Twintig zotte excuses voor die malle hoofddoek (7)

1barbie_met_hoofddoek_2

Twintig zotte excuses voor die malle hoofddoek.

Excuus 7: “Nonnen dragen toch ook een hoofddoek en ze stonden vroeger zelfs voor de klas en niemand vond dat een probleem.

Wie [zoals bijvoorbeeld Nieuwe Feministe mét hoofddoek en kersverse OPZIJ-3.0-columniste Nora Kasrioui* hier deed] schaamteloos durft te beweren dat niemand er bezwaar tegen had dat nonnen vroeger voor de klas stonden, zou de kinderen te kost moeten geven die destijds op internaten hebben gezeten waar nonnen (en paters) de dienst uitmaakten en daar een trauma aan over hebben gehouden. Geleden hebben deze kindertjes. Dat is bekend. (Lees bijvoorbeeld eens het hoofdstuk 'schoolpet' in het boek Tegen het idealisme, een biografie van Pierre Vinken door Paul Frentrop. Of huur de dvd The Magdalene Sisters. Wat ook verhelderend werkt, is eens te praten met vijftigplussers die in Limburg of Brabant op nonnen- dan wel paterscholen hebben gezeten.)

De maatschappij heeft ervan geleerd en we achten het dan ook onwenselijk dat vrouwen in dienst van de pauselijke macht nog langer voor de klas staan. Deze toestanden zijn goddank verleden tijd. Een non voor de klas, dat nooit weer! De maatschapij heeft nonnen hun plaats gewezen: in het klooster waar ze hun levens in dienst van God stellen. Daar is niets op tegen, het is hun goed recht om zich op eigen en/of kerkelijke kosten buiten de maatschappij te plaatsen. Ik zie ze dan ook niet achter de kassa's bij A.H. of achter de balie van het gemeentehuis of als stadsdeelvoorzitter in Amsterdam. Een werkgever zou nonnen die naar zo'n functie solliciteren lachend de deur wijzen. Ik ken ook helemaal geen nonnen die solliciteren naar funcies als deze. U wel?
Ik zou er echt van opkijken als een non een column bij een ex-feministisch tijdschrift als Opzij krijgt aangeboden.

Ik heb ook nog nooit gehoord van een non die een zaak bij de Commissie Gelijke Behandeling heeft aangespannen omdat ze zo graag voor de klas wou staan, of bij A.H. wou werken, of een carrière in de politiek ambieerde of haar goddelijke kledij in het zwembad niet wilde afdoen. U wel?

Ex-PvdA-stemster, drie dochters, een man, een hond en een spaarvarken

Excuus 1: klik hier
Excuus 2: klik hier
Excuus 3: klik hier
Excuus 4: klik hier
Excuus 5: klik hier
Excuus 6: klik hier

* Kasrioui schrijft in het vernieuwde welkomstwoord op haar zéér goed bezochte PvdA-website: "Dat wij in onze taak gesteund weten door het besef dat velen jou en mij wijsheid toewensen en met ons om kracht, moed en volharding bidden." En - behalve het taalfoutje dan - zo is het maar net!

9 opmerkingen:

 1. Al eerder heb ik het gezegd. Heel veel mensen vonden het juist wel een bezwaar dat er een non voor de klas stond, en stuurden daarom hun kind naar de openbare school. Waar straks dankzij de inspanningen van Ahmed Marcouch en de steun van PvdA, CDA en ChristenUnie een afgestudeerde van de imamopleiding voor de klas staat om te vertellen over de koran.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Deze reactie is verwijderd door de auteur.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Enkel in geval van ernstige ziektes leidend tot kaalheid is een hoofddoek voor vrouwen toegestaan.

  Geloven in de Islam leidt niet tot haarverlies bij mijn weten, wel tot simpelheid.

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Dat sommige kindertjes van katholieke ouders geen goede herinneringen aan sommige nonnen voor de klas bewaren zal vast zo zijn. En zo is ook denkbaar dat kindertjes van islamitische ouders, al dan niet later van hun geloof afgevallen, geen goede herinneringen bewaren aan hun gehoofddoekte onderwijzeressen. Maar het zal, dacht ik, toch zelden zijn voorgekomen dat je als kind van niet katholieke ouders werd blootgesteld aan onderwijs door gehoofddoekte nonnen, of het moest zijn in gebieden waar geen andere dan katholieke scholen voorhanden waren.
  Ik weet niet waar Kasroui het over heeft, maar ik vermoed dat ze er op uit is aannemelijk te maken dat een gehoofddoekte moslima best ook op een niet-islamitische school voor de klas zou kunnen staan. In dat geval is de non die ze aanvoert een non-argument, want nonnen voor de klas op niet- katholieke scholen zijn er volgens mij nooit geweest, en als die er geweest zouden zijn of nog zijn, dan zouden zeker zeer velen dat een probleem hebben gevonden of vinden.

  Ik ben niet in een door katholieken gedomineerde omgeving opgegroeid, dus noch mijn ouders, noch ikzelf zagen zich voor de vraag gesteld of ik naar een school met nonnen voor de klas zou gaan, of toch liever naar een openbare school. Er was een keur van niet-katholieke scholen en het sprak vanzelf dat ik niet naar een katholieke school zou gaan. Ik kan dus niet op eigen ervaring afgaan als ik wil achterhalen hoe het voor mij zou zijn geweest: een non voor de klas.
  Daarentegen heb ik als heel klein jongetje enkele weken in het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis gelegen en werd daar liefdevol verpleegd door ene zuster Castula, die dus hoogstwaarschijnlijk een kuis dametje moet zijn geweest, en als non gekleed ging, aangezien ze dat was. Ik herinner mij haar scherp. Ze is nu stellig in de hemel.
  Omdat ik, zonder de daartoe strekkende opvoeding, op die leeftijd nog niet precies wist wie nou wel met Onze Lieve Vrouwe bedoeld was, dacht ik dat het om vrouweN (meervoud) in dienst van dat Gasthuis ging. Dat die vrouwen lief waren, ja, dat heb ik ondervonden. Zo kwam op jonge leeftijd de associatie non - lieve vrouw tot stand, en daar ben ik eigenlijk nooit meer helemaal van af gekomen.
  Of ik het dus zo erg zou hebben gevonden om op de Lagere School les te krijgen van zo'n lieve vrouw? Waarschijnlijk niet! Maar, als gezegd, dat kwam in ons milieu helemaal niet aan de orde. Nonnen gaven op katholieke scholen les, nooit op niet katholieke of openbare.

  Later heb ik nog iemand persoonlijk leren kennen die lange tijd non was geweest, zelf was uitgetreden, maar nog goede connecties in het milieu van nonnen had. Als non geklede nonnen waren al een soort rariteit geworden. Voor het vele naar het leek onbaatzuchtige en deels ondankbare werk dat ze deden kan ik eigenlijk nog steeds alleen maar bewondering hebben. (Men kan afdingen op hun onbaatzuchtigheid, want hoopten die nonnen niet op passend loon in het hiernamaals? -maar dat vind ik flauw, en de goedheid van hun werken wordt daar niet minder om.)
  De vraag achteraf hoe erg het zou zijn geweest om als niet-katholiek kind van een non onderwijs te hebben gehad, als dat mogelijk zou zijn geweest, hangt voor mij van twee dingen af:
  1) Zou die non pogingen hebben gedaan om mij, kind van niet gelovige ouders, te indoctrineren met het katholieke geloof? Dat zou vanuit mijn standpunt nu bekeken zeker heel bezwaarlijk zijn geweest.
  2) Zou die non slecht onderwijs hebben gegeven? Ook dat zou erg jammer zijn geweest.
  Maar als ik goed ben geïnformeerd gaven sommige nonnen uitstekend onderwijs, terwijl het met de katholieke indoctrinatie vaak wel meeviel. Dan moet de vraag worden gesteld of het in dát geval nou wel zo erg was geweest als je van een als non geklede non onderwijs had gekregen. Daar ben ik eerlijk gezegd niet uit. Ik ben geneigd aan goed onderwijs van een non de voorkeur te geven boven slecht onderwijs van een warrige, zij het ongelovige lulhannes. Ben benieuwd hoe @Carel daartegenover staat.

  Maar nu die hoofddoek van de moslima voor de klas. Voor een klas met kinderen van ouders die ervoor kozen hun kind naar een school op islamitische grondslag is het misschien jammer voor sommige van hun kindertjes, maar dat is dan toch de verantwoordelijkheid van die ouders, en als het onderwijs goed is, wat zou dan het principiële bezwaar zijn? Dat het onderwijs goed is, dát is in elk geval belangrijk. Maar een moslima met hoofddoek op een niet-islamitische school? Beetje raar, ook al zou ze goed onderwijs geven.

  Maar het is niet alleen maar een beetje raar, op de manier waarop de hoofddoek van de non op een niet katholieke school dat zou zijn.
  Die hoofddoek van een moslima staat namelijk wel voor iets anders dan de hoofddoek van de non. Het is nogal achterlijk om zoals Kasroui het verschil niet te zien, maar ja, ach, die Kasroui, hoe zou dat schaap het ook moeten weten hoe dat precies met die hoofddoek van die nonnen zat? Hoofddoek is hoofddoek, lekker simpel. Maar de hoofddoek van de non gaf nimmer het signaal dat eigenlijk alle vrouwen, en op zijn minst alle katholieke vrouwen, een hoofddoek zouden moeten dragen, en dat vrouwen die dat niet doen ergens niet deugen, een soort hoeren zijn, of op zijn minst geen goede katholieken; het gaf nimmer aan dat alle mannen onverbeterlijke geilaards zijn die het niet kunnen helpen als ze zich aan een vrouw vergrijpen, enkel en alleen al bij het zien van heur haar, en dat het dus eigen schuld dikke bult is wanneer vrouwen die geen hoofddoek dragen door zulke mannen worden verkracht. Ik zeg niet dat dit het signaal is dat altijd onveranderlijk en welbewust door moslima's met hun hoofddoek wordt afgegeven, maar het is wel degelijk het signaal zoals dat door een niet gering aantal moslims wordt opgevat en van iets dergelijks is bij de hoofddoek van de non geen sprake.
  Er zijn meer verschillen. Het zal zeker vóórkomen dat gehoofddoekte vrouwen zich bijvoorbeeld in de ziekenzorg of op ander gebied speciaal verdienstelijk maken, en zich onderscheiden door grote onbaatzuchtigheid en inzet voor de medemens, maar de dracht van de hoofddoek op zichzelf genomen heeft niet de betekenis van toegetreden te zijn en te behoren tot een religieuze orde binnen een bepaald soort geloof (zoals in het geval van de non binnen het katholicisme) die zich speciale zorgzaamheid voor de medemens tot doel stelt.

  Laten we uit gaan van het geval -hoe waarschijnlijk dat geval is laat ik even in het midden- dat een gehoofddoekte moslima uitstekend onderwijs zou geven en op generlei wijze pogingen zou ondernemen niet-islamitische leerlingen tot de Islam te bekeren. Zou haar gehoofddoekt staan voor een klas met grotendeels niet-islamitische kindertjes dan bezwaarlijk zijn?
  Ik had het voor mijn eigen niet-islamitische kinderen zeker heel bezwaarlijk gevonden en gruw bij het idee dat mijn kleinkinderen eraan blootgesteld zouden kunnen worden, terwijl ik bij het idee van onderwijs aan mijn kinderen of kleinkinderen door een non (als zodanig gekleed en gehoofddoekt)geneigd ben te denken: och, dat zou mee kunnen vallen. Dit gevoel heeft zijn grond in wat ik denk dat de hoofddoek van de moslima tot uitdrukking brengt; in mijn ogen heel wat anders dan wat de hoofddoek van de non tot uitdrukking bracht.
  Neemt niet weg dat moslima's, net als nonnen, best heel goed een vak kunnen leren of kunnen hebben geleerd en daar heel goed onderwijs in zouden kunnen geven, bijvoorbeeld Frans op een middelbare school. Op een middelbare school, met voor elk apart vak een andere docent of docente, ligt het ook weer iets anders, denk ik, dan op een basisschool waar één juffrouw minimaal een jaar de enige is die al die tijd voor de klas staat. Ik probeer me voor te stellen of ik het erg zou hebben gevonden als mijn kinderen op de middelbare school uitstekend Frans hadden geleerd, maar wel tijdens de Franse les steeds tegen dat hoofddoekje zouden hebben moeten aankijken. Wat, als je mocht kiezen tussen uitstekend onderwijs van een bijzonder bekwame vakdocente, maar moslima met hoofddoekje, of flut onderwijs van een slecht geschoren atheïst? Als mijn kinderen nou dankzij of mede dankzij een gehoofddoekte moslima uitstekend Frans hadden geleerd, zo goed als ze het zeker niet hadden geleerd van één van de andere op die school of op andere mogelijke scholen aangestelde leerkrachten voor het Frans, zouden mijn kinderen en ook ik daar dan niet gewoon blij mee zijn?
  Maar misschien moest ik op deze plek niet van die moeilijke vragen bedenken.
  Weer een andere zaak is het wanneer iemand op later leeftijd, na de middelbare school, in vrijheid kiest voor een onderwijsgevende in een bepaald vak. Ik kan me voorstellen dat wanneer een moslima met hoofddoek de naam heeft in één of ander vak bijzonder bekwaam en didaktisch efficiënt te zijn, dat dan niet-islamitische aspirant-leerlingen in dat vak die hoofddoek graag op de koop toe nemen. En dat is natuurlijk ook gebeurd bij onderwijsgevende nonnen. Ooit hoorde ik van een stoomcursus Italiaans, waarvoor je bij nonnen moest wezen, die je in onwaarschijnlijk korte tijd een alleszins redelijke beheersing van de Italiaanse taal konden bijbrengen. Gesteld dat je goed Italiaans zou willen leren en je zou er tijd en energie voor hebben, en die cursus van die nonnen zou de beste zijn, zou je dan niet, zelfs al was je papenhater, die hoofdoeken van die nonnen graag voor lief hebben genomen? Maar dit is dus het geval dat je zelf kiest voor een docent en in vrijheid je afweging maakt. Heel wat anders dan de hoofddoek voor de basisschoolklas, laat staan dan de hoofddoek van een moslima voor de klas op een niet islamitische basisschool.

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Komen die nonnen nu al weer opdraven? Zijn die moslima’s nu zo dom dat zij het verschil niet weten tussen een katholieke non en het moslimhoofddoekje?
  Dat weten zij verrekte goed. Zij blijven daar maar op hameren omdat er altijd mensen zijn die het gaan geloven.
  Kasrioui wil ons nu wijsmaken dat Nederlanders wel erg beperkt denken. Zij willen niets weten van andere culturen. Echt een bekrompen volkje. Die leuke hoofddoek en de interessante burka horen nu eenmaal bij de islamcultuur.
  Daar is niets mis mee.
  Kasrioui en andere griezelige moslima’s willen de mensen laten vergeten waar de hoofddoek voor staat. Voor vrouwenonderdrukking.
  Dat moet uit onze geheugens gewist worden.
  Ik schat zo in dat ze daar aardig in zullen slagen. Dat vinden de meeste mensen namelijk het gemakkelijkste.

  Ik persoonlijk heb trouwens geen slechte herinneringen aan nonnen.

  BeantwoordenVerwijderen
 6. @Kees Rudolf,


  Voor mijn ouders was het vanzelfsprekend dat ik naar een openbare school ging. Daar werd in mijn jeugd nog goed les gegeven dus de keuze tussen slecht openbaar onderwijs en goed katholiek of christelijk onderwijs was er niet. Bovendien waren katholieke en christelijke scholen nog echt katholiek of protestants, dus het door nepkatholieke of nepprotestantse schoolhoofden gebruikte argument 'we doen er niet veel aan', ging ook niet op.

  BeantwoordenVerwijderen
 7. @Carel,
  Ja, zo was het. Katholieke scholen waren nog serieus katholiek en protestantse scholen serieus protestants en ik ken wel wat gewezen katholieken en -protestanten van mijn leeftijd die dat geen lolletje hebben gevonden. Dus in zoverre slaat Nora Kasroui de plank mis als ze beweert dat niemand vroeger een probleem had met een non voor de klas. Maar ze slaat helemáál de plank mis als ze wil suggereren dat een gehoofddoekte moslima ook voor een klas van niet-islamitische kinderen voor niemand een probleem hoeft te zijn. Een non voor een klas met grotendeels niet-katholieke kinderen is er nooit geweest en zou zeker voor vrijwel iedereen een probleem zijn geweest.
  De gehoofddoekte moslima kan zonder twijfel met relatief weinig problemen voor een klas met kinderen van islamitische ouders staan, zoals vroeger nonnen stonden voor klassen met kindertjes van katholieke ouders. Maar ook dan is het niet waar dat dat voor niemand van die kinderen van islamitische ouders een probleem zou kunnen zijn, zo min als die nonnen voor niemand van die kinderen van katholieke ouders een probleem waren.
  Ja, en nu heb je dan nep-katholieke en nep-protestantse scholen (zo zou ik ze ook noemen), en sommige van die scholen schijnen relatief heel behoorlijk te presteren, tot vreugd van hun grotendeels in het geheel niet katholieke of protestantse klandizie. Een interessant, min of meer nieuw verschijnsel, waarvoor, geloof ik, geen analogon in de moslimwereld bestaat, in de vorm van nep-islamitische scholen. Als vrouwelijke leerkrachten op een islamitische school met een hoofddoek op lopen dan moet je toch aannemen dat die hoofddoek geen nep-hoofddoek is en dat de school serieus islamitisch is. Zo moet je ook, wanneer op een katholieke school nog heuse nonnen in de hun eigen kledij en hoofdbedekking rondlopen, wel aannemen dat hier geen sprake is van een nep-katholieke school met nep-nonnen. Als er op nep-katholieke scholen nog nonnen zouden rondlopen -maar ik dacht niet dat dat nog het geval is- dan gaan ze in elk geval niet gekleed als non.
  Het zou misschien wel aardig zijn als er behalve nep-protestantse- en nep-katholieke scholen ook nep-islamitische scholen waren. Dat zouden dan scholen zijn waar moslima's dus, anders dan Nora Kasroui, géén hoofddoek dragen. En naar die school zouden dan misschien ook niet-islamitische kindertjes naar toe kunnen, bijvoorbeeld omdat er door die niet gehoofddoekte moslima's zo goed onderwijs wordt gegeven. Maar ik moet de eerste nep-islamitische school in Nederland nog zien.

  BeantwoordenVerwijderen
 8. Als het regent en ze heeft 200 euro besteedt bij de kapper dan mag een vrouw even een doekje op der kop, ok ook dan. Maar thuis meteen af!

  BeantwoordenVerwijderen
 9. Goedkope kapper.....
  Maar je hebt gelijk.

  BeantwoordenVerwijderen