekt Bat Ye’or de geschiedenis van Joden en christenen onder islamitische heerschappij. In haar boeken laat ze zien dat het verhaal van de tolerante islam een mythe is. „En dat is gevaarlijk’’, zegt ze. „Het is altijd beter om de realiteit onder ogen te zien.”
  Ook in de zogeheten interreligieuze dialoog worden volgens haar veel pijnlijke zaken onder het tapijt geveegd, met als gevolg dat die misschien wel plezierig is, maar inhoudelijk leeg. ,,Een dialoog tussen religies is natuurlijk beter dan oorlog voeren’’, zegt ze. ,,Maar dan moet je wel weten hoe moslims in zo’n dialoog staan. Veel moslims geloven dat Jezus, koning David, en Abraham in werkelijkheid moslims waren die de islam verkondigden. Het Oude en het Nieuwe Testament zijn volgens hen vervalsingen die door de Koran worden rechtgezet. Je zult dus allereerst duidelijk moeten krijgen dat Joden en christenen een eigen geschiedenis hebben die bestaansrecht heeft.’’
  Als historicus boog zij zich over de vraag hoe de islam zo succesvol heeft kunnen zijn. Palestina, Iran, Egypte, Syrië, Irak en Turkije werden voor de geboorte van de islam grotendeels bevolkt door christenen. Tot zij in de zevende en de achtste eeuw plots islamitisch werden.
  Gelovige moslims zien er de hand van God in. Maar ook wetenschappers doen nog wel eens voorkomen alsof de islam er vanzelf in slaagde om, in iets meer dan honderd jaar tijd, een gebied voor zich te winnen dat reikte van Spanje tot India.
  Bat Ye’or wijst op het dikke boek dat de Amerikaan Andrew Bostom heeft samengesteld. ’The Legacy of Jihad’ (2005) staat vol historische bronnen en wetenschappelijke artikelen over de djihad. Ibn Warraq maakt duidelijk dat voor het doorgronden van de djihad vooral soera 9-29 uit de Koran van belang is. Dit vers roept moslims op om de ongelovigen te bestrijden, totdat zij zich ofwel bekeren, ofwel onderwerpen aan islamitische overheersing.
  In een ander stuk legt de Nederlandse islamoloog Ruud Peters de doctrine van de djihad helder uit: „De crux van de doctrine is het bestaan van één islamitische staat, die de gehele oemma [islamitische gemeenschap] regeert. Het is de plicht van de oemma om het gebied van deze staat zoveel mogelijk uit te breiden om zoveel mogelijk mensen onder zijn heerschappij te brengen. Het ultieme doel is om de gehele aarde onder islamitisch bestuur te brengen en het ongeloof uit te roeien.’’
  In haar boeken beschrijft Bat Ye’or hoe djihadistische moslimlegers Perzië veroverden in het jaar 637, en hoe vervolgens Egypte, Syrië en Palestina werden ingenomen. Dat ging vrij gemakkelijk, voornamelijk omdat de christenen te zeer bezig waren met hun onderlinge theologische geschillen. Als zij zich bewust werden van de dreiging, was het meestal te laat. Soms konden zij de moslims tijdelijk afkopen, soms dachten zij het gevaar te kunnen bezweren door moslims te helpen met het versterken van de islam, en soms ook probeerden christenen om bij moslims in een goed blaadje te komen door Joden te vervolgen. Bat Ye’or bespreekt veel gevallen van christenen die zich op die manier voor de islamitische djihad lieten gebruiken.
  Zij verzamelde ook ooggetuigenverslagen. Een zekere Jean van Nikiou beschrijft in de zevende eeuw bijvoorbeeld hoe Arabische legers zijn woonplaats binnenvielen: „Toen kwamen de moslims aan in Nikiou [aan de Nijl]. Er was niet één soldaat om hen te weerstaan. Ze namen de stad in en slachtten een ieder af die ze tegenkwamen op straat en in de kerken – mannen, vrouwen en kinderen, niemand werd gespaard.’’

  BeantwoordenVerwijderen
 10. Om de cultuur van door de islam onderworpen volkeren te beschrijven, introduceerde Bat Ye’or het begrip ’dhimmitude’. Het komt van het Arabische woord ’dhimmi’ – een onderworpen Jood of christen. Een dhimmi moest conform islamitische rechtsregels behandeld worden. Zo mocht een dhimmi niet op een paard rijden (alleen op een ezel), moest hij speciaal herkenbare kleding dragen, en zijn huis mocht niet hoger zijn dan dat van een moslim. Ook werden dhimmi’s gedwongen om een speciale, zeer hoge belasting te betalen.
  Bij het innen ervan dienden zij publiekelijk vernederd te worden. Zo schrijft de Marokkaanse islamitische rechtsgeleerde al-Maghili aan het einde van de vijftiende eeuw: ,,Op de dag van de betaling moeten zij [de dhimmi’s] samengebracht worden op het marktplein. Daar moeten ze wachten op de laagste en smerigste plaats. (...) Dan moeten ze, een voor een, naar voren gesleept worden (naar de verantwoordelijke beambte) om te betalen. Als ze betalen, krijgt de dhimmi een klap, en wordt hij opzij gesmeten, zodat hij denkt dat hij aan het zwaard ontkomen is. Dit is de manier waarop de vrienden van de Heer, van de eerste en de laatste generatie, zullen handelen tegenover hun ongelovige vijanden, want de macht behoort bij Allah, bij zijn Boodschapper, en bij de Gelovigen.”
  Kinderen van christenen (en van hindoes in India) werden vaak ontvoerd en tot slaaf gemaakt. Vele duizenden christenen werden op deze wijze bijvoorbeeld gedwongen om te dienen in het leger van de Ottomaanse sultan.
  Een dhimmi genoot officieel bescherming van de islam, dat wil zeggen: zijn leven werd meestal gespaard. Maar deze bescherming werd opgezegd op het moment dat een dhimmi zich schuldig maakte aan het bekritiseren van de islam.
  Dit is een van de argumenten die Bat Ye’or gebruikt om te illustreren dat Europa op dit moment een gebied van dhimmitude aan het worden is. ,,Mensen die spotten met, of kritiek leveren op de islam moeten onderduiken. Het is niet meer duidelijk welke wet er in Europa geldt: de wetten die hun oorsprong hebben in de joods-christelijke traditie en de Verlichting of de islamitische wetten.’’
  In het doortrekken van historische gebeurtenissen naar het heden gaat Bat Ye’or volgens haar critici dikwijls wat al te kort door de bocht. Volgens haar is Europa verraden door haar leiders, net zoals veel christelijke patriarchen in de achtste eeuw verraad pleegden door met de moslimlegers te collaboreren.
  De EU, stelt zij, heeft sinds de oliecrisis van de jaren zeventig, bij monde van de Euro-Arabische dialoog, in ruil voor olie en vrede Europa proberen om te vormen tot ’Eurabië’ – een continent dat verbonden wordt door haat jegens Israël en Amerika.
  Een van haar aanvechtbaarste stellingen luidt dat de komst van miljoenen moslimmigranten een vooropgezet plan betreft van de EU en de Arabieren. Dit wordt door weinig mensen serieus genomen – met uitzondering van Oriana Fallaci, die deze complottheorie van Bat Ye’or overneemt in haar anti-islamitische bestseller ’De woede en de trots’.
  Als het over het heden gaat, heeft het werk van Bat Ye’or soms paranoïde trekken. Vaak ook zijn haar historische beschrijvingen erg emotioneel van toon.
  Toch is haar onderzoek naar de positie van minderheden onder de islam van meer dan alleen historisch belang. De vervolging van religieuze minderheden in de islamitische wereld is immers een moeilijk te negeren feit.
  Afgelopen maand nog vielen radicale moslims in het Egyptische Alexandrië Koptische gelovigen aan. Eén oudere christelijke man werd gedood, zestien anderen raakten gewond. In buurland Soedan worden christenen als slaven gehouden door moslims. In het algemeen zie je dat joodse en christelijke gemeenschappen in het Midden-Oosten verdwijnen onder druk van islamitische intolerantie.

  BeantwoordenVerwijderen
 11. Bat Ye’or, geboren in een kosmopolitisch milieu in Cairo, heeft de vervolging aan den lijve ondervonden. In 1955 werd haar het Egyptische staatsburgerschap ontnomen en werd zij stateloos. Joden in Egypte mochten rond de Suez-crisis van 1956 niet meer naar restaurants en bioscopen. ,,Ook werden mensen zomaar opgepakt en in de gevangenis gegooid. Bezittingen werden geconfisqueerd, bankrekeningen geblokkeerd. Mensen vroegen ons: ’Wanneer vertrekken jullie? Wij willen je huis.’”
  Toch waren de meeste Egyptenaren niet slecht, zegt Bat Ye’or. „Het lag niet aan hen. Zij werden opgejut door een ideologie. Je moet begrijpen dat er in vrijwel alle Arabische landen zo’n beweging gaande was. In 1938 hadden veel moslimstaten een alliantie gesloten met de nazi’s en de fascisten. Wij hebben het alleen maar gered doordat Egypte bezet was door de Engelsen. In Irak zijn in 1941 onder het regime van nazi-sympathisant Rachid Kailani massamoorden gepleegd. Van Joden werden eerst de handen vastgebonden, vervolgens werden ze onder de tram gelegd. Pogroms vonden plaats in de gehele islamitische wereld. In 1948 bereikten zij een piek.’’
  Haar ouders moesten toen ze Egypte verlieten, afstand doen van al hun bezittingen en beloven dat ze nooit meer een voet op Egyptisch grondgebied zouden zetten. „We mochten niet meer meenemen dan twee koffers en twintig pond. Ik weet nog dat we in het vliegtuig stapten naar Engeland en dat iemand tegen mij zei: ’Nu ga je naar de vrijheid.’ Toen wist ik nog niet wat ze daarmee bedoelde. Pas later besefte ik dat ik toen een dhimmi was.’’

  En wat het politiek correcte fantasieverleden in Andelusië betreft: in 1066 was er een grote pogrom op Joden die door de islamitische machthebbers in gang was gezet. Maar natuurlijk volgens de politiek correcte leer leefde men vreedzaam naast elkaar.

  BeantwoordenVerwijderen
 12. En wie in de mythe van het ”vreedzame samenleven” gelooft, dat volgens de collaborateurs de betrekkingen tussen veroverden en veroveraars vormde, zou er goed aan doen de verhalen over in brand gestoken kloosters en kerken te lezen, over ontheiligde kerken, verkrachte nonnen, christelijke of joodse vrouwen die ontvoerd of in harems opgesloten werden. Hij zou er goed aan doen om over de kruisigingen van Cordoba na te denken, over de opgehangenen van Granada, over de onthoofdingen in Toledo en Barcelona, Sevilla en Zamora. (Die in Sevilla werden uitgevoerd in opdracht van Mutamid, de koning, die met de afgehakte koppen de tuinen van zijn paleis versierde. Die in Zamora werden uitgevoerd in opdracht van Almanzor: de vizier, die de ”mecenas van de filosofen” werd genoemd, de ”grootste heerser die het islamitische Spanje ooit heeft voortgebracht”). Mijn God! Als men de naam Jezus of die van de Moeder Gods uitsprak, werd men direct terechtgesteld. Gekruisigd, zoals gezegd, of onthoofd of opgehangen. En vaak gespietst. Ook als men de klokken luidde. Ook wanneer men zich in het groen kleedde, de kleur van de islam. En als er een moslim voorbijkwam, moesten de ”ongelovige honden” aan de kant gaan en buigen. Als een moslim hen aanviel of uitschold, mochten ze zich niet verdedigen.

  En weet je waarom de ”ongelovige honden” niet werden gedwongen om zich te bekeren tot de islam? Omdat bekeerlingen geen belastingen betaalden. De ”ongelovige honden” echter wel.

  Deel uit de vertaling van E. Bron:

  http://www.hetvrijevolk.com/index.php?pagina=8295

  BeantwoordenVerwijderen
 13. Dhr. Ernst Hirsch Ballin zou zich eens wat beter in moeten lezen alvorens klakkeloos herhistoriserende nieuwspraak over Al Andalus te reciteren. Misschien zijn er hier wel meer liefhebbers van een boekje open:

  Moorish Spain, Richard Fletcher, University of California Press 2006, ISBN 978-0520248403

  Jihad in the West: Muslim Conquests from the 7th to the 21st Centuries, Paul Fregosi, Prometheus Books 1998, ISBN 1573922471

  BeantwoordenVerwijderen
 14. El-andalus...

  is het al zolang geleden dat de moren iets moois naar voren gebracht hebben?

  Wat hebben ze dan in de tussentijd gedaan, zeg van 1000 tot 2000 ?
  nadenken?

  BeantwoordenVerwijderen
 15. Hirsch Ballin is een "hemelfietser":


  "Het sprookjesachtige Al-Andalus/Andalusie":

  http://www.hetvrijevolk.com/index.php?pagina=8295

  BeantwoordenVerwijderen
 16. Op Het Vrije Volk wordt met credits aan Hoeiboei ook nog ingegaan op dat fantasieverleden van Andalusië. Tevens is Robert Spencer te zien in een video over dit onderwerp.

  http://www.hetvrijevolk.com/index.php?pagina=10492

  BeantwoordenVerwijderen
 17. Ofschoon in de geschiedschrijving "de gouden eeuwen van Andalusië" vaak mooier worden afgeschilderd dan ze waren, terwijl anderzijds bij veel invloedrijke historici al sinds langere tijd de neiging bestaat het katholicisme wat minder gunstig te belichten, is het nu ook weer niet zo dat de zogeheten Reconquista in Zuid Spanje niets dan vooruitgang bracht en dat de daaraan voorafgaande periode van islamitische heerschappij niets dan ellende was. De grote uittocht uit Spanje, kort na de voltooiing van de Reconquista, van joden richting de Nederlanden, kwam niet omdat er onder katholieke overheersing nu zo'n fijn tolerant klimaat was ontstaan, waar de voormalige dhimmi's zo geweldig op vooruit gingen.

  BeantwoordenVerwijderen
 18. De variant van het atheïsme, zoals Hirsch Ballin het communisme noemt?
  Uh dus als je niet in God geloofd krijg je dus stalinistisch en nazistisch staatsterreur?
  Dat is ongeveer net zo dom als te stellen dat de fundamentalistische mannen met snorren daar de oorzaak van zijn!
  LOL en deze engerd zit in onze regering?

  BeantwoordenVerwijderen