De Islam En De Rest.

Parmenides_2

De volharding waarmee veel arabisten ons proberen wijs te maken dat de klassieke beschaving ons door de Arabieren zou zijn gebracht, tesamen met vele andere prachtige zaken, is bewonderingswaardig. Als we even afstappen van hun oncontroleerbare interpretaties en zuivere fantasie is het interessanter eens een echt historisch feit in herinnering te brengen.

In de 6de eeuw voor Christus werd Elea (tegenwoordig Velia) in Zuid-Italië, door de Eleatische filosofie school beroemd. Bekend waren Parmenides, de beroemde leermeester van Plato e.a. en Xeno van de paradoxen, zoals de wiskundige stelling dat een schildpad nooit door een haas kan worden ingehaald. Er was een belangrijke medische school aan verbonden zoals aan de meeste antieke filosofische scholen. Velia overleefde de Vandalen, Gothen en Longobarden tot ver na de instorting van het West-Romeinse rijk. Omstreeks het jaar 800 werd Velia definitief vernietigd door de Saracenen maar intussen was de medische school al verhuisd naar het veiligere en meer noordelijke Salerno. Daar was van ongeveer 800 tot 1200 het Europese centrum van de medische wetenschap. Willem de Veroveraar, die Velia weer bevrijdde van de Saracenen, is er voor zijn wonden behandeld. Dit alles zonder tussenkomst van Arabieren, die wel als studenten kwamen.

Zoals ook Sylvain Gouguenheim aantoonde bleef in Europa de klassieke cultuur leven in kloosters, scholen en allerlei andere centra zoals Velia. Verder was er natuurlijk nog Byzantium. Er vond wel uitwisseling plaats met de machtige Arabieren. De bekende en steeds weer genoemde Averroës en Avicenna waren capabele lieden, maar er is van hen bekend dat ze geen Grieks konden lezen, dat moesten christelijke of joodse slaven, dhimmies of bedienden voor ze doen. Ze hebben nooit invloed uitgeoefend op het Arabische laat staan Europese denken en hebben niets toegevoegd aan het werk van Plato of anderen. Er zijn ook andere Arabieren geweest die iets interessants te berde hebben gebracht. Zij bleven allen zonder navolgers.

De islamoloog van de New York University Franco Zerlenga wijst er op dat de begrippen beschaving en godsdienst in de islam anders zijn dan bij het christendom, bhoedisme, hindoeisme, de Chinese Tao enz. Hij vat de verhouding van de islam met het Westen in enkele verhelderende punten samen.

1 .De beschaving van de islam bestaat uit verovering en bestuur van bezette gebieden. Dat bestuur is efficient en effectief met de in eeuwen opgebouwde sharia. Maar het immense Arabische rijk heeft in ruim 1000 jaar geen filosofische scholen opgeleverd, geen muzikale traditie, of dans of schilderkunst of bouwkunst, geen beeldhouwwerken van betekenis en geen enkele bijdrage tot de technologie. Wat er is blijkt steeds weer het werk te zijn van Joden, Christenen, Perzen of Indiërs.

2. De religie van de Islam kent geen theologie en is juridisch van aard. Allah kan niet door mensen worden gekend, is niet gebonden aan de ratio en moet ook niet worden besproken. De islam kent 5 zuilen van het geloof. Dat zijn de 5 plichten van de gelovigen. De verhouding van het individu met Allah bestaat uit het 5x per dag openbaar tonen van onderwerping. Centraal staat het begrip Umma, dat wil zeggen alle gelovigen tesamen. Het is niet mogelijk de Umma te verlaten. Plicht van alle moslims is de Umma uit te breiden. Het is geen geloof maar een wijze van zijn.

3. Onze tegenstelling kerk versus staat heeft in de islam geen betekenis. Er is geen kerk en ook geen staat, er is alleen de Umma waarin wel verschillende sectes elkaar naar het leven kunnen staan, die echter allen de 5 zuilen van de islam onderschrijven.

4. Ook onze tegenstelling tussen leken en gelovigen doet er niet terzake. Men is deel van de Umma of men is een rechteloze ongelovige.

5. Onze twisten over een radikale en een gematigde islam zijn irrelevant. Wel zijn er gematigde en extremistische moslims.

6. De koran leert ons dat migratie, precies zoals die van Mekka naar Medina, de eerste fase is van de jihad, een zachte verovering die leidt tot de onderwerping van het overwonnen volk. De gemiddelde individuele moslims zijn zich hiervan niet bewust. Voor hen wordt het werkelijkheid zodra ze macht verwerven.

Dirk Jan Dekker

12 opmerkingen:

 1. Fijne, heldere opsomming. Moet telkens weer, om de naivisten onder ons wakker te schudden. Het gaat er niet om bang te zijn voor de Islam - een systeem dat minder dan de helft van zijn menselijk kapitaal weet te benutten zal het uiteindelijk altijd afleggen tegen een geemancipeerde wereld. Waar het wel om gaat is zich niet te laten piepelen door malle onrechtvaardige en discriminerende eisen en zo een open, democratische samenleving te laten verzieken.

  Waar ik in het stuk even over struikelde was het woord islamist, waar vast en zeker islamoloog is bedoeld.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. @ Lou zei...

  Triest is dat naivisten dromen dat zíj wakker zijn.
  Zij voelen geen enkele behoefte dit soort artikelen tot zich te nemen.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Zie ook: Islam, een hoorcollege over de islamitische godsdienst en cultuur door Hans Jansen. 4 cd's, totale speelduur circa vier uur. www.home-academy.nl

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Dirk Jan lijkt bij punt 6 te zeggen dat er een soort onschuldige onnozelheid onder vele moslims bestaat. Hij schrijft: "De gemiddelde individuele moslims zijn zich hiervan niet bewust. Voor hen wordt het werkelijkheid zodra ze macht verwerven." Mij valt juist op dat zelfs moslims die niets van de islam weten en die nooit naar de moskee gaan toch zijn doordrongen van vier voor hen onwrikbare waarheden: 1) Moslims zijn superieur, 'ongelovigen' zijn Untermenschen. 2)Joden moeten dood. 3) De wereld komt aan de moslims toe, zij zijn immers superier. 4) Vrouwen zijn als vee voor de boer.

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Het boek van Sylvain Gouguenheim is één van de uitstekende werken die de mythes doorprikken dat de moslims zo beschaafd waren en Europa onbeschaafd. Een stukje politiek correcte fantasiegeschiedenis, zoals het sprookje van het tolerante Andalusië. Uiteraard wordt dan de pogrom in Cordoba in 1066 even niet genoemd. Toen de moslims het Midden-Oosten en Noord-Afrika met geweld veroverden, troffen ze al een hoogstaande cultuur aan en kon men ruimschoots putten aan de toen aanzezige kennis en inzichten. Naarmate de islam steeds meer ging domineren, stikten de wetenschap en cultuur en leidde dit tot de intellectuele dorheid van de huidige islamitische wereld. Auteurs die de politiek correcte fantasiegeschiedenis niet onderschrijven, zoals Sylvain Gouguenheim, moeten rekening houden met een publicitaire en universitaire ban. Helaas onder druk van de islam en de misplaatste politieke correctheid is Europa niet meer zo vrij.

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Prima artikeltje, dat echter slechts wordt gelezen door degenen die toch al weten.
  Overigens:Zuid-Italië werd bevrijd door de gebroeders Guiscard,niet door Willem de veroveraar.

  BeantwoordenVerwijderen
 7. @ roelf-jan 22 januari 2010 12:30

  En 5) het land van de ongelovigen is voor de moslims als de wei voor het vee: om van te eten en op te schijten, en het laatste is eigenlijk het leukste.

  Piscator

  BeantwoordenVerwijderen
 8. @ roelf-jan 22 januari 2010 12:30

  En 5) het land van de ongelovigen is voor de moslims als de wei voor het vee: om van te eten en op te schijten, en het laatste is eigenlijk het leukste.

  Piscator

  BeantwoordenVerwijderen
 9. Ik lees momenteel 'God's Batallions - the case for the Crusades' van Rodney Stark. Zeer verhelderend. Sluit aan bij dit artikel en haalt het vaak gehanteerde idee dat we de [overlevering van] klassieke filosofie aan de Arabieren te danken hebben onderuit, zoals het veel mythen onderuit haalt. Een aanrader.

  BeantwoordenVerwijderen
 10. @ Kees B,

  Ik heb het boek Gods' Batallions zojuist gelezen en zeer interessant.

  BeantwoordenVerwijderen
 11. het juiste woord was inderdaad islamoloog

  niet alleen wij maar ook moslims kiezen het liefst de gemakkelijke weg

  Z Italia heeft hevige strijd gekend tussen lokale bevolking, grieken, moslims, noormannen enz Dat alles samenvatten is niet gemakkelijk. Ik heb de bron voor de bewering dat Willem de Veroveraar Velia bevrijdde niet terug kunnen vinden. Het is wel duidelijk dat het noormannen waren. Het belang van de school van Salerno kan niet worden overdreven. Wonderlijk dat het niet wordt genoemd in onze medische opleidingen.

  Van Stark heb ik verschillende boeken gelezen, ook die over de kruistochten. Onze politici zouden eens iets van hem moeten lezen.

  BeantwoordenVerwijderen