De Kracht van de Rede (2) - Oriana Fallaci

Wederom actueel!

(...) En wie gelooft in de mythe van het 'in vrede samenleven', dat volgens de Collaborateurs bepalend was voor de verhouding tussen de veroverden en de veroveraars, zou er goed aan doen om de verhalen te herlezen over de afgebrande kloosters en abdijen, de ontheiligde kerken, de verkrachte nonnen en de christelijke of joodse vrouwen die ontvoerd werden om in harems te worden opgesloten. Die zou er goed aan doen na te denken over de kruisigingen in Cordoba, de ophangingen in Granada en de onthoofdingen in Toledo en Barcelona, in Sevilla en Zamora. (Het bevel voor onthoofdingen in Sevilla werd gegeven door Mutamid, een koning die de tuinen van zijn paleis versierde met de afgehakte hoofden. Het bevel voor de onthoofdingen in Zomara werd gegeven door Almanzor, een vizier die omschreven werd als de-mecenas-van-de-filosofen en de-grootste-leider-die-het-islamitische-Spanje-ooit-had-gekend.) Jezus! Als je de naam van Christus of de Maagd Maria riep, werd je meteen terechtgesteld. Je werd gekruisigd, onthoofd of opgehangen. En soms ook gespietst. Dit gebeurde ook als je de klokken luidde of als je een groen kledingstuk droeg, want groen is immers de kleur van de islam. Als er een moslim voorbij kwam, moesten de ongelovige honden aan de kant gaan en een buiging maken. Als ze door een moslim werden aangevallen of beledigd, mochten ze zich niet verzetten. Weet je trouwens hoe het kwam dat de ongelovige honden niet verplicht waren om zich tot de islam te bekeren? Dat kwam doordat bekeerlingen, in tegenstelling tot ongelovige honden, geen belasting hoefden te betalen.

In 721 trokken ze vanuit Spanje naar het niet minder katholieke Frankrijk. Onder leiding van Abd Al-Rahman, de gouverneur van Andalusië, staken ze de Pyreneeën over en namen Narbonne in. Ze slachtten de hele mannelijke bevolking af, maakten alle vrouwen en alle kinderen tot slaaf, en vervolgden hun weg naar Carcasconne. Van Carcasconne trokken ze verder naar Lyon en Dijon, waar ze iedere kerk plunderden, en weet je hoe lang ze erover deden om in Frankrijk op te rukken? Elf jaar. In golfbewegingen. In 731 bereikte een golf van 380.000 infanteristen en 16.000 ruiters Bordeaux, waar men zich onmiddellijk overgaf. Van Bordeaux gingen ze naar Poitiers en vervolgens naar Tours, en als Karel Martel in 732 de strijd van Poitiers-Tours niet had gewonnen, dan zouden de Fransen nu ook de flamenco dansen. In 827 gingen ze aan wal op Sicilië, dat ook hun begeerte had gewekt. Ze veroverden, zoals gewoonlijk al bloedvergietend en ontheilligend, Syracuse, Taormina, Messina en vervolgens Palermo, en in driekwart eeuw (zo lang was ervoor nodig om het trotse verzet van de Sicilianen te breken) bekeerden ze het eiland tot de islam. Ze bleven er meer dan tweeënhalve eeuw, dat wil zeggen totdat ze werden verdreven door de Noormannen. Maar in 836 gingen ze aan wal in Brindisi. En in 840 in Bari. En ze bekeerden ook Apulië tot de islam. In 841 gingen ze aan wal in Ancona. Vervolgens trokken ze van de Adriatische Zee weer terug naar de Tyrrheense Zee, en gingen ze in de zomer van 846 aan wal in Ostia. Ze plunderden het, staken het in brand en door in de delta van de Tiber stroomopwaarts te varen, bereikten ze Rome. Ze belegerden de stad en op een nacht vielen ze binnen. Ze plunderden de basilieken van Sint Pieter en Sint Paulus, en roofden alles wat los en vast zat. Om van ze af te komen, was paus Serge II genoodzaakt ze een jaarlijkse toelage van 25.000 zilveren munten te betalen. Om andere aanvallen te voorkomen, zag zijn opvolger Leo IV zich genoodzaakt stadsmuren te laten bouwen, die we nu nog kennen onder de naam mura leonine.

Maar toen ze Rome verlaten hadden, vestigden ze zich in Campanië. Ze bleven er zeventig jaar, terwijl ze Montecassino verwoestten en Salerno onveilig maakten. Op een gegeven moment vermaakten ze zich door iedere avond een non te ontmaagden. En weet je waar ze dat deden? Op het altaar in de kathedraal. In 898 gingen ze aan wal in de Provence. Om precies te zijn, bij het huidige Saint-Tropez. Ze vestigden zich er, trokken in 911 de Alpen over, en vielen Piëmont binnen. Ze bezetten Turijn en Casale, staken de kerken en bibliotheken in brand, vermoordden duizenden christenen en gingen vervolgens naar Zwitserland. Ze bereikten de vallei van Graubünden en het Meer van Genève, maar ontmoedigd door de sneeuw maakten ze vervolgens rechtsomkeert. Ze keerden terug naar de warme Provence, bezetten in 940 Toulon en...

Tegenwoordig is het mode geworden om berouw te tonen over de kruistochten, om het Westen te veroordelen en om de kruistochten te zien als een onrechtvaardigheid tegenover die arme, onschuldige moslims. Maar meer nog dan een reeks krijgsondernemingen om het Heilige Graf te heroveren, waren de kruistochten het antwoord op vier eeuwen van invasie, bezetting, tirannie en slachtpartijen. Ze waren een tegenoffensief om het islamitisch imperialisme in Europa een halt toe te roepen en om de moslims naar het Oosten uit te laten wijken (mors tua vita mea). In de richting van India, Indonesië, China, het Afrikaanse continent en ook naar Rusland en Siberië, waar de tot de islam bekeerde Tartaren de koran al hadden geïntroduceerd. En ja hoor, toen de kruistochten voorbij waren, begonnen de zonen van Allah ons weer, net als vroeger, of eigenlijk meer nog dan vroeger, lastig te vallen. Deze keer waren het de Turken die voorbereidingen troffen om het Ottomaanse Rijk te stichten. Een rijk dat Europa tot de achttiende eeuw zou overspoelen met zijn hebzucht en gulzigheid, en dat van Europa zijn favoriete slagdveld zou maken. Die gulzigheid vertegenwoordigd en overgebracht door de beroemde janitsaren, die de hedendaagse Italiaanse taal verrijkt hebben met het synoniem voor (huur)moordenaar of fanaticus. Maar weet je wie die janitsaren eigenlijk waren? Het waren de door het Rijk uitverkoren troepen. Supersoldaten die er net zo goed in waren om zich op te offeren, als om te vechten, te moorden en te plunderen. En weet je waar ze gerekruteerd, of beter gezegd gevangen genomen werden? In de landen die zich aan het Rijk hadden onderworpen. In Griekenland bijvoorbeeld, of in Bulgarije, Roemenië,, Hongarije, Albanië, Servië, en soms ook in Italië. Langs de door piraten beheerste kusten. De knapste en sterkste eerstgeborenen uit goede families werden geselecteerd en op een leeftijd van tien, elf of twaalf jaar ontvoerd. Nadat ze bekeerd waren, werden ze opgesloten in kazernes en, terwijl hun verboden werd te trouwen of zelfs maar een liefdes- of vriendschapsrelatie aan te gaan (ze werden daarentegen juist aangespoord om te verkrachten), werden ze geïndoctrineerd op een wijze waarvan Hitler, bij de indoctrinatie van zijn Waffen SS, nog iets had kunnen leren. Ze werden omgevormd tot het meest indrukwekkende oorlogsapparaat dat de wereld sinds de tijd van de oude Romeinen gekend had.

Het is niet mijn bedoeling je te vervelen met geschiedenislesjes die tot grote opluchting van Doedoe op onze scholen angstvallig omzeild worden, maar ik moet toch, zij het op beknopte wijze, je geheugen even opfrissen. En zie daar, in 1356, dus 84 jaar na de achtste kruistocht, pikten de Turken Gallipolis in, het schiereiland dat zich over honderd kilometer langs de noordelijke kust van de Darnanellen uitstrekt. Van daaruit vertrokken ze om het zuidoosten van Europa te veroveren en in een mum van tijd vielen ze Thracië, Macedonië en Albanië binnen. Ze dwongen het machtige Servië op de knieën en schakelden met een beleg van vijf jaar Constantinopel uit, dat inmiddels al helemaal was afgesneden van de rest van het Westen. Het is waar dat ze in 1396 tot stilstand kwamen om tegenstand te bieden aan de Mongolen (die op hun beurt ook al tot de islam bekeerd waren), maar in 1430 zetten ze hun mars voort om het onder Venetiaanse heerschappij vallende Thessaloniki te bezetten. Terwijl ze in 1444 de christenen in Varna onder de voet liepen, zorgden ze ervoor dat ze Walachije, Moldavië en Transsylvanië in bezit kregen. Oftewel, het hele gebied dat nu Bulgarije en Roemenië heet. In 1453 belegerden ze opnieuw Constantinopel, dat op 29 mei in handen viel van Mohammed II. Hij was een woesteling die, volgens de islamitische wet op de broedermoord (een wet waarin toestemming werd verleend aan de sultan om, in het belang van de dynastie, zijn naaste familieleden uit de weg te ruimen), de troon bestegen had door zijn drie jaar oude broertje te wurgen. Ken je trouwens het verhaal over de val van Constantinopel, dat de schrijver Phrantzes ons heeft nagelaten? Misschien niet. In het Europa waar alleen gehuild wordt om de moslims en nooit om christenen, joden, boeddhisten of Hindoes, zou het immers niet Politiek Correct zijn om de details van de val van Constantinopel te kennen...

Bij het vallen van de avond, als Mohammed II de muren van Theodostus onder vuur neemt, vlucht de bevolking de kathedraal van de Heilige Sofia in, begint psalmen te zingen en te smeken om goddelijke barmhartigheid. De patriarch leidt bij kaarslicht de laatste mis en, om de bangsten te troosten, roept hij: 'Wees niet bang! Morgen zullen jullie in de Hemel zijn en zullen julie namen tot het einde der dagen voortleven!' De kinderen huilen en hun moeders snikken: 'Stil maar mijn kind, stil maar! We sterven voor ons geloof in Jezus Christus! We sterven voor onze keizer Constantijn XI en voor ons vaderland!' De Ottomaanse troepen dringen met tromgeroffel door de openingen in de ingestorte stadsmuren naar binnen, overweldigen de Genuese, Venetiaanse en Spaanse verdedigers, slachten iedereen met hun kromzwaard af, stormen vervolgens de kathedraal in en onthoofden zelfs de baby's. Met hun hoofdjes doven ze de kaarsen... Het bloedvergieten duurde van de dageraad tot in de middag. De soldaten bedaarden pas toen de grootvizier op de preekstoel van de Heilige Sofia klom en de moordenaars toesprak: 'Jullie kunnen ophouden. Deze tempel behoort nu aan Allah toe.' En intussen stond de stad in brand. De soldatenbende hield zich bezig met kruisigen en spietsen. De janitsaren verkrachtten de nonnen (vierduizend in enkele uren) en sneden ze vervolgens de keel af, of ketende de overlevenden om ze op de markt in Ankara te verkopen. En de hovelingen bereidden het Overwinningsmaal, een banket waarbij Mohammed II zich (met maling aan de Profeet) bezatte aan wijnen uit Cyprus. En omdat hij een zwak had voor jongelingen, liet hij de oudste zoon van de Grieks-orthodoxe groothertog Notaras halen. Het was een veertienjarige jongen die bekend stond om zijn knapheid. Voor de ogen van iedereen verkrachtte hij hem, en na deze verkrachting liet hij de andere leden van de familie Notaras halen. Zijn ouders, grootouders, ooms en tantes, neefjes en nichtjes. En voor de ogen van de jongen onthoofdde hij hen, één voor één. Hij liet ook alle altaren vernietigen, de klokken omsmelten en alle kerken veranderen in moskeeën of bazaars. Ja, echt waar. Het was op deze wijze dat Constantinopel Istanbul werd. Of de broeders Accursio van de VN dat nu willen horen of niet.

Drie jaar later, dus in 1456, veroverden ze Athene, waar Mohammed II opnieuw alle kerken en historische gebouwen veranderde in moskee
ën. Met de inname van Athene voltooiden ze de verovering van Griekenland, dat ze ruim vierhonderd jaar bezet hielden en verwoestten. Vervolgens vielen ze de Venetiaanse Republiek aan, die in 1476 nog een keer onder vuur lag door de aanvallen op Friuli en vervolgens op het Isonzodal. En dat wat in de eeuw erna gebeurde is niet minder bloedstollend. In 1512 besteeg Selim de Bloeddorstige namelijk de troon van het Ottomaanse Rijk. Nog altijd volgens de wet op de broedermoord, kwam hij aan de macht nadat hij twee broers, vijf neven, verschillende kaliefen en ook nog een onbekend aantal viziers had gewurgd, en het was dit individu dat de man verwekte die de Islamitische Staat Europa wilde stichten: Soliman de Grote. En inderdaad was Soliman nog maar net gekroond of hij stelde en leger samen van bijna vierhonderdduizend man, dertigduizend kamelen, veertigduizend paarden en driehonderd kanonnen. Vanuit het inmiddels islamitisch geworden Roemenië trok hij in 1526 naar het katholieke Hongarije en, ondanks de heldhaftigheid van de verdedigers, hakte hij hun leger in minder dan 48 uur in de pan. Vervolgens bereikte hij Boeda, het huidige Boedapest. Hij stak het in brand, bezette het, en raad eens hoeveel Hongaren (mannen, vrouwen en kinderen) meteen al terechtkwamen op de slavenmarkt die inmiddels in Istanbul geopend was? Honderdduizend. En raad eens hoeveel er het jaar daarna tgerechtkwamen op de markten die concurreeerden met die van Istanbjul, met andere woorden op de bazaars in Damascus, Bagdad, Caïro en Algiers? Drie miljoen. Maar zelfs toen was Soliman nog niet tevreden. Om de Islamitische Staat Europa te verwezenlijken stelde hij daarom een tweede leger met nog eens vierhonderd kanonnen samen en trok in het jaar 1529 van Hongarije naar Oostenrijk. Het ultrakatholieke Oostenrijk, dat zo langzamerhand beschouwd werd als het bolwerk van de christenen. Goed, hij slaagde er weliswaar niet in om het te veroveren (na vijf weken van vergeefse aanvallen, gaf hij er de voorkeur aan zich terug te trekken), maar terwijl hij zich terugtrok, slachtte hij dertigduizend boeren af, die het niet waard waren om verkocht te worden in Istanbul, Damascus, Bagdad, Caïro of Algiers, omdat de prijs van een slaaf veel te laag geworden was door die drie miljoen en honderdduizend Hongaren. Hij was nog maar net terug of hij vertrouwde de reorganisatie van de vloot toe aan de beruchte piraat Khair ed-Din, beter bekend als Barbarossa.
Deze reorganisatie stelde hem in gelegenheid om van de Middellandse Zee een maritiem territorium van de islam te maken, zodat hij zich in 1565 op de christelijke vesting Malta kon storten, nadat hij eerst een samenzwering binnen het paleis verijdeld had door zijn eerste en tweede zoon plus hun zes kinderen, zijn kleinkinderen dus, te laten wurgen. En het maakte niets uit dat hij in 1566 stierf aan een hartaanval. Het maakte niets uit, omdat zijn derde zoon de troon besteeg. In plaats van onder de bijnaam De Grote, stond deze bekend als De Dronkaard. En het was nu net onder Selim de Dronkaard dat generaal Lala Mustafa in 1571 het zeer christelijke Cypus veroverde. Hier beging hij een van de meest schandelijke misdaden, waaraan die zogenaamde Superieure Cultuur zich ooit schuldig heeft gemaakt. Het betrof de marteling van de Venetiaanse patriciër Marcantonio Bragadino, de gouverneur van het eiland. Zoals de historicus Paul Fregosi in zijn opmerkelijke boek Jihad vertelt, begaf Bragadino zich, na het tekenen van de overgave, naar Lala Mustafa om de details van de toekomstige vrede te bespreken. Omdat hij een man was die aan formaliteiten hechtte, ging hij in vol ornaat op weg. Dus op zijn prachtig opgetuigde ros, in zijn paarse toga van de senaat en geëscorteerd door veertig haakbussoldaten in gala-uniform en door de knappe page Antonio Quirini (de zoon van de admiraal Quirini), die een kostbare parasol boven zijn hoofd hield. Maar over vrede werd helemaal niet gesproken. Want volgens het van tevoren uitgedachte plan namen de janitsaren de page meteen gevangen om hem op te sluiten in de harem van Lala Mustafa, die het nog leuker vond dan Mohammed II om jongelingen te ontmaagden. Daarna omsingelden ze de veertig haakbussoldaten om ze vervolgens met hun kromzwaarden in mootjes te hakken. Letterlijk in mootjes. Ten slotte trokken ze Bragadino uit het zadel, sneden hem ter plekke eerst zijn neus en daarna zijn oren af, en dwongen hem zo verminkt te knielen voor de overwinnaar, die het vonnis velde dat hij levend gevild moest worden. Dertien dagen later vond de executie plaats, die werd bijgewoond door alle Cyprioten, omdat ze het bevel hadden gekregen dat ze allemaal aanwezig moesten zijn. Terwijl de janitsaren hem bespotten om zijn neus- en oorloze gezicht, moest Bragadino zakken vuilnis door de stad slepen en elke keer dat hij langs Lala Mustafa kwam, de grond likken. Hij stierf terwijl ze hem vilden. Lala Mustafa beval de huid met hooi op te vullen en er een pop van te maken, die schrijlings op een koe gezet werd en zo nog een keer de stad rondging om vervolgens langs de hoogste mast van het admiraalsschip naar boven gehesen te worden. Ter ere van de islam.

Het maakte verder ook niets uit dat op 7 oktober van hetzelfde jaar de woedende Venetianen met steun van Spanje, de paus, Genua, Florence, Turijn, Parma, Mantua, Lucca, Ferrara, Urbino en Malta tijdens de zeeslag van Lepanto de vloot van Ali Pasja versloegen: het Ottomaanse Rijk was inmiddels machtiger dan ooit, en onder de volgende sultans ging de aanval op Europa ongehinderd door. De moslims kwamen tot aan Polen waar hun troepen maar liefst twee keer binnenvielen: in 1621 en in 1672. Hun droom om de Islamitische Staat Europa te stichten spatte pas uiteen toen de grootvizier Kara Mustafa in 1683 een half miljoen soldaten, duizend kanonnen, veertigduizend paarden, twintigduizend kanonnen, twintigduizend olifanten, twintigduizend buffels, twintigduizend muilezels, twintigduizend koeien en stieren, tienduizend schapen en geiten, plus honderdduizend zakken maïs, vijftigduizend zakken koffie, een honderdtal echtgenotes en concubines bijeenbracht, en met dit alles opnieuw Oostenrijk binnentrok. Nadat hij een enorm kamp opgeslagen had (vijfentwintigduizend tenten plus de zijne, voorzien van struisvogels en fonteinen), belegerde hij Wenen opnieuw. Het is een feit dat de Europeanen in die tijd intelligenter waren dan nu; met uitzondering van de Fransen van de Zonnekoning (die met de vijand een samenwerkingsverdrag had getekend, maar ook de Oostenrijkers had beloofd om niet aan te vallen), snelden ze allemaal toe om de stad te verdedigen, die beschouwd werd als het bolwerk van de christenen. Allemaal: Engelsen, Spanjaarden, Duitsers, Oekraïners, Polen, Genuezen, Venetianen, Toscanen, Piëmontezen en papisten. Op 12 september behaalden ze een buitengewone overwinning, waardoor Kara Mustafa zich genoodzaakt zag te vluchten met achterlating van zijn kamelen, olifanten, echtgenotes, onthoofde concubines...

Kijk, de huidige invasie van Europa is slechts een onderdeel van dit imperialisme. Het gaat er alleen bedrieglijker aan toe. Achterbakser. Want het zijn nu niet Kara Mustafa, Lala Mustafa, Ali Pasja, Soliman de Grote en de janitsaren die er gezicht aan geven. Of beter gezegd, het zij niet alleen Bin Laden, Saddam Hoessein, Arafat, sjeik Yassin en de terroristen die zich samen met wolkenkrabbers en bussen opblazen. Het zijn ook de immigranten die zich in ons land vestigen en ons, zonder ook maar enig respect voor onze wetten, hun idee
ën opdringen. Hun gebruiken en hun God. Weet je hoe groot hun aantal is op het Europese continent, dus in het gebied dat zich uitstrekt van de Atlantische kust tot aan het Oeralgebergte? Ongeveer 53 miljoen. Binnen de Europese Unie ongeveer 18 miljoen. (Maar sommige zeggen ook wel 30 miljoen.) Buiten de Europese Unie dus 35 miljoen. En dat is met inbegrip van Zwitserland waar ze meer dan 10 procent van de bevolking uitmaken. Rusland waar het percentage 10,5 procent is. Georgië waar het 13 procent is en Bulgarije war het 15 procent is. En 18 procent op Cyprus, 19 in Servië, 30 in Macedonië, 60 in Bosnië-Hercegovina, 90 in Albanië en 93,5 in Azerbeidzjan. Ze zijn alleen niet goed vertegenwoordigd in Portugal waar ze maar 0,5 procent van de bevolking uitmaken, in de Oekraïne 0,45 procent, in Letland 0,38 procent, in Slowakije 0,19 procent en in Litouwen 0,14 procent. En op IJsland is het percentage maar 0,04 procent. Wat hebben die IJslanders toch een geluk. Maar overal (ook op IJsland) neemt hun aantal zienderogen toe. Niet alleen omdat de invasie onverminderd doorgaat, maar ook omdat de moslims een etnische en religieuze groep vormen die de vruchtbaarste ter wereld is. Een kenmerk dat het gevolg is van polygamie en het feit dat de koran de vrouw vooral als baarmoeder beschouwt.

Als je deze discussie aansnijdt, loop je het risico door de maatschappij verstoten te worden. In het onderdrukte Europa is het onderwerp van de islamitische vruchtbaarheid een taboe dat niemand durft te doorbreken. En als je het wel probeert, beland je wegens racisme-xenofobie-godslastering meteen in de rechtbank. Het was dan ook niet toevallig dat er bij de tenlastelegging in de Parijse rechtszzak een door mij in het Frans vertaalde zin aangehaald werd (een genadeloze zin, dat geef ik toe, maar ook een trefzekere). 'Ze planten zich voort als ratten.' Maar in geen enkele vrijheidsonderdrukkende rechtszaak zal ooit datgene ontkend kunnen worden waar zijzelf zo trots op zijn, namelijk dat het aantal moslims de laatste vijftig jaar is toegenomen met 235 procent. (Het aantal christenen daarentegen slechts met 47 procent.) Dat ze in 1996 met 1 miljard en 483 miljoen waren, in 2001 met 1 miljard en 624 miljoen en in 2002 met 1 en 657 miljoen. (De gegegevens van 2003 ontbreken nog, maar ik veronderstel dat ze, doordat er ieder jaar 33 miljoen personen bij komen, minstens het aantal van 1 miljard en 690 miljoen bereikt hebben.)

Geen enkele vrijheidsonderdrukkende rechter zal ooit de door de VN verschafte gegevens kunnen ontkennen dat de groei van de moslimbevolking schommelt tussen de 4,6 en 6,4 procent per jaar. (De bevolkingsgroei onder christenen is slechts 1,4 procent.) Om in te zien dat dit waar is, hoef je alleen maar te bedenken dat de islamitische delen van de voormalige Sovjet-Unie het dichtsbevolkt zijn, en Tsjetsjeni
ë is daar het beste voorbeeld van. Je hoeft alleen maar te bedenken dat de bevolking van Kosovo in de jaren zestig voor 60 procent uit moslims bestond. In de jaren negentig werd dat percentage 90 procent. en tegenwoordig is het 100 procent. Geen enkele vrijheidsonderdrukkende wet zal ooit logenstraffen dat juist dankzij die enorme vruchtbaarheid van de jaren zeventig en tachtig, de sjiieten Beiroet hebben kunnen bezetten en de christelijke-maronitische meerderheid de macht hebben kunnen ontnemen. En er zal al helemaal niet ontkend kunnen worden dat moslimbaby's in de Europese Unie ieder jaar 10 procent van de pasgeborenen vormen, dat ze in Brussel de 30 procent en in Marseille de 60 procent bereiken, en dat het percentage in verscheidene Italiaanse steden dramatisch stijgt. Het gevolg is dan ook dat het huidige aantal van vijfhonderduizend kleinkinderen van Allah in Italië in 2015 verdubbeld zal zijn tot minstens 1 miljoen. Maar bovenal hoef je maar te denken aan de woorden die Boumedienne (de man die Ben Bella drie jaar na de onafhankelijk van Algerije met een staatsgreep van de troon stootte) in 1974 in de assemblee van de VN sprak: ''Op een dag zullen miljoenen mensen het zuidelijk halfrond verlaten om het noordelijk halfrond binnen te dringen. En ze zullen dat zeker niet als vrienden doen. Want ze zullen het noordelijk halfrond binnendringen om het te veroveren. Ze zullen het veroveren door het te laten bevolken door hun kinderen. Het zal de baarmoeder van onze vrouwen zijn die ons de overwinning zal brengen.'

Dat wat hij zei was niet nieuw en al helemaal niet geniaal. De Politiek van de Baarmoeder, of de strategie om mensen naar andere landen te sturen en ze daar grote hoeveelheden kinderen te laten baren, is altijd al de gemakkelijkste en veiligste methode geweest om je een gebied toe te eigenen, een land te overheersen en een ander volk te vervangen of te onderdrukken. Vanaf de achtste eeuw heeft deze strategie het islamitisch imperialisme altijd gekenmerkt. (...)
[12.9.2009]

Uit: De Kracht van de Rede - Oriana Fallaci
Pag. 45-61
2005 Uitgeverij Bert Bakker Amsterdam
Vertaald door Karin van Puffelen
Bol.com

72 opmerkingen:

 1. Uiterst verhelderend zo'n geschiedenisles, want men probeert vanwege de politieke correctheid juist deze kant van de geschiedenis volledig te verbergen en alleen maar wandaden door Europeanen uit te vergroten, waarbij de wandaden van de ander volledig worden versluierd.

  Jammer dat Fallaci er niet meer is, want zij zou een hele goede getuige zijn geweest bij het politieke proces van Wilders.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. @Rudolf. Wilders wordt juist (o.a.) vervolgd vanwege het citeren van Oriana Fallaci!

  Zie Amanda Kluveld op de Volkskrantsite:

  "De aanklacht tegen Wilders voor het citeren van Fallaci, vanwege zijn visie op de islam en de problematiek van Marokkaanse jongeren of vanwege zijn instemming met de paus is schandalig."

  Nou, waar blijft de dagvaarding?

  Ik hoor net dat Mohammed B. wel opgeroepen wordt als getuige.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Ik blijf erbij dat ik het heel erg raar vind dat iemand wordt vervolgd wegens het citeren uit een niet verboden boek. Dus ik heb kennelijk iets gemist, en het boek is verboden? En de toespraak van de Paus ook?

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Nou, wat betreft de geschiedenis kan het nog wel een kadertje gebruiken, maar dat is nu niet zo interessant.
  Het probleem is echter toch niet de islam, maar iets anders.

  Het is verschillende keren al eerder opgemerkt dat de islam een gevaar is. meer dan zo'n VEERTIG jaar geleden. De bevolking onderkent het wel, echter de zeer vrooome en fatsoenlijke mensen aan de macht snappen het niet.
  Meestal staat links ( en in de sleep VVD en CDA) te applaudisseren als een kunstenaar schokkende confronterende kunst onthult en men vindt het allemaal dolletjes en drinkt nog wat na.
  Maar als het hun droomwereld betreft, opkomend gevaar, kijkt men algauw de andere kant op en laat de burgerij in de steek.

  Tja, die kloof die tussen de politiek en de realiteit ligt....

  Nu is er ook iets anders aan de hand.
  Neem nu Willem de zwijger, een zogenaamd politiek kritisch blogger. Hij verwijderde, in naam van de vrijheid van meningsuiting, de volgende link wegens onbeschoftheid .
  Kijk en a huiver.

  Dus vertelt Oriana ons iets nieuws ?
  Neen, want de arbeiders uit achterbuurten weten dit al decennia lang.
  Pim Fortuyn is al zeven jaar dood en Theo is al vijf jaar gestopt met roken.
  Is er enig besef bij onze leiders van wat er gaande is en wat komen gaat ?

  Dus wat is het probleem ?

  BeantwoordenVerwijderen
 5. @ Ave,

  Ik had het stuk van Amanda al gelezen en ik wist dat o.a. wegens de citaten van Fallaci Wilders wordt vervolgd. Maar als Fallaci nog had geleefd dan zou ze een schitterende getuige kunnen zijn geweest om Wilders te ondersteunen, vooral door haar flamboyante optreden, maar kan dat helaas niet meer.

  @ Dirk,

  Het probleem is dat de mensen het nog steeds allemaal pikken en te veel op partijen stemmen, ook op SP, die niet islam-kritisch zijn en het laten afweten t.a.v. de terreur van de islamitische achterlijkheid.

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Toch nog even zeuren over het boek van Fallaci. Dat is niet verboden, maar wordt simpelweg niet meer gedrukt, en ook op tweedehands sites is het niet te vinden.
  Dat zijn van die details waar ik heel erg onrustig van kan worden.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Is dit werkelijk zo? Ik weet dat ik mijn gemeentebibliotheek indertijd heb gevraagd het te bestellen. Dit doe ik meer met boeken die anders het publiek niet of amper bereiken. Hopelijk staat het er nog tussen.

   Verwijderen
 7. Het boek of de boeken van Fallaci zijn niet verboden. Dat wordt volgens mij ook nergens door Amanda Kluveld of hier beweerd.

  BeantwoordenVerwijderen
 8. Gewoon de engelstalige versie, the force of reason, van Oriana Fallaci bestellen via Amazon of Bol. Erg leesbaar.

  BeantwoordenVerwijderen
 9. Prachtig stuk, maar ik word er wel bedroefd van. Gisteren liet ik aan een vriend van me mijn nieuwste aankoop zien. Het boek van Rodney Stark; God's Battalions. Op de binnenkaft staat: "...To the contrary, Stark argues that the Crusades were the first military repons to unwarranted Muslim terrorist aggression."
  De term "Muslim terrorist aggression" stond hem tegen. Ik hem hem verwezen naar de link van dit artikel.

  BeantwoordenVerwijderen
 10. Martien Pennings (Leo Sar, Kassander)13 december 2009 om 18:14

  Heel goed dat deze pagina's on line staan nu! Ik heb al zo vaak precies deze bladzijden ter lezing aanbevolen aan de collaborateurs en nitwits. Nu kan ik voortaan deze link geven. Gisteren, zaterdag 12 december, las ik in de trein voor het eerst de voorloper van "De Kracht van de Rede", namelijk "De Woede en de Trots". Ook daarvan zouden ettelijke passages on line moeten komen. Een geweldig karakterwijf, die Fallaci!

  BeantwoordenVerwijderen
 11. @Rudolf, even doorzeurend: Ik bedoel dat het mij heel onrustig maakt als ik zie dat een boek waarvan al jaren wordt gevraagd om een herdruk bij de uitgever niet wordt herdrukt, en, ook al erg, waar wel veel vraag naar is maar dat vrijwel niet via de bibliotheek meer te krijgen is, dat ook via tweedehands boekwinkels niet wordt aangeboden, ik zie daar een vorm van censuur aan het werk waar je geen vinger achter krijgt.En het is die censuur die naar mijn mening cruciaal is, zonder goede historische voorlichting is men vatbaar voor de flauwekul die over de islam wordt verteld. Vrijheid van informatiegaring is werkelijk een van de essentiële dingen die de laatste jaren ernstig zijn aangetast. Alleen het www biedt nog ruimte voor dit soort informatie, op scholen etc. wordt enkel het officiële verhaaltje zoals dat thans geldt gebracht. Je kunt net zo goed boeken verbranden, zelfde effect.

  BeantwoordenVerwijderen
 12. @ Esther,

  Uiteraard heb je op dat punt ook volkomen gelijk.

  BeantwoordenVerwijderen
 13. Martien Pennings (Leo Sar, Kassander)14 december 2009 om 06:01

  @conservatief. "De term Muslim terrorist aggression stond hem tegen ( . . .). Hier heb je precies de hedonistisch-narcistische mentaliteit van de multikul-klutsers. Ze zijn alleen maar geïnteresseerd in het fijne gevoel in hun eigen hoofd. Dat moet jij niet verstoren met berichten uit de werkelijkheid. Ik heb er zelf een tijd over gedaan om te ontdekken dat deze superdeluxe geesteshouding echt bestaat, maar als je het eenmaal gezien hebt, ga je het feilloos herkennen. Dat hele politiek-correcte vertoog is natuurlijk om te beginnen opportunisme van leeghoofden die goed aanvoelen wat je carrière schaadt dan wel vooruit helpt. Maar verder is het niks anders dan genotzucht en zelfmanifestatie: "Kijk mij eens een ontwikkeld, positief, béter mens zijn dan al die mindunkers."

  Iemand als Femke Halsema, ik heb het al vaker beweerd, zegt altijd eigenlijk maar één ding als ze straalogend naar voren komt: "Ik ben Femke Halsema! Ik ben een goed mens! Waar zijn de racisten/milieu-misdadigers?

  Ja, ik heb er lang over gedaan het politiek-correcte vertoog te herkennen als vooral narcistisch-hedonistische zelfmanifestatie. Jarenlang heb ik me afgevraagd wat toch de diepste drijfveer was achter mijn oudste indrukken van deze verachtelijke mentaliteit. Dat was in de periode van de carrière-"feministes" (wanneer was dat ook alweer precies?). Die stonden dan op feestjes tegenover je te assertieven en als je dan iets kritisch' zei over de naar Nederland geïmmigreerde prachtculturen, dan keken ze je aan of je vanonder een natte steen vandaan was gekropen. Ja, dat waren ontwikkelde, belezen, rijpe denkertjes, die schoudervulling-carrière-dames. Dat met de islam collaborerende androgyne tiepje dat nu als "hoofdredactrice" Opzij perverteert, Lindemans heet-ze, geloof ik, die zou zomaar uit die die tijd overgestraald kunnen zijn.

  BeantwoordenVerwijderen
 14. @ rudolf,

  Nou, het zit volgens mij nòg iets dieper.
  Dat "de gekozen burgemeester" door de D66 oprichter Hans van Mierlo hoogst persoonlijk naar de gallemiezen is gestemd, zegt inderdaad iets over de politiek.

  Van de andere kant is het zo dat mensen dan niet kwaad worden.
  Iets wat hen al zo'n dikke 30 jaar voorgehouden wordt dat dat een kroonjuweel van de partij is, zomaar in de prullebak belanden, zonder dat men er schande van spreekt zegt toch iets over onze volksaard.

  Neem nou VVD-leden. Wat weten die nou over de samenstelling van de kieslijst en hoe dat gegaan is.
  Dus je hebt een long list en daarna een short list. Hoe gaat zoiets ? Staat iemand op plaats 25 en dan ineens zit, als 21-ste, in de Tweede Kamer. Krijg nou de hik.
  Of
  Je hebt een """" wetenschappelijk"""" instituut, wat voor de partij werkt.
  Doet onderzoek, pluist uit,... zou men denken.
  Dan heb je als trouw VVD-lid toch alle kennis voorhanden ten aanzien van het CO2-verhaal. Dat men zich ernstig zorgen zou moeten maken...of niet. Dat volgens de grafieken van het IPCC (door AL Gore nmisbruikt), EERST de temperatuur stijgt en pas DAARNA de CO2 toeneemt, voor zo'n pak em beet de laatste miljoen jaar.

  Betaal je elk jaar 90 euri's terwijl dat prachtige boek "De menselijke maat,.." van Sal Kroonenberg slechts 19,90 kost.

  Snap jij dat nou ?

  BeantwoordenVerwijderen
 15. @ Dirk,

  Inderdaad accepteert de gemiddelde Nederlander veel, de vraag alleen is hoeveel uiteindelijk. Daarnaast kun je als ongeorganiseerd individu ook niet al te veel.

  BeantwoordenVerwijderen
 16. Martien Pennings (Leo Sar, Kassander)14 december 2009 om 20:49

  @Esther. Jij wilt Fallaci echt lezen, merk ik. Ik heb ze allebei.
  Als je met mij in contact wil komen, vraag dan aan Hoeiboei mijn mail-adres. Dan zorg ik dat jij de twee Fallaci's kan lezen.

  BeantwoordenVerwijderen
 17. Dat is heel erg attent van je Martien, maar niet nodig. De kracht van de rede staat hier in de boekenkast. De ander is nog via bol.com te krijgen, voor zolang het duurt.

  BeantwoordenVerwijderen
 18. Martien Pennings (Leo Sar, Kassander)15 december 2009 om 06:43

  @Esther, Ik had in de gauwigheid begrepen dat ze alletwee onvindbaar waren. Zelf heb ik twee exemplaren van "De Kracht van de Rede", eentje vol aantekeningen voor mezelf en een onbezoedelde, speciaal gekocht voor uitlenen. Van "De Woede en de Trots" (plm. 150 pp A-5)had ik desnoods 75 A4-fotokopieën gemaakt. Waren die teksten maar on-line. Prachtige lappen zou je daaruit kunnen citeren! Prachtig aansluitend op mijn eigen permanente razernij ook.

  BeantwoordenVerwijderen
 19. Pictured: Islamic militants stone man to death for adultery in Somalia as villagers are forced to watch

  Pictured

  (ingezonden)

  BeantwoordenVerwijderen
 20. Uiterst griwelijk zulke stenigingen. Gelukkig werden de ergste beelden niet getoond, maar onvoorstelbaar barbaars en dat dit soort praktijken nog religieus gerechtvaardigd worden is nog het meest schokkend.

  BeantwoordenVerwijderen
 21. wow wat een verhaal.

  Ik moest opeens denken aan Sebrenica..


  http://nl.wikipedia.org/wiki/Val_van_Srebrenica

  Jullie zullen Dutchbat wel dankbaar zijn voor het ' goede ' werk dat ze hebben verricht.

  BeantwoordenVerwijderen
 22. Het wordt tijd voor die ouderwetse VOC mentaliteit..

  BeantwoordenVerwijderen
 23. En dan hebben we Israel nog en de palestijnen...

  Maar Israel is ok toch?

  BeantwoordenVerwijderen
 24. @Mashna, bedankt voor je zeer intelligente bijdrage. Doordat wij een stukje geschiedenisles krijgen over de onbekende donkere en mededogenloze kanten van de Islam en hiervan sidderen en huiveren, maakt ons niet bloeddorstig. Zoals jij blijkbaar graag wil suggereren.
  Maar ken je geschiedenis en je begrijpt het heden, daar is niks mis mee.

  BeantwoordenVerwijderen
 25. @Mashna, bedankt voor je zeer intelligente bijdrage. Doordat wij een stukje geschiedenisles krijgen over de onbekende donkere en mededogenloze kanten van de Islam en hiervan sidderen en huiveren, maakt ons niet bloeddorstig. Zoals jij blijkbaar graag wil suggereren.
  Maar ken je geschiedenis en je begrijpt het heden, daar is niks mis mee.
  Marko

  BeantwoordenVerwijderen
 26. Ja het lijkt me zeer gezond anoniempje om de migranten van nu te vergelijken met mensen die 1000 tot 300 jaar geleden leefden.

  Misschien kunnen we de Romeinen en de Grieken uit de klassieke oudheid er ook nog even bijhalen.

  Nee, weet je wat, laten we Abraham overal de schuld van geven. Als hij hagar niet had verstoten was de Islam nooit ontstaan.


  Inderdaad: Ken Uw geschiedenis.

  Ik wijs U nogmaals op Sebrenica.
  Het is nog niet zo lang geleden.

  Wat vond U van de gebeurtenissen in Sebrenica?

  Was dat een voorbeeld van een stukje westerse beschaving?

  Ik wacht Uw antwoord met spanning af...


  p.s.

  Maar in een opzicht geef ik U gelijk. Mijn bijdragen zijn inderdaad behoorlijk intelligent als je ze afzet tegen de bagger die je hier regelmatig leest..

  BeantwoordenVerwijderen
 27. Deze reactie is verwijderd door de auteur.

  BeantwoordenVerwijderen
 28. Deze reactie is verwijderd door de auteur.

  BeantwoordenVerwijderen
 29. Deze reactie is verwijderd door de auteur.

  BeantwoordenVerwijderen
 30. Deze reactie is verwijderd door de auteur.

  BeantwoordenVerwijderen
 31. Deze reactie is verwijderd door de auteur.

  BeantwoordenVerwijderen
 32. Nog even aanhaken bij een zinnetje dat ik hierboven aantrof: "De term "Muslim terrorist aggression" stond hem tegen."
  Ik kan me er iets bij voorstellen. De formulering "muslim terrorist aggression" heeft, indien toegepast op de historische gebeurtenissen die Fallaci beschrijft, iets anachronistisch. In de botsing tussen volkeren en religies hebben in het verleden over en weer geweldig veel verschrikkelijke wreedheden plaatsgevonden, waarbij op een genocide'tje meer of minder niet werd gekeken (vae victis!), maar het was tot dusver onder historici geen usance om dat allemaal terrorisme te noemen. De term, nog niet zo lang in gebruik, heeft doorgaans een iets meer beperkte, zij het niet duidelijk omlijnde betekenis en is uiteraard van toepassing op bijv. de aanslag op de Twin Towers.
  Maar zelfs als naar aanleiding van die actie, waarbij de daders er alles aan gelegen was om te laten weten dat ze moslims waren, gesproken wordt van "muslim terrorist aggression" kijken sommige mensen bedenkelijk. Hun gedachtengang is: die terroristen noemen zich wel moslims maar zijn geen echte moslims; echte moslims zijn per definitie vreedzaam en het is schandelijk om de islam met terrorisme in verband te brengen, alleen maar omdat een paar terroristen zo gek zijn om zich moslim te noemen. Wie over moslimterrorisme spreekt is waarschijnlijk islamofoob; van het feit dat enkele terroristen zich geheel ten onrechte moslims noemen maakt de islamofoob misbruik door van moslimterrorisme te spreken en daarmee de islam in een kwaad daglicht te stellen.
  Vergelijk het met de bommenleggers van de IRA en neem aan dat die zichzelf expliciet goed katholiek noemden, mochten wij dan spreken van katholiek terrorisme? Nee, dat zou natuurlijk lasterlijk zijn. Alleen rabiate anti-papisten gaan zo ver. Die bommenleggers, dat zijn gewoon criminelen. Echte katholieken zijn per definitie allemaal geweldig vreedzaam. Het is dus een schande om katholicisme met bommen leggen in verband te brengen, alleen omdat een paar bommenleggers ook nog zo gek zijn om zichzelf goed katholiek te noemen.
  In hoeverre de beschrijvingen van de in het verleden door moslims begane wreedheden, zoals we die bij Fallaci vinden, op deugdelijke bronnen berusten en met hoeveel zekerheid we mogen aannemen dat dit de historische werkelijkheid is geweest, is een vraag apart. Het zal in elk geval voor een behoorlijk deel waar zijn. Een interessante vraag is in hoeverre moslims in die lang vervlogen tijden zich op het punt van wreedheid bijzonder hebben onderscheiden, in aanmerking nemende het tijdperk en het algemene beschavingspeil in dat tijdperk van het mensdom als geheel. Hoe het zij, het is duidelijk dat deze minder fijne kant van de geschiedenis van de verbreiding van de islam tegenwoordig in de geschiedenisboekjes wat onderbelicht blijft, terwijl anderzijds de onbeschrijflijke aan het christendom of "het westen" toegeschreven gruwelen in het moderne geschiedenisonderwijs gewoonlijk vol in de schijnwerpers worden gezet.

  BeantwoordenVerwijderen
 33. @Mashna, ja of de Chartagen en de Perzen.. maar nee dat doen we niet, aangezien we het over de Islam hebben. En er hedentendage vele tribale mensen leven volgens de middeleeuwse islamistische mores. En dat het er daar niet altijd even humaan aan toe gaat hebben we van de talibaan kunnen leren. En even dat andere puntje volgens mij heeft de Navo anders krachtig ingegrepen tegen de onderdrukkende serviers in Kosovo. Dus ja onrecht in de wereld, zelfs in europa, willen wij uiteraard graag bestrijden. En ik ben van mening dat elke religieuze overtuiging zoveel mogelijk ingedamd moet worden. Aangezien het geloof de grootste splijtzwam is in de wereld. Ongeacht welk geloof.
  Wij hebben ons in het westen toch ook afgezet tegen het christelijke geloof en gevochten om een seculiere maatschappij op te tuigen. Dus hebben wij het recht om zeer kritisch te berichten over elke religie die de seculiere maatschappij afwijst.
  Maar ik zal nu, volgens jou, wel bagger praten.
  Marko

  BeantwoordenVerwijderen
 34. @ Mashna

  "Ik moest opeens denken aan Sebrenica.."

  Wat heeft dit te maken met Koran die ophitst tot haat en geweld vooral voor christenen en Joden? De wraakzuchtige en bloeddorstige Koran/Mohammed die zelfs niet door de beugel kunnen van fatsoen?

  Koran/Mohammed die nog steeds elke dag ontelbare misdaden w.o. moorden veroorzaakt? Afgezien van 'jihad'? w.o. veelwijverij, handen afhakken, stenigen, en kindhuwelijken zoals van die vermeen 'heilige' Mohammed '
  profeet van Islam'?

  Hoe zit 'Sebrenica' in vergelijking met juist moslims die elkaar grootschalig vermoorden in Afghanistan, Irak, S.A., Egypte,Pakistan, Yemen, Somalie, Egypte ....? En, to over landsgrenzen heen anderen grootschalig vermoorden in 'jihad'?

  Koran/Mohammed die het licht in de ogen niet gunnen van iedereen moslim- en niet-moslim!

  Koran zou zonder de Joden Adam & Eva, Abraham, Jesus, Moses, Ishmael.... niet bestaan (behalve de sura's) en verder verdraaid gestolen uit het Nieuwe Testament!

  Koran is bewijsbaar een KETTERIJ; en de groots mogelijke theologische en anderzins MISDAAD, die op allerlei manieren Mensenrechten schendt, te beginnen niet toe te staan 'de moslims te verlaten' waarop de doodstraf staat. Door die vermeend 'heilige Mohammed'een pedofiel, een warlord die geen moeite had zijn eigen stamgenoten te vermoorden (zoals Saddam) die zelf vrouwen verkrachtte (w.o. Aisha het kind en slavinnen) en liet verkrachten door zijn militairen.

  Protesteer jij daar tegen? Tegen de genocide door Turkije op de Armeniers. Tegen die van de Janjaweed moslims die ontelbare onschuldige mensen vermoordde, hun vrouwen verkrachtte?

  Wat nou 'Sebrenica'! duvel op met jouw umah onderbuikgevoelens!

  BeantwoordenVerwijderen
 35. Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.

  BeantwoordenVerwijderen
 36. Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.

  BeantwoordenVerwijderen
 37. @ Masha

  ISLAM/moslims verpesten Europa, prediken en leven APARTHEID! Behoren niet to onze cultuur; en 'haram' mee te mogen doen.

  Ook vluchtelingen uit Islamitische landen zijn BANG (verdomme!)in EU - zoals helaas ook Joden!

  Met als oorzaak die haat- wraakzuchtige en oorlogzuchtige Koran (!) en Mohammed die nog steeds oorzaak zijn van enorme ellende en miljoenen misdaden elke dag vooral voor moslims, waarvan ex-moslims gevlucht uit Islamitische landen getuigen, die schrikken dezelfde Islam in Nederland te zien waarvoor zij moesten vluchten en (verdomme!) weer zwijgen uit angst voor MOSLIMS in Nederland!

  Godlastering van CHRISTUS in Koran
  en "christenen zullen vernietigd worden" en Jodenhaat is Mein Kampf Koran, en toch durven moslims in EU komen wonen; maar wel uit hun dak gaan met dreigen en geweld voor een cartoon over die Mohammed voor wie hadiths bewijzen dat hij voor geen cent deugde! Met die Aisha potentieel moordenares van Ali.

  Moslims 'vluchtelingen' zoals Somaliers in Denemarken die ook in EU aan het moorden slaan vanuit Koran, afgezien van die schoft Mo B die 'in naam van Allah'zijn jihad voltooide op Theo van Gogh!

  Koran kent geen tolerantie. In elk (!) Islamitisch land worden christenen en andere minderheden gediscrimineerd t/m vervolgd en vermoord door moslims en/of hun regeringen!

  http://www.bahai.org/dir/worldwide/persecution

  Die koning van Marokko heeft recentelijk Marokkanen verboden 'christenen te worden'- als intens beledigend voor christenen. Turkije heeft na jarenlang verbieden, christenen toegestaan in een bepaalde kerk 'voor een keer te mogen bidden'

  Het zootje 'tolerante Islam'! loopt de spuigaten uit met intolerantie!

  In Afghanistan wordt iedere christen afgeslacht, in SA mogen die ook niet bestaan; in Egypte en Pakistan worden christenen t/m vervolgd en vermoord door MOSLIMS!

  Dus donder op met jouw 'mooie Koran/Mohammed' die voor geen meter deugen!

  BeantwoordenVerwijderen
 38. Deze reactie is verwijderd door de auteur.

  BeantwoordenVerwijderen
 39. Deze reactie is verwijderd door de auteur.

  BeantwoordenVerwijderen
 40. Deze reactie is verwijderd door de auteur.

  BeantwoordenVerwijderen
 41. Deze reactie is verwijderd door de auteur.

  BeantwoordenVerwijderen
 42. Uit het boven vertaalde Fallaci-fragment:
  "Het was dan ook niet toevallig dat er bij de tenlastelegging in de Parijse rechtszaak een door mij in het Frans vertaalde zin aangehaald werd (een genadeloze zin, dat geef ik toe, maar ook een trefzekere). 'Ze planten zich voort als ratten.' "
  Had ze geschreven: "ze hebben een ver bovengemiddeld voortplantingstempo" dan was er weinig tegen in te brengen geweest, in elk geval niet dat ze iets onwaars had gezegd. De vergelijking met ratten is tot op zekere hoogte ook adekwaat. Ratten zijn immers dieren die zich snel voortplanten. Maar overigens denken weinigen bij een rat aan een leuk intelligent beestje wat je met liefde in een rattenterrarium verzorgt, nee, men denkt aan een vies beest, waarvan je er niet al te veel moet hebben, dus als er te veel van komen is het noodzakelijk ze te verdelgen.
  Zoiets speelde ook bij Wilders'"tsunami van islamisering" waar Pechtold toen zo'n aanstoot aan nam. Zou Wilders gezegd hebben: "je ziet de aanwezigheid en de invloed van de islam in ons midden hand over hand toe nemen en ik betreur dat", dan had Pechtold daar denkelijk weinig tegen in te brengen gehad.
  Maar een tsunami is een onstuitbare alles vernietigende golf; waar een tsunami overheen komt wordt alles verzwolgen; vrienden van de islam menen daarentegen natuurlijk dat alles geweldig zal opknappen van islamisering.
  Aardig is in dit verband de deining die onder katholieken ontstond toen die zich in 1952 door W.F. Hermans beledigd achtten. Hermans had een sprekend ten tonele gevoerde romanfiguur de volgende woorden in de mond gelegd: "De katholieken! Dat is het meest schunnige, belazerde, onderkruiperige, besodemieterde deel van ons volk! Maar die naaien er op los! Die planten zich voort! Als konijnen, ratten, vlooien, luizen." Let wel: Hermans had dit niet zelf gezegd. Er kwam niettemin een rechtszaak van, resulterend in vrijspraak voor Hermans. We schrijven 1952.
  (Zie verder: http://www.mediareligiecultuur.nl/willem-frederik-hermans-en-de-angst-voor-katholieke-overheersing/)
  Onlangs kwam Sarrazin met waarschuwende woorden over (onloochenbare) demografische ontwikkelingen, ditmaal uiterst netjes gezegd en gedocumenteerd met betrouwbare statistieken. Het zal één van de redenen zijn geweest waarom men in Duitsland tegen hem te hoop liep.

  BeantwoordenVerwijderen
 43. Vanavond geeft Prof. Maurits Berger ("De sharia en het Nederlands recht zijn voor meer dan 95% aan elkaar gelijk") een lezing over de sharia:

  DE SHARIA

  'Strijdig met, of inpasbaar in het Westen?'

  De Sharia, oftewel de islamitische wetgeving, wekt heftige emoties op, zowel bij voor- als tegenstanders.

  Voorstanders zien Sharia als regels voor een goed en deugdzaam leven, tegenstanders denken aan draconische straffen en vrouwenonderdrukking.

  Wat is waar? Wat betekent de Sharia nu precies? En is Sharia strijdig met de Westerse rechtsorde, of eigenlijk wel inpasbaar?

  Over deze vragen spreekt:

  Prof. dr. mr. Maurits Berger (hoogleraar Islam in het Westen)
  maandag 04 oktober 2010
  om 18. 15-20. 30.
  Hogeschool van Amsterdam
  Weesperzijde 190

  AANMELDEN VERPLICHT> info@khmisa.nl

  BeantwoordenVerwijderen
 44. "Het geluid van religie klinkt steeds harder"

  Rein Zunderdorp, voorzitter van het Humanistisch Verbond over Wilders.

  'Discrimineren en haatzaaien is al gewoon geworden'

  "Vandaag staat Wilders terecht op de beschuldiging van (onder meer) discriminatie en haatzaaien. De vraag is m.i. inmiddels niet meer of hij zich daaraan schuldig maakt, dat is overduidelijk, maar of het nog wel zinvol is hem daarvoor te veroordelen."

  Volledige tekst hierr:

  Discrimineren en haatzaaien is al gewoon geworden

  BeantwoordenVerwijderen
 45. Las net nog even Rein Zunderdorp, boven aangehaald. Een van eigen keurigheid zeer overtuigde meneer die de teloorgang van de keurigheid betreurt, en met hem ongetwijfeld talrijke even zeer van eigen keurigheid overtuigde dames en heren, al dan niet humanistisch, in wier gezelschap hij geregeld vertoeft. Die zullen op de eerstvolgende genoegelijke bijeenkomst, in de keurig aangeklede huiskamer één hunner, met een prosecco en een beschaafd olijfje, vast Rein geprezen hebben: goed zo, Rein, we hebben het gelezen hoor, je hebt het weer eens mooi gezegd.
  Zou het kunnen lonen met deze man wat meer diepgaand over de houdbaarheid van zijn vele vooronderstellingen in discussie te gaan? Het zal in elk geval een moeizame affaire zijn.

  BeantwoordenVerwijderen
 46. Hier nog even

  THE CAIRO DECLARATION ON HUMAN RIGHTS IN ISLAM

  Zie vooral artikel 24 en 25, hoezo islam geen politieke ideologie?

  ARTICLE 24:

  All the rights and freedoms stipulated in this Declaration are subject to the Islamic Shari'ah.

  ARTICLE 25:

  The Islamic Shari'ah is the only source of reference for the explanation or clarification of any of the articles of this Declaration.

  THE CAIRO DECLARATION ON HUMAN RIGHTS IN ISLAM

  BeantwoordenVerwijderen
 47. @ Masha : "het lijkt me zeer gezond, anoniempje, om de migranten van nu te vergelijken met mensen die 1000 tot 300 jaar geleden leefden."

  U bedoelt van 1000 tot 300 jaar geleden, ergo van 1010 tot 1710 CE?
  En dan vergeet u zomaar, waarde Masha, de bloedige barbaarsheid die de Islam de 300 jaar daarna de wereld heeft berokkend, zoals de door Turkse en Koerdische muzelmannen gepleegde genocide op 1 miljoen Armeense christenen (1894-1896; 1909; 1915-1917), de islamitische genocide in Bengalen op 2,6 miljoen hindoes (1971), de meer dan één miljoen blanke tot slaven gemaakte Europeanen in de 18de en 19de eeuw, de nog immer voortgaande handel in zwarte slaven door Arabische moslims. Tevens gaat u voorbij aan al die kleine en grotere bloedbaden in de 20ste en 21ste eeuw in moslimlanden als Algerije, Jemen, Irak, Sulawesi, Tsjetsjenië, Soedan, Kenia, Azerbeidzjan, Afghanistan, Bosnië, Kosovo, Tsjaad, Filipijnen, Nigeria, Thailand, Iran, Sumatra, Ingoesjetië, Egypte, Pakistan, Kirgizië, Gaza, Kasjmir, Mali, Ethiopië, Niger, Somalië, Dagestan alsmede die in de niet-islamitische wereld: New York, Madrid, Londen, Mumbai, Bali, Amsterdam, Arlington.

  BeantwoordenVerwijderen
 48. @Thomas,
  Het is niet mijn bedoeling het nu voor Mashna op te nemen (zij is er naar mijn indruk vooral op uit om rotzooi te trappen en heeft in elk geval een bijzonder vervelende manier van communiceren), maar haar (of zijn) punt in hoeverre je moslim-migranten van nu kan aanrekenen wat er in een ver verleden -in andere tijden met andere zeden- allemaal door moslims is uitgericht snijdt hout. Je zou zelfs nog verder kunnen gaan en je afvragen wat moslim-migranten hier van doen hebben met de juist door jou aangevoerde wandaden van sommige moslims elders op de aardkloot in het meer recente verleden of zelfs in het heden. Om die moslims, op grond van het feit dat ook zij moslim zijn, de dispositie tot dezelfde soort wandaden toe te schrijven (stenigen, keel doorsnijden, aan mootjes hakken, ga zo maar door)is niet echt billijk. Nóg verder gaand kan ook deze vraag op worden geworpen: wat hebben moslim-migranten, op wier gedrag niets valt aan te merken en die een te waarderen bijdrage in onze maatschappij leveren, te maken met andere moslim-migranten die zich hier misdragen, zij het met haatpreken, zij het met straat-en andere criminaliteit?
  Je zou kunnen zeggen: ook die brave moslims hangen de godsdienst aan die onder andere omstandigheden, in andere tijden, op andere plaatsen, of zelfs wel in deze tijd en in dit land, bij aanhangers tot barbaars gedrag aanleiding geeft, er legitimatie aan verleent of minimaal onderdeel is van het achterliggende oorzakelijke complex. Goed, maar niettegenstaande dat feit, als het een feit is, bestaan er toch ook wel brave moslims.
  De wandaden van andere moslims maar onder het tapijt vegen, verdoezelen, vergoelijken of bagatelliseren, alleen om de brave moslims te ontzien, is verkeerd. Maar de brave moslim lelijk aankijken vanwege door andere moslims gepleegde wandaden is even zeer verkeerd.
  Intussen mag de vraag natuurlijk gesteld worden of er toch niet iets is in de islam dat maakt dat deze religie bij zo veel van zijn aanhangers zo'n akelige uitwerking heeft.

  BeantwoordenVerwijderen
 49. Een zeer naar meisje is die zogenaamd moderne moslima die als mede-aanklaagsters tegen Wilders een aanval op het vrije woord deed, en in het NOS-journaal in beeld kwam. Heel kwalijk dat die als "modern" gepresenteerde moslima zonder hoofddoek de meest orthodoxe en intolerante vorm van de islam ondersteunt. Helaas komen zij nooit eens met kritiek op de intolerantie vanuit de islam. Wat zij doen is vooral islam-kritiek bestrijden en niet-moslims misleiden en dat lukt ook nog zoals blijkt in het programma Obalive vandaag waarin Stephan Sanders haar verstandig vindt. Hoe naïef kun je zijn. Ze is vooral vals.

  BeantwoordenVerwijderen
 50. @ Kees Rudolf

  Het gaat mij om de verderfelijke invloed van de islam, niet om individuele moslims.

  BeantwoordenVerwijderen
 51. @ Kees Rudolf

  De Nederlandse Moslimpartij vraagt nu al om hoofddoeken voor rechters en politieagentes - over 5 jaar eisen ze die...

  BeantwoordenVerwijderen
 52. @Thomas,
  Wij zijn het geloof ik niet oneens.
  Toch komen we niet helemaal om de individuele moslims heen, want zonder op zijn minst sommige individuele moslims was er in het geheel geen verderfelijke invloed van de islam.
  Verder blijft natuurlijk de vraag wat de precieze relatie is tussen gedrag van individuele moslims en de invloed van de islam. Een psychopaat die toevallig ook moslim is zou ook zonder dat die moslim was een psychopaat zijn. Vervelende grote-bek-grieten zoals die meiden van halal zouden zonder hoofddoek misschien net zo goed vervelende grote-bek-grieten zijn (al zouden ze in dat geval, met dezelfde matige kwaliteiten, misschien de teevee niet halen).
  Is het andersom mogelijk dat iemand met een genetische dispositie tot vreedzaamheid, invoelvermogen, sociaal voelendheid en nog wat mooie eigenschappen waarvan door sommige genetici wel beweerd wordt dat die voor een stukje genetisch bepaald zijn, zich onder invloed van de islam ontwikkelt tot een jihadist die een vermeende vijand van de islam de keel doorsnijdt? Ik werp alleen de vragen op zonder pretentie te weten of het antwoord erop bevestigend of ontkennend is. Maar theoretisch bestaat de mogelijkheid dat sommige moslims geweldige rotzakken zijn
  terwijl dat nochtans niet veel met de islam van doen heeft, terwijl andersom moslims reuze vriendelijke aardige mensen zouden kunnen zijn, spijts de veronderstelde verderfelijke invloed van de islam.

  BeantwoordenVerwijderen
 53. (ad Thomas 21:34)
  Zomaar een berichtje, vrijdag 1 oktober, Trouw, pagina 7:
  "Samira Bouddount, Marokkaans-Nederlandse advocate in Amsterdam, acht de plannen (van het kabinet Rutte-Verhagen, KR) niet haalbaar:
  "Het Europese Hof van Justitie heeft onlangs korte metten gemaakt met inkomenseisen en leeftijdsgrenzen voor migranten. Het lukt Nederland nooit om die EU-richtlijnen aan te scherpen. Dat weten ze, maar toch komen ze ermee. Daar ben ik echt van geschrokken."
  "Ik hoop ooit misschien rechter te worden, maar ik draag een hoofddoek. Hoofddoeken worden verboden in de rechterlijke macht en bij de politie. Ik vind het belachelijk dat we roepen dat iedereen volwaardig moet meedoen en dat je aan de andere kant mensen voor bepaalde functies uitsluit. Dit is jammer genoeg het klimaat waarin we leven."

  BeantwoordenVerwijderen
 54. Het is om te beginnen al duister waar die Samira Bouddount het vandaan haalt dat ze die hoofddoek nooit nergens af kan doen. In feite is de hoofddoekdracht niet of niet eenduidig uit de islam-puur af te leiden, wel uit de politieke islam. De redenatie dat zij wordt uitgesloten van de functie van rechter omdat ze pertinent weigert haar hoofddoek af te doen is van een merkwaardige logika. Uiteraard is zij het die
  met die pertinente weigering zichzelf uitsluit van een ambt waar het uiterlijk vertoon van een bepaalde religiositeit -en eigenlijk een politieke ideologie- niet gewenst is.
  Zouden we uit de onafscheidelijkheid van deze Samira met haar hoofddoek overigens moeten concluderen dat ze geweldig vroom-islamitisch was, dan moeten we eigenlijk concluderen dat ze met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid de sharia stelt boven het rechtssysteem waarbinnen zij het ambt van rechter ambieert. Wat is het oogmerk van zo iemand om rechter te willen worden en kan zo iemand überhaupt een goede rechter zijn?

  Samira zal vermoedelijk worden beschouwd als een succes-story: een Marokkaans-Nederlandse slimmerik die het tot advocate schopt; zie je wel: steeds meer hoogopgeleide Marokkaanse Nederlanders, vooral vrouwen. Ja, vooral die vrouwen doen het echt gewéldig. Wat zeuren we over moeizame integratie? Kijk toch, die slimme meiden, met hoofddoek, goed van de tongriem gesneden, perfect Nederlands enz.
  Het zou alleen zo veel fijner zijn als tengevolge van al die geweldig hoge opleidingen die steeds meer o zo slimme Nederlands-Marokkaanse dames zo succesvol doorlopen ook een klein beetje redelijkheid in hen tot ontwikkeling kwam. Maar ach, zoals we weten verhouden opleiding en redelijkheid zich niet altijd recht evenredig.

  BeantwoordenVerwijderen
 55. @ Rudolf Kees, 4 oktober 2010 23:21

  Dit is een typisch voorbeeld van de juridische jihad, met vrouwen in de frontlinie. Poepielink. De omkering van mevrouw Bouddount (terwijl ze zichzelf uitsluit klaagt ze dat ze uitgesloten wordt) is karakteristiek voor islamieten/islamisten (je ziet, ze zijn nauwelijks te scheiden).
  Zoals leuk gebracht in deze mop:
  Danish citizen to imam:
  “Under democracy we have the right to freely criticize our leaders, our press and even our religion.”
  Imam’s reaction:
  “And so it is under Islam. We TOO have the right to freely criticize your leaders, your press and your religion.”

  Ziehier in een notedop de irreprociteit van het moslimse systeem dat voortkomt uit het ontbreken in dat systeem van de gouden regel voor niet-moslims. De islam is, kortom, in zijn kern een discriminatoir, seksistisch, zo niet racistisch, politiek-theocratisch stelsel.

  BeantwoordenVerwijderen
 56. Het verontrustende is ook dat veel mensen die zich voor weldenkend houden de gedachtegang overnemen dat (1) moslima's vanwege een religieus voorschrift het haar moeten bedekken, en (2) dat we dus op grond van de godsdienstvrijheid geen beperkingen mogen opleggen aan de hoofddoekdracht. Dus: -waarom zou een moslima niet met hoofddoek op rechter kunnen zijn? -waarom zou een moslima niet met hoofddoek op voor de klas van een openbare basisschool kunnen staan? enz.. Het is, om Samira Bouddount: te citeren "belachelijk dat we roepen dat iedereen volwaardig moet meedoen en dat je aan de andere kant mensen voor bepaalde functies uitsluit." Geweldig belachelijk, ja.
  Maar (ad 1)voor het dragen van een hoofddoek is in het geheel geen, of hoogstens een secundair religieus voorschrift, en over de uitleg van dat voorschrift bestaat binnen de islam in het geheel geen eenstemmigheid en (ad 2)in sommige functies is de continue boodschap van aan een bepaalde religie verbonden te zijn, door een opvallende veruiterlijking van die verbondenheid, ongewenst, om redenen die werkelijk weldenkenden zouden moeten begrijpen.

  BeantwoordenVerwijderen
 57. Lezend in het juist verschenen boek van Martin Bosma werd ik nog eens herinnerd aan de motivering van de uitspraak dat een Amsterdamse tramcontroleur, van origine een koptisch-christelijke egyptenaar, tijdens de uitoefening van zijn functie geen kruisje mocht dragen, terwijl de hoofddoek in dezelfde functie wel was toegestaan. Kantonrechter Eric Marres schijnt gezegd te hebben (Bosma, blz.94): "Voor moslima's bestaat een religieus voorschrift om het haar te bedekken. Volgens mij is er niet een religieus voorschrift voor christenen om een kruisteken op je kleding te dragen."
  Het religieuze voorschrift is dus de crux. Tja, een rechter kan zich niet overal even grondig in verdiepen, maar in de materie waarin je als rechter uitspraak doet moet je je toch minimaal wel een klein beetje verdiepen. Dat mag toch wel, van dat salaris?
  Hij had bijvoorbeeld de brochure van Etienne Vermeersch kunnen lezen, glashelder, een stuk of 12 bladzijden, over de hoofddoekkwestie die in België een extra dimensie kreeg toen het hoofddoekverbod op scholen in discussie kwam; een aanrader, niet alleen voor deze Eric Marres:

  http://www.etiennevermeersch.be/artikels/godsdienst-religie/de-islam-en-de-hoofddoek-belgi%C3%AB-een-bredere-benadering

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Aan Kees-Rudolf 14:03

   Goed dat u citeert uit een boek van Bosma.
   Eric Marres, die naam moeten wij onthouden.
   Het volgende wil ik kwijt:
   De omschrijving "kruisje" acht ik bijzonder kinderachtig.
   Jezus droeg een kruis.
   Stel dat men het evangelie zodanig vertelt dat Jezus een kruisje droeg.
   Dat kan toch niet?

   Verwijderen
 58. Gezien het boek niet meer in het Nederlands verkrijgbaar is, zou het moeten worden ingescand en voor ieder inzichtelijk online gebracht als redelijk eerbetoon aan Oriana Fallici die het zeer scherp zag. Desnoods als een pdf-bestand dat vrij eenvoudig vermenigvuldigd en gedeeld kan worden.

  BeantwoordenVerwijderen
 59. Nou wil ik niet lullig doen, maar over die hoofddoekjes is wel degelijk iets gezegd in de Koran:

  http://www.thereligionofpeace.com/Quran/007-veils.htm

  Helaas heeft Wilders hier dus geen gelijk en is het voorstel om een 'kopvoddentaks' in te voeren in wezen discriminatoir van aard.

  Maar dat is dan ook de enige fout waar Wilders op te betrappen zal zijn denk ik ;-)

  BeantwoordenVerwijderen
 60. Maar ja, lang geleden hè?
  Met dat argument mogen we de Christenen hun wrede kruisvaarten ook niet kwalijk nemen.

  BeantwoordenVerwijderen
 61. Eenzijdig gelul. Dit is geen objectieve uiteenzetting, maar de propagandistische stellingname van een verklaarde vijand. Zo gingen evenwel in die tijd ook niet-islamitische heersers en veroveraars met de door hen veroverde gebieden en mensen om. En in de meer recente geschiedenis zijn het met name de niet-islamitische heersers en veroveraars geweest, die miljoenen mensen hebben afgeslacht ten behoeve van hun heerschappij en macht. Hitler, Staling, Mao, Pol Pot... Daar kunnen de moslims nog een puntje aan zuigen!

  Daarmee worden de verhaalde acties van de moslims niet 'goed'; iedere vorm van onderdrukking is verwerpelijk in mijn ogen en religie vind ik een symptoom van de menselijke achterlijkheid en zeker geen basis voor politiek, maar deze eenzijdige geschiedkundige benadering is nogal gezocht.

  BeantwoordenVerwijderen
 62. War ik graag wil weten is hoe die semieten en afrikanen hun enorme aanwas van nageslacht financieren.

  Zou gifmenger job cohen dat miljardenrovende elitefamilielid van die puisant rijke bankiers en consorten dat van onze belastinggelden financieren?

  Of ook al een familielid van oude adelijke elite aleid wolfsen die graag dat soort op weerloos Burgers los laat?

  En voor kelele hier boven nog wel een geschiedenislesje.

  http://tinyurl.com/d6nylqm
  http://tinyurl.com/62r9w6c

  BeantwoordenVerwijderen
 63. Deze reactie is verwijderd door de auteur.

  BeantwoordenVerwijderen
 64. naiven of struisvogels zijn jullie .taqia is een slinkse methode van invloed verwerven.CHAO nederland,dut maar lekker verder de groeten uit zuid amerika van een geemigreerde

  BeantwoordenVerwijderen
 65. Het gaat nooit om geloof, geloof is een tool om de burgers zoals jij en ik mee af te leiden, de eerste vraag die ik me dan stel wie heeft er baat bij als er angs heerst onder een maatschappij , of wie verdient het meest aan oorlogen, nooit de burger, waarom is Iran een bondgenoot van China, volgens mij hebben ze niet hetzelfde geloof,,,,,,, Het gaat om MACHT en niet geloof , geloof is een tool die gebruikt wordt om MACHT te behouden, te krijgen

  BeantwoordenVerwijderen
 66. Volgende keer het relaas van de val van Mexico (de verovering van het Azteekse Rijk van 1519-1521), als ode aan de goede daden van Christelijke conquistadores. Tip, ik zou een stuk publiceren uit: Rudolf van Zandwijk, de Oorlog tegen de Goden, Meulenhoff, 1992.

  BeantwoordenVerwijderen
 67. Het zal wel aan mij liggen, maar ik kan die donkere tekst op donkere achtergrond aan de linkerkant niet lezen. Dus lees ik het hele artikel niet.

  BeantwoordenVerwijderen
 68. Het handelssignaal van Claus hielp me om $ 15.000 te verdienen met $ 2.000 na 7 dagen handelen in binaire bitcoin-investeringen, je bent inderdaad een inspiratie voor het woord dat Claus contact met hem opneemt via whatsapp: (+12166263236) OF
  via e-mail: claustradingsignal07@aol.com

  BeantwoordenVerwijderen