STUDEERKAMERRECHT

Arabist_jansen

Er zijn twee soorten recht. Het ene soort recht ontstaat uit de conflicten die in de rechtszaal worden uitgevochten, waar beide partijen het uiteindelijke vonnis enigszins redelijk moeten vinden. Het is immers belangrijk dat degene die verliest de redelijkheid van zijn verlies tot op zekere hoogte inziet.

Zulk recht kan op een gegeven moment gecodificeerd worden, dat wil zeggen in een makkelijk te raadplegen boekje worden opgesomd, waarbij dan elke mededeling in de opsomming een nummertje krijgt. Anders gezegd: zoals iedereen weet, zijn in een wetboek de artikelen genummerd.

Dat codificeren wordt meestal door wetgeleerden gedaan, maar het uitvaardigen en van-toepassing-verklaren van zo’n code is een politieke zaak. Daar komt de overheid aan te pas. In een democratie dus het parlement. Dat de regels in zo’n code ‘geldig’ zijn, is een kwestie van macht en politiek.

Het andere soort recht wordt in de studeerkamer gemaakt. Het wordt dan ook ‘studeerkamerrecht’ genoemd. Theoretisch zit studeerkamerrecht meestal goed in elkaar. Maar wat er in de studeerkamer heel fraai uitziet, kan in de praktijk van de rechtszaal een ten hemel schreiend onrecht zijn. Dat komt doordat de werkelijkheid weerbarstig is.

Het internationale recht en de islamitische sharia zijn beide studeerkamerrecht. Van de werkvloer losgezongen, door theoretici in elkaar gezet. Theoretici die niet benoemd of gekozen zijn, die zichzelf als zodanig opwerpen, en die elkaar coöpteren.

In de kwestie Balkenende-Irak doet het er, vanuit democratisch oogpunt, helemaal niets toe wat zulke geleerden in het isolement van hun studeerkamers van mening zijn over de internationale verhoudingen: alle macht komt uit de loop van een geweer, of vanuit een wettig gekozen volksvertegenwoordiging.

De opinies van deze volkerenrechtsgeleerden zijn niet veel meer waard dan het kringlooppapier waarop ze worden uitgeprint. Er is behalve intellectuele pedanterie en goedmenselijkheid geen legitimatie voor deze opinies.

Wat betreft het volkenrecht ziet Balkenende dat heel scherp. Gelukkig maar. Wat hij waarschijnlijk niet weet: met de sharia is het gesteld als met het internationale volkerenrecht. Geleerden en godsdienstleraren hebben, ook zonder ooit enig mandaat te hebben ontvangen, in studeerkamers en academies bedacht hoe de regels van de sharia horen te luiden.

Sultans tonen zich bereid die regels toe te passen, in ruil voor steun voor hun dictatuur van deze ‘godsdienstgeleerden’. Moslims zijn het slachtoffer van dat arrangement, en betalen met het inleveren van de vrijheid van meningsuiting – plus alle consequenties van dien.

Zowel het internationale volkerenrecht als de sharia missen een democratische basis. Vinden we dat nog wel een nadeel? Heeft het afschaffen van de democratie zo langzamerhand niet eigenlijk de voorkeur van een meerderheid? Is er ooit wel een meerderheid voor de invoering van democratie geweest? Kunnen we het maken van beleid en wetten niet beter aan doctorandussen en professoren overlaten? Is het niet gewoon ouderwets om gekozen politici (Wilders!!) over rechtsregels te laten meebeslissen en -praten?

We staan aan de vooravond van grote hervormingen.

HansJansen

149 opmerkingen:

 1. Deze reactie is verwijderd door de auteur.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Op dit moment hebben we in Nederland te maken met gewoonterecht uit o.a. rif-dorpen.
  Hier komt geen sharia-beambte aan te pas: de controle wordt uitgeoefend door iedereen die zich daar geroepen toe voelt. Deze regels zijn ontwikkeld in de huiskamer, koffiehuis en moskeewasruimte.
  Er wordt voortgeborduurd op opvattingen en overlevingstaktieken uit een heel andere tijd en gebied.
  Overgeplaatst van een land waar het mannenleven zich buitenshuis afspeelt naar de gemeenschappen, de wijken die qua structuur lijken op die oorsprongdorpen.

  Ik denk dat deze opvattingen diep verankerd zijn, misschien wel in de genen, en (nog) niet reageren op veranderde tijden en omstandigheden.

  Zoals ook bij de Nederlandse bestuurders en linksdenkers, waar de verankerde moraal van toegevendheid en geloven-in-de-goedheid-van-de mens blindheid veroorzaakt voor de veranderde maatschappij.

  Het meest verontrustende vind ik voor de linkse mensch nog wel, dat zij volkomen voorbij kunnen gaan aan de gerechtvaardigde ongelijkwaardigheid van man en vrouw die bij moslims bestaat.
  Was de linkse man wel zo blij met de feminiseringsgolf van de Nederlandse vrouw? Is dit een manier om de vrouw haar plaats te wijzen?

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Luistertip: Obalive, 15.1.2010: 19.00-21.00 uur, radio 5.

  'Rondetafelgesprek over de actualiteit
  Rondetafelgesprek o.l.v. Theodor Holman over actualiteiten, o.a. Irak rapport cie Davids en de nasleep voor het kabinet Balkenende, met Amanda Kluveld (foto), Chris van der Heijden, Joep Schrijvers en Chris Rutenfrans':

  meer info

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Dat codificeren wordt meestal door wetgeleerden gedaan, maar het uitvaardigen en van-toepassing-verklaren van zo’n code is een politieke zaak. Daar komt de overheid aan te pas. In een democratie dus het parlement. Dat de regels in zo’n code ‘geldig’ zijn, is een kwestie van macht en politiek.


  Nou, in praktijk misschien wel zo, maar het hoort toch iets anders te zijn.
  Het parlement is geen onderdeel van de overheid. Tenminste, zover ik weet, hebben de parlementsleden geen ambtenarenstatus en dienen zij zich enkel te verplichten via een eed van trouw, aan het Nederlandse volk en haar wetten.
  Dat er daarbij ook van een internationaal onroerend goed investeerder sprake is, is op zich al heel erg, maar dit terzijde.

  Dat de, door burgers(!), bedachte regels geldig zijn, ligt enkel in het feit dat die regels door de overgrote meerderheid, consensus, geaccepteerd worden. Het volk verleent dan instemming en draagt de regel.
  Daar heeft geen enkele rechtsgeleerde noch parlementslid, volksvertegenwoordiger, iets over te zeggen of hij moet de geschiedenisboekjes in willen gaan als onderdrukker.
  Een nog betere rechtrregel is die ongeschreven is. Dit soort regels zijn erg praktisch en wordt ook in de harten van de mensen mee gedragen.
  Zo niet dan….dooft het licht.

  Toch jammer van Jansen dat hij ons parlement, dat stelletje onderontwikkelden, niet ziet als een vrij en ongebonden vergadering van volksdienaren en dat het ons hoogste rechtscollege is, waar wetten worden gemaakt en dus recht gesproken wordt..... tenminste als het naar behoren functioneren zou.


  Gelukkig zie ik wel in hem een medestander als het, bijvoorbeeld, over het onzinnige "universele mensenrechten" gaat:
  "Van de werkvloer losgezongen, door theoretici in elkaar gezet. Theoretici die niet benoemd of gekozen zijn, die zichzelf als zodanig opwerpen, en die elkaar coöpteren."

  Waarbij ik wil opmerken dat zoiets als "universele mensenplichten"
  nooit bij soosjaalistiese enkelvoudigen opdoemen wil, behalve dan als mensen met een gevulde portemonnee betreft.

  Rechtsgeleerden, theoretici of zelfs arabisten, hebben de ondankbare en beperkte taak ons enkel voor te lichten, waarna het (klootjes)volk de conclusie trekt.  In de kwestie Balkenende-Irak doet het er, vanuit democratisch oogpunt, helemaal niets toe wat zulke geleerden in het isolement van hun studeerkamers van mening zijn over de internationale verhoudingen: alle macht komt uit de loop van een geweer, of vanuit een wettig gekozen volksvertegenwoordiging.

  .. of vanuit een wettig gekozen volksvertegenwoordiging.
  Inderdaad.
  En wij zijn degenen die de volksvertegenwoordiging hebben gekozen en dus zijn wij ten volle verantwoordelijk.
  Zijn wij daar ons wel van bewust !

  Sultans tonen zich bereid die regels toe te passen, in ruil voor steun voor hun dictatuur van deze ‘godsdienstgeleerden’. Moslims zijn het slachtoffer van dat arrangement, en....

  Hier deelt Jansen ons mede dat hij de islam niet uitsluitend als een godsdienst ziet, maar voornamelijk (?) als een ideologie wat zich niet uitsluitend op het individu richt, maar ook op de maatschappij. Zie hier de beschuldiging "het beledigen van groepen moslims" in het Wilders proces.
  Godsdienst hield zich, tot voor kort, bezig met persoonlijke overtuigingen. Bij de islam ligt dat kennelijk anders.

  BeantwoordenVerwijderen
 5. gezien beel8'sreactie.

  Hoe makkelijk wordt de blik weer maar eens van ons af gericht en verwezen naar het Rif-gebergte.
  Alsof wij foutloos zouden zijn en een verandering van inzicht niet tot een betere positie leiden zou.

  Wìj zijn verantwoordelijk voor de Irak missie en niet iemand anders.
  Dat Balkenende, "fatsoen moet je doen", zijn werk slecht gedaan heeft, is een andere zaak. Daar zijn verkiezingen voor.

  Net zoals Bush, heeft het volk Balkenende (indirect) herkozen tot prima leider. In ieder geval al sinds jaar en dag haar instemming betuigt.

  En dat is een probleem wat wìj op moeten lossen.

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Dirk!
  Je kunt ook met oogkleppen lezen! Ook dat wijst op blindheid ten gevolge van vooringenomenheid! (genetisch of niet!)

  Ik wijs er zeer duidelijk op dat bij de Nederlander linksmensch hetzelfde proces gaande is als bij de (voormalig) rifdorper. Nl die gerichte blindheid voor wat er gebeurt en wat er nodig is om in de actuele situatie tot innovatieve oplossingen te komen.

  Op een bepaalde manier lijkt het in de rifgebieden op katholiek-Nederland in de jaren 50. (Ik heb geen persoonlijke referentie naar bijv. protestants-Nederland).
  Grote sociale controle, vooral voor de vrouwen en meisjes.

  Het grote verschil met katholiek-Nederland is dat de Islam-regels in Islamlanden gewoon overgenomen zijn als wetregels. En specifiek Islamwetgeving en gewoonterecht geldt dus ook voor niet-moslims. (Ja, ook ik doe in bepaalde situaties dáár een hoofddoek op, en mijn rokken zijn áltijd bijna op mijn enkels. Als niet-moslim kun je op die manier gewoon wat minder opvallen en mijn doelen kunnen daardoor beter bereikt worden.)

  Dit heeft niets met fouten maken te maken. Wanneer een samenleving ontwricht wordt/is, moet geanaliseerd worden waardoor dat komt en dit kan dan gecorrigeerd worden.
  Blijkbaar heeft een Nederlander een groot aanpassingsvermogen en veel van de bestuurders weinig behoefte oorspronkelijke waarden als uniek en Nederlander-gerelateerd te zien (noem het volkseigen).

  BeantwoordenVerwijderen
 7. Belle8 said...

  Het meest verontrustende vind ik voor de linkse mensch nog wel, dat zij volkomen voorbij kunnen gaan aan de gerechtvaardigde ongelijkwaardigheid van man en vrouw die bij moslims bestaat.
  Was de linkse man wel zo blij met de feminiseringsgolf van de Nederlandse vrouw? Is dit een manier om de vrouw haar plaats te wijzen?

  15 januari 2010 12:20

  Dat zou zeer goed kunnen. De haat tegen feminisme ziet diep;
  www.inmalafide.com

  De sharia is inderdaad studeerkamerrecht. Toch zijn er tegen de sharia ook zeer sterke theoretische bezwaren in te brengen.

  BeantwoordenVerwijderen
 8. Internationaal recht klinkt heel mooi, maar in de praktijk is het internationale recht helemaal niet zo internationaal, want alleen politiek correcte westerse landen hanteren internationaal recht. Andere landen niet, en zeker de islamitische landen niet. Volgens het internationaal recht zouden bv bepaalde immigratiebeperkingen niet kunnen, maar islamitische landen daarentegen donderen soms hele bevolkingsgroepen over hun grenzen, zoals Palestijnse gastarbeiders die uit een golfstaat werden gedonderd na een conflict met Arafat. Immigratiebeperkingen en beperkingen voor de godsdienstvrijheid zijn in islamitische landen de gewoonste zaak van de wereld, geen protesten daartegen, en een schending van internationaal recht, maar niemand die die landen daarop wijst. Internationaal recht geldt alleen t.a.v. westerse landen die vaak gehinderd worden in een goede immigratiewetgeving door die studeerkamerregels van het internationale recht.

  BeantwoordenVerwijderen
 9. Wat een geweldig stukje !

  Eerlijkheidshalve moet ik bekennen dat ik nog nooit van het woord coöpteren gehoord had ... Tja , ik koester mijn ongeletterdheid ...

  Even dacht ik dat "coöpteren" gedoe met Kinky Sex zou kunnen zijn.. Tja, ik deed ook maar een gok..

  Dat zelfde gevoel had ik deze week toen ik het debat in de 2e kamer volgde..

  Op dat moment dacht ik aan een Kinky vorm van cohabitatie.. Ook weer zo'n leuk woord...

  En toen las ik dat diergaarde Blijdorp in mijn geliefde Rotterdam weer verkozen was tot de beste dierentuin van Nederland.


  Dus ook gewonnen van die merkwaardige en ietwat Kinky dierentuin daar aan het binnenhof !

  Groet,

  George van Kralingen

  BeantwoordenVerwijderen
 10. Nou, Belle, even rustig door de neus ademhalen misschien dat het helpt.
  Jansen schreef echt het volgende:

  In de kwestie Balkenende-Irak doet het er, vanuit democratisch oogpunt, helemaal niets toe wat zulke geleerden in het isolement van hun studeerkamers van mening zijn over de internationale verhoudingen: alle macht komt uit de loop van een geweer, of vanuit een wettig gekozen volksvertegenwoordiging.

  De opinies van deze volkerenrechtsgeleerden zijn niet veel meer waard dan het kringlooppapier waarop ze worden uitgeprint. Er is behalve intellectuele pedanterie en goedmenselijkheid geen legitimatie voor deze opinies.

  Dat is dus geen kritiek op het rifgebergte, maar wel op onze eigen kamergeleerden.

  En als dit niet helpt, een pilletje dan maar ?

  BeantwoordenVerwijderen
 11. Positief recht is niet goed en kan nooit goed zijn. Positieve rechten zijn rechten ten koste van de rechten van een ander. Volkerenrecht, mensenrechten, sjariarecht...het is allemaal positief recht. En daarmee in strijd met natuurrechten. Natuurrecht is het recht op zelfbeschikking, zelfeigenaarschap en eigendomsrecht.

  http://www.natuurrecht.nl/
  (geen spam maar een relevante link)

  BeantwoordenVerwijderen
 12. "We staan aan de vooravond van grote hervormingen"

  Er heeft al zoveel bloed gevloeit in de woestijn, daar kan je voor jezelf geen voorstelling van maken.
  (Auda abu Tayi)

  En er zal nog heel wat bloed vloeien in het hete zand van de woestijn.
  (Mohammed 1)

  BeantwoordenVerwijderen
 13. Weer iemand die beveiliging nodig heeft:

  Algerijnse schrijfster met spiritus overgoten
  Van onze correspondent Ariejan Korteweg op 15 januari '10, 22:16, bijgewerkt 15 januari '10, 22:42

  De van oorsprong Algerijnse actrice en schrijfster Rayhana (45) is in Parijs met spiritus overgoten. Een poging haar vervolgens met een sigaret in brand te teken, mislukte. Haar aanvallers zouden haar in het Arabisch hebben uitgescholden.

  Het gebeurde kort voordat haar voorstelling, A mon âge, je me cache pour fumer (op mijn leeftijd verstop ik me als ik wil roken), zou beginnen. In de voorstelling vertellen negen vrouwen elkaar in een Algerijns badhuis over hun leven, hun dromen en de onderdrukking waaraan ze blootstaan in hun huwelijk. Nadat ze aangifte had gedaan, is de actrice alsnog naar theater La Maison des Metallos gegaan om de voorstelling te spelen.

  Bedreigingen
  Actrice en regisseur Rayhana ontvluchtte Algerije na bedreigingen door moslimfundamentalisten. Twee weken eerder zou ze bij het verlaten van haar huis in Parijs ook al zijn bedreigd. ‘Dit is een eerste waarschuwing’, hadden haar belagers toen gezegd, die haar voor ‘hoer’ en ‘ongelovige’ uitscholden.

  Het theater waar de voorstelling wordt gespeeld ligt schuin tegenover een moskee waar radicale opvattingen zouden worden verkondigd. ‘Dit is een van de weinige straten in Parijs waar boerka’s te koop zijn’, zegt Philippe Mourat, directeur van het theater. ‘We vermijden provocaties, maar willen ons ook geen censuur laten opleggen.’ Hij zegt zich te kunnen voorstellen dat er moslims zijn die aanstoot nemen aan de teksten.

  Van de daders ontbreekt elk spoor. Een antiterroristische eenheid is met de opsporing belast. Diverse ministers en de burgemeester van Parijs spraken hun afschuw uit. Rayhana wordt sinds de aanslag bewaakt. Ze wil dat haar stuk gewoon gespeeld blijft worden, ‘om te laten zien dat we niet bang zijn’.

  http://www.volkskrant.nl/buitenland/article1338515.ece/Algerijnse_schrijfster_met_spiritus_overgoten

  BeantwoordenVerwijderen
 14. Het is de hoogste tijd dat de magistraten uit hun ivoren torens nederdalen en zich van de ware aard van de islam op de hoogt stellen. Vandaar een korte literatuurlijst aan het einde van het hierna volgende bericht.

  Islam en nazisme.
  Abstraherend van incidenten en specifieke teksten, bekruipt mij het nare gevoel dat er globaal tussen de islam en het nazisme vele en griezelige overeenkomsten zijn vast te stellen:

  I. Politiek
  A1. De islam heeft zijn boek, de koran. In verscheidene soera’s wordt opgeroepen tot strijd tegen niet- of andersgelovigen. Die moeten, vroeger of later, worden bekeerd of gedood. Daarnaast is er een persoonlijke en een collectivistische jihad, een met de islam onlosmakelijk verbonden begrip. Het uiteindelijke doel is de vestiging van een islamitisch wereldkalifaat. Islamieten vinden dat prachtig en gillen om de haverklap Allahu akhbar.

  B1. Hitler Duitsland had zijn boek, Mein Kampf. Hitler wilde strijd en ontketende den totalen Krieg. Mein Kampf was een persoonlijke strijd, de totale oorlog er een van het collectief, de ganse Duitse natie. Hitlers uiteindelijke doel was een nationaalsocialistische wereldheerschappij. De Duitsers vonden dat machtig mooi en brulden om de haverklap Heil Hitler.

  B2. Onder de Nazi’s verwerd de Duitse diplomatie tot een vorm van bedrog.
  A2. Hiermee correspondeert het islamitische begrip taqqiyya, dat in het vrije contact met anderen het verhullen van de eigen overtuiging, mening en ideeën propageert.

  II. Maatschappelijk
  A. Voor de islam zijn niet- of andersgelovigen tweederangs burgers, de zogeheten dhímmi’s. De aanhangers van de islam beschouwen hun eigen politiek-religieus systeem als veruit superieur.
  B. De Nazi’s zagen zichzelf als een Herrenras. Leden van verschillende andere volken beschouwden zij als Untermenschen.

  III. Sociologisch
  B. In het nationaal-socialisme was het individu ondergeschikt aan de groep. De leiding was in handen van de door zijn aanhangers aanbeden Adolf Hitler, de almachtige en onfeilbare Führer.
  A. In de islam gaat het groeps- of stambelang boven dat van het individu. Allah’s wil is wet, hij bestiert alles en allen.

  BeantwoordenVerwijderen
 15. IV. Cultureel
  A. Het nazisme verheerlijkte de oorlog en zijn voor het vaderland gesneuvelden.
  B. De islam verheerlijkt de bloedige strijd en zijn martelaren. Voorzichtigheid in verband met collateral damage is niet aan de orde.
  A/B. Daarnaast worden beide systemen gekenmerkt door een hoge mate van xenofobie waarbij het antisemitisme boven aan de lijst prijkt.
  A/B. Beide verwerpen bepaalde kunstuitingen die zij als heiligschennend of entartet betitelen.
  A/B. Beide geven voor (ten koste van de vrijheid) naar zuiverheid te streven. Gepaard daarmee gaat onder meer het pesten, vervolgen of doden van (praktiserende) homoseksuelen.
  De presentatie van het geloofsgedrag van de moslims in de moskee vertoont een zekere overeenkomst met militaire parades.
  V. Militairistisch
  A. Zoals de Duitse (mannelijke) militairen, eenvormig in rotten en met een synchrone, opvallend uitgevoerde paradepas zich voor hun Führer vertoonden,
  B. zo vertonen de mannelijke moskeegangers, eenvormig in rijen en met synchrone, opvallend uitgevoerde buigingen zich aan Allah.
  [Dit gedrag is waarschijnlijk heel erg oud en heeft mogelijk al in het prille begin van de zich ontwikkelende islam (VIe VIIe eeuw) de moskeegangers gekenmerkt. In soera 106 is er sprake van Quraysh. Volgens Luxenberg is dit woord de verarabisering van het Syrische qrishe, dat overeenkomt met het Latijnse foederati. Dat woord is het meervoud van foederatus, hetgeen ‘door een verdrag (of eed) verbonden’ betekent. Daarom luidt de vertaling van ‘foederati’ meestal ‘bondgenoten’. Het is volgens de Libanese koranonderzoeker Luxenberg (een pseudoniem!) daarom heel wel mogelijk, dat het begin van de islam ligt bij de verchristelijkte Arabische bondgenoten en grenssoldaten, die de limes van het Oost-Romeinse Rijk in Syrië en Arabië moesten bewaken. Luxenberg (2007) betoogt dit op p. 236 e.v. Jansen (2008) neemt dit gegeven over op p. 139-140.]
  Het typische moskeegedrag lijkt dus reeds vanaf het begin letterlijk een vorm van militaire discipline te zijn.

  Ergo:
  Voor de ware muzelman en de oprechte imam is het adagium “EIN VOLK, EIN REICH, EIN FÜHRER” nauwelijks te onderscheiden van het “DE OEMMA, HET WERELDKALIFAAT, ALLAH”.

  Ik kan mij amper aan de indruk onttrekken dat Geert Wilders er met zijn recht-voor-zijn-raap karakteriseringen niet erg ver naast zat. Zitten rechters in een dermate hoge, juridische ivoren toren, dat ze deze parallellen niet zien?
  Naar mijn mening dient de islam zélf terecht te staan tijdens het proces tegen de PVV voorman.

  Literatuur.
  Fallaci, O. (32007). Die Kraft der Vernunft. Berlin: List. ISBN: 9783548606224.
  Jansen, Hans (2008). ‘Zelf koranlezen.’ Amsterdam: Arbeiderspers. ISBN: 9789029566285.
  Jansen, H. & Snel, B. (Eds) (2009). Eindstrijd. Amsterdam: Van Praag. ISBN: 9789049024048.
  Luxenberg, Christoph (2000). ‘Die Syro-Aramäische Lesart des Koran. Ein Beitrag zur Entschlüsselung der Koransprache.‘ Berlin: Das Arabische Buch. ISBN: 9783860932742.
  Luxenberg, Christoph (2007). ‘The Syro-Aramaic Reading of the Koran: A Contribution to the Decoding of the Language of the Koran.’ Berlin: Schiler. ISBN: 9783899300888.
  Sultan, W. (2009). A God Who Hates. New York: St. Martins. ISBN: 97880312538354.

  BeantwoordenVerwijderen
 16. Toch weer verbijsterend hoe de ene reaguurder na de andere telkens maar weer richting woestijn kijken en niet naar eigen tekortkomingen.

  De vraag is dus wanneer wij van onze fouten gaan leren.

  BeantwoordenVerwijderen
 17. Het moge in ieder geval duidelijk zijn dat de democratie zoals we dat kennen de vuurproef zal moeten doorstaan. Op zich is daar niks mis mee. Maar zolang het open karakter en de tolerantie, welke democratische systemen voorstaan, ons niet weten te beschermen tegen de intoleranten is het waarschijnlijk gedaan met de pret. De hamvraag is welk kamp als eerste de democratie weet te hervormen. Enige haast is dus geboden.

  BeantwoordenVerwijderen
 18. We verkeren, middels commissie Davids, in een situatie waarin een persoon, de huidige premier, in een andere hoedanigheid, de premier van een vorig kabinet, zijn disrespect voor democratische principes heeft bewezen, door de kamer te besodemieteren.

  De 2dekamer, in al haar zwakte, laat met zich leuren en komt niet tot een gezamelijk standpunt waarmee de democratische regelgeving weer tot recht komt. Men accepteert een bedrieger als hoogste bestuurder van dit land.

  Het aldanniet liegen tijdens de vergadering van volksvertegenwoordigers wordt als een lager belang gezien dan de eigen partijbelangen.
  Dat heeft niets te maken met Rif-gebergtes, maar alles met de vervreemding van onze gezamelijke burgerrechten.
  Onze gezamelijke burgerrechten en dus ook die van mijn politieke tegenstanders (die mensen die mij een fobie aan proberen te praten).

  Als wij er niet snel voor zorgen dat de veiligheid op straat weer terug keert en dat de democratische procedure door iedereen weer wordt onderschreven, staan we inderdaad

  aan de vooravond van grote hervormingen.

  BeantwoordenVerwijderen
 19. "zijn [Balkenende] disrespect voor democratische principes heeft bewezen, door de kamer te besodemieteren."

  Niet alleen dit maar ongelooflijk beschamend voor 'christen' geen schuld bekende aan die foute oorlog waardoor duizenden + doden vielen, met een uiterst beschamende 'doodstraf' en de manier waarop voor Saddam schandalig was, 'doodstraf' mag niet in Nederland.

  Bush & zijn misdadige handlangers niet eens het fatsoen hadden Saddam door het Internationaal Gerechtshof te laten veroordelen, deze gruwelijke dictator die hij was, juist (!) door zijn directe vijanden lieten berechten. STINKT!

  Balkenende hoort humanistisch Nederland niet te regeren, en ook nog dezelfde man is die anderen denkt aan te mogen spreken op hún 'normen en waarden', die met een geel bandje om zijn pols liep 'tegen geweld', zijn handen wast in onschuld van bloed vergoten in Irak als schoothondje van Bush & Co. bullyboys, USA als het 'machtste land zich niets aan hoeft te trekken van VN', de wereld oplaadde met het exploderend wespennest Irak.

  Mijn gal over Bush & Co. die zelf voor het Internationaal Gerechtshof in Den Haag gedaagd moeten worden voor hun oorlogsmisdaden.

  BeantwoordenVerwijderen
 20. Als Nijmeegse rechtenstudent in zijn masterfase, zakt mijn broek daadwerkelijk af van wat ik nu lees! Jansen, pretendeer je nu opeens meester in de rechten te zijn ofzo? Wie ben jij dan om over het recht iets te schrijven?
  Wat je schrijft raakt kant noch wal!

  Laat aub het recht over aan mensen die er verstand van hebben en die gespecialiseerd zijn in het volkenrecht!

  BeantwoordenVerwijderen
 21. Voor zulke basics is toch geen juristenopleiding nodig? Dit weet toch elke historicus of socioloog? Als het zo simpelweg fout is, leg dan aub even uit wat er niet klopt.

  BeantwoordenVerwijderen
 22. Hoi,

  Ben sinds jaar & dag client van de GGZ met ernstige problematiek.
  Onlangs kreeg ik een nieuwe hulpverlener geheel in het zwart met dito hoofddoek, prima moet ze zelf weten maar als client heb ik liever een hulpverlener met een wat neutralere uitstraling dat gaf ik aan en het werd een grote rel.
  Kreeg een gesprek met twee mensen en werd onderworpen aan een kruisverhoor met als resultaat slikken of stikken...stikken dan maar ik laat me niet in de hoek zetten als xenofoob.

  Progressief maar niet pc!

  BeantwoordenVerwijderen
 23. @ Anoniem 16 januari 2010 15:03

  Wat zijn de ethische grondslagen van volkenrecht? Wat zijn de ethische grondslagen van positief recht?

  BeantwoordenVerwijderen
 24. Ik weiger ieder contact waar ook met elke moslimvrouwen die per definitie APARTHEID en discriminatie betekenen, voel mij diep beledigd door die kopvodden.

  Die moslimvrouw in het zwart
  is mogelijk sji'iet - zoals dat zootje fanatiekelingen in Iran.

  BeantwoordenVerwijderen
 25. Nijmeegse Masterstudent:

  Voor de noobs (en m.n. Arabist Jansen)... Inleiding tot het volkenrecht.

  Internationaal recht beheerst rechtsbetrekkingen in de gehele wereld; het heeft een mondiale ambitie: problemen over de hele wereld op te lossen. Het is ontstaan met de ontwikkeling van gecentraliseerd overheidsgezag in het Europa van de 16e en 17e eeuw en de Vrede van Westfalen. Allereerst was het met name Europees recht, maar door economische drijfveren sloot Europa capitulaties met andere landen (koloniaal gezag). Na de tweede wereldoorlog ontstonden bovennationale organisaties en waren alle staten soeverein.

  De internationale afspraken hebben alleen praktisch effect als staten binnen hun nationale rechtsorde de noodzakelijke maatregelen nemen. Met name voor kleine landen als Nederland is het internationale recht van belang zodat niet alleen macht de ontwikkelingen bepaalt; daarom stelt art.90 van de Grondwet dat de regering de internationale rechtsorde dient te bevorderen.

  De staten leven het volkenrecht na omdat alle staten gelijk zijn en soeverein; er is sprake van wederkerigheid (je hebt zelf ook voordeel bij de naleving van anderen) en legitimiteit.

  Als het volkenrecht geschonden wordt is dit algemeen bekend en dit heeft weer effect op eventuele volgende betrekkingen.

  Het nationale recht is dan ook onderworpen aan een overkoepelende internationale rechtsorde. Dit lijkt echter geen rechtsorde doordat er geen sprake is van een wetgever, uitvoerder en rechter (UNO-besluiten zijn niet bindend, het internationaal gerechtshof kan alleen met toestemming rechtspreken etc.). Het internationaal publiekrecht kent bevoegdheden toe aan de entiteiten die publiek gezag uitoefenen en bepaalt het juridisch kader waarbinnen ze deze bevoegdheden moeten uitoefenen.

  Tot zover het college inleiding tot het volkenrecht.

  Kortom, Arabist Jansen houd je aub niet bezig met zaken waar je geen ballenverstand van hebt ! Het volkenrecht dusdanig denigreren is zelfs voor een Arabist te hoog gegrepen!

  Sans gêne
  Anoniem 15:03

  BeantwoordenVerwijderen
 26. @ Nijmeegse Masterstudent,

  Dat bedoelde ik niet. Ik bedoel de ethische grondslagen. Bijvoorbeeld: in het natuurrecht wordt uitgegaan van non-agressie en eigendomsrechten.

  Wat zijn de ethische grondslagen van volkenrecht en positief recht?

  BeantwoordenVerwijderen
 27. @ Anoniem
  16 januari 2010 17:12

  Dat is een rechtsfilosofische discussie! Weer een vak apart!
  Je bedoelt natuurlijk de o-zo-oude discussie natuurrecht vs. het positieve recht.

  Het gaat mij erom dat het volkenrecht niet onderschat moet worden. Mensen die er verstand van hebben, dienen hierover stukken te schrijven. Wat mij betreft Arabist Jansen niet!

  En wat dan nog als ik antwoord geef op die vragen? Ik heb mijn tentamen International law gehaald.
  Om je enigszins tegemoet te komen:

  Natuurwet (van het Latijnse lex naturae) of natuurrecht (ius naturale) heeft een aantal uiteenlopende invullingen. In de theologie, de rechtsfilosofie en de ethiek staat dit begrip voor de regels en beginselen die voor alle mensen gelden, omdat ze voortvloeien uit het verstand, zoals dat bepalend is voor de menselijke natuur.

  Natuurwet of natuurrecht staat voor een geheel van principes en regels die universele geldigheid zouden hebben en mede daarom boven de regels van het positieve recht zouden gaan. In de gangbare opvatting slaan deze termen uitdrukkelijk niet op de natuur in de zin van de planten- en dierenwereld, maar op de menselijke natuur, die gekenmerkt wordt door het verstand (de rede).

  Positief recht wordt in de gemeenschap opgesteld en erkend, en het respect ervoor wordt door de overheid gewaarborgd. Daardoor onderscheidt het zich van het natuurrecht, het ideale recht dat niet door een overheid afgedwongen wordt, maar in de mens zelf zit.

  Mijn standpunt is nog steeds hetzelfde:
  Laat aub het recht over aan mensen die er verstand van hebben en die gespecialiseerd zijn in het volkenrecht!

  Nijmeegse Masterstudent

  BeantwoordenVerwijderen
 28. @ Nijmeegse Masterstudent

  Hoe staat u zelf tegenover natuurrecht?

  Is u het met mij eens dat volkenrecht een vorm van positief recht is? Zo ja, in hoeverre is u het dan eens met de ethische grondslagen van volkenrecht?

  BeantwoordenVerwijderen
 29. @ Nijmeegse Masterstudent,

  Ik vraag dit (16 januari 2010 18:20) o.a. omdat het mijns inziens helemaal niet nodig is om een specialist in volkenrecht of positief recht hoeft te zijn om kritiek te kunnen hebben op de ethische grondslagen.

  Zo is het bijvoorbeeld niet nodig om je door tienduizenden bladzijden landbouwsubsidiewetten van de EU te worstelen om tot de conclusie te komen dat deze wetten niet deugen. Dit heeft te maken met de ethische grondslagen.

  BeantwoordenVerwijderen
 30. Ik ben het toch niet geheel eens met de heer Jansen: het verschil tussen de sharia en het internationaal recht (of volkerenrecht) is dat het laatste recht noodzakelijkerwijs moet bestaan uit afspraken tussen staten, en dus tussen mensen die door die staten zijn aangewezen. De legitimering van het hedendaagse volkerenrecht bestaat vooral uit het handvest van de Verenigde Naties, en de essentie ervan is dat de staten, bij afspraak, hun souvereiniteit gedeeltelijk opgeven, namelijk voor dat gedeelte dat het aanvallen van een ander land onder het gezag van de veiligheidsraad laat vallen.

  Van dat soort afspraken kan niet gezegd worden dat ze gemaakt zijn door theoretici die niet benoemd of gekozen zijn en die zichzelf als zodanig opwerpen, ze zijn namelijk benoemd als vertegenwoordiger van autonome staten.

  Het negeren van het internationaal recht komt er op neer dat men zegt dat (plechtige) afspraken genegeerd mogen worden als dat toevallig eens wat beter uitkomt. Een dergelijke mogelijkheid kan geen basis zijn voor welk recht of filosofie dan ook. Het zou een terugvallen zijn op niet alleen het natuurrecht, maar zelfs op het recht van de sterkste.

  BeantwoordenVerwijderen
 31. Wafa Sultan

  on 'sharia':

  http://www.youtube.com/watch?v=uM4ODjVMc2s&feature=related

  BeantwoordenVerwijderen
 32. @ j.morika,

  "Het zou een terugvallen zijn op niet alleen het natuurrecht, maar zelfs op het recht van de sterkste."

  Zou u dat kunnen uitleggen? Er zijn namelijk geen rechtstelsels die zo diametraal tegenover elkaar staan als het recht van de sterkste en natuurrecht.

  Tot het natuurrecht komen is geen terugval. Het is het positieve recht waarin agressief geweld en schending van eigendomsrechten legaal is.

  BeantwoordenVerwijderen
 33. Kilroy on Freedom of Speech:

  http://www.youtube.com/watch?v=lzgokJdNtbk&feature=related

  BeantwoordenVerwijderen
 34. Ach wanneer ik zo door Diergaarde Blijdorp loop dan zie ik ter rechter zijde van mijn lichaam de Flamingo's staan ..
  Die vogels staan dus op 1 been .. Die staan dus een soort van ding te doen .. t'is vast fout Nederlands... Maar ze doen een Ding !

  Toen ik dat voor de eerste keer zag was ik 6 jaar oud ...

  Laatst was ik (47 jaar later) weer in diergaarde Blijdorp..


  Ik voelde mij als een kleine kleuter tussen al die verstandige dieren en mensen...

  Want die Flamingo stond er na 47 jaar nog steeds...

  Op 1 been...

  George

  BeantwoordenVerwijderen
 35. Egyptische Kopten, geheel genegeerd door de poltiek correcre media, houden een demonstratie op de Dam. Zie hier de video van Ben Kok:

  demonstratie

  BeantwoordenVerwijderen
 36. Ben Kok doet alsof hij het opneemt voor de vermoorde Christenen, maar in werkelijkheid staat hij daar weer eens zijn leugens te verkopen voor de camera, het is uiteraard schandelijk dat die mensen zomaar vermoord werden daar in Egypte, maar de moordenaars deden zeker niet wat in de Koran staat, ik daag Ben Kok uit mij uit te leggen waar in de Koran staat dat er voor Christenen en Joden geen plek is op aarde, en dat deze mensen volgens de Koran apen en zwijnen ZIJN, of WORDEN UITGEMAAKT voor apen en zwijnen, want dit zijn zijn woorden, en niet die van de moordenaars. Een beetje Hans Jansen napapegaaien heeft geen zin, wat eigen onderzoek zou op zijn plaats zijn.

  Dus Ben Kok, volgens u deden die moordenaars wat in Koran staat, namelijk: Er is voor Christenen en Joden geen plek op aarde, en het zijn apen en zwijnen, nou kom maar op met die citaten, en: Geen een of andere haatsite, geen Fallaci en geen uitleg van Hans Jansen, maar zo uit de Koran.

  BeantwoordenVerwijderen
 37. @ Doegewoon

  U bent door Koran met blindheid geslagen:

  ".... waar in de Koran staat dat er voor Christenen en Joden geen plek is op aarde,"?

  'op aarde' - waarna 'zij in het vuur zúllen branden 'vernietigen'" - betékent dat Christenen en Joden geen recht hebben om te bestaan.

  Duidelijk is door diefstal van hún Heilige Schriften NT/O.T./Thora - verdraaid - door Koran gestolen waarin beide religies AFGESCHAFT WORDEN -onder GODLASTERING van Jezus-CHRISTUS/Messias/GOD van Christendom.

  Snapu?

  BeantwoordenVerwijderen
 38. @ Doegewoon

  U kent en begrijpt Koran niet:

  "en dat deze mensen volgens de Koran apen en zwijnen ZIJN, of WORDEN UITGEMAAKT voor apen en zwijnen, want dit zijn zijn woorden, en niet die van de moordenaars."

  ".....7:166 But when even after this they disdainfully persisted in that from which they were forbidden, We said to them, "Become apes—despised and disgraced!" (Maududi)

  The question is: should this verse be taken literally or metaphorically? That is, does this verse assume that these Jews physically transformed?

  This question is better answered in two later passages, chronologically speaking, in the Quran.

  ... in Islam today, scholars discuss this precisely because of the Arabic in Suras 2:65-66, 5:60, and 7:163-166 (cf. 2:117), and because the literary context of each passage indicates an actual, physical metamorphosis...."
  Sura 2:65

  The historical context of Sura 2:65, as far as this can be determined, sees the founding of the Muslim community in Medina, a year or two after the Hijrah. Muhammad works hard at reconciling his message with the earlier religion of Judaism—indeed, he sees himself as a reformer of both Judaism and Christianity. But the Jews do not receive his message for two major reasons: he is a Gentile [Hahahaha! 'infidel' Mohammed] and his knowledge of the Torah is confused. But the polemics is not yet heated up, at least not as much as it will be.

  Thus, the literary context of Sura 2:65, having as its background the fishermen’s legend in Sura 7:163-166, says that if the People of the Book (Jews and Christians, but he deals mostly with Jews in Medina) believe in Allah, the Last Day, and do good, they will not suffer at judgment. However, Muhammad issues a warning against Sabbath-breakers. Allah through Muhammad addresses the Jews as "you" and refers to himself in the royal "We":

  2:65 And you know well the story of those among you who broke Sabbath. We said to them: "Be apes—despised and hated by all." 66 Thus We made their end a warning to the people of their time and succeeding generation, and an admonition for God-fearing people. (Maududi).... "

  http://www.answeringislam.net/Authors/Arlandson/jew_apes.htm

  BeantwoordenVerwijderen
 39. 'Jews are apes and pigs'als gevolg van Koran:

  http://video.google.nl/videosearch?sourceid=navclient&gfns=1&rlz=1T4SUNA_enNL285NL286&q=videos+'jews+are+apes+and+pigs&um=1&ie=UTF-8&ei=az5TS_WnH8nc-Qaane22CA&sa=X&oi=video_result_group&ct=title&resnum=1&ved=0CBAQqwQwAA#


  http://www.youtube.com/watch?v=ZL0C2QvqIlo

  BeantwoordenVerwijderen
 40. @ doegewoon,

  De mohammedanen hebben een 1400 jarige traditie wat het vermoorden en discrimineren van christenen en joden betreft. Hiertoe aangezet door de mohammedaanse leer.

  Koran 4:89
  Koran 9:29
  Koran 5:33
  Koran 9:5
  Koran 61:9-11
  Koran 48:29
  Koran 47:4
  Koran 22:38-39
  Koran 9:123
  Koran 9:73
  Koran 2:190-193
  Koran 2:216-217

  De passages in de Koran over degenen die drie goden, Vader, Moeder en Zoon aanbidden hebben overigens betrekking op christenen. Dat is uit de Koran zelf op te maken.

  Koran 5: 72-73
  Koran 5: 116

  BeantwoordenVerwijderen
 41. annabeth,

  Joden worden niet voor apen en zwijnen uitgemaakt door de Koran, ver voor de komst van de Koran waren er een aantal vissers die zeiden dat ze Joods waren, maar hielden zich niet aan de Sabbatregel, waarna ze door God werden getransformeerd tot apen/zwijnen, dus een groepje mensen is in apen en zwijnen veranderd, en dat was een eenmalige bestraffing. Die "apen en zwijnen" hebben geen nakomelingen gehad, want ze leefden daarna maar een paar dagen afzonderlijk van de destijds bewoonde wereld, waarna ze omkwamen van de honger.

  Dus de Koran heeft nooit gezegd: De Joden zijn apen/zwijnen, maar vertelt alleen iets over bepaalde vissers die de Sabbatregel niet in acht namen, vervolgens vervloekt en getransformeerd, over en uit.

  Er is geen vers te vinden die Joden uitmaakt voor beesten.

  Ik ben blij dat u met die verzen komt waarmee u het bewijs tegen mij dacht te hebben gevonden, uiteraard met behulp van Hans Jansen, nu gevolgd door Ben Kok die deze gore leugens graag in stand houden, maar verder nergens op gestoeld zijn, puur een kwestie van lezen, interpretatie komt hier niet aan te pas.


  163. En vraag hun omtrent de stad, die aan de zee lag. Toen zij de Sabbath ontheiligden verscheen vis op hun Sabbath aan de oppervlakte van het water, maar de dag waarop zij geen Sabbath hielden kwam zij niet tot hen. Zo beproefden Wij hen omdat zij overtreders waren.

  164. Toen een gedeelte hunner zeide: "Waarom predikt gij tot een volk dat Allah wil vernietigen of met een strenge kastijding gaat straffen?" Het andere deel antwoordde: "Als een verontschuldiging tegenover uw Heer en opdat zij rechtvaardig mogen worden."

  165. En toen zij de vermaning vergaten redden Wij degenen die het kwade verboden en grepen de onrechtvaardigen met een strenge straf aan, omdat zij verkeerd handelden.

  166. En toen zij overtraden, hetgeen hun was verboden, zeiden Wij tot hen: "Weest verachte apen."
  7:163,164,165,166
  --------------------------------------------------

  65. Gij hebt degenen onder u gekend, die inzake de Sabbath overtraden. Alzo zeiden Wij tot hen: "Weest verachte apen."

  66. Zo maakten Wij hen tot een voorbeeld voor hen die in die tijd leefden en voor degenen, die na hen kwamen en tot een les voor de godvrezenden.
  2:56,66
  ---------------------------------------------------

  60. Zeg: "Zal ik u vertellen over degenen wier straf bij Allah erger is dan dit? Dezen zijn het, die Allah heeft vervloekt en over wie Hij Zijn toorn heeft uitgestort en van wie Hij apen, zwijnen en duivelsdienaren heeft gemaakt. Dezen zijn inderdaad in een slechte toestand en ver van het rechte pad afgedwaald."
  5:60
  -----------------------------------------------

  Duidelijk is door diefstal van hún Heilige Schriften NT/O.T./Thora - verdraaid - door Koran gestolen......
  ---------------------------
  Niet waar!
  De Arabieren in hun schiereiland deden veelal aan afgoderij, waren militair niet superieur (En nog steeds niet) En niet in staat om andermanse geschriften te stelen om het vervolgens ongestraft te publiceren.
  -------------------------------------------------------

  waarin beide religies AFGESCHAFT WORDEN...
  ------------------------

  Puur uit uw duim gezogen en u kunt dit niet hard maken.

  Maar deze vraag was eigenlijk aan Ben Kok gericht, ik wacht op zijn antwoord.
  Hans Jansen mag ook.

  BeantwoordenVerwijderen
 42. Anoniem,
  Waarom nou in herhaling vervallen?
  In geen van die verzen worden Christenen of Joden bedoeld, leer nou eens begrijpend lezen, en lees 1 of 2 verzen eerder of verder, vaak is daar het antwoord te vinden om wie het exact gaat.

  Ik wil wel alles hier citeren, maar dan wil ik geen verwijt krijgen dat ik het forum volplemp met Koranverzen.

  Maar eerst wil ik graag een antwoord van Ben Kok of Hans Jansen omtrent die apen en zwijnen.

  BeantwoordenVerwijderen
 43. @ Doegewoon,

  Ik val niet in herhaling. Volgens de Koran zegt de Allah van de mohammedanen het zelf. Koran 5: 116

  Volgens de Koran is Mozes de oom van Isa, want Maria is de zuster van Mozes en Aaron. Isa uit de Koran is ook om die reden geen Jezus. Of Mozes en Aaron zijn Mozes en Aaron niet. Eén van de twee.

  Het komt mij zo voor dat de schrijvers van de Koran passages uit de Bijbel verkeerd geknipt en geplakt hebben en helemaal niets begrepen hebben van wat Drie-eenheid is, terwijl iets als Heilige Geest hen als zo wezensvreemd voor moet zijn gekomen dat het hen geheel onbekend was.

  BeantwoordenVerwijderen
 44. "Ik wil wel alles hier citeren, maar dan wil ik geen verwijt krijgen dat ik het forum volplemp met Koranverzen."

  U kunt gerust volstaan met de nummers van de soera's. Maar over het algemeen ken ik de passages wel waarmee de mohammedanen de koefr in slaap willen sussen. Ach, iemand afmaken is nu eenmaal makkelijker te plegen wanneer iemand slaapt. Denk maar eens hoe Mohammed zijn volgelingen te werk heeft laten gaan bij Aboe Afak en Asma bint Marwaan.

  BeantwoordenVerwijderen
 45. @ Doegewoon

  Er waren niet genoeg suras óm voor Mohammed zijn eigen monotheistische religie te starten, en waarom die het N.T. en O.T./Thora beroofden t.b.v. daarvan.

  U begrijpt Koran niet; en niet waarom Koran een KETTERIJ is van Nieuwe Testament en O.T./Thora waarin beide áfgeschaft worden, onder misbruik (!) maken van die heilige Geschriften van anderen in twee bestaande monotheistische religies.

  Het Christendom al door één zin in Koran áfgeschaft wordt: 'zij kruisigden hem [Jezus-CHRISTUS] niet'.

  zónder Kruisiging géén CHRISTUS/Christendom en waarom christenen geen recht op bestaan hebben 'op aarde', en 'vernietigd worden in mijn ovens' zegt 'Allah'.

  Koran, surah 9:30: "Christenen zeggen: "De Messias [Jezus-Christus] is de zoon van Allah; dit zijn de woorden... dat Allah hen zal vernietigen".

  Koran Surah 5: De Tafel Gespreid:"Christenen zullen branden in het Vuur. 72

  11. "De ongelovigen van de Scripturen zijn leugenaars." d.w.z. christenen en Joden.

  34: "Geef de boodschap aan Christenen en Joden dat hen een pijnvolle verdoemenis wacht.

  Koran Surah 30: De Romeinen "Allah zal Christenen uiteenrijten ...". 13-14

  Godlastering van Christus: Koran 5:117 "En wanneer Allah zal zeggen: "Jezus[CHRISTUS[, zoon van Mary, heb jij tegen de mensen gezegd: 'Beschouw mij en mijn moeder als twee Goden naast Allah zal hij zeggen: 'Heilig bent U. Ik zou nooit zeggen waar ik geen geen op heb'.

  Betekenis: 'Allah' vraagt aan Jezus 'hebt gij werkelijk gezegd 'ik ben GOD' als een van de Drie-Eenheid'? en laat Jezus-Christus dit ontkennen door 'waarlijk ik zou nooit zeggen waar ik GEEN RECHT OP HEB' 'ik, Jezus, ben de MESSIAS/GOD niet'.

  als weer Christendom afgeschaft in Koran, zoals daarin punt voor punt alle (!) spirituele hoogtepunten in Nieuwe Testament aangevallen en áfgeschaft worden, onder bedreiging met geweld voor christenen.

  Dit de enige juiste verklaring mogelijk:

  "Waarlijk zij lasteren God, die zeggen: "Allah is Eén der Drie. Er is geen God dan de enige God. En indien zij niet ophouden met hetgeen zij beweren, zal de ongelovigen een smartelijke straf overkomen"

  'Eén der Drie' betekent dat Katholieken in de 'Drie-Eenheid' geloven: 'Vader-Zoon-de Geest' als onverbrekelijke EENHEID, één GOD vertegenwoordigd door:

  1: De Zoon/Jezus-CHRISTUS de Messias/Verlosser, die als mens geboren:
  2: 'uit de Vader/GOD voortkwam', daarmee eenheid was en blijft, en onverbrekelijk verbonden is met
  3: 'de Geest' als intellect, spiritualiteit, inspiratie.

  Deze eenheid onverbrekelijk Vader/Zoon/Geest betekent dat Jezus-Christus uit zowel Vader/Geest geboren werd, GOD is.

  2) Koran zegt: katholieken die zeggen 'Allah is een der drie' ongelovigen zijn want: 'Er is geen God dan de enige God' en dat is 'Allah'.

  3) 'en indien zij niet ophouden met hetgeen zij beweren, zal de ongelovigen een smartelijke straf overkomen'

  'Allah' zegt hiermee: 'katholieken zijn ongelovigen en leugenaars' en als zij niet ophouden 'leugens te verspreiden zullen zij smartelijk gestraft worden'

  WAUW! Katholicisme was ten tijde van Mohammed zeer zeker het machtige Rome van de Paus die een edict uitvaardigde in 325 (?) met: 'de Drie-Eenheid is onverbreekbare waarheid', juist omdát sommige christenen daarvan afgeweken waren, of disputeerden.

  'Allah' zegt dat katholieken/de Paus liegen', slechts IK ben de enige God. Is 'Allah' die het Katholicisme probeerde af te schaffen, wat ik al wist, maar niet begreep dat katholieken 'infidels' zijn (Hahaha!) 'die vernietigd zullen worden'.

  Waarom Koran, ketterij, vanaf het begin nooit welkom was in Christendom en Mohammed als 'profeet'afgewezen.

  BeantwoordenVerwijderen
 46. @ Doegewoon

  Zoals eerder gezegd bent u blind voor wat Koran duidelijk schrijft:

  MOHAMMED: ".... Allah through Muhammad addresses the Jews as "you" and refers to himself in the royal "We":

  2:65 And you know well the story of those among you who broke Sabbath. We said to them: "Be APES—despised and hated by all."

  Die aanmatigende Koran die eerste de Thora van de Joden confisceerde, die verdraaide; en dan de Joden dreigt met hún 'sabbath': 'als je de sabbath niet houdt worden jullie APEN'.

  Pfff! Stelletje rovers dát waren die Koranarabieren:

  Wikkepedia over 'Mohammed als karavanen berover:
  "....Om in de landbouwenclave aan inkomsten te komen waren de moslims aangewezen op de steun van de inwoners van Medina, die mede daarom 'helpers' (ansaar) werden genoemd. Verschillende stammen overvielen karavanen van andere stammen en ook de moslims overvielen zo Mekkaanse karavanen. Deze rooftochten door verschillende stammen leverden vaak onderlinge confrontaties tussen stammen op...."

  Afgezien van het roven van slavinnen voor het bed van Mohammed.

  BeantwoordenVerwijderen
 47. "34: "Geef de boodschap aan Christenen en Joden dat hen een pijnvolle verdoemenis wacht."

  Waaruit maar weer eens blijkt dat de schrijvers van de Koran aan de Allah van de mohammedanen sadistische karaktertrekken toeschrijven. Want mohammedanen hangen pre-destinatie aan. Het staat vast of iemand Jood of Christen blijft of niet. Dus Christenen en Joden hebben helemaal niets aan de informatie dat hen een pijnvolle verdoemenis wacht. Allah van de mohammedanen is niet alleen een moordenaar, het is ook nog eens een sadistische moordenaar.

  BeantwoordenVerwijderen
 48. @ Anoniem

  "Er is een goede verklaring. De zuster van Mozes en Aaron heette Miriam. Omdat de Koran, zoals u zelf terecht opmerkte, geen fouten bevat is de Isa uit de Koran dus niet dezelfde als Jezus, maar een zoon van Mirjam die veertien eeuwen voor Christus geboren moet zijn geweest."

  Sorry, niet waar Koran: 'Jezus hebt gij aan de mensen gezegd dat gij én Maria (!) twee Goden naast Allah zijn?'.

  Is 'Maryam' in direct verband met de Drie-Eenheid, volgens Koran 'Vader/Zoon/Mary'.

  Oh dear, oh dear wat een enorme fout! En 'Allah', de 'Alwetende', óók niet niet begreep dat de Drie-EENHEID, monotheisme/Christendom is.

  Maar behoort tot het afschaffen van Christendom door (!) overname van 'Jezus een profeet in Islam'.

  De grootst mogelijk theologische misdaad mogelijk is het afschaffen van de God in een andere religie onder diefstal uit die religie; en bedreigen met "vernietïgen" van de gelovigen in die religie.

  En waarom Koran/Mohammed niet kloppen als zijnde 'God'.

  Doegewoon ontkent slavernij toegestaan in Islam echter:

  'Vier vrouwen' betekent al slavernij t.b.v. het bed van één moslim man; en bovendien de Arabieren - zopals iedereen destijds - slaven hielden, maar hun slavinnen per de duizenden levenslang opgesloten werden in 'harems' door sheikhs, sultans en koningen, maar ook door de Turken, en de koning van Marokko nog in 1960 (?) 200 slaven en slavinnen bezat.

  a.u.b. speciaal voor Doegewoon uw 'mooie Koran/Mohammed' slechts uw droom zegt Wafa Sultan:

  http://www.youtube.com/watch?v=0XggTTnXfSI&feature=fvw

  http://www.youtube.com/watch?v=viIFnTlv3VE&feature=related

  wafta on cartoon

  http://www.youtube.com/watch?v=q9m-nHGrLdg&feature=related

  BeantwoordenVerwijderen
 49. Logisch dat "Doe gewoon"zo reageert.En als het het op die manier niet redt, dan zegt hij dat de ander de Koran niet begrijpt. Redt hij het dan nog niet dan gaat hij de ander belachelijk maken. Beproefde taktiek. Werkt altijd.
  Maar vroeger of later wordt "Doe gewoon"ook een keer wakker.

  BeantwoordenVerwijderen
 50. @ Anoniem

  Duidelijk ketterij van N.T., Mohammed copy-cat maar toch niet Jezus-Christus na doet, b.v. Mohammed ook 'door de duivel verleid werd in de woestijn', maar wél aan die verleidingen bezweek door veelwijverij, oorlogvoeren...

  Ook Mohammed 'naar de hemel ging', alhoewel 'in een droom op een wit paard vanuit Jeruzalem om die stad voor Islam als 'heilig' te kunnen claimen.

  Mohammed óók ; 'geboren werd met een sterk licht over zijn geboorteplaats' dat aan de ster over Betlehem refereert... Mohammed echter niets bijzonders was toen hij geboren werd, niémand 40 jaar (!) later zijn geboortedag kon herinneren.

  Vermeend (!) bezat Hafsa 'de eerste Koran' maar dit belangrijkste (!) document in Islam is foetsie. 'Aisha' heeft vermeend (!) 'veel geschreven ' maar waarvoor slechts tweede hands 'bewijzen' bestaan in hadiths. De sura die stenigen verbiedt werd verwijderd voor de sura 'geselt iedere overspelige met 100 slagen...', de Koran niet 'onveranderd' is.

  Het is gewoon onmogelijk dat Mohammed, analfabeet, 'door Djibriel gedicteerde veranderingen en toevoegingen' wist te onthouden en precies wist die verandering en toevoegingen ingevoegd moesten worden en precies (!) 'aan zijn secretaris dicteerde'?

  De zwakte van Koran:

  a) Dat het onvoorstelbaar is dat Mohammed, in labiele staat van 'visoenen te zien en Djibriels stem te horen', naar huis kon rennen in een loei heet klimaat om gauw (om niet te vergeten) en vooral precies de suras aan zijn secretaris te dicteren.

  b) dat de suras 'vergaard werden' en geselecteerd uit ontelbare (duizenden) suras die in omloop waren op van alles en nog wat 'opgeschreven'
  c) De suras niet in chronologische volgorde staan, wat betekent dat die Arabieren die (meer dan 100 jaar na de dood van Mohammed) de Koran publiceerde, de juiste volgorde van 'het ontvangen van suras' door Mohammed niet meer wisten; maar wat al verwarring veroorzaakt aangaande 'interpretaties'.
  d) Sommige suras duidelijk te begrijpen zijn, maar anderen juist vaag in bedoeling, waarom dit zo is weet niemand want die vaagheid kan 'Allah's 'wijsheid' niet zijn.

  'Interpretaties': de waarheid daarvan niet vast te stellen, alle hadiths ook 'interpetaties' zijn geschreven door faalbare, altijd subjectieve moslims, waarmee bewezen wordt dat moslims niet alleen slechts subjectief (!) geloven wat Koran 'waarheid' is, maar verder logisch gedacht, dat er daardoor er een aantal (!) Korans bestaan met moslim die in een andere 'Allah' geloven, met als een voorbeeld de Koran van Doegewoon en die van Mo B. Wat betekent dat Islam geen 'monotheistische religie' is, maar een aantal 'Allahs' kent.

  'Het heilig leven van Mohammed en zijn familie' verhaal verzonnen moet zijn; óf de hadiths de prullebak in kunnen, maar 'die nodig zijn om Koran/s te interpreren'. Ook Sufis zich bogen op hun 'vredelievende Koran', maar worden als niet-moslims weggezet tot vermoord door andere moslims.

  Doegewoon:

  "Ten minste vier verschillende personen moeten [hebben verteld] de Hadith verteld hebben."

  Er moeten drie hadiths van dezelfde strekking zijn, maar ook drie door Bukari zijn 'geldig'.

  Uiterst verwonderlijk is dát 'de alwetende [!] Allah' het aan altijd subjectieve (!) moslimgeleerden overlaat 'mijn heilige waarheid Koran' te interpreteren, in feite niet logisch te verklaren.

  BeantwoordenVerwijderen
 51. @ Anoniem

  Het gaat er niet om dat die Arabieren niet in Jezus/Messias geloofden (doen de Joden ook niet) maar de vollédig respectloze en gewelddadige manier waaróp in Koran andere religies gestolen worden, de inhoud (!) daarvan verdraaid, en afgeschaft worden, zonder een dráádje spiritualiteit, elke andere religie in de hoek getrapt wordt.

  'Allah de alwetende' geweten moet hebben dat Koran's oorlogverklaring en Godlastering onder ophitsen van moslims tot geweld, een wespennest van vijandschap zou ontketenen.

  'Wijze Allah'? Pfff!

  Zoals Doegewoon die zei: 'Christendom afgeschaft zuig je uit je duim', moslims niet begrijpen dat 'Jezus profeet in Islam', 'zij kruisigden hem niet' Godlastering en afschaffing van Christendom betekent; en christenen geen recht hebben om te bestaan 'zij zullen eeuwig in mijn ovens branden'.

  In Koran een berekenend proces:

  * Christendom wordt afgeschaft, echter:
  * 'Jezus', wordt als 'profeet in Islam' gehandhaaft om:
  * christenen ervan te kunnen overtuigen zich tot Koran te bekeren 'jullie Jezus staat ook in Koran'. Maar wat NIET waar is.
  * 'Abraham' wordt als 'de eerste moslim' neergezet 'bouwde Kabah in Mekka' als uiterst beledigend voor de Joden, geconfisceerd door Arabieren
  * Afschaffen van het recht van de Joden op hún religie, Judaisme/Thora betekent.
  * Koran ook afschaffing van Hindoeisme betekent.

  Koran volgens moslims 'de vervolmaking van alle andere religies' gebeurde door gebruik van diefstal en geweld; en getuigd ook dat die Arabieren niet in staat waren hun eigen monotheistische religie te formuleren, daar de heilige boeken van anderen voor roofden, met 'jihad' voor iedereen die 'kritiek uit'.

  Waarom het niet verbazingwekkend is dát kritiek verboden wordt, en dát Mohammed zei: 'jullie moslims kunnen kritiek verwachten', waarom op zijn 'perfecte religie' anders dat hij wel degelijk begreep dat Koran niet kán onder andere religies, zonder vijandschap op te wekken - zoals wij zien.

  'Allah' die zegt 'Alwetend' te zijn maar moslims toch verbiedt 'de moslims te verlaten' is lachwekkend, bedriegt zichzelf.

  BeantwoordenVerwijderen
 52. Ha, mijn mongeaulendetector sprong weer maar eens in het rood.

  even lachen:
  Als Nijmeegse rechtenstudent in zijn masterfase, zakt mijn broek daadwerkelijk af van wat ik nu lees! Jansen, pretendeer je nu opeens meester in de rechten te zijn ofzo? Wie ben jij dan om over het recht iets te schrijven?
  Wat je schrijft raakt kant noch wal!

  Ondermaats studentje valt professor aan.
  Het onbenul schendt in eerste zinnen al de basisrechten van de gemiddelde burger.
  Het sufferdje, vanwege dat meneertje student is, beweert dat een ongediplomeerde niets over zijn/haar eigen rechten te zeggen heeft.

  Dat ruikt naar de Koran ! Want daar mogen mensen ook niets zeggen over wat daar voor onzin in staat, dat mogen de "geleerden". iets over spreken.
  Sterker nog, uitsluitend Islamitische geleerden. Zeg maar diegenen die bij WC-eend werken.

  Het studentje van masterklasse vergeet namelijk dat Recht een verschijnsel is wat voortkomt uit cultureel bepaalde opvattingen, en dus gecreerd wordt door een ieder uit die culturele gemeenschap, en niet zoiets is als bijvoorbeeld Natuurkunde.
  Dit vergeten is een blunder van jawelste.
  Het sufferdje van masterklasse gaat verder met : Mensen die er verstand van hebben, dienen hierover stukken te schrijven. Wat mij betreft Arabist Jansen niet!

  Simpele vraag.. Wie kiest die mensen en volgens welke richtlijnen ?

  Ano 15:03 zegt:
  Het nationale recht is dan ook onderworpen aan een overkoepelende internationale rechtsorde. Dit lijkt echter geen rechtsorde doordat er geen sprake is van een wetgever, uitvoerder en rechter (UNO-besluiten zijn niet bindend, het internationaal gerechtshof kan alleen met toestemming rechtspreken etc.). Het internationaal publiekrecht kent bevoegdheden toe aan de entiteiten die publiek gezag uitoefenen en bepaalt het juridisch kader waarbinnen ze deze bevoegdheden moeten uitoefenen.

  Tot zover het college inleiding tot het volkenrecht.

  even niet lachen: "Het nationale recht is dan ook onderworpen aan een overkoepelende internationale rechtsorde."
  Tot hier alles over soevereine staten een soeverein volk.


  Dat wordt weer terug naar het VMBO voor onze Masterstudent B. Ullshit.

  BeantwoordenVerwijderen
 53. De islam is een bron van achterlijkheid, onverdraagzaamheid en onmenselijkheid gebaseerd op leugens en bijgeloof. Zodra de islam aan kritiek wordt blootgesteld smelt de islam weg als sneeuw voor de zon. De islam is als een vampier die het zonlicht van de waarheid schuwt. Dat is nu precies de reden dat islamitische landen en moslims er alles aan doen om de islam te beschermen tegen kritiek, zelfs met geweld. Daarnaast mogen in islamitische landen andere godsdiensten zich niet uiten zoals de islam hier wel doet, gebruikmakend van het recht op godsdienstvrijheid hier. Het agressieve en intolerante karakter van de islam blijkt ook uit de namen die moslims, ook hier in Nederland, aan islamitische scholen geven. Veel van die scholen dragen namen van islamitische krijgsheren of veldslagen. Eigenlijk heel beledigiend en niet erg volgens het multiculturalisme, waarin nou toch juist meer respect voor de ander en minder chauvisme zou moeten zijn. Zo niet bij moslims. Stel je voor en je zou in bijv. Marokko of Turkije een school of ander gebouw bijv. de naam Karel Martel geven. Zeker weten dat het gebouw dan platgebrand wordt.

  BeantwoordenVerwijderen
 54. "...en niet erg volgens het multiculturalisme..."

  Ja, maar dat is niet erg. Multiculturalisme is een verschrikkelijk gedrocht. Dat kun je je kinderen niet aandoen.

  BeantwoordenVerwijderen
 55. Nijmeegse Masterstudent18 januari 2010 om 16:23

  @Dirk
  "Ha, mijn mongeaulendetector sprong weer maar eens in het rood."

  Mongeaulen? Mag ik weten wat dat woord betekent? Ik neem aan dat u het over "mongolen" heeft.

  "even lachen:
  Ondermaats studentje valt professor aan.
  ....."

  Inderdaad, ik als rechtenstudent zal mij niet uitspreken over bijv. psychologie of pedagogie! Daar waar u geen verstand van heeft, moet u ook niet pretenderen dat u expert in bent!Dat doet mijns inziens Jansen wel (mbt het recht)! U kunt dan ook alleen op de man inspelen en komt niet met argumenten aanzetten. Normaliter zou ik ook geen aandacht aan iemand zoals u moeten besteden, maar ik doe het toch. Kennelijk wilt u het een en ander niet helemaal accepteren. Ik ben geen islamitische geleerde of kenner, dus over de koran e.d. zal ik mij ook niet uitlaten. Als Arabist Jansen hier meer over weet, moet hij zeker blogjes gaan schrijven! Dat is zijn goed recht!
  Mijn bezwaren zijn het volgende. Iemand die nog niet eens de basisregels van het recht beheerst (zoals u Dirk!), moet er ook geen mening over vormen alvorens iets te over hebben bestuurd. U bent uiteraard vrij om een mening te vormen, maar dient dit wel te baseren op fatsoenlijke argumenten. Anders zijn het maar praatjes "voor de buhne".

  "Het studentje van masterklasse vergeet namelijk dat Recht een verschijnsel is wat voortkomt...
  Dit vergeten is een blunder van jawelste."

  U moet goed lezen, u haalt dingen uit hun context! Ik heb ook nooit gezegd dat rechten tot de wetenschap behoort! Mij werd door "Anoniem" de volgende vragen gesteld! Ik weet dat lezen niet uw sterkste kant is, maar lees hieronder het een en het ander!
  "@ Anoniem 16 januari 2010 15:03
  Wat zijn de ethische grondslagen van volkenrecht? Wat zijn de ethische grondslagen van positief recht?"
  Kortom, op deze vragen heb ik een reactie gegeven!

  "Het sufferdje van masterklasse gaat verder met :(...)Simpele vraag.. Wie kiest die mensen en volgens welke richtlijnen ?"

  Als u een nieuwe vraag heeft, dan had u die aan mij kunnen stellen!
  Maar op deze manier hier neerzetten, namelijk aperte leugens in verdraaide contexten hier neerplempen, getuigt van zwakzinnigheid en machteloosheid !

  "even niet lachen: "Het nationale recht is dan ook onderworpen aan een overkoepelende internationale rechtsorde."
  Tot hier alles over soevereine staten een soeverein volk."

  Dat u een "noob" bent op het gebied van rechten, blijkt uit het volgende. Het nationale recht wordt getoetst aan een ieder verbindende verdragsbepalingen, zoals IVBPR en EVRM (Denkt u aan het Europees Hof voor de Rechten van de Mens.)Deze werken direct door op grond van artikelen 93 en 94 Grondwet. Daarnaast zijn er regels die vanuit het Europees recht direct door werken en voorrang hebben in onze rechtsorde! Al deze instanties zijn door Verdragen (gesloten door de overheid) in het leven geroepen! Daar heeft u als burger niet (direct!)voor gekozen! Dat wordt u opgelegd van boven. Daarmee leggen we dan ook uit: "Het nationale recht is dan ook onderworpen aan een overkoepelende internationale rechtsorde".
  In verdere details treed ik niet in, omdat dit offtopic wordt! Maar dhr. Dirk als u geïnteresseerd bent in de rechtenstudie, dan kunt u zich uiteraard inschrijven aan de RUN!


  "Dat wordt weer terug naar het VMBO voor onze Masterstudent B. Ullshit."

  Nogmaals, u speelt op de man in. U komt niet met argumenten. Benamingen zoals sufferdje, mongeaul getuigt van machteloosheid en onkunde. Ik zal mijn niveau dan ook niet verlagen tot die van u! Noch de heer Jansen noch u heeft het recht om op deze bespottelijke manier ("studeerkamerrecht") met het recht om te gaan. Ooit zal er een dag komen waarbij ook u een beroep zult doen op het recht!

  BeantwoordenVerwijderen
 56. Nijmeegse Masterstudent18 januari 2010 om 16:29

  "bestuurd" = bestudeerd

  BeantwoordenVerwijderen
 57. "Kortom, op deze vragen heb ik een reactie gegeven!"

  Dat heeft u niet.

  En nogmaals: men hoeft geen woord van de inhoud van de landbouwsubsidiewetten van de EU te kennen om te kunnen betogen dat deze wetten abject zijn. Valt het kwartje (eurokwintje) nu eindelijk?

  Dirk heeft, ook al zou ikzelf geen woorden als 'suffertje' en 'meneertje' gebruiken, gelijk als hij schrijft: "Het sufferdje, vanwege dat meneertje student is, beweert dat een ongediplomeerde niets over zijn/haar eigen rechten te zeggen heeft."

  BeantwoordenVerwijderen
 58. Nijmeegse Masterstudent18 januari 2010 om 18:11

  Met mensen die er geen verstand van hebben ga ik niet meer discussiëren! Lees eens goed terug (ik weet het, het is heel moeilijk tegenwoordig!), op welke vragen van u ik een antwoord heb gegeven!
  U (Anoniem) wilde de discussie naar een rechtsfilosofische kant verschuiven, maar daar ga ik niet op in. Dat moet ook niet, het gaat immers om een vergelijking van de sharia met het internationaal (publiek)recht ! Daar heb ik dus bezwaren tegen. Immers, gaat u nu ook een mening vormen over hoe een hartoperatie wel of niet uitgevoerd moet worden?

  Mensen, verdiep je eerst in een rechtsgebied (het recht is zeer complex) alvorens dit soort stupide uitspraken te plaatsen.

  BeantwoordenVerwijderen
 59. "U (Anoniem) wilde de discussie naar een rechtsfilosofische kant verschuiven, maar daar ga ik niet op in."

  Rechtsfilosofisch? Ik vraag enkel wat de ethische basisprincipes zijn van positief recht! Als dat bij u al de rechtsfilosofische kant uit gaat en u op zulk een vraag niet in gaat dan is u, dunkt mij, als jurist geen knip voor de neus waard.

  BeantwoordenVerwijderen
 60. Nijmeegse Masterstudent18 januari 2010 om 18:27

  Wat de hell heeft "wat zijn de ethische basisprincipes van positief recht!" met deze discussie te maken? Wat probeert u hiermee te bewijzen? Dat u intelligent bent? Of dat u raar bezig bent?
  Op dat soort rare vragen ga ik natuurlijk geen antwoord geven.

  Ik beslis zelf op welke vragen ik wel of niet inga! U kunt niet enkel op basis van mijn reacties hier beslissen of ik wel of geen goede jurist ben. Ik durf tenminste voor mijn standpunt uit te komen en ben niet zo laf als u (en Dirk) om in populistische zinnen mensen af te kraken!

  BeantwoordenVerwijderen
 61. in 'sharia' de officiële wetten zoals die in de Islamitische rechtstaat van Mohammed 'het Kalifaat' gelden, Islamitische regeringen deze wetten naar eigen inzicht toe kunnen (!)'heilig' verklaard uit de Koran overgeheveld zijn, loei gevaarlijk zijn.

  'Kritiek op Koran/Mohammed'is censuur toegepast in alle Islamitische landen.

  Islamitische landen die zichzelf als 'democratisch gekozen' aanduiden gtoch de 'sharia'toepassen, w.o. het strafrecht in Iran, en Afghanistan.

  BeantwoordenVerwijderen
 62. Luister kereltje.

  Recht vloeit voort uit de gemeenschap en al diegenen die daar deel van uit maken. En alleen daarom heeft eenieder niet alleen het recht, maar ook de plicht om zich te bemoeien met recht.

  Dit is een eerste basisregel wat u gemist heeft.
  Het tweede wat aan uw neus voorbij is gegaan is het volgende.

  Een ieder, die volwaardig lid is van onze gemeenschap, mag kiezen wie namens haar in het allerhoogste rechtscollege/bestuurslaag zitting mag nemen.

  U, ondermaatje, met uw bespottelijke stelling alszou slechts enkel masterstudentjes rechten bezitten om over over recht mogen schrijven en daar u veronderstelt dat alleen zij, als zelfuitverkorenen, enige kennis daarover zouden hebben, sluit mensen uit.
  U, en dat ten derde, begrijpt kennelijk niet dat soevereiniteit inhoudt dat de geldigheid van Internationale verdragen of internationaal recht staat of valt met de goedkeuring door de Nederlandse burgers.
  U begrijpt niet alleen het Nederlandse recht niet, maar zelfs het gemis aan kennis over de geschiedenis van het Nederlandse recht, het ontstaan ervan zelfs, heeft u niet bemerkt.

  Samenvattend, mongool, komt het dus hier op neer, dat de Nederlandse burger het hier voor het zeggen heeft en dat een masterstudentje, dat nog niets anders heeft gedaan dan de koran gelezen te hebben, valt er, helaas in jouw geval, ook onder.
  Die koranische onbenulligheden incluis.

  En dat jij nu een fikse draai rond je oren krijgt, heb je enkel te danken aan je fasssistiese opstelling door mensen hun recht te ontkennen.

  Zo duidelijk ?

  Noch de heer Jansen noch u heeft het recht om op deze bespottelijke manier ("studeerkamerrecht") met het recht om te gaan

  Knul, dat maak ik zelf wel uit hoe ik me dien te gedragen. U gaat daar niet over.
  U begrijpt nog steeds niet uw verhouding tot het recht.
  Het recht dient de gemeenschap, niet andersom.
  En aangezien de gemeenschap dynamisch, veranderlijk, is, dient de wet zich aan nieuwe omstandigheden aan te passen en is nooit op koranische wijze statisch.

  Daar heeft u als burger niet (direct!)voor gekozen! Dat wordt u opgelegd van boven. Daarmee leggen we dan ook uit: "Het nationale recht is dan ook onderworpen aan een overkoepelende internationale rechtsorde".


  Twee hiaten maar liefst !
  ad 1
  Er is niets boven mij. Ik stuur een medeburger naar de tweede kamer voor slechts vier jaar. En als het mij schikt, vervang ik haar/hem. De afgevaardigde medeburger is plichtig aan mij. Niet andersom. En als de afgevaardigde zijn positie misbruikt, ben ik bij machte, middels verkiezingen, om daar corrigerend in te beslissen.

  Ad 2

  Het nationale recht is nergens aan onderworpen.

  U, heeft kennelijk nooit een boek over recht geopend.

  In ieder geval dit niet.
  Samengevat wat hierstaat betekent: FUCK YOU ALL!

  Dat betekent, Masterstudentje, toch maar VMBO (praktijk), vrees ik. Lik je wonden en drink een biertje.

  BeantwoordenVerwijderen
 63. U (Anoniem) wilde de discussie naar een rechtsfilosofische kant verschuiven, maar daar ga ik niet op in. Dat moet ook niet, het gaat immers om een vergelijking van de sharia met het internationaal (publiek)recht ! Daar heb ik dus bezwaren tegen. Immers, gaat u nu ook een mening vormen over hoe een hartoperatie wel of niet uitgevoerd moet worden?


  "Immers, gaat u nu ook een mening vormen over hoe een hartoperatie wel of niet uitgevoerd moet worden?"
  Wel als ik een hartchirurg ben.

  Kortom als burger ben ik specialist hier in.
  En volgens ons Masterstudentje is een burger NIET deskundig over zijn eigen wetgeving.
  Een fasssist aldus.

  Wat Morika elders schreef is ook onjuist.
  Internationaal recht en/of verdragen zijn slechts legitiem indien de desbetreffende bevolking er ook zo over denkt.
  Internationale verdragen zijn ten alle tijden opzegbaar en voorwaardelijk.
  Bij internationaal recht moet men zich niet al te veel illusies maken.
  Recht van de sterkste is van doorslaggevende betekenis.

  En daar gaat het om.

  BeantwoordenVerwijderen
 64. @ DG,

  een aantal vissers die zeiden dat ze Joods waren, maar hielden zich niet aan de Sabbatregel, waarna ze door God werden getransformeerd tot apen/zwijnen, dus een groepje mensen is in apen en zwijnen veranderd, en dat was een eenmalige bestraffing. Die "apen en zwijnen" hebben geen nakomelingen gehad, want ze leefden daarna maar een paar dagen afzonderlijk van de destijds bewoonde wereld, waarna ze omkwamen van de honger.


  Dat je dat gelooft, is één ding. Dat staat je vrij.
  MAAR !
  Bewijs dat maar eens....
  Want we hebben het hier over een waar gebeurde geschiedenis. Feiten dus.

  BeantwoordenVerwijderen
 65. Een belangrijk verschil tusen recht en de rommel, dat sharia heet, is, dat het eerste letterlijk en precies verwoord is en dat men hier vrijelijk over kan citeren.
  Kortom, elke burger kan, met het wetboek in de hand, de rechter tot orde roepen.

  Bij de rommel dat de naam sharia draagt, is dat niet het geval.
  Daar beslissen de islamitiese "geleerden" over de interpretatie.

  Kortom met de sharia weet men nooit waar men aan toe is.

  Eigenlijk maakt de sharia, de hadith en fatwa's (niet door god geschonken) de koran tot een onvolmaakt boek en ondergraaft dit alles het prachtige door de profeet foutloos opgeschreven goddelijk dictaat tot een onvolmaakt iets.

  Godslastering dus.

  BeantwoordenVerwijderen
 66. Nijmeegse Masterstudent18 januari 2010 om 19:45

  @stukje van Dirk

  Daarom worden wij ook door professoren geadviseerd om niet met "plebs" zoals u in discussie te gaan over het recht. Aan de gewone burger (en een juridische autist zoals u!) kan je het recht eenmaal niet uitleggen. Daar zijn jullie helaas te bekrompen en "dom" voor.

  T.a.v. je verwijzingen:
  Kom aub niet met stukken uit "26 juli 1581". Zwaar gedateerd en irrelevant! En kom niet met verwijzingen uit de koran of sharia. Wij leven in een rechtsstaat! Kom met ECHTE argumenten!

  Als we toch gaan verwijzen, lees een keer het boek van C.A.J.M. Kortmann, "Constitutioneel recht". Misschien opent dat uw ogen voor de "werkelijkheid". Dan ziet u hoe pietlullig "de burger" van af komt. En dan ziet u ook dat u helemaal niks te willen heeft!

  "Twee hiaten maar liefst !
  ad 1
  Er is niets boven mij. Ik stuur een medeburger naar de tweede kamer voor slechts vier jaar. En als het mij schikt, vervang ik haar/hem. ...in te beslissen.
  Ad 2
  Het nationale recht is nergens aan onderworpen.
  U, heeft kennelijk nooit een boek over recht geopend."

  U laat mij echt lachen! Uit deze zogenaamde hiaten, ad 1 en ad 2, laat u zien hoe dom u daadwerkelijk bent. U heeft kennelijk nog nooit van het Internationaal en Europees recht recht gehoord (zoals Jansen). U heeft mijn stukken (hoe kon het anders, weer) niet (goed) gelezen. Deze twee domme opmerkingen kwalificeren u oprecht tot een VMBO'er. Met wijsneuzen zoals u, is een discussie helaas onmogelijk. Het is alsof ik tegen een klaagmuur zit te "praten".

  Jammer he, dat "losers" zoals u het recht nooit echt zullen begrijpen! U heeft er daadwerkelijk geen ballenverstand van, maar ondanks dat vind ik het wel dapper van u om hier mee te willen doen als "kenner".

  Ik zou zeggen: blijft u gerust verder dromen, domme PVV-stemmer!

  BeantwoordenVerwijderen
 67. Dirk 19:30,

  Het gaat niet om bewijzen, ik zou niet weten hoe ik moet bewijzen dat er ooit een stel mensen in apen en zwijnen zijn getransformeerd, ik geloof het, want ik ben moslim, dus ik kan me wel gaan verdiepen in details.

  Ik zou niet weten waarom u dit bewezen wilt zien, aangezien u buiten het kader van de Islam staat, is het voor u totaal nutteloos om in details te treden, Als u buiten naast een huis staat is het toch ook zinloos om over de waarheidsgehalte van de inhoud van het huis te discussieren, waar u nooit binnen bent geweest?

  Nee Dirk, goed luisteren, het gaat erom hoe het verhaal is neergezet, dat kunt u, zonder moslim te zijn heel goed nagaan, u behoeft geen uitleg van mij, nu u het eens bent met mij dat de Koran van mening is dat er mensen in apen en zwijnen zijn veranderd, (Of het waar is, doet er niet toe), Wat er wel toe doet is: Hans Jansen presteert het om dit vers te transformeren tot: Allah maakt Christenen en Joden uit voor apen en zwijnen! EN DAT STAAT ER NIET!! Mijn vraag was en is : Waarom doet Hans Jansen dit? Kan hij niet lezen? Begrijpt hij niet wat hij leest? Of wil hij mensen zoals u op het verkeerde been zetten? Zelf denk ik het laatste, maar wie het weet mag het zeggen.
  --------------------------

  Voor mensen als Nijmeegse Masterstudent heb ik veel respect, zoals hij daar straks zei: Ik ben geen Islamitische geleerde of kenner, dus over de Koran e.d. zal ik mij ook niet uitlaten. Precies, hij is immers student rechten, geen student Islam, waarom zou hij daar uitspraken over doen? Of sommige mensen dat goed vinden of niet, hij weet heel goed waar hij over praat en dat is het belangrijkste.  ------------------------------

  Ik wacht nog steeds op antwoord van Hans Jansen of Ben Kok omtrent het apen-en-zwijnenverhaal.

  BeantwoordenVerwijderen
 68. "Allah maakt Christenen en Joden uit voor apen en zwijnen! EN DAT STAAT ER NIET!!"

  Pfff! U bent blind voor wat er staat!

  Het is een dreiging. 'Allah'zegt: 'zoals in het verleden gebeurde zullen jullie Joden in apen veranderd worden indien jullie de sabbath niet houden'.

  BeantwoordenVerwijderen
 69. Is geen dreiging, puur geschiedenis, lees goed aub, is eenmalig geweest. En niemand wordt hier uitgemaakt voor beesten, dit is een gore leugen.
  Bovendien is deze vraag aan Jansen of Kok gericht, ik daag de twee uit mij onderuit te halen, als ze dat kunnen.

  BeantwoordenVerwijderen
 70. @ "Nijmeegse Masterstudent"

  "Daarom worden wij ook door professoren geadviseerd om niet met "plebs" zoals u in discussie te gaan over het recht. Aan de gewone burger (en een juridische autist zoals u!) kan je het recht eenmaal niet uitleggen. Daar zijn jullie helaas te bekrompen en "dom" voor."

  De kwaliteit van het onderwijs is kennelijk nogal achteruit gegaan in de loop der tijd, of is en blijft de UvA zo ontzettend veel beter dan die nieuwerwetsige provinciale universiteitjes?
  Bij een rechtenstudie leer je binnen het systeem 'recht' te denken, en nauwelijks meer daarbuiten. Een rechtenstudie kweekt vakautisten, de steeds meer uitgeklede vakken rechtssociologie en rechtsgeschiedenis die nog een beetje glimpjes van 'out of the box' zouden kunnen gunnen vormen daar niet voldoende tegenwicht tegen. Het systeem binnenin, voor de werkers binnen dat systeem, oogt heel anders dan de blik van buitenaf. Zoiets als een fabriek waar je binnen alleen machines ziet, maar het gebouw als totaal en de ligging ervan in het landschap onzichtbaar blijft.
  In mijn tijd werd je wel wat meer relativeringsvermogen meegegeven als je je propedeusebulletje ontving. Ja het zijn barre tijden.

  BeantwoordenVerwijderen
 71. "In de kwestie Balkenende-Irak doet het er, vanuit democratisch oogpunt, helemaal niets toe wat zulke geleerden in het isolement van hun studeerkamers van mening zijn over de internationale verhoudingen: alle macht komt uit de loop van een geweer, of vanuit een wettig gekozen volksvertegenwoordiging.

  De opinies van deze volkerenrechtsgeleerden zijn niet veel meer waard dan het kringlooppapier waarop ze worden uitgeprint. Er is behalve intellectuele pedanterie en goedmenselijkheid geen legitimatie voor deze opinies.

  Het zwakke punt is, dat internationaal recht uit de aard der zaak altijd achter de feiten aanhobbelt als het gaat om zaken als oorlog en vrede. Internationele regels over wat er niet in groene texelse schapenkaas mag zitten liggen een stuk makkelijker, EU-recht gaat over economische verhoudingen, niet over de legitimiteit van een inval van de ene staat richting de andere. Dan kan er achteraf gelazer ontstaan (dus is het handig vantevoren een goed kloppend lijstje van steunende landen te hebben) maar de facto komt dan inderdaad de macht uit de loop van het geweer. Het juridische gebeuren, dat ook dient te geschieden, dingen moeten getoetst worden aan de afspraken die er zijn gemaakt tenslotte, is mosterd na de maaltijd en niet iets waarmee kan worden voorkomen of genezen.

  BeantwoordenVerwijderen
 72. Onze Nijmeegse Groooot denker schrijft heet volgende:

  Daarom worden wij ook door professoren geadviseerd om niet met "plebs" zoals u in discussie te gaan over het recht. Aan de gewone burger (en een juridische autist zoals u!) kan je het recht eenmaal niet uitleggen. Daar zijn jullie helaas te bekrompen en "dom" voor.


  Dat noem ik niet op de zaken ingaan, je laf verschuilen achter de professoren en, dat vind ik het leukste, ingehouden gescheld, maar wel gescheld.

  Je klets maar wat en je komt met niets.
  Jammer, jammer, gemiste kans.
  Ik zou zeggen:

  Mission accomplished.

  @ DG,
  Het gaat niet om bewijzen, ik zou niet weten hoe ik moet bewijzen dat er ooit een stel mensen in apen en zwijnen zijn getransformeerd, ik geloof het, want ik ben moslim, dus ik kan me wel gaan verdiepen in details

  Inderdaad je geloof het, zover was ik ook al. (zucht)

  Je gelooft het.
  A ondanks dat het niet waar is.
  B Omdat het waar is, maar je zou niet weten hoe of waarom.

  Kijk, en dat vind ik nou weer leuk.
  Daar waar de westerling makkelijk gaan kan, blijft de gelovige steken in de oudheid. De gelovige blijft achter met dat Ene boekje, de westerling heeft de hele toekomst voor zich, een prachtige toekomst.

  Juditha triumphans (Vivaldi)
  Venetie overwint.

  Ik zou niet weten waarom u dit bewezen wilt zien, aangezien u buiten het kader van de Islam staat, is het voor u totaal nutteloos om in details te treden, ...

  Neen, ù kwam mewt "feiten" aandragen en ik vroeg aan u of deze door u veronderstelde gebeurtenissen, waarheden, ook werkelijk plaats hebben gevonden of dat u dat in eoa beduimeld werkje heb gevonden.
  Kennelijk het laatste.

  Deze is ook erg aardig:

  Als u buiten naast een huis staat is het toch ook zinloos om over de waarheidsgehalte van de inhoud van het huis te discussieren, waar u nooit binnen bent geweest?


  Als ik naast een huis sta dan zou ik gaarne weten of dat huis eventueel op instorten staat of niet, voordat ik binnentreed.
  Vandaar de eventuele interesse. Noem het voor mij part voorzichtigheid, maar voor dat i aan iets begint moet het wel waarachtig zijn en geen lauwe shit.
  Zonde van mijn tijd.


  Aangezien we hier te maken hebben met twee fanatieke volgertjes...

  Haïti !

  Dankzij westers vernuft, geld en vriendelijkheid worden daar prachtige dingen gedaan.
  Nog nergens een sikkel of groene vlag te bekennen.

  Oei, wat een gemiste kans om nu eens aan de wereld te laten zien dat de islam niet enkel uit geweld en gebed bestaat maar uit mededogen en gulheid.

  Jammer, gemiste kans, heren.
  De islam laat het maar weer eens afweten.
  Sterkte er mede.

  BeantwoordenVerwijderen
 73. Het andere soort recht wordt in de studeerkamer gemaakt. Het wordt dan ook ‘studeerkamerrecht’ genoemd. Theoretisch zit studeerkamerrecht meestal goed in elkaar. Maar wat er in de studeerkamer heel fraai uitziet, kan in de praktijk van de rechtszaal een ten hemel schreiend onrecht zijn. Dat komt doordat de werkelijkheid weerbarstig is.

  Het internationale recht en de islamitische sharia zijn beide studeerkamerrecht. Van de werkvloer losgezongen, door theoretici in elkaar gezet. Theoretici die niet benoemd of gekozen zijn, die zichzelf als zodanig opwerpen,....


  Wat de prof hier schrijft is dat weliswaar er een recht in elkaar kan worden geknutseld, maar dat het de finale test, de aanvaarding, zeg maar het legaal worden, nog altijd door het volk moet worden toegestaan.

  Pas nà deze laatste test, deze instemming, is het wet geworre.

  De prof praat hierover om het verschil te maken tussen een redelijk systeem en een dictatoriaal systeem te duiden?

  Bij een redelijk systeem gaat het vaak mis, maar wordt gelukkig door schade en schande of wat praten bijgesteld.

  In het koranische systeem is er geen ontkomen meer aan want alles ligt vast en gaat het regelrecht naar chaos.

  Kijk maar naar de wantoestanden in Egypte, libie, marokko, turkije, enze enze. Geen Allah ter wereld die daar zijn hand vuil aan maakt.

  Onze sjeik,Al-Nayhan, kan er van meepraten, die is net op de TV geweest, candid camera.

  BeantwoordenVerwijderen
 74. "Op dat soort rare vragen ga ik natuurlijk geen antwoord geven."

  Ik vind het tekenend voor de miserabele staat van het onderwijs dat men u, die wat recht nu eigenlijk is niet eens begrepen heeft, als jurist mag afstuderen. En ik had u nog wel zoveel hints gegeven. O.a. de hint dat je geen woord van de tienduizenden bladzijden landbouwsubsidiewetten van de EU gelezen hoeft te hebben om het als abject te kunnen beschouwen. Het gaat immers om positief recht, en dat is recht ten koste van het eigendomsrecht van een ander.

  Uw houding ten aanzien van Hans Jansen en mensen die - terecht - kritiek op u hebben of u kritische vragen stellen is laatdunkend en arrogant.

  BeantwoordenVerwijderen
 75. @ Doegewoon,

  "Is geen dreiging, puur geschiedenis, lees goed aub, is eenmalig geweest. En niemand wordt hier uitgemaakt voor beesten, dit is een gore leugen."

  Het veranderen van joden in apen is volgens u dus geschiedenis? Een historisch feit? U gelooft dat de Allah van de mohammedanen écht de joden in apen veranderd heeft? Waarom? Enkel omdat het in de Koran staat?

  Ik vind - letterlijk - iemand veranderen in een beest een stuk erger dan iemand voor een beest uitmaken. Maar u dus niet?

  BeantwoordenVerwijderen
 76. Deze reactie is verwijderd door de auteur.

  BeantwoordenVerwijderen
 77. dirk:
  Inderdaad je geloof het, zover was ik ook al. (zucht)

  Je gelooft het.
  A ondanks dat het niet waar is.
  B Omdat het waar is, maar je zou niet weten hoe of waarom.
  ------------------------

  Ik geloof het omdat het voor moslims verboden is de Koran gedeeltelijk te geloven, maar in z'n geheel, en ja, dit verhaal zit er ook bij, dit is een van de verhalen die niet te onderzoeken zijn, omdat het over personen gaat die iets is overkomen, en wel drieduizend jaar geleden, we moeten wel reeel blijven. Maar er staan wel zaken in de Koran, die je wel kunt onderzoeken omdat ze waarneembaar zijn, deze zijn ook onderzocht en wetenschappelijk bevestigd, de Koran was niet altijd aanleiding geweest voor onderzoek, maar in ieder geval bevestigd.
  -------------------------------------------------------

  Kijk, en dat vind ik nou weer leuk.
  Daar waar de westerling makkelijk gaan kan, blijft de gelovige steken in de oudheid. De gelovige blijft achter met dat Ene boekje
  ------------------

  Nee, ik blijf niet in de oudheid steken, dat zijn uw woorden, de Koran draagt moslims ook niet op dit soort gebeurtenissen te onderzoeken, om een simpele reden: Zoiets kan gewoon niet onderzocht worden, dus ook niet aan te tonen. De Koran stimuleert juist wetenschap, en spoort mensen aan onderzoek te doen naar dingen die men op een of andere manier wel kan waarnemen, dus niet blijven steken.

  Maar meneer Dirk, dit was de discussie niet, mijn vraag was en is aan meneer Jansen en meneer Kok: Wat staat er nou echt in die verzen? wat suggereren deze? Dus niet, moeten we het wel of niet geloven, nee nee, daar heeft meneer Jansen het nooit over gehad, al zou die het wel over gehad hebben, zou ik hem daar niet over lastig vallen, daar is hij vrij in, wat hij ermee doet, maar hij citeerd dit vers op een manier waar ik moeite mee heb, niet omdat ik hem zijn vrijheid van meningsuiting niet gun, maar omdat hij bewust verkeerd citeert, om mensen op het verkeerde been te zetten, en daar heb ik moeite mee.

  BeantwoordenVerwijderen
 78. Anoniem:
  Ik vind - letterlijk - iemand veranderen in een beest een stuk erger dan iemand voor een beest uitmaken. Maar u dus niet?
  ---------------------------

  Ik vindt 't hartstikke triest voor die mensen, ik zou ook niet zo willen eindigen, maar daar ging de discussie niet over hé? wat het ergste zou zijn, schelden of transformeren, de discussie ging en gaat nog steeds over de inhoud van deze verzen, waarheidsgehalte buiten beschouwing laten en kijken wat er nu precies staat, waarom zeggen de heren Jansen en Kok iets anders dan wat er werkelijk staat? dat wil ik weten.  Kan iemand mij vertellen wat de volgende verzen suggereren?

  ***********************
  En toen zij de vermaning vergaten redden Wij degenen die het kwade verboden en grepen de onrechtvaardigen met een strenge straf aan, omdat zij verkeerd handelden.

  En toen zij overtraden, hetgeen hun was verboden, zeiden Wij tot hen: "Weest verachte apen.
  *************************


  a. Alle Christenen en Joden zijn apen.

  b. Een x aantal mensen van Joodse afkomst is ooit voor straf in apen veranderd.

  c. Koran scheldt Joden en Christenen uit voor apen.


  Één antwoord mogelijk, wie het weet mag het zeggen.

  BeantwoordenVerwijderen
 79. "Ik geloof het omdat het voor moslims verboden is de Koran gedeeltelijk te geloven, maar in z'n geheel, en ja, dit verhaal zit er ook bij, dit is een van de verhalen die niet te onderzoeken zijn, omdat het over personen gaat die iets is overkomen, en wel drieduizend jaar geleden, we moeten wel reeel blijven."


  Hoezo drieduizend jaar geleden? Is dat vast te stellen? De tijden lopen nogal door elkaar in de Koran. Mozes en Aaron (vijftiende en veertiende eeuw voor Christus) zijn de broers (directe bloedverwanten) van Maria (eerste eeuw voor Christus en eerste eeuw na Christus) de moeder van Jezus.

  "Maar er staan wel zaken in de Koran, die je wel kunt onderzoeken omdat ze waarneembaar zijn, deze zijn ook onderzocht en wetenschappelijk bevestigd, de Koran was niet altijd aanleiding geweest voor onderzoek, maar in ieder geval bevestigd."

  Kunt u een paar voorbeelden geven?

  "De Koran stimuleert juist wetenschap, en spoort mensen aan onderzoek te doen naar dingen die men op een of andere manier wel kan waarnemen, dus niet blijven steken."

  Ik heb hard gelachen om dit citaat van u. En mensen maar beweren dat moslims geen humor hebben.

  BeantwoordenVerwijderen
 80. "Ik vindt 't hartstikke triest voor die mensen, ik zou ook niet zo willen eindigen, maar daar ging de discussie niet over hé?"

  Inderdaad, het ging over wat er in de Koran staat. Gruwelijk om mensen vanwege een klein vergrijp in dieren te veranderen. De Allah van de mohammedanen ontmenselijkt mensen naar aanleiding van een relatief lichte zonde. Behalve ontmenselijking is het ook een verminking van de ziel en het bewustzijn. Een gruwelijk contrast met 'den onsen' is dat hoe dan ook. In het NT veroordeeld God overtreders van de sabbat niet. Lees Lucas 6 er maar eens op na.

  BeantwoordenVerwijderen
 81. "Één antwoord mogelijk, wie het weet mag het zeggen."

  d. de Allah van de mohammedanen is vertoornd op de joden.

  BeantwoordenVerwijderen
 82. De fout die Jansen maakt (en door vele anderen ook), is dat je - los van het feit dat je aan allebei een hekel zou kunnen hebben - het niet zo is dat je het internationaal recht en de sharia op een andere manier aan elkaar zou kunnen koppelen dan via het losse feit dat je aan beide een hekel hebt.

  Het is namelijk zo dat het volkerenrecht welzeker een democratische basis heeft, althans in Nederland. Het is namelijk de grondwet zelf waarin gezegd wordt dat Nederland zich voor de bevordering van het Internationaal Recht zal beijveren. Al sinds de jaren vijftig erkent de grondwet zelf het bestaan van nog hoger recht: het internationaal recht. Hieraan zijn minstens twee grondwetsartikelen gewijd: art 94 en art 97. (Los daarvan erkent Nederland het Internationaal Recht ook nog op een andere manier, namelijk via het Europees recht).

  Nu kun je uiteindelijk wel gaan beweren dat het Nederlands Recht zelf niet democratisch is, maar als iemand zo ver zou gaan is het voor iedereen duidelijk dat je dan een heilloze weg bent ingeslagen.

  BeantwoordenVerwijderen
 83. Anoniem :
  Hoezo drieduizend jaar geleden? Is dat vast te stellen?
  ---------------------

  Ik denk dat het wel vast te stellen is, er zal toch wel iets terug te vinden zijn in een of ander boek? Exacte tijd weet ik niet hoor, ik heb het nooit uitgezocht, ik vond drieduizend jaar makkelijker schrijven eerlijk gezegd.

  --------------------------------------------------

  De tijden lopen nogal door elkaar in de Koran. Mozes en Aaron (vijftiende en veertiende eeuw voor Christus) zijn de broers (directe bloedverwanten) van Maria (eerste eeuw voor Christus en eerste eeuw na Christus) de moeder van Jezus.
  ---------------------------

  Dit heb ik inderdaad eerder langs zien komen op dit forum, dus tijd om daar antwoord op te geven.

  Mozes en Aaron waren geen broers van Maria, in de rest van de Koran staan de verhalen over de broers Mozes en Aaron, en Maria de moeder van Jezus geheel los van elkaar, vaak worden ook Mozes en Aaron achter elkaar genoemd, Maria wordt daarbij niet genoemd, alleen in dit geval wordt alleen Aaron erbij gehaald, waardoor dit ene versje suggereert dat ze broer en zus zijn, maar ja, in de Koran staan veel verzen die weer naar andere verzen verwijzen of elkaar aanvullen, en als je die niet kent, zou je, ook als moslim denken dat ze broer en zus zijn! Dacht ik vroeger ook! Ik vond 't bizar, bij navraag bleek dat ik niet over voldoende Koranwetenschap beschikte, om het enigzins te begrijpen, bovendien zou anders in dit vers een verwijzing zijn gedaan naar Mozes ipv. Aaron, daar hij de hoofdrolspeler is, en niet Aaron.

  U doelt waarschijnlijk op de volgende verzen:


  ***********************
  "28."O Zuster van Aaron, uw vader was geen verdorven man noch was uw moeder een onkuise vrouw."

  29. Dan wees zij naar het kind. Zij zeiden: "Hoe kunnen wij tot een wiegekind spreken?"

  30. Hij (Jezus) zeide: "Ik ben een dienaar van Allah. Hij heeft mij het Boek gegeven en mij tot een profeet gemaakt;"

  31. "Hij heeft mij gezegend waar ik mij ook moge bevinden; en heeft mij het gebed en het geven van aalmoezen zolang ik leef opgelegd."

  32. "En dat ik gehoorzaam zou zijn jegens mijn moeder. Hij heeft mij noch een onderdrukker, noch een slecht mens gemaakt."

  33. "Vrede was met mij op de dag mijner geboorte en zal met mij zijn op de dag van mijn dood en evenzo op de dag dat ik ten leven zal worden opgewekt."
  ************************


  Dit is de uitleg van Ibn Kathir:

  "O zuster van Harun!) Dit betekent: "O, die lijkt op Harun (Aaron) in aanbidding.'

  (O zuster van Harun!) Verwijst naar de broer van Musa, want ze was van zijn nakomelingen. Dit is vergelijkbaar met het gezegde, "O, broer van Tamim," aan iemand die uit de Tamimi stam, en `O broer van Mudar," aan iemand die uit de Mudari stam. Ook is gezegd dat ze was gerelateerd aan een rechtvaardig man onder hen wiens naam was Harun en ze was vergelijkbaar met hem in haar onthouding en aanbidding.

  BeantwoordenVerwijderen
 84. Anoniem:

  "Maar er staan wel zaken in de Koran, die je wel kunt onderzoeken omdat ze waarneembaar zijn, deze zijn ook onderzocht en wetenschappelijk bevestigd, de Koran was niet altijd aanleiding geweest voor onderzoek, maar in ieder geval bevestigd."

  Kunt u een paar voorbeelden geven?
  -----------------------------


  Ik wil wel eentje geven:


  ************************
  Hij is het Die voor jullie alles geschapen heeft wat op aarde is. Toen reikte Hij over de hemel en maakte zeven hemelen en Hij is de Kenner van alle zaken. (Koran 2:29)


  Zien jullie niet hoe Allah de zeven hemelen, de één boven de ander, geschapen heeft (Koran 71:15)


  Die zeven hemelen geschapen heeft, de één boven de anderen (Koran 67:3)
  ***********************


  Tegenwoordig is het inderdaad bekend dat de atmosfeer van de wereld uit verschillende lagen bestaat, die boven op elkaar liggen. De definities die gebaseerd zijn op eigenschappen van chemische inhoud of luchttemperatuur hebben bepaald dat de atmosfeer van de aarde uit zeven lagen bestaat. Volgens de 'Limited Fine Mesh Model (LFMMII), een model van de atmosfeer dat gebruikt wordt om een schatting te maken van de weervoorspellingen gedurende 48 uur, heeft de atmosfeer ook zeven lagen. Volgens de moderne geologische definities zijn de zeven lagen van de atmosfeer de volgende:


  Veertienhonderd jaar geleden, toen men nog dacht dat de hemel uit één geheel bestond, verklaarde de Koran, wonderbaarlijk genoeg, dat het uit lagen bestond, om nog preciezer te zijn, uit zeven lagen. Aan de andere kant heeft de moderne wetenschap nog maar onlangs ontdekt dat de atmosfeer die de aarde omringt, gevormd wordt door zeven basislagen.

  Troposfeer
  Stratosfeer
  Mesosfeer
  Thermosfeer
  Exosfeer
  Ionosfeer
  Magnetosfeer

  BeantwoordenVerwijderen
 85. Mag ik bij deze de reactie van "Doegewoon" (van 19:37, hier direct boven) bij deze nomineren voor de meest domme blogpostreactie van 2010?

  BeantwoordenVerwijderen
 86. @ Dpegewpn

  Ga s.v.p. weg met die gewelddadige intolerante Koran merendeels gestolen uit andere Geschriften; en zo volledig tegenstrijdig om wat ook aan 'waarheid' te kunnen bevatten.

  Respectloze moslims zoals u, die ons durven beledigen waar wij bijstaan, door middel van hun Godlasterende Koran en perverse 'profeet, Mohammed ' profeet van Islam' bewezen een kind- en slavinnenverkrachter waarom er nog steeds meisjes verkracht worden 'in navolging van Mohammed', ons deken van hun gelijk te kunnen overtuigen!

  SHAME ON ALL OF ISLAM!

  Koran/Mohammed veroorzaker van ontelbare misdaden, duvel er mee op naar 'onze islamitische landen' met uw illusie 'mooie Koran', niet hier!

  30. Hij (Jezus) zeide: "Ik ben een dienaar van Allah. Hij heeft mij het Boek gegeven en mij tot een profeet gemaakt;"

  Oh jah? Waar anders dan in de leugenachtige Koran! Niét in het Nieuwe Testament, dat slechts gestolen werd door moslim Mohammed en zijn roversbende!

  Ik verácht álles Koran/Mohammed, weg ermee uit mijn ogen!

  U blijft beledigen, zonder enige respect, u bent typisch zoals de Koran beledigend is; een 'moslim' met dikken plank voor zijn kop!

  Genoeg is genoeg!

  Niet uw 'intepretaties', maar het geweld,de intolerantie, discriminatie, racisme, verkrachting, en slavernij gepredik in Koran; en door Mohammed gelden in de Islamitische wereld; en hier en daar helaas ook in Europa waar moslims infiltreerden w.o. Frankrijk waas een Algerijnse overgoten werd met brandstof om in brand gestoken te worden, ra, ra door wie - zootje moslims.

  zoals een 13 jarig meisjes vorige week in Somalie gestenigd werd, ra-ra door wie - 'moslims'.

  Zoals moslims kerken in brand steken, onhoudbaar gewelddadig opgevoed door Koran/Mohammed zoals in Afghanistan de Talibans, zoals in Pakistan, Yemen, Iran, SA waar, a la Mohammed, gekeeld wordt, handen afgehakt auf Befehl Koran!

  Ga die 'broeders in Islam die de wereld verzieken met haat en geweld, overtuigen, niet hier!

  ga daar naar toe om uw handen vol te hebben aan 'vrede is Koran' te prediken, ons kunt u niet verlakken - door ervaring wijzer geworden door de ontelbare misdaden wereldwijd veroorzaakt Koran/Mohammed, u lachwekkend bent met uw 'mooie Koran' een haat schrift zoals Mein Kapf!

  BeantwoordenVerwijderen
 87. "Veertienhonderd jaar geleden, toen men nog dacht dat de hemel uit één geheel bestond, verklaarde de Koran, wonderbaarlijk genoeg, dat het uit lagen bestond, om nog preciezer te zijn, uit zeven lagen."

  Onze Griekse voorvaderen kwamen al honderden jaren eerder hier op. Niets nieuws dus. Of je moet uitgaan van dat de Koran bestond voor de schepping der wereld.

  BeantwoordenVerwijderen
 88. j.morika zei...
  Mag ik bij deze de reactie van "Doegewoon" (van 19:37, hier direct boven) bij deze nomineren voor de meest domme blogpostreactie van 2010?
  ---------------------------

  Dat mag u.

  BeantwoordenVerwijderen
 89. Anoniem :
  Onze Griekse voorvaderen kwamen al honderden jaren eerder hier op.
  ---------------------
  Jawel, ik heb eerder geschreven dat een aantal zaken al voor de komst van de Koran bekend waren, maar zeker niet onder de toenmalige Arabische Schiereilandbewoners, deze waren met afgoderij bezig en hadden totaal niet de middelen en de kennis om ook maar een onderzoek ergens naar te verrichten. Voor deze mensen was de Koran een soort hulpmiddel om ze te laten beseffen dat de wereld groter is dan hun eiland.

  De Farao's hebben sowieso tientallen eeuwen eerder kennis van astronomie gehad.
  -----------------------------------------------


  Of je moet uitgaan van dat de Koran bestond voor de schepping der wereld.
  -------------------------

  De Koran bestond niet voor de schepping der werelden.

  BeantwoordenVerwijderen
 90. "De Koran bestond niet voor de schepping der werelden."

  Ok, dus u erkent de schriften van ibn-Ishaaq (en uiteraard dus ook degenen die nadien zijn geschriften gebruikt hebben)niet, alleen de sahih ahadieth (en dan met name Bukhari en Muslim) en u gaat niet uit van een Koran die bestond voor de schepping der werelden. En daarbij komt ook nog dat u sommige hadieth teksten, bij de Koran kan dat uiteraard niet, als zijnde symbolisch opvat. Correct me if i'm wrong...

  Wellicht een persoonlijke vraag, maar, draagt u broeken die langer zijn dan uw enkels?

  BeantwoordenVerwijderen
 91. @ doegewoon

  O, ja, voordat ik het vergeet. En u vergoeilijkt de afpersing en de discriminatie van christenen en joden. Schande!

  BeantwoordenVerwijderen
 92. Nijmeegse Masterstudent19 januari 2010 om 22:53

  @Dirk, Esther, Arabist Jansen,
  Vel geen oordeel over dingen waarvan je alleen de echo en de schaduw kent!

  T.a.v. de beledigingen van Dirk:
  Kritiek geven is als een injectie: Het is vaak niet leuk, maar als je het niet doet, verergert de kwaal. Jouw kwaal is dat je een juridische autist bent.

  @ Doe gewoon
  Bedankt voor uw complimenten. Ik zie dat u het nogal druk heeft met deze mensen. Ik zie ook dat u "inhoudelijk" op de beschuldigingen reageert. De reacties van deze mensen zijn echter van een bedroevend niveau. Ik zou zeggen: Onwetendheid is te verhelpen, maar domheid van deze mensen niet! Ik zou u dan ook willen adviseren om ook net als mij deze wereldvreemde mensen te negeren.
  Immers:

  "I never make the mistake of arguing with people for whose opinions I have no respect."

  -Edward Gibbon-

  BeantwoordenVerwijderen
 93. Nijmeegse Masterstudent,

  Ik begin inderdaad moe te worden, ik heb het idee dat ik niet met dezelfde Anoniemen te maken heb, daar waar de ene kalmer is, reageert de ander zeer fel.

  Ik zou willen dat Hans Jansen of Ben Kok op mijn eerdere vragen reageren, het begon gisteren over het apen-en-zwijnenverhaal van de Koran, Hans Jansen heeft ooit de wereld ingeslingert dat God Christenen en Joden uitmaakt voor apen enz. Wat niet waar is, ik heb 't verschillende keren aangetoont en de meesten hier zijn het met mij eens over wat er nu precies in de Koran staat, nl.: Er was ooit een transformatie geweest, en je hoeft verder niks te geloven daar gaat 't niet om, maar wanneer ik vraag waarom Hans Jansen dan wat anders beweert over de inhoud van de Koran, lopen ze op een of andere manier vast en klappen daarna dicht, vervolgens wordt de discussie een hele andere wending gegeven! En dit gaat al dagenlang zo! Men is niet in staat gebleken om vast te stellen dat Hans Jansen iets van de Koran maakt wat het niet is!

  Ik probeer vandaag in ieder geval nog een keer met mensen te communiseren die ik wat "kalmer" acht.

  BeantwoordenVerwijderen
 94. Anoniem :

  "De Koran bestond niet voor de schepping der werelden."

  Ok, dus u erkent de schriften van ibn-Ishaaq (en uiteraard dus ook degenen die nadien zijn geschriften gebruikt hebben)niet, alleen de sahih ahadieth......
  ---------------------


  Nee, de meeste vroegere geleerden erkennen Ibn Ishaaq en zijn geschriften niet, dus, ik ook niet.

  Ik zou niet weten hoe de Koran al voor de schepping der werelden zou hebben bestaan, zover ik weet, bestaat de Koran sinds 1400 jaar, toen is hij namelijk geopenbaart, misschien bent u van mening dat de Koran wel zo oud is, omdat de schepper der werelden ook voor de schepping al bestond? Zou zomaar kunnen, en dat hij al die tijd geheim is gebleven? Ik dacht van niet, maar als u er meer van weet, mag u 't gewoon zeggen.

  -----------------------------------------

  Wellicht een persoonlijke vraag, maar, draagt u broeken die langer zijn dan uw enkels?
  -----------------------

  Ik draag gewone kleren, bovendien moet ik voor m'n werk wel lange broek dragen.

  De Islam zit 'm niet in bepaalde type kleren, ok, voor moskeebezoek of voor de gebedsvoorganger is het net iets gepaster lange overhemd te dragen. Al willen sommigen zoveel mogelijk dmv klederdracht aantonen dat ze moslim zijn,
  klederdracht is cultuur/streekgebonden, en cultuur is geen Godsdienst.

  -------------------------------------------

  O, ja, voordat ik het vergeet. En u vergoeilijkt de afpersing en de discriminatie van christenen en joden. Schande!
  ----------------------------

  Okee, nog één keertje dan:
  Wat nu op aarde gebeurt heeft verder niets van doen met Islam, ze zijn zelfs in staat om ook de medemoslims op te blazen, dus laat staan andersgelovigen.
  De smeerlappen houden zich niet aan de regels, maar zo hoort 't dus niet.

  De positie van Christenen en Joden in de Islam is het volgende:

  BeantwoordenVerwijderen
 95. **************************
  « En wij hebben de Thora neergezonden met een leidraad erin en een licht, waarmee de profeten die zich [aan God] overgeven oordeel vellen voor hen die het jodendom aanhangen. (...) Vreest dan de mensen niet maar vreest Mij en verkwanselt Mijn tekenen niet. En wie niet oordeel vellen volgens wat God heeft neergezonden, dat zijn de ongelovigen.» (Koran 5:44)


  «En wij hebben Jezus, de zoon van Maria, in hun spoor laten volgen als bevestiger van wat er van de Thora voorzijn tijd al was. Wij gaven hem de Evangeliën met een leidraad erin en een licht ter bevestiging van wat de Thora voor zijn tijd al was en als een leidraad en een aansporing voor de godvrezenden. En laten de mensen van de Evangeliën oordeel vellen volgens wat God heeft neergezonden. En wie dat niet doen, dat zijn de verdorvenen. » (Koran 5:46-47)
  ***********************


  Islam verwerpt daarmee het assimileren van andersgelovigen, maar schrijft integendeel waarachtigheid binnen het eigen geloof voor.

  Op de dag der opstanding zal God deze mensen dus ook niet laten vallen en wegzetten als ongelovigen.  ***********************
  «Onder de mensen van het boek zijn er die in God geloven, in wat naar jullie is neergezonden en in wat tot hen is neergezonden, terwijl zij zich deemoedig aan God onderwerpen. Zij verkwanselen Gods tekenen niet. Zij zijn het voor wie hun loon bij hun Heer is (Koran 3:199)
  ****************************  Verder vergoeilijk ik geen afpersing, u doelt hiermee waarschijnlijk op jizya, deze regel is ooit ten tijde van een oorlog in het leven geroepen en als belasting opgelegd op krijgsgevangenen, daarna is er op voortgeborduurt door jizya te blijven innen van andersgelovigen.

  Maar verplicht is het echter niet!

  De redenering destijds was: De veiligheid van deze mensen binnen een Islamitische staat te waarborgen, en ze vrij te stellen van oorlogsdeelname.

  Zoals u weet, was eeuwen geleden alles in premitieve vorm, zo ook de regels en wetten.
  De jizya was een vorm van inkomstenbelasting.
  Tegenwoordig betaald een ieder belasting aan de staat, ook in moslimlanden, gelovig of niet, belasting betalen is een verplichting.

  Laten we reeel zijn, zou de jizyaregel ooit nog terug komen? aangezien dat hij toen ook al niet verplicht was? Ik denk 't niet, en ben er geen voorstander van ook.

  BeantwoordenVerwijderen
 96. @ Doegewoon

  Ik veracht álles Koran/Mohammed door de misdadige gevolgen daarvan, u schrijf"t:

  "Ik geloof het omdat het voor moslims verboden is de Koran gedeeltelijk te geloven, maar in z'n geheel,"

  Waarom ik u mág verachten:

  U gelooft 'in hele Koran' precies zoals Mo B en Bin Laden & Co., Islamisten en jihadisten die de fundamenten. "de hele Koran " waarin 'het jihad pad van Mohammed', oorlogvoeren tegen 'vijanden van Islam', de suicide bombers, Talibans .... moslims zijn die ieder op eigen manier 'de Koran/Mohammed verdedigen', ú daar toestemming aan geeft 'geloof in hele Koran': stenigen, smerige veelwijverij, handen afhakken, kindhuwelijken/pedofilie ...

  'geloof in hele Koran'::

  Qur’an 59:14 “They are a divided people devoid of sense. There is a grievous punishment awaiting them. Satan tells them not to believe so both of them will end up in Hell.”

  Dante Allighierie plaatste Mohammed, net onder de duivel, in de Hel. Mohammed al satanische trekken heeft als kind- en vrouwenverkrachter, een warlord met te veel vrouwen in zijn bed zoals Saddam, Bin Laden, de Talibans Mullah Omar & Co, in Irak, Yemen, Somalia allemaal op het 'jihadpad van Mohammed'. ...

  Afgezien van misdadige 'Moslim separatisten'die monniken in Thailand vermoorden; en christenen op de Filippijnen'.

  Toevallig? over de hele wereld het moslims zijn die geweld en Aprtheid veroorzaken? Wel nee, zij, net zoals u zeggen 'geloof in de hele Koran', vol met haat voor anderen.

  Koran 59:2 "Het was Hij [Allah] die de [Joden] van hun [Medina} huizen verdreef en uit het land verbandde. Zij weigerden te geloven. Jullie dachten dat zij niet weg zouden gaan. En zij verwachtten dat hun vestiging hun zou beschermen tegen Allah. Maar Allah's torment (moslim aanvallen) kwam waar die zij niet verwachtten en terroriseerde hen.Hun huizen werden verwoest..... Dit is mijn waarschuwing. Had Allah de verbanning van de Joden niet geboden, hen in de woestijn verbannen, dan zou Hij hen in deze wereld straffen en zullen zij het vuur van de Hel ondervinden'. Moslims hoeven slechts de Koran te lezen om anti-semitisme te leren.

  Ishaq:258 "De Joden probeerden mensen van de Islam af te keren. Veel mensen van de Scripturen willen dat jullie ongelovigen worden...Zij zijn jaloers (vaak aangevoerd door moslims). Laat hen maar totdat Allah jullie opdracht geeft [hen te vermoorden in 'jihad'].

  Ishaq: 262: 'Sommige moslims bleven vrienden met Joden, daarom zond Allah de Koran die hen verbiedt Joden tot vrienden te nemen. Uit hun Joodse monden werd al haat gesproken en wat zij verbergen is nog erger. 'Jullie [moslims] geloven in hun Boek ofschoon jullie niet begrijpen wat daar in staat, terwijl zij jullie Boek [de Koran] ontkennen, JULLIE HEBBEN DAAROM MEER RECHT DE JODEN TE HATEN dan andersom.

  U kunt ons niet beduvelen met uw gezwets 'mooie Koran/Mohammed'.

  Vorige week een meisje vvan 13 jaar gestenigd in Somalië 'volgens SHARIA uit Koran', .....

  Wat is uw thuisland? Iran, Marokko, Turkije, Afghanistan, SA ....?

  Bent u imam? onder bekeringdwang in Koran op Hoeiboei?

  Haha!

  BeantwoordenVerwijderen
 97. @DG,

  Ik geloof het omdat het voor moslims verboden is de Koran gedeeltelijk te geloven, maar in z'n geheel, en ja, dit verhaal zit er ook bij, dit is een van de verhalen die niet te onderzoeken zijn, omdat het over personen gaat die iets is overkomen, en wel drieduizend jaar geleden, we moeten wel reeel blijven.

  Ja kijk eens, vriend een verhaal is waar of niet waar. je kunt dat bewijzen of niet. Maar als jij iets gaat beweren wat geen grond heeft, zak je voor het examen.
  Simpel.

  Zo kan ik wel beweren dat ik Allah ben, of beter, klein duimpje, maar daar moet toch een goede reden aan te grondslag liggen anders wordt het maar een rotzooitje.
  Dus, of je komt met een goed argument of je houdt er over op, want "we moeten wel reeel blijven".

  Geloven daarin kun je natuurlijk altijd nog, in je eigen vrije tijd.
  Maar je moet geen onbewijsbare onzin publiceren, zonde van mijn tijd.
  Een beetje meer respect graag !

  Maar er staan wel zaken in de Koran, die je wel kunt onderzoeken omdat ze waarneembaar zijn, deze zijn ook onderzocht en wetenschappelijk bevestigd, de Koran was niet altijd aanleiding geweest voor onderzoek, maar in ieder geval bevestigd.

  Neen,dat is onzin.
  Dat is nooit wetenschappelijk bevestigd.
  Bij een koranisch meningsverschil gaat altijd het mes er in.
  Ten voordele van de koran natuurlijk. zo gaat dat namelijk altijd zo.
  Vrijheid om te mogen afwijken is er niet.
  Homo's staan niet in de koran en dus worden ze daarom juist(!) gehangen.
  Als er nu in de koran had gestaan dat je homo's lief moet hebben, behandelen als je naaste, dan zouden ze niet opgehangen worden.

  Maar dat is nergens in de koran te vinden.

  En dat is veelzeggend voor zo'n perfect goddelijk gedicteerd en opgeschreven handleiding des levens.

  BeantwoordenVerwijderen
 98. Deze is toch aardig:

  Hij is het Die voor jullie alles geschapen heeft wat op aarde is. Toen reikte Hij over de hemel en maakte zeven hemelen en Hij is de Kenner van alle zaken. (Koran 2:29)
  Zien jullie niet hoe Allah de zeven hemelen, de één boven de ander, geschapen heeft (Koran 71:15)
  Die zeven hemelen geschapen heeft, de één boven de anderen (Koran 67:3)


  Poeh, poeh, de koran als wetenschappelijk werkje ?
  Zelfs zo allesomvattend dat het over de zeven hemelen heeft.
  Toch aardig gedetailleerd op het eerste gezicht.

  Tof boekje ?
  Maar.

  In de koran staat niets over de evolutieleer, niets over atomen en Quarks, niets over zwarte gaten niets over werking van de hersenen, niets over vliegtuigen, niets over hormonen, wel iets over de vier ontwikkelings fases van menselijk embryo, maar niets over die oneindige aantallen melkwegstelsels.
  En bovenal...waarom !

  Prullenmand graag !

  BeantwoordenVerwijderen
 99. "Ik draag gewone kleren, bovendien moet ik voor m'n werk wel lange broek dragen."

  In Abu Dawud staat dat alles wat langer is dan de enkels van kleding in de hel is. Naar een passage waarin staat dat er voor moslims die in dienst zijn van koefr een uitzondering wordt gemaakt heb ik vergeefs gezocht.

  Ik zie twee mogelijkheden:

  a) u bent ook diep in uw hart een mohammedaan en u bent ons aan het voorliegen en probeert zand in onze ogen te strooien
  b) u bent diep in uw hart geen mohammedaan en u bent aan het funshoppen in de Koran en ahadieth en houdt vooral uzelf voor de gek

  Waarom zou u die passage met die steen waarachter joden zich verschuilen ("O, moslim, er is een jood achter mij, kom en dood hem") symbolisch opvatten?

  De Koran is pre-existent en bestond al voor de schepping van de wereld, zo is de islamitische opvatting. Er zullen moslims zijn die "takfier!" roepen als een andere mohammedaan hier anders over denkt.

  BeantwoordenVerwijderen
 100. annabeth:
  Koran 59:2 "Het was Hij [Allah] die de [Joden] van hun [Medina} huizen verdreef en uit het land verbandde. Zij weigerden te geloven. Jullie dachten dat zij niet weg zouden gaan. En zij verwachtten dat hun vestiging hun zou beschermen tegen Allah. Maar Allah's torment (moslim aanvallen) kwam waar die zij niet verwachtten en terroriseerde hen.Hun huizen werden verwoest..... Dit is mijn waarschuwing. Had Allah de verbanning van de Joden niet geboden, hen in de woestijn verbannen, dan zou Hij hen in deze wereld straffen en zullen zij het vuur van de Hel ondervinden'. Moslims hoeven slechts de Koran te lezen om anti-semitisme te leren.
  --------------------------------

  Ho ho, eigen mening kan altijd, maar bewust verkeerd citeren, verdraaien en vervalsen kan ik niet over mijn kant laten gaan, Koran 59:2,3 luidt:

  ***************************8
  Hij is het Die de ongelovigen onder de mensen van het Boek, uit hun huizen zette bij de eerste verbanning. Gij dacht niet dat zij zouden weggaan en zij dachten dat hun vestingen hen zouden beschermen tegen Allah. Maar Allah kwam tot hen, vanwaar zij Hem niet verwachtten, en wierp schrik in hun hart, zodat zij hun huizen met hun eigen handen en met die van de gelovigen vernielden. Trekt er daarom een lering uit, o gij die ogen hebt.

  En indien Allah hun geen verbanning voorgeschreven had, zou Hij hen zeker in deze wereld (nog zwaarder) hebben bestraft. En voor hen is in het Hiernamaals de straf van het Vuur.
  ****************************

  Goed lezen, nergens komt het woordje 'Joden' voor, wat voor komt is : De gelovigen onder de mensen van het boek, dat betekent: De ongelovigen onder de Christenen en de Joden, dus niet de Christenen en de Joden, maar de ongelovigen onder hen, daar gaat 't om.
  Er zijn legio koranwebsite's te vinden, maar wat ik niet begrijp is: Ipv. De citaten die u wilt hebben te kopieren en over te nemen, vindt u het nodig om eerst in die citaten te knippen, te plakken en dingen aan toe te voegen alvorens u ze hier neerplempt!
  Waarom u dat doet: Is voor mij een raadsel!

  Bent u soms bezig een eigen Koran te beginnen? Doe geen moeite, want dat zal u nooit lukken, dat hebben anderen namelijk al geprobeerd , al eeuwen geleden, Hans Jansen probeert 't nog steeds, ook hij zal daarin niet slagen.

  Koran veranderen zal om de volgende reden niet lukken:

  ************************
  Voorwaar, Wij hebben deze vermaning (de Koran) nedergezonden en voorzeker Wij zullen er de Waker over zijn.
  ************************
  (Koran 15:9)

  Helaas voor u.

  ---------------------------------------------------

  Bovendien blijft u Ibn Ishaaq citeren, ik heb het al eerder gezegd, en dat ga ik nu weer doen: Ibn Ishaaq is door de Islamgeleerden nooit erkent en gerespecteerd als geleerde, als mens, maar niet als geleerde, om een simpele reden: Ibn Ishaaq heeft in zijn geschriften alle hadith's, dus ook die van de zgn. fabrikanten (Hadithverzinners) verwerkt, zonder rekening te houden met Hadithcriteria en dergelijke.
  En dat is aan de inhoud van de twee citaten die u aanhaalde op 20 januari 2010 05:46 goed te zien, nl.: De Hadith's afkomstig uit de hand van Ibn Ishaaq handelen volledig in strijd met de Koran, en dat is niet aanvaardbaar.

  Je hoeft geen Professor Methoofdletter te zijn om de verschillen te kunnen zien.

  Wederom jammer voor u.

  --------------------------------------------------------
  Wat is uw thuisland? Iran, Marokko, Turkije, Afghanistan, SA ....?
  --------------------------

  Nu u toch bezig bent, vraag dan ook meteen wat m'n avondeten is, hoe hoog ik woon en niet te vergeten de kleur van m'n bankstellen.

  BeantwoordenVerwijderen
 101. dirk:
  Ja kijk eens, vriend een verhaal is waar of niet waar. je kunt dat bewijzen of niet. Maar als jij iets gaat beweren wat geen grond heeft, zak je voor het examen.
  Simpel.
  ---------------------------

  Ik kan er toch niks aan doen dat dat verhaal in de Koran staat?
  Ik beweer niks, wederom leest u niet goed, ik heb gezegd dat zo'n verhaal juist niet te bewijzen valt, maar het staat er wel.

  Nee Dirk, nogmaals: Deze discussie ging echt niet over het wel of niet geloven in een verhaal, u probeert nog eens de discussie te frustreren door het een andere wending te geven, ik vraag nog steeds waarom Hans Jansen dit transformatieverhaal heeft getransformeerd tot het uitschelden van Joden voor apen en zwijnen, dat vraag ik me af, en dat heb ik al 195 keer gevraagd! Tot nu toe zonder resultaat!
  Men zwengelt iedere keer de discussie aan van: Waarom zouden we het moeten geloven, NEE, daar gaat het mij niet om.
  Transformatieverhaal staat nu eenmaal in de koran, dat kan iedereen wel zien, maar Hans Jansen heeft er net een ander verhaal van gemaakt! Mijn vraag is: Waarom doet hij dat? Nog beter: Meneer Jansen, waarom doet u dat?

  -----------------------------------------
  Homo's staan niet in de koran en dus worden ze daarom juist(!) gehangen.
  -----------------------

  Bullshit, homo's staan WEL in de Koran, zonder dat de Koran hen straffen oplegt.
  Op diefstal, overspel en vrouwen beschuldigen en dergelijke staan wel verschillende straffen op.
  bij homo's staat juist geen straf wat hen opgelegd zou moeten worden, dat mensen wel straffen verzinnen voor homo's of ze om het leven brengen, staat los van de Islam, dat doen de mensen zelf.

  Maar vergeet één ding niet Dirk, homo's worden in verschillende westerse landen ook niet erkent en geaccepteerd, ik zou me daar zorgen om maken als ik u was.

  ---------------------------------------------
  Poeh, poeh, de koran als wetenschappelijk werkje ?
  -------------------------

  Ik heb nooit beweert dat de Koran een wetenschappelijk boek is, dat zijn uw woorden, maar in de Koran staan een aantal uitspraken die inzicht verschaffen in de werking van het universum en alles wat daarin bestaat, hoewel er een aantal zaken in het universum al voor de komst van de Koran bekend waren, gold dat niet voor alle volkeren. En dan is het aan de mens om aan de hand van die inzichten verdere onderzoeken te verrichten en kennis op te doen.

  Toch wil ik iets vermelden waar onderzoekers recent achterkwamen, volgens mij zegt dit iets over zoet-en-zoutwatergrens op zee:

  ************************
  Hij heeft de twee zeeën gescheiden, die elkander eens zullen ontmoeten.

  Daartussen is een versperring geplaatst welke zij niet kunnen passeren.
  ************************

  BeantwoordenVerwijderen
 102. @ Doegewoon

  Of u verdraait teksten, of u begrijpt niet wat teksten betekenen (zoals eerder bewezen met 'Drie goden' met een daarvan Mary' een enórme fout in Koran!

  U schreef 'geen Joden of christenen te bekennen het zijn 'ongelovigen onder christenen en Joden'

  over deze sura die u plaatste:

  "Hij is het Die de ongelovigen ONDER de mensen van het Boek, uit hun huizen zette bij de eerste verbanning. Gij dacht niet dat zij zouden weggaan en zij dachten dat hun vestingen hen zouden be ...

  ****************************

  u liet het het bewijs uit de sura voor 'Joden of christenen'.

  Hier de volledige (!) sura:

  59:2 (Asad) "He it is who turned out of their homes, at the time of [their] first gathering [for war],
  such of the FOLLOWERS [gelovigen of N.T. and Thora] of EARLIER REVELATIONS [N.T./THORA] as were BENT ON DENYING THE TRUTH" [ Koran]

  Betekent niets anders dan oorlog tegen christenen of Joden die niet in Koran wilden geloven.

  gaat verder als:

  [1] You did not think [O believers] that they would depart [without resistance] - just as they thought that their stronghonghold .....

  Drie suras die well degelijk over christenen (of Joden)gaan die NIET IN KORAN WILDE GELOVEN en daarom uit hun huizen verdreven werden .......en 'zullen branden in het vuur'

  http://www.islamicity.com/quransearch/action.lasso.asp?-db=Quran&-lay=tblMasterTranslit&-format=SReply1.asp&-op=cn&Topics=2091&-token=People%20of%20the%20Book:among%20them%20are%20Unbelievers&-Sortorder=ascend&-Sortfield=cv&-find

  Waarom christenen nog steeds vermoord worden, hun kerken in brand gestoken .... waarom Joden gehaat worden ...

  BeantwoordenVerwijderen
 103. Anoniem zei...
  "Ik draag gewone kleren, bovendien moet ik voor m'n werk wel lange broek dragen."

  In Abu Dawud staat dat alles wat langer is dan de enkels van kleding in de hel is. Naar een passage waarin staat dat er voor moslims die in dienst zijn van koefr een uitzondering wordt gemaakt heb ik vergeefs gezocht.
  -----------------------------

  Deze regel bestaat wel in de Islam en is in het leven geroepen omdat een aantal moslims ten tijde van Mohamed de elite begonnen uit te hangen (Zonder dat ze het zijn) en kleding droegen die zo lang is dat deze over de grond sleepte, kennelijk was het toen normaal als je bij de elite hoort dat je te lange kleding draagt, aangezien deze 'elite' ook nog op armen en gewone mensen neer begon te kijken, werd het dragen van te lange kleding verboden, en wel om twee redenen: Om op de mensen neer kijken te voorkomen, en over de grond slepen van kleding is niet bevordelijk voor de hygiene van de kleding, toen is besloten de enkel als markeerpunt te nemen en alles wat daar onder zit is verboden en daarmee in de hel.

  Maar we moeten natuurlijk niet overdrijven en radicaliseren, als de lengte van mijn broek een keer onder de enkels uitkomt zonder dat ik daarbij neer kijk op mensen of de lengte is niet zodanig dat hij over de grond sleept, dan is het uiteraard niet voor de hel, dat slepen en de elite uithangen, dat is voor de hel, daar gaat 't om, en om de lengte te bepalen is voor de enkel gekozen.

  -------------------------------------------------

  De Koran is pre-existent en bestond al voor de schepping van de wereld, zo is de islamitische opvatting. Er zullen moslims zijn die "takfier!" roepen als een andere mohammedaan hier anders over denkt.
  --------------------------

  Mij zult u niets horen roepen, maar hoe weet u dat dan? Ik begin nu wel nieuwsgierig te worden.

  Maar ik begrijp iets niet, waarom maakt u zich druk om dit soort details? Dit is toch iets van de Islam? Wat heeft u nou aan details?

  BeantwoordenVerwijderen
 104. Annabeth,
  Ik heb geen bewijzen uit de sura gelaten, dit is niet waar, u gebruikt een dubieuze vertaling, bovendien komt 'huis en haard' voor in uw vertaling wat niet in staat in het Arabisch, hoe ze eraan zijn gekomen weet ik niet, maar hier staat de sura in het Arabisch, waar niet aan gezeten is:


  هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِن دِيَارِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ مَا ظَنَنتُمْ أَن يَخْرُجُوا وَظَنُّوا أَنَّهُم مَّانِعَتُهُمْ حُصُونُهُم مِّنَ اللَّهِ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُم بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ {2} وَلَوْلَا أَن كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاء لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ
  (59:2,3)


  Alladiena kaffaru: De ongelovigen.

  Min ahli-al kitaab: Mensen van het boek.


  Christenen en Joden heten in het arabisch: Jahood wa Ennassaara.

  Deze twee woorden komen in deze verzen niet voor.

  Als ik u was zou ik mijn vertaalbronnen controleren, daar is veel loos mee, blijkt.

  de originele tekst heb ik voor u neergezet zodat u niet afhankelijk blijft van de vertalers, maar zelf woord voor woord kunt vertalen.


  Enneh..., In de Koran staan geen fouten omtrent Maria, Jezus, Mozes en aaron, dat heb ik eerder uitgelegd.

  BeantwoordenVerwijderen
 105. "De ongelovigen onder de Christenen en de Joden, dus niet de Christenen en de Joden, maar de ongelovigen onder hen, daar gaat 't om."

  Daar ben ik er dus één van. Ik behoor namelijk tot de ongelovigen van de mensen van het boek. Ik geloof namelijk niet aan de Allah van de mohammedanen.

  Ik moet dus door uw Allah uit mijn huis worden gezet en worden verbannen. Gelukkig sta ik niet alleen. Ik ken namelijk geen enkele jood of christen die gelooft in de Allah van de mohammedanen.

  BeantwoordenVerwijderen
 106. "Enneh..., In de Koran staan geen fouten omtrent Maria, Jezus, Mozes en aaron, dat heb ik eerder uitgelegd."

  Dus volgens u waren Mozes en Aaron de broers van Maria de moeder van Jezus?

  BeantwoordenVerwijderen
 107. @ Doegewoon

  U schrijft uw eigen Koran! Niet ik:

  Niet alleen deze 'Quran on line' geeft dezelfde woorden in suras als die van mij.

  Uw verklaring maken de sura betekenisloos omdát 'Allah/Mohammed wilde dat christenen en Joden zich tot Islam bekeren.

  Indien niét waarom Koran?
  En waarom zou 'Allah' zich druk maken om ONGELOVIGEN tussen (!) christenen en Joden als ONGELOVIGEN in Koran?

  LOGICA zou u sieren:

  * u zegt dit waren 'infidels ónder christenen en Joden'
  * Echter Joden en Christenen óók niet in Koran geloven.

  Dit DRIE groepen zijn die niet in Koran geloven/geloofden: christen/Joden en 'infidels'.

  U schrijft nonsense: 'Allah wilde sléchts dat die 'infidels' zich bekeerden tot Koran/

  Maar waarom niet die christenen en Joden bekeren die óók niet in Koran geloven. Of zegt u nog idioter 'Allah wilde dat de 'infidels'zich óf tot het Nieuwe Testament óf tot Thora/Judaisme bekeerden?

  Beide religies die afgeschaft worden in Koran.

  Niet nadenken Doegewoon is de sterkste kant van alle moslims:

  Nogmaals de enige juiste verklaring: Volgens Koran:

  "En wanneer Allah zal zeggen: "Oh, Jezus, zoon van Maria, heb jij tot de mensen gezegd:

  "Beschouw mij EN MIJN MOEDER (!) als TWEE GODEN naast Allah; ik zou niet zeggen waar ik geen recht op heb".

  'Drie Goden' waarvan 'een Maria is' is FOUT, bewezen door de volgende sura:

  "Waarlijk zij [christenen] lasteren God, die zeggen: "Allah is Eén der Drie." Er is geen God dan de enige God. En indien zij niet ophouden met hetgeen zij beweren, zal de ongelovigen een smartelijke straf overkomen".["vernietigen"]

  Enige betekenis mogelijk is:

  Eén der Drie is de 'Drie-Eenheid': 'Vader-Zoon-de Geest' als onverbrekelijke EENHEID, één GOD vertegenwoordigd door:
  1: De Zoon/Jezus-Christus de Messias/Verlosser die als mens geboren:
  2: uit de Vader/God voortkwam, daarmee eenheid was en blijft onverbrekelijk verbonden met
  3: de Geest, als intellect, spiritualiteit, en vlam van inspiratie,

  Deze eenheid onverbrekelijk Vader/Zoon/Geest is; één GOD/Creator, waarom Jezus-Christus uit zowel Vader/Geest geboren werd, GOD is.

  2) De sura zegt dat katholieken zeggen 'Allah is een der drie' (de Drie-Eenheid) ongelovigen zijn want: 'Er is geen God dan de enige God' en dat is 'Allah'.

  Hierdoor bestempeld 'Allah' duidelijk christenen als 'ongelovigen' zoals bedoeld in 1e sura hierboven, niet uw 'onder'

  3)'en indien zij niet ophouden met hetgeen zij beweren, zal de ongelovigen een smartelijke straf overkomen'

  'Allah' zegt hiermee: 'katholieken zijn ongelovigen en leugenaars en INFIDELS; en als zij niet ophouden 'leugens te verkopen zullen zij smartelijk gestraft worden' = 'vernietigd worden" in mijn ovens/de Hel.

  Nogmaals: 'Maria' was en is nooit één van de Drie-Eenheid geweest.

  'Allah':
  a) Wist niet (!) dat Maria geen Godin was;
  b) 'Allah' begreep 'Drie-Eenheid" niet, d.w.z. één en dezelfde GOD/monotheisme/christendom, niét "TWEE Goden' zoals in Koran.

  BeantwoordenVerwijderen
 108. Ik zie dat er kennelijk problemen zijn met de kwaliteit van koranvertalngen. Doegewoon, wat vindt u van de hertaling van Kader Abdolah? hebben we daar meer aan?

  BeantwoordenVerwijderen
 109. Anoniem 20 Januari 2010 21:41,

  NEE, NEE, NEE, God heet in het Arabisch : Allah.

  Lees mijn betoog eens, van: 20 Januari 2010 00:25

  Het zijn twee betogen achter elkaar van 00:25

  BeantwoordenVerwijderen
 110. Anoniem 20 Januari 2010 21:47,

  Nee, U heeft het niet begrepen, Maria is, voor de zoveelste keer, geen zuster van Mozes en Aaron.

  Lees mijn betoog maar van: 19 Januari 2010 19:35

  BeantwoordenVerwijderen
 111. Annabeth,

  U maakt onnodig er een chaos van, Allah is God, God in de Arabische taal is: Allah.

  God / Allah wil gewoon dat iedereen zijn eigen Godsdienst nakomt.

  Waar maakt Allah zich druk om is kletspraat en snijdt geen hout.

  Lees eens mijn reacties van 20 Januari 2010 allebei van 00:25 Daarin staat wat de positie is van de Joden en de Christenen bij Allah/ God.
  En God is echt Allah, het zijn wel twee verschillende talen, maar het gaat om dezelfde God.

  BeantwoordenVerwijderen
 112. @ Esther

  Het niet is te gelóven dat Doegewoon niet begrijpt wat suras duidelijk zeggen; en die naar andere suras verwijzen waarin de verklaring voorkomt die hij niet begrijpt.

  Koran vol met veranderingen (!) staat, verkeerd overgenomen uit de - de originele Geschriften - O.T. Bijbel/Thora:

  Bible/Thora: Abraham lived in the Valley of Hebron. (Genesis 13:18, 23:2, 35:27)

  Koran: Abraham lived in Mecca. (Surah 14:37)

  De idiotie is verder dat Abraham:
  a) Ver voor Koran leefde
  b) Jood was die, indien niet al dood, geen reden had om in zijn (!) tijd 'naar Mekka te reizen'
  om daar 'de fundamenten van een heidense (!) tempel Kabbah te leggen'.

  Als behorende tot het grove, verdraaide en respectloze confisceren van Abraham door Koran.

  Koran op allerlei vlakken te onfatsoenlijk is om in te WILLEN geloven.

  Doegewoon, zou mij niet verbazen, een adept is van de Islam fascistische mullahs in Iran. Kán niet anders voor een moslim die zegt 'ik geloof álles in Koran', maar kan ook een Wahabist of Salafist zijn, in ieder geval 'alles in Koran geloven' doen ook de Talibans.

  en inderdaad er is maar één Koran -die van de Talban & Co., dezelfde zoals aan álle moslims geboden: 'in de hele Koran geloven'.

  Doegewoon in stenigen, handen afhakken, veelwijverij, kindhuwelijken - volgens eigen zeggen - móet geloven.

  ____________________

  BeantwoordenVerwijderen
 113. Esther,
  Ik heb hem niet gelezen helaas, ik zoek hem morgen op op het net.

  Maar ik heb begrepen dat het om een vertaling gaat die net iets anders zou zijn, dat was toen hij een exemplaar aan de koningin bood, eerlijk gezegd heb ik daar geen vertrouwen in, ( Iranees en dergelijke...) want de Koran moet zoveel mogelijk origineel blijven bij het vertalen, en dat is de moeilijkheid.
  ik heb het idee dat Kader hem naar eigen inzichten heeft vertaald, als dat zo is, is dat uiteraard een kwalijke zaak, maar dat weet ik dus niet, ik wil niemand beschuldigen, ik kom er morgenmiddag op terug, dan hoop ik dat ik dan meer weet.

  BeantwoordenVerwijderen
 114. ".....eraan zijn gekomen weet ik niet, maar hier staat de sura in het Arabisch, waar niet aan gezeten is:


  هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِن دِيَارِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ مَا ظَنَنتُمْ أَن يَخْرُجُوا وَظَنُّوا أَنَّهُم مَّانِعَتُهُمْ حُصُونُهُم مِّنَ اللَّهِ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُم بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ {2} وَلَوْلَا أَن كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاء لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ
  (59:2,3)


  Alladiena kaffaru: De ongelovigen.

  Min ahli-al kitaab: Mensen van het boek.
  ..."

  Euh de kriebels hierboven, indien uit de koran,zoals beweerd, is geen arabisch.
  Jammer.

  BeantwoordenVerwijderen
 115. Dirk,
  Vergelijk de letters maar met een Arabische site, dan zult u zelf zien.

  Maar ik ga nu slapen, welterusten allemaal.

  BeantwoordenVerwijderen
 116. Ik heb nooit beweert dat de Koran een wetenschappelijk boek is, dat zijn uw woorden, maar in de Koran staan een aantal uitspraken die inzicht verschaffen in de werking van het universum en alles wat daarin bestaat, hoewel er een aantal zaken in het universum al voor de komst van de Koran bekend waren, gold dat niet voor alle volkeren. En dan is  neen, dat klopt wel, maar dat is ook niet het verwijt.
  Het namelijk héél opvallend hoe u een link probeert te leggen tussen moderne wetenschap en de zogenaamde waarheid, verscholen in de koran.
  Geloof houdt zich namelijk niet aan waarheidsvinding.
  Het is opvallend dat de koran zich wel druk maakt over zeven hemelen, volgens u, en tegelijkertijd zeer foutief is omtrent de ontwikkeling van een embryo.
  Ik bedoel als ie iets interessants te vertellen had, waarom atomen en quarks en de samnesteling van ons universum over het hoofd gezien ?
  Das toch vreemd, of zou het werkje dan toch mensenwerk zijn ?
  Heel raar dat de koran zich druk maakt over het fijne leven van homo's, maar DNA wordt niet vernoemd. Sterker nog de kennis omtrent dat wordt door malloten zoals u ontweken.
  Heel vreemd
  Homo's worden helemaal geen prettig leven toegewenst.
  Daar komt geen greintje liefde bij kijken.
  kortom. Het is net alsof nadat u als ijverige leerling de opdracht niet heeft kunnen vervullen, en deze aan u wordt uitgelegd, u met de reactie komt van "O, maar dat had al begrepen hoor."

  Zo leest u de koran.

  Probeert u de volgende keer eens zonder gebruik te maken van de westerse wetenschap, misschien dat u opzien baart, maar reken op een teleurstelling.
  Nee Dirk, nogmaals: Deze discussie ging echt niet over het wel of niet geloven in een verhaal, u probeert nog eens de discussie te frustreren door het een andere wending te geven, ik vraag nog steeds waarom Hans Jansen dit transformatieverhaal heeft getransformeerd tot het uitschelden van Joden voor apen en zwijnen, dat vraag ik me af, en dat heb ik al 195 keer

  Ja, maar daar gaat het nu juist wèl om. U heeft het zelf ter berde gebracht nota bene.
  U beweert dat de koran de juiste weg is, een boek van waarheid is, ik beweer dat u dat niet hard kan maken.
  U gebruikt de koran als leidraad voor uw leven en tussen die rommel, die u zonder bewijsvoering als waarheid accepteert, staat ook het toververhaal van joden naar apen.
  Zelf gedicteerd door de grooote baas himself.
  En de koran is het boek van waarheid en u volgt die.
  punt.


  Toch wil ik iets vermelden waar onderzoekers recent achterkwamen, volgens mij zegt dit iets over zoet-en-zoutwatergrens op zee:

  ************************
  Hij heeft de twee zeeën gescheiden, die elkander eens zullen ontmoeten.

  Daartussen is een versperring geplaatst welke zij niet kunnen passeren.

  Ja dit is toch bullshit hoor.

  Hoe weet u nu of de grooote baas het hier niet over Amsterdam heeft ?
  De amstel is zoet, ijselmeer zout.

  U zit gwoon een eind weg te interpreteren. Bewijs dat nu eens dat wat in de koran staat daadwerkelijk een connectie heeft met het verschil tussen zoet en zout water.
  DAT is de vraag.


  Maar vergeet één ding niet Dirk, homo's worden in verschillende westerse landen ook niet erkent en geaccepteerd, ik zou me daar zorgen om maken als ik u was.

  Kan mischien wel zo zijn, maar daar ga ik niet over. We zijn hier in Nederland.
  en daar is het bij grondwet verboden om een ander dan aan de Nederlandse wet zich ondergeschikt te achten.
  U bent strafbaar.
  Maar dit is een tolerant land.
  Dat heeft zo zijn voordelen.

  Voor ons.

  BeantwoordenVerwijderen
 117. @ Doegewoon

  "U maakt onnodig er een chaos van, Allah is God, God in de Arabische taal is: Allah."

  Niks "chaos' maar uitleg waarin bewezen wordt dat 'Allah' TWEE fouten maakt:

  1) Door 'Maria is Godin' te verklaren
  2) 'Allah' DRIE Goden maakte van EEN: 'Drie-EENHEID'.

  'Allah' is absoluut NIET GOD van Christenen; noch van de Joden alhoewel Koran voor het merendeel verdraaid (!) gestolen werd uit Thora van de Joden.

  Het Nieuwe Testament (!) juist de verbeterde Koran is. Christenen in Jezus-CHRISTUS de Messias geloven voorspeld in Thora. Het Nieuwe Testament (niet Koran) de verbeterde vervolging is van Thora, waaruit stenigen, veelwijverij, handen afhakken ....niet méér toegestaan zijn in N.T. zoals in Thora en Koran.

  Maar slechts moslims dóór de 'sharia' deze gruwelijke straffen toepassen en veelwijverij, kindhuwelijken toestaan ...

  Thora waarin staat: 'een ieder die zelfs een woord veranderd aan dit heilig boek zal gestraft worden'

  Ecter preciés wat Koran/Mohammed deed is Thora veranderen (en N.T.]

  "God / Allah wil gewoon dat iedereen zijn eigen Godsdienst nakomt."

  Oh ja? De Koran staat bomvol met haat en geweld voor anders gelovigen, en schaft álle andere religies áf.

  Koran/Mohammed/hadiths die haat en geweld predikt, mismakingen onder psychisch en fysiek martelen toestaat zoals handen en voeten 'afhakken van de dief', en kindhuwelijken, en veelwijverij,
  dat vrouwenbesnijdenis niet afschafte maar wel archaische idiotie zoals 'geen varkensvlees eten'; én met een 'profeet' die door moslims beschreven misdadig was

  klopt voor geen meter, kán niet deugen - te rijkelijk bewezen niet deugen - en dit nog steeds bewijzen.

  Een God die schrijft 'ik ben alwetend' en 'afvalligheid van de moslims' verbiedt is regelrecht lachwekkend. Zeg niet 'dit was slechts van toepassing in Mohammed's tijd'! Er zitten zeer waarschijnlijk miljoenen ex-moslims in de gevangenis van Koran/Mohammed waaraan zij in Islamitische landen niet kunnen ontsnappen - zónder straf t/m de doodstraf door 'sharia'.

  'Vrijheid van religie' bestaat niet in Koran/Mohammed, noch vrijheid van meningsuiting.

  BeantwoordenVerwijderen
 118. Hee amateur, je weet niet eens het verschil tussen Arabisch en Arameens !

  BeantwoordenVerwijderen
 119. "Maar vergeet één ding niet Dirk, homo's worden in verschillende westerse landen ook niet erkent en geaccepteerd, ik zou me daar zorgen om maken als ik u was."

  In welke Westerse landen gooien ze, na een gerechtelijke uitspraak, homo's met het hoofd naar beneden van rotsen en hoge gebouwen?

  BeantwoordenVerwijderen
 120. "Een God die schrijft 'ik ben alwetend' en 'afvalligheid van de moslims' verbiedt is regelrecht lachwekkend. Zeg niet 'dit was slechts van toepassing in Mohammed's tijd'! Er zitten zeer waarschijnlijk miljoenen ex-moslims in de gevangenis van Koran/Mohammed waaraan zij in Islamitische landen niet kunnen ontsnappen - zónder straf t/m de doodstraf door 'sharia'."

  En doegewoon erkend bukhari, en in bukhari kan men lezen: "al wie zijn islamitische geloof veranderd, dood hem!"

  BeantwoordenVerwijderen
 121. @ Doegewoon

  Waarom kent u 'moslim', Aramees en plaatst dit als 'Arabisch'? Aramees was de taal van Jezus-Christus.

  Zéér belangrijke verzen die bewijzen dat 'wij respecteren de mensen van het Boek' leugens zijn, doordat 'Al-Hasr' bewijst dat: 'christenen en Joden 'KAFFIRS' zijn:

  Uw Aramees:

  هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِن دِيَارِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ مَا ظَنَنتُمْ أَن يَخْرُجُوا وَظَنُّوا أَنَّهُم مَّانِعَتُهُمْ حُصُونُهُم مِّنَ اللَّهِ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُم بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ {2} وَلَوْلَا أَن كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاء لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ
  (59:2,3)

  In Arabisch:

  هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِن دِيَارِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ مَا ظَنَنتُمْ أَن يَخْرُجُوا وَظَنُّوا أَنَّهُم مَّانِعَتُهُمْ حُصُونُهُم مِّنَ اللَّهِ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُم بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي

  59:2 (Asad) He it is who turned out of their homes,... of [their] first gathering [for war], such of the followers of earlier [Joden] revelation as were bent on denying [!] the truth....

  maar gaat veel verder:

  Al-Baiyinah (The Clear Evidence)
  98:1) (Asad) IT IS NOT [conceivable] that such as are bent on denying the truth..from among the followers be they [Joden] or .. those who ascribe divinity 'to aught BESIDE God'[Drie Eenheid] should ever be abandoned ere there comes unto them the [full] evidence of the truth:

  98:1 'HET IS NIET [denkbaar] dat zij die opzettelijk [?] de waarheid [Koran] blijven ontkennen uit volgelingen van vroegere openbaringen [Joden] of onder hen die in twee TWEE GODEN [katholieken] naast Allah geloven, verlaten zullen worden nadát (!) de waarheid [Koran] onder hen kwam.

  'Allah' zegt:
  * Joden en christenen móeten zich uiteindelijk bekeren óf "verietigd" worden.
  * Is Doegewoon's lariekoek: 'in hun eigen godsdienst mogen geloven'.

  * Allah': 'maar wij zullen hen niet Verlaten totdat (!) 'zij kans kregen óm tot Koran te bekeren;
  * indien niét, 'verlaten" = "vernietiging" van Joden en christenen.

  en betekent:

  * Dat 'Allah'(!) machteloosheid bekende (!) om wie ook (!) te kunnen bekeren.
  * Koran als excuus schrijft: 'ik heb hen VERBLIND voor Koran'
  * Tegenstrijdig dóór de verplichting voor moslims tot bekeren w.o. (!) christenen en Joden.
  * Koran: 'U uw geloof, ik het mijne', belachelijk gemaakt wordt dóór 'Allah's: "zal hen vernietigen"
  * 'Allah' zegt 'Abrahamisch' (YHW) te zijn maar verbiedt de Joden (!) in THORA/YHW te blijven geloven.

  WAUW! té ongelooflijk om waar te kúnnen zijn, is YHW die Joden verbiedt (!!!) in Thora te geloven maar in ARABISCHE (!) 'verbeteringen' w.o. 'Abraham 'die in MEKKA woonde'. Arme Abraham, Jood, die reeds dood, zonder toestemming naar Mekka verhuisd werd.

  'Allah' óók niet wist dat 'Ishmaël de buitenechtelijke (!) zoon van Abraham was, waarom hij geen erfrecht (!) had, in Thora staat als: Ishmaël 'die met iedereen ruzie maakte tot aan zijn dood', 'Allah' voor de 'afstamming van Mohammed' een Arabier, Ishmaël en Jood koos die niet deugde en geen erfrecht had in het 'Huis van Abraham'

  'Allah' deze FOUTE afstamming voor Mohammed bedacht.
  * Allah' in Al-Hashr (The Gathering)FOUT herhaalt: 'zij geloven in DRIE Goden'.

  BeantwoordenVerwijderen
 122. Anoniem :
  En doegewoon erkend bukhari, en in bukhari kan men lezen: "al wie zijn islamitische geloof veranderd, dood hem!"
  -------------------------------

  Dit is hard, maar waar, een moslim mag zijn geloof niet de rug toe keren, maar de (Dood)Straf kan niet door individuen opgelgd worden, zoals Alqaida meent, maar moet door de rechter in een Islamitisch staat worden beslist, bovendien moet de 'verdachte' als gevaar voor de staatsveiligheidworden gezien, wil hij de doodstraf kunnen krijgen.

  Dit geldt uiteraard alleen voor moslims, dus de niet-moslims hoeven zich hier niet druk om te maken, zolang u geen moslim bent, heeft u er toch geen last van?

  BeantwoordenVerwijderen
 123. dirk zei...
  Hee amateur, je weet niet eens het verschil tussen Arabisch en Arameens !
  --------------------------

  Wel knap van mij dan, ik heb nooit Aramees geleerd, maar ik kan het wel lezen!!!

  Wat een waanzin weer, hé Dirk, dit is weldegelijk Arabisch, ik neem aan dat u in staat bent om een klein onderzoekje te verrichten hoe de twee talen eruit zien?

  Maar zoals altijd, u bent voortdurend bezig elke discussie een andere draai te geven, daar bent u een ster in.


  -----------------------------------------------
  Nee Dirk, nogmaals: Deze discussie ging echt niet over het wel of niet geloven in een verhaal, u probeert nog eens de discussie te frustreren door het een andere wending te geven, ik vraag nog steeds waarom Hans Jansen dit transformatieverhaal heeft getransformeerd tot het uitschelden van Joden voor apen en zwijnen, dat vraag ik me af, en dat heb ik al 195 keer

  Ja, maar daar gaat het nu juist wèl om.
  -------------------------------------------------

  Discussie over dat onderwerp ben ik begonnen, dus, daar gaat het juist NIET om.

  BeantwoordenVerwijderen
 124. Annabeth,
  Kijk, u wilt niet toegeven dat er maar 1 God bestaat, en die God heet in elke taat weer anders, maar ik weet wel waarom, als u wel erkend dat er maar 1 God bestaat, dan is geen plaats meer voor de discussie zoals u die nu voert, nl.: Allah wil dat wij bekeren tot de Islam, Allah wil dit en dat, zus en zo........, ja, dat heeft dan weinig zin, er is maar 1 God, en die heeft de 4 heilige boeken doen nederdalen, moslims zijn verplicht om ook in de andere 3 Godsboeken te geloven en te aanvaarden, dat blijkt uit meer dat 1 Korancitaat.
  ---------------------------------------------------

  98:1 'HET IS NIET [denkbaar] dat zij die opzettelijk [?] de waarheid [Koran] blijven ontkennen uit volgelingen van vroegere openbaringen [Joden] of onder hen die in twee TWEE GODEN [katholieken] naast Allah geloven, verlaten zullen worden nadát (!) de waarheid [Koran] onder hen kwam.
  --------------------

  Nu citeerd u voor de zoveeste keer naar eigen inzicht een citaat uit de Koran, de werkelijke vertaling luidt:


  "De ongelovigen onder de mensen van het Boek en de afgodendienaren konden niet worden bevrijd, vََrdat een duidelijk bewijs tot hen gekomen was,

  2. Een boodschapper van Allah, die aan hen de zuivere bladzijden voordroeg.

  3. Waarin alle geschriften verzameld zijn"

  ***************************************

  Ik begrijp niet hoe u aan die woorden komt, die steeds tussen haakjes staan!

  Duidelijk dat de Koran hier niet de Christenen en de Joden bedoelt, want er staat duidelijk: "De ongelovigen onder de mensen van het Boek " Dat betekent: De Koran heeft het hier over de Christenen en de Joden, maar dan alleen de ongelovigen onder hen. Maar bij de afgodendienaren, zien we geen uitzondering, dus dat is wel 1 groep mensen, er staat niet: "Onder hen" Maar alleen afgodendienaren.

  -------------------------------------------  * Allah': 'maar wij zullen hen niet Verlaten totdat (!) 'zij kans kregen óm tot Koran te bekeren;
  * indien niét, 'verlaten" = "vernietiging" van Joden en christenen.
  ------------------------

  Waar is de bron van deze onzin??
  Ineens staan er geen versnummer bij!

  BeantwoordenVerwijderen
 125. Nee Annabeth, niet vervalsen, overal in de Koran waar Joden en Christenen genoemd worden, waarbij iets loos is, staat altijd: "De ongelovigen onder hen" Dat betekent dat de Koran Joden en Christenen niet over één kam scheert, maar onderscheid maakt tussen de gelovigen en de ongelovigen onder de Joden en de Christenen.

  Ik zeg altijd: in de Koran zul je geen tegenstrijdigheden vinden, voor de Christenen en de Joden geldt nog altijd:


  **************************
  « En wij hebben de Thora neergezonden met een leidraad erin en een licht, waarmee de profeten die zich [aan God] overgeven oordeel vellen voor hen die het jodendom aanhangen. (...) Vreest dan de mensen niet maar vreest Mij en verkwanselt Mijn tekenen niet. En wie niet oordeel vellen volgens wat God heeft neergezonden, dat zijn de ongelovigen.» (Koran 5:44)


  «En wij hebben Jezus, de zoon van Maria, in hun spoor laten volgen als bevestiger van wat er van de Thora voorzijn tijd al was. Wij gaven hem de Evangeliën met een leidraad erin en een licht ter bevestiging van wat de Thora voor zijn tijd al was en als een leidraad en een aansporing voor de godvrezenden. En laten de mensen van de Evangeliën oordeel vellen volgens wat God heeft neergezonden. En wie dat niet doen, dat zijn de verdorvenen. » (Koran 5:46-47)
  ***********************


  Islam verwerpt daarmee het assimileren van andersgelovigen, maar schrijft integendeel waarachtigheid binnen het eigen geloof voor.

  Op de dag der opstanding zal God deze mensen dus ook niet laten vallen en wegzetten als ongelovigen.  ***********************
  «Onder de mensen van het boek zijn er die in God geloven, in wat naar jullie is neergezonden en in wat tot hen is neergezonden, terwijl zij zich deemoedig aan God onderwerpen. Zij verkwanselen Gods tekenen niet. Zij zijn het voor wie hun loon bij hun Heer is (Koran 3:199)
  ****************************

  BeantwoordenVerwijderen
 126. Esther,
  Ik heb wat onderzoek gedaan naar de Koran van Kader Abdolah, het blijkt dat hij de soera's een andere volgorde heeft gegeven, herhalingen weggelaten, terwijl dat ergens goed voor kunnen zijn en een soera toegevoegd!!!

  Zoals velen, is Kader geen kenner van de Koran, hij dacht dat er echt haatdragende passages in de Koran staan, en besloot die zodanig te veranderen dat deze wel vriendelijk over moeten komen!!!

  Grootste onzin natuurlijk, want hij ziet het verschil niet tussen de ongelovigen en de mensen van het boek (Joden en Christenen) en gaat er vanuit de Koran Joden en Christenen bestempeld als ongelovigen, terwijl dat daar duidelijk een onderscheid in gemaakt wordt, nl.: De ongelovigen onder de mensen van het boek.

  Conclusie: Helaas voor Kader, zijn vertaalde Koran is waardeloos, en dient doorverwezen te worden naar de prullenbak, ik adviseer de Koningin dan ook deze 'koran' bij het afval te deponeren.

  Waardeloos, nutteloos en niet betrouwbaar.

  Ik heb uiteraard niks tegen Kader Abdolah, maar in dit geval slaat hij wel een flater.

  BeantwoordenVerwijderen
 127. @ Doegewoon
  U leest niet goed wat ik reeds zei en/of bewezen heb:

  "Kijk, u [Annabeth] wilt niet toegeven dat er maar 1 God bestaat"

  Dat geloof (!) ik, maar is NIET de God in Koran, die vollédig tegenovergesteld is, ik volledig veracht! Echter het Nieuwe Testament volledig FOUTLOOS is op elk gebied dat de mensheid dient.

  Niemand kán bewijzen dát God bestaat, slechts gedwongen tot 'geloven in', of niet geloven in God. Bewezen juist doordat, sinds de oertijd, mensen verschillende CONCEPTEN van God aanhielden, die specifiek verschillen in wat God betekent/is; en dat werd één God in monotheisme maar ik niet aanvaard dat één God per definitie beter is dan in polytheisme 'meerdere Goden', w.o. Hindoeisme met juist uiterst respect voor de natuur 'waarin God leeft' een grote dosis animisme kent, zéér spiritueel en bewonderingswaardig is, zoals 'primitieve 'heidense' godsdiensten dat kunnen zijn, maar niet allemaal.

  Elke (!) beschrijven van God die te gelimiteerd is.

  u en ik wel degelijk in een andere God geloven.

  Ik, per definitie, monotheisme, niet als beter' kan zien. En zeer verdacht, Koran getuigd van dezelfde mysogenie als die zichzelf juist als uiterst godsdienstig aantekenen w.o. de Talibans.

  "moslims zijn verplicht om ook in de andere 3 Godsboeken te geloven en te aanvaarden..."

  Nonsense: moslims kunnen niet én in 'Allah' én in CHRISTUS geloven; niet zeggen 'Abraham woonde in Mekka', dit niet zo is voor Joden in Thora/Judaisme.

  Het volgende heeft niets te maken met eerder geplaatste verzen 'mijn' 98:1 Herlees op deze link - wat er DUIDELIJK staat: 'Joden en christenen zijn de ongelovigen'

  Wat er niét staat is uw:

  "De ongelovigen ónder de mensen van het Boek "

  "Ineens staan er geen versnummer bij! Waar is de bron van deze onzin??"

  Nogmaals de link waar ik die verzen las:

  http://www.islamicity.com/quransearch/action.lasso.asp?-db=Quran&-lay=tblMasterTranslit&-format=SReply1.asp&-op=cn&Topics=2091&-token=People%20of%20the%20Book:among%20them%20are%20Unbelievers&-Sortorder=ascend&-Sortfield=cv&-find

  "Nee Annabeth, niet vervalsen ... "De ongelovigen onder hen"

  Zoals eerder bewezen (!) hierboven'de ongelovigen onder hen' heeft geen zin doordat christenen in CHRISTUS/Messias/GOD, niét in 'Allah'.

  En waaróm specifiek (!) over 'ongelovigen onder Joden en christenen', maar niét over ALLE 'ongelovigen' die óók onder moslims bestonden en nog?

  "Ik zeg altijd: in de Koran zul je geen tegenstrijdigheden vinden"

  Héél veel tegenstrijdigheden in Koran specifiek onderaan op:

  http://www.answering-islam.org/Quran/Contra/

  **************************
  «Koran 5:46-47) U begrijpt weer niet wat u leest:

  "En laten de mensen van de Evangeliën oordeel vellen volgens wat God [Allah!] heeft neergezonden. En wie dat niet doen, dat zijn de verdorvenen"

  'Volgens de Evangeliën' is Jezus- CHRISTUS/Messias/GOD (!) niét 'Allah' waarom dit: "En wie dat niet doen, dat zijn de verdorvenen':christenen zijn.

  Logica betekent dat Koran waarin 'CHRISTUS een leugen is', LOGISCH géén toestemming kán geven vóór CHRISTUS.

  BeantwoordenVerwijderen
 128. john:
  God is weldegelijk verantwoordelijk voor alle heilige boeken.

  -----------------------------------------

  "En laten de mensen van de Evangeliën oordeel vellen volgens wat God [Allah!] heeft neergezonden. En wie dat niet doen, dat zijn de verdorvenen"
  ------------------------

  Dat betekent: Christenen en Joden, Lees je eigen boek.
  Waarom? Omdat God de Bijbel en de Thora heeft neergezonden, daarom.

  U ontkent graag dat God Allah, en Allah God is, dan kunt u het volgende tot in de lengte van jaren blijven roepen, nl.:

  'Volgens de Evangeliën' is Jezus- CHRISTUS/Messias/GOD (!) niét 'Allah' waarom dit: "En wie dat niet doen, dat zijn de verdorvenen':christenen zijn.

  Logica betekent dat Koran waarin 'CHRISTUS een leugen is', LOGISCH géén toestemming kán geven vóór CHRISTUS.
  -----------------

  Maar zo werk het natuurlijk niet, u heeft geen rekening gehouden met de volgende verzen, waaruit blijkt dat dezelfde God verantwoordelijk is voor de Bijbel, Thora en de Koran, de moslims opgedragen heeft ook in deze twee boeken te geloven en de mensen van het boek, dus Joden en Christenen aanspoort vooral hun eigen geschriften en boeken aan te houden.

  Het is wel zo, wie moslim is mag geen Jood of Christen meer worden, terwijl Joden en Christenen altijd de Islam MOGEN omarmen, indien niet, moeten ze vooral de bijbel en de Thora aanhouden, staat duidelijk omschreven in de Koran.

  Leest u mee:

  "O kinderen Israëls! Gedenkt Mijn gunsten, welke Ik u bewees en weest getrouw aan Mijn verbond. Ik zal Mijn verbond met u houden en Mij alleen zult gij vrezen.

  En gelooft in hetgeen Ik heb geopenbaard, vervullende datgene, wat gij reeds bezit en weest niet de eersten, die het verwerpen; verruilt evenmin mijn tekenen voor geringe prijs en zoekt bescherming in Mij alleen.

  En verwart de waarheid niet met de onwaarheid, noch verbergt de waarheid tegen beter weten in.
  (2:40,42)
  -----------------------------------

  Zij, wie Wij het Boek hebben gegeven, volgen het na, zoals het behoort te worden nagevolgd; dezen zijn het, die er in geloven. En die er niet in geloven, zullen de verliezers zijn.

  O, gij kinderen Israëls, gedenkt Mijn gunsten die Ik u bewees, dat Ik u boven die volkeren verhief.
  (2:121,122)

  ---------------------------------
  Zegt: "Wij geloven in Allah en in hetgeen ons is geopenbaard en in hetgeen tot Abraham, Ismaël, Izaak, Jacob en de stammen werd nedergezonden en in hetgeen aan Mozes en Jezus werd gegeven en in hetgeen aan alle andere profeten werd gegeven door hun Heer. Wij maken geen onderscheid tussen hen en aan Hem onderwerpen wij ons.
  (2:136)
  ----------------------------------
  Hij heeft u het Boek met de waarheid nedergezonden, vervullende, hetgeen er aan voorafgaat en Hij zond voordien de Torah en het Evangelie als leiding voor het volk en Hij heeft de Furqaan geopenbaard.

  Voorzeker, zij, die de tekenen van Allah verwerpen, zullen een strenge straf ontvangen; Allah is machtig, de Heer der Vergelding.

  -->Furqaan = Ander woord voor Quraan.
  (3:3,4)
  ---------------------------------

  O, mensen van het Boek, waarom verwerpt gij de tekenen van Allah terwijl gij er getuige van zijt?

  O, mensen van het Boek, waarom verwart gij de waarheid met de leugen en verbergt de waarheid tegen beter weten in?
  (3:70,71)
  --------------------------------

  Alle voedsel was de kinderen Israëls geoorloofd, uitgezonderd hetgeen Israël zichzelf verbood voordat de Torah was nedergezonden. Zeg: "Komt met de Torah en leest haar als gij waarachtig zijt."

  Degenen die hierna een leugen verzinnen tegen Allah, zijn de onrechtvaardigen.
  (3:93,94)
  -------------------------------

  O gij die gelooft, gelooft in Allah en Zijn boodschapper en in het Boek dat Hij Zijn boodschapper heeft geopenbaard, en in het Boek, dat Hij voordien openbaarde. En wie Allah en Zijn engelen en Zijn Boeken en Zijn boodschappers en de laatste Dag verwerpt, is waarlijk ver afgedwaald.
  (4:136)

  BeantwoordenVerwijderen
 129. Hoe zullen zij u tot rechter maken wanneer zij de Torah bij zich hebben waarin Allah's oordeel is? Toch wenden zij zich af. En zij zijn geen gelovigen.

  Waarlijk, Wij zonden de Torah neder, waarin leiding en licht was, waarmede de profeten die gehoorzaam waren recht spraken voor de Joden en de Rabbijnen en de wetgeleerden, omdat hun de bewaking van Allah's Boek was opgelegd en zij waren daarvan getuigen. Vreest daarom de mensen niet, doch vreest Mij en ruilt Mijn tekenen niet in tegen het wereldse. En wie niet rechtspreken volgens hetgeen Allah heeft nedergezonden, zij zijn ongelovigen.

  En Wij schreven hen daarin voor: Een leven voor een leven, oog om oog, neus om neus, oor om oor, tand om tand en (rechtvaardige) vergelding voor wonden. En hij, die van het recht hierop afziet, dit zal een verzoening voor zijn zonden zijn en wie niet rechtspreken bij hetgeen Allah heeft nedergezonden, zijn onrechtvaardigen.

  En Wij deden Jezus, zoon van Maria in hun voetsporen treden, vervullende, hetgeen vََr hem in de Torah was (geopenbaard), en Wij gaven hem het Evangelie, dat licht en leiding bevatte, bevestigende hetgeen daarvََr in de Torah was en een leiding en een vermaning voor de godvrezenden.

  En laat de mensen van het Evangelie richten naar hetgeen Allah daarin heeft geopenbaard en wie niet richten naar hetgeen Allah heeft geopenbaard, zijn de overtreders.

  En Wij hebben u het Boek (de Koran) met de waarheid geopenbaard vervullende hetgeen daarvََr in het Boek (de Bijbel) was (verkondigd) en als bewaker daarover. Richt daarom tussen hen naar hetgeen Allah heeft geopenbaard en volg hun boze neigingen niet tegen de waarheid die tot u is gekomen. Voor iedereen bepaalden Wij een wet en een weg. En indien Allah had gewild zou Hij u allen tot één volk hebben gemaakt, maar Hij wenst u te beproeven met hetgeen Hij u heeft gegeven. Wedijvert dus met elkander in goede werken. Tot Allah zult gij allen terugkeren, dan zal Hij u datgene mededelen, waarover gij van mening verschilt.
  (5:43 t/m 48)
  --------------------------------

  Zeg: "O, mensen van het Boek, gij steunt op niets voordat gij de Torah en het Evangelie en hetgeen u van uw Heer is nedergezonden, onderhoudt. En waarlijk, hetgeen u van uw Heer is nedergezonden zal velen hunner in opstandigheid en ongeloof doen toenemen; treurt derhalve niet over het ongelovige volk.
  (5:68)
  ---------------------------------

  En als gij over hetgeen Wij tot u hebben nedergezonden twijfelt, vraagt dan degenen die het Boek vََr u hebben gelezen. Inderdaad, de waarheid is van uw Heer tot u gekomen; behoor daarom niet tot de twijfelaars.

  En behoor niet tot degenen, die de tekenen van Allah verloochenen, anders zult gij tot de verliezers behoren.
  (10:94,95)
  -----------------------------------

  En twist met de mensen van het Boek slechts op de goede wijze; doch zeg tegen de onrechtvaardigen: "Wij geloven in hetgeen ons is geopenbaard en hetgeen u is geopenbaard; en onze God en uw God is Eén; en aan Hem onderwerpen wij ons."
  (29:46)
  ---------------------------------

  En hetgeen Wij u hebben geopenbaard van het Boek is de Waarheid, vervullend hetgeen voordien (geopenbaard) was. Voorzeker, Allah kent en doorziet Zijn dienaren.

  Dan gaven Wij het Boek als erfdeel aan diegenen Onzer dienaren die Wij uitkozen. En onder hen zijn er die zich zelven te kort doen, anderen die de middenweg bewandelen en nog anderen die in goedheid en deugd uitmunten naar Allah's gebod. Dat is de grote genade.
  (35:31,32)
  --------------------------------

  En voordien was het Boek van Mozes een leiding en een barmhartigheid: en dit Boek (de Koran) is bevestigend in duidelijke taal, om de onrechtvaardigen te waarschuwen en als verblijdend nieuws voor de goeden.
  (46:12)
  ---------------------------------

  " Logica betekent dat Koran waarin 'CHRISTUS een leugen is', LOGISCH géén toestemming kán geven vóór CHRISTUS "
  ------------------------

  Bovenstaande reeks Koranverzen maken gehakt van uw stelling.

  BeantwoordenVerwijderen
 130. En als klap op de vuurpijl:

  ---------
  En indien uw Heer had gewild, zouden allen die op aarde zijn, zeker tezamen hebben geloofd. Wilt gij de mensen dan dwingen, gelovigen te worden?
  (10:99)


  Dit vers geldt uiteraard niet tijdens een oorlog, want dan strijd de moslim wel voor de zaak van allah, dat betekent bij een conflict net zolang strijden tot men moslim wordt, echter, wanneer de tegenpartij staakt het vuren verkondigt, dienen de moslims ten alle tijden daarin mee te gaan en zo de zaak van Allah te laten varen, immers, na een staakt het vuren is geen vijandelijkheid meer toegestaan, staat ook in de Koran.

  ------------------------------------------------

  Héél veel tegenstrijdigheden in Koran specifiek onderaan op:

  http://www.answering-islam.org/Quran/Contra/
  -------------------

  Iedere kleuter kan deze site afkraken.

  --------------------------------------------------


  Islamhaters halen vaak oorlogsverzen aan, om te proberen aan te tonen hoe geweldadig de Islam wel niet is, daarbij worden alle citaten uit hun verband gerukt, door selectief te werk te gaan.

  Nu ben ik wel bereid moeite te doen en een en ander hier neer te zetten, maar de overgrote meerderheid van de moslims neemt deze moeite niet, deels omdat de kennis simpelweg ontbreekt (Ik zeg niet dat ik een expert ben), en deels omdat ze overrompeld worden door de vele anti-Islam schrijvers en de vele spijtige gebeurtenissen heden ten dagen, gepleegt door mensen die oorspronkelijk moslim zijn. Door dit alles verliest de gemiddelde moslim alle moed om nog iets te ondernemen.
  Vandaar dat men zich regelmatig terecht afvraagt waarom het zo muisstil is vanuit de richting van de moslims wanneer er weer eens een aanslag plaats vind in naam van de holbewonersbende genaamd Alqaida, deze lieden misbruiken de Koran op een identieke manier zoals de Islamhaters dat doen, om hun malle daden te rechtvaardigen, want ja, het moet ergens op lijken, anders krijg je als organisatie ook geen aanhang.

  Ik roep de wijze moslims dan ook op van zich te laten horen, niet om het slachtofferrol te bekleden, maar om voor zichzelf op te komen, en zo Alqaida de kans op bestaansrecht te ontnemen.

  BeantwoordenVerwijderen
 131. @ Doegewoon

  "Dit vers geldt uiteraard niet tijdens een oorlog, want dan strijd de moslim wel voor de zaak van allah"

  Sure, u bent Al Qaida die zegt niet alleen hetzelfde maar doet dit, zo ook de Talibans.

  U bent een Islam fascist 'ik geloof in hele Kora'n/sharia'

  U staat achter het Staatsbestel, het Kalifaat, die fascitoide Koran Tirannie onder de Inquisitie, het 'sharia' strafrecht.

  Ik heb slechts uw excuses gelezen voor het verkrachten door Mohammed van het kind Aisha.

  U kunt mij met geen enkel citaat overtuigen wat logisch is dat wij 'God niet kennen' indien wél zouden wij niet hoeven 'gelóven in God, zonder bewijzen zijn.
  Indien u Thailand geboren zou zijn zou u Boeddhist zijn, in Christendom christen, op Bali en in India Hindoe, onder de hoogst geciviliseerde Oude Romeinen en Grieken zou u polytheist zijn, u bent toevalig waar ook Islamitisch land geboren, indien niet kreeg u toegang tot Koran, ontelbare miljoenen moslims zijn analfabeten kunnen de Koran niet lezen krijgen die opgedreund, hébben keuze en krijgen levenlang geen 'vrijheid voor keuze van religie'

  Logica is u onbekend:

  "En indien uw Heer had gewild, zouden allen die op aarde zijn, zeker tezamen hebben geloofd. Wilt gij de mensen dan dwingen, gelovigen te worden?
  (10:99)"

  U begrijpt weer niet wat u zegt:

  * 'Allah' hierdoor bekend ONMACHTIG te zijn,
  * Dit vollédig tegenstrijdig is met aantallen andere suras waarin iedereen vervloekt wordt die géén moslim is deze haat en geweld voor en vervloeken van niet moslims ONMACHT uitspreekt, 'Allah' zegt 'ik ben niet in stáát iedereen te bekeren'.

  Hetzelfde geldt voor 'ik heb hen blind gemaakt'

  Volledig kwatst gezegd door 'Allah' die veelvoudig in suras juist wil (!!!) dat mensen zich tot Islam bekeren.

  Dit is omdat er geen logische verklaring kán bestaan voor het bestaan van Boedisten, Hindoes, christenen, 'primitieve godsdiensten', ...

  'had gewild' slechts een excuus van 'Allah' óm 'Almachtig' te lijken 'ik doe het express'

  wat bovendien misselijk is om mensen 'blind' te maken voor 'de waarheid Koran'.

  Koran klopt niet.

  De Geschiedenis van Islam is vanaf het begin met Mohammed GRUWELIJK bloedlustig.

  BeantwoordenVerwijderen
 132. Annabeth,
  Ik weet niet wat u aan het filosoferen bent, u kunt die schrijfsels van u niet onderbouwen, u bralt maar wat in de rondte, wat ik schrijf kan ik wel onderbouwen, dat is niet leuk, dat ben ik met u eens, en kom niet met Alqaida aanzetten, want iedereen weet wat zo'n club wil hebben, nl.: Één ieder die het niet eens is met hun moet opgeblazen worden! En dat heeft dus niets met Islam te maken.

  U gooit dit gezeur plotseling op een andere boeg, probeer de bovenstaande korancitaten maar te ontkrachten als u kunt, u had het toch altijd over:

  "Logica betekent dat Koran waarin 'CHRISTUS een leugen is', LOGISCH géén toestemming kán geven vóór CHRISTUS"


  Nu schrijft u er plotseling niet meer over!

  Waar staan die verzen dan voor?
  Hoe komt de Koran aan die verzen dan?
  Als u die verzen leest, kunt u niet meer volhouden dat Christus volgens de Koran een leugen is, en dat hij maar verboden moet worden.
  Zie uw bewering --> LOGISCH géén toestemming kán geven vóór CHRISTUS.

  BeantwoordenVerwijderen
 133. @ Doegewoon

  Kunt u mij in uw eigen woorden uitleggen (niet met suras) wélke "verbeteringen" Koran brengt dat béter is dan Thora en Nieuwe Testament?

  BeantwoordenVerwijderen
 134. @ Doegwoon

  "...moeten ze vooral de bijbel en de Thora aanhouden, staat duidelijk omschreven in de Koran."

  Oh Ja? Wat hebben christenen en Joden met de gecorrumpeerde KORAN te maken die zij AFWIJZEN?

  'Islam MOGEN omarmen" ? Ik ga liever dood = létterlijk gemeend!

  "wie moslim is mag geen Jood of Christen meer worden':

  Miljóenen ex-moslims hebben zich tot Christendom bekeerd, vooral na toegang tot internet en naar 'het Westen' emigreerden, daar ook atheisten werden zoals Ayaan; miljóenen andere moslims zijn analfabeten, niet in staat Koran te lezen 'geboren moslims', en 'verboden Islam te verlaten', kúnnen niet kiezen, GEVANGENEN van Koran. Ex-moslims die uit Turkije, Maleisië,... allerlei Islamitische landen schrijven 'In dit land kan ik geen ex-moslim zijn zónder gevaar', lévensgevaarlijk in landen zoals Afghanistan waar 'sharia' van kracht is.Het verbod op vrijheid van religie een MISDAAD is tegen de Rechten van de Mens vastgesteld door de VN.

  Bovendien belachelijk en leidt slechts tot ellende en huichelen en liegen door ex-moslims die zelfs 'haram' getrouwd zijn met moslimvrouwen die niet mogen weten (!!!) dat zij christen werden. MISDADIG t.o. beiden die hun 'huwelijk' in leugens leven ZIJ,moslim, weet niet dat HIJ ex-moslim is, ZIJ, moslima 'HARAM' om getrouwd te zijn met een christen. HIJ zwijgt als het graf uit ANGST voor 'sharia. als gevolg van de MISDADIGE Koran!

  Iedereen kan christen worden; en 'de christenen verlaten', nérgens in N.T. staat dat dit niet mag.

  comments ex-moslims die christen werden of zich tot andere religies bekeerden of atheisten werden (meer op internet)

  http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_former_Muslims

  : http://www.amazon.com:80/Leaving-Islam-Apostates-Speak-Out/product-reviews/1591020689/ref=dp_top_cm_cr_acr_txt?ie=UTF8&showViewpoints=1

  http://www.apostatesofislam.com/, :

  http://www.answering-islam.org/Testimonies/

  videos ex-moslims

  http://www.youtube.com/watch?v=dLRJWOIJCak

  http://www.youtube.com/watch?v=4Eldxkk5ZZw&feature=related

  http://www.youtube.com/watch?v=19FU7Yyx4D4&feature=related

  ex-moslim Christian:about '62% verses abrogated in Koran: http://www.youtube.com/watch?v=XYRxrE3-F8U&feature=related

  http://www.youtube.com/watch?v=uKaRSAzzbFE&feature=related

  http://www.youtube.com/watch?v=g6QVcWWJJIQ&feature=related

  BeantwoordenVerwijderen
 135. annabeth zei...
  @ Doegewoon

  Kunt u mij in uw eigen woorden uitleggen (niet met suras) wélke "verbeteringen" Koran brengt dat béter is dan Thora en Nieuwe Testament?
  -------------------------------

  Niet zozeer een verbetering, heb ik nooit beweert ook, maar een bevestiging van de voorgaande boeken, soms een aanvulling, staat ook in de talloze citaten die ik noemde, er staat bv. in de Koran: "Voor de Komst van de Koran hebben wij de Thorah en de Evangelieen doen neerdalen"
  Dit is voor de moslims een bevestiging en een waarschuwing dat de boeken van de Joden en de Christenen van God afkomstig zijn, en dat ze daar rekening mee moeten houden, en erin moeten geloven, hat staat vast dat wanneer ik als moslim, de Bijbel en de Thorah afwijs, dat ik in de rest ook niet meer hoef te geloven, want alles is van God afkomstig (De BOeken).

  BeantwoordenVerwijderen
 136. @ Doegewoon

  U zegt hierboven dat Koran onnodig is.

  Inderdaad omdat Thora alles Koran bevat, het N.T. de vervolmaking is van Thora, de Koran slechts KETTERIJ als corrumpeerde N.T. en Thora.

  Niémand na Thora en N.T. Koran nodig heeft - integendeel Koran gevaarlijk is voor de mensheid.
  Zoals eeuwen geleden een kerkvader zei aan een moslim: Koran/Mohammed heeft sléchts het Zwaard gebracht' als 'verbetering', 'jihad'

  Moslims die zeggen 'Mohammed redde meisjes van levend begraven te worden door 'heidenen' vergeten dat Mohammed Aisha verkrachtte als zeker een vorm van moord, door schuld van Mohammed/Koran moslim meisjes nog steeds verkracht worden ook door pedofielen volwassen mannen zoals Mohammed geweest móet zijn.

  Géén 'verbetering'.

  En nonsens is 'Mohammed verbeterde de positie van vrouwen omdat 'Kadhija' al een zelfstandige zakenvrouw was, Mohammed ook haar opdoekte 'verlaat uw huis niet' is de niqaab/burka/hoofddoek als een pot nat het alternatieve 'huis' van moslimvrouwen opdát zij naar buiten móchten gaan.

  De Egyptisch Cleopatra oneindig veel meer vrijheid had vóór Koran; en christenvrouwen altijd al vergeleken met moslimvrouwen die zichzelf ten schande zetten door hoofddoeken etc te willen (!) dragen met een perverse 'profeet' met te veel vrouwen in zijn bed en geen moeite had met slavinnen te verkracten.

  Koran heeft geen énkele 'verbetering' gebracht, integendeel 'sharia' straffen zijn ontoelaatbaar; en deze binnen een gesloten voor niet-moslims fascistoide politiek systeem het 'Kalifaat' waaróm u zegt 'moslims mogen zich verdedigen in oorlog'.

  Echter geen enkele moslim, niémand mág zich 'in tijden van oorlog verdedigen' behálve voor Nederland. U bewijst sdlechts de aanmatigende en gevaarlijke Koran voor Europeanen omdát moslims zeggen onze VIJANDEN te zijn, zoals Mo B, Al Qaeda... 'in naam van Allah ter verdedigen van Koran/Mohammed' ons te mogen vermoorden.

  Aantallen redenen waarom de Koran/Mohammed/moslims niet welkom zijn onder niet moslims; en u Wilders gelijk geeft.

  BeantwoordenVerwijderen
 137. @ Doegewoon

  Drie-Eenheid die 'Allah' afkraakt, die Christus belachelijk maakt, een 'leugen' noemt, en christenen daarom zál vernietigen"

  'Allah' GOD niet kan zijn door wat Drie-Eenheid betekent als louter SPIRITUALITEIT:

  "Het mysterie van de allerheiligste Drieëenheid is het centrale mysterie van het christelijk geloof en het christelijk leven. Het is het mysterie van God in zichzelf, Het is dus de bron van alle andere geloofsmysteries, het licht dat hen verlicht. Het is de meest fundamentele en essentiële leer in de "hiërarchie van de geloofswaarheden.

  De gehele heilsgeschiedenis is dezelfde als de geschiedenis van de wegen waarlangs en van de wijze waarop de ware en enige God, Vader, Zoon en heilige Geest, zich aan de mensen openbaart en zich met de mensen, die zich door de zonde van Hem afgekeerd hadden, verzoent en verenigt".

  De Kerkvaders maken een onderscheid tussen theologia en oikonomia: met de eerste term bedoelen ze het mysterie van het innerlijk leven van God als Drieëenheid, met de tweede alle werken van God, waarin Hij zich openbaart en zijn leven meedeelt. Door de oikonomia wordt ons de theologia geopenbaard; maar omgekeerd verklaart de theologia heel de oikonomia. De werken van God openbaren wie Hij in zichzelf is; en omgekeerd verheldert het mysterie van zijn innerlijk leven het verstaan van al zijn werken. Zo gaat het op analoge wijze tussen menselijke personen. De persoon toont zich in zijn handelen en hoe beter wij een persoon kennen, des te beter begrijpen wij zijn handelen.

  De Drieëenheid is een geloofsmysterie in strikte zin, één van de "mysteries die in God verborgen zijn en die niet gekend kunnen worden, tenzij zij door God geopenbaard worden".

  God heeft wel sporen van zijn trinitair wezen achtergelaten in zijn scheppingswerk en - het hele Oude Testament door - in Zijn openbaring. Maar het innerlijk leven van zijn wezen als heilige Drieëenheid vormt een mysterie dat ontoegankelijk is voor het verstand alleen en zelfs voor het geloof van Israël vóór de menswording van Gods Zoon en de zending van de heilige Geest".

  BeantwoordenVerwijderen
 138. @Annabeth

  -Leg mij eens uit dan waarom er drie goden zijn dan? Trinity?
  -Waarom zou een god sterven en de andere twee in leven blijven?
  -Wie heeft beslist dan dat die drie goden zijn?
  - Moet ik ze als een familie zien? In de bijbel wordt toch vaak gezegd o mijn zoon...blabla.... Waarom zou een Vader zijn zoon op deze manier laten afslachten, door joden notabene? Was hij dan zo zwak?
  -Als Jezus Christus god zou zijn, waarom stierf hij dan? Is een god dusdanig zwak?
  - Is de heilige geest dan een vrouw? (Vader, Zoon (Christus..Geest?)
  - Als zij een familie/gezin zijn, kunnen zij zich dan ook verder voortplanten? Ontstaan hieruit meerdere goden?
  -Kortom, waar in de bijbel staat deze onzin?
  Je zegt dat zij een eenheid vormen? Moet ik ze zien als een appel? Met schil, pitten en klokhuis?
  -Waarom reageert u niet op de God van Doegewoon? Waarom zijn uw drie goden zo zwijgzaam? DG komt met suraas, waarom komt u niet met stukken uit de Bijbel??

  Hebben uw goden hun tongen ingeslikt??

  Ik heb vragen, vragen en nog meer vragen....

  BeantwoordenVerwijderen
 139. @Annabeth

  -Leg mij eens uit dan waarom er drie goden zijn dan? Trinity?
  -Waarom zou een god sterven en de andere twee in leven blijven?
  -Wie heeft beslist dan dat die drie goden zijn?
  - Moet ik ze als een familie zien? In de bijbel wordt toch vaak gezegd o mijn zoon...blabla.... Waarom zou een Vader zijn zoon op deze manier laten afslachten, door joden notabene? Was hij dan zo zwak?
  -Als Jezus Christus god zou zijn, waarom stierf hij dan? Is een god dusdanig zwak?
  - Is de heilige geest dan een vrouw? (Vader, Zoon (Christus..Geest?)
  - Als zij een familie/gezin zijn, kunnen zij zich dan ook verder voortplanten? Ontstaan hieruit meerdere goden?
  -Kortom, waar in de bijbel staat deze onzin?
  Je zegt dat zij een eenheid vormen? Moet ik ze zien als een appel? Met schil, pitten en klokhuis?
  -Waarom reageert u niet op de God van Doegewoon? Waarom zijn uw drie goden zo zwijgzaam? DG komt met suraas, waarom komt u niet met stukken uit de Bijbel??

  Hebben uw goden hun tongen ingeslikt??

  Ik heb vragen, vragen en nog meer vragen....

  BeantwoordenVerwijderen
 140. @ Anomien

  Drie-Eenheid is niet te begrijpen, d.w.z. GOD is te immens onkenbaar voor ons intellect, staat volledig BUITEN ons begrip:

  Drie-Eenheid:

  "Het is het MYSTERIE van God in zichzelf"
  " Het is de BRON van alle andere geloofsmysteries, het licht dat hen verlicht"

  en dat is waar, wat ik morgen zal uit zal leggen - ik ga nu uit.

  BeantwoordenVerwijderen
 141. @Annabeth

  Hahaha

  "en dat is waar, wat ik morgen zal uit zal leggen - "

  Dat noem ik eens discussiëren zeg... Het is gewoon waar...hahaha
  yeah right!..
  Iedereen claimt dat. Ik geloof niet in jouw onzin! Het is een mysterie..wow zeg... wat sterk beargumenteerd... Ga verder met in sprookjes geloven..

  Geef maar eerst antwoord op mijn vragen jah!

  Zal ik je eens wat zeggen, het is ook waar notabene! De drie-eenheid is gewoon verzinsel. De duivel heeft jullie gelovigen goed te grazen genomen! hahaha Dat noem ik nog eens beduveld worden!

  BeantwoordenVerwijderen
 142. @ 'Anoniem'

  U bent niet 'anoniem' maar 1,2,3,

  Kees, Jan, Piet ..... MOSLIM

  Lees de bestiging dat moslims zich laten verlakken wéér bij een Arabist en in de Volkrant:

  TWEE EEUWEN na vermeend (!) Mohammed werd Koran bijelkaar gegraaid. Er bestaan geen enkele bewijzen hoe Islam ontstond:

  Arabist in VK vandaag:

  "....(moslims die hun leven modelleren naar de leefwijze ten tijde van profeet Mohammed), hun onwrikbare standpunten baseren op de Koran en andere vroege religieuze teksten.

  Bezwaar is dat deze pas in de negende eeuw zijn geschreven, twee eeuwen na de daarin geschetste gebeurtenissen. Alle juridische bronnen, theologische teksten en de eerste exegese van de Koran komen uit de negende eeuw.

  Geen Objectieve bronnen
  Zonder objectieve bronnen is het niet makkelijk geschiedenis schrijven, stelt Sijpesteijn, een van de zes Arabische papyrologen in de wereld. Arabische papyri uit de ‘primetime’ van de islam (de eerste twee eeuwen) leveren brokjes objectieve informatie op. Het zijn een soort brieven die verhalen over het dagelijks leven.

  Op grond van de papyri die ze tot nu toe heeft ontcijferd (2 procent van het totaal) stelt Sijpesteijn dat slechts de contouren van de vroege islam bekend zijn.

  ‘We hebben eigenlijk geen idee hoe de vroegste periode was."

  Eerder schreven andere Arabisten en archaeologen hetzelfde:

  GEEN BEWIJZEN waarom álles Koran/Mohammed verzonnen kan zijn,

  en dat is duidelijk

  Koran/Mohammed klopt bewezen niet

  er zijn geen bewijzen voor het Kalifaat, niet voor dat de 'hijdra' ooit plaats vond.

  Alles is vermeend juist doordat er geen archaeologische bewijzen zijn.

  Drie-Eenheid is uiteindelijk het MYSTERIE God's; en niét "Drie Goden', wat ik eerder uitgelegd heb omdát 'Allah'die FOUT maakte in Koran, maar zal het weer doen/komt er aan.

  BeantwoordenVerwijderen
 143. @ Anoniem

  'GOD is niet te kennen'.

  Denk DAAROM aan GOD als onkenbaar, MYSTERIEUS, SPIRIT, SUBSTANCE bij de 'Drie-Eenheid'.

  'de Vader' is OERGEGEVEN 'sinds het begin der tijden':

  "not two Gods, only ONE God like water and ice, not 2 waters, but the same SUBSTANCE in different forms;the Holy Spirit is like a cloud, also the same water, who proceeds eternally from the love of Father to the Son and the love of the Son to the Father... and there are not 3 Gods, but only ONE eternal God:

  God is eternally the Father of Jesus Christ, eternally begotten, not made, and ONE in being with the Father; Jesus is eternally God as the Father, Jesus Christ is as much God as the Father, God from God... but not two Gods, only ONE God like water and ice, not 2 waters, but the same substance in different forms;

  the Holy Spirit is like a cloud, also the same water, who proceeds eternally from the love of Father to the Son and the love of the Son to the Father... and there are not 3 Gods, but only ONE eternal God:

  The God of Abraham and Ishmael and Isaac, of the Sura 2:133, are not THREE Gods, but the only ONE GOD God... and that's why the only one God speaks as "We" and "Us" and "Our", at least 17 times in the Surah of The Ranks (37), in verses 70-130.

  The "Trinity"... "Mary":
  The Koran proclaims that "the Trinity of the Bible" are three Gods: "The Father, Jesus, and Mary"... as declared in the Surah 5:116, "Then God will say: Jesus son of Mary, did you ever say to mankind: "Worship me and my mother as gods besides God?"...

  a gross error in Koran, because in the Bible not that Trinity as "the Father, Jesus, and Mary", but "the Father, Jesus Christ, and the Holy Spirit"... and God cannot make that gross mistake!.

  "The Trinity" is rejected by the Koran, "Unbelievers are those that say: "God is one of three" (5:73)...

  However, every time God speaks in the Koran he does it as "We", "Us", Our", over 100 times!... showing again and again that God is not a single person, but several persons in one divine being: In Sura 37:70-130 the Koran repeats it at least 17 times: "Noah prayed to Us... We bestowed on him... We gave him... We reword the righteous" and every time writes them with capital, "We", Us", "Our"... "Then We sent forth Moses and Aaron with Our signs" (10:75)... over and over is repeated in the same way in Suras 7:1-11, 2, 6, 10...

  "Jesus Christ":several important discrepancies between the Koran and the Bible:
  - The Gospels, say that Jesus is God, was crucified, and resurrected physically...
  - The Koran, denies the 3 facts... but then, praises the "Gospel of Jesus"... that's a "gross error of the Koran",

  because if Jesus is not God, and he was not crucified, the Koran should say that the Gospel of Jesus is wrong, instead of praising the Gospel, and advising to follow the doctrines of the Gospel in Suras 5:46 ... to believe in the Evangeliën

  Bevestigd dat:

  'Allah' DRIE FOUTEN maakte:
  1)'DRIE Goden in Trinity'
  2) Mary als Godin (Haha!)
  3) Mary áls 'een van Drie Goden'
  4) 'Allah' TEGENSTRIJDIG: 'moslims moeten het Boek van christenen 'de Evangeliën' aanvaarden

  ****************************************
  Dit bewijst dat 'Allah' niet alleen de Drie-Eenheid niet begreep (!)maar 'Allah'ook niet begreep dát CHRISTENEN niet bestaan zónder de Kruisiging van CHRISTUS.

  Koran/Mohammed klopt geen barst van.

  BeantwoordenVerwijderen
 144. @Annabeth
  I don't give a crap about your English shit!

  Geef gewoon antwoord op mijn vragen!
  Wat interesseert Koran of mohammed mij nou? Ik stelde vragen over de Bijbel en trinity...

  GIVE ME SOME F* ANSWERS, IF YOU CAN!!!

  BeantwoordenVerwijderen
 145. @Annabeth

  -Leg mij eens uit dan waarom er drie goden zijn dan? Trinity?
  -Waarom zou een god sterven en de andere twee in leven blijven?
  -Wie heeft beslist dan dat die drie goden zijn?
  - Moet ik ze als een familie zien? In de bijbel wordt toch vaak gezegd o mijn zoon...blabla.... Waarom zou een Vader zijn zoon op deze manier laten afslachten, door joden notabene? Was hij dan zo zwak?
  -Als Jezus Christus god zou zijn, waarom stierf hij dan? Is een god dusdanig zwak?
  - Is de heilige geest dan een vrouw? (Vader, Zoon (Christus..Geest?)
  - Als zij een familie/gezin zijn, kunnen zij zich dan ook verder voortplanten? Ontstaan hieruit meerdere goden?
  -Kortom, waar in de bijbel staat deze onzin?
  Je zegt dat zij een eenheid vormen? Moet ik ze zien als een appel? Met schil, pitten en klokhuis?
  -Waarom reageert u niet op de God van Doegewoon? Waarom zijn uw drie goden zo zwijgzaam? DG komt met suraas, waarom komt u niet met stukken uit de Bijbel??

  Hebben uw goden hun tongen ingeslikt??

  Ik heb vragen, vragen en nog meer vragen....

  Geef dan antwoorden op mijn vraag GVD!

  BeantwoordenVerwijderen
 146. @ Jajah 1/2/3/Taliban

  "Leg mij eens uit dan waarom er drie goden zijn dan? Trinity?
  -Waarom zou een god sterven en de andere twee in leven blijven?"

  Waar zijn de boeken van Aisha; en waar de originele Koran gebleven? Koran liegt, predikt haat en geweld, Mohammed was een moordenaar, Aisha probeerde dit te zijn?

  Dit het soort misdadig volk dat moslims 'heilig' verklaren. Hoe is dit mogelijk?

  Nogmaals:

  twee goden' bestáán niet, noch 'drie Goden', noch 'sterft daarvan één God.

  Lees hierboven - en elders waar Drie-Eenheid reeds uitgelegd wordt.

  'Allah' is net zo dom als jij, ook de Drie-Eenheid niet begreep, érger grote en op grove manier beschreven FOUTEN maakt in Koran.

  Leg uit s.v.p. hoe het mogelijk is dat jouw God FOUTEN maakt?

  en vermeend 'Alwetend' niet wist dat Maria géén "Godin" is? Noch 'Een van de drie'?

  Verklaar waarom Mohammed 'heilig' is? Terwijl Mohammed een moordenaar, vrouwen- en kindverkrachter was?

  'heilige familie'? Laat mij niet weer lachen:

  Aisha potentieel de moordenares wilde zijn van Ali, kennelijk ook niet 'heilig'!

  De vrouw van Ali, dochter van Mohammed KRANKZINNIG werd, zij als 'moeder van Islam' als 'heilig' aangetekend wordt omdat zij inelkaar geschopt werd door moslim tegenstanders uit op macht.

  Ali haar alleen achterliet in een huis ver weg van hem, omdat hij gek werd van haar die niet ophield met tieren en vloeken, GEK geworden was. 'Heilig'? Welnee, slecht GEK werd als gevolg van ruzie onder moslims, zij haar kind verloor en daardoor, wel begrijpelijk, GEK werd.

  De 'heilige familie van Islam' kennelijk uit een aantal moordenaars bestond.

  Ali vermoord werd, alhoewel erfgerechtige van Mohhammed, dit erfrecht ontzegd werd door Abu Bakhtir en zijn clique w.o.de gewelddadige Aisha ....

  Moslims slechts leugens verteld werden en worden door wie ook in het verleden en nu om macht over hen te houden.

  BeantwoordenVerwijderen
 147. @ anoniem

  Wat u zegt is onverklaarbaar behalve dat u 'in context en tijd' misdadigers hun misdaden vergeeft.

  Mohammed in 'historische context en tijd':

  *Caravanenberover
  *Trouwde een rijke oude vrouw
  *Pedofiel die een kind van 9 jaar 'trouwde'
  *Verkrachtte Aisha
  *Verkrachtte slavinnen alsof objecten gekocht, gekregen als cadeau, overgenomen
  van een andere man.
  *Liet krijgsgevangen genomen vrouwen verkrachten tijdens 'jihad'
  * Liet mensen stenigen, martelen, verminken w.o. handen afhakken, kelen en verder gruwelijk vermoorden
  *Vermoordde eigen stamgenoten en in andere in stammen zoals Saddam
  *Oorlogsmisdadiger
  *Wreed en medogenloos ook t.o. vrouwen volgens o.a. Bukhari hadiths
  *Liet 700 mannen afslachtren die zich al overgegeven hadden
  *Intolerant verdreef hij andere religies van het Arabische Schiereiland

  De mens Mohammed deugd niet in élke 'context en tijd'

  Mohammed als 'heilige profeet' klopt geen barst van.

  'Mohammed profeet voor Terreur' past hem wel.

  zijn misdaden duren voort w.o. het verkrachten van kleine moslim meisjes

  De seculiere Mohammed zou ik in 'context en tijd' kunnen accepteren als een van helaas altijd te veel oorlogsmisdadiger en dictators echter

  Mohammed op geen énkele manier 'afgezant' van GOD kán zijn

  Zou Mohammed nu leven dan zou hij berecht moeten worden voor: oorlogsmisdaden w.o. martelen en verkrachten van een kind en vrouwen.

  Mohammed naast 'Jezus' te plaatsen is opzich misdadig wat Koran bewijst.

  Ik veracht deze Mohammed ten diepste voor wat hij nog steeds aan misdaden aanricht in 'context' van ónze tijd

  Het is volledig buiten mijn begrip dat wie ook Mohammed als 'profeet' kán zien.

  Omdát bewijzen te over zijn dat hij niet deugde.

  BeantwoordenVerwijderen