Van Bommel: in de rijen van de soldaten van het leger van Allah


!Let op! Dit Jip en Janneke bericht is van 23 juli 2006! Speciaal voor Bram Mosckowicz bovenaan gezet.


(ingezonden) Uitgelicht: televisie: journaal (22 juli 2006):

Van Bommel: in de rijen van de soldaten van het leger van Allah

Item: de anti-Israeldemonstratie:
Van Bommel (SP) loopt met een rij mensen achter een spandoek.
Het volgende shot laat weer een rij mensen zien, ook achter een spandoek. Een man roept in het Arabisch: "Joden, het leger van de profeet Mohammed is in opmars".

Heeft u ook voorbeelden van Jip-en-Janneke-uitspraken/berichten/verslaggeving/foto's gehoord/gezien op radio, televisie of andere media? Stuur deze, met bronvermelding, dan naar hoeiboei@gmail.com .

Reacties uit 2006: hier.

9 opmerkingen:

 1. Hieraan kan worden toegevoegd dat Harry van Bommel nog twee keer, op 13 april 2002 (de beruchte zeer antisemitisch getinte Palestinabetoging) en op 26 oktober 2002 (een Irak-demo waaraan ook neonazi's en aanhangers van Saddam meededen), heeft meegelopen in demonstraties waarbij 'Hamas, Hamas, alle joden aan het gas' werd geroepen. Uiteraard valt niet vast te stellen of Harry destijds deze leuzen heeft gehoord. Hij moet wel hebben geweten van de verontwaardiging die beide demonstraties hebben opgeroepen. Rabbijn Evers had eerder deze week groot gelijk toen hij bij Pauw & Witteman stelde dat Van Bommel van tevoren kon weten wat voor karakter de demonstratie op het Museumplein zou krijgen.

  Overigens ben ik van mening dat niet de rechter maar de kiezer over Van Bommel en zijn partij moet oordelen.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. "Overigens ben ik van mening dat niet de rechter maar de kiezer over Van Bommel en zijn partij moet oordelen."
  @Carel, voor zover ik weet is nog niet voorgesteld dat de rechter over Van Bommels partij moet oordelen.
  Ik kan me wel in je standpunt verplaatsen. Maar het was dan in het verleden natuurlijk ook beter geweest als het aan de kiezer was overgelaten om over Janmaat en zijn partij te oordelen. Dat is toen evenwel niet gebeurd.
  Moszkowicz beroept zich, als ik het goed heb gevolgd, op dat precedent. In mijn ogen is dat waarvoor Janmaat toen veroordeeld werd onschuldiger dan wat Van Bommel bij herhaling heeft gedaan.

  Als ik je standpunt tot in de uiterste consequenties doordenk, ben ik er niet meer helemaal zeker van dat het juist is. Hoever moet een politicus, een gekozen volksvertegenwoordiger, kunnen gaan in woord en gedrag voordat een rechter over hem mag oordelen, resp. hem veroordelen?
  Moet een politicus ongehinderd tot het uitmoorden van een volk of een bevolkingsgroep kunnen oproepen en moeten we dan afwachten hoe de kiezer daarover oordeelt?
  Dan moet ik toch weer denken aan een bekend duits politicus in de eerste helft van de vorige eeuw. Wat die allemaal geroepen heeft in zijn redevoeringen in bierhallen en vervolgens ook gedaan, nu, het is al te bekend. Of het mogelijk was en of het geholpen zou hebben om door een gerechtelijke veroordeling duidelijk te maken dat deze politicus over de schreef was gegaan, daar valt over te discussiëren, maar als principe zeggen: "hij is een politicus, laat hem roepen wat hij wil en de kiezer zal oordelen", dat vind ik toch wat moeilijk. Over die Duitse politicus hébben de kiezers toen geoordeeld, en die keuze van die kiezers heeft hem vervolgens in staat gesteld één en ander te verwezenlijken van wat hij in al die redevoeringen al had geroepen.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Ik deel de mening van Kees Rudolf. Een rechter die over politieke uitlatingen moet beslissen kan veel te willekeurig zijn. Laat iedereen maar alles zeggen, zoals Fortuyn ook zei, en zorg voor een goed weerwoord. De kiezer zal dan uiteindelijk beslissen wanneer het een politicus betreft. Natuurlijk is Van Bommel walgelijk, maar hij dient weerlegd te worden. Wel kan ik me indenken dat bepaalde organisaties of personen hem liever niet willen uitnodigen en dat staat iedereen vrij.

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Zware censuur op blog van stan van houcke. Een aanfluiting

  https://www.blogger.com/comment.g?blogID=18389680&postID=3231403712547758751&page=1

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Vandaag (donderdag 15 januari) in Het Parool net een interview door Patrick Meershoek met Van Bommel gezien, op blz. 5. de kop: "Moszkowicz wil mij kennelijk de mond snoeren." Enkele opvallende punten:
  (Van Bommel:) "Voor mij staat "intifada" voor een geweldloze opstand, maar als andere mensen daar een andere lading aan geven, heb ik niettemin een probleem. Het is Moszkowicz daar al lang niet meer om te doen. Ik ben volgens hem nu ook voorwaardelijk schuldig aan het feit dat andere demonstranten "Hamas, Hamas, joden aan het gas" hebben gescandeerd. Ik heb dat zelf niet gehoord. Als ik het had gehoord, had ik de demonstratie zeker verlaten."

  Reuze geloofwaardig, vindt u niet?

  Interviewer Patrick vraagt dan:
  "Maakt Moszkowicz een kans met zijn aangifte?"
  Antwoord vB:
  "Ik wacht rustig af of het Openbaar Ministerie deze zaak vervolgbaar acht. De gedachtegang van Moszkowicz dat ik verantwoordelijk kan worden gehouden voor wat andere mensen roepen, lijkt mij lastig vol te houden. Het zou betekenen dat in Nederland niet meer gedemonstreerd kan worden. Er is altijd wel iemand die iets roept."
  Enzovoorts. Allemaal heel slim, met als klap op de vuurpijl aan het slot van het interview:
  "Ik krijg nu trouwens ook heel veel steunbetuigingen uit Joodse kring. Een man schreef mij dat hij zich soms schaamt om Jood te zijn. Hij meldde zich meteen aan als lid van de SP."

  Roerend, nietwaar? Uiteraard zijn joden die zich schamen jood te zijn hartelijk welkom in de SP...

  Van Bommel denkt niets te vrezen te hebben, want hoe kan hij verantwoordelijk zijn voor wat anderen bij een demonstratie roepen? Dat klinkt plausibel, maar hoe zat het dan in 1999 met Hans Janmaat?

  Janmaat had zelf tijdens een bijeenkomst geroepen "wij schaffen de multiculturele samenleving af"; dat kon op zichzelf genomen nog als neutraal kon worden uitgelegd, maar omdat Janmaat's medestanders tijdens die bijeenkomst veel verder gingen en o.m. hadden geroepen "eigen volk eerst" en "vol is vol", werd Janmaat schuldig geacht aan het medeplegen van het aanzetten tot discriminatie.

  Natuurlijk was dat een onzinnig vonnis. Maar zolang als dit vonnis -nog wel van de Hoge raad als ik goed ben geïnformeerd- niet als gerechtelijke dwaling wordt herroepen en Janmaat posthuum eerherstel krijgt, kan ik het Van Bommel moeilijk gunnen dat hij nu vrijuit gaat.

  Net hoor ik dat Van Bommel bij Pauw&Witteman zijn zegje mag doen.
  Het zou met het oog op mijn welbevinden erg onverstandig van me zijn om daarnaar op dit uur te gaan kijken. Maar ik hoor nog wel hoe Pauw en Witteman als om strijd begripvol knikten bij de hoogst plausibele redenaties van deze Van Bommel.

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Sorry Carel maar dat kun je niet menen. Het is, van van Bommel, een regelrechte oproep tot geweld. En dan moet niet de rechter maar de kiezer oordelen? Ja graag ook de kiezer,maar zeker ook de rechter.

  Is een oproep tot geweld niet veel gevaarlijker (en in potentie grootschaliger) dan geweld op zich? Om de simpele reden dat je nooit weet welke idioten je op een idee kunt brengen. Wie is meer verantwoordelijk - iemand met een goed stel hersens als Van Bommel -of iemand die niet beter weet en blind op dergelijke oproepen tot geweld ingaat? Theo van Gogh is toch ook een slachtoffer van iemand die zich door anderen heeft op laten naaien. Is opnaaien (Van Bommel) eigenlijk niet minstens zo slecht als de daad zelf?

  BeantwoordenVerwijderen
 7. Koos Postema deed net bij Pauw & Witteman zijn best, maar wat mij betreft had er nog wat krachtiger kunnen worden doorgevraagd. Bijvoorbeeld over de portretten van Khomeini die werden meegedragen. Die megafoon belemmerde toch niet Harry's gezichtsvermogen?

  Ook over Van Bommels optreden bij vorige demonstraties was men aan tafel slecht geïnformeerd. Harry heeft gedemonstreerd met Saddam-aanhangers en neo-nazi's en had daar, zo zei hij later tegen Arnold Karskens van Revu, geen bezwaren tegen.

  Het is ook kletskoek dat de organisatie werd georganiseerd door goed aangeschreven vredesgroepen. Een greep uit de extremistische groepen die aan de tocht naar het Museumplein meededen: Internationale Socialisten, KMAN, Palestijnse Gemeenschap Nederland (alle drie in 2004 betrokken bij de infame herdenking van Hamas-sjeik Yassin), NCPN, SAP/Grenzeloos, HTIB, DIDF, Milli Görus. Natuurlijk wist Harry met wie hij optrok. Het KMAN organiseerde in oktober 2000 al demonstraties waarbij 'Hamas Hamas' enzovoorts werd geroepen. Maar vriend Van Bommel weet daar allemaal niets van zogenaamd.

  Toch vind ik dat het oordeel aan de kiezer moet zijn. Met zijn 'vreedzame' interpretatie van 'intifada intifada' zal Bommel ongetwijfeld wegkomen in een rechtszaak. Met het Janmaat-vonnis van 1997 kan niemand meer gelukkig zijn.

  BeantwoordenVerwijderen
 8. @ Carel, dat Harry zich in alle bochten wringt om ons te laten geloven dat we niet gezien en gehoord hebben wat zich op het museumplein afspeelde kan ik begrijpen.
  Dat zijn 'kat in het nauw ' sprongen.
  En ik heb er geen bezwaar tegen als de rechter zich hier over buigt.
  Want van de kiezer heb ik geen hoge pet op. Als een democratie met goed geinformeerde burgers werkelijk zou werken , dan zaten we nou niet tot onze oren in de ellende.

  BeantwoordenVerwijderen
 9. @Carel, als het oproepen tot geweld (intifada) volgens de Nederlandse wet strafbaar is, dan moet niet de kiezer maar de rechter Van Bommel toch oordelen?

  BeantwoordenVerwijderen