Wilders bekritiseert alleen de politieke islam-ideologie


Het proces tegen PPV-leider Geert Wilders, dat door het Amsterdamse gerechtshof werd bevolen, werd door dat Hof grotendeels politiek gemotiveerd. Daarmee mengt de rechtspraak zich in een politiek debat dat de samenleving al jaren bezighoudt en dat bovendien het belangrijkste punt vormt van het programma van de PVV, waar, blijkens opiniepeilingen, een groot deel van de kiezers achter staat. Het principe van de scheiding der machten komt hiermee onder druk te staan.


In het arrest van het Amsterdamse Gerechtshof van 21 januari 2009 staat dat haat zaaien sinds de jaren 30 van de vorige eeuw in het Wetboek van Strafrecht staat. Het ging er toen om scheldpartijen tegen bijvoorbeeld joden, christenen en kapitalisten door de rechter in te laten dammen. De regering vreesde destijds voor gevaarlijke stemmingen, volksvergiftiging die 'haat en wrok in de harten zaait'. Het Hof vindt dat datzelfde nu weer dreigt en gebruikt de wetsgeschiedenis als argument om de vervolging van Wilders te bevelen.

Dit is geen juridisch argument, maar een politiek oordeel over de huidige situatie dat is gebaseerd op een bepaalde politieke perceptie. Die is afhankelijk van iemands politieke kleur en politieke oriëntatie. Een gerechtshof hoort echter geen arresten te slaan op basis van politieke oriëntatie.

Veel van de gewraakte uitlatingen van Wilders bevatten een inhoudelijke kritiek op de ideologie van de islam. Apologeten van de islam beweren dat de citaten van de PVV-leider een eenzijdig beeld van de islam schetsen. Dit is niet het geval. Door hun omvang en consistentie vormen deze en andere verzen een wezenlijk onderdeel van de Koran en belichamen ze één van de hoofdthema's van de islam, namelijk wat de gelovigen moeten geloven over de omgang met de niet-moslims. De aanklagers noemen de kritiek daarop haat zaaien. Daarmee gaan ze voorbij aan het feit dat de islam, naast een geloof, ook een politieke ideologie vormt. Een ideologie met een eigen rechtsysteem (de sharia), en een eigen politieke staatsvorm die in veel islamitische landen praktijk is. De kern van de kritiek van Wilders op de islam komt in grote lijnen overeen met wat het Europese Hof voor de Rechten van de Mens heeft gezegd. In een arrest van 13 februari 2003 verklaarde dit Hof "dat de sharia niet verenigbaar is met de fundamentele principes van de democratie."* Is het Amsterdamse Hof van mening dat het Europese Hof dus ook aan haat zaaien tegen moslims doet?

In Nederland bestaat soms verwarring over wat de sharia precies omvat, maar één ding is duidelijk: de sharia bevat niets wat geen onderdeel is van de islam. Alle juridische regels van de sharia zijn gebaseerd op authentieke islamitische bronnen. Ook is de sharia geen dode letter. De politieke dimensie van de islam komt bovendien tot uitdrukking in de 'Kaïro Verklaring', de Islamitische Mensenrechtenverklaring die door 57 landen van de OIC in 1990 werd ondertekend. Dit is geen religieus, maar een politiek document waarvan de inhoud niet tegenstrijdig mag zijn met de bepalingen van sharia (artikelen 24 en 25).

Vooral de uitspraken van Wilders waarin een vergelijking tussen de Koran en Mein Kampf wordt gemaakt, vond het Hof beledigend voor moslims. De vraag is: wie is daar eigenlijk door beledigd? Persoonlijk heb ik een heel andere indruk van de houding van veel moslims - wereldwijd - ten opzichte van het nazisme. In feite is dit boek van Hitler populaire lectuur in veel islamitische landen. Men ziet Hitler eerder als een held en velen hebben een grotere hekel aan het westerse kapitalisme dan aan het nazisme. Kenmerken van het nazisme, zoals de ontkenning van de Holocaust, complottheorieën en jodenhaat, zijn eerder regel dan uitzondering onder veel moslims. In sommige scholen in Nederland slaan leraren het onderdeel 'Holocaust' over, of zelfs de hele Tweede Wereldoorlog vanwege de heftige reacties en de verstoring van de lessen door leerlingen met islamitische achtergrond. De historische associatie tussen islam en nazisme werd werkelijkheid door de samenwerking tijdens de Tweede Wereldoorlog tussen nazi-Duitsland en een belangrijke Palestijnse nationalist en islamitische leider, hajj Amin al-Hoesseini (1893-1974), de grootmoefti van Jeruzalem.

Andere uitlatingen van Wilders, zoals geen moslims meer in Nederland toelaten, vormen volgens de aanklagers 'aanzetten tot discriminatie tegen een bevolkingsgroep'. Daar ben ik het niet mee eens. Nederlandse wetten betreffende discriminatie gelden niet voor mensen die nog niet in Nederland zijn. Immigratiepolitiek is regeringsbeleid, geen verplichting. Dit houdt in dat een andere regering tot andere keuzes kan komen, afhankelijk van het eigen programma. Het leidende principe moet zijn dat de samenleving baat moet hebben bij immigratie, en niet andersom.

Ten slotte: in een democratie hebben mensenrechten betrekking op individuen, niet op groepen, culturen en godsdiensten. De kritiek op de islamitische dogma's richt zich niet uitsluitend op de intolerante houding van de islam tegenover de vrijheid van meningsuiting, maar richt zich ook op de intolerantie wat betreft rechten voor vrouwen en homo's, afvalligen en de scheiding van politiek en religie - allemaal fundamentele democratische waarden.

Ook binnen de Nederlandse moslimgemeenschap gedragen steeds meer mensen zich als zelfstandige individuen. Ze zoeken aansluiting bij de samenleving en proberen zich juist los te maken van hun patriarchale religieuze of culturele achtergrond die zij als verstikkend ervaren. De huidige heksenjacht op islamcritici verzwakt hun positie en versterkt het behoudende kamp en de moslimfundamentalisten. Tel uit je winst.

Nahed Selim

(Deze tekst verscheen zaterdag 16 januari 2010 in de papieren editie van NRC Handelsblad.)

30 opmerkingen:

 1. Hoe verhouden de aantallen Wilders-aanhangers en moslimfundamentalisten zich en in welke mate laten beide van
  zich spreken in de Nederlandse media, politiek en samenleving?

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Hoe verhouden de gewelddadige moslimfundamentalisten zich met gewelddadige Wilders aanhangers.
  Meneertje Lucas links????.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Ik denk dat de (fanatieke) moslims veel meer bereid zijn om voor hun overtuiging op te komen dan de Wilders-aanhang, ja op de fora misschien. Naehd Selim maakt weer een goede analyse en het is jammer dat de eenzijdige media alleen maar over het aspect wel of niet haatzaaien kletsen, maar niet over de inhoud van de kritiek van Wilders en zoals die zo mooi door Nahed Selim is verwoord. De media zijn echt zeer goed om het vooral niet over de echte belangrijke dingen te hebben. Dat Nahed Selim in NRC stond is op zich wel een klein wonder, want meestal heeft die krant geen ruimte voor kritiek.

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Bijzonder ja, dat Selim in NRC stond met dit uitstekende stuk.  Tweet van Geert Wilders:

  "geertwilderspvv

  Dank aan de honderden mensen die voor de vrijheid van meningsuiting kwamen demonstreren in Amsterdam vandaag! Proces gaat 3 februari verder. about 4 hours ago from Twitterlerts"


  En nog een stuk van Carel Brendel:

  Justitie treedt op als verlengstuk van dictatoriale regimes

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Bedankt voor het plaatsen van dit goede artikel uit de papieren editie. Als het hier niet geplaatst zou worden zou ik het gemist hebben. Ik verkeerde in de naieve veronderstelling dat ik niets zou missen als ik alleen online zou lezen. Maar op deze manier komt het toch nog goed, hopelijk gaat Hoeiboei door met goed 'papiermateriaal' te plaatsen.

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Het is bepaald geen geheim dat de persoon Hitler en zijn hoofdwerk Mein Kampf in de islamitische wereld eerder positieve dan negatieve reacties oproepen.
  De verdediging van Geert Wilders kan wellicht scoren met een goed uitgewerkt en onderbouwd overzicht van de beschikbaarheid en populariteit van dit boek in de Arabische wereld.

  BeantwoordenVerwijderen
 7. Heel fijn dat Hoeiboei dit stuk plaatst want ik zou het anders helaas gemist hebben. Dat dit geplaatst is in de foute NRC, want roeptoeter van de elite, is een wonder. Zou het komen door de frisse wind van de nieuwe eigenaar?

  BeantwoordenVerwijderen
 8. De advocaat Hiddema is zeer goed in Netwerk, de interviewster weet even geen raad met wat Hiddema zegt.

  Zie tussen minuut 12 en 14

  netwerk over proces

  BeantwoordenVerwijderen
 9. De regering vreesde destijds voor gevaarlijke stemmingen, volksvergiftiging die 'haat en wrok in de harten zaait'. Het Hof vindt dat datzelfde nu weer dreigt en gebruikt de wetsgeschiedenis als argument om de vervolging van Wilders te bevelen.  Neen, tuurlijk niet. Wat een onzin. Het hof heeft zich helemaal nog niet uitgelaten.
  En mevrouwtje denkt nu al te weten hoe het hof zich zal motiveren.

  Wat een onzin.
  Of dit proces een politiek proces is, kan men niet zeggen.
  Pas nadat het hof zich heeft verantwoord.
  Dat dit proces politieke betekenis heeft is wel zeker, gezien de ruring in de maatschappij.

  Vooral de uitspraken van Wilders waarin een vergelijking tussen de Koran en Mein Kampf wordt gemaakt, vond het Hof beledigend voor moslims.

  nou, bij mijn weten heeft het hof zich zo niet opgesteld hoor.
  Heeft het hof zich daadwerkelijk zó uitgelaten ? Wat was dan de motivatie ?

  Kenmerken van het nazisme, zoals de ontkenning van de Holocaust,...
  Het nazisme heeft nooit een holocaust ontkent.
  Dat waren de Neo-nazi's. Iets wat nog gebeuren moet, kun je toch niet ontkennen ?
  Nazisme stond uitroeing van de joden voor en daar past geen ontkenning bij.

  Men ziet Hitler eerder als een held en velen hebben een grotere hekel aan het westerse kapitalisme dan aan het nazisme


  Wellicht is Hitler op bepaalde punten inderdaad terecht een held.
  Al eens uitgezocht waarom ww2 is ontstaan ?
  Hitler geboren te Versailles, does that ring a bell ?
  Is het eruit gooien van buitenlandse troepen door de taliban, moreel verwerpelijk ?
  Pech voor ons misschien, maar je kunt het ook vaderlandsliefde noemen.

  De historische associatie tussen islam en nazisme werd werkelijkheid door de samenwerking tijdens de Tweede Wereldoorlog tussen nazi-Duitsland en een belangrijke Palestijnse nationalist en islamitische leider,
  Tja, je had ook kunnen beweren dat nazi ideologie haaks staat op moslim ideologie. De ene accepteert een god de ander duidelijk niet.
  Weleens de mogelijkheid van een gelegenheidscoalitie overwogen ?
  Gebeurde wel eens vaker.
  Molotov-ribbentrop pact en even later vlogen ze elkander in de haren.
  Kortom niet sterk.

  Ten slotte: in een democratie hebben mensenrechten betrekking op individuen

  Oei, dit is toch echt fout.
  We kennen hier in Nederland Nederlandse burgers met burgerrechten niet met mensenrechten.

  Mensrechten...dat is onzin.

  Ook binnen de Nederlandse moslimgemeenschap gedragen steeds meer mensen zich als zelfstandige individuen. Ze zoeken aansluiting bij de samenleving en proberen zich juist los te maken van hun patriarchale religieuze of culturele achtergrond die zij als verstikkend ervaren. De huidige heksenjacht op islamcritici verzwakt hun positie en versterkt het behoudende kamp en de moslimfundamentalisten.

  Kijk, een cursus islamisering door Selem.
  "Ook binnen de Nederlandse moslimgemeenschap gedragen steeds meer mensen zich als zelfstandige individuen. Ze zoeken aansluiting bij de samenleving en proberen .
  "

  Tja dat is dus fout. Er mag geen moslimgemeenschap ontstaan. Een multiculturele staat is geen gemeenschap, maar is een verscheurde staat. Geen eenheid; geen staat.
  Het is een plicht van alle burgers om deelgenoot en lid te zijn van de Nederlandse gemeenschap en deze gemeenschap te beschermen tot in de dood. ( zie volkslied)
  .. en zich ondergeschikt te weten aan die gemeenschap.

  Beetje overspannen.

  BeantwoordenVerwijderen
 10. Dirk blijft anoniem maar heeft zijn masker laten vallen.

  BeantwoordenVerwijderen
 11. Even een heel naar smaakje op de vroege ochtend ja. Maar Dirk heeft de vrijheid zijn mening te uiten, en dat is een groot goed dat verdedigd dient te worden, ook als het gaat om meningen die je abject vindt.

  BeantwoordenVerwijderen
 12. LS...

  Ook de enorme stakker Peter R.de Vries gezien bij P&W ? Wat zakte deze laffaard door het ijs. Over haat gesproken...

  Groeten Caesar Lion Cachet

  BeantwoordenVerwijderen
 13. Wat was die Peter R de Vries walgelijk en dan die Somalische Alas, wat een domme gans, wat een verschil met Ayaan. Ze ontkent volledig de kwalijke invloed van de islamisering. En dan nog wel net terug uit Somalië.

  BeantwoordenVerwijderen
 14. De regering ……………vervolging van Wilders te bevelen.
  Neen, tuurlijk niet. ……… in de maatschappij.


  Het hof is in dit geval Gerechtshof Amsterdam. De motivatie van het Amsterdamse hof is: 1e alinea “Op 21 januari 2009 heeft het gerechtshof te Amsterdam de strafvervolging bevolen van de parlementariër Geert Wilders wegens het aanzetten tot haat en discriminatie op grond van door hem gedane uitlatingen in diverse media over moslims en hun geloof. Tevens acht het hof strafvervolging aangewezen ter zake van belediging van de moslimgelovigen wegens de door Wilders gemaakte vergelijkingen van de islam met het nazisme.”
  Ongeveer hetzelfde als ‘haat en wrok in de harten zaait’.
  Hof Amsterdam beveelt de strafvervolging van het Tweede Kamerlid Geert Wilders

  Vooral de uitspraken ………beledigend voor moslims.
  nou, bij mijn weten ………. dan de motivatie ?


  Zie zelfde uitspraak Gerechtshof Amsterdam: 9e alinea “Het hof maakt echter een uitzondering voor beledigende uitlatingen waarin een relatie met het nazisme wordt gelegd (door onder meer de Koran met ”Mein Kampf” te vergelijken). Dit vindt het hof dermate beledigend voor de bevolkingsgroep van moslimgelovigen dat een algemeen belang aanwezig wordt geacht om Wilders daarvoor te vervolgen.”

  Kenmerken ………… van de Holocaust,...
  Het nazisme ………. geen ontkenning bij.


  De jodenuitroeiing werd al tijdens de oorlog ontkend, door nazi's, door nazi-collaborateurs en sympathisanten overzee. Er waren ook legio nazis die het wel goedkeurde. Maar jou argumentatie is vooral bedoeld om het geschreven stuk in twijfel te brengen niks mis mee, wordt je door gescherpt alleen is het een redelijk zwak punt waar je vooral jezelf naar beneden haalt. Muggenziften is een mooi woord hiervoor.

  Men ziet Hitler ………… nazisme
  Wellicht is Hitler op …… vaderlandsliefde noemen.


  Probleem is natuurlijk dat het in het midden oosten niet gaat over dat Hitler Duitsland weer op de benen heeft geholpen of dat de mensen het weer beter kregen in Duitsland. In het midden oosten vinden ze eigenlijk één ding belangrijk van Hitler, het doden van Joden. De vrede van Versailles zal ze uit een r… roesten.

  De historische …. islamitische leider,
  Tja, je had ook kunnen beweren dat nazi ideologie haaks staat op moslim ideologie. De ene accepteert een god de ander duidelijk niet.
  Weleens de mogelijkheid van een gelegenheidscoalitie overwogen ?
  Gebeurde wel eens vaker.
  Molotov-ribbentrop pact en even later vlogen ze elkander in de haren.
  Kortom niet sterk.


  Er zijn zat verschillen tussen de islam en nazi-Duitsland, helaas ook overeenkomsten die helaas nou niet van de meest verheffendste soort is.
  Het gaat er hierover dat iemand uit “eigen kring”, een islamitische leider, argumenten heeft “aangedragen” voor de onderbouwing van die stelling door samen te werken met de Nazi’s.
  Over het accepteren van een god door nazi-Duitsland: Op de riemen van de Duitse soldaten stond in de WOII “Gott mit Uns”. Hitler vond zelfs dat hij het werk van God uitvoerde.
  Kortom niet sterk.

  Ten slotte: in een democratie hebben mensenrechten betrekking op individuen
  Oei, dit is toch echt fout.
  We kennen hier in Nederland Nederlandse burgers met burgerrechten niet met mensenrechten.
  Mensrechten...dat is onzin.


  Typisch gevalletje van muggenziften, zie drie punten hierboven. En ik heb hier wat geleerd, ik heb dus geen mensenrechten……….

  Laatste alinea, zucht…..

  Het belangrijkste is dus wel, heb geen kritiek op de islam of op Moslims. Waarom niet? Daar zal nog menig discussie aan gewijd worden. Punten bij deze discussie zijn: waarom veel voorvechters voor vrouwenrechten geen inzet en/of ruggengraat tonen als het gaat over de vrouwen rechten binnen de islam. Waarom wel kritiek op het christendom maar dan weer niet op de islam. Sterker nog, veel van de critici van het christendom draaien 180 graden als het gaat over kritiek op de islam.

  BeantwoordenVerwijderen
 15. Dit bovenstaande als reactie op Dirk van 21 januari 2010 01:06.

  BeantwoordenVerwijderen
 16. Bedankt Cor voor je uistekende repliek op 'Dirk'.

  BeantwoordenVerwijderen
 17. Jammer eigenlijk dat Nahed Selim niet als getuige wordt opgeroepen in de zaak Wilders. Zeer deskundig!

  @Rudolf, bedankt voor de link naar Hiddema in Netwerk!

  BeantwoordenVerwijderen
 18. Pvv wilde vorig jaar nog mensen weigeren om binnen te komen in Nederland. En nu huilen over vrijheid van meningsuiting.

  Misschien wel beter als er beperkingen komen in uitingen. Dan kunnen we gasten als Khalid Yasin en Pierre Vogel die de 31ste in Nederland zal spreken ook weren .

  BeantwoordenVerwijderen
 19. @ Dirk er is geen énkele verontschuldiging voor Hitler. Zij die deze oermisdadiger en racist wél verontschuldigen staan daardoor altijd verdacht - zoals u.
  U schrijft "buitenlanders' als uw excuus voor genocide op Joden die al eeuwenlang in Duitsland woonden; om ook de Joden in Polen, overal, 'uit te mogen moorden'.

  Hieronder niet uw 'nationalisme' van die van Godsdienstwaanzinnigen Koran Kalifaat de TALIBANS, maar de wanhoop óver de Talibans 'nationalisme' geschreven door een werkelijk 'nationalistische Afghaan', op:

  http://www.abdulhadihairan.com

  "The Jan. 18 brazen attacks that challenged a huge international and Afghan military presence in a heavily fortified Kabul and turned the whole city into chaos left many question marks behind: How did the well-armed insurgent group enter a city protected by so many checkpoints? The Taliban said there were 20 attackers and confirmed that 7 of them detonated themselves or killed by the security forces which means the remaining 13 were able to get back to where they had come from, without being challenged by the security forces. According to an account (in Pashto) by the coordinator of the attacks, Khalid Mujahid (?), who claims to be present in Pashtunistan Watt from where he directed the entire episode, ‘for some time the enemies had been propagating that by building a security belt around Kabul city they had completely blocked Mujahedeen’s way but the brave Mujahedeen of the Islamic Emirate proved this as a baseless claim.’

  This person claims that on the morning of the attacks he dispatched all the attackers and deployed them on many locations as preplanned, and directed the first suicide bomber to attack the palace which he did on 09:47 AM. New York Times, quoting numerous accounts from shopkeepers in front of Paroshgah building, which was burned down during the attacks, reported that ‘two men wearing the large blanket-like shawls favored by Afghan men to keep out the winter chill entered the building and went up to the fourth or fifth floor. There, they threw off their cloaks, revealing heavy weapons, and told people to get out.’

  This was not Kabul’s first experience of such attacks. A similar well-coordinated attack in early February last year, in which the militants had entered the Ministry of Justice and the Ministry of Interior, created panic and badly affected the daily routines. Exactly one year later, this attack, much more sophisticated than the last one, demonstrates how the government and its intelligence apparatus and security forces are vulnerable. After this, the corruption-hit, already frustrated citizens will never feel safe and secure. And corruption seems the source which the militants used to enter the city so easily. According to a fresh U.N. report, Afghans have paid 2.5 billion US dollars in bribes over the past 12 months.

  Though the casualties were low, the attacks remained effective as they came on a very important time. Earlier this month, a BBC/ABC/ARD poll said Afghans were increasingly optimistic for the future. According to the poll, 70% of the respondents said the country was heading in the right direction. The Taliban wanted to show them that the government can’t protect them, thus it will result in changing of the perceptions for future. On the other hand, just one day before the frightening attacks, Waheed Omar, spokesman to the re-elected President Karzai, announced the government was making a new reconciliation plan in which it will offer jobs, security and other financial incentives to the Taliban followers who defect. The attacks will inevitably affect this plan. Also, the government and the international community is preparing for the London conference on Afghanistan which will mainly focus on security and development and governance.

  The brutal attacks had a clear message to this important international conference: the sooner and the stronger you act, the better!"

  BeantwoordenVerwijderen
 20. Pvv wilde vorig jaar nog mensen weigeren om binnen te komen in Nederland. En nu huilen over vrijheid van meningsuiting.


  Nou huilen doet ie niet hoor.
  Maar waarom is dat met elkaar in tegenspraak.
  Grenzen sluiten en binnen die grenzen de volledige vrijheid van mening eisen ?
  Ik zie geen tegenstrijdigheden.

  Maar ja ik ben dan ook geen Grooot Denker.

  BeantwoordenVerwijderen
 21. Dat blijkt Dirk .
  Dank voor je eerlijkheid over je eigen zwakheden.

  BeantwoordenVerwijderen
 22. Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.

  BeantwoordenVerwijderen
 23. Trouwens....
  wilders kritiseert alleen de politieke islam.

  De titel alleen al deugt niet.
  Wilders bekritiseert de gehele islam. Er is maar een islam ...en die bekritiseert hij.
  Wilders dus.
  Niet de gematigde, niet de Nederlandse, niet de radicale of orthodoxe.
  Neen, de islam wordt door wilders onderuit gehaald en ontmaskerd, Selim. Knoop dat maar goed in je oren.
  En dat is nog niet alles.
  Fortuyn bekritiseerde de islam niet. Maar de islamitische cultuur.
  De cultuur van Selim.
  In de Volkskrant ging het over De achterlijke islamitische cultuur. Niet de godsdienst op de korrel.

  Nou ja, de sterk achterlopende cultuur moest het dan worden.

  BeantwoordenVerwijderen
 24. @ Dirk

  Hier een wereldberoemde vrouw die het wel eens is met jou:

  http://www.youtube.com/watch?v=yrP5fB0UXNk&feature=fvw

  http://www.youtube.com/watch?v=ciOGS6r97oE

  BeantwoordenVerwijderen
 25. Wat een vervelende kwast - die Dirk.."Mevrouwtje"..en hij heeft het nog bij het verkeerde eind ook!
  Kan die man zich niet ergens anders gaan 'uiten'?

  BeantwoordenVerwijderen
 26. Jammer eigenlijk dat Nahed Selim niet als getuige wordt opgeroepen in de zaak Wilders. Zeer deskundig!

  Uitstekend artikel ook - en vooral zo lekker bòndig..Misschien dat soundbite afhankelijken dit nog nèt kunnen behappen

  Jammer ook dat niet mensen als zij plaats nemen bij de heren en dames aan de tafels, ipv allerlei niet ter zake doende praatjesmakers die er niets van willen begrijpen

  Er is beslist nog een tweedeling in ons land gekomen - zij die het net afstropen en degenen die nog altijd op de koeranten vertrouwen...zelfs zonder te sprokkelen; gewoon éen krant in huis dus.

  BeantwoordenVerwijderen
 27. Vooraf; ik heb grote bewondering en sympathie voor Nahed Selim, maar hier toch een kritische opmerking over deze alinea:

  "Andere uitlatingen van Wilders, zoals geen moslims meer in Nederland toelaten, vormen volgens de aanklagers 'aanzetten tot discriminatie tegen een bevolkingsgroep'. Daar ben ik het niet mee eens. Nederlandse wetten betreffende discriminatie gelden niet voor mensen die nog niet in Nederland zijn. Immigratiepolitiek is regeringsbeleid, geen verplichting. Dit houdt in dat een andere regering tot andere keuzes kan komen, afhankelijk van het eigen programma. Het leidende principe moet zijn dat de samenleving baat moet hebben bij immigratie, en niet andersom."

  Dat Nederlandse immigratiewetten niet gelden voor (nog) niet in Nl aanwezige mensen is natuurlijk duidelijk. Dat immigratiepolitiek regeringsbeleid is en geen verplichting klopt ook. dat een andere regering tot een keuzes kan komen klopt ook al en dat de ontvangende samenleving er baat bij moet hebben i.p.v. de landen van vertrek ook.
  Alleen staat hier niets bij wat het 'aanzetten tot discriminatie tegen een bevolkingsgroep' tegenspreekt. Behalve als bedoeld wordt dat doordat bepaalde groepen Nl. niet binnengelaten worden ze ook niet hier gediscrimineerd kunnen worden. Maar ik neem niet aan dat dit bedoeld wordt.

  Als bij het komen tot een ander immigratiebeleid van een andere regering de leidraad is dat de Nl. samenleving er baat bij moet hebben moet ze die baat en die doelen duidelijk maken en op grond daarvan, en op grond van de te verwachten baat mensen binnenlaten. Ze moet dat doen zonder onderscheid van ras, kleur, geloof, geslacht en seksuele voorkeur. Doet ze dat wel dan is dat onderscheid maken op andere gronden nl. die van geloof.
  Een ander woord voor onderscheid is discriminatie.

  BeantwoordenVerwijderen
 28. Nahed, uitstekend betoog.

  Je hebt mij bovendien een nieuw gezichtspunt laten zien met de volgende zinsnede "mensenrechten (hebben) betrekking op individuen, niet op groepen, culturen en godsdiensten".

  Dank voor dit, voor mij nieuwe, inzicht.

  Groet,

  Marc Bouwman

  BeantwoordenVerwijderen