In een vrij land wordt kritiek op een godsdienst buiten de orde verklaardPlus Aanvulling op 'In een vrij land wordt kritiek op godsdienst buiten de orde verklaard' :
3 oktober 2010:
Een reaguurder van Hoeiboei maakt mij er op attent dat Ehsan Jami fractiemedewerker is van de PVV. Deze zin is dus niet helemaal goed geformuleerd. Ik wil niet beweren dat Wilders niet wil samenwerken met niet-westerse allochtonen; wel dat zijn partij weinig doet om deze groep kiezers voor zich te winnen.

Update: zie ook 'René Danen: waarom geen huiszoeking bij Geert Wilders?' hierr.

--------------------------------
We staan aan de vooravond van het politieke proces tegen Geert Wilders en de vorming van een rechts kabinet met PVV-gedoogsteun. De heersende klasse zet een nieuw offensief in om religiekritiek in het algemeen en kritiek op de islam in het bijzonder buiten de orde te verklaren. Nieuwsuur na nieuwsuur krijgt de tv-kijker schrikbeelden voorgeschoteld over de inktzwarte toekomst, die ons wacht nu een kabinet van CDA en VVD gaat regeren met steun van Geert Wilders.

(Bij het schrijven van dit artikel ga ik er van uit, dat het kabinet er komt. Mocht het anders lopen, dan zal dat alleen maar de strekking van dit betoog onderstrepen).

We zien Fazid Azarkan, voorzitter van het Samenwerkingsverband Marokkaanse Nederlanders (SMN), bij Pauw & Witteman jammeren over het boerkaverbod. Eigenlijk vindt Azarkan zo’n verbod best goed, maar omdat het verbod tot stand komt onder auspiciën van Wilders is het verbod opeens verkeerd. Dergelijke redeneringen hoor je over meer punten in het regeerakkoord. Beperking van de immigratie stond in de programma’s van VVD en CDA. Van maatregelen tegen gezinshereniging worden ook autochtone Nederlanders met een buitenlandse partner het slachtoffer. Desondanks gaat de discussie vooral over de invloed van de PVV en de foute boodschap die van het gedoogakkoord zou uitgaan.

Het allerergste is natuurlijk dat Wilders kritiek op de islam als ideologie mag blijven leveren. Dat zou ten koste gaan van de vrijheid van godsdienst. Hier wordt de vrijheid van godsdienst verward met de vrijheid om van kritiek op de godsdienst verschoond te blijven. De politieke en juridische pogingen om Wilders de mond te snoeren zijn daarom een rechtstreekse aanval op de vrijheid van meningsuiting. Merkwaardig trouwens dat kritiek op de paus of de SGP nooit als het wegzetten van een complete bevolkingsgroep wordt gezien. Nog merkwaardiger: de verdedigers van de islam zijn vaak genoeg de aanvallers van het christendom.

Aanvoerder van het offensief tegen de vrije meningsuiting is de censuurridder Ernst Hirsch Ballin, onder wiens verantwoordelijkheid een cartoonist door tien politiemensen van zijn bed werd gelicht. Gisteravond mocht EHB opdraven bij Nieuwsuur om zijn verhaal over polarisatie, stigmatisering, verdeeldheid en uitsluiting kracht bij te zetten. De demissionaire minister van justitie verklaarde daar dat Wilders moslims beledigt, een opmerkelijke en gevoelige uitspraak aan de vooravond van het proces, zoals de alerte journalist Kustaw Bessems vaststelde.

Een opmerkelijk moment zat er in de sfeerimpressie van Nieuwsuur van een CDA-vergadering in Brabant. Een van de aanwezigen riep met een beroep op de vrijheid op om tegen het nieuwe kabinet te stemmen. Het vrijheidslievende CDA-lid verwees daarbij naar een dreigement van een Taliban-leider uit de binnenlanden van Pakistan. Zo ver is het dus al gekomen. Mensen laten hun stem bepalen door de angst voor terroristisch schorem en denken dat zij daarmee de vrijheid dienen.

Een van de laatste beleidsdaden van Hirsch Ballin was de publicatie van een onderzoek naar het salafisme in Nederland. De minister van justitie had de opdracht hiervoor verstrekt aan het Instituut voor Migratie en Etnische Studies (IMES). ‘Streng orthodoxe moslims vormen geen bedreiging voor de Nederlandse democratie’, was de geruststellende conclusie.

Salafistische organisaties zouden een buffer vormen tegen radicalisering doordat zij ‘geweldscomponenten afkeuren’. Deze conclusie werd gretig overgenomen door de meeste media. Dat laatste is het gevolg van het sinds de aanslagen van 11 september gehanteerde denkschema. Voorstanders van terreur tegen het Westen zijn radicaal, de rest van de moslims is gematigd. Volgens dergelijke redenaties zijn zelfs de salafistische imam Fawaz Jneid en de aan antisemitische stemmingswisselingen onderhevige Moslimbroeder Yusuf al-Qaradawi ‘gematigd’. Zij wijzen immers geweld tegen het Westen af.

Wordt het niet tijd om de grens tussen radicaal en gematigd op de juiste plaats te leggen? Tussen de moslims die vinden dat de sharia belangrijker is dan de westerse democratie, en de moslims die deze westerse waarden zonder voorbehoud omarmen? Tussen de moslims die hun regels aan andersdenkenden willen opleggen en opdringen, en de moslims voor wie het geloof een privé-zaak is en voor wie de islam buiten de moskee geen privileges boven andere denkbeelden hoeft te genieten.

Het salafisme valt duidelijk onder het radicale deel van de islam. De aanhangers verwerpen de democratie. Dat hun predikers op dit moment geen sharia willen invoeren, heeft meer te maken met de huidige omvang van hun beweging, dan met hun doeleinden op de lange termijn. “Hoe meer macht de salafisten in Nederland krijgen, hoe groter de problemen voor de Nederlandse democratie”, schreef journalist Yoram Stein deze week in NRC Handelsblad.

Stein is niet de enige die zich geen zand in de ogen liet strooien. GroenLinks-politica Andrée van Es kwam met een kritische reactie in het Parool. “Voor moslimmeisjes en -vrouwen blijft het strenge geloof een bedreiging voor hun persoonlijke vrijheid”, aldus de wethouder diversiteit. Zij ging in op de enorme sociale controle in de orthodoxe gemeenschappen. “Twee derde van alle moslims is matig tot streng orthodox. Dat gaat om enorme aantallen, waarbij de vrouwen zich niet kunnen gedragen zoals ze zouden willen. Het is mijn verantwoordelijkheid als wethouder voor hen op te komen.”

Dit soort kritiek van een progressieve politica valt bij de islampromotors net zo slecht als de verbale uithalen van Wilders. Onder het mom van de vrijheid van godsdienst en de keuzevrijheid van de vrouw verdedigen de salafisten en hun bondgenoten het recht om hun onverdraagzame eilandjes op te bouwen. Gelukkig waait er in Amsterdam nu een andere wind sinds het vertrek naar Den Haag van de PvdA-prominenten Job Cohen en Ahmed Marcouch en de komst van Eberhard van der Laan. De compenserende neutraliteit en de interculturele communicatie verdwijnen in de prullenbak. Lang leve de scheiding van moskee en staat!

In allerlei beschouwingen wordt beweerd dat de electorale aardverschuiving in Brabant en Limburg niets te maken had met de islam. Zelfs Joost Zwagerman, schrijver van een baanbrekend artikel in de Volkskrant, heeft deze misvatting overgenomen. De islam zou ver van het bed van de zuidelijke kiezers liggen. Het IMES-rapport is op dat punt wel nuttig. Juist in Brabant en Limburg, in steden als Tilburg, Eindhoven en Roermond, zijn de afgelopen jaren belangrijke en zichtbare salafistische centra ontstaan.

De bezorgdheid over de islam is natuurlijk niet de enige reden, dat CDA- en SP-kiezers massaal zijn overgelopen naar Wilders. Maar het is wensdenken om te ontkennen dat dit een rol speelt de keuze voor een partij, die een handelsmerk heeft gemaakt van de bestrijding van de islam. It’s the islam stupid.

Acht jaar na Fortuyn is er een levendig islam- en integratiedebat, maar het schiet niet echt op. Afgelopen week was ik op de feestelijke presentatie van De schijn-élite van de valse munters, het spraakmakende boek van PVV-Kamerlid Martin Bosma. Ik word genoemd. Bosma ziet mij als een van ‘de intelligente mensen die kritisch kunnen berichten over de multiculturele samenleving’. Bosma verwijst regelmatig naar mijn boek en website Het verraad van links. Als ik de Schijn-élite uit heb, zal ik zeker een recensie plaatsen.

Bij deze presentatie werd mij gelijk weer duidelijk waarom ik helemaal niets in de PVV zie. Wat me vooral tegen de borst stuit is het alarmisme dat Bosma en Wilders ten toon spreiden, en hun eendimensionale manier van praten over de islam. De PVV stelt de problemen rond de (politieke) islam terecht aan de orde. Ze doet echter geen enkele poging om vooruitstrevende allochtonen voor zich te winnen. Daarbij denk ik niet alleen aan seculiere, afvallige of liberale mensen uit moslimkringen, maar ook aan de talloze niet-westerse allochtonen die niet uit moslimlanden afkomstig zijn. Deze bevolkingsgroepen hebben het meeste te duchten van de politieke islam, niet de Pechtold-fans uit de villawijken en grachtengordels.

De PVV heeft op dit punt niets te bieden. In de Verenigde Staten zoeken conservatieve politici een actieve samenwerking met vooruitstrevende, tegen de sharia en de Moslimbroederschap agerende moslims. In Nederland is een dergelijk bondgenootschap ver weg, vooral als gevolg van de kopvoddenretoriek van Wilders en Bosma.

De rest van de politiek doet eveneens weinig voor de vooruitstrevende moslims. De salafismekritiek van Van Es blijft een uitzondering. In dit verband moet me van het hart dat de SP me zwaar tegenvalt. In dit kamp bespeur ik vooral demagogie tegen de PVV. De SP had dit onderwerp nota bene in handen vóór de opkomst van Pim Fortuyn en Wilders. De partij heeft de potentie om de politieke islam te bestrijden zonder te vervallen in de denigrerende retoriek van de PVV, met open oog voor de noden en belangen van allochtonen en autochtonen aan de onderkant.

De partij heeft op lokaal niveau laten zien hoe het kan. In Den Haag bijvoorbeeld keerde het vroegere raadslid Hiek van Driel zich samen met vooruitstrevende Marokkanen tegen de funeste invloed van sjeik Fawaz. Maar de landelijke partij oriënteert zich liever op Hamas-groupies als Harry van Bommel en Anja Meulenbelt. De nieuwe, sympathiek overkomende leider Emile Roemer, schurkt aan tegen het multicultiverhaal van Job Cohen.

Helaas, ook de van oudsher seculiere SP gaat mee met het politiek correcte waanidee dat kritiek op de intolerante kanten van de islam iets heel verschrikkelijks is.

Carel Brendel

29 opmerkingen:

 1. Twee wat neer theoretische beschouwingen, beide in doc-formaat, over de vraag waarom "vrijheid van godsdienst" uit de grondwet kan staan hier (het was enkele jaren terug een mediadebat):

  A- http://www.pauldebeer.nl/documenten/artikelen/Vrijheid%20van%20godsdienst.doc

  B- http://www.pauldebeer.nl/documenten/artikelen/De%20paradox%20van%20de%20godsdienstvrijheid.doc

  Samengevat:

  Als gewetensvrijheid eenmaal erkend is, en vrijheid van meningsuiting en de grondwettelijke vrijheden van vereniging en vergadering bovendien, wat kan vrijheid van godsdienst daar in godsnaam nog aan toevoegen?

  Waarom verdient het gelovig geweten meer bescherming, of een andere soort bescherming, dan het geweten van de gewone mens? Waarom is deze discriminatie in de grondwet ingebouwd?

  BeantwoordenVerwijderen
 2. De voorbehouden die je maakt richting PVV zijn begrijpelijk, Carel. Maar als de PVV, nu zij in een gedoogrol zit t.o.v. de regering Rutte-Verhagen, de aansluiting met de progressieve elementen uit andere allochtoonse groepen wél zou zoeken, nu electoraal voordeel via "eendimensionale" drammerige voorstellen niet meer loont en matiging wel (om niet teveel kiezers terug kwijt te spelen aan het CDA en de VVD), wat dan?
  Overigens denk ik dat allerlei progressieve allochtoonse personen, als zij daadwerkeijk zouden worden bedreigd door een te opdringerige islam, vanzelf hun heil nu zullen zoeken bij de PVV. Heeft de VVD een open oor voor deze mensen? Het CDA? Niet hun "mastodonten".
  Bedenk ook dat de juridische testcase Wilders nooit de impact zou hebben gehad die hij nu heeft, als de PVV een onmondig splinterpartijtje was gebleven.
  Neem nu eens aan dat de man wordt veroordeeld. Wat dan met de rest van de islamkritiek? Die van jezelf op het salafisme bijvoorbeeld? Je hebt die mensen dan "beledigd". Je hebt dan toch evenzeer als G.W. "haat gezaaid".
  En Yoram Stein al net zozeer.
  http://yoramstein.blogspot.com/2010/10/is-salafisme-geen-bedreiging-voor-de.html
  Niet Tillie: die redt zijn huid, zoals Stein aangeeft, met een reeks flagrante contradicties.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Na dit verhaal gelezen te hebbende, ben ik zeer nieuwsgierig waar de heer Carel Brendel politiek gezien nu eigenlijk staat. Of levert hij commentaar op alle politieke partijen en is hij zelf een niet-stemmer.....??

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Goed verhaal carel. Een van de weinigen hier die weet waarover hij praat.

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Titel had moeten zijn:

  In een vrij land wordt kritiek op een standpunt van hoeiboeier buiten de orde geplaatsts met dank aan gouwleider Kees Rudolf.

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Deze reactie is verwijderd door de auteur.

  BeantwoordenVerwijderen
 7. Deze reactie is verwijderd door de auteur.

  BeantwoordenVerwijderen
 8. Deze reactie is verwijderd door de auteur.

  BeantwoordenVerwijderen
 9. Deze reactie is verwijderd door de auteur.

  BeantwoordenVerwijderen
 10. Met het bezwaar tegen de PVV dat die (ik citeer:) "geen enkele poging doet om vooruitstrevende allochtonen voor zich te winnen" voel ik tot op zekere hoogte mee, maar van 2 dingen ben ik niet helemaal zeker:
  1. wanneer heet een allochtoon vooruitstrevend?
  2. naar ik heb horen verluiden is Wilders zelf een halve allochtoon. Verder ken ik in eigen kring enkele 100% niet westerse alochtonen, die mij ronduit, zij het vertrouwelijk, hebben meegedeeld op Wilders te hebben gestemd.
  Ik ken geen betrouwbaar onderzoek naar de samenstelling van het Wilders-electoraat, maar houd het niet voor onmogelijk dat er toch wel degelijk heel wat allochtonen (hele en halve) op Wilders hebben gestemd. Of dat progressieve allochtonen zijn, tja, dat weet ik dan weer niet.
  Wat ik wel weet is dat heel wat mensen die op Wilders hebben gestemd dat niet deden omdat ze zijn "ééndimensionale manier van praten over de islam" zo hogelijk waardeerden, maar meer uit onvrede over de (om zo te zeggen) multidimensionale, overgenuanceerde, bagatelliserende of vergoelijkende manier waarop binnen de gevestigde partijen, de keurige kranten en de zo hoogst serieuze publieke omroep over de islam werd/wordt gepraat. Die kiezers hopen met hun stem op Wilders vooral dat er in andere partijen iets in beweging komt. Of dat strategisch een goede keuze is is vers twee.
  Het is evident dat Wilders wat in beweging zet. Maar hij mobiliseert ook tegenkrachten. Verder speelt hij met extreme uitingen islamapologeten in de kaart omdat die een argument in handen krijgen islamkritiek met extreem-, of erger, met extreem rechts te associëren, waardoor meer genuanceerde critici er eerder tegen aan lopen dat ze door de in media en politiek sterk vertegenwoordigde Vereniging Vrienden van de Islam genegeerd worden.
  Naar mijn indruk is er in de VVD voldoende in beweging gekomen om niet op Wilders te hoeven stemmen. Ook hebben enkele politici uit andere ("gevestigde", maar intussen nogal afkalvende) partijen mij in gunstige zin verrast.
  De vraag is: als de kiezer Wilders met slechts een paar zetels had beloond, was dan de urgentie om het met het beleid inzake integratie en immigratie over een andere boeg te gooien in dezelfde mate doorgedrongen tot sommige leidende politici in andere partijen? Als het antwoord bevestigend is (ik weet dat niet zeker) dan is Wilders, hoe je het ook bekijkt, in al zijn "eéndimensionaliteit" toch ergens goed voor geweest.
  Verder is het in de kakofonie van politieke meningsverschillen vermoedelijk onvermijdelijk zo dat er altijd extreme geluiden zijn, zowel ter linker als ter rechter zijde. Gematigden moeten zich daar niet door laten afleiden.

  BeantwoordenVerwijderen
 11. (Hebben anderen dat nou ook: dat je reactie in 5-voud verschijnt als hij wat langer was? Het plaatsen van een reactie wordt nog een hele klus als je vervolgens 4x dezelfde reactie moet verwijderen...)

  BeantwoordenVerwijderen
 12. AVe said...
  Aanvulling, column van Theodor Holman:

  Fantàstische column van Holman, inderdaad.
  Overigens vraag ik mij af, waar Carel het vandaan haalt dat Wilders c.s. niet zouden willen/kunnen samenwerken met progressieve allochtonen?
  Hoe bedoellu?
  Bedoelt Carel met "progressieve allochtonen" diegenen die, om maar 'ns binnen de PVDA te blijven, Ehsan Jami als 'n baksteen lieten vallen?
  Zohra Heri aanvielen?
  Wàt en wie bedoelt Carel met "progressieve allochtonen" met wie Wilders c.s.niet zou willen samenwerken?

  BeantwoordenVerwijderen
 13. Wilders hield vandaag een hele mooie toespraak in Berlijn en dat is de goede weg. De analyse van Carel Brendel is zeer raak als het op de SP aankomt, maar qua PVV wat kort door de bocht. Ja, een paar krittiekpuntjes deel ik wel, maar ik zie steeds meer een juiste koers bij PVV en vergeet niet dat er niemand anders is die islam-kritiek heeft. Alleen daarom moet je wel zeer goede redenen hebben om dan niet op hem te stemmen als je het toch grotendeels met hem eens bent. Ik vind dat Wilders op de goede weg is en zijn tegenstanders kunnen alleen maar een karikatuur van hem maken en dan vervolgens die karikatuur bestrijden. Het is waar dat Wilders die tegenstanders wat heeft geholpen met uitglijers als kopvoddentax. Maar als Wilders en zijn partij de koers vasthouden die ze nu aanhouden, zie toespraken in New York en Berlijn, dan blijven zijn tegenstanders nergens meer. Progressieve allochtonen vinden geleidelijkaan de weg naar de pvv, zo ook va islamitische achtergrond, alleen dan wel diegenen die echt openstaan voor islamkritiek en niet de mooiweerpraters die zich nu als progressieve moslims uitgeven en alleen maar de kritiek op de islam bestrijden. Echte progressieven dus en die zijn nog schaars, tenminste diegenen die het openlijk durven zijn.

  BeantwoordenVerwijderen
 14. De onwil van Hirsch Ballin om zijn steun voor het nieuwe kabinet uit te spreken is niet vreemd als je je herinnert: zijn kwalijke optreden inzake Nekschot en zijn kille houding naar Ayaan inzake haar beveiliging die hij weigerde.

  Berlijn

  BeantwoordenVerwijderen
 15. @ EJ. Bron. De laatste keer heb ik VVD gestemd na een lange zwevende stemcarrière langs linkse partijen. Verder ben ik geen lid van een politieke partij.

  @jelle Wilders wil in principe best samenwerken met allochtonen. Ehsan Jami is hiervan inderdaad het levende bewijs.

  Niets wijst er daarentegen op dat de PVV veel aanhang heeft onder niet-westerse allochtonen, hoewel een deel van deze allochtonen geen bezwaar kan hebben tegen programmapunten als bestrijding van de criminaliteit of verzet tegen de islam. Dat ligt volgens mij aan de retoriek van Wilders en de PVV.

  Van de 2 miljoen niet-westerse
  allochtonen in ons land is meer dan de helft niet-moslim. Misschien hebben sommigen van hen op de PVV gestemd, maar in het PVV-kader vind je ze nauwelijks terug. De boekpresentatie van Bosma was een zeer 'witte' bijeenkomst. (Jami was er niet).

  De term 'gematigde moslim' is zeer onduidelijk, dus heb ik voor de verandering eens de term 'vooruitstrevende allochtoon' gebruikt, maar die is kennelijk ook al onduidelijk, blijkt nu. Daarmee bedoel ik in elk geval niet de allochtone politici van inkse partijen, die Ayaan, Soorah Hera of Ehsan Jami aanvallen.

  Ik denk eerder aan mensen die zich tegen de politieke islam keren en duidelijk afstand nemen van de sharia. In de Verenigde Staten roeren deze mensen zich net als in Frankrijk, maar in Nederland zie je ze nauwelijks. Het meest sprekende voorbeeld is (naast Jami) Nahed Selim. Zij voert helaas een nogal eenzame strijd.

  BeantwoordenVerwijderen
 16. @ Carel,

  Ik denk niet dat het eenvoudig is voor iemand uit een islamitische gemeenschap om zich kritisch op te stellen jegens eigen gemeenschap of islam. Dat heeft namelijk nogal wat gevolgen voor zo iemand. Een wurggreep die nog wordt versterkt door die politiek correcte groepsbenadering die het individu binnen zo'n gemeenschap verder opsluit in de eigen groep. In het buitenland zijn het er ook nog niet zo veel, maar dat kan allemaal veranderen als de kritiek op de islam en cultuur maar aanhoudt. Het is dus niet voor niets dat moslim-belangenbehartigers tot islamitische landen aan toe juist die kritiek willen stoppen

  BeantwoordenVerwijderen
 17. @Carel,

  En zolang die kritiek maar aanhoudt, ben ik wat minder pessimistisch als degenen die jij in je artikel beschrijft. Kritiek is de bouwsteen voor meer vrijheid. Slaagt men erin die kritiek te smoren, dan treedt geleidelijk de duisternis in.

  BeantwoordenVerwijderen
 18. >> Ze doet echter geen enkele poging om vooruitstrevende allochtonen voor zich te winnen. Daarbij denk ik niet alleen aan seculiere, afvallige of liberale mensen uit moslimkringen, maar ook aan de talloze niet-westerse allochtonen die niet uit moslimlanden afkomstig zijn.

  Iedereen die het partijprogramma grotendeels onderschrijft kan zijn sympathie betuigen en erop stemmen, net als iedereen. Graag zelfs. Maar net als wij kunnen zij niet meebeslissen over het programma. Het dat is zó prettig, vergeleken bij de democratische ramp van het CDA.

  Ik merk vaak, vooral bij mensen met een zekere positie en status, dat zij zich niet willen identificeren met Wilders. Zij willen daar niet bijhoren. Deze mensen zullen steeds weer pijnlijk getroffen worden. Pijnlijk, omdat het de onopgesmukte waarheid is die hen de meppen uitdeelt.

  BeantwoordenVerwijderen
 19. In ieder geval komt wordt er 15 october een boek gepresenteerd, op Hoeiboei reeds genoemd, met de titel: De Islam. Kritische essays over een politieke religie. Daar ben ik benieuwd naar.

  Een politieke religie kun je niet aanvallen. Een politieke ideologie wel. Philippine

  BeantwoordenVerwijderen
 20. Deze reactie is verwijderd door de auteur.

  BeantwoordenVerwijderen
 21. Over de term "vooruitstrevend" of "progressief" (ongeacht waar die term aan gekoppeld wordt), ik denk bij nader inzien dat dat een nogal ongelukkige term is, ondanks het feit dat ie 40 jaar geleden erg in de mode was. De reden hiervan: het suggereert een vaststaand doel waarnaar gestreefd moet worden om te bereiken. Het probleem echter is dat, een dergelijk doel helemaal niet vaststaat, het ligt allesbehalve vast. Kijk maar naar de verschillende politieke en maatschappelijke groepen. Het heeft nog minder betekenis dan de termen "links" en "rechts". Ik stel voor om de term "progressief" of "vooruitstrevend" niet meer te gebruiken als het om de analyse gaat. (Wat men om propagandistische redenen wil doen moet iedereen natuurlijk zelf weten, maar ik ga er van uit dat hiervan geen sprake was in onderhavige bijdrage)

  BeantwoordenVerwijderen
 22. @Carel

  Interessant! Ik heb altijd rechts gestemd (rechts-liberaal). De laatste paar keer PVV.
  Wat mij wel opvalt is, dat in mijn omgeving de nodige mensen van links naar rechts overstappen, maar nooit iemand van rechts naar links! Kunt u dat duiden??

  BeantwoordenVerwijderen
 23. Deze reactie is verwijderd door de auteur.

  BeantwoordenVerwijderen
 24. @E.J. Bron

  Doet me denken aan het bekende citaat (parafraserend) 'wie op zijn twintigste geen socialist is, heeft geen hart, wie op zijn veertigste nóg socialist is, heeft geen verstand'.

  (De Franse premier) Clemenceau zei eigenlijk dertigste i.p.v. veertigste, maar dat is in onze tijd, waarin de adolescentie over anderhalf decennium wordt uitgesmeerd, minder realistisch.

  BeantwoordenVerwijderen
 25. Als die "vooruitstrevende allochtonen" zich afkeren van de PVV vanwege de "kopvoddenretoriek van Wilders en Bosma" dan vraag ik me af hoe serieus zij de dreiging van de islam nemen. En kunnen ze dan niet terecht bij de VVD? En verwijt Carel Brendel Wilders nu ook dat hij geen Ghanezen op de lijst heeft staan? En waarom hebben die meer te duchten van de islam dan andere ongelovigen? Overigens bleek bv. in de Bijlmer Wilders toch goed te scoren met de verkiezingen.

  En sommige van de moslims die van conservatieve politici hun opwachting op Capitol Hill mochten maken blijken toch niet vooruitstrevend te zijn als Carel Brendel denkt.

  Bv Zundi Jasser:

  does-islam-justify-honor-killings

  the-sad-truth-about-dr-m-zuhdi-jasser-star-narrator-producer-of-the-third-jihad

  fauxmoderate-muslim-zuhdi-jasser-flying-imams-pilot-made-bad-decision/


  DutchRenitent

  BeantwoordenVerwijderen
 26. *** Wel Brendel, de PVV doet ook geen pogingen om gematigde linksisten voor zijn islam-kritiek te winnen.
  De PVV is namelijk i.t.t. beroepsmatige en betaalde knuffelaars van al die prachtgroepen aan de subsidieruif niet racistisch en discriminatoir; bij de PVV gaat men niet wervend op de hurken in de illusie zo culturele exoten en verstandelijk minderbedeelden te overtuigen. Men gaat er bij de PVV eenvoudig vanuit dat verstandige mensen gevoelig zijn voor argumenten en feiten, en natuurlijk van de minimale bereidheid een betoog te volgen - ongeacht waar hun wiegje ooit heeft gestaan, en n'importe de kleur, cultuur, ras, of geaardheid van de spreker. Een speciale aanpak of tactische omslag heeft geen zin en zou ook niet nodig moeten zijn.

  Ten tweede: waarschuwen voor de aard en opdracht van islam - met redenen omkleed de publieke aandacht vragen voor de jihad onder de vlag van een doodgewone religie die deze ideologie voert tegen het westen dus - is geen alarmisme, maar dringende plicht van al degenen die door de gebeurtenissen gedreven en na ampel onderzoek tot de slotsom zijn gekomen: Er is maar een Islam

  Het is een cultus zo gevaarlijk dat oprechte "gematigde" aanhangers niet anders kunnen dan hun afvalligheid publiek te maken en zich aan onze zijde te scharen. We moeten er van uitgaan dat de rest er een dubbele agenda op na houdt, en die zou in het openbaar debat dan ook helemaal niet aan het woord moeten komen. De scheiding tussen kerk en staat namelijk gebiedt dat wij ons verre houden van het gesteggel van bijgelovigen omtrent de nuances van hun persoonlijke dwaling: het westen zou in plaats daarvan eenvoudig zijn positie moeten bepalen, en zich uitsluitend om zijn eigen verworvenheden en vrijheden moeten bekreunen. Het gaat simpelweg om ons voortbestaan, niet om ons eeuwige gelijk tegenover dat van anderen.

  Het paradijs ligt aan gene zijde - niet hier op aarde Brendel, hoezeer uw linkse hart u dan ook elke keer weer gevoelig maakt voor de hoop op een happy ending

  BeantwoordenVerwijderen
 27. @E.J. Bron,
  Die overgang van rechts naar links bij het ouder worden komt toch ook wel eens voor. In directe eigen kring ken ik geen voorbeelden, maar dat dergelijke overstappen vóórkomen kan met kiezersonderzoek waarschijnlijk wel worden gedocumenteerd. Je ziet na verkiezingen wel eens van die schema'tjes: Van de kiezers die bij de vorige verkiezingen op partij a hadden gestemd heeft 16% er niet meer op gestemd, 8% stemde op partij b, 4% op partij c en nog eens 4% stemde niet of op overige partijen. Je ziet dan dat zowel bewegingen van links naar rechts als van rechts naar links plaatsvinden.
  Er zit alleen niet altijd een werkelijk diepgaande verandering van zienswijze achter. Zo zijn er mensen die om buurtgerelateerde problemen plotseling SP stemmen, na daarvoor altijd VVD te hebben gestemd. Laatst had je Joris Voorhoeve, die uit de VVD stapte, naar het lijkt om opportunistische redenen (hij werkt thans voor een instelling die het van overheidssubsidie moet hebben, waar de VVD juist op tegen is) en dan heb je natuurlijk Van Agt, die nog steeds wel CDA-er is, maar toch een iets andere dan hij als premier was. Zijn geval is wat moeilijk te duiden; het lijkt er op dat hij op zijn oude dag voor de variatie eens met linkse praatjes bewieroking van linkse zijde zoekt, maar het kan ook zijn dat hij altijd al dezelfde antisemiet was, maar dat de wereld om hem heen is veranderd doordat antisemitisme nu bij links is gaan horen, terwijl het vroeger meer bij rechts hoorde.

  Overigens kan het nadelen hebben om bekend te maken op welke partij je stemt. Je wordt daar al gauw op vastgepind, en sommigen zijn bij voorbaat minder voor jouw argumenten toegankelijk wanneer ze tevoren weten dat je bijv. PVV of VVD stemt. Een gemiddelde PvdA-er zal zich eerder openstellen voor de denkwijze van een ander, wanneer hij rekening moet houden met de mogelijkheid dat die ander mogelijk ook een PvdA-er is. Om die reden laat ik het zelf als het kan het liefst in het midden op welke partij ik stem.

  BeantwoordenVerwijderen