De verdediging van het vrije woord

De_verdediging_van_het_vrije_woord_
Wederom actueel!

De verdediging van het vrije woord
De kwestie Wilders en de demonisering van een debat

Zal ons waterige landje dan toch meer en meer op een woestijnland als Iran gaan lijken of houdt 't stand en verdedigen we met z'n allen, hand in hand, autochtoon en allochtoon, de bittere noodzaak die vrijheid van meningsuiting heet?

Nu bekend is dat kamerlid Geert Wilders, de man die vanwege zijn mening 24 uur per dag beveiliging nodig heeft, gedagvaard is voor het aanzetten tot haat en discriminatie en voor groepsbelediging, durf ik van het laatste niet meer zeker te zijn. Wat een toestand weer. De multiculturele heilstaat stelt zo z'n eisen, beter gezegd eist steeds openlijker en agressiever z'n tol op, maar we kunnen toch ook weer normaal gaan doen? We kunnen toch niet aan het opofferen blijven, we zijn toch niet helemaal van lotje getikt?

Laat ik toch maar niet op de zaken vooruitlopen want het zal nog wel even duren voor de rechtszaak tegen Geert Wilders begint. Wilders' partij, de Partij voor de Vrijheid, kan, als er nu verkiezingen zouden zijn, rekenen op maar liefst 20 zetels, wie weet maak ik me dus nodeloos zorgen en wind ik me voor niets op. Eens zal er toch een verstandig antwoord moeten komen op de vragen die Wilders stelt en de onderwerpen die hij aansnijdt? Goed, ik geef toe, Wilders zou zich soms wat zorgvuldiger kunnen uitdrukken en hij zou niet zo snel iets moeten willen verbieden maar van geen van de andere politieke partijen horen wij over deze onderwerpen zinvolle bijdragen.

Nee, beter maar niet vooruitlopen op de zaak tegen Geert Wilders en nuchter blijven en daarom heb ik een suggestie hoe U Uw komende vrije tijd aangenaam kunt invullen terwijl U er ook nog wat van opsteekt. Dan kunt U straks, als de tijd rijp is, volkomen beslagen ten ijs komen en dus met kennis van zaken meepraten over wie of wat Het Grote Kwaad is en wie de haatzaaiers nu eigenlijk zijn. Kennis vergaren, daar gaat het om. Oorzaak en gevolg, U weet wel.

Onlangs verscheen het boek De Verdediging Van Het Vrije Woord, De Kwestie Wilders En De Demonisering Van Een Debat. Het is geschreven door René Marres, die een goede timing heeft, want eerder schreef hij al Vermoord en Verbannen, met als ondertitel De aanvallen op Pim Fortuyn en Ayaan Hirsi Ali en hun verdediging van westerse waarden.

Van de vermoorde Fortuyn en de verbannen Hirsi Ali valt niets meer te vrezen (laat staan van die levensgevaarlijke geitenneukerroeper Van Gogh) en hoe dat zo gekomen is, kunt U nalezen in Vermoord en Verbannen. Het is Marres gelukt in een compact boek de belangrijkste columnisten en geleerden te behandelen die zich gretig schuldig hebben gemaakt aan het demoniseren van beide verdedigers van westerse waarden. Op analytische wijze – maar daarom beslist niet saai – dient Marres de 'demoniseerders' van repliek, in feite ontmaskert hij ze, of U het leuk vindt of niet, allemaal. Gewoon zoals we het gewend zijn in Nederland: met woorden. Toch verschenen Marres' columns niet in de bovenmedia, wat wel een veeg teken is maar gelukkig wél op internet (hier en hier) en nu dan in boekvorm zodat U er alsnog kennis van kunt nemen.

Ik zou zeggen (her)leest u Vermoord en verbannen eens en ga dan in één ruk door met het vervolg: De Verdediging Van Het Vrije Woord want dan zult U zien dat het demoniseren door dezelfde figuren en nog een paar meer, gewoon in de door U bekende media is doorgegaan waarmee maar weer eens is aangetoond dat het niet om de personen Fortuyn en Hirsi Ali ging en gaat maar wel om elke (prominente) figuur die in het openbaar inhoudelijke kritiek durft te uiten op de islam (na onderwerping komt vast vrede), niet alleen een religie maar ook een politieke ideologie, dus heel normaal om daar kritiek op te hebben. En al was het alleen een religie dan nog moet dat kunnen. Temeer daar er vanuit die islam nogal wat intolerantie in woord en in daad valt waar te nemen waarvan niet alleen sommige moslims maar ook autochtonen de dupe zijn. De debatvervuilers willen het daar liever niet over hebben. In het boek van Marres gaat het daar óók over.

Wie maken zich zoal schuldig aan het demoniseren van Geert Wilders, de man, die eigenlijk al in een gevangenis leeft maar toch als de Venlose Hitler wordt weggezet? Om een paar namen te noemen die ook in het boek aan de orde komen: Mohammed Rabbae, Bart Tromp, Ed van Thijn, Marcel Möring, Ybo Buruma, Doekle Terpstra, Anil Ramdas, Harry de Winter, Job Cohen en talloze anderen. Behalve dat Marres de teksten van deze lieden tot op het bot analyseert zodat de lezer begrijpt dat er daadwerkelijk sprake is van demonisering en duidelijk wordt hoe die demonisering tot stand is gekomen, behandelt de schrijver enkele algemene begrippen als cultuurrelativisme, racisme en onderwerpen als christenen en de islamisering, homo's en onze cultuur. Het kan niet op.

Dit boek geeft alvast wat antwoorden op vragen die zeker gaan komen rond het proces van Geert Wilders, waarvan het nog maar de vraag is of het een eerlijk proces wordt maar U kunt in ieder geval dit boek kopen en Uw eigen mening vormen. Is het niet geweldig dat U het nog steeds kunt lezen? Tegen betaling weliswaar maar de prijs is heel schappelijk voor zoveel informatie die U elders vrijwel nergens kunt lezen. Laat U niet gek maken en lees het! Kunnen ze U er nooit meer van beschuldigen een anomische Nederlander te zijn.

Annelies van der Veer
27 januari 2009

René Marres - De Verdediging Van Het Vrije Woord -
De kwestie Wilders en de demonisering van een debat
2009 Uitgeverij Aspekt
16 euro 95
Bol.com

20 opmerkingen:

 1. Bedankt voor dit schrijven. Goeie informatie erbij..
  Ik ben heel blij dat je precies met dat komt wat mij aanspreekt. :)
  Spannende tijden zijn het.
  Ik had niet gehoopt dat het zo snel, zo extreem zou worden.
  Ik houd mijn hart vast voor dit zevenkoppig monster dat religie/ideologie heet.
  Het tij moet gekeerd worden. Als we verstandig zijn, denk ik.
  Ik hoop dat Wilders boven zichzelf uitstijgt en deze kwestie een positieve uitkomst weet te geven.
  Ik hoop. En ik lees. Wat kan ik meer doen.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Nog een demoniseerder van Wilders is de As-Soena moskee van de beruchte imam Fawaz. Een wel heel ongeloofwaardige figuur om iemand van 'haatzaaien'' te beschuldigen. Dat is n.l. vooral een specialiteit van Fawaz zelf. Zo hitste hij zijn toehoorders op tegen Theo van Gogh en Ayaan Hirsi Ali.
  Zie hier

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Vergeet het koningshuis niet, die is fel anti Wilders.

  BeantwoordenVerwijderen
 4. k heb de boeken van René Marres met veel plezier gelezen en René Marres
  kan de kwestie heel goed duiden en onderbouwen. Hij doet dat zeer goed. Schokkend is vooral de systematiek die hij zo treffend bloot legt in zijn boeken. Ik
  deel de mening van Annelies dat Wilders er verstandiger aandoet om zich zodanig uit te drukken dat de onderdrukkers van het vrije woord geen excuus wordt gegeven om hem aan te pakken. Uiteindelijk gaat het niet om Wilders, maar
  om de onderdrukking van elke kritiek op de intolerante islam in het algemeen.
  Het wapen van het verbieden zou Wilders beter ook niet al te gauw moetenhanteren, want dat kan ook tegen hem worden gebruikt. Beter is een goed onderbouwde weerlegging en ontmaskering van de intolerante uitgangspunten van de islam.

  BeantwoordenVerwijderen
 5. ...........in 'de' islam:

  ik kan er niets aan doen, de potlood schoot uit.

  De krankzinnigheid begint met fouten op lexicaal niveau.

  “oorzaak en gevolg, u weet wel”

  Een kleine verandering in de constructie van de bijzinnen (zinsniveau dus) is de oorzaak van de ideologische explosie in de laatste 40 jaar.

  Het potlood wat uitschoot (het potlood blijft gevolg),
  of
  het potlood dat uitschoot (het potlood wordt oorzaak).

  U weet helemaal niet.

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Wilders mag niet wat Hofstadgroep wel mag door Afshin Ellian in de Volkskrant:

  http://extra.volkskrant.nl/opinie/artikel/show/id/2507/Wilders_mag_niet_wat_Hofstadgroep_wel_mag

  BeantwoordenVerwijderen
 7. Ik heb het boek "De verdediging van het vrije woord" al een tijd in huis en heb het ook met veel interesse en instemming gelezen.
  Vooral de manier waarop hij de antisemiet Van Doorn ontleedt, vond ik indrukwekkend. Een hele kwaadaardige man, die door tamelijk veel Nederlanders als objectief werd gezien.
  De situatie in Nederland, wat de islamisering betreft, wordt alleen maar erger en erger.
  De aanklacht tegen Wilders is daar het bewijs van.
  De waarheid zeggen over een totalitaire ideologie,de islam, is dus in ons land streng verboden.
  Over het christendom en andere godsdiensten mag wel alles gezegd worden. Maakt niet uit wat.
  Alleen op de islam mag geen kritiek geuit worden.
  We leven dus in een dictatuur.
  Hartelijk dank, linkse en christelijke verraders!!

  BeantwoordenVerwijderen
 8. Wat had Wilders dan wél mogen zeggen?

  Afshin Ellian in Elsevier: 28.1.2009:

  (...)

  Politieke beweging
  Omdat de islam niet alleen een geloof, maar ook een politieke beweging is. Ja, u ziet het goed, dat is precies wat Geert Wilders zegt.

  Kan dat? Ja, want wat met onze normen botst, zal worden beoordeeld aan de hand van onze normen. De sharia, en daarmee het hart van de islam, botst met onze normen.

  Dit is de pijnlijke waarheid die langzamerhand komt boven drijven: de rechters hebben gewoon een hekel aan Wilders. Je mag de islam beledigen, maar niet op de Wilderiaanse manier. Gelooft u me niet? Lees dan:

  ‘Generaliserende formuleringen’
  ‘Deze wijze van presenteren kenmerkt zich door eenzijdige, sterk generaliserende formuleringen met een radicale strekking, niet aflatende herhaling en een toenemende felheid waarmee de standpunten worden verwoord. Die wijze van presenteren, zeker in combinatie met de inhoud, tast de moslims in hun waardigheid wezenlijk aan. Een dergelijk ageren tegen het moslimgeloof en zijn aanhangers is naar het oordeel van het hof onnodig, omdat Wilders zijn opvattingen ook op andere wijze kan uitdragen. Inhoud van de bestreden meningsuitingen en wijze van presenteren – vaak in een gebiedende en militante stijl (“Verbied de Koran”) - zijn naar hun uiterlijke verschijningsvorm kennelijk erop gericht om bij de Nederlandse bevolking conflictueuze tweespalt te veroorzaken ten opzichte van de islamitische bevolkingsgroep, om de Nederlandse bevolking jegens die groep gelovigen tot discriminatie, intolerantie, minachting en vijandschap te bewegen alsmede om hen angst aan te jagen.‘

  Aristoteles
  Wilders had het dus zó moeten zeggen:

  ‘Na een diepgravende studie van de Koran in het licht van Bijbel, de Republiek van Plato en de Politeia van Aristoteles, met in achtneming van onze Grondwet en de Europese verdragen inzake de mensenrechten, neig ik thans te beweren dat het voor het Nederlandse volk, inclusief hier te lande woonachtige moslims, een goede zaak zou zijn, om de Koran tijdelijk, ministens voor honderd jaar, dan wel voor de komende vijftig jaar, geheel of gedeeltelijk te laten verbieden.’

  Zo heeft Wilders niet gesproken. Hij zei: verbiedt dat ellendige boek. De rechter vindt dit geen mooie vorm van het beledigen van islam. Wilders moet eerst esthetica leren. Ik zal me blijven verbazen over mijn prachtige nieuwe vaderland dat langzamerhand Midden-Oosterse trekjes krijgt. U niet?

  Afshin Ellian

  BeantwoordenVerwijderen
 9. http://mypetjawa.mu.nu/archives/196109.php even een link naar Robert Spencer: free speech

  BeantwoordenVerwijderen
 10. De link van 'Belle':

  Robert Spencer of Jihad Watch speaks at the David Horowitz Freedom Center at Los Angeles yesterday.

  Defend Free Speech

  free speech

  BeantwoordenVerwijderen
 11. AVe! Mijn link werkt wel en de jouwe niet. Kun je dat nog corrigeren?

  BeantwoordenVerwijderen
 12. @Belle, Nee, dat kan niet! Maar hij staat er nu toch op!
  Thnx!

  BeantwoordenVerwijderen
 13. Tweet van Geert Wilders die nu in de rechtbank in Amsterdam is:

  'geertwilderspvv

  Noord-Koreanse toestanden in ijskoude rechtszaal. Dagvaarding uitgebreid. OvJ negeert me. Politiek proces. Hirsch Ballin kan tevreden zijn. 1 minute ago from web'

  http://twitter.com/geertwilderspvv

  BeantwoordenVerwijderen
 14. Uit de Telegraaf van vandaag:

  OM breidt dagvaarding Wilders uit AMSTERDAM - Het Openbaar Ministerie (OM) heeft op eigen houtje besloten de dagvaarding tegen Geert Wilders uit te breiden met haatzaaien tegen Marokkanen en niet-westerse allochtonen.

  Personen en organisaties die aangifte deden tegen de PVV-leider vinden dat eigen initiatief bemoedigend, schrijft de Volkskrant. De uitbreiding van de aanklacht baseert het OM onder meer op Wilders' uitspraak: „De grenzen gaan nog diezelfde dag dicht voor alle niet-westerse allochtonen.”

  De bezwaren die Wilders tegen zijn vervolging heeft, komen woensdagochtend aan bod bij de rechtbank in Amsterdam. Op bevel van het gerechtshof in Amsterdam brengt het Openbaar Ministerie (OM) de PVV-voorman voor de rechter voor het aanzetten tot discriminatie en haat. Ook moet de strafrechter beoordelen of hij groepen mensen heeft beledigd door de Koran te vergelijken met Mein Kampf.

  Wilders vindt dat hij niet door het OM gedagvaard had mogen worden. De zitting van woensdag heeft achter gesloten deuren plaats en is dus niet toegankelijk voor pers en publiek. Als het bezwaar van Wilders ongegrond wordt verklaard, volgt woensdag 20 januari een zogeheten regiezitting. De zaak wordt hoogstwaarschijnlijk niet inhoudelijk behandeld voor de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart.

  Wilders wordt vervolgd voor diverse stevige anti-islamitische uitspraken uit 2006 en 2007 in onder meer de Volkskrant. Ook is er aangifte tegen hem gedaan wegens passages uit zijn film Fitna.

  Het is nog niet duidelijk of de Amsterdamse rechter woensdag al uitspraak doet over Wilders' bezwaarschrift.  ------

  Pers zaak-Wilders niet welkom in rechtbank AMSTERDAM - Journalisten die in het Amsterdamse paleis van justitie willen wachten tot de rechtbank de bezwaren van Geert Wilders tegen zijn vervolging heeft behandeld, mogen niet naar binnen. Een woordvoerder van de rechtbank heeft dat woensdagochtend meegedeeld aan de journalisten, die niet verder kwamen dan het voorportaal van het gerechtsgebouw.

  Het is niet duidelijk of journalisten die bij andere rechtszaken aanwezig willen zijn, wel worden toegelaten. De rechtbank behandelt Wilders' bezwaarschrift achter gesloten deuren en voert dat aan als reden voor de weigering verslaggevers die daarvoor komen, binnen te laten. Normaal gesproken kunnen journalisten die in het gerechtsgebouw willen werken, altijd terecht in de perskamer.

  BeantwoordenVerwijderen
 15. Gewoon even in de marge. Uitdager van Wilders is de mediageile advocaat GERARD SPONG. Spong werd al veroordeeld voor naaktloperij. Verder is hij de advocaat van topcriminelen , zoals de Turkse pooier SABAN BARAN, bekend voor zijn extreem geweld tov vrouwen. Spong gaf zelf te verstaan dat die meisjes die door Saban Baran murw werden geslagen, zoniet hoefden te zeuren. Bij prostitutie en pooierschap horen wat klappen. Spong zou nog eens iets kunnen opsteken van Hans Teeuwen, Teeuwen gaf de meiden van halal een les van formaat: "Het vrije woord eindigt waar het geweld begint".
  Spong zet de wereld vreselijk schaamteloos op zijn kop.

  Persoonlijk heb ik geen enkele moeite dat Wilders, de islam een ziekelijke idiologie noemt. Voor mij mag die 'doctrine' aanschuiven in het rijtje van communisme en nazisme.

  BeantwoordenVerwijderen
 16. Als je 5 x per dag met de koran om je oren geslagen wordt door een middeleeuwse baard onstaat een enorme hoeveelheid uitslag en dat veroorzaakt veel irritatie, zeker als daardoor schizofrenie binnen de democratische samenleving ontstaat.

  BeantwoordenVerwijderen
 17. En onder datzelfde stuk van Marbe staat een interessante reactie van iemand over zijn ervaringen met betrekking tot de houding van moslims en daar zit veel herkenbaar in:

  Hurm schreef op 15-01-2010 11:34

  Laten we niet vergeten dat het overgrote deel van de allochtonen laag opgeleid is.
  Ik werkte tot voor kort op een bedrijf met 500 werknemers, waarvan 15% van het personeelsbestand bestond uit Turkse en Marokkaanse arbeiders, allen moslim.
  Na 9/11 en de moord op van Gogh heb ik onder deze mensen een enquête gehouden.
  Wat mij opviel was hun begrip voor beide voorvallen.
  Natuurlijk zij waren het er niet mee eens en keurden het af, maar…
  En toen kreeg ik te horen wat ik tot dan toe nooit had kunnen bevroeden.
  Elke afkeuring, die op zich al niet overtuigend klonk, werd gevolgd door een “maar”, zonder uitzondering en bij alle 75 ondervraagden.
  De Amerikanen kregen in hun ogen eindelijk eens een koekje van eigen deeg, en Theo van Gogh had het toch maar aan zichzelf te danken.
  De onderlinge verstandhouding tussen autochtone en allochtone werknemers verslechterde zienderogen vanaf die tijd.
  Ook na het verschijnen en de commotie daarop volgend van de Deense cartoons werd door hen goedgekeurd, zij waren immers diep beledigd.
  Hoewel moslim; bleek alras dat ze geen enkele notie hadden van de Koran.
  Als ik hen met soera’s confronteerde, waaruit duidelijk sprake is van discriminatie van andersdenkenden, beweerde men keihard dat ik die verzonnen had.
  Hield ik ze het desbetreffende boek onder de neus met de daarin door mij aangewezen verzen, gooide men het op een verkeerde vertaling.
  Hun geloofsbelevenis beruste, enkel en alleen, op wat hen wekelijks in de moskee door de imam werd voorgehouden.
  Gelijkheid voor man en vrouw werd als een achterlijke westerse zwakheid gezien.
  Vrouwen hoorden thuis achter het aanrecht en bij hun kinderen, en de Nederlandse mannen werden als watjes beschouwd omdat zij zich laten ringeloren door hun vrouwen.
  Moslimvrouwen wisten wat hun plaats was, en bij enig onwelgevallig weerwoord of kritiek op hun echtgenoot mocht je er rustig op los rammen.
  Ook was het in hun ogen niet nodig om hun kleine kinderen Nederlands te leren, want anders konden opa en oma die kleintjes niet verstaan, en de Nederlandse taal moesten ze maar op school leren.
  De achterstand die deze kinderen al bij het begin van hun schooltijd hebben werd niet herkend.
  Let wel het gaat hier om laag of gebrekkig opgeleide niet westerse allochtonen.
  Als ik, zoals Geert Wilders, niet nog meer van dit soort mensen in ons land wil toelaten, discrimineer ik dan?
  Ben ik dan ultra rechts, en beledig ik dan een hele bevolkingsgroep?
  Nu we eindelijk, sinds de jaren zestig, van die benauwende christelijke moraal en zuilengalerij bevrijd zijn, willen we toch niet daar een nog achterlijker variant van binnen halen.
  Maar het linkse establishment, vindt dat Wilders deze mensen discrimineert en vervolgd hem daarom.
  20 januari begint er een politiek proces tegen de meest beveiligde politicus van Nederland en Europa.
  Een politicus die voor zijn leven moet vrezen vanwege de haat en intolerantie van moslims.
  Een politiek proces dat is ingegeven door de angst voor de islam en de haat van het linkse electoraat en establishment tegen Wilders.
  Wilders is in de ogen van de gevestigde (oude politiek) een bedreiging voor hun bestaan en hun macht, zoals ook Pim Fortuyn dat was.
  Fortuyn werd vermoord door een linkse anarchistische idioot, Wilders wordt te zwaar bewaakt dus probeert men hem te elimineren met een politiek proces de voormalige DDR waardig.

  BeantwoordenVerwijderen
 18. "Zich zorgvuldiger moeten uitlaten en niet zo snel iets moeten verbieden ..." Dat hij dat wel doet maakt dat ik niet op hem kan of wil stemmen. Vervolging van iemand die al zo wordt bedreigd blijft vreemd, hij heeft toch niet gezegd dat alle moslims zo denken? Fleur Agema lijkt me anders. Maar geen PVV voor mij. Jullie?

  BeantwoordenVerwijderen
 19. @Anoniem 5 februari.

  Wat is het alternatief?

  BeantwoordenVerwijderen