Allah houdt niet van Hans Jansen

Theo_van_gogh_1957_2004_2
ANDEREN CITEREN ANNE FRANK. WIJ VAN GOGH.

De prijs voor het minst wervend vormgegeven boekomslag van het komende jaar gaat naar "God heeft gezegd", uitgegeven door Augustus, met als ondertitel: "Terreur, tolerantie en de onvoltooide modernisering van de islam". Hieraan haast ik me toe te voegen dat 't een uiterst instructief werkje is en dat de stijl van de schrijver, Hans Jansen, prijzenswaardig is. Jansen schreef eerder "Het nut van God". Zijn toon is achteloos en daardoor bepaald dodelijk.

Een voorbeeld: "Het is een vast motief in moslimse antichristelijke propaganda dat in de islam de gelovige zelf direct in contact met zijn God staat, terwijl in het christendom de priester of predikant zich tussen de gelovige en zijn God wurmt, met de bedoeling dat hem de eer en de glorie ten deel zal vallen die voor God bedoeld was. De islam kent helemaal geen geestelijkheid of kerkorganisatie, roepen moslims dan trots uit. Veel deskundigen buigen diep voor deze opvatting, en zingen uit volle borst dit loflied op de islam mee, want een godsdienst zonder dominees en kapelaans, dat moet toch wel het einde zijn. Eén blik op de baard van Khomeini zou een nuchtere waarnemer op andere gedachten hebben moeten brengen. Misschien speelt het een rol dat veel deskundigen van huis uit geflipte dominees en/of pastoors zijn. Het is moeilijk te zeggen." (Blz. 84)

En even verderop: "Maar dit misverstand heeft wel praktische gevolgen. Op een bijscholing van het ministerie van Justitie ergens in het jaar 2002 kregen de aanwezigen deskundig uitgelegd dat de islam geen religieuze gezagsdragers kent.

Ook op de pagina's van een door notarissen en urologen in Veendam en Veenendaal goed gelezen kwaliteitskrant is deze opzienbarende mededeling menigmaal afgedrukt geweest. Als het waar was, zou het buitengewoon eenvoudig moeten zijn om de regels en de inhoud van de islam per oekaze te veranderen. er zijn dan immers geen gezaghebbende leiders die de inhoud van zo'n oekaze kunnen afwijzen?"
Enzovoorts.

Jansen klinkt niet optimistisch over de mogelijkheden om als ongelovige in vrede met de islam te leven: "Waar het om gaat is dat moslims, in vrijheid, een keuze zullen gaan maken. De alternatieven zijn enerzijds een islam die de moderne keuzevrijheden tolereert (maar al dan niet afkeurt), en anderzijds een islam die het gewapenderhand tegen de keuzevrijheden van de moderne wereld opneemt, met alle grijstinten die daartussen mogelijk zijn." (blz. 79)

Hij beschrijft de treurige positie van de vrouw voor de Islamitische Wet, legt uit hoe er een eeuwenoud monsterverbond bestaat tussen autoriteiten in onderdrukkende regimes en imams, dat iedere oprisping van eigen denken bij gelovigen de kop indrukt. En hij legt uit waarom de islam zoveel te duchten heeft van de wereld waar gelovigen andere Goden mogen aanbidden: "Voor het eerst sinds het ontstaan van de islam, sinds de beginjaren in Medina, moet de islam nu, in de moderne wereld, op de vrije markt van godsdiensten en levensovertuigingen zonder overheidssteun de concurrentie aangaan met alternatieven. Dat is hard, dat is niet eenvoudig, maar het is geen oorlog. Het is voor de islam moeilijk en nieuw, maar het is geen verraad, het is geen anti-islamitische samenzwering. Het nodigt uit tot debat en discussie, niet tot bloedvergieten en militaire strijd."

En even verderop: "De islamitische religieuze leiders hebben eeuwenlang, met overheidssteun, een volstrekt monopolie gehad op de religieuze markt. Daarom zijn er dan ook geen Moonies in Mekka en Medina, heeft de Baghwan geen aanhangers in Bagdad, en lopen er geen Hare Krishna's door Caïro. Voor het eerst sinds de schepping van het heelal zijn er nu islamitische predikanten en wetgeleerden die geen steun van de overheid meer krijgen, die hun eigen boontjes moeten doppen en die hun eigen broek moeten ophouden - en die op voet van gelijkheid moeten concurreren met andere levensovertuigingen. Het is die gelijkheid die schrijnt." (Bladzij 76)

Ik vermoed dat Jansen gelijk heeft en dat de woede van de geitenneukers zoals die in het vrije Nederland tot ons komt aldus valt te verklaren. De auteur maakt zich zo te lezen niet veel illusies over het lot dat Ayaan Hirshi Ali wacht: "Er zijn nogal wat islamologen die moslims naar de mond praten, en hen stijven in het idee dat ze inderdaad een volk in oorlog zijn. Van buitenaf wordt het oorlogsgevoel regelmatig bevestigd, en de oorlogen tegen Afghanistan en Irak hebben meegeholpen het zelfbeeld van moslims als een natie in oorlog te versterken.

Maar je kunt toch alleen maar spreken over een oorlog tegen de islam als je het woord 'islam' heel erg figuurlijk en breed opvat. Desalniettemin, als je maar vaak genoeg van de moskeekansels hoort roepen dat er een oorlog tegen de islam is uitgebroken, leidt dat tot massahysterie en verdere leugens. Iemand als Ayaan prikt die leugens door. Het is verrassend hoe weinig mensen haar daarvoor dankbaar zijn." (blz. 75)

Waar ik nooit acht op heb geslagen is dat Arabieren miljoenen slaven meer verkochten dan Westerlingen. En dat de afschaffing van de slavernij vooral christelijk geïnspireerd is geweest, niet als vrucht van de Verlichting, maar in handen van Quakers en andere christelijk geïnspireerde gelovigen.

"Dat er slaven te verschepen waren, is te danken aan het aanbod van slaven door Arabieren en zwarte Afrikanen, die in vereniging handelden om aan de Afrikaanse westkust slaven op de markt te brengen. Als slavenhouders waren Nederlanders ook al geen succes. De belijdende leden van de kerk van de politieke correctheid, die hevig jammeren dat Nederland als een van de laatste landen de slavernij heeft afgeschaft, hebben aan alle kanten ongelijk. Nederland schafte de slavernij eerder af dan de Verenigde Staten, en bijna precies een eeuw eerder dan Saoudi-Arabië, een land dat veel moslims tot voorbeeld is. Nederland speelde maar een beperkte rol in het verschepen van slaven". (blz. 107)

Jansens conclusie luidt dat als 't aan de Arabieren had gelegen slavenhandel nog altijd gemeengoed zou wezen: "Moslimse regeerders hebben alleen vanwege hun gebrek aan macht knarsetandend toegeven aan de westerse, met name Britse, druk om de slavernij en slavenhandel te beëindigen. Zo heeft het westers imperialisme ook zijn goede kanten."
En: "De nazaten van de zwarte slaven die in Amerika zijn terechtgekomen zijn er beter aan toe dan de nazaten van de slavenverkopers die in Afrika zijn achtergebleven. De geschiedenis kan ironisch zijn."

Geen wonder dat het boek in NRC-Handelsblad afkeurend besproken werd.
Jansen verwondert zich over het anti-Amerikanisme, hij maakt zich geen illusies over 'een dialoog' met gelovigen die menen superieur te zijn aan alle andere mensen en hij veegt opgewekt de vloer aan met een hoop vooroordelen ten gunste van de Islam. Zijn boek is, kortom, een Godsgeschenk voor iedere politiekcorrect dwaallicht dat meent dat 't met Allah wel zal loslopen.
Dat doet 't niet.

Theo van Gogh


Bron: Allah houdt niet van Hans Jansen

God heeft gezegd
Terreur, tolerantie en de onvoltooide modernisering van de islam
Hans Jansen
uitgeverij: Augustus


Bestellen?

14 opmerkingen:

 1. Wow! Wat heerlijk om weer eens een stuk van Theo van Gogh te lezen. Geen speld tussen te krijgen.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Nederlanders waren zeker niet vies van het idee slavenhandel.

  Interventie van de westerse wereld komt nog steeds meer voor dan andersom.

  Dhr Jansen steekt niet graag zijn hand in eigen boezem. Hij laat graag artikelen zien waarin hij een applaus verdiend.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. @Mariette

  Ook Nederlanders hielden zich helaas bezig met de slavenhandel, maar minder fanatiek dan door de linkse kerk beweerd wordt.
  De Arabieren hebben nog honderd jaar gewacht met het afschaffen van de slavernij nadat Nederland dit al lang gedaan had.

  Interventie van de islam in de westerse wereld veroorzaakt overal onrust, ongeregeldheden, chaos en ellende.

  De heer Jansen hoeft zijn hand niet in eigen boezem te steken.
  Als een van de weinige klokkenluiders die nog wel durven spreken verdiend hij inderdaad applaus.

  Mensen als Theo van Gogh zullen we niet zo snel meer tegenkomen.
  De angst voor de islam neemt toe. Iedereen denkt aan zijn eigen hachje. En zo kan het kwaad ongestoord en ongehinderd verder woekeren, mede dank zij mensen zoals u.

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Met de afschaffing van de slavernij in de islamitische wereld heeft het nooit zo willen vlotten, en er is weinig bekend van islamitisch geïnspireerd verzet tegen de slavernij. In de christelijke wereld is de slavernij eerder afgeschaft, is er sprake geweest van christelijk geïnspireerd verzet tegen de slavernij, en heeft zich tenslotte alom het besef verbreid dat slavernij iets schandelijks is. Een mogelijke verklaring voor dit verschil geeft Rodney Stark, in zijn boek "For the Glory of God":
  waar Mohammed, rolmodel voor de mohammeddanen, zelf slavenhouder was en ook na heldhaftige strijd met het zwaard gevangenen tot slaaf maakte, bezat Jezus als navolgenswaardig voorbeeld voor de christenen geen slaven. De mohammedaan die slavernij verwerpt komt in de moeilijkheid dat hij bepaalde kanten van de voor hem zo voorbeeldige Mohammed als kwalijk moet verwerpen. Die moeilijkheid is wellicht niet principieel onoverkomelijk, maar met de christen die slavernij verwerpt is er tenminste dit verschil dat de christen niet op deze moeilijkheid stuit.
  Uiteraard zijn er nog veel meer verschillen tussen Christus en Mohammed waaruit verhelderende verklaringen kunnen voortvloeien waarom de christelijke- en de islamitische wereld zich zo verschillend ontwikkeld hebben.

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Dat boek "God heeft gezegd" heb ik jaren geleden al met veel plezier gelezen omdat het zo'n kritische blik werpt op feiten die normaal gesproken altijd zo politiek correct worden verdoezeld. Het boek staat naast de andere werken van Hans Jansen en islam-critici in de boekenkast. De kern van het conflict met de islam is het feit dat erin de islamitische wereld geen religieuze concurrentie wordt toegestaan (geen godsdienstvrijheid, zie ook het uitwijzen van christenen uit Marokko) en dat de islamitische wereld het westen dezelfde beperkingen wil opleggen om de islam te beschermen tegen kritiek. Het belachelijke politieke proces tegen Wilders is daar een uitvloeisel van.

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Tot in de twintigste eeuw was het bezit van koloniën voor West-Europese landen tamelijk algemeen geaccepteerd, niet alleen uit economische overwegingen; ook nationaal prestige speelde mee, naast culturele en godsdienstige zendingsdrang. http://nl.wikipedia.org/wiki/Nederlands-Indi%C3%AB

  @Kees
  Nog steeds heeft Kees geen antwoord gegeven op de vraag wat wij nou precies in Indonesie en Suriname deden.

  Onder druk van de VS hebben we Indonesie in 1948 losgelaten. Ook nog niet zo heel lang geleden.

  Zelf ben ik niet zo bang voor religie. Wat mij zorgen baart is het uitsluiten van groeperingen. Isoleren van standpunten, zonder dialoog.

  Ik ben voor zelfonderzoek van alle groeperingen.
  Niet alleen voor de linkse hoek en de mensen die de islam aanhangen, ook voor de rechtse groeperingen.
  Tot nu toe wordt er alleen maar modder gegooid door rechts.

  BeantwoordenVerwijderen
 7. @Marietje

  U gebruikt wel heel veel woorden met de kennelijke bedoeling om niets te zeggen.

  BeantwoordenVerwijderen
 8. @ Maurits Zou u misschien in kunnen gaan op mijn vraag wat nederland in Indonesie en Suriname deed en waarom nederland pas onder druk Indonesie kon laten gaan.

  "Maurits
  Interventie van de islam in de westerse wereld veroorzaakt overal onrust, ongeregeldheden, chaos en ellende.
  "

  http://tegenlicht.vpro.nl/afleveringen/2002-2003/de-ijzeren-driehoek-1.html
  Volg deze 'linkse' link is interventie in Irak 'Carlyle group'

  BeantwoordenVerwijderen
 9. Ach, daar waren de geitenneukers weer. Eigenlijk is het een te lief woord om de aanbidders van de heilige profeet Mohammed te omschrijven.

  Het is cynisch dat Theo van Gogh het heeft over de islamitische slavernij, en dat Nederland de slavernij feitelijk veel eerder afschafte dan o.a. de Verenigde Staten en met name Saudi Arabië. Maar Mauritanië is het laatste islamitisch lang geweest dat de slavernij officieel afschafte. Namelijk op 9 augustus 2007. Jammer dat Theo dit niet heeft mogen meemaken.

  BeantwoordenVerwijderen
 10. @Mariette,
  Wat verwacht je van me? Dat ik in het kort de relevante vakliteratuur over gecompliceerde materie, een periode met veel aspecten waarover geen eensluidende visie bestaat, even voor je samenvat? Dat kan natuurlijk voor mij een leerzame exercitie zijn, maar om dat nu hier op jouw verzoek te gaan doen is toch wat veel gevraagd, vind je niet?
  Wél kan ik even voor je samenvatten wat veel vlijtige scholieren met behulp van bevlogen geschiedenisdocenten uit hun schoolboekjes opsteken. Dat is namelijk lekker simpel. Daar gaat ie dan:
  Het kolonialisme is alleen maar een vreselijke schandvlek op het westerse blazoen, en heeft de medogenloos onderdrukten en uitgebuiten zo veel nadeel gebracht dat hun verre nazaten daar nú nóg onder lijden, ja, alles, wat er nu in die prachtlanden mis is, armoede, slecht bestuur, corruptie, onderlinge moordpartijen, noem maar op, is indirect de schuld van de westerse koloniale uitbuiting, en als wij die vlijtige volkeren niet zo hadden uitgebuit en onderdrukt, dan waren het nu allemaal ultrabeschaafde heilstaten geweest. Vandaar dat we niet alleen tot ontwikkelingshulp verplicht zijn, maar ook immigranten die hier op onze welvaart afkomen ruimhartig moeten binnenlaten en niet moeten zeuren dat ze van onze uitkeringen meeëten, want o! zoals hun verre voorouders toch door óns uitgebuit zijn!
  Ik ga hier niet het tegenovergestelde beweren dat het kolonialisme allemaal leuk en aardig voor alle partijen is geweest. Wel wil ik wijzen op wat onlangs de hooggeleerde Wesseling ('opgoogelen' desgewenst) bij zijn afscheid nog memoreerde: de kolonies die het eerste het koloniale juk hebben afgeworpen en het kortst gekoloniseerd zijn geweest, staan er over het geheel genomen heden het beroerdste voor. Deze en nog andere feiten zijn wat moeilijk in te passen in de boven beschreven simpele visie.

  BeantwoordenVerwijderen
 11. @Mariette,
  De VS hebben geïntervenieerd opdat Europese mogendheden, waaronder Nederland, wat meer spoed achter de dekolonisatie zouden zetten. Dat is een voorbeeld van westerse interventie (door de VS) binnen het westen (namelijk in europese aangelegenheden), en naar gemakshalve wordt aangenomen ten gunste van oosterse, door Europese westerlingen gekoloniseerde landen, die immers -hiep hiep hoera- geheel zelfstandig&onafhankelijk werden.
  Tenslotte kwam ook Nieuw Guinea onder Amerikaanse druk bij Indonesië. Of de papoea's daar erg op vooruit zijn gegaan, daarover verschillen de meningen.
  Amerika was uit welbegrepen eigenbelang voor vrijhandel en derhalve tegen gepriviligieerde toegangen van Europese koloniale machten tot hun koloniën.

  BeantwoordenVerwijderen
 12. (vervolg voor Mariette)Nederlanders waren niet vies van slavenhandel, merk je snedig op. Klopt. Alleen, ze gingen die slaven niet halen in de binnenlanden van Afrika. Op goed gekozen plekken aan de westkust wachtten ze af tot hen de slaven ter verdere verhandeling werden aangeboden. Door wie?
  Ach, misschien weet je dat wel; het zijn alleen aspecten die in de populaire geschiedenis van de slavernij wat onderbelicht blijven.

  BeantwoordenVerwijderen
 13. Verder schrijf je:
  "Ik ben voor zelfonderzoek van alle groeperingen.
  Niet alleen voor de linkse hoek en de mensen die de islam aanhangen, ook voor de rechtse groeperingen.
  Tot nu toe wordt er alleen maar modder gegooid door rechts."
  Daar ben ik het helemaal mee eens, in die zin dat zelfonderzoek te allen tijde voor iedereen heel nuttig kan zijn. Verder ben ook ik geweldig tegen modder gooien. Alleen lijkt me je bewering dat er tot nu toe alleen met modder wordt gegooid door 'rechts' (wat daar dan ook onder verstaan moge worden) niet helemaal juist. Me dunkt dat links zich bij het moddergooien ook niet onbetuigd laat. Ik geef overigens op voorhand toe dat het er maar van af hangt wat je onder 'links' en 'moddergooien' verstaat. Het kabinet Rutten "Bruin I" noemen is naar mijn idee wel een voorbeeld van links moddergooien. En zo is er meer. Veel meer.
  Maar je aanbeveling dat ook in linkse hoek eens zelfonderzoek zou moeten plaatsvinden onderschrijf ik van harte. Een boekje wat daar behulpzaam bij kan zijn is "La tyrannie de la pénitence" van Pascal Bruckner (naar het schijnt ook in Nederlandse vertaling verkrijgbaar). Natuurlijk, ik kan zo veel boekjes aanbevelen of linkjes geven. Alleen, dit schiet me nu te binnen, omdat het heel precies in gaat op de bij links heersende ideologie van het Verwerpelijke Westen (O, wat zijn wij toch slecht, en wat is het toch logisch dat de rest van de wereld een pesthekel aan ons heeft) en omdat ik meen bespeurd te hebben dat jij van die ideologie een aanhanger bent. Als ik mij in je vergist heb hoor ik dat graag.

  BeantwoordenVerwijderen
 14. @Kees

  Het ging mij er vooral om dat meerdere partijen schuld hebben aan slavernij. Het maakt me chagrijnig wanneer iemand wijst naar de historie van groeperingen als zijn eigen voorgangers daar ook deel aan hebben genomen.
  Ik zou het mooi vinden wanneer het begrip slavernij versus slavendrijver, en dan vooral in het heden, echt onderzocht en benoemd zou zijn in dit artikel. Maar helaas heeft hij die gelegenheid niet gekregen, om daar een vervolg op te schrijven.

  Zelf ben ik zonder geloof opgegroeid. Jezus komt my sympathieker voor dan Mohammed. Wanneer het velen zou lukken om zijn voorbeeld te volgen en dan ook echt dan zou ik me voor kunnen stellen dat ik de christelijke traditie zou kunnen aanhangen en daarin zou willen leren, buiten dat ik niet in god geloof. Idem voor de Islam en andere godsdiensten. Goed voorbeeld doet goed volgen.Op dit moment vind ik dat alle godsdiensten zich teveel bezig houden met eigengemaakte regels, tradities en uitsluiting. "Wie niet voor mij is, is tegen mij"

  De Griekse mythologie en de presocraten hebben me meer kunnen boeien. Ze zijn naar mijn mening meer menselijk en geven mij meer inzicht en bewustzijn en gelegenheid tot zelfonderzoek. Dit zelfonderzoek is niet bedoeld om mijzelf volledig af te breken, zoals je misschien dacht. Ik ben niet zo van de zelfkastijding.

  En nog welbedankt voor de tips.

  Voor jou als je interesse hebt
  Ahmet Rashid De dreiging van de Chaos( over de puinhopen in Afghanistan, geschiedenis, fouten verdoezelingen door alle partijen)
  Linda Polman De crisiskaravaan. Kapuściński De sjah aller sjahs.
  Bij de eerste twee zul je je wel bevestigd voelen. Misschien heb je het al gelezen. Ik zal me ook in jouw boeken verdiepen.

  Over het kabinet
  Oh ja aan schelden of mensen denegrerend behandelen heb ik een broertje dood. Ik beoordeel liever het gedrag en trek conclusies.

  BeantwoordenVerwijderen